מבצע בוטוקס

מחירון נספחים ואביזרים פולירול

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1מתאם לריתוך תבריג חיצוני קוטר "110X4 מ"מ לצנרת פולירול1יח'695
2מתאם לריתוך תבריג חיצוני קוטר "90X3 מ"מ לצנרת פולירול1יח'339
3מתאם לריתוך/הברגה תבריג חיצוני קוטר "1/2 75X2 מ"מ לצנרת פולירול1יח'217
4מתאם לריתוך/הברגה תבריג חיצוני קוטר "75X2 מ"מ לצנרת פולירול1יח'145
5מתאם לריתוך/הברגה תבריג חיצוני קוטר "63X2 מ"מ לצנרת פולירול1יח'142
6מתאם לריתוך/הברגה תבריג חיצוני קוטר "1/2 63X1 מ"מ לצנרת פולירול1יח'121
7מתאם לריתוך/הברגה תבריג חיצוני קוטר "1/2 50X1 מ"מ לצנרת פולירול1יח'103
8מתאם לריתוך/הברגה תבריג חיצוני קוטר "1/4 40X1 מ"מ לצנרת פולירול1יח'80
9מתאם לריתוך/הברגה תבריג חיצוני קוטר "40X1 מ"מ לצנרת פולירול1יח'46
10מתאם לריתוך/הברגה תבריג חיצוני קוטר "32X1 מ"מ לצנרת פולירול1יח'45
11מתאם לריתוך/הברגה תבריג פנימי קוטר "75X2 מ"מ לצנרת פולירול1יח'150
12מתאם לריתוך/הברגה תבריג פנימי קוטר "63X2 מ"מ לצנרת פולירול1יח'144
13מתאם לריתוך/הברגה תבריג פנימי קוטר "1/2 63X1 מ"מ לצנרת פולירול1יח'102
14מתאם לריתוך/הברגה תבריג פנימי קוטר "1/2 50X1 מ"מ לצנרת פולירול1יח'93
15מתאם לריתוך/הברגה תבריג פנימי קוטר "1/4 40X1 מ"מ לצנרת פולירול1יח'80
16מתאם לריתוך/הברגה תבריג פנימי קוטר "40X1 מ"מ לצנרת פולירול1יח'53
17מתאם לריתוך/הברגה תבריג פנימי קוטר "32X1 מ"מ לצנרת פולירול1יח'51
18מסעף מצרה לריתוך קוטר 110/90/110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'173
19מסעף מצרה לריתוך קוטר 110/75/110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'173
20מסעף מצרה לריתוך קוטר 110/63/110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'173
21מסעף מצרה לריתוך קוטר 90/75/90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'111
22מסעף מצרה לריתוך קוטר 90/63/90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'111
23מסעף מצרה לריתוך קוטר 90/50/90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'111
24מסעף מצרה לריתוך קוטר 90/40/90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'111
25מסעף מצרה לריתוך קוטר 90/32/90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'111
26מסעף מצרה לריתוך קוטר 75/63/75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'55
27מסעף מצרה לריתוך קוטר 75/50/75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'55
28מסעף מצרה לריתוך קוטר 75/40/75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'55
29מסעף מצרה לריתוך קוטר 75/32/75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'55
30מסעף מצרה לריתוך קוטר 75/25/75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'55
31מסעף מצרה לריתוך קוטר 75/20/75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'55
32מסעף מצרה לריתוך קוטר 63/40/63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'34
33מסעף מצרה לריתוך קוטר 50/20/50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'25
34מסעף מצרה לריתוך קוטר 40/20/40 מ"מ לצנרת פולירול1יח'8.8
35מסעף מצרה לריתוך קוטר 32/20/32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'5.9
36מצמדת מצרה לריתוך פנים/פנים קוטר 75-90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'44
37מצמדת מצרה לריתוך פנים/פנים קוטר 63-75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'33
38מצמדת מצרה לריתוך פנים/פנים קוטר 50-63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'30
39מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 90-110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'69
40מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 75-110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'69
41מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 63-110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'69
42מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 75-90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'43
43מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 63-90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'43
44מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 50-90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'43
45מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 63-75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'19
46מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 50-75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'19
47מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 40-75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'19
48מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 32-75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'19
49מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 25-75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'19
50מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 20-75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'19
51מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 50-63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'17
52מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 40-63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'17
53מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 32-63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'17
54מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 25-63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'17
55מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 20-63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'17
56מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 40-50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'8.6
57מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 32-50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'8.6
58מצמדת מצרה לריתוך פנים/חוץ קוטר 20-50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'8.6
59תותב ריתוך לצינור קוטר 110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'1167
60תותב ריתוך לצינור קוטר 90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'673
61תותב ריתוך לצינור קוטר 75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'625
62תותב ריתוך לצינור קוטר 63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'521
63תותב ריתוך לצינור קוטר 50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'434
64תותב ריתוך לצינור קוטר 40 מ"מ לצנרת פולירול1יח'382
65תותב ריתוך לצינור קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'304
66תותב ריתוך לצינור קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'269
67תותב ריתוך לצינור קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'262
68ברז אלכסוני עם מניעת זרימה חוזרת קוטר 40 מ"מ לצנרת פולירול1יח'303
69ברז אלכסוני עם מניעת זרימה חוזרת קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'167
70ברז אלכסוני עם מניעת זרימה חוזרת קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'139
71ברז אלכסוני עם מניעת זרימה חוזרת קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'139
72ברז אלכסוני )קומפלט( קוטר 40 מ"מ לצנרת פולירול1יח'235
73ברז אלכסוני )קומפלט( קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'149
74ברז אלכסוני )קומפלט( קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'114
75ברז אלכסוני )קומפלט( קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'114
76ברז מעבר ישר )קומפלט( קוטר 40 מ"מ לצנרת פולירול1יח'174
77ברז מעבר ישר )קומפלט( קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'105
78ברז מעבר ישר )קומפלט( קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'56
79ברז מעבר ישר )קומפלט( קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'56
80ברז כדורי קוטר 63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'603
81ברז כדורי קוטר 50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'377
82ברז כדורי קוטר 40 מ"מ לצנרת פולירול1יח'247
83ברז כדורי קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'163
84ברז כדורי קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'134
85ברז כדורי קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'119
86ברז סמוי ללא ידית )קומפלט( קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'254
87ברז סמוי ללא ידית )קומפלט( קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'110
88ברז סמוי ללא ידית )קומפלט( קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'110
89ברז סמוי )קומפלט( קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'200
90ברז סמוי )קומפלט( קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'119
91ברז סמוי )קומפלט( קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'119
92שרוול לריתוך חשמלי קוטר 110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'232
93שרוול לריתוך חשמלי קוטר 90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'161
94שרוול לריתוך חשמלי קוטר 75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'118
95שרוול לריתוך חשמלי קוטר 63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'108
96שרוול לריתוך חשמלי קוטר 50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'98
97שרוול לריתוך חשמלי קוטר 40 מ"מ לצנרת פולירול1יח'86
98שרוול לריתוך חשמלי קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'78
99שרוול לריתוך חשמלי קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'74
100שרוול לריתוך חשמלי קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'70
101אוגן מפלסטיק )מחוזק בסיבי זכוכית( קוטר 110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'240
102אוגן מפלסטיק )מחוזק בסיבי זכוכית( קוטר 90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'175
103אוגן מפלסטיק )מחוזק בסיבי זכוכית( קוטר 75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'144
104אוגן מפלסטיק )מחוזק בסיבי זכוכית( קוטר 63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'126
105אוגן מפלסטיק )מחוזק בסיבי זכוכית( קוטר 50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'103
106צווארון לריתוך לאוגן כולל אטם קוטר 110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'87
107צווארון לריתוך לאוגן כולל אטם קוטר 90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'58
108צווארון לריתוך לאוגן כולל אטם קוטר 75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'29
109צווארון לריתוך לאוגן כולל אטם קוטר 63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'20.4
110צווארון לריתוך לאוגן כולל אטם קוטר 50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'18
111פקק סופי לריתוך קוטר 110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'77
112פקק סופי לריתוך קוטר 90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'64
113פקק סופי לריתוך קוטר 75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'28
114פקק סופי לריתוך קוטר 63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'20
115פקק סופי לריתוך קוטר 50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'11.5
116פקק סופי לריתוך קוטר 40 מ"מ לצנרת פולירול1יח'8.3
117פקק סופי לריתוך קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'5.4
118פקק סופי לריתוך קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'4.5
119פקק סופי לריתוך קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'3.5
120מצמדת )מופה( קוטר 110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'108
121מצמדת )מופה( קוטר 90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'63
122מצמדת )מופה( קוטר 75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'25
123מצמדת )מופה( קוטר 63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'21.4
124מצמדת )מופה( קוטר 50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'11.8
125מצמדת )מופה( קוטר 40 מ"מ לצנרת פולירול1יח'5.7
126מצמדת )מופה( קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'4.5
127מצמדת )מופה( קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'3.4
128מצמדת )מופה( קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'3
129קטע מעבר )אומגה( קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'25.6
130קטע מעבר )אומגה( קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'12.8
131קטע מעבר )אומגה( קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'7
132מסעף לריתוך קוטר 110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'173
133מסעף לריתוך קוטר 90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'111
134מסעף לריתוך קוטר 75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'60
135מסעף לריתוך קוטר 63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'36
136מסעף לריתוך קוטר 50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'25
137מסעף לריתוך קוטר 40 מ"מ לצנרת פולירול1יח'8.8
138מסעף לריתוך קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'5.9
139מסעף לריתוך קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'4.5
140מסעף לריתוך קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'3.2
141ברך לריתוך 45 )זוית 45 פנים/פנים( קוטר 110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'135
142ברך לריתוך 45 )זוית 45 פנים/פנים( קוטר 90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'95
143ברך לריתוך 45 )זוית 45 פנים/פנים( קוטר 75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'54
144ברך לריתוך 45 )זוית 45 פנים/פנים( קוטר 63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'23
145ברך לריתוך 45 )זוית 45 פנים/פנים( קוטר 50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'15.1
146ברך לריתוך 45 )זוית 45 פנים/פנים( קוטר 40 מ"מ לצנרת פולירול1יח'7.1
147ברך לריתוך 45 )זוית 45 פנים/פנים( קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'4.5
148ברך לריתוך 45 )זוית 45 פנים/פנים( קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'3.1
149ברך לריתוך 45 )זוית 45 פנים/פנים( קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'2.5
150ברך לריתוך 90 )זוית 90 פנים/פנים( קוטר 110 מ"מ לצנרת פולירול1יח'135
151ברך לריתוך 90 )זוית 90 פנים/פנים( קוטר 90 מ"מ לצנרת פולירול1יח'95
152ברך לריתוך 90 )זוית 90 פנים/פנים( קוטר 75 מ"מ לצנרת פולירול1יח'52
153ברך לריתוך 90 )זוית 90 פנים/פנים( קוטר 63 מ"מ לצנרת פולירול1יח'23
154ברך לריתוך 90 )זוית 90 פנים/פנים( קוטר 50 מ"מ לצנרת פולירול1יח'15.1
155ברך לריתוך 90 )זוית 90 פנים/פנים( קוטר 40 מ"מ לצנרת פולירול1יח'7.1
156ברך לריתוך 90 )זוית 90 פנים/פנים( קוטר 32 מ"מ לצנרת פולירול1יח'4.5
157ברך לריתוך 90 )זוית 90 פנים/פנים( קוטר 25 מ"מ לצנרת פולירול1יח'3.1
158ברך לריתוך 90 )זוית 90 פנים/פנים( קוטר 20 מ"מ לצנרת פולירול1יח'2.5
^
X

חיפוש פסקי דין:

מקוואות קרובים אל | יזמות עסקית קרובים אל הספן 9, אילת, ישראל | קאנטרי קלאב קרובים אל | פסיכולוגים קרובים אל נשיאי ישראל/יקב, כרמיאל, ישראל | חדרים נקיים קרובים אל חזון אי"ש 82, ראש העין, ישראל | ניהול הבנייה קרובים אל | מיכון חקלאי קרובים אל | רואי חשבון קרובים אל | עמילי מכס קרובים אל | ריקוד קרובים אל | פיצוציות קרובים אל | מכונות חישוב קרובים אל שדרות מנחם בגין 12, עפולה, ישראל | שטיחים קרובים אל שביל ישראל, ערד, ישראל | גרפולוגים קרובים אל | וסתי לחץ קרובים אל | צבעים קרובים אל | פיתוח מערכות מידע קרובים אל | וטרינרים קרובים אל | לשכות מסחר קרובים אל | גלריות וחנויות צילום קרובים אל מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עוגני קרקע | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון מתקני חשמל | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון מתקני הסקה | מחירון גינון והשקיה | מחירון מתקני תברואה | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון צנרת חשמל פלסטית | מחירון תקרות מלוחות P.V.C ועץ | מחירון תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון צביעת מסגרות אומן | מחירון צינורות פלדה | מחירון כבלי תקשורת | מחירון מאחזי יד | מחירון תיקוני בטונים | מחירון חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) | מחירון תיל אווירי מבודד (תא"מ) | מחירון אריחים לבריכות | מחירון תעלות פח | מחירון בלוקי אינטרבלוק | מחירון יחסי צפיפות/רטיבות (לא כולל נטילה) | מחירון אביזרים מפלדה | מחירון פריימרים, ציפויים ומסטיקים ביטומניים ביישום קר | מחירון צינור פלדה מגולוון דרג ב' | מחירון ספחים לצנרת נחושת | מחירון חומרי מסגרות ופחחות | מחירון מנהל עבודה ומנהל פרויקט | מחירון אבזרים | מחירון צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים - פקסליין | מחירון פריקסט | מחירון מערכת דיפון תעלות | מחירון כבלי נחושת משוריינים N2XBY | מחירון מערכות כריזה | מחירון שסתום אל חוזר למים | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון טיפול בגז ראדון | מחירון הערה: סעיפי "התקנה בלבד" שלהלן, כוללים את כל העבודה הנדרשת להתקנה מושלמת של הכליםהסניטריים וחיבורם למערכת המים והביוב, מלבד אספקת הכלים כמפורט בסעיף, שיהיו על חשבון המזמין.בעניין: מדינת ישראל המאשימה נ ג ד דן דוד ת.ז. XXXXXX046 הנאשם נוכחים: ב"כ המאשימה עו"ד – א | בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ 25 יולי 2012 עת&quo | בפני כב' השופט הבכיר זיאד הווארי המערער: אורן טובול נגד המשיבה: ועדה מקומית לתכנון אצבע הגליל הח | [  ] דחוף  (במקרה של הזמנה למועד הקצר מ- 6 שעות , סמן X)     הזמנה ל ביצוע תרגום מס' פקס: 03-XXX | בפני כב' השופטת אורלי סלע – נשיאה נציג ציבור עובדים – מר יהודה דדון נציג ציבור מעבידים – מר לאון | בית משפט השלום בירושלים ת"א 26957-11-11 אליהו נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ ואח' | החלטה בתיק ע"א 9153/04 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 9153/04 בפני: כבוד הרשם יגאל מרזל המ | בית משפט השלום בהרצליה ת"א 54484-03-11 ורדי נ' איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ תיק חיצוני | בפני כב' הרשם הבכיר נועם רף מבקשים 1. רשות השידור נגד משיבים 1. חמיס סואלחי הודעה בהמשך להחלטת כ | בפני כב' השופט רון סוקול בעניין ובעניין: התובעות האנייה "Nissos Rodos" M/V ע"י ב& | החלטה בתיק ע"א 2619/16בבית המשפט העליון ע"א 2619/16 - ד' לפני:כבוד השופט צ' זילברטל המבקשת | בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 4929-08 מ.י. מדור תביעות-מס הכנסה ת"א נ' גאנש ר.מ. שיו | בית המשפט העליון רע"א 96 / 8110 בפני: כבוד השופט ת' אור המערער: עזבון המנוח עמנואל הקיני ז" | בפני כב' השופט נאסר ג'השאן תובעים המועצה המקומית אעבלין נגד נתבעים המכללה הארצית להכשרה מקצו | לפני כב' הרשמת דורית בונדה תובעים 1. פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ נגד נתבעים 1. טל תעופה בע" | לפני כב' השופט אברהם טל - נשיא העותר חיים חזיזה נגד המשיב שירות בתי הסוהר <#1#> נוכחים: העותר | החלטה בתיק בש"א 8333/13 בבית המשפט העליון בירושלים בש"א 8333/13 - א' לפני:כבוד הרשמת ליאת | תובעים יאסר נאטור ע"י ב"כ עו"ד נגד נתבעים 1.ניד'אם אבו חיט 2.הפניקס הישראלי חברה | בית משפט השלום בצפת תמ"ק 700417-07 פלאפון תקשורת בע"מ נ' חמו 17 אפריל 2012 א.ג.נ., הנד | בית משפט השלום בנצרת ת"א 42147-05-10 שנאוי נ' קרמר ואח' מספר בקשה:9 בפני כב' השופט | החלטה בתיק ע"א 3322/13 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 3322/13 לפני:כבוד הרשמת ליאת בנמלך ה | בית משפט השלום בחיפה תא"ק 14095-09-10 בנק מרכנתיל דיסקונט בעמ נ' חמוד בפני כב' הרשמת של