מבצע בוטוקס

מחירון גופי תאורה פלורסנטים

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 1X18 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק1יח'106
2גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 2X18 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק1יח'135
3גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X36 ווט , לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק1יח'118
4גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 2X36 ווט , לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל נטל ומדלק1יח'155
5גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X58 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל נטל ומדלק1יח'157
6גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 2X58 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל נטל ומדלק1יח'253
7גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X14 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'220
8גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X28 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'220
9גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X35 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'220
10גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X54 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'240
11גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X80 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'300
12גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 14X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'235
13גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 24X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'235
14גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 28X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'255
15גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 54X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'320
16גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 80X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'400
17גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 1X36 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'390
18גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 2X36 ווט, לרבות חיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'410
19גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 1X28 ווט, עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'265
20גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 1X54 ווט, עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'285
21גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 2X28 ווט עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'300
22גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 2X54 ווט עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'380
23גוף תאורה פלורסנטי עם 2 רפלקטורים 2X54 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דגם "קומבו מרובד" מתוצרת "געש" או ש"ע1יח'550
24גוף תאורה פלורסנטי עם 2 רפלקטורים 2X80 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דגם "קומבו מרובד" מתוצרת "געש" או ש"ע1יח'740
25גוף תאורה פלורסנטי 1X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'400
26גוף תאורה פלורסנטי 1X28 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'350
27גוף תאורה פלורסנטי 1X54 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'580
28גוף תאורה פלורסנטי 2X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'365
29גוף תאורה פלורסנטי 2X24 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'385
30גוף תאורה פלורסנטי 2X28 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'470
31גוף תאורה פלורסנטי 2X54 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'500
32גוף תאורה פלורסנטי 2X80 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'720
33גוף תאורה פלורסנטי 3X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'480
34גוף תאורה פלורסנטי 3X24 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'575
35גוף תאורה פלורסנטי 4X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'600
36גוף תאורה פלורסנטי 4X24 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'690
37גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 14X3 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות 5T וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "53P105" או ש"ע1יח'450
38גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 14X3 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות 5T וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "53P205" או ש"ע1יח'440
39גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 14X4 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות 5T וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "54P105" או ש"ע1יח'580
40גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 4X14 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "54P205" או ש"ע1יח'465
41גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 2X28 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "52P205" או ש"ע1יח'380
42גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 1X28 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "51P605" או ש"ע1יח'370
43גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 2X54 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "52PR05" או ש"ע3יח'עד כמות:581.2 מעל כמות:555.7
44גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 4X14 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "געש פאנטאלייט אקו מט" דגם "54J205" או ש"ע3יח'עד כמות:402.4 מעל כמות:384.7
45גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 4X14 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "געש פאנטאלייט פריזמטי" דגם "54KF205" או ש"ע3יח'עד כמות:519.7 מעל כמות:496.9
46גוף תאורה פלורסנטי 3x14 ווט, להתקנה לתקרה עם רפלקטור מט, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט- געש" דגם 53P005 או ש"ע3יח'עד כמות:514.1 מעל כמות:491.6
47גוף תאורה פלורסנטי 4x14 ווט, להתקנה לתקרה עם רפלקטור מט, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט- געש" דגם 54P005 או ש"ע3יח'עד כמות:536.5 מעל כמות:512.9
48תוספת דאלי לפאנטלייט 4x143יח'עד כמות:257.1 מעל כמות:245.8
49תוספת לגוף תאורה עם נורות 8T 18X4 ווט או 36X2 ווט או 58X2 ווט עבור משנק אלקטרוני1יח'110
50זוג פסים פלורסנטיים עם משנק משותף לתאורה בלתי ישירה דוגמת "געש-פ"א פסדובלה" 28X1 או ש"ע1יח'390
51פס פלורסנטי עם משנק לתאורה בלתי ישירה דוגמת "געש-פ"א פסדובלה" 28X1 או ש"ע1יח'310
52גוף תאורה פלורסנטי 28X2 ווט להתקנה גבוהה, דגם "גלעד" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'680
53גוף תאורה פלורסנטי 54X2 ווט להתקנה גבוהה, דגם "גלעד" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'700
54גוף תאורה פלורסנטי 80X2 ווט להתקנה גבוהה, דגם "גלעד" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'820
55גוף תאורה פלורסנטי 54X4 ווט להתקנה גבוהה, דגם "פנטלייט סנטרו אטום" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'1150
56גוף תאורה פלורסנטי 54X4 ווט להתקנה גבוהה, דגם "פנטלייט סנטרו פתוח" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'930
^
X

חיפוש פסקי דין:

משקפיים קרובים אל שדרות וייצמן 27-31, קרית מלאכי, ישראל | מטהרי אוויר קרובים אל מגיני צפת, צפת, ישראל | טיפול אישי קרובים אל טבריה 17, חיפה, ישראל | פיקוד ובקרה קרובים אל הערבה 47, יבנה, ישראל | רפואה קרובים אל 4, עכו, ישראל | מידענים קרובים אל התאנה 2, חולון, ישראל | בתי אבות קרובים אל שביל ישראל, כפר חיטים, ישראל | מיכון חקלאי קרובים אל | אלקטרואופטיקה קרובים אל דרך רב אלוף יעקב דורי, קרית אונו, ישראל | חבלים קרובים אל טיילת צלילי המוזיקה, ראש העין, ישראל | לימודי שפות קרובים אל יהושע אביטן 45, בית שאן, ישראל | ישיבות קרובים אל הנרקיס 26, אור עקיבא, ישראל | מהנדסים אזרחיים קרובים אל שלום מנצורה 6-18, ראש העין, ישראל | טלפונים קרובים אל כביש יצחק רבין, ראש העין, ישראל | סיעוד קרובים אל רפאל איתן, אשקלון, ישראל | יועצי מס קרובים אל עלייה 806, בית שאן, ישראל | ציוד לתעשייה קרובים אל הגליל 26, צפת, ישראל | גנרטורים קרובים אל 8900, צפת, ישראל | חדרים נקיים קרובים אל 40, גבעת ברנר, ישראל | אולפני הקלטה קרובים אל עין ח'אלד, אום אל-פחם, ישראל | קוסמטיקאיות ומכוני יופי שרית גרוס פדיקוריסטית רפואית בחיפה | בריכות שחיה בלו בלו בקרית ביאליק | סוכן ביטוח מודיביט - כהן שמעון במודיעין | בית משפט בית משפט אזרחי וגזברות בכפר סבא | מטאורולוגיה אגרולן בנוב | רואה חשבון דלאשה סאדק בנצרת | בית משפט בית המשפט המחוזי בנצרת עילית | אופנועים סוזוקי רן בתל אביב - יפו | הנדסאי כהן רפי בטבריה | עיבוד נתונים אביגדור שינרמן - קרן בתל אביב - יפו | פירות וירקות ירקות אלי בבת ים | עישון Shee-sha באשדוד | הפקת אירועים נטלי מעצבת אירועים בחלמיש | אוניות/ספנות מורדיאה ספנות בע"מ בבת ים | מעליות דומוסליפט בפתח תקוה | מוצרים חסיני אש אלומות אש בפתח תקוה | לוחות הנצחה וזיכרון גל-עד בע"מ בבני ברק | חוגים וסדנאות חורזים חרוזים בחולון | גלידה גלידה באר שבע בבאר שבע | כלי בית שיווק שמאי בירושליםמחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון מתקני הסקה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון חומרי חשמל | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עבודות צביעה | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות טיח | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון עבודות צביעה | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון צלונים ונציאנים | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון בדיקות כימיות | מחירון ריצוף באריחי גרניט פורצלן, קרמיקה ושיש | מחירון צביעת מסגרות אומן | מחירון ריצוף באבנים משתלבות | מחירון משקופי דלת | מחירון איטום גגות המיועדים לתנועת כלי רכב | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון מיכלי אגירה | מחירון גופי תאורה | מחירון איטום אקוסטי במחיצות | מחירון יציקת מצע מדה כהכנה לשטיח או פרקט | מחירון רשתות עיליות ועמודים לתאורת חוץ | מחירון מתקני אוורור וסינון | מחירון מתקני משחק | מחירון יציקות ביניים, עמודי פלדה, ברגי עיגון ושונות | מחירון שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון שוחות בקרה מפוליאתילן | מחירון הכשרת קרקע | מחירון אשפתונים | מחירון חיפוי קירות בתוחות אבן בחיפוי "יבש" | מחירון סיכוך ברעפים | מחירון גופי תאורה פלורסנטים | מחירון מיכלי מים | מחירון הכשרת קרקע | מחירון דודי מים חמים | מחירון מתקני מתח גבוה | מחירון חיבור מנועים ואביזרי פיקודבית דין אזורי לעבודה בחיפה ס"ע 2900-10-10 דבאח נ' מועצה מקומית דיר אל-אסד 30 אוקטובר 2011 ב | מספר בקשה: 48 בעניין: ע"י ב"כ עוה"ד אלחנן וינצקי ו אביגיל מנדל המערערים נ ג ד ע" | בית משפט השלום בחדרה ת"פ 5239-12-09 משטרת להב נ' ארון ואח' תיק חיצוני: 0400301232008 מס | בפני כב' השופט מנחם (מריו) קליין התובע: חיים פלח נגד הנתבעים: 1.אפרים משיח 2.שירביט חברה לביטוח | לפני כב' השופט דוד שוהם תובעים 1. לב רוברט נגד נתבעים 1. ניר אוחיון 2. ש. שלמה חברה לביטוח בע&qu | 28984-10-12 בפני כב' השופט דניאל בן טולילה המבקשים ע"י ב"כ עו"ד אורי דייגי נגד המ | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט אלון אופיר מבקשים גל כהן נגד משיבים מדינת ישראל החלטה דוחה הדיון ליום | 21 נובמבר 2013 לפני: כב' הסגנית נשיא איטה קציר המערערת ליליה טרשצוב, ת.ז. XXXXXXX466 ע"י ב& | החלטה בתיק בש"א 8404/09 בבית המשפט העליון בש"א 8404/09 בפני: כבוד הנשיאה ד' ביניש המבקשים: | בית משפט השלום לתעבורה בנצרת תת"ע 6204-11-10 מדינת ישראל נ' עבוי 13 ספטמבר 2011 בפני כב' | בפני כב' השופטת רבקה גלט מאשימה 1. ועדה מקומית לתכנון ובניה גזר נגד נאשמים 1. יעקב גנונה 2. אסתר | החלטה בתיק ע"א 3466/06 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 3466/06 בפני: כבוד הרשמת גאולה לוין | בפני כב' הרשם בכיר יניב בוקר תובעים 1. דלרסיז גרי פלוס בע"מ נגד נתבעים 1. אלומדר (2001) בע& | לפני כב' השופטת גלית אוסי שרעבי תובעים 1. ביטוח ישיר בע"מ 2. לימור גינת מצליח נגד נתבעים 1. | החלטה בתיק בג"ץ 2817/06 בבית המשפט העליון בג"ץ 2817/06 - א' בפני: כבוד השופטת מ' נאור העות | מספר בקשה:1 לפני כבוד השופט אבי פורג בעניין: פקודת פשיטת הרגל ובעניין: (להלן "ה חייב") המב | לפני כב' הרשמת רחל גרוס תובע אדי יגורוב, ת.ז. XXXXXX990 נגד נתבעת איציק הלוי רשת מינימרקט רגליס | בית המשפט המחוזי מרכז פר"ק 12691-03-12 בן שימול ואח' נ' תיכון "אביב" בע" | החלטה בתיק בג"ץ 8840/14 בבית המשפט העליון בג"ץ 8840/14 לפני:כבוד השופט נ' הנדל העותר:מוצטפ | לפני כב' סגנית הנשיאה השופטת, רחל קרלינסקי תובעים 1.תופיק אבו בכר 2.בלאל ותד נגד נתבעים 1.ש. שלמ | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 59514-07 נסים ראובן נ' המאגר בע"מ - חברה לבטוח 14 יו | בפני כב' השופטת סיגל רסלר-זכאי תובעים 1. זיו שרה נגד נתבעים 1. ועד הבית 2. איילון חברה לביטוח בע