מבצע בוטוקס

מחירון ספחים ואביזרים

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1ספחים
2הערה: אביזרים מגולוונים - ראה תת פרק 07.023.
3ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "31יח'130
4ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "41יח'140
5ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "61יח'300
6ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "81יח'360
7הערה: מחיר הצינורות בתת פרק 34.032 כוללים מחברים מהירים מסוג QUICK UP. מחברים ישולמו לפי הסעיפים שלהלן, במידה ונדרש
8מחבר קל QUICK UP קוטר "31יח'70
9מחבר קל QUICK UP קוטר "41יח'90
10מחבר קל QUICK UP קוטר "61יח'160
11מחבר קל QUICK UP קוטר "81יח'200
12אביזרים
13ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "3 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'7370
14ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "4 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'7960
15ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "6 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'9090
16ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "8 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'10970
17מפסק לחץ UL/FM (PRESSURE SWITCH) להתקנה עם ברז אזעקה (אופציה) כדוגמת דגם PS10A תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'550
18מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "3 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'740
19מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "4 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'750
20מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "6 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'770
21מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "8 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'1070
22מפסק זרימה 24 VDC UL/FM (FLOW SWITCH) מותקן על צינור קוטר "1/2 1 - 1 כדוגמת דגם VSR-SF תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'740
23מפסק זרימה 24 VDC UL/FM (FLOW SWITCH) מותקן על צינור קוטר "2 כדוגמת דגם VSR-SF תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'750
24מפסק מצב למגוף שער OS&Y עם שני מגעים UL/FM כדוגמת דגם OSYSU-1 תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'680
25מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "1 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'910
26מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "1/4 1 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'1020
27מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "1/2 1 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'1230
28מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "2 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'1530
29מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "3 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'2000
30מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "4 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'2200
31מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "6 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'3320
32מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "8 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'5320
33מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "1 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'740
34מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "1/4 1 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'780
35מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "1/2 1 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'940
36מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "2 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'1180
37מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "3 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'1470
38מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "4 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'1700
39מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "6 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'2100
40מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "8 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'3750
41מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "1 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'980
42מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "1/4 1 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'1080
43מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "1/2 1 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'1280
44מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "2 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'1630
45שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1/2 כדוגמת דגם F18 Y-TYPE תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'130
46שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'225
47שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1/4 1 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'310
48שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1/2 1 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'415
49שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "2 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'590
50שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "3, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'1300
51שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "4, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'1480
52שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "6, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'2120
53שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "8, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'3590
54מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "1/2 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'150
55מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "1 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'180
56מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "1/2 1 עם מחבר שטורץ "1/2 1 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'400
57מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "2 עם מחבר שטורץ "2 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'470
58ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM (TEST an DRAIN) קוטר "1 כדוגמת דגם 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע1יח'980
59ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM (TEST an DRAIN) קוטר "1/2 1 כדוגמת דגם 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע1יח'1200
60ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM (TEST an DRAIN) קוטר "2 כדוגמת דגם 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע1יח'3150
61פורק לחץ UL/FM קוטר "1/4 לרבות ברז ניתוק כדוגמת תוצרת "GRINNELL" או ש"ע1יח'380
62ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר UL/FM עם חיבור כפול 2X3" (אביזר התחברות) על זקף "4 לרבות שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, מכסים ושרשרת, קומפלט כדוגמת דגםA-95/96 תוצרת "AUTOMATIC SPRINKLERS" או ש"ע1יח'2500
63שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "3 UL/FM כדוגמת דגם 950DH תוצרת "WILKINS" או ש"ע1יח'7700
64שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "4 UL/FM כדוגמת דגם 950DH תוצרת "WILKINS" או ש"ע1יח'12800
65שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "6 UL/FM כדוגמת דגם 950DH תוצרת "WILKINS" או ש"ע1יח'18040
66ארון ל-6 ספרינקלרים רזרביים1יח'460
67ארון ל-12 ספרינקלרים רזרביים1יח'510
68ארון ל-24 ספרינקלרים רזרביים1יח'610
69מד לחץ קוטר "1/2 3, עד 300 PSI מאושר UL/FM כדוגמת דגם " UA" תוצרת "RELIABLE" או ש"ע לרבות אביזרי חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "1/4 מהצינור הראשי1יח'280
^
X

חיפוש פסקי דין:

אינסטלטורים קרובים אל שדרת האורנים, גשר הזיו, ישראל | שטיחים קרובים אל הרב גורן 5, ראשון לציון, ישראל | תאורה קרובים אל סמטת אגוז 6, יהוד, ישראל | אבטחת איכות קרובים אל פרידלנדר 21, חדרה, ישראל | גלויות וכרטיסי ברכה קרובים אל 70, זכרון יעקב, ישראל | עופות קרובים אל דרך ארץ 28, גדרה, ישראל | נוטריונים קרובים אל מצדה, זכרון יעקב, ישראל | מיכון חקלאי קרובים אל קרן היסוד 23, פתח תקווה, ישראל | הזמנות לאירועים קרובים אל | מוניות קרובים אל וינגייט 28-46, זכרון יעקב, ישראל | קבלנים קרובים אל אופיר 19, חיפה, ישראל | חתמים קרובים אל 80, בית הגדי, ישראל | ציוד קמפינג קרובים אל | שמאים קרובים אל שדרות מנחם בגין, בית שאן, ישראל | סקרים קרובים אל בן שלום 28-36, רמת השרון, ישראל | אינטרנט קרובים אל אל ע'זאלי, אום אל-פחם, ישראל | חפצי נוי קרובים אל שלום עליכם 7, רמת השרון, ישראל | מברשות קרובים אל המשוט 8, יבנה, ישראל | מדליות וגביעים קרובים אל מפרץ שלמה 11, עכו, ישראל | בנקים קרובים אל נחל טרשים 19, מצפה רמון, ישראל | אימוץ ילדים דניס-עמותה לאימוץ בין-ארצי ברמת גן | מיקרופילם אימג'סטור מערכות בע"מ בפתח תקוה | מטאורולוגיה ד"ר נוילנדר אנדרה בבאר שבע | חדרי חזרות דופלר בתל אביב - יפו | אלקטרואופטיקה אופטומק ברעננה | הכנה לגיוס ספיד פייט בראשון לציון | חומרי בניין כל-בו מעלה אדומים במעלה אדומים | דפוס דודו גוונים -דפוס ושילוט באשקלון | איתור נזילות אדיר אינסטלציה בירושלים | מהנדס תחבורה ע.ענבר הנדסת תנועה תחבורה ודרכים ברמת השרון | טלוויזיות טלמקס - מעבדות שרות ותיקונים בכרמיאל | גרפיקה מעין פיינשטיין ברחובות | השקעות שינדלר יועצים בפתח תקוה | אבטחה אלי גרינברג בטבריה | לימודים בי"ס עמל נופרים בגליל בטבריה | פרגולות סולי-צל ירוק ברמת השרון | מיחזור מתכות כל כיפוף המרכז בטירה | מוסך מוסך ליליאן בע"מ ברחובות | מיסבים יצחק שניצקי בע"מ בתל אביב - יפו | מוצרים חסיני אש נעמן רפרקטורים בעכומחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עבודות צביעה | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון חומרי שרברבות | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עבודות בניה | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון מתקני הסקה | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון עבודות צביעה | מחירון מתקני חשמל | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון משאבות סחרור | מחירון מערכת הסקה תת ריצפתית | מחירון משאבות בטון, מייקו וחול | מחירון מעבירי מים ועבודות ניקוז | מחירון קירות תמך מסוג "ספיר" | מחירון אגניות | מחירון מעקות בטיחות והפרדה | מחירון תעלות פח | מחירון טיח גרנוליט | מחירון מחסומים ושערים חשמליים | מחירון סורגים, מעקות, מכסים וסבכות מפלדה | מחירון בלוקי איטונג | מחירון קורות ומעקות | מחירון ארובות | מחירון מושבים ומסך לחלוקת האולם | מחירון פרופילי פלדה RSH | מחירון צנרת פלדה )שחור( | מחירון יחסי צפיפות/רטיבות (לא כולל נטילה) | מחירון מצנני אוויר | מחירון כבלי נחושת | מחירון בלוקי איטונג לקי | מחירון קורות יסוד | מחירון שיטת שתי השכבות הרצופות | מחירון ריצוף וציפוי מאבן/בטון בתעלות ומדרונות | מחירון משטחים חסיני שחיקה ו/או עמידים כנגד התקפים כימיים | מחירון משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים "קוריאן" | מחירון תילי נחושת וכבלים עיליים | מחירון בדיקות תקינות מרחב מוגן ומערכות הבניין | מחירון חומרי איטום צמנטיים | מחירון כניסות וויטרינות בית משפט השלום בחיפה ת"א 8711-04-09 נעאמנה ואח' נ' הראל חברה לביטוח בע"מ ואח' | בפני כב' השופט הבכיר אהרן ד. גולדס מבקשים 1. אפרים באואר נגד משיבים 1. מדינת ישראל – תביעות ש&qu | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט ערפאת טאהא מבקש בשיר נסאר נגד משיב ג'לאל עואודה החלטה אין ממש בבק | בפני כב' השופטת מי-טל אל-עד קרביס תובעים 1. חיים אנג'וני הרשות המוסמכת לפי חוק ההתישבות נגד | בית המשפט המחוזי בבאר שבע 18 יולי 2011 ת"א 5299-08 מספר בקשה:18 לפני : השופט יעקב שפסר המבקש: ד | החלטה בתיק בש"פ 828/04 בבית המשפט העליון בש"פ 828/04 בפני: כבוד השופטת א' חיות המבקשת: מדי | החלטה בתיק בג"ץ 9839/09 בבית המשפט העליון בג"ץ 9839/09 - ג' בפני: כבוד השופט א' גרוניס המב | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ תל אביב ויצמן 1, תל אביב - יפו, 64239 הנדון: עיקול על כלל נכסי ה | החלטה בתיק ע"א 2051/10 בבית המשפט העליון ע"א 2051/10 - א' בפני: כבוד השופטת מ' נאור המערער | בפני כב' השופט יובל ליבדרו ד"ר מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. רחל אור רוח 2. נופר מויא | בפני כב' השופטת גילת שלו מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אלי רביבו (אסיר) הודעה לקוח נכבד, ה | החלטה בתיק בג"ץ 9853/03 בבית המשפט העליון בג"ץ 9853/03 - א' בפני: כבוד השופט י' טירקל העות | מספר בקשה:2 בפני כב' הרשם הבכיר אפרים צ'יזיק מבקשתם מ. מ. עיספייא נגד משיב מגן דוד אדום 5891 | בפני כב' הרשם בכיר צוריאל לרנר תובעים 1. נחום אלחנן 2. אלירם פרץ נגד נתבעים 1. דדון יעקב 2. מגדל | בפני כב' השופט ירון בשן תובע יואב כהן נגד נתבעים 1.ונג זכוכית בע"מ 2.הפניקס הישראלי חברה לב | בפני כב' השופט עבאס עאסי תובע ראובן זכאים נגד נתבעות נגד צד ג' 1. עאזי עותמאן 2. מנורה חברה | לפני:כב' הרשמת רחל גרוס התובעת מרינה מדבדב, ת.ז XXXXXX843 ע"י ב"כ: עו"ד נדב דלומי | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. המוסד לביטוח לאומי ירושלים סניף ויצמן נגד נתבעים 1. אליהו ח | בפני כב' הרשמת בכירה יפעת ביטון אונגר מבקשים 1. שירביט חב' לבטוח בע"מ 512904608 נגד משי | לכבוד לשכת הוצל"פ כפר סבא דרך השרון 12, כפר סבא, 44271 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בת | תובעות 1.. אמבר מכון תערובת – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ 570015362 2. יפה הוד אגודה שיתופית חקלא | החלטה בתיק מ"ח 10343/08 בבית המשפט העליון בירושלים מ"ח 10343/08 - א' בפני: כבוד הרשמת גאול | בית משפט השלום לתעבורה בעכו פ"ל 4730-03-11 מדינת ישראל נ' פוספשנוי 16 פברואר 2012 בפני השופ | בפני כב' השופט יובל ליבדרו ד"ר מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. עיד אלעמראני הודעה לנאשם | בית המשפט המחוזי בבאר שבע בפני: כב' ס. הנשיא השופטת ר. יפה-כ"ץ, אב"ד כב' השופט א.