מבצע בוטוקס

מחירון ספחים ואביזרים

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1ספחים
2הערה: אביזרים מגולוונים - ראה תת פרק 07.023.
3ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "31יח'130
4ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "41יח'140
5ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "61יח'300
6ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "81יח'360
7הערה: מחיר הצינורות בתת פרק 34.032 כוללים מחברים מהירים מסוג QUICK UP. מחברים ישולמו לפי הסעיפים שלהלן, במידה ונדרש
8מחבר קל QUICK UP קוטר "31יח'70
9מחבר קל QUICK UP קוטר "41יח'90
10מחבר קל QUICK UP קוטר "61יח'160
11מחבר קל QUICK UP קוטר "81יח'200
12אביזרים
13ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "3 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'7370
14ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "4 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'7960
15ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "6 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'9090
16ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "8 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'10970
17מפסק לחץ UL/FM (PRESSURE SWITCH) להתקנה עם ברז אזעקה (אופציה) כדוגמת דגם PS10A תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'550
18מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "3 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'740
19מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "4 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'750
20מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "6 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'770
21מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "8 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'1070
22מפסק זרימה 24 VDC UL/FM (FLOW SWITCH) מותקן על צינור קוטר "1/2 1 - 1 כדוגמת דגם VSR-SF תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'740
23מפסק זרימה 24 VDC UL/FM (FLOW SWITCH) מותקן על צינור קוטר "2 כדוגמת דגם VSR-SF תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'750
24מפסק מצב למגוף שער OS&Y עם שני מגעים UL/FM כדוגמת דגם OSYSU-1 תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'680
25מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "1 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'910
26מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "1/4 1 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'1020
27מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "1/2 1 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'1230
28מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "2 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'1530
29מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "3 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'2000
30מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "4 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'2200
31מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "6 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'3320
32מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "8 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'5320
33מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "1 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'740
34מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "1/4 1 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'780
35מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "1/2 1 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'940
36מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "2 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'1180
37מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "3 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'1470
38מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "4 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'1700
39מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "6 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'2100
40מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "8 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'3750
41מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "1 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'980
42מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "1/4 1 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'1080
43מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "1/2 1 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'1280
44מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "2 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'1630
45שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1/2 כדוגמת דגם F18 Y-TYPE תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'130
46שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'225
47שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1/4 1 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'310
48שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1/2 1 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'415
49שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "2 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'590
50שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "3, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'1300
51שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "4, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'1480
52שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "6, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'2120
53שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "8, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'3590
54מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "1/2 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'150
55מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "1 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'180
56מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "1/2 1 עם מחבר שטורץ "1/2 1 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'400
57מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "2 עם מחבר שטורץ "2 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'470
58ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM (TEST an DRAIN) קוטר "1 כדוגמת דגם 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע1יח'980
59ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM (TEST an DRAIN) קוטר "1/2 1 כדוגמת דגם 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע1יח'1200
60ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM (TEST an DRAIN) קוטר "2 כדוגמת דגם 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע1יח'3150
61פורק לחץ UL/FM קוטר "1/4 לרבות ברז ניתוק כדוגמת תוצרת "GRINNELL" או ש"ע1יח'380
62ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר UL/FM עם חיבור כפול 2X3" (אביזר התחברות) על זקף "4 לרבות שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, מכסים ושרשרת, קומפלט כדוגמת דגםA-95/96 תוצרת "AUTOMATIC SPRINKLERS" או ש"ע1יח'2500
63שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "3 UL/FM כדוגמת דגם 950DH תוצרת "WILKINS" או ש"ע1יח'7700
64שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "4 UL/FM כדוגמת דגם 950DH תוצרת "WILKINS" או ש"ע1יח'12800
65שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "6 UL/FM כדוגמת דגם 950DH תוצרת "WILKINS" או ש"ע1יח'18040
66ארון ל-6 ספרינקלרים רזרביים1יח'460
67ארון ל-12 ספרינקלרים רזרביים1יח'510
68ארון ל-24 ספרינקלרים רזרביים1יח'610
69מד לחץ קוטר "1/2 3, עד 300 PSI מאושר UL/FM כדוגמת דגם " UA" תוצרת "RELIABLE" או ש"ע לרבות אביזרי חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "1/4 מהצינור הראשי1יח'280
^
X

חיפוש פסקי דין:

מכונות מזון קרובים אל | אלקטרודות קרובים אל | מוסדות דת קרובים אל | טלוויזיות קרובים אל | ריסוס והדברה קרובים אל | מכשירי מדידה קרובים אל | אינטרנט קרובים אל | מכונות מזון קרובים אל | שירותים לנכים קרובים אל | בתי עלמין קרובים אל | פיתוח וייעוץ ארגוני קרובים אל | מיזוג אוויר קרובים אל | מכבסות קרובים אל | הריון ולידה קרובים אל | ציוד משרדי קרובים אל | אוכל קרובים אל | סוכנויות ידיעות קרובים אל | מראות קרובים אל | הריון ולידה קרובים אל | בלונים קרובים אל מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון עבודות טיח | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון עבודות אבן | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון חומרי חשמל | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון חומרי איטום צמנטיים | מחירון תאורת לדים | מחירון ספחים מפליז | מחירון אגרגט מחצבה | מחירון בלוקי פומיס | מחירון יציקות ביניים, עמודי פלדה, ברגי עיגון ושונות | מחירון מיכלי אגירה | מחירון ברזים וסוללות | מחירון תערובות ביטומניות לסלילה | מחירון בורות סופגים | מחירון גופי תאורת חרום | מחירון פלדת זיון | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת | מחירון רצפות פוליאוריטן ופרקט | מחירון גופים למצע הפרדה בין הקרקע לרצפה ולקורות | מחירון מקלחונים | מחירון הריסת מבנה קל | מחירון יחסי צפיפות/רטיבות (לא כולל נטילה) | מחירון צנרת פלדה (שחור) | מחירון קידוח כלונסאות | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון דרכי נגישות לנכים | מחירון איטום גגות | מחירון איטום קירות בציפוי צמנטי הידראולי | מחירון קירות, קורות, חגורות ועמודים מבטון | מחירון לוח תוצאות אלקטרוני | מחירון בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית | מחירון אגרגטים מיוחדים | מחירון תעלות תאורה בתקרות אקוסטיות | מחירון דלתות פלדה אקוסטיות