מבצע בוטוקס

מחירון גופי תאורה פלורסנטים

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 1X18 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק1יח'106
2גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 2X18 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק1יח'135
3גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X36 ווט , לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק1יח'118
4גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 2X36 ווט , לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל נטל ומדלק1יח'155
5גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X58 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל נטל ומדלק1יח'157
6גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 2X58 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל נטל ומדלק1יח'253
7גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X14 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'220
8גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X28 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'220
9גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X35 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'220
10גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X54 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'240
11גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי, 1X80 ווט, עם משנק אלקטרוני, לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה1יח'300
12גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 14X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'235
13גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 24X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'235
14גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 28X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'255
15גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 54X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'320
16גוף תאורה פלורסנטי, פס אמריקאי 80X2 ווט עם משנק אלקטרוני (משנק משותף), לרבות נורות 5T והחיזוקים לתקרה1יח'400
17גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 1X36 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'390
18גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 2X36 ווט, לרבות חיזוקים לתקרה, נורה, קבל, נטל ומדלק דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'410
19גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 1X28 ווט, עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'265
20גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 1X54 ווט, עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'285
21גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 2X28 ווט עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'300
22גוף תאורה פלורסנטי מוגן מים 2X54 ווט עם משנק אלקטרוני לרבות נורה T5 והחיזוקים לתקרה, דוגמת "געש סילייט פוליקרבונט" או ש"ע1יח'380
23גוף תאורה פלורסנטי עם 2 רפלקטורים 2X54 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דגם "קומבו מרובד" מתוצרת "געש" או ש"ע1יח'550
24גוף תאורה פלורסנטי עם 2 רפלקטורים 2X80 ווט, לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דגם "קומבו מרובד" מתוצרת "געש" או ש"ע1יח'740
25גוף תאורה פלורסנטי 1X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'400
26גוף תאורה פלורסנטי 1X28 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'350
27גוף תאורה פלורסנטי 1X54 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'580
28גוף תאורה פלורסנטי 2X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'365
29גוף תאורה פלורסנטי 2X24 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'385
30גוף תאורה פלורסנטי 2X28 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'470
31גוף תאורה פלורסנטי 2X54 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'500
32גוף תאורה פלורסנטי 2X80 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'720
33גוף תאורה פלורסנטי 3X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'480
34גוף תאורה פלורסנטי 3X24 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'575
35גוף תאורה פלורסנטי 4X14 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'600
36גוף תאורה פלורסנטי 4X24 ווט, עם כיסוי פריזמטי לרבות החיזוקים לתקרה, נורה וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט געש" או ש"ע1יח'690
37גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 14X3 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות 5T וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "53P105" או ש"ע1יח'450
38גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 14X3 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות 5T וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "53P205" או ש"ע1יח'440
39גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 14X4 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות 5T וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "54P105" או ש"ע1יח'580
40גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 4X14 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "54P205" או ש"ע1יח'465
41גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 2X28 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "52P205" או ש"ע1יח'380
42גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 1X28 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "51P605" או ש"ע1יח'370
43גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 2X54 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט-געש" דגם "52PR05" או ש"ע3יח'עד כמות:581.2 מעל כמות:555.7
44גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 4X14 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "געש פאנטאלייט אקו מט" דגם "54J205" או ש"ע3יח'עד כמות:402.4 מעל כמות:384.7
45גוף תאורה פלורסנטי שקוע בתקרה 4X14 ווט עם רפלקטור מט לרבות החיזוקים לתקרה, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "געש פאנטאלייט פריזמטי" דגם "54KF205" או ש"ע3יח'עד כמות:519.7 מעל כמות:496.9
46גוף תאורה פלורסנטי 3x14 ווט, להתקנה לתקרה עם רפלקטור מט, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט- געש" דגם 53P005 או ש"ע3יח'עד כמות:514.1 מעל כמות:491.6
47גוף תאורה פלורסנטי 4x14 ווט, להתקנה לתקרה עם רפלקטור מט, נורות T5 וציוד אלקטרוני דוגמת "פנטאלייט- געש" דגם 54P005 או ש"ע3יח'עד כמות:536.5 מעל כמות:512.9
48תוספת דאלי לפאנטלייט 4x143יח'עד כמות:257.1 מעל כמות:245.8
49תוספת לגוף תאורה עם נורות 8T 18X4 ווט או 36X2 ווט או 58X2 ווט עבור משנק אלקטרוני1יח'110
50זוג פסים פלורסנטיים עם משנק משותף לתאורה בלתי ישירה דוגמת "געש-פ"א פסדובלה" 28X1 או ש"ע1יח'390
51פס פלורסנטי עם משנק לתאורה בלתי ישירה דוגמת "געש-פ"א פסדובלה" 28X1 או ש"ע1יח'310
52גוף תאורה פלורסנטי 28X2 ווט להתקנה גבוהה, דגם "גלעד" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'680
53גוף תאורה פלורסנטי 54X2 ווט להתקנה גבוהה, דגם "גלעד" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'700
54גוף תאורה פלורסנטי 80X2 ווט להתקנה גבוהה, דגם "גלעד" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'820
55גוף תאורה פלורסנטי 54X4 ווט להתקנה גבוהה, דגם "פנטלייט סנטרו אטום" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'1150
56גוף תאורה פלורסנטי 54X4 ווט להתקנה גבוהה, דגם "פנטלייט סנטרו פתוח" מתוצרת "געש" או ש"ע, ציוד אלקטרוני לרבות נורות וחיזוקים לתקרה1יח'930
^
X

חיפוש פסקי דין:

רנטגן קרובים אל | הוצאה לאור קרובים אל | מכונות משחק קרובים אל | סורגים קרובים אל | ניהול פרויקטים קרובים אל | הידראוליקה קרובים אל | ניקיון קרובים אל | מיכלים קרובים אל | באולינג קרובים אל | שלטים קרובים אל | מכונות חישוב קרובים אל | כוח אדם קרובים אל | מקוואות קרובים אל | חלונות קרובים אל | תשמישי קדושה קרובים אל | כספות קרובים אל | חלונות קרובים אל | מזכירות קרובים אל | שיזוף קרובים אל | מיזוג אוויר קרובים אל מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון פנלים מבודדים | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון אריחים לבריכות | מחירון קוליסות השתקה וציפוי קירות | מחירון כבלים | מחירון צינורות פולירול למים חמים וקרים 6 20/SDR-PN | מחירון מפרידי שומן מפוליאתילן | מחירון טיח צמנט | מחירון תבניות לתקרה מפלסטיק | מחירון בלוקים ולבנים לבנית גדרות | מחירון בניה בלבני זכוכית | מחירון פיגום לטיח חוץ | מחירון כבלים חסיני אש | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון מסננים | מחירון יריעות איטום EPDM ו- HDPE | מחירון כבלי התקנה כולל תו תק | מחירון צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 | מחירון חפירה, חציבה, מילוי והידוק | מחירון פנלים מבודדים | מחירון צביעת מסגרות אומן | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון פתחי שרות | מחירון מיכלי דלק | מחירון בלוקי פומיס  | מחירון לוחות פוליסטרן מוקצף | מחירון מערכות בקרה | מחירון תיבות הסתעפות לטלפונים | מחירון חיבור קווי מים | מחירון טיח חוץ | מחירון בידוד אם שרוולי "וידופלקס" | מחירון יחידות טיפול באוויר