מבצע בוטוקס

מחירון גופי תאורה פלורסנטים

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 1X18 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק1יח'106
2גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 2X18 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק1יח'135
3גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X36 ווט , לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק1יח'118
4גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 2X36 ווט , לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל נטל ומדלק1יח'155
5גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X58 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל נטל ומדלק1יח'157
6גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 2X58 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל נטל ומדלק1יח'253
7גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X14 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'220
8גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X28 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'220
9גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X35 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'220
10גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X54 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'240
11גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X80 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'300
12גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 14X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'235
13גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 24X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'235
14גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 28X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'255
15גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 54X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'320
16גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 80X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'400
17גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 1X36 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'390
18גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 2X36 ווט, לרבות חיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'410
19גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 1X28 ווט, עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'265
20גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 1X54 ווט, עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'285
21גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 2X28 ווט עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'300
22גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 2X54 ווט עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'380
23גוף תאורה פלורסנטי עם 2 רפלקטורים 2X54 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דגם "קומבו מרובד" מתוצרת "געש" או ש"ע1יח'550
24גוף תאורה פלורסנטי עם 2 רפלקטורים 2X80 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דגם "קומבו מרובד" מתוצרת "געש" או ש"ע1יח'740
25גוף תאורה פלורסנטי 1X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'400
26גוף תאורה פלורסנטי 1X28 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'350
27גוף תאורה פלורסנטי 1X54 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'580
28גוף תאורה פלורסנטי 2X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'365
29גוף תאורה פלורסנטי 2X24 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'385
30גוף תאורה פלורסנטי 2X28 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'470
31גוף תאורה פלורסנטי 2X54 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'500
32גוף תאורה פלורסנטי 2X80 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'720
33גוף תאורה פלורסנטי 3X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'480
34גוף תאורה פלורסנטי 3X24 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'575
35גוף תאורה פלורסנטי 4X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'600
36גוף תאורה פלורסנטי 4X24 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'690
37גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 14X3 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות 5T וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "53P105" או ש"ע1יח'450
38גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 14X3 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות 5T וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "53P205" או ש"ע1יח'440
39גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 14X4 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות 5T וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "54P105" או ש"ע1יח'580
40גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 4X14 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "54P205" או ש"ע1יח'465
41גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 2X28 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "52P205" או ש"ע1יח'380
42גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 1X28 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "51P605" או ש"ע1יח'370
43גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 2X54 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "52PR05" או ש"ע3יח'עד כמות:581.2 מעל כמות:555.7
44גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 4X14 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "געש פאנטאלייט אקו מט" דגם "54J205" או ש"ע3יח'עד כמות:402.4 מעל כמות:384.7
45גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 4X14 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "געש פאנטאלייט פריזמטי" דגם "54KF205" או ש"ע3יח'עד כמות:519.7 מעל כמות:496.9
46גוף תאורה פלורסנטי 3x14 ווט, להתקנה לתקרה עם רפלקטור מט, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט- געש" דגם 53P005 או ש"ע3יח'עד כמות:514.1 מעל כמות:491.6
47גוף תאורה פלורסנטי 4x14 ווט, להתקנה לתקרה עם רפלקטור מט, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט- געש" דגם 54P005 או ש"ע3יח'עד כמות:536.5 מעל כמות:512.9
48תוספת דאלי לפאנטלייט 4x143יח'עד כמות:257.1 מעל כמות:245.8
49תוספת לגוף תאורה עם נורות 8T 18X4 ווט או 36X2 ווט או 58X2 ווט עבור משנק אלקטרוני1יח'110
50זוג פסים פלורסנטיים עם משנק משותף לתאורה בלתי ישירה דוגמת "געש-פ"א פסדובלה" 28X1 או ש"ע1יח'390
51פס פלורסנטי עם משנק לתאורה בלתי ישירה דוגמת "געש-פ"א פסדובלה" 28X1 או ש"ע1יח'310
52גוף תאורה פלורסנטי 28X2 ווט להתקנה גבוהה, דגם "גלעד" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'680
53גוף תאורה פלורסנטי 54X2 ווט להתקנה גבוהה, דגם "גלעד" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'700
54גוף תאורה פלורסנטי 80X2 ווט להתקנה גבוהה, דגם "גלעד" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'820
55גוף תאורה פלורסנטי 54X4 ווט להתקנה גבוהה, דגם "פנטלייט סנטרו אטום" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'1150
56גוף תאורה פלורסנטי 54X4 ווט להתקנה גבוהה, דגם "פנטלייט סנטרו פתוח" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'930
^
X

חיפוש פסקי דין:

עישון קרובים אל 64, פדויים, ישראל | שמלות כלה קרובים אל טשרניחובסקי 112, כפר סבא, ישראל | איתור נזילות קרובים אל הבנים 10, אשדוד, ישראל | שמורות טבע קרובים אל אורן 8, קיסריה, ישראל | אלומיניום קרובים אל 40, ישראל | מועדוני זמר קרובים אל המלאכה, טבריה, ישראל | נגררים קרובים אל צה"ל 30, ראש העין, ישראל | סופרמרקטים קרובים אל שדרות הבנים, מגדל העמק, ישראל | נדל"ן קרובים אל שדרות הסנהדרין פינת 4111 פינת 4, יבנה, ישראל | אולפני הקלטה קרובים אל אלנבי 20, שדרות, ישראל | בשמים קרובים אל 89, צפת, ישראל | איתור נזילות קרובים אל 109, בני דרום, ישראל | כרטיסי אשראי קרובים אל טרומפלדור 7, נהריה, ישראל | כספות קרובים אל גבעת שחומית, קרית שמונה, ישראל | חוגים וסדנאות קרובים אל המקובלים 34, הרצליה, ישראל | מורשי טאבו קרובים אל עולש 2-6, נצרת עילית, ישראל | גילוי וכיבוי אש קרובים אל עזרא יסודי, אשקלון, ישראל | חפצי נוי קרובים אל עלייה ב' 10, צפת, ישראל | גילוי וכיבוי אש קרובים אל שדרות גולדה מאיר, דימונה, ישראל | לשכות מסחר קרובים אל שביל ישראל, מצפה רמון, ישראל | יועץ סיטרין מרכז פיננסי באשדוד | שמורת טבע גן לאומי גן השלושה (הסחנה) בניר דוד (תל עמל) | בית עלמין בית עלמין כפר שמריהו בכפר שמריהו | מכונות אוטומטיות בר הוד מכונות אוטומטיות בכפר סירקין | בית אבות בית הורים ע"ש אניטה מילר-כהן בירושלים | כרטיסים חכמים און טרק אינוביישנס בראש פינה | שמורת טבע עתיקות מגידו במגידו | מהנדס בניין רוזנבאום ניהול והנדסת בניין ברמת השרון | ציוד ואספקה לחדרי שירותים היגייניק ציוד וכלים בע"מ ברמלה | אנטנות אר.אס צלחות לווין בתל אביב - יפו | טרקטורים צ.מ.ד חברה להספקת ציוד הנדסי בע"מ בירושלים | חפצי נוי סוזנה הוכמן-בובות ותכשיטים בחולתה | מים חפר מיכשור ומערכות בע"מ בנתניה | ספרי קודש זול ספר-נחלת הספר בקרית מלאכי | מכולות וקונטיינרים תמר שירותים לתעשייה בע"מ בחיפה | בית כנסת בית כנסת "אור החיים" הקדוש בירושלים | סופרמרקט יש בבארות יצחק | וטרינר ד"ר צ'רלס בנסאיד בנתניה | דיאטה הדס חרדון דיאטנית קלינית בזכרון יעקב | מכונות משחק הורטון בע"מ בתל אביב - יפומחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון חומרי שרברבות | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון עבודות אבן | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מתקני תברואה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון מעקות ומאחזי יד ממתכת | מחירון ש"ע פועלי בנין | מחירון תערובות  לטיח | מחירון מערכת קירור לחדרי קירור (18°C | מחירון פיטינגים | מחירון בלוקי אשקלית 268 לקירות | מחירון ספחים לצנרת לחץ E.P.D.H | מחירון הערה: סעיפי "התקנה בלבד" שלהלן, כוללים את כל העבודה הנדרשת להתקנה מושלמת של הכליםהסניטריים וחיבורם למערכת המים והביוב, מלבד אספקת הכלים כמפורט בסעיף, שיהיו על חשבון המזמין. | מחירון קונסטרוקציה לתקרה אקוסטית | מחירון עבודות עפר | מחירון מסדים/ארונות ואביזרי זיווד | מחירון תקרות וגגות בטון מלא | מחירון מיניפיילים | מחירון צנרת השקיה ושלוחות טפטוף | מחירון חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות | מחירון משאבות סחרור | מחירון לוחות פוליסטירן מוקצף | מחירון מתקן לייבוש כלים | מחירון איטום בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון קערות שולחניות | מחירון פנל התראות | מחירון מפסקי זרם למאור | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת | מחירון קערות רחצה | מחירון כבלי אלומיניום | מחירון *********************************************************************** | מחירון הכשרת השטח | מחירון רצפות פוליאוריטן ופרקט | מחירון ויטרינות כניסה | מחירון מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור)לפני כב' השופטת סמדר קולנדר-אברמוביץ תובעים 1. ש. שלמה רכב בע"מ נגד נתבעים 1. שפר את אלי לו | בפני כב' הנשיאה שולמית דותן מאשימה מדינת ישראל נגד נאשם אביטל חרפי החלטה בשל אילוצי בית המשפט נד | לפני כב' הרשמת בכירה יפעת ביטון אונגר תובעים 1. פרי צור זמר בע"מ נגד נתבעים 1. שלום אהרן הו | בית משפט השלום באשקלון ת"פ 24247-09-11 מדינת ישראל נ' אלעזרה פ.א: 10 נובמבר 2011 בפני כב | בית משפט השלום בירושלים ע"ר 7153-01-12 ג'עאפרה נ' עלי חד'ר לפני כב' השופטת תמר | בפני כב' הרשמת דורית בונדה מבקשים 1. עירית לוד נגד משיבים 1. ניו-ליג יזמות והשקעות בע"מ 2. | מספר בקשה:4 בפני כב' השופטת לימור ביבי-ממן מבקש יורם שוכמן נגד משיבים החלטה בפני בקשה למינוי מומ | החלטה בתיק בג"ץ 997/05 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בפני: כבוד השופטת ד' ביניש ה | בית משפט השלום בירושלים ת"א 34487-05-11 ברמלי נ' איילון חברה לביטוח בע"מ תיק חיצוני: ב | בית משפט לתביעות קטנות ברמלה ת"ק 12136-03-11 יוסף חי נ' חברת מילניום בע"מ בפני כב' | בפני כב' סגנית הנשיאה הש' רחל קרלינסקי תובעים 1. פנינסולה פיננסים בע"מ ב"כ: עו&quo | בית משפט השלום בחדרה ת"פ 1115-07-11 מדינת ישראל נ' סיטיטאם 14 יולי 2011 בפני כב' השופט | לפני כב' השופט יעקב שקד תובעים 1. יעקב שלו נגד נתבעים 1. עתיד מיזוג אויר בע"מ החלטה ישיבה מ | בבית המשפט העליון ע"א 3034/01 - ז' בפני: כבוד הרשם עודד שחם המערערת: לטיפה ספייה נגד המשיבים: 1 | בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3148/97 - 1 בפני: כבוד השופטת ד' דורנר העותר: ב | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 26959-05-11 חסון ואח' נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ ו | בפני כב' הרשם שמעון רומי בקשה מס' 2 תובעת עירית חדרה – ר"מ 500265004 נגד משיב/נתבע 1. ע | בבית המשפט העליון ע"א 3214/97 - ג' בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ המערערים: 1. הועדה המקומית | לפני:כב' הרשמת רחל גרוס התובע: מקסים בטנדרנקו, ת.ז.-XXXXXX069 ע"י ב"כ: עו"ד יורי | בית משפט השלום בנתניה ת"ט 24719-12-11 פרופילי לב פתח תקוה בע"מ נ' דדוש 11 ינואר 2012 ב | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשם עמיעד רט מבקשים בנק לאומי לישראל בע"מ נגד משיבים יעקב ביטון החלטה | לפני: הרשם תומר סילורה התובע: בלאל סמחאן ע"י ב"כ: עו"ד עקל ואיל - הנתבע: אייל אבידר ה | החלטה בתיק בג"ץ 1596/12 בבית המשפט העליון בג"ץ 1596/12 לפני: כבוד השופטת א' חיות העותרים: | בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו דמ"ש 15283-11-10 בר נ' כהן בפני : כב' הנשיא מיכאל ש