מבצע בוטוקס

מחירון כבלי נחושת XLPE) N2XY)

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'6.8
2כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'7.6
3כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'9.2
4כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'8.6
5כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'10.6
6כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'11.5
7כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'12.1
8כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'14
9כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'17.8
10כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'16.5
11כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'19.3
12כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'26
13כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'24
14כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'27
15כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'35.5
16כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'37
17כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'45
18כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'51
19כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X25+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'58
20כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'68
21כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X35+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'70
22כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'76
23כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X50+25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'92
24כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'102
25כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X70+35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'130
26כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'140
27כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X95+50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'151
28כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'158
29כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X120+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'192
30כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'214
31כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X150+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'261
32כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X150 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'290
33כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X185+95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'296
34כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X185 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'335
35כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X240+120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'352
36כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'467
37כבלי פיקוד
38כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 7X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'14.5
39כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 7X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'17.2
40כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 10X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'16.2
41כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 10X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'24
42כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 12X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'21
43כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 12X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'30
44כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 16X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'23
45כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 19X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'29
46כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 21X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'34
47כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 24X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'37
48כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 30X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'44
49כבלי נחושת מסוככים
50כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 2.5X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'21
51כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'31
52כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 6X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'44
^
X

חיפוש פסקי דין:

כוח אדם קרובים אל | מדבקות קרובים אל | מגנטים קרובים אל | חילוץ והצלה קרובים אל | גננים קרובים אל | מיכלים קרובים אל | מוצרי היגיינה קרובים אל | צלמים קרובים אל | קפה קרובים אל | ייעוץ מערכות מידע קרובים אל | גריל קרובים אל | טיפול באמנויות קרובים אל | נגרים קרובים אל | מבנים קרובים אל | מוהלים קרובים אל | תחנות רדיו קרובים אל | משכנתאות קרובים אל | טניס קרובים אל | היפנוזה קרובים אל | מכניקה עדינה קרובים אל מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון עבודות טיח | מחירון מוצרי נגרות | מחירון משטחי בטון | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון עבודות איטום | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון פנלים מבודדים | מחירון מתקני הסקה | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון עבודות בניה | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות אספלט | מחירון חלונות אלומיניום | מחירון חלון נגרר )הזזה( 3 ו- 4 אגפים - סגנון קלאסי | מחירון הכשרת קרקע | מחירון כבלי אלומיניום XLPE) NA2XY) | מחירון צנרת ניקוז | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון מצעים ותשתיות | מחירון בניה בלבני זכוכית | מחירון בניה בבלוקי אשקלית 268 | מחירון קורות ומעקות | מחירון עבודות עפר ותשתיות לניקוז | מחירון אלמנטים לניקוז )תיעול( | מחירון אריחי ריצוף בעובי 2 ס"מ | מחירון קורות יסוד וקירות מסד | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום | מחירון טיח "רביץ" | מחירון צינורות מבטון לא מזוין | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | מחירון מדי מים | מחירון עבודות מיוחדות בקירות אבן | מחירון צבעי פנים וחוץ לקירות | מחירון ספחים לצנרת פוליאתילן, פוליפרופילן, PVC ויצקת ברזל | מחירון ספחים וברזים U | מחירון סככות ורשתות צל | מחירון צבעי פנים וחוץ לקירות | מחירון עגלות | מחירון גדרות מתכת | מחירון פרופילי פלדה RSH - שח