מבצע בוטוקס

מחירון כבלי נחושת XLPE) N2XY)

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'6.8
2כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'7.6
3כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'9.2
4כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'8.6
5כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'10.6
6כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'11.5
7כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'12.1
8כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'14
9כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'17.8
10כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'16.5
11כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'19.3
12כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'26
13כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'24
14כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'27
15כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'35.5
16כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'37
17כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'45
18כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'51
19כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X25+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'58
20כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'68
21כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X35+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'70
22כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'76
23כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X50+25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'92
24כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'102
25כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X70+35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'130
26כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'140
27כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X95+50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'151
28כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'158
29כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X120+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'192
30כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'214
31כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X150+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'261
32כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X150 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'290
33כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X185+95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'296
34כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X185 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'335
35כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X240+120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'352
36כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X240 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'467
37כבלי פיקוד
38כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 7X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'14.5
39כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 7X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'17.2
40כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 10X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'16.2
41כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 10X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'24
42כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 12X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'21
43כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 12X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'30
44כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 16X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'23
45כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 19X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'29
46כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 21X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'34
47כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 24X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'37
48כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 30X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'44
49כבלי נחושת מסוככים
50כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 2.5X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'21
51כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'31
52כבלי נחושת מסוככים מסוג YFLCYJ 3-2 לחיבור מנועים עם משנה תדר, בחתך 6X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות1מ'44
^
X

חיפוש פסקי דין:

טכנאים קרובים אל Unnamed Road, Hadera, ישראל | פוליגרף קרובים אל | טכנאים קרובים אל הגפן 4-12, נצרת עילית, ישראל | גדרות קרובים אל 25, ישראל | לוחות הוראה ותכנון קרובים אל שדרות נהר הירדן 29-35, בית שמש, ישראל | צעצועים ומשחקים קרובים אל Unnamed Road, Bustan HaGalil, ישראל | תרגום קרובים אל 3855, בית שמש, ישראל | אופניים קרובים אל בועז 18, תל אביב יפו, ישראל | מזרנים קרובים אל הסתת 6, ירושלים, ישראל | מזכירות קרובים אל שביל ישראל, תל אביב יפו, ישראל | משקאות קרובים אל | מטבחים קרובים אל מלכי ישראל 6, אשקלון, ישראל | תריסים קרובים אל בן אהרון 12, קרית מלאכי, ישראל | זיווד אלקטרוני קרובים אל הגליל 1, ראש העין, ישראל | מסגריות קרובים אל נחום 33, נתניה, ישראל | הוצאה לאור קרובים אל י.ל. פרץ 1, רמת השרון, ישראל | מוהלים קרובים אל רחל המשוררת 31, פתח תקווה, ישראל | מוצרי חשמל קרובים אל שדרות אליעזר בן יהודה 98, אשקלון, ישראל | מוניות קרובים אל השבעה 20, נתניה, ישראל | מהנדסים אזרחיים קרובים אל שדרות השושנים 19, תל אביב יפו, ישראל | מהנדס תעשייה וניהול אסף אברהם ורות בתל אביב - יפו | בית משפט בית משפט מקומי ברמלה | כלים ואביזרים לבית/עסק זול-פעמי באשדוד | חדרים נקיים ברייט פיוצ'ר בכפר פינס | רנטגן מכון טייבה לרנטגן בטייבה במשולש | צורף ולדמן ליאת - לימודי צורפות בחיפה | מבנים ליגב אחזקות בע"מ בתל אביב - יפו | הידראוליקה הידרו - אשקלון בע"מ באשקלון | כלי נשק אימפריאל מטווחים ברמלה | פנסיון לבעלי חיים בוני והגזעיים בע"מ באזור | דוגמנות סטטוס בתל אביב - יפו | הזמנות לאירועים דה וינצ'י - הזמנות לחתונה בחולון | מעליות מיגון לתאי מעליות באיכלוס דקו שילד בתל אביב - יפו | מדרגות א.נ.י. עיצובים באבן בע"מ בנתניה | מדליות וגביעים תמק ארט בקרית חיים | פיתוח מערכות מידע מולקולה בתל אביב - יפו | מוסך מוסך זהב בנתניה | משאבות ידע מכניקה בעכו | תכשיטים ראמג'ם בע"מ ברמת גן | פיתוח מערכות מידע משה קומוב בחיפהמחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרי חשמל | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון חומרי חשמל | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון כבלי טלפון | מחירון לוחות פוליסטירן מוקצף | מחירון מיכלי מים מפוליאתילן | מחירון פרופילים לגבס | מחירון תבניות קרטון לראשי כלונס ולבסיסים לעמודי חשמ | מחירון סיכוך ברעפים | מחירון משאבות סחרור | מחירון תיחום גומה לעץ | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | מחירון סיכוך ברעפים | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון מגופים, "גמל" מים | מחירון בידוד אקוסטי לצינורות ניקוז | מחירון חיתוך קרקע (חפירה) לקירות סלארי עם תמיסת בנטונייט | מחירון חימום רצפתי | מחירון חפירה ו/או חציבה | מחירון מוספים לבטון | מחירון מניעת חדירת דלקים לקרקע ממעצרות בטון | מחירון ספחי גבריט | מחירון פרופילי פלדה RSH | מחירון ספחים מפליז | מחירון איטום רצפות במערכת ביטומנית במריחות חמות | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון בידוד תרמי ואקוסטי | מחירון תבניות לעמודים עגולים | מחירון זכוכית חלבית | מחירון משאבות סחרור | מחירון מחיצות מבודדות לחדרי קירור | מחירון איטום נגד גזים רעילים בקרקע מזוהמת | מחירון צינור פלדה עם עטיפה חיצוניתבקשה מס' 1 בפני כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע מבקשת בטי אמסלם נגד משיב אלי יום טוב החלטה | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. נדב ברנט 2. דוד ברנט נגד נתבעים 1. שומרה חב' לביטוח בע& | לפני כב' הנשיא אברהם טל, אב"ד כב' השופט צבי ויצמן כב' השופט ד"ר שמואל בורנשטין | בית המשפט המחוזי בירושלים לפני כב' השופט ד"ר יגאל מרזל ה"פ 52856-07-11 בוטה ואח' נ | החלטה בתיק בג"ץ 4825/07 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 4825/07 - ה' בפני: כבוד הרשם יגאל | המבקשים 1. אילת לוין ע"י ב"כ עו"ד נגד המשיבים ע"י ב"כ עו"ד הודעת העוזר | בפני כב' השופטת מירית פורר תובע 1. נבאל מורתדא נגד נתבעות 1. דגניר בע"מ 3. כלל חברה לביטוח | בפני כב' השופטת יעל ייטב תובעים עו"ד מרדכי ידיד ואח' ע"י ב"כ עו"ד מונעם | החלטה בתיק ע"א 9226/04 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 9226/04 - א' בפני: כבוד הרשם יגאל מר | בפני כב' השופט ירון גת תובעים 1. מנורה חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. איכבום - תעשיות כלי כ | בפני כב' השופטת דלית שרון-גרין מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. סרוסי רועי זבולון סרוסי רועי | מספר בקשה:11 לפני : השופט יעקב שפסר המבקשת: טריפל סי מחשוב ענן בע"מ נגד המשיבה: TERRACAP VENTUR | בפני כב' השופט  יעקב וגנר – סגן נשיא מערערים 1. אופירה שאול נגד משיבים 1. קצין התגמולים-משרד הב | בפני כב' השופטת גלית אוסי שרעבי תובעים 1. איילון חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. הכשרה חברה | בית משפט השלום בחדרה ת"א 30563-03-10 שניידר נ' מימון ואח' בפני כב' השופט נאסר ג' | לפני כב' הנשיאה אורלי סלע מספר תהליך: 10 הנדון: תזכורת אחרונה לב"כ המוסד לביטוח לאומי סניף | החלטה בתיק בג"ץ 9245/04 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 9245/04 בפני: כבו | בפני כב' השופטת ר. למלשטריך- לטר תובעים 1. טארגט מאפים שיווק והפצה בע"מ נגד נתבעים 1. מוטי | בפני כב' השופט יעקב וגנר, סגן נשיא תובעים תאופיק מסרי נגד נתבעים החלטה 1. קדם משפט נקבע ליום 18. | בפני כב' השופט אריאל חזק מבקש טל ואקנין ת"ז: XXXXXX518 נגד משיבים 1.כונס נכסים רשמי באר שבע | החלטה בתיק בש"פ 10176/06 בבית המשפט העליון בש"פ 10176/06 בפני: כבוד השופט א' גרוניס המבקשת | בית המשפט המחוזי בירושלים ת"א 2360-08 ברוכין ואח' נ' סורוצקין משה ואח' תיק חיצוני: | החלטה בתיק בש"פ 2214/10 בבית המשפט העליון בש"פ 2214/10 בפני: כבוד השופט ח' מלצר המבקש: מדי | מספר בקשה:10 בפני כב' השופטת חנה פלינר מבקשים יניב אינסל נגד משיבים החלטה לאור נסיבותיו המתוארות