מבצע בוטוקס

מחירון כבלי נחושת XLPE) N2XY)

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'6.8
2כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'7.6
3כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'9.2
4כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'8.6
5כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'10.6
6כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'11.5
7כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'12.1
8כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'14
9כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'17.8
10כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'16.5
11כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'19.3
12כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'26
13כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'24
14כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'27
15כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'35.5
16כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'37
17כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'45
18כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'51
19כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X25+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'58
20כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'68
21כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X35+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'70
22כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'76
23כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X50+25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'92
24כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'102
25כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X70+35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'130
26כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'140
27כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X95+50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'151
28כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'158
29כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X120+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'192
30כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'214
31כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X150+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'261
32כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X150 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'290
33כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X185+95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'296
34כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X185 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'335
35כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X240+120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'352
36כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'467
37כבלי פיקוד
38כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 7X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'14.5
39כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 7X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'17.2
40כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 10X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'16.2
41כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 10X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'24
42כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 12X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'21
43כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 12X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'30
44כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 16X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'23
45כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 19X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'29
46כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 21X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'34
47כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 24X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'37
48כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 30X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'44
49כבלי נחושת מסוככים
50כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 2.5X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'21
51כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'31
52כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 6X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'44
^
X

חיפוש פסקי דין:

מסגריות קרובים אל | רפדים קרובים אל | כרטיסי אשראי קרובים אל | טיפול זוגי קרובים אל | ייעוץ מערכות מידע קרובים אל | אולמות אירועים קרובים אל | בתי עלמין קרובים אל | תאורה קרובים אל | תינוקות קרובים אל | גלידות קרובים אל | אריזות קרובים אל | דיו ומדפסות קרובים אל | מעונות יום ומשפחתונים קרובים אל | טלוויזיות קרובים אל | גלויות וכרטיסי ברכה קרובים אל | זכוכית קרובים אל | כלים ואביזרים לבית/עסק קרובים אל | נוטריונים קרובים אל | עיניים קרובים אל | ייעוץ מקצועי קרובים אל מחירון עבודות בניה | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות עפר | מחירון חומרי חשמל | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון פריקסט | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון *********************************************************************** | מחירון פיטינגים | מחירון שוחות בקרה עם תחתית משולבת בטון ופוליאתילן | מחירון דרגנועים (מדרגות נעות) | מחירון בדיקות תקינות מרחב מוגן ומערכות הבניין | מחירון ריצוף | מחירון מקררי מים SCROLL | מחירון מסגרות פלדה | מחירון בלוקי איטונג | מחירון אביזרים לרכזת ממוענת | מחירון אלמנטים לניקוז )תיעול( | מחירון אבזרים | מחירון תילי נחושת וכבלים עיליים | מחירון דלתות נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב | מחירון כספות | מחירון קירות תומכים ואקוסטיים | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון זכוכית שטוחה אנטיסא | מחירון איטום מעברים נגד אש | מחירון פריקסט | מחירון רשתות, זכוכית, ציפויי חלונות ושונות | מחירון גופי תאורת חרום | מחירון ברזיות | מחירון בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית | מחירון כבלי נחושת XLPE) N2XY) | מחירון אביזרים בחדרי אמבטיה ומקלחת ממתכת מצופה כרום | מחירון בלוקי איטונג לקי | מחירון צינור פלדה מגולוון דרג ב' | מחירון בלוקי איטונג | מחירון מעקות הולכה והפרדה להולכי רגל