מבצע בוטוקס

מחירון מתקני מיזוג אוויר

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1מקרר מים צנטרפוגלי בהספק של כ-500 טון קירור מקורר מים לרבות מתנע1יח'900000
2מקרר מים צנטרפוגלי בהספק של כ-600 טון קירור מקורר מים לרבות מתנע1יח'1050000
3מקרר מים צנטרפוגלי בהספק של כ-750 טון קירור מקורר מים לרבות מתנע1יח'1300000
4מקרר מים צנטרפוגלי בהספק של כ-1,000 טון קירור מקורר מים לרבות מתנע1יח'1650000
5מקרר מים צנטרפוגלי בהספק של כ-500 טון קירור מקורר מים לרבות מחליף חום לחום שיורי בטמפ' 43 מעלות C'1יח'1100000
6מקרר מים צנטרפוגלי בהספק של כ-600 טון קירור מקורר מים לרבות מחליף חום לחום שיורי בטמפ' 43 מעלות C'1יח'1250000
7תא מפוח צנטרפוגלי עם כניסה כפולה לספיקה של CFM 5,000 ומפל לחץ של "21יח'9000
8תא מפוח צנטרפוגלי עם כניסה כפולה לספיקה של CFM 7,500 ומפל לחץ של "21יח'11000
9תא מפוח צנטרפוגלי עם כניסה כפולה לספיקה של CFM 10,000 ומפל לחץ של "21יח'17300
10תא מפוח צנטרפוגלי עם כניסה כפולה לספיקה של CFM 15,000 ומפל לחץ של "2.51יח'20700
11תא מפוח צנטרפוגלי עם כניסה כפולה לספיקה של CFM 20,000 ומפל לחץ של "2.51יח'27500
12תא מפוח צנטרפוגלי עם כניסה כפולה לספיקה של CFM 30,000 ומפל לחץ של "2.51יח'45000
13תא מפוח צנטרפוגלי עם כניסה כפולה לספיקה של CFM 40,000 ומפל לחץ של "2.51יח'51000
14מפוח (וונטה) "4 חד כווני, מופעל יחד עם התאורה1יח'650
15מפוח (וונטה) "6 חד כווני, מופעל יחד עם התאורה1יח'750
16מפוח (וונטה) "8 חד כווני, מופעל יחד עם התאורה1יח'1150
17מפוח (וונטה) "12 חד כווני, מופעל יחד עם התאורה1יח'1635
18מפוח (וונטה) "4 דו כווני, מופעל יחד עם התאורה1יח'675
19מפוח (וונטה) "6 דו כווני, מופעל יחד עם התאורה1יח'850
20מפוח (וונטה) "8 דו כווני, מופעל יחד עם התאורה1יח'1100
21מפוח (וונטה) "12 דו כווני, מופעל יחד עם התאורה1יח'1500
22תוספת עבור לוחיות וחיווט חשמלי למפוח (וונטה)1יח'400
23תוספת תריס אל חוזר למפוח (וונטה) "41יח'85
24תוספת תריס אל חוזר למפוח (וונטה) "61יח'115
25תוספת תריס אל חוזר למפוח (וונטה) "81יח'155
26תוספת תריס אל חוזר למפוח (וונטה) "121יח'235
27מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי "4 דגם IN LINE1יח'750
28מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי "6 דגם IN LINE1יח'900
29מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי "8 דגם IN LINE1יח'1200
30מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי "10 דגם IN LINE1יח'1450
31מפוח (וונטה) צנטרפוגלי קווי "12 דגם IN LINE1יח'2100
32מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה CFM 500 ומפל לחץ "0.751יח'3850
33מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה CFM 1,000 ומפל לחץ "11יח'5350
34מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה CFM 2,000 ומפל לחץ "1.51יח'6300
35מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה CFM 3,000 ומפל לחץ "1.51יח'6900
36מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה CFM 4,000 ומפל לחץ "1.51יח'7250
37מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה CFM 5,000 ומפל לחץ "21יח'10100
38מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה CFM 7,500 ומפל לחץ "21יח'11250
39מפוח צנטרפוגלי עם כניסה אחת לספיקה CFM 10,000 ומפל לחץ "2.51יח'15750
40תוספת למפוח צנטריפוגלי כניסה אחת עבור עמידות בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות לשעתיים1יח'350
41תוספת למפוח צנטריפוגלי כניסה אחת עבור עמידות בטמפרטורה של 400 מעלות צלזיוס לפחות לשעתיים1יח'600
42מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה CFM 1,000 ומפל לחץ "0.251יח'4600
43מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה CFM 2,000 ומפל לחץ "0.251יח'5400
44מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה CFM 3,000 ומפל לחץ "0.251יח'7300
45מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה CFM 5,000 ומפל לחץ "0.251יח'8500
46מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה CFM 7,500 ומפל לחץ "0.251יח'10000
47מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה CFM 10,000 ומפל לחץ "0.251יח'10800
48מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה CFM 15,000 ומפל לחץ "0.251יח'14000
49מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה CFM 20,000 ומפל לחץ "0.251יח'21500
50מפוח צירי להתקנה בקיר לספיקה CFM 30,000 ומפל לחץ "0.251יח'27000
51תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, הספק של 1 כ"ס1יח'350
52תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, הספק של 2 כ"ס1יח'370
53תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, הספק של 4 כ"ס1יח'520
54תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, הספק של 5.5 כ"ס1יח'635
55תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, הספק של 7.5 כ"ס1יח'1000
56תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, הספק של 10 כ"ס1יח'1050
57תוספת עבור מנוע למפוח צירי מיועד להוצאת עשן בטמפרטורה של 250 מעלות צלזיוס לפחות, לשעתיים, במהירות סיבוב של 1,500 סל"ד, הספק של 15 כ"ס1יח'1250
58יחידת מפוח נחשון לטיפול באוויר בספיקה של 1500 רגל מעוקב לדקה ותפוקת קירור BTU/HR 40,000 בעלת מעטפת כפולה DOUBLE SKIN בעובי "2, פרופילי אלומיניום, סוללת קירור 4 שורות עומק, דרגת סינון אחת1קומפ12000
59יחידת מפוח נחשון לטיפול באוויר בספיקה של CFM 2500 רגל מעוקב לדקה ותפוקת קירור BTU/HR 67,000 בעלת מעטפת כפולה DOUBLE SKIN בעובי "2, פרופילי אלומיניום, סוללת קירור 4 שורות עומק, דרגת סינון אחת1קומפ20000
60יחידת מפוח נחשון לטיפול באוויר בספיקה של CFM 5,000 רגל מעוקב לדקה ותפוקת קירור 135 MBH בעלת מעטפת כפולה DOUBLE SKIN בעובי "2, פרופילי אלומיניום, סוללת קירור 4 שורות עומק, דרגת סינון אחת1קומפ40000
61יחידת מפוח נחשון לטיפול באוויר בספיקה של CFM 10,000 רגל מעוקב לדקה ותפוקת קירור 270 MBH בעלת מעטפת כפולה DOUBLE SKIN בעובי "2, פרופילי אלומיניום, סוללת קירור 4 שורות עומק, דרגת סינון אחת1קומפ50000
62יחידת מפוח נחשון לטיפול באוויר בספיקה של CFM 15,000 רגל מעוקב לדקה ותפוקת קירור 405 MBH בעלת מעטפת כפולה DOUBLE SKIN בעובי "2, פרופילי אלומיניום, סוללת קירור 4 שורות עומק, דרגת סינון אחת1קומפ85000
63יחידת מפוח נחשון לטיפול באוויר בספיקה של CFM 20,000 רגל מעוקב לדקה ותפוקת קירור 540 MBH בעלת מעטפת כפולה DOUBLE SKIN בעובי "2, פרופילי אלומיניום, סוללת קירור 4 שורות עומק, דרגת סינון אחת1קומפ96000
64יחידת מפוח נחשון לטיפול באוויר בספיקה של CFM 30,000 רגל מעוקב לדקה ותפוקת קירור 810 MBH בעלת מעטפת כפולה DOUBLE SKIN בעובי "2, פרופילי אלומיניום, סוללת קירור 4 שורות עומק, דרגת סינון אחת1קומפ135000
65יחידת מפוח נחשון ללא מעטה לספיקת אוויר של CFM 300 לרבות סוללת קירור וסוללת חימום1קומפ2900
66יחידת מפוח נחשון ללא מעטה לספיקת אוויר של CFM 400 לרבות סוללת קירור וסוללת חימום1קומפ3300
67יחידת מפוח נחשון ללא מעטה לספיקת אוויר של CFM 600 לרבות סוללת קירור וסוללת חימום1קומפ3750
68יחידת מפוח נחשון ללא מעטה לספיקת אוויר של CFM 800 לרבות סוללת קירור וסוללת חימום1קומפ4000
69יחידת מפוח נחשון ללא מעטה לספיקת אוויר של CFM 1000 לרבות סוללת קירור וסוללת חימום1קומפ4800
70יחידת מפוח נחשון ללא מעטה, לספיקת אוויר של 300 CFM לרבות 4 שורות עומק וברז פיקוד חשמלי1קומפ2900
71יחידת מפוח נחשון ללא מעטה, לספיקת אוויר של 400 CFM לרבות 4 שורות עומק וברז פיקוד חשמלי1קומפ3300
72יחידת מפוח נחשון ללא מעטה, לספיקת אוויר של 600 CFM לרבות 4 שורות עומק וברז פיקוד חשמלי1קומפ3800
73יחידת מפוח נחשון ללא מעטה, לספיקת אוויר של 800 CFM לרבות 4 שורות עומק וברז פיקוד חשמלי1קומפ4100
74יחידת מפוח נחשון ללא מעטה, לספיקת אוויר של 1000 CFM לרבות 4 שורות עומק וברז פיקוד חשמלי1קומפ5200
75תוספת עבור מעטה ליחידת מפוח נחשון 300 CFM1יח'620
76תוספת עבור מעטה ליחידת מפוח נחשון 400 CFM1יח'700
77תוספת עבור מעטה ליחידת מפוח נחשון 600 CFM1יח'780
78תוספת עבור מעטה ליחידת מפוח נחשון 800 CFM1יח'940
79תוספת עבור מעטה ליחידת מפוח נחשון 1000 CFM1יח'940
80מותקנות בחלל תקרה מונמכת
81יחידת טיפול באוויר מיני מרכזית מסוג מפוח נחשון מוזנת מים קרים עשוייה פח מכופף ל- 450 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM) מותקנת בתוך חלל תקרה מונמכת, חיבורה לחשמל ולניקוז, לרבות מסנן לשטיפה, סוללה 4 שורות עומק, גופי חימום חשמליים להספק של 1.8 קוו"ט דרגה אחת, ברז חשמלי ON/OFF ו- 2 ברזי ניתוק, לוחית הפעלה הכוללת שליטה של פעולת היחידה, פעולת המפוח, שליטה על קירור/חימום, צג דיגיטלי לטמפ' הנמדדת בחדר ואינסטלציה חשמלית נדרשת1קומפ4730
82יחידת טיפול באוויר מיני מרכזית מסוג מפוח נחשון מוזנת מים קרים עשוייה פח מכופף ל- 600 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM) מותקנת בתוך חלל תקרה מונמכת, חיבורה לחשמל ולניקוז, לרבות מסנן לשטיפה, סוללה 4 שורות עומק, גופי חימום חשמליים להספק של 2.5 קוו"ט דרגה אחת, ברז חשמלי ON/OFF ו- 2 ברזי ניתוק, לוחית הפעלה הכוללת שליטה של פעולת היחידה, פעולת המפוח, שליטה על קירור/חימום, צג דיגיטלי לטמפ' הנמדדת בחדר ואינסטלציה חשמלית נדרשת1קומפ5150
83יחידת טיפול באוויר מיני מרכזית מסוג מפוח נחשון מוזנת מים קרים עשוייה פח מכופף ל- 800 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM) מותקנת בתוך חלל תקרה מונמכת, חיבורה לחשמל ולניקוז, לרבות מסנן לשטיפה, סוללה 4 שורות עומק, גופי חימום חשמליים להספק של 3.5 קוו"ט 2 דרגות, ברז חשמלי ON/OFF ו- 2 ברזי ניתוק, לוחית הפעלה הכוללת שליטה של פעולת היחידה, פעולת המפוח, שליטה על קירור/חימום, צג דיגיטלי לטמפ' הנמדדת בחדר ואינסטלציה חשמלית נדרשת1קומפ5850
84יחידת טיפול באוויר מיני מרכזית מסוג מפוח נחשון מוזנת מים קרים עשוייה פח מכופף ל- 1000 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM) מותקנת בתוך חלל תקרה מונמכת, חיבורה לחשמל ולניקוז, לרבות מסנן לשטיפה, סוללה 4 שורות עומק, גופי חימום חשמליים להספק של 4.0 קוו"ט 2 דרגות, ברז פרופורציונלי ON/OFF ו- 2 ברזי ניתוק, לוחית הפעלה הכוללת שליטה של פעולת היחידה, פעולת המפוח, שליטה על קירור/חימום, צג דיגיטלי לטמפ' הנמדדת בחדר ואינסטלציה חשמלית נדרשת1קומפ6850
85יחידת טיפול באוויר מיני מרכזית מסוג מפוח נחשון מוזנת מים קרים עשוייה פח מכופף ל- 1500 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM) מותקנת בתוך חלל תקרה מונמכת, חיבורה לחשמל ולניקוז, לרבות מסנן לשטיפה, סוללה 4 שורות עומק, גופי חימום חשמליים להספק של 4.5 קוו"ט 2 דרגות, ברז פרופורציונלי ON/OFF ו- 2 ברזי ניתוק, לוחית הפעלה הכוללת שליטה של פעולת היחידה, פעולת המפוח, שליטה על קירור/חימום, צג דיגיטלי לטמפ' הנמדדת בחדר ואינסטלציה חשמלית נדרשת1קומפ8100
86יחידת טיפול באוויר מיני מרכזית מסוג מפוח נחשון מוזנת מים קרים עשוייה פח מכופף ל- 2000 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM) מותקנת בתוך חלל תקרה מונמכת, חיבורה לחשמל ולניקוז, לרבות מסנן לשטיפה, סוללה 4 שורות עומק, גופי חימום חשמליים להספק של 5.0 קוו"ט 2 דרגות, ברז פרופורציונלי ON/OFF ו- 2 ברזי ניתוק, לוחית הפעלה הכוללת שליטה של פעולת היחידה, פעולת המפוח, שליטה על קירור/חימום, צג דיגיטלי לטמפ' הנמדדת בחדר ואינסטלציה חשמלית נדרשת1קומפ9420
87יחידת טיפול באוויר מיני מרכזית מסוג מפוח נחשון מוזנת מים קרים עשוייה פח מכופף ל- 2500 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM) מותקנת בתוך חלל תקרה מונמכת, חיבורה לחשמל ולניקוז, לרבות מסנן לשטיפה, סוללה 4 שורות עומק, גופי חימום חשמליים להספק של 6.0 קוו"ט 3 דרגות, ברז פרופורציונלי ON/OFF ו- 2 ברזי ניתוק, לוחית הפעלה הכוללת שליטה של פעולת היחידה, פעולת המפוח, שליטה על קירור/חימום, צג דיגיטלי לטמפ' הנמדדת בחדר ואינסטלציה חשמלית נדרשת1קומפ11400
88יחידת טיפול באוויר מיני מרכזית מסוג מפוח נחשון מוזנת מים קרים עשוייה פח מכופף ל- 3000 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM) מותקנת בתוך חלל תקרה מונמכת, חיבורה לחשמל ולניקוז, לרבות מסנן לשטיפה, סוללה 4 שורות עומק, גופי חימום חשמליים להספק של 7.0 קוו"ט 3 דרגות, ברז פרופורציונלי ON/OFF ו- 2 ברזי ניתוק, לוחית הפעלה הכוללת שליטה של פעולת היחידה, פעולת המפוח, שליטה על קירור/חימום, צג דיגיטלי לטמפ' הנמדדת בחדר ואינסטלציה חשמלית נדרשת1קומפ12850
89מותקנות על הקיר
90יחידת טיפול באוויר מסוג מפוח נחשון דקורטיבי מוזנת מים קרים ל- 550 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM) מותקנת על הקיר, חיבור לחשמל ולניקוז, סוללה 3 שורות עומק, גופי חימום חשמליים להספק של 2 קוו"ט דרגה אחת, ברז חשמלי ON/OFF מובנה ו-2 ברזי ניתוק, לוחית הפעלה הכוללת שליטה של פעולת היחידה, פעולת המפוח, שליטה על קירור/חימום ואינסטלציה חשמלית נדרשת1קומפ4200
91יחידת טיפול באוויר מסוג מפוח נחשון דקורטיבי מוזנת מים קרים ל- 700 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM) מותקנת על הקיר, חיבור לחשמל ולניקוז, סוללה 3 שורות עומק, גופי חימום חשמליים להספק של 3 קוו"ט דרגה אחת, ברז חשמלי ON/OFF מובנה ו-2 ברזי ניתוק, לוחית הפעלה הכוללת שליטה של פעולת היחידה, פעולת המפוח, שליטה על קירור/חימום ואינסטלציה חשמלית נדרשת1קומפ4800
92יחידת טיפול באוויר מסוג מפוח נחשון דקורטיבי מוזנת מים קרים ל- 950 רמל"ד (רגל מעוקב לדקה - CFM) מותקנת על הקיר, חיבור לחשמל ולניקוז, סוללה 3 שורות עומק, גופי חימום חשמליים להספק של 3 קוו"ט דרגה אחת, ברז חשמלי ON/OFF מובנה ו-2 ברזי ניתוק, לוחית הפעלה הכוללת שליטה של פעולת היחידה, פעולת המפוח, שליטה על קירור/חימום ואינסטלציה חשמלית נדרשת1קומפ6000
93מערכת מיזוג אוויר עצמאית עם מעבה מים צינור בתוך צינור עם אפשרות פעולה במצב משאבת חום לספיקת אוויר של CFM 370 מפל לחץ חיצוני "0.15 מים, לתפוקת קירור של MBH 9.5 ולתפוקת חימום של MBH12.6 (לפי תקן 320-81(A.R.I .1קומפ7760
94מערכת מיזוג אוויר עצמאית עם מעבה מים צינור בתוך צינור עם אפשרות פעולה במצב משאבת חום לספיקת אויר של CFM 780 מפל לחץ חיצוני "0.25 מים, לתפוקת קירור של MBH 20 ולתפוקת חימום של MBH 25.6 (לפי תקן 320-81 A.R.I)1קומפ10100
95מערכת מיזוג אוויר עצמאית עם מעבה מים צינור בתוך צינור עם אפשרות פעולה במצב משאבת חום לספיקת אוויר של CFM 1200 מפל לחץ חיצוני "0.35 מים, לתפוקת קירור של MBH 33.0 ולתפוקת חימום של MBH 39.0 (לפי תקן 320-81 A.R.I)1קומפ12200
96מערכת מיזוג אוויר עצמאית עם מעבה מים צינור בתוך צינור עם אפשרות פעולה במצב משאבת חום לספיקת אוויר של CFM 2400 מפל לחץ חיצוני "1 מים, לתפוקת קירור של MBH 61.5 ולתפוקת חימום של MBH 69.0 (לפי תקן 320-81 A.R.I)1קומפ18500
97מערכת מיזוג אוויר עצמאית עם מעבה מים צינור בתוך צינור עם אפשרות פעולה במצב משאבת חום לספיקת אוויר של CFM 4800 מפל לחץ חיצוני "1.5 מים, לתפוקת קירור של MBH 104 ולתפוקת חימום של MBH 132 (לפי תקן 320-81 A.R.I)1קומפ30000
98מערכת מיזוג אוויר עצמאית עם מעבה מים צינור בתוך צינור עם אפשרות פעולה במצב משאבת חום לספיקת אוויר של CFM 7500 מפל לחץ חיצוני "1.5 מים, לתפוקת קירור של MBH 200 ולתפוקת חימום של MBH 215 (לפי תקן 320-81 A.R.I)1קומפ42000
99יחידת מיזוג אוויר עצמאית (SELF CONTAINED UNIT) לפעולה עם מעבה אוויר (המחיר ינתן ללא המעבה) לתפוקה נומינלית של 5 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של 2000 CFM עם מנוע של 1.5 כ"ס1קומפ17000
100יחידת מיזוג אוויר עצמאית (SELF CONTAINED UNIT) לפעולה עם מעבה אויר (המחיר ינתן ללא המעבה) לתפוקה נומינלית של 10 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 4000 עם מנוע של 3.0 כ"ס1קומפ30000
101יחידת מיזוג אוויר עצמאית (SELF CONTAINED UNIT) לפעולה עם מעבה אויר (המחיר ינתן ללא המעבה) לתפוקה נומינלית של 15 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 5800 עם מנוע של 4.0 כ"ס1קומפ44000
102יחידת מיזוג אוויר עצמאית (SELF CONTAINED UNIT) לפעולה עם מעבה אויר (המחיר ינתן ללא המעבה) לתפוקה נומינלית של 20 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 8400 עם מנוע של 5.0 כ"ס1קומפ56500
103יחידת מיזוג אוויר עצמאית (SELF CONTAINED UNIT) לפעולה עם מעבה אויר (המחיר ינתן ללא המעבה) לתפוקה נומינלית של 30 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 12000 עם מנוע של 7.5 כ"ס1קומפ72500
104יחידת מיזוג אוויר עצמאית מסוג יחידת גג (UNIT-ROOFTOP) מושלמת על כל אביזריה לתפוקה נומינלית של 5 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 2000 עם מנוע 1.5 כ"ס1קומפ16500
105יחידת מיזוג אוויר עצמאית מסוג יחידת גג (ROOFTOP-UNIT) מושלמת על כל אביזריה לתפוקה נומינלית של 10 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 4000 עם מנוע 3.0 כ"ס1קומפ35500
106יחידת מיזוג אוויר עצמאית מסוג יחידת גג (ROOFTOP-UNIT) מושלמת על כל אביזריה לתפוקה נומינלית של 15 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 5800 עם מנוע 4.0 כ"ס1קומפ52500
107יחידת מיזוג אוויר עצמאית מסוג יחידת גג (ROOFTOP-UNIT) מושלמת על כל אביזריה לתפוקה נומינלית של 20 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 8400 עם מנוע 5.0 כ"ס1קומפ74000
108יחידת מיזוג אוויר עצמאית מסוג יחידת גג (ROOFTOP-UNIT) מושלמת על כל אביזריה לתפוקה נומינלית של 30 טון קירור. מפוח המאייד יהיה לספיקת אוויר של CFM 12000 עם מנוע 7.5 כ"ס1קומפ96500
109יחידת מיזוג אוויר עצמאית מסוג יחידת גג (ROOFTOP UNIT) עם PUMP HEAT, מושלמת על כל אביזריה, לתפוקה נומינלית של 5 טון קירור.1קומפ19500
110יחידת מיזוג אוויר עצמאית מסוג יחידת גג (ROOFTOP UNIT) עם PUMP HEAT, מושלמת על כל אביזריה, לתפוקה נומינלית של 10 טון קירור.1קומפ44000
111יחידת מיזוג אוויר עצמאית מסוג יחידת גג (ROOFTOP UNIT) עם PUMP HEAT, מושלמת על כל אביזריה, לתפוקה נומינלית של 15 טון קירור.1קומפ66000
112יחידת מיזוג אוויר עצמאית מסוג יחידת גג (ROOFTOP UNIT) עם PUMP HEAT, מושלמת על כל אביזריה, לתפוקה נומינלית של 20 טון קירור.1קומפ89500
113יחידת מיזוג אוויר עצמאית מסוג יחידת גג (ROOFTOP UNIT) עם PUMP HEAT, מושלמת על כל אביזריה, לתפוקה נומינלית של 30 טון קירור.1קומפ110000
114הערות: 1. 1 כ"ס שווה כ - 9,000 BTU/HR2. התקנה סטנדרטית כוללת: הובלה, אביזרי תלייה, תושבת ליחידת העיבוי, חיבור היחידה לניקוז, 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז, חשמל ופיקוד, פתיחת פתח בקיר חיצוני עד "3 למעבר צנרת גז ואיטומו.3. מערכת מודולרית לאיטום מעברי צנרת גז וכבלי חשמל למזגן מפוצל במקלט/מרחב מוגן - ראה תת פרק 59.050
115מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור BTU/HR 9,000 לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל1קומפ2900
116מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור BTU/HR 12,000 לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל1קומפ3300
117מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור BTU/HR 18,000, לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל1קומפ4900
118מזגן מפוצל (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור BTU/HR 24,000, לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל1קומפ5750
119מזגן מפוצל עילי (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור BTU/HR 34,800, הזנה חד-פאזית, לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל1קומפ8000
120מזגן מפוצל עילי (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור BTU/HR 37,500, הזנה תלת-פאזית, לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל1קומפ8500
121מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 9,000 לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל1קומפ4800
122מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 12,000 לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל1קומפ5300
123מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 18,000 לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל1קומפ7000
124מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 23,000 לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל1קומפ8800
125מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 26,000 לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל1קומפ11000
126מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 32,000 לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל1קומפ14000
127מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 32,000, הזנה תלת פאזית לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל1קומפ14500
128מזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור BTU/HR 27,000 (התקנה סטנדרטית,2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א. ועבודות בניה וגבס)1קומפ8000
129מזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור BTU/HR 33,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א. ועבודות בניה וגבס)1קומפ9100
130מזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור BTU/HR 36,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א. ועבודות בניה וגבס)1קומפ9500
131מזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור BTU/HR 48,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א. ועבודות בניה וגבס)1קומפ11200
132מזגן מיני מרכזי לתפוקת קירור BTU/HR 58,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א. ועבודות בניה וגבס)1קומפ12100
133מזגן מיני מרכזי אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 34,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א. ועבודות בניה וגבס)1קומפ18500
134מזגן מיני מרכזי אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 42,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א. ועבודות בניה וגבס)1קומפ22000
135מזגן מיני מרכזי אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 48,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א. ועבודות בניה וגבס)1קומפ22500
136מזגן מיני מרכזי אינוורטר לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 52,000 (התקנה סטנדרטית, 2 מ"א צנרת גז, לא כולל תעלת מ.א. ועבודות בניה וגבס)1קומפ23600
137צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים "3/8, "5/8, צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן) לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו.1מ'115
138צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים "1/2, "7/8, צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן), לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו1מ'130
139מערכות VRF יהיו כדוגמת תוצרת "סמסונג", LG"", "מיצובישי", "דייקין" או ש"ע מאושר
140מעבים HEAT PUMP
141מעבה לתפוקת קירור של BTU/HR 48,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'24500
142מעבה לתפוקת קירור של BTU/HR 72,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'28000
143מעבה לתפוקת קירור של BTU/HR 96,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'30500
144מעבה לתפוקת קירור של BTU/HR 120,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'37000
145מעבה לתפוקת קירור של BTU/HR 140,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'46000
146מעבה לתפוקת קירור של BTU/HR 192,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'58000
147מעבים HEAT RECOVERY
148מעבה לתפוקת קירור של BTU/HR 72,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'34000
149מעבה לתפוקת קירור של BTU/HR 96,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'37300
150מעבה לתפוקת קירור של BTU/HR 120,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'45200
151מעבה לתפוקת קירור של BTU/HR 140,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'55300
152מעבה לתפוקת קירור של BTU/HR 192,000 לרבות הנפה לגג, חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'76000
153מאייד נסתר מתועל (לא כולל עבודת תעלות)
154מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 19,000 עד "1 מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'4750
155מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 24,000 עד "1 מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'5250
156מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 28,000 עד "1 מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'5750
157מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 36,000 עד "1 מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'6300
158מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 48,000 עד "1 מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'6900
159מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 76,000 עד "1 מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'12500
160מאייד נסתר לתפוקה של BTU/HR 95,000 עד "1 מים לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'13600
161מאייד עילי גלוי
162מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 12,000 לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'3850
163מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 16,000 לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'4200
164מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 19,000 לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'4750
165מאייד עילי לתפוקה של BTU/HR 24,000 לרבות חיבורי צנרת, תקשורת וחשמל1יח'5250
166פיקוד
167לוחית הפעלה מקומית1יח'650
168צנרת גז
169אלומת צנרת VRF הכוללת 2 צינורות נחושת, מולחמות תוך הזרמת חנקן ומבודדות ארמופלקס 13 מ"מ, כל ספחי הצנרת הנדרשים וכבל תקשורת1מ'265
170מילוי גז קירור R4101ק"ג25
171מפצל צנרת למערכת מסוג משאבת חום1יח'420
172קופסת שסתומים למאייד פנים במערכת HEAT RECOVERY1יח'4000
173מייבשי אוויר מכאניים
174יחידת ייבוש אוויר מכאנית, לספיקה של 250 מק"ש, בעלת כושר ייבוש של 0.7 ק"ג לשעה (בתנאים של 20 מעלות ולחות 60%), דוגמת תוצרת "מונטרס" או ש"ע1יח'16000
175יחידת ייבוש אוויר מכאנית, לספיקה של 500 מק"ש, בעלת כושר ייבוש של 1.0 ק"ג לשעה (בתנאים של 20 מעלות ולחות 60%), דוגמת תוצרת "מונטרס" או ש"ע1יח'18000
176יחידת ייבוש אוויר מכאנית, לספיקה של 750 מק"ש, בעלת כושר ייבוש של 1.4 ק"ג לשעה (בתנאים של 20 מעלות ולחות 60%), דוגמת תוצרת "מונטרס" או ש"ע1יח'25000
177מייבשי אוויר ע"י ספיחה (דיסיקנטיים)
178יחידת ייבוש אוויר ע"י ספיחה (דיסקנטית), לספיקה של 270 מק"ש, בעלת כושר ייבוש של 1.98 ק"ג לשעה (בתנאים של 20 מעלות ולחות 60%), דוגמת תוצרת "מונטרס" או ש"ע1יח'27000
179יחידת ייבוש אוויר ע"י ספיחה (דיסקנטית), לספיקה של 420 מק"ש, בעלת כושר ייבוש של 3.2 ק"ג לשעה (בתנאים של 20 מעלות ולחות 60%), דוגמת תוצרת "מונטרס" או ש"ע1יח'30000
180יחידת ייבוש אוויר ע"י ספיחה (דיסקנטית), לספיקה של 1100 מק"ש, בעלת כושר ייבוש של 8.4 ק"ג לשעה (בתנאים של 20 מעלות ולחות 60%), דוגמת תוצרת "מונטרס" או ש"ע1יח'45000
181יחידת ייבוש אוויר ע"י ספיחה (דיסקנטית), לספיקה של 1700 מק"ש, בעלת כושר ייבוש של 13.0 ק"ג לשעה (בתנאים של 20 מעלות ולחות 60%), דוגמת תוצרת "מונטרס" או ש"ע1יח'73000
182יחידת ייבוש אוויר ע"י ספיחה (דיסקנטית), לספיקה של 3700 מק"ש, בעלת כושר ייבוש של 27.0 ק"ג לשעה (בתנאים של 20 מעלות ולחות 60%), דוגמת תוצרת "מונטרס" או ש"ע1יח'135000
183צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "1/21מ'77
184צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "3/41מ'80
185צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "11מ'85
186צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "1/2 11מ'100
187צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "21מ'110
188צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "31מ'165
189צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "41מ'180
190צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "61מ'300
191צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "81מ'435
192צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "101מ'600
193צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "121מ'735
194צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "141מ'900
195צנרת שחורה למים קרים/חמים סקדיול 40 קוטר "161מ'1000
196קשתות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "31יח'170
197קשתות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "41יח'220
198קשתות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "61יח'315
199קשתות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "81יח'420
200קשתות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "101יח'620
201קשתות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "121יח'780
202קשתות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "141יח'1150
203קשתות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "161יח'1350
204הסתעפויות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "31יח'190
205הסתעפויות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "41יח'250
206הסתעפויות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "61יח'355
207הסתעפויות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "81יח'500
208הסתעפויות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "101יח'750
209הסתעפויות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "121יח'920
210הסתעפויות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "141יח'1200
211הסתעפויות מוכנות סקדיול 40 לקוטר "161יח'1400
212מעברים אקסצנטרים מוכנים סקדיול 40 לקוטר "31יח'190
213מעברים אקסצנטרים מוכנים סקדיול 40 לקוטר "41יח'250
214מעברים אקסצנטרים מוכנים סקדיול 40 לקוטר "61יח'355
215מעברים אקסצנטרים מוכנים סקדיול 40 לקוטר "81יח'500
216מעברים אקסצנטרים מוכנים סקדיול 40 לקוטר "101יח'780
217מעברים אקסצנטרים מוכנים סקדיול 40 לקוטר "121יח'920
218מעברים אקסצנטרים מוכנים סקדיול 40 לקוטר "141יח'1130
219מעברים אקסצנטרים מוכנים סקדיול 40 לקוטר "161יח'1500
220שסתום דיאפרגמה לצנרת מים קרים/חמים מתוברג קוטר "1/21יח'140
221שסתום דיאפרגמה לצנרת מים קרים/חמים מתוברג קוטר "3/41יח'165
222שסתום דיאפרגמה לצנרת מים קרים/חמים מתוברג קוטר "11יח'175
223שסתום דיאפרגמה לצנרת מים קרים/חמים מתוברג קוטר "1/4 11יח'236
224שסתום דיאפרגמה לצנרת מים קרים/חמים מתוברג קוטר "1/2 11יח'278
225שסתום דיאפרגמה לצנרת מים קרים/חמים מתוברג קוטר "21יח'320
226שסתום דיאפרגמה לצנרת מים קרים/חמים בחיבורי אוגנים קוטר "1/2 21יח'710
227שסתום דיאפרגמה לצנרת מים קרים/חמים בחיבורי אוגנים קוטר "31יח'835
228מגוף "פרפר" צר דגם G7-B או G107 או ש"ע מאוגן צוואר ארוך עם תמסורת לצנרת מים קרים/חמים לרבות אוגנים קוטר "31יח'1100
229מגוף "פרפר" צר דגם G7-B או G107 או ש"ע מאוגן צוואר ארוך עם תמסורת לצנרת מים קרים/חמים לרבות אוגנים קוטר "41יח'1200
230מגוף "פרפר" צר דגם G7-B או G107 או ש"ע מאוגן צוואר ארוך עם תמסורת לצנרת מים קרים/חמים לרבות אוגנים קוטר "61יח'1500
231מגוף "פרפר" צר דגם G7-B או G107 או ש"ע מאוגן צוואר ארוך עם תמסורת לצנרת מים קרים/חמים לרבות אוגנים קוטר "81יח'1800
232מגוף "פרפר" צר דגם G7-B או G107 או ש"ע מאוגן צוואר ארוך עם תמסורת לצנרת מים קרים/חמים לרבות אוגנים קוטר "101יח'2800
233מגוף "פרפר" צר דגם G7-B או G107 או ש"ע מאוגן צוואר ארוך עם תמסורת לצנרת מים קרים/חמים לרבות אוגנים קוטר "121יח'4000
234שסתום כדורי עם חיבורי הברגה קוטר "1/21יח'110
235שסתום כדורי עם חיבורי הברגה קוטר "3/41יח'135
236שסתום כדורי עם חיבורי הברגה קוטר "11יח'168
237שסתום כדורי עם חיבורי הברגה קוטר "1/4 11יח'260
238שסתום כדורי עם חיבורי הברגה קוטר "1/2 11יח'280
239שסתום כדורי עם חיבורי הברגה קוטר "21יח'390
240שסתום כדורי בחיבורי אוגנים קוטר "1/2 21יח'680
241שסתום חד כיווני מתוברג למים קרים/חמים קוטר "1/21יח'77
242שסתום חד כיווני מתוברג למים קרים/חמים קוטר "3/41יח'130
243שסתום חד כיווני מתוברג למים קרים/חמים קוטר "11יח'190
244שסתום חד כיווני מתוברג למים קרים/חמים קוטר "1/4 11יח'235
245שסתום חד כיווני מתוברג למים קרים/חמים קוטר "1/2 11יח'264
246שסתום חד כיווני מתוברג למים קרים/חמים קוטר "21יח'356
247שסתום חד כיווני למים קרים/חמים קוטר "1/2 2 בחיבורי אוגנים1יח'550
248שסתום חד כיווני למים קרים/חמים קוטר "3 בחיבורי אוגנים1יח'720
249שסתום חד כיווני למים קרים/חמים קוטר "4 בחיבורי אוגנים1יח'950
250שסתום חד כיווני למים קרים/חמים קוטר "6 בחיבורי אוגנים1יח'1360
251שסתום חד כיווני למים קרים/חמים קוטר "8 בחיבורי אוגנים1יח'2200
252שסתום חד כיווני למים קרים/חמים קוטר "10 בחיבורי אוגנים1יח'2500
253מסננים מתוברגים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "1/21יח'130
254מסננים מתוברגים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "3/41יח'140
255מסננים מתוברגים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "11יח'225
256מסננים מתוברגים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "1/4 11יח'240
257מסננים מתוברגים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "1/2 11יח'300
258מסננים מתוברגים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "21יח'360
259מסננים בחיבורי אוגנים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "1/2 21יח'775
260מסננים בחיבורי אוגנים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "31יח'800
261מסננים בחיבורי אוגנים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "41יח'1010
262מסננים בחיבורי אוגנים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "61יח'1330
263מסננים בחיבורי אוגנים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "81יח'2300
264מסננים בחיבורי אוגנים לקווי צנרת מים קרים/חמים קוטר "101יח'3560
265שסתומי שחרור אויר אוטומטיים קוטר "1/2 לרבות ברזים וצנרת ניקוז1קומפ250
266שסתומי שחרור אויר אוטומטיים קוטר "3/4 לרבות ברזים וצנרת ניקוז1קומפ280
267שסתומי שחרור אויר אוטומטיים קוטר "1 לרבות ברזים וצנרת ניקוז1קומפ300
268חדירה לצינור, חיתוך+ריתוך עד 3 תפרים (לא פחות משניים), המדידה לפי אינצ' קוטר צינור חודר1אינצ'50
269מקרר מים מדחס סיבובי מקורר מים בהספק של כ-50 טון קירור1יח'130000
270מקרר מים מדחס סיבובי מקורר מים בהספק של כ-75 טון קירור1יח'166000
271מקרר מים מדחס סיבובי מקורר מים בהספק של כ-93 טון קירור1יח'190000
272יחידת מקרר מים סיבובי מקורר אוויר להצבה על הגג בהספק של כ-50 טון קירור1יח'150000
273יחידת מקרר מים סיבובי מקורר אויר להצבה על הגג בהספק של כ-75 טון קירור1יח'175000
274יחידת מקרר מים סיבובי מקורר אויר להצבה על הגג בהספק של כ-93 טון קירור1יח'210000
275יחידת מקרר מים סיבובי מקורר אויר להצבה על הגג בהספק של כ-125 טון קירור1יח'285000
276משאבת מים צנטרפוגלית במבנה אופקי לספיקת מים של GPM 100 ומפל לחץ 15 מ'1קומפ6000
277משאבת מים צנטרפוגלית במבנה אופקי לספיקת מים של GPM 150 ומפל לחץ 25 מ'1קומפ7000
278משאבת מים צנטרפוגלית במבנה אופקי לספיקת מים של GPM 200 ומפל לחץ 20 מ'1קומפ7500
279משאבת מים צנטרפוגלית במבנה אופקי לספיקת מים של GPM 300 ומפל לחץ 20 מ'1קומפ10500
280משאבת מים צנטרפוגלית במבנה אופקי לספיקת מים של GPM 300 ומפל לחץ 30 מ'1קומפ13000
281משאבת מים צנטרפוגלית במבנה אופקי לספיקת מים של GPM 400 ומפל לחץ 15 מ'1קומפ7500
282משאבת מים צנטרפוגלית במבנה אופקי לספיקת מים של GPM 400 ומפל לחץ 30 מ'1קומפ15000
283משאבת מים צנטרפוגלית במבנה אופקי לספיקת מים של GPM 500 ומפל לחץ 30 מ'1קומפ16500
284משאבת מים צנטרפוגלית במבנה אופקי לספיקת מים של GPM 700 ומפל לחץ 25 מ'1קומפ22000
285משאבת מים צנטרפוגלית במבנה אופקי לספיקת מים של GPM 1000 ומפל לחץ 30 מ'1קומפ30500
286משאבת מי עיבוי למזגן מפוצל עילי תוצרת "Little Giant" או ש"ע1קומפ1000
287מיכל התפשטות סגור בנפח 50 ליטר לרבות מסנן מים, מז"ח מפחית לחץ, שסתום בטחון וכו'1קומפ1350
288מיכל התפשטות סגור בנפח 100 ליטר לרבות מסנן מים, מז"ח מפחית לחץ, שסתום בטחון וכו'1קומפ1700
289מיכל התפשטות סגור בנפח 200 ליטר לרבות מסנן מים, מז"ח מפחית לחץ, שסתום בטחון וכו'1קומפ2000
290מיכל התפשטות סגור בנפח 500 ליטר לרבות מסנן מים, מז"ח מפחית לחץ, שסתום בטחון וכו'1קומפ3200
291מערכת התפשטות לנפח כולל של 1000 ליטר לרבות מסנן מים, מז"ח מפחית לחץ, שסתום בטחון וכו'1קומפ7500
292בדיקת התאמת מיכל אגירה לת"י 42951קומפ1500
293מערכת מרככי מים אוטומטית מטיפוס החלפת יונים לספיקה של 10 מ"ק לשעה ותפוקה לרענון 76 מ"ק מושלמת על כל אביזריה לרבות מיכלי תמלחת בנפח 750 ליטר1קומפ8560
294מערכת הזנת פוליפוספט נוזלי לרבות משאבת מינון ומיכל בנפח 200 ליטר1קומפ4000
295מיכל אגירת קור בנפח 500 ליטר עשוי פלדה, מבודד טרמית בפוליאוריטן מוקצף בעובי 50 מ"מ, בעטיפת פח מגולבן וצבוע, מצופה אפוקסי כולל פתח וברז כדורי לניקוז, 2 יציאות מאוגנות לצנרת "1/2 1, ו-3 פתחים בקוטר "1/2 להברגת ציוד מדידה1קומפ13000
296מיכל אגירת קור בנפח 750 ליטר עשוי פלדה, מבודד טרמית בפוליאוריטן מוקצף בעובי 50 מ"מ, בעטיפת פח מגולבן וצבוע, מצופה אפוקסי כולל פתח וברז כדורי לניקוז, 2 יציאות מאוגנות לצנרת "1/2 1, ו-3 פתחים בקוטר "1/2 להברגת ציוד מדידה1קומפ15000
297מיכל אגירת קור בנפח 1000 ליטר עשוי פלדה, מבודד טרמית בפוליאוריטן מוקצף בעובי 50 מ"מ, בעטיפת פח מגולבן וצבוע, מצופה אפוקסי כולל פתח וברז כדורי לניקוז, 2 יציאות מאוגנות לצנרת "2, ו-3 פתחים בקוטר "1/2 להברגת ציוד מדידה1קומפ17000
298מיכל אגירת קור בנפח 2000 ליטר עשוי פלדה, מבודד טרמית בפוליאוריטן מוקצף בעובי 50 מ"מ, בעטיפת פח מגולבן וצבוע, מצופה אפוקסי כולל פתח וברז כדורי לניקוז, 2 יציאות מאוגנות לצנרת "2, ו-3 פתחים בקוטר "1/2 להברגת ציוד מדידה1קומפ19000
299בדיקת התאמת מיכל אגירה לת"י 42951קומפ1500
300תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.8 מ"מ1מ"ר100
301תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 0.9 מ"מ1מ"ר105
302תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 1.0 מ"מ1מ"ר110
303תעלות פח מגולוון ללחץ נמוך בעובי פח 1.25 מ"מ1מ"ר180
304תעלות מפח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 0.8 מ"מ1מ"ר134
305תעלות מפח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 0.9 מ"מ1מ"ר155
306תעלות מפח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 1.0 מ"מ1מ"ר167
307תעלות מפח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 1.25 מ"מ1מ"ר182
308תעלות מפח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 1.5 מ"מ1מ"ר233
309תעלות מפח מגולוון ללחץ גבוה בעובי פח 2.0 מ"מ1מ"ר269
310תעלות עגולות מפח מגולוון בעובי פח 0.5 מ"מ1מ"ר130
311תעלות עגולות מפח מגולוון בעובי פח 0.6 מ"מ1מ"ר150
312תעלות עגולות מפח מגולוון בעובי פח 0.8 מ"מ1מ"ר163
313תעלות עגולות מפח מגולוון בעובי פח 1.0 מ"מ1מ"ר170
314תעלות עגולות "ספירקל", בעובי פח 0.6 מ"מ, קוטר "41מ'77
315תעלות עגולות "ספירקל", בעובי פח 0.6 מ"מ, קוטר "61מ'90
316תעלות עגולות "ספירקל", בעובי פח 0.6 מ"מ, קוטר "81מ'110
317תעלות עגולות "ספירקל", בעובי פח 0.6 מ"מ, קוטר "121מ'124
318תעלות עגולות "ספירקל", בעובי פח 0.7 מ"מ, קוטר "161מ'143
319תעלות עגולות "ספירקל", בעובי פח 0.7 מ"מ, קוטר "201מ'210
320תעלות פח שחור מרותך, צבוע בצבע מיניום נגד חלודה, בעובי פח 2.0 מ"מ1מ"ר320
321תעלות עגולות מפח שחור מרותך, צבוע בצבע מיניום נגד חלודה, בעובי פח 2.0 מ"מ1מ"ר380
322הערה: סגירה אופקית ו/או אנכית של תעלות מיזוג אויר מלוחות גבס עמיד אש או "פייר בורד" - ראה תת פרק 22.026
323צביעת תעלות
324צביעת תעלות פח מגולוון לרבות: הסרת שומנים, ווש פריימר, צבע יסוד "אוניסיל" וצבע עליון "איתן" או ש"ע1מ"ר40
325צביעת תעלות פח מגולוון לרבות: הסרת שומנים, ווש פריימר, צבע יסוד "אוניסיל" או ש"ע וצבע עליון אפוקסי בשתי שכבות1מ"ר50
326מיגון תעלות בפני אש
327מיגון תעלות פח למנדפים (לפי ת"י 1001 חלק 6) בפני אש לשעתיים בחומר נגד אש על בסיס תערובת טיח וגבס טחון מסוג "PILOCOAT C-579" בעובי כולל (יבש) של 1 ס"מ, החומר משווק ע"י "פילו אש" או ש"ע1מ"ר450
328מיגון תעלות פח לשחרור עשן (לפי ת"י 1001 חלק 2.2) בפני אש ל-71 דקות בחומר נגד אש על בסיס מים מסוג "PILOCOAT C-568" בעובי כולל (יבש) של 1 ס"מ, החומר משווק ע"י "פילו אש" או ש"ע1מ"ר300
329מיגון תעלות פח למנדפים (לפי ת"י 1001 חלק 6) בפני אש לשעתיים ע"י ציפוי בשתי שכבות של יריעות מסוג "PILO BLANKET CL4" כל אחת או ש"ע, החומר משווק ע"י "פילו אש" ומיושם לפי הנחיות יצרן. המדידה במ"ר בשטח הפנים החיצוני של היריעות1מ"ר850
330מיגון תעלות פח לשחרור עשן בפני אש לשעתיים ע"י ציפוי בשכבה אחת של יריעות מסוג "PILO BLANKET CL4" או ש"ע, משווק ע"י "פילו אש" ומיושם לפי הנחיות יצרן. המדידה במ"ר בשטח הפנים החיצוני של היריעות1מ"ר460
331תוספת עבור עיגון יריעה מסוג "PILO BLANKET CL4" או ש"ע לקיר או לתקרת בטון בעת יישום ב-2 או 3 צדדים של התעלה ע"י זוית מתכת וברגים לפי הנחיות היצרן1מ'90
332מיגון תעלות פח לשחרור עשן בפני אש לשעתיים ע"י ציפוי בשכבה אחת של יריעות מסוג "פיירמסטר" בעובי 38 מ"מ או ש"ע, משווק ע"י חברת "מי השרון טכנולוגיות-פרומיגון" ומיושם לפי הנחיות היצרן. המדידה במ"ר לפי שטח הפנים החיצוני של היריעות1מ"ר670
333מיגון תעלות פח למנדפים (לפי ת"י 1001 חלק 6) בפני אש לשעתיים ע"י ציפוי בשתי שכבות של יריעות מסוג "פיירמסטר" בעובי 38 מ"מ כל אחת או ש"ע, משווק ע"י חברת "אלומות אש" ומיושם לפי הנחיות היצרן. המדידה במ"ר לפי שטח הפנים החיצוני של היריעות1מ"ר1000
334תוספת עבור עיגון יריעה מסוג "פיירמסטר" או ש"ע לקיר או לתקרת בטון בעת יישום ב-2 או 3 צדדים של התעלה ע"י זוית מתכת וברגים לפי הנחיות היצרן1מ'125
335מיגון פתח גישה קיים לניקוי התעלה בפני אש לשעתיים ע"י מערכת מסוג "פיירמסט" או ש"ע, שטח פני הפתח עד 0.2 מ"ר כולל יריעה קרמית1יח'1000
336מיגון פתח גישה קיים לניקוי התעלה בפני אש לשעתיים ע"י מערכת מסוג "פיירמסט" או ש"ע, שטח פני הפתח מעל 0.2 מ"ר ועד 0.6 מ"ר כולל יריעה קרמית1יח'1350
337מיגון פתח גישה קיים לניקוי התעלה בפני אש לשעתיים ע"י מערכת מסוג "PILOBLANKET CL4" או ש"ע, שטח פני הפתח עד 0.2 מ"ר כולל יריעה קרמית1יח'800
338מיגון פתח גישה קיים לניקוי התעלה בפני אש לשעתיים ע"י מערכת מסוג "PILOBLANKET CL4" או ש"ע, שטח פני הפתח מעל 0.2 מ"ר ועד 0.6 מ"ר כולל יריעה קרמית1יח'1150
339איטום אש למשך שעתיים סביב תעלות פח
340איטום אש למשך שעתיים סביב תעלות פח (לפי ת"י 1001 חלק 6) בחציית קיר או תקרה. האיטום ייעשה ע"י צמר סלעים במשקל מרחבי של 140 ק"ג/מ"ק בעובי "2, מצופה בחומר מעכב בערה ברוחב 5 ס"מ מסוג "TREMCO ACRYLIC" ומריחה על האטימה במסטיק מסוג "ACRYLIC" או ש"ע, משווק ע"י חב' "י.ב. קורמן מערכות מיגון אש בע"מ" . המדידה לפי היקף התעלה1מ'95
341תעלות פי.וי.סי לאוורור כימיקלים בעובי דופן 4 מ"מ1מ"ר350
342תעלות פי.וי.סי לאוורור כימיקלים בעובי דופן 5 מ"מ1מ"ר400
343תעלות פי.וי.סי לאוורור כימיקלים בעובי דופן 6 מ"מ1מ"ר450
344תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "6 מבודדת בבידוד "1 בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 7551מ'75
345תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "8 מבודדת בבידוד "1 בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 7551מ'83
346תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "10 מבודדת בבידוד "1 בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 7551מ'92
347תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "12 מבודדת בבידוד "1 בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 7551מ'105
348תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "14 מבודדת בבידוד "1 בצפיפות 16 ק"ג/מ"ק, ציפוי פנימי אלומיניום, עומדת בת"י 7551מ'125
349תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "6 ללא בידוד, עומדת בת"י 755 להתלקחות, צפיפות עשן וטפטוף1מ'55
350תעלה גמישה מאלומיניום קוטר "8 ללא בידוד, עומדת בת"י 755 להתלקחות, צפיפות עשן וטפטוף1מ'65
351מפזר אוויר תקרתי בדומה לתוצרת "מטלפרס" HB צבוע בתנור בשטח עד 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר1יח'200
352מפזר אוויר תקרתי בדומה לתוצרת "מטלפרס" HB צבוע בתנור בשטח גדול מ-0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר1מ"ר1500
353מפזר אוויר קירי אספקה בשני כיוונים, צבע בתנור, בשטח עד 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר1יח'180
354מפזר אוויר קירי אספקה בשני כיוונים, צבע בתנור, בשטח עד 0.085 מ"ר ללא וסת כמות אוויר לרבות מתאם1יח'150
355מפזר אוויר קירי אספקה בשני כיוונים, צבע בתנור, בשטח גדול מ-0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר1מ"ר1300
356שבכות אוויר חוזר, צבע בתנור, בשטח עד 0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר1יח'150
357שבכות אוויר חוזר, צבע בתנור, בשטח גדול מ-0.085 מ"ר לרבות וסת כמות אוויר1מ"ר1200
358תריס נגד גשם צבוע בתנור בשטח של עד 0.1 מ"ר1יח'200
359תריס נגד גשם צבוע בתנור בשטח גדול מ- 0.1 מ"ר1מ"ר1835
360תריס נגד גשם צבוע בתנור לרבות רשת נגד ציפורים בשטח עד 0.1 מ"ר1יח'210
361תריס נגד גשם צבוע בתנור לרבות רשת נגד ציפורים בשטח גדול מ-0.1 מ"ר1מ"ר2085
362מדף אוויר לווסות עד שטח 0.25 מ"ר1יח'300
363מדף אוויר לווסות מעל שטח 0.25 מ"ר1מ"ר1300
364וסת כמות אוויר בשטח עד 0.085 מ"ר1יח'200
365וסת כמות אוויר בשטח גדול מ-0.085 מ"ר1מ"ר2300
366מדף אש לרבות שרוול מנגנון קפיצי ונתיך בטחון בשטח עד 0.25 מ"ר1יח'1560
367מדף אש לרבות שרוול מנגנון קפיצי ונתיך בטחון בשטח גדול מ- 0.25 מ"ר1מ"ר3400
368מדף אל חוזר בשטח עד 0.25 מ"ר1יח'750
369מדף אל חוזר בשטח מעל 0.25 מ"ר1מ"ר1950
370תוספת עבור מנוע למדף אש לרבות מפסק גבול לציוון מגע1יח'800
371מפזר אוויר קווי SLOT חריץ ברוחב "1 לרבות מכוון זרימה צבוע בתנור1מ'550
372מפזר אוויר מסוג "סטריפ ליין" ברוחב "4 זווית הטיית להבים 30, 15, 0 צבוע בתנור1מ'400
373מפזר אוויר מסוג "סטריפ ליין" ברוחב "6 זווית הטיית להבים 30, 15, 0 צבוע בתנור1מ'510
374מישר זרימה בשטח עד 0.1 מ"ר1יח'60
375מישר זרימה בשטח גדול מ-0.1 מ"ר1מ"ר600
376משתיק קול מתחת 0.8 מ"ק1מ"ק1500
377משתיק קול דגם L, מעל 0.8 מ"ק, שטח חתך לזרימת אוויר 50%1מ"ק1800
378משתיק קול דגם M, מעל 0.8 מ"ק, שטח חתך לזרימת אוויר 42%1מ"ק1900
379משתיק קול דגם H, מעל 0.8 מ"ק, שטח חתך לזרימת אוויר 33%1מ"ק2150
380מערכות אוורור וסינון אוויר מאושרות בהתאם לדרישות ת"י 4570 חלק 4
381מערכת אוורור וסינון אוויר דירתית מסוג "תיבת נח" דגם "+Rainbow36S" תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע, כולל תו-תקן ת"י 4570, התקנה ובדיקת על-לחץ1קומפ3500
382מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח" דגם "100/50 FAH" תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע, המספקת 50 מק"ש אוויר במצב סינון ו-100 מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל- 8 נפשות. המערכת כוללת: שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות אוויר ושסתום הדף (3 בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ1קומפ10670
383מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח" דגם "180/90 FAH" תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע, המספקת 90 מק"ש אוויר במצב סינון ו-180 מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל- 15 נפשות. המערכת כוללת: שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות אוויר ושסתום הדף (3 בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ1קומפ11780
384מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח" דגם "480/180 FAH" כולל תו תקן, תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע, המספקת 180 מק"ש אוויר במצב סינון ו-480 מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל- 30 נפשות. המערכת כוללת: שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות אוויר ושסתום הדף (3 בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ1קומפ12600
385מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח" דגם "800/300 FAH" כולל תו תקן, תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע, המספקת 300 מק"ש אוויר במצב סינון ו-800 מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל- 50 נפשות. המערכת כוללת: שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות אוויר ושסתום הדף (3 בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ1קומפ17650
386מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח" דגם "1600/600 FAH" כולל תו תקן, תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע, המספקת 600 מק"ש אוויר במצב סינון ו-1600 מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל- 100 נפשות. המערכת כוללת: שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות אוויר ושסתום הדף (3 בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ1קומפ31900
387מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח" דגם "1600/600 FAH" בגרסת שמאלית, כולל תו תקן, תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע, המספקת 600 מק"ש אוויר במצב סינון ו-1600 מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל- 100 נפשות. המערכת כוללת: שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות אוויר ושסתום הדף (3 בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, שני שסתומי הדף לשחרור אויר, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ1קומפ33560
388מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח" דגם "1600/600 FA" כולל תו תקן, ללא הפעלה ידנית (נדרש גנראטור חירום), המספקת 600 מק"ש אוויר במצב סינון ו-1600 מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל- 100 נפשות, המערכת כוללת: שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות אוויר ושסתום הדף (3 בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, שני שסתומי הדף לשחרור אויר, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ1קומפ27650
389מערכת אוורור וסינון אוויר מסוג "תיבת נח" דגם "2400/900 FA", ללא הפעלה ידנית (נדרש גנראטור חירום(, המספקת 900 מק"ש אוויר במצב סינון ו-2400 מק"ש במצב אוורור ומיועדת ל- 150 נפשות, המערכת כוללת: שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן ראשוני, מסנן אב"כ, מפוח חשמלי, גיבוי ידני, תאורת חירום, מד כמות אוויר ושסתום הדף (3 בר) לשחרור לחץ ובקרת לחץ, שלושה שסתומי הדף לשחרור אויר, התקנה במרחב מוגן תקני ובדיקת על-לחץ1קומפ36300
390מערכות אוורור וסינון אוויר המורכבות מסוללות של מסננים, שסתומים ומפוחים, מאושרות בהתאם לדרישות ת"י 4570 חלק 5, תוצרת "תעשיות בית-אל" או ש"ע
391שסתומי הדף מסוג רגיל פתוח (Normally Open)
392שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן קדם דגם "X 1603 ESVF" ללא מעטפת1יח'3300
393שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן קדם דגם "X 2403 ESVF" ללא מעטפת1יח'6310
394שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן קדם דגם "2403 ESVF", לרבות מעבר "8/"8, מעטפת אטומה וחיבור לתעלה1יח'10170
395שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן קדם דגם "3603 ESVF", לרבות מעבר "14/"14, מעטפת אטומה וחיבור לתעלה1יח'12960
396שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר עם מסנן קדם ללא בית דגם "X 3603 ESVF", ללא מעטפת1יח'8050
397שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר דגם "1603 E", לרבות מעבר "8/"8, מעטפת אטומה וחיבור לתעלה1יח'5320
398שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר דגם "E 2403", לרבות מעבר "14/"14 ללא מעטפת1יח'5700
399שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר דגם "E 2403", לרבות מעבר "14/"14, מעטפת אטומה וחיבור לתעלה1יח'6860
400שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר דגם "E 3603", לרבות מעבר "14/"141יח'9400
401שסתום הדף (3 בר) וכניסת אוויר דגם "3603 E", לרבות מעבר "14/"14, מעטפת אטומה וחיבור לתעלה1יח'10710
402שסתומי הדף ושחרור אוויר מסוג רגיל סגור (Normally Closed)
403שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A 203"1יח'810
404שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A 483"1יח'1140
405שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A 803"1יח'1250
406שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A 1803"1יח'5490
407שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A 1803", לרבות מעטפת אטומה וחיבור לתעלה1יח'6170
408שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A 1803", לרבות מעבר "8/"8, מעטפת אטומה וחיבור לתעלה1יח'7470
409שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A 2403"1יח'6170
410שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A 2403", לרבות מעטפת אטומה וחיבור לתעלה1יח'7440
411שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם "A 2403", לרבות מעבר "14/"14, מעטפת אטומה וחיבור לתעלה1יח'8740
412שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם"A 3603"1יח'7640
413שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם"A 3603", לרבות מעטפת אטומה וחיבור לתעלה1יח'8320
414שסתום הדף (3 בר) ושחרור אוויר דגם"A 3603", לרבות מעבר "14/"14, מעטפת אטומה וחיבור לתעלה1יח'9280
415שסתום הדף ושחרור אוויר דגם "203 A" לפליטת גזי הרדמה1יח'7880
416שסתומי הדף "Heavy Duty" מסוג רגיל פתוח ורגיל סגור
417(Normally Open and Normally Closed) ללחץ 60 בר
418שסתום הדף Heavy Duty דגם "2140 ESVF" מסוג NO בעל פעולה כפולה, עם מסנן קדם, עמיד בהדף של עד 60 בר, לרבות צינור אוויר עם אוגן ייעודי לשסתום וערכת גובלי מרווח להתקנה בשלב היציקה1יח'8580
419שסתום הדף Heavy Duty דגם "HT 1540 E" מסוג NO, עמיד בהדף של עד 60 בר, בעל פעולה כפולה, עמיד חום ומיועד להתקנה בתוך צינור פליטה של גנראטור1יח'9080
420שסתום הדף Heavy Duty דגם "2140 E" מסוג NO, עמיד בהדף של עד 60 בר, לרבות צינור אוויר עם אוגן ייעודי לשסתום וערכת גובלי מרווח להתקנה בשלב היציקה. המחיר לכמות של עד 20 יח'1יח'7500
421שסתום הדף Heavy Duty דגם "2140 E" מסוג NO, עמיד בהדף של עד 60 בר, לרבות צינור אוויר עם אוגן ייעודי לשסתום וערכת גובלי מרווח להתקנה בשלב היציקה. המחיר לכמות מעל 20 ועד 100 יח'1יח'6600
422שסתום הדף Heavy Duty דגם "2140 E" מסוג NO, עמיד בהדף של עד 60 בר, לרבות צינור אוויר עם אוגן ייעודי לשסתום וערכת גובלי מרווח להתקנה בשלב היציקה. המחיר לכמות מעל 100 יח'1יח'5850
423שסתום הדף Heavy Duty דגם "1240 A" מסוג NC, עמיד בהדף של עד 60 בר1יח'6100
424שסתום הדף Heavy Duty דגם "50-RV" מסוג NO בעל פעולה כפולה, עמיד בהדף של עד 60 בר, עשוי פלב"מ 3161יח'6600
425שסתום הדף Heavy Duty דגם "100-RV" מסוג NO בעל פעולה כפולה, עמיד בהדף של עד 60 בר, עשוי פלב"מ 3161יח'8580
426שסתומי וויסות לחצים
427שסתום וויסות לחץ דגם " Z 600"1יח'620
428שסתום וויסות לחץ דגם " Z 500"1יח'1450
429מגופי פרפר תואמים למערכות אוורור וסינון אוויר, כולל אוגני אוויר
430מגוף פרפר קוטר "10 פלדה, לרבות תמסורת וערכת אוגנים1יח'2250
431מגוף פרפר קוטר "12 פלדה, לרבות תמסורת וערכת אוגנים1יח'3200
432מגוף פרפר קוטר "14 פלדה, לרבות תמסורת וערכת אוגנים1יח'5400
433מגוף פרפר קוטר "16 פלדה, לרבות תמסורת וערכת אוגנים1יח'7900
434מגוף פרפר קוטר "20 פלדה, לרבות תמסורת וערכת אוגנים1יח'13250
435מגוף פרפר קוטר "24 פלדה, לרבות תמסורת וערכת אוגנים1יח'17000
436מגוף פרפר קוטר "10 עם מפעיל חשמלי וערכת אוגנים1יח'10000
437מגוף פרפר קוטר "12 עם מפעיל חשמלי וערכת אוגנים1יח'12500
438מגוף פרפר קוטר "14 עם מפעיל חשמלי וערכת אוגנים1יח'14200
439מגוף פרפר קוטר "16 עם מפעיל חשמלי וערכת אוגנים1יח'17000
440מגוף פרפר קוטר "20 עם מפעיל חשמלי וערכת אוגנים1יח'23500
441מגוף פרפר קוטר "24 עם מפעיל חשמלי וערכת אוגנים1יח'29250
442מגוף פרפר ידני קוטר "6 פלדה לרבות ערכת אוגנים1יח'1440
443מגוף פרפר ידני קוטר "8 פלדה לרבות ערכת אוגנים1יח'1600
444מגוף פרפר ידני קוטר "10 פלדה לרבות ערכת אוגנים1יח'2000
445צנרת אב"כ מפח דקופירט 2 מ"מ, פוספטיזציה וצבע אבקה בתנור
446מעבר/מתאם מסיט בקוטר עד "8/"81יח'470
447מעבר/מתאם מסיט בקוטר עד "10/"101יח'620
448מעבר/מתאם מסיט בקוטר עד "14/"141יח'960
449מעבר/מתאם מסיט בקוטר עד "16/"161יח'1050
450מעבר/מתאם מסיט בקוטר עד "20/"201יח'1300
451ברך °90 או זוית אחרת, קוטר 200 מ"מ ("8)1יח'505
452ברך °90 או זוית אחרת, קוטר 250 מ"מ ("10)1יח'510
453ברך °90 או זוית אחרת, קוטר 350 מ"מ ("14)1יח'650
454ברך °90 או זוית אחרת, קוטר 400 מ"מ ("16)1יח'770
455ברך °90 או זוית אחרת, קוטר 500 מ"מ ("20)1יח'1030
456ברך °90 או זוית אחרת, קוטר 600 מ"מ ("24)1יח'1490
457ברך °90 או זוית אחרת, קוטר 700 מ"מ ("28)1יח'1900
458ברך °90 או זוית אחרת, קוטר 800 מ"מ ("32)1יח'2100
459סעפת T מצינור אב"כ קוטר 200 מ"מ ("8)1יח'750
460סעפת T מצינור אב"כ קוטר 250 מ"מ ("10)1יח'540
461סעפת T מצינור אב"כ קוטר 350 מ"מ ("14)1יח'670
462סעפת T מצינור אב"כ קוטר 400 מ"מ ("16)1יח'890
463סעפת T מצינור אב"כ קוטר 500 מ"מ ("20)1יח'1050
464סעפת T מצינור אב"כ קוטר 600 מ"מ ("24)1יח'1720
465סעפת T מצינור אב"כ קוטר 700 מ"מ ("28)1יח'2100
466סעפת T מצינור אב"כ קוטר 800 מ"מ ("32)1יח'1860
467סעפת X או Y מצינור אב"כ קוטר 200 מ"מ ("8)1יח'1310
468סעפת X או Y מצינור אב"כ קוטר 250 מ"מ ("10)1יח'1490
469סעפת X או Y מצינור אב"כ קוטר 350 מ"מ ("14)1יח'1720
470סעפת X או Y מצינור אב"כ קוטר 400 מ"מ ("16)1יח'2080
471סעפת X או Y מצינור אב"כ קוטר 500 מ"מ ("20)1יח'2620
472סעפת X או Y מצינור אב"כ קוטר 600 מ"מ ("24)1יח'2790
473סעפת X או Y מצינור אב"כ קוטר 700 מ"מ ("28)1יח'3800
474סעפת X או Y מצינור אב"כ קוטר 800 מ"מ ("32)1יח'3800
475צינור אב"כ ישר, קוטר 200 מ"מ ("8)1מ'480
476צינור אב"כ ישר, קוטר 250 מ"מ ("10)1מ'410
477צינור אב"כ ישר, קוטר 350 מ"מ ("14)1מ'470
478צינור אב"כ ישר, קוטר 400 מ"מ ("16)1מ'570
479צינור אב"כ ישר, קוטר 500 מ"מ ("20)1מ'640
480צינור אב"כ ישר, קוטר 600 מ"מ ("24)1מ'740
481צינור אב"כ ישר, קוטר 700 מ"מ ("28)1מ'950
482צינור אב"כ ישר, קוטר 800 מ"מ ("32)1מ'1130
483צנרת שחורה
484צינור ברזל שחור עובי 4 מ"מ, קוטר 200 מ"מ ("8) לפני שסתום הדף - צינור ישר1מ'669
485צינור ברזל שחור עובי 4 מ"מ, קוטר 350 מ"מ ("14) לפני שסתום הדף - צינור ישר1מ'938
486מסנני אב"כ
487מסנן אב"כ סטנדרטי דגם "C 600 HF" בעל ספיקת אוויר של 600 מק"ש1יח'16310
488מסנן אב"כ סטנדרטי דגם "CM 600 HF" בעל ספיקת אוויר של 600 מק"ש1יח'17400
489מסנן אב"כ סטנדרטי דגם "E 900 HF" בעל ספיקת אוויר של 900 מק"ש1יח'19500
490מסנן אב"כ סטנדרטי דגם "EM 900 HF" בעל ספיקת אוויר של 600 מק"ש1יח'23180
491מסנן אב"כ סטנדרטי דגם "E 1200 HF" בעל ספיקת אוויר של 1200 מק"ש1יח'25800
492מפוחי אב"כ
493מפוח אב"כ דגם "L 3600"1יח'7980
494מפוח אב"כ דגם "L 4800"1יח'9000
495מפוח אוורור דגם "lnline 600 LA" להתקנה על שסתום הדף ושחרור אוויר1יח'1040
496משתיק קול למפוח אב"כ דגם "L 3600"1יח'1230
497משתיק קול למפוח אב"כ דגם "L 4800"1יח'1270
498מדי לחץ הפרשי
499מד לחץ הפרשי דגם "MAGNEHELIC" תחום מדידה 0-25 מ"מ, כולל מחזק לקיר1יח'750
500מד לחץ הפרשי דגם "MAGNEHELIC" כפול תחום מדידה 0-25 מ"מ, כולל מחזק לקיר1יח'1380
501מד לחץ הפרשי דגם "MAGNEHELIC" שלישיה, תחום מדידה 0-25 מ"מ, כולל מחזק לקיר1יח'1910
502גופי חימום לצנרת אב"כ
503גוף חימום עד 12 קווט"ש בצנרת אב"כ קוטר 250 מ"מ1יח'9000
504גוף חימום עד 16 קווט"ש בצנרת אב"כ קוטר 350 מ"מ1יח'11100
505גוף חימום עד 24 קווט"ש בצנרת אב"כ קוטר 400 מ"מ1יח'12900
506גוף חימום עד 40 קווט"ש בצנרת אב"כ קוטר 500 מ"מ1יח'13700
507גוף חימום עד 40 קווט"ש בצנרת אב"כ קוטר 600 מ"מ1יח'14450
508מכלולים של צנרת אב"כ תקנית לחיבור בין המסננים והמפוחים
509מכלול 1,200 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "10 לחיבור בין 2 מסנני 600 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'18710
510מכלול 1,800 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "10 לחיבור בין 2 מסנני 900 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'18710
511מכלול 1,800 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "10 לחיבור בין 3 מסנני 600 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'24350
512מכלול 2,400 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "14 לחיבור בין 2 מסנני 1200 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'24990
513מכלול 2,400 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "14 לחיבור בין 4 מסנני 600 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'36200
514מכלול 2,700 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "14 לחיבור בין 3 מסנני 900 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'29080
515מכלול 3,000 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "14 לחיבור בין 5 מסנני 600 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'40430
516מכלול 3,600 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "14 לחיבור בין 3 מסנני 1,200 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'30340
517מכלול 3,600 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "14 לחיבור בין 4 מסנני 900 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'36200
518מכלול 3,600 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "14 לחיבור בין 6 מסנני 600 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'46110
519מכלול 4,200 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "16 לחיבור בין 7 מסנני 600 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'57860
520מכלול 4,500 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "16 לחיבור בין 5 מסנני 900 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'45640
521מכלול 4,800 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "20 לחיבור בין 4 מסנני 1,200 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'51560
522מכלול 5,400 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "20 לחיבור בין 6 מסנני 900 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'61100
523מכלול 6,000 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "20 לחיבור בין 5 מסנני 1,200 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'56770
524מכלול 6,300 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "20 לחיבור בין 7 מסנני 900 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'67530
525מכלול 7,200 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "20 לחיבור בין 6 מסנני 1,200 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'63620
526מכלול 7,200 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "20 לחיבור בין 8 מסנני 900 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'74990
527מכלול 8,100 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "20 לחיבור בין 9 מסנני 900 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'80390
528מכלול 8,400 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "20 לחיבור בין 7 מסנני 1,200 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'70470
529מכלול 9,000 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "20 לחיבור בין 10 מסנני 900 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'107320
530מכלול 9,600 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "24 לחיבור בין 8 מסנני 1,200 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'95130
531מכלול 10,800 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "24 לחיבור בין 9 מסנני 1,200 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'103320
532מכלול 12,000 מק"ש- מרכזיית צנרת אב"כ תקנית בקוטר "28 לחיבור בין 10 מסנני 1,200 מק"ש כ"א, כולל מגופים, גמישים, חיבור לשני מפוחים, תיק מתקן, לא כולל המסננים1יח'126970
533יחידת מקרר מים משאבת חום להצבה על הגג בהספק של כ-12 טון קירור1יח'68000
534יחידת מקרר מים משאבת חום להצבה על הגג בהספק של כ- 30 טון קירור1יח'117000
535יחידת מקרר מים משאבת חום להצבה על הגג בהספק של כ- 40 טון קירור1יח'147000
536יחידת מקרר מים משאבת חום להצבה על הגג בהספק של כ- 50 טון קירור1יח'176000
537יחידת מקרר מים משאבת חום להצבה על הגג בהספק של כ- 75 טון קירור1יח'275000
538יחידת מקרר מים משאבת חום להצבה על הגג בהספק של כ- 100 טון קירור1יח'340000
539יחידת מקרר מים משאבת חום להצבה על הגג בהספק של כ- 150 טון קירור1יח'460000
540יחידת מקרר מים משאבת חום להצבה על הגג בהספק של כ- 190 טון קירור1יח'490000
541הערה: בידוד לצנרת - ראה סעיפים בתת-פרק 16.050
542בידוד תרמי לתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מטיפוס חצי מוקשה מוגן ע"י רדיד אלומיניום מחוזק בעובי "11מ"ר45
543בידוד תרמי לתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מטיפוס חצי מוקשה מוגן ע"י רדיד אלומיניום מחוזק בעובי "21מ"ר80
544בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מצופים נאופרן בעובי "11מ"ר55
545בידוד אקוסטי פנימי בתעלות אוויר עשוי מסיבי זכוכית מצופים נאופרן בעובי "21מ"ר92
546מערכת בקרת טמפרטורה ליחידת טיפול אוויר חד איזורית במערכת שני צינורות (ללא שסתום)1קומפ3400
547מערכת בקרת טמפרטורה ולחות ליחידת טיפול אוויר חד אזורית ל-4 צינורות (ללא שסתום)1קומפ5700
548מערכת בקרת טמפרטורה ליחידת מיזוג אוויר חד איזורית עם מחזור חיסכון1קומפ6900
549ברז פיקוד פרופורציונאלי למים קוטר "3/41יח'2000
550ברז פיקוד פרופורציונאלי למים קוטר "11יח'2100
551ברז פיקוד פרופורציונאלי למים קוטר "1/2 11יח'2300
552ברז פיקוד פרופורציונאלי למים קוטר "21יח'2850
553ברז פיקוד פרופורציונאלי למים קוטר "31יח'4600
554ברז פיקוד פרופורציונאלי למים קוטר "41יח'5650
555גשש טמפרטורה לתעלת אוויר בחיבור פלאנג' אורך 100 מ"מ A4-201יח'650
556גשש לחות לתעלת אוויר יציאה A4-201יח'800
557גשש טמפרטורה בצנרת מים מסוג PT100 עד 100 מעלות צלסיוס כולל כיס1יח'650
558מתמר לחץ הפרשי לצנרת מים עד 100 מעלות צלסיוס לתחום pa 250-25001יח'1600
559רגש טמפרטורה לחדר חשמל ובקרה מותקן על הקיר1יח'450
560טרמומטר להתקנה בתעלות1יח'300
561טרמומטר להתקנה בצנרת מים1יח'300
562מנומטר לחץ להתקנה בצנרת לרבות ברז סגירה וצינור "U"1יח'310
563מד ספיקה אלקטרומגנטי לצנרת בקוטר "2 עם צג דיגיטלי בחיבורי הברגה1קומפ2600
564מד ספיקה אלקטרומגנטי לצנרת בקוטר "3 עם צג דיגיטלי בחיבורי אוגנים, הכלולים במחיר1קומפ3200
565מד ספיקה אלקטרומגנטי לצנרת בקוטר "4 עם צג דיגיטלי בחיבורי אוגנים, הכלולים במחיר1קומפ3500
566מתמר ספיקה כולל תצוגה לצנרת מים1יח'3000
567מתמר ספיקה כולל תצוגה לצנרת מים עם חיבור תקשורת MODBVS1יח'3500
568מערכת מניית אנרגיה הכוללת מד ספיקה אולטרסוני כדוגמת תוצרת "KAMSTRUP" סידרה 402 הכוללת מונה ספיקה אולטרסוני, 2 רגשי טמפ' PT500 כיסנים ומתמרים, יח' חישוב אנרגיה, ממיר מתח וכרטיס תקשורת לצנרת בקוטר "1 בספיקה נומינלית של 6 מק"ש עומד בתקן MID-EN14341קומפ3500
569מערכת מניית אנרגיה הכוללת מד ספיקה אולטרסוני כדוגמת תוצרת "KAMSTRUP" סידרה 402 הכוללת מונה ספיקה אולטרסוני, 2 רגשי טמפ' PT500 כיסנים ומתמרים, יח' חישוב אנרגיה, ממיר מתח וכרטיס תקשורת לצנרת בקוטר "2 בספיקה נומינלית של 15 מק"ש עומד בתקן MID-EN14341קומפ4500
570מערכת מניית אנרגיה הכוללת מד ספיקה אולטרסוני כדוגמת תוצרת "KAMSTRUP" סידרה 602 הכוללת מונה ספיקה אולטרסוני, 2 רגשי טמפ' PT500 כיסנים ומתמרים, יח' חישוב אנרגיה, ממיר מתח וכרטיס תקשורת לצנרת בקוטר "3 בספיקה נומינלית של 40 מק"ש עומד בתקן MID-EN14341קומפ6500
571מערכת מניית אנרגיה הכוללת מד ספיקה אולטרסוני כדוגמת תוצרת "KAMSTRUP" סידרה 602 הכוללת מונה ספיקה אולטרסוני, 2 רגשי טמפ' PT500 כיסנים ומתמרים, יח' חישוב אנרגיה, ממיר מתח וכרטיס תקשורת לצנרת בקוטר "4 בספיקה נומינלית של 60 מק"ש עומד בתקן MID-EN14341קומפ9000
572מערכת מניית אנרגיה הכוללת מד ספיקה אלקטרו-מגנטי כדוגמת תוצרת "KAMSTRUP" סידרה 602 הכוללת מונה ספיקה מגנטי, 2 רגשי טמפ' PT500 כיסנים ומתמרים, יח' חישוב אנרגיה, ממיר מתח וכרטיס תקשורת לצנרת בקוטר "2 בספיקה נומינלית של 15 מק"ש עומד בתקן MID-EN14341קומפ7250
573מערכת מניית אנרגיה הכוללת מד ספיקה אלקטרו-מגנטי כדוגמת תוצרת "KAMSTRUP" סידרה 602 הכוללת מונה ספיקה מגנטי, 2 רגשי טמפ' PT500 כיסנים ומתמרים, יח' חישוב אנרגיה, ממיר מתח וכרטיס תקשורת לצנרת בקוטר "3 בספיקה נומינלית של 40 מק"ש עומד בתקן MID-EN14341קומפ8000
574מערכת מניית אנרגיה הכוללת מד ספיקה אלקטרו-מגנטי כדוגמת תוצרת "KAMSTRUP" סידרה 602 הכוללת מונה ספיקה מגנטי, 2 רגשי טמפ' PT500 כיסנים ומתמרים, יח' חישוב אנרגיה, ממיר מתח וכרטיס תקשורת לצנרת בקוטר "4 בספיקה נומינלית של 60 מק"ש עומד בתקן MID-EN14341קומפ8500
575מערכת מניית אנרגיה הכוללת מד ספיקה אלקטרו-מגנטי כדוגמת תוצרת "KAMSTRUP" סידרה 602 הכוללת מונה ספיקה מגנטי, 2 רגשי טמפ' PT500 כיסנים ומתמרים, יח' חישוב אנרגיה, ממיר מתח וכרטיס תקשורת לצנרת בקוטר "6 בספיקה נומינלית של 140 מק"ש עומד בתקן MID-EN14341קומפ9500
576אספקה והתקנת יחידת סינון ריחות מותאמת ל-2000 רמל"ד כולל מסנן מתכתי לשטיפה, מסנן משני, מסנן אלקטרוסטטי, מסנן פחם ומסנן סופי כולל לוח חשמל למסנן אלקטרוסטטי ומד לחץ הפרשי כולל מפוח יניקה, מאושר UL ות"י 1001 חלק 61קומפ26000
577אספקה והתקנת יחידת סינון ריחות מותאמת ל-4000 רמל"ד כולל מסנן מתכתי לשטיפה, מסנן משני, מסנן אלקטרוסטטי, מסנן פחם ומסנן סופי כולל לוח חשמל למסנן אלקטרוסטטי ומד לחץ הפרשי כולל מפוח יניקה, מאושר UL ות"י 1001 חלק 61קומפ30000
578אספקת והתקנת תעלת פח שחור בעובי 2 מ"מ מרותכת כולל פתחים לניקוי תעלה במידות 45X20 ס"מ כל 5 מ', עומד בת"י 1001 חלק 61מ"ר650
579אספקת והתקנת תקרה מנדפת מפלב"מ 304 עם תא שאיבה אחוד למטבח מסחרי כולל אגן ניקוז שמן, מסנני שמן בקוטר 8 מיקרון כולל תאורה בעוצמה 400 לוקס מוגנת לטמפ' 300°C כולל ריתוכי חיבורים למניעת נזילות מאושר UL ות"י 1001 חלק 6 כולל מסנני שמן ותאורה1מ"ר4000
580אספקת והתקנת תקרה מנדפת מפלב"מ 304 עם תאי שאיבה נפרדים למטבח מסחרי כולל אגן ניקוז שמן, מסנני שמן בקוטר 8 מיקרון כולל תאורה בעוצמה 400 לוקס מוגנת לטמפ' 300°C כולל ריתוכי חיבורים למניעת נזילות מאושר UL ות"י 1001 חלק 6 כולל מסנני שמן ותאורה1מ"ר4500
581אספקת והתקנת מנדף בישול מפלב"מ 304 כולל אגן ניקוז שמן, מסנני שמן בקוטר 8 מיקרון כולל תאורה בעוצמה 400 לוקס מוגנת לטמפ' 300°C כולל ריתוכי חיבורים למניעת נזילות מאושר UL ות"י 1001 חלק 61מ"ר4100
582אספקת והתקנת מנדף בישול חכם ע"י מסך אוויר ויניקת סילון מפלב"מ 304 כולל אגן ניקוז שמן, מסנני שמן בקוטר 8 מיקרון כולל תאורה בעוצמה 400 לוקס מוגנת לטמפ' 300°C כולל ריתוכי חיבורים למניעת נזילות מאושר UL ות"י 1001 חלק 61מ"ר10500
583קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 150 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ לחדר בשטח של 6 מ"ר1קומפ24500
584קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 150 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ לחדר בשטח של 10 מ"ר1קומפ35000
585קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 150 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ לחדר בשטח של 15 מ"ר1קומפ46000
586קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 150 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ לחדר בשטח של 20 מ"ר1קומפ56000
587קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 150 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ לחדר בשטח של 25 מ"ר1קומפ61000
588קירות תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 150 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי פנימי של פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ וציפוי חיצוני של פח מגולוון בעובי 0.8 מ"מ צבוע אפוקסי בתנור לחדר בשטח של 6 מ"ר1קומפ21500
589קירות תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 150 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי פנימי של פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ וציפוי חיצוני של פח מגולוון בעובי 0.8 מ"מ צבוע אפוקסי בתנור לחדר בשטח של 10 מ"ר1קומפ27500
590קירות תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 150 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי פנימי של פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ וציפוי חיצוני של פח מגולוון בעובי 0.8 מ"מ צבוע אפוקסי בתנור לחדר בשטח של 15 מ"ר1קומפ37000
591קירות תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 150 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי פנימי של פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ וציפוי חיצוני של פח מגולוון בעובי 0.8 מ"מ צבוע אפוקסי בתנור לחדר בשטח של 20 מ"ר1קומפ48000
592קירות תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 150 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי פנימי של פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ וציפוי חיצוני של פח מגולוון בעובי 0.8 מ"מ צבוע אפוקסי בתנור לחדר בשטח של 25 מ"ר1קומפ56500
593דלת כנף במידות 90/190 ס"מ בעובי 150 מ"מ מבודדת על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, לרבות ידית עשויה פלב"מ 304L, מנעול אינטגרלי בתוך הידית, אטם היקפי, גוף חימום לכל היקף משקוף הדלת וסף הדלת1קומפ8750
594קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 100 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.8 מ"מ לחדר בשטח של 6 מ"ר1קומפ20500
595קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 100 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.8 מ"מ לחדר בשטח של 10 מ"ר1קומפ32000
596קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 100 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.8 מ"מ לחדר בשטח של 15 מ"ר1קומפ41000
597קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 100 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.8 מ"מ לחדר בשטח של 20 מ"ר1קומפ52000
598קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 100 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.8 מ"מ לחדר בשטח של 25 מ"ר1קומפ60000
599קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 100 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי פנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ וציפוי חיצוני של פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, צבוע אפוקסי בתנור לחדר בשטח של 6 מ"ר1קומפ20000
600קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 100 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי פנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ וציפוי חיצוני של פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, צבוע אפוקסי בתנור לחדר בשטח של 10 מ"ר1קומפ24000
601קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 100 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי פנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ וציפוי חיצוני של פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, צבוע אפוקסי בתנור לחדר בשטח של 15 מ"ר1קומפ32500
602קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 100 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי פנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ וציפוי חיצוני של פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, צבוע אפוקסי בתנור לחדר בשטח של 20 מ"ר1קומפ41500
603קירות, תקרה ורצפת חדר קירור בעובי 100 מ"מ מלוחות טרומיים מבודדים על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי פנימי של פח פלב"מ 304L, בעובי 0.6 מ"מ וציפוי חיצוני של פח מגולוון בעובי 0.6 מ"מ, צבוע אפוקסי בתנור לחדר בשטח של 25 מ"ר1קומפ47000
604דלת במידות 90/190 ס"מ בעובי 100 מ"מ מבודדת על ידי פוליאוריטן מוקצף, עם ציפוי חיצוני ופנימי של פח פלב"מ 304L, לרבות ידית עשויה פלב"מ 304L, מנעול אינטגרלי בתוך הידית, אטם היקפי, גוף חימום לכל היקף משקוף הדלת וסף הדלת1קומפ9000
605מחיצה מבודדת לחדר קירור מפוליאוריטן יצוק בעובי 100 מ"מ בעלת ציפוי פנימי וחיצוני של פח צבוע אפוקסי בתנור1מ"ר190
606מחיצה מבודדת לחדר קירור מפוליאוריטן יצוק בעובי 100 מ"מ בעלת ציפוי פנימי של פלב"מ 304L וציפוי חיצוני פח צבוע אפוקסי בתנור1מ"ר300
607מחיצה מבודדת לחדר קירור מפוליאוריטן יצוק בעובי 100 מ"מ בעלת ציפוי פנימי וחיצוני של פלב"מ 304L1מ"ר425
608מחיצה מבודדת לחדר קירור מפוליאוריטן יצוק בעובי 150 מ"מ בעלת ציפוי פנימי וחיצוני של פח צבוע אפוקסי בתנור1מ"ר230
609מחיצה מבודדת לחדר קירור מפוליאוריטן יצוק בעובי 150 מ"מ בעלת ציפוי פנימי של פלב"מ 304L וציפוי חיצוני פח צבוע אפוקסי בתנור1מ"ר350
610מחיצה מבודדת לחדר קירור מפוליאוריטן יצוק בעובי 150 מ"מ בעלת ציפוי פנימי וחיצוני של פלב"מ 304L1מ"ר470
611גופי תאורה פלורוסנטים מתאימים לטמפרטורה נמוכה, עם משנק אלקטרוני, בתי תאורה אטומים עשויים פוליקרבונט, רמת אטימות IP65 לחדר קירור בשטח של 6 מ"ר1קומפ3000
612גופי תאורה פלורוסנטים מתאימים לטמפרטורה נמוכה, עם משנק אלקטרוני, בתי תאורה אטומים עשויים פוליקרבונט, רמת אטימות IP65 לחדר קירור בשטח של 10 מ"ר1קומפ5500
613גופי תאורה פלורוסנטים מתאימים לטמפרטורה נמוכה, עם משנק אלקטרוני, בתי תאורה אטומים עשויים פוליקרבונט, רמת אטימות IP65 לחדר קירור בשטח של 15 מ"ר1קומפ7500
614גופי תאורה פלורוסנטים מתאימים לטמפרטורה נמוכה, עם משנק אלקטרוני, בתי תאורה אטומים עשויים פוליקרבונט, רמת אטימות IP65 לחדר קירור בשטח של 20 מ"ר1קומפ9500
615גופי תאורה פלורוסנטים מתאימים לטמפרטורה נמוכה, עם משנק אלקטרוני, בתי תאורה אטומים עשויים פוליקרבונט, רמת אטימות IP65 לחדר קירור בשטח של 25 מ"ר1קומפ12400
616הערות:1. מפזרי הקור תוצרת LU-VE או ש"ע, מבנה היחידה פח מגולוון צבוע אפוקסי.2. נחשון מצינורות נחושת ללא תפר, צלעות אלומיניום.
6173. מפוחי מפזר הקור ציריים, כנפיים פלסטיק או אלומיניום תוצרת EBM או ש"ע.4. מערכת הפשרה חשמלית על ידי גופי חימום חשמליים.5. מדחסים: סמי הרמטיים/בהרמטיים תוצרת Bitzer או ש"ע.6. שמירת לחץ ראש On-Off.
6187. שסתום התפשטות מכני: DANFOSS או ש"ע.8. יחידת עיבוי - יחידה פתוחה, מוצר מוגמר שלמפעל מוכר תוצרת "דנפוס" או ש"ע בעלת מעבה מוגדל (High ambient), כוללת 2 ברזי ניתוק.9. לוח חשמל: יכלול את ההזנות למערכת הקירור על כל מרכיביה, תאורת החדר, מבטחים למנועים, מתנעים, נוריות סימון, מגענים וכו'.
61910. מערכת בקרה: תוצרת DANFOSS או ש"ע - תכלול את כל אביזרי הבקרה לבקרת טמפ', תרמוסטטים, פרשוסטטים, הגנות למדחסים, לחצן חירום לאדם לכוד, פנל התראות מותקן על החזית החיצונית של החדר ואוגר נתונים רב ערוצי.11. קררים: R134A ,R507 ,R404A.
620יחידת מקרר מים בורגי מקורר אוויר להצבה על הגג בהספק של כ- 60 טון קירור1יח'180000
621יחידת מקרר מים בורגי מקורר אוויר להצבה על הגג בהספק של כ- 100 טון קירור1יח'271000
622יחידת מקרר מים בורגי מקורר אוויר להצבה על הגג בהספק של כ- 150 טון קירור1יח'385000
623יחידת מקרר מים בורגי מקורר אוויר להצבה על הגג בהספק של כ- 175 טון קירור1יח'420000
624יחידת מקרר מים בורגי מקורר אוויר להצבה על הגג בהספק של כ- 200 טון קירור1יח'450000
625מערכת קירור לחדר קירור -18°C)) מושלמת על כל מרכיביה לרבות מפזר קור, יחידת עיבוי, צנרת גז (מבודדת), נוזל ופיקוד עד 10 מ' אורך מושלמת על כל אביזריה, לוח חשמל, חיווט חשמלי, מערכת בקרה מושלמת, מערכת הפשרה, פנל התראה בחזית החדר, לחדר בשטח של 6 מ"ר1קומפ31500
626מערכת קירור לחדר קירור -18°C)) מושלמת על כל מרכיביה לרבות מפזר קור, יחידת עיבוי, צנרת גז (מבודדת), נוזל ופיקוד עד 10 מ' אורך מושלמת על כל אביזריה, לוח חשמל, חיווט חשמלי, מערכת בקרה מושלמת, מערכת הפשרה, פנל התראה בחזית החדר, לחדר בשטח של 10 מ"ר1קומפ36000
627מערכת קירור לחדר קירור -18°C)) מושלמת על כל מרכיביה לרבות מפזר קור, יחידת עיבוי, צנרת גז (מבודדת), נוזל ופיקוד עד 10 מ' אורך מושלמת על כל אביזריה, לוח חשמל, חיווט חשמלי, מערכת בקרה מושלמת, מערכת הפשרה, פנל התראה בחזית החדר, לחדר בשטח של 15 מ"ר1קומפ39375
628מערכת קירור לחדר קירור -18°C)) מושלמת על כל מרכיביה לרבות מפזר קור, יחידת עיבוי, צנרת גז (מבודדת), נוזל ופיקוד עד 10 מ' אורך מושלמת על כל אביזריה, לוח חשמל, חיווט חשמלי, מערכת בקרה מושלמת, מערכת הפשרה, פנל התראה בחזית החדר, לחדר בשטח של 20 מ"ר1קומפ43000
629מערכת קירור לחדר קירור -18°C)) מושלמת על כל מרכיביה לרבות מפזר קור, יחידת עיבוי, צנרת גז (מבודדת), נוזל ופיקוד עד 10 מ' אורך מושלמת על כל אביזריה, לוח חשמל, חיווט חשמלי, מערכת בקרה מושלמת, מערכת הפשרה, פנל התראה בחזית החדר, לחדר בשטח של 25 מ"ר1קומפ50500
630מערכת קירור לחדר קירור (+4°C) מושלמת על כל מרכיביה לרבות מפזר קור, יחידת עיבוי, צנרת גז (מבודדת), נוזל ופיקוד עד 10 מ' אורך, לוח חשמל, חיווט חשמלי, מערכת בקרה מושלמת, מערכת הפשרה, פנל התראה בחזית החדר, לחדר בשטח של 6 מ"ר1קומפ28000
631מערכת קירור לחדר קירור (+4°C) מושלמת על כל מרכיביה לרבות מפזר קור, יחידת עיבוי, צנרת גז (מבודדת), נוזל ופיקוד עד 10 מ' אורך, לוח חשמל, חיווט חשמלי, מערכת בקרה מושלמת, מערכת הפשרה, פנל התראה בחזית החדר, לחדר בשטח של 10 מ"ר1קומפ31000
632מערכת קירור לחדר קירור (+4°C) מושלמת על כל מרכיביה לרבות מפזר קור, יחידת עיבוי, צנרת גז (מבודדת), נוזל ופיקוד עד 10 מ' אורך, לוח חשמל, חיווט חשמלי, מערכת בקרה מושלמת, מערכת הפשרה, פנל התראה בחזית החדר, לחדר בשטח של 15 מ"ר1קומפ36000
633מערכת קירור לחדר קירור (+4°C) מושלמת על כל מרכיביה לרבות מפזר קור, יחידת עיבוי, צנרת גז (מבודדת), נוזל ופיקוד עד 10 מ' אורך, לוח חשמל, חיווט חשמלי, מערכת בקרה מושלמת, מערכת הפשרה, פנל התראה בחזית החדר, לחדר בשטח של 20 מ"ר1קומפ40500
634מערכת קירור לחדר קירור (+4°C) מושלמת על כל מרכיביה לרבות מפזר קור, יחידת עיבוי, צנרת גז (מבודדת), נוזל ופיקוד עד 10 מ' אורך, לוח חשמל, חיווט חשמלי, מערכת בקרה מושלמת, מערכת הפשרה, פנל התראה בחזית החדר, לחדר בשטח של 25 מ"ר1קומפ47000
635מפזר קור לחדר קירור (-18°C) לתפוקת קירור של 2,500 וואט1יח'4800
636מפזר קור לחדר קירור (-18°C) לתפוקת קירור של 3,500 וואט1יח'6700
637מפזר קור לחדר קירור (-18°C) לתפוקת קירור של 5,500 וואט1יח'8500
638מפזר קור לחדר קירור (-18°C) לתפוקת קירור של 7,500 וואט1יח'10600
639מפזר קור לחדר קירור (-18°C) לתפוקת קירור של 8,500 וואט1יח'12000
640יחידת עיבוי פתוחה לתפוקת קירור של 2,500 וואט1יח'7500
641יחידת עיבוי פתוחה לתפוקת קירור של 3,500 וואט1יח'9500
642יחידת עיבוי פתוחה לתפוקת קירור של 5,500 וואט1יח'13800
643יחידת עיבוי פתוחה לתפוקת קירור של 7,500 וואט1יח'18000
644יחידת עיבוי פתוחה לתפוקת קירור של 8,500 וואט1יח'20000
645מפזר קור לחדר קירור (+4°C) לתפוקת קירור של 2,500 וואט1יח'3500
646מפזר קור לחדר קירור (+4°C) לתפוקת קירור של 3,500 וואט1יח'4800
647מפזר קור לחדר קירור (+4°C) לתפוקת קירור של 5,500 וואט1יח'6200
648מפזר קור לחדר קירור (+4°C) לתפוקת קירור של 7,500 וואט1יח'7100
649מפזר קור לחדר קירור (+4°C) לתפוקת קירור של 8,500 וואט1יח'10500
650יחידת עיבוי לתפוקת קירור של 2,500 וואט1יח'4500
651יחידת עיבוי לתפוקת קירור של 3,500 וואט1יח'5000
652יחידת עיבוי לתפוקת קירור של 5,500 וואט1יח'6000
653יחידת עיבוי לתפוקת קירור של 7,500 וואט1יח'7800
654יחידת עיבוי לתפוקת קירור של 8,500 וואט1יח'10000
655יחידת עיבוי מקוררת אוויר בהספק קירור של כ-5 טון קירור1יח'12700
656יחידת עיבוי מקוררת אוויר בהספק קירור של כ-15 טון קירור1יח'36500
657יחידת עיבוי מקוררת אוויר בהספק קירור של כ-20 טון קירור1יח'49300
658יחידת עיבוי מקוררת אוויר בהספק קירור של כ-25 טון קירור1יח'62000
659יחידת עיבוי מקוררת אוויר בהספק קירור של כ-35 טון קירור1יח'78400
660יחידת עיבוי מקוררת אוויר בהספק קירור של כ-40 טון קירור1יח'90000
661יחידת עיבוי מקוררת אוויר בהספק קירור של כ-50 טון קירור1יח'106000
662יחידת עיבוי מקוררת אוויר בהספק קירור של כ-70 טון קירור1יח'139000
663יחידת עיבוי מקוררת אוויר בהספק קירור של כ-80 טון קירור1יח'165000
664מעבה אוויר למערכת בהספק של כ-10 טון קירור1יח'14500
665מעבה אוויר למערכת בהספק של כ-15 טון קירור1יח'21500
666מעבה אוויר למערכת בהספק של כ-20 טון קירור1יח'28500
667מעבה אוויר למערכת בהספק של כ-25 טון קירור1יח'36000
668מעבה אוויר למערכת בהספק של כ-30 טון קירור1יח'42000
669מעבה אוויר למערכת בהספק של כ-40 טון קירור1יח'51000
670מעבה אוויר למערכת בהספק של כ-50 טון קירור1יח'64500
671מעבה אוויר למערכת בהספק של כ-75 טון קירור1יח'96000
672מעבה אוויר למערכת בהספק של כ-100 טון קירור1יח'115000
673מגדל קירור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בהספק של כ-50 טון קירור בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'62500
674מגדל קירור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בהספק של כ-100 טון קירור בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'100000
675מגדל קירור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בהספק של כ-150 טון קירור בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'128000
676מגדל קירור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בהספק של כ-200 טון קירור בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'170000
677מגדל קירור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בהספק של כ-250 טון קירור בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'210000
678מגדל קירור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בהספק של כ-300 טון קירור בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'244000
679מגדל קירור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בהספק של כ-350 טון קירור בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'297000
680מגדל קירור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בהספק של כ-400 טון קירור בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'338500
681מגדל קירור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בהספק של כ-500 טון קירור בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'408000
682מגדל קירור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בהספק של כ-600 טון קירור בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'460000
683מגדל קירור עם מבנה P.V.C בהספק של כ-50 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'63000
684מגדל קירור עם מבנה P.V.C בהספק של כ-100 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'86000
685מגדל קירור עם מבנה P.V.C בהספק של כ-150 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'108000
686מגדל קירור עם מבנה P.V.C בהספק של כ-200 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'127000
687מגדל קירור עם מבנה P.V.C בהספק של כ-250 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'163000
688מגדל קירור עם מבנה P.V.C בהספק של כ-300 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'190000
689מגדל קירור עם מבנה P.V.C בהספק של כ-350 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'209000
690מגדל קירור עם מבנה P.V.C בהספק של כ-400 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'222000
691מגדל קירור עם מבנה P.V.C בהספק של כ-500 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'240000
692מגדל קירור עם מבנה P.V.C בהספק של כ-600 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F1יח'355000
693מגדל קירור בנוי מבטון בהספק של כ-300 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F, לא כולל מחיר הבטון1יח'92000
694מגדל קירור בנוי מבטון בהספק של כ-350 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F, לא כולל מחיר הבטון1יח'144000
695מגדל קירור בנוי מבטון בהספק של כ-400 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F, לא כולל מחיר הבטון1יח'178000
696מגדל קירור בנוי מבטון בהספק של כ-500 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F, לא כולל מחיר הבטון1יח'212000
697מגדל קירור בנוי מבטון בהספק של כ-600 טון קירור מפוח צירי בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים 85-95 מעלות F, לא כולל מחיר הבטון1יח'235000
698מגדל קירור למחזור סגור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים של 90-100 מעלות F' בהספק של כ-75 טון קירור1יח'126000
699מגדל קירור למחזור סגור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים של 90-100 מעלות F' בהספק של כ-100 טון קירור1יח'157000
700מגדל קירור למחזור סגור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים של 90-100 מעלות F' בהספק של כ-150 טון קירור1יח'197000
701מגדל קירור למחזור סגור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים של 90-100 מעלות F' בהספק של כ-200 טון קירור1יח'233000
702מגדל קירור למחזור סגור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים של 90-100 מעלות F' בהספק של כ-250 טון קירור1יח'268000
703מגדל קירור למחזור סגור בדומה לתוצרת "EVAPCO" או ש"ע בתנאים FWB 78 מעלות וטמפ' מים של 90-100 מעלות F' בהספק של כ-300 טון קירור1יח'297000
704מצנן אוויר מפלדה אל-חלד קוטר מאיץ המפוח "151יח'9600
705מצנן אוויר מפלדה אל-חלד קוטר מאיץ המפוח "221יח'18000
706מצנן אוויר מפלדה אל-חלד קוטר מאיץ המפוח "281יח'25000
707מצנן אוויר מפלדה אל-חלד קוטר מאיץ המפוח "301יח'40000
708מקרר מים צנטריפוגלי בעל מיסוב מגנטי בעיבוי אויר להספק של כ- 215 ט"ק1יח'1000000
709מקרר מים צנטריפוגלי בעל מיסוב מגנטי בעיבוי אויר להספק של כ- 750 ט"ק1יח'1500000
^
X

חיפוש פסקי דין:

פנסיונים לבעלי חיים קרובים אל קרני חיטין 17-25, דימונה, ישראל | כלים ואביזרים לבית/עסק קרובים אל שדרות עובד בן עמי 25, נתניה, ישראל | הידראוליקה קרובים אל 70, פוריידיס, ישראל | תינוקות קרובים אל מבצע הראל 60, ראשון לציון, ישראל | מעבדות סלולר קרובים אל הזגג 5, חדרה, ישראל | תקשורת קרובים אל שדרות עמק יזרעאל, אשקלון, ישראל | חיילים משוחררים קרובים אל מבצע קדש 66, שדרות, ישראל | מוניות קרובים אל אנילביץ' 34, ראשון לציון, ישראל | באולינג קרובים אל שביל ישראל, צפת, ישראל | מנופים קרובים אל 4, תל אביב יפו, ישראל | מיכון חקלאי קרובים אל יהונתן החשמונאי, עכו, ישראל | דיג קרובים אל שונית 11, קיסריה, ישראל | תמלול קרובים אל הטיילת 21, אשדוד, ישראל | אולפני הקלטה קרובים אל האורים, אשקלון, ישראל | וידאו קרובים אל כביש התיאטרון, קיסריה, ישראל | מגיהים קרובים אל בן גוריון 35, בית שאן, ישראל | ניהול נכסים קרובים אל דוד קניאל 39, עפולה, ישראל | קפה קרובים אל יוסף אהרונוביץ' 14, פתח תקווה, ישראל | בלונים קרובים אל Unnamed Road, Kfar Bialik, ישראל | טניס קרובים אל החורשה, רמות השבים, ישראל | הדמיה ממוחשבת הדמיות אדריכליות ממוחשבות - 3Draft בהרצליה | קאנטרי קלאב הרצליה קאנטרי קלאב בהרצליה | תחנת רדיו רדיו סמאש באלפי מנשה | קיבוצים ומושבים כרמי צור בכרמי צור | מעליות מעליות טל-אלקטרה בראשון לציון | בניית דגמים גרובי - Groovy בתל אביב - יפו | חבלים גולדיאן חבלים בתל אביב - יפו | חממות אגרו-פרוייקטים בע"מ בנתיבות | מעליות אלברטו ק בבת ים | מהנדס קרקע וביסוס ישראל קלר יעוץ לביסוס ושרותים הנדסיים בע"מ בקרית אתא | טיפול באמנויות נורית שיש-גבעתי בפרדס חנה-כרכור | מידענים ענת קלומל - בר-אוריין בכפר סבא | מיכלים שביט התכוף בע"מ בחיפה | בית מלון ג'רמי בנתניה | סוכן ביטוח שינפלד יוסי בקרית ביאליק | פסיכולוג עמיאל רוני בצורן | מועדון לקוחות ניהול מועדוני לקוחות מתקדמים-Simply Club בפתח תקוה | יבוא ויצוא איוו פוטיין מרקט בתל אביב - יפו | תאורה אורות וולפסון - אמיל יעקב בתל אביב - יפו | צימר צימר נעמה במגדלמחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון עבודות טיח | מחירון חומרי חשמל | מחירון מסגרות חרש | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון מסגרות חרש | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון עבודות בניה | מחירון סיכוך ברעפים | מחירון דלתות פלדה חסינות אש | מחירון צבע פנים | מחירון פינות, רשתות וסרגלים  | מחירון פרזול לנגרות | מחירון אינטרקום ומנעולים חשמליים | מחירון בדיקות בטון מותז | מחירון ריצוף וציפוי מאבן/בטון בתעלות ומדרונות | מחירון גופי מילוי בתקרות צלעות וגגות משופעים | מחירון קידוח קירות שיגומים (דיפון) מכלונסאות | מחירון משטחי עבודה | מחירון תוספות למחירי קירות אבן מורכבים | מחירון צינורות נחושת | מחירון בידוד אביזרים | מחירון אלמנטים לניקוז )תיעול( | מחירון חיבור מנועים ואביזרי פיקוד | מחירון נקודות בית תקע | מחירון תעלות כבלים | מחירון איטום מחיצות בחדרים רטובים | מחירון יריעות איטום C.V.P | מחירון דלתות ציר | מחירון איטום נגד גזים רעילים בקרקע מזוהמת | מחירון מצעים | מחירון פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן) | מחירון פרזול לנגרות | מחירון ריצוף באריחי שיש )אבן( | מחירון נקודות אינסטלציה | מחירון בנית כיסי גרירה | מחירון טיח "רביץ" | מחירון אגזוזים01 פברואר 2015 לפני: כב' השופטת אביטל רימון-קפלן המבקשת: אסתר נגר ע"י ב"כ: עו"ד נ | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 5770-04-12 דגמי ואח' נ' עמארה ואח' 05 יוני 2012 ל | החלטה בתיק בג"ץ 6945/13 בבית המשפט העליון בג"ץ 6945/13 לפני:כבוד השופט ע' פוגלמן העותרת:עמ | בפני כב' השופט יוסף בן-חמו מבקשים 1. מוסטפא עלי ת"ז- XXXXXX781 נגד משיבים 1. כונס נכסים רשמ | בפני כב' השופטת מירב קלמפנר נבון תובע רשאד כיסראוי נגד נתבעים 1.סאמר סאבא 2.ג'סאן סאבא 3.פאי | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט אריאל צימרמן מבקשים גורי דלאל ואח' נגד משיבים החלטה לפניי בקשה שע | בקשה מס' 2 בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני המבקשת/הנתבעת דראל - רם בע"מ נגד המשיבה/התובע | בפני כב' השופטת רבקה פוקס בקשה 2- מתן הפטר מבקשים 1. יהודית דהן כץ נגד משיבים 1. כונס נכסים רשמי | החלטה בתיק רע"א 9213/12 בבית המשפט העליון רע"א 9213/12 - ז' לפני:כבוד השופט נ' סולברג המבק | בית משפט השלום בקריות תו"ב 3848-06-09 ועדה מקומית לתכנון גבעות אלונים נ' מבאריקי תיק חיצוני | לפני כב' השופטת אשרית רוטקופף תובעים 1. סלומון דיין נגד נתבעים 1. שירביט חברה לביטוח בע"מ ה | בפני כב' הרשמת יפעת שטרית תובעים 1. אתנאסיוס ח'ליפידיס 2. אמאל חליפידיס נגד נתבעים 1. גדקו ( | בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 47948-09-11 גרילק ואח' נ' ושירותים בע"מ ואח' תיק ח | בית משפט השלום בירושלים ת"א 14385-06-11 מרטיאנוב נ' הראל חברה לביטוח בע"מ תיק חיצוני: | בפני כב' השופט אריאל חזק מבקשים לימור ישראליאן ת"ז: XXXXXX954 נגד משיבים 1.כונס נכסים רשמי | בית משפט השלום בכפר סבא תא"מ 37791-12-11 איגמה ניהול ומסחר בע"מ נ' פארן תיק חיצוני: 08 | לפני כב' השופטת נאוה ברוורמן תובעים 1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. עבדאללה סעד 2. | לכבוד לשכת הוצל"פ חיפה פל-ים 12, חיפה, 33095 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר ת | מספר בקשה:4 לפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן התובע הווקף של העדה היוונית קתולית מלכית בנצרת ע&quo | מספר בקשה:14 בפני כב' השופטת עדי אייזדורפר תובעת פלסטו שק בע"מ ע"י ב"כ עו"ד | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. בנק מזרחי טפחות בני ברק סניף פרדס כץ 20431 נגד נתבעים 1. או | בבית המשפט העליון בג"ץ 4520/99 - ה' בפני: כבוד הרשם אמיר זולטי העותרים: 1. משה בן זיקרי 2. האגו | O דחוף (במקרה של הזמנה למועד הקצר מ-6 שעות, סמן X ) הזמנה / אישור / ביטול / ביצוע תרגום חלק א' ה | בפני כב' הרשם מרדכי בורשטין תובעים נגד נתבעים הראל חברה לביטוח בע"מ הודעת העוזרת המשפטית הצ | בית דין אזורי לעבודה בנצרת ס"ע 14713-12-11 פיטצקי נ' מעגלי מלתא בע"מס"ע 14930-12-