מבצע בוטוקס

מחירון כבלי נחושת XLPE) N2XY)

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'6.8
2כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'7.6
3כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'9.2
4כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'8.6
5כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'10.6
6כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'11.5
7כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'12.1
8כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'14
9כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'17.8
10כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'16.5
11כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'19.3
12כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'26
13כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'24
14כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'27
15כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'35.5
16כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'37
17כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'45
18כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'51
19כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X25+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'58
20כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'68
21כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X35+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'70
22כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'76
23כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X50+25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'92
24כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'102
25כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X70+35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'130
26כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'140
27כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X95+50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'151
28כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'158
29כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X120+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'192
30כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'214
31כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X150+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'261
32כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X150 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'290
33כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X185+95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'296
34כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X185 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'335
35כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X240+120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'352
36כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'467
37כבלי פיקוד
38כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 7X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'14.5
39כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 7X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'17.2
40כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 10X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'16.2
41כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 10X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'24
42כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 12X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'21
43כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 12X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'30
44כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 16X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'23
45כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 19X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'29
46כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 21X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'34
47כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 24X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'37
48כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 30X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'44
49כבלי נחושת מסוככים
50כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 2.5X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'21
51כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'31
52כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 6X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'44
^
X

חיפוש פסקי דין:

כלים ואביזרים לבית/עסק קרובים אל | העצמה אישית קרובים אל | אומנויות לחימה קרובים אל | מסעדות קרובים אל | פירות וירקות קרובים אל | ניהול נכסים קרובים אל | תשמישי קדושה קרובים אל | גרפולוגים קרובים אל | לשכות מסחר קרובים אל | דיאטות קרובים אל | גינון קרובים אל | דיג קרובים אל | פיקוד ובקרה קרובים אל | נרות קרובים אל | ייעוץ מערכות מידע קרובים אל | פרזול קרובים אל | פאבים-בארים קרובים אל | וטרינרים קרובים אל | תמלול קרובים אל | הפקות קרובים אל מחירון מסגרות חרש | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון חומרי שרברבות | מחירון פנלים מבודדים | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות טיח | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון סיכוך ברעפים | מחירון יריעות איטום EPDM ו- HDPE | מחירון אמבטיות ואגניות | מחירון בלוקי איטונג | מחירון איטום קירות ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון מערכת סינכרון | מחירון יחידות מפוח נחשון מוזנות מים קרים | מחירון שונות | מחירון שוחות בקרה | מחירון מערכת נידוף מטבחים | מחירון צינורות לחץ לאספקת מים וביוב | מחירון תקרות פריקות מאריחים מינרליים | מחירון מיכלים לכימיקלים ולדשן מפולי | מחירון כבלי נחושת משוריינים | מחירון אמבטיות ואגניות | מחירון חיזוק מקצועות וחיפוי תפרי התפשטות | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון צנרת פוליאתילן להשקיה | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון חלון מרחב מוגן | מחירון ביטומנים מנושבים ואלסטומרים ביישום חם | מחירון משתנות מחרס | מחירון צביעה ישירה על חלודה | מחירון יריעות איטום P.V.C | מחירון מגוף טריז רחב לביוב | מחירון תעלות פח | מחירון גופי תאורה פלורסנטיים | מחירון תבניות מפח לקירות ועמודים מרובעים | מחירון קירות שיגומים