מבצע בוטוקס

מחירון ספחים ואביזרים

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1ספחים
2הערה: אביזרים מגולוונים - ראה תת פרק 07.023.
3ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "31יח'130
4ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "41יח'140
5ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "61יח'300
6ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "81יח'360
7הערה: מחיר הצינורות בתת פרק 34.032 כוללים מחברים מהירים מסוג QUICK UP. מחברים ישולמו לפי הסעיפים שלהלן, במידה ונדרש
8מחבר קל QUICK UP קוטר "31יח'70
9מחבר קל QUICK UP קוטר "41יח'90
10מחבר קל QUICK UP קוטר "61יח'160
11מחבר קל QUICK UP קוטר "81יח'200
12אביזרים
13ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "3 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'7370
14ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "4 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'7960
15ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "6 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'9090
16ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "8 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'10970
17מפסק לחץ UL/FM (PRESSURE SWITCH) להתקנה עם ברז אזעקה (אופציה) כדוגמת דגם PS10A תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'550
18מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "3 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'740
19מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "4 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'750
20מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "6 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'770
21מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "8 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'1070
22מפסק זרימה 24 VDC UL/FM (FLOW SWITCH) מותקן על צינור קוטר "1/2 1 - 1 כדוגמת דגם VSR-SF תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'740
23מפסק זרימה 24 VDC UL/FM (FLOW SWITCH) מותקן על צינור קוטר "2 כדוגמת דגם VSR-SF תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'750
24מפסק מצב למגוף שער OS&Y עם שני מגעים UL/FM כדוגמת דגם OSYSU-1 תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'680
25מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "1 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'910
26מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "1/4 1 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'1020
27מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "1/2 1 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'1230
28מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "2 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'1530
29מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "3 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'2000
30מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "4 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'2200
31מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "6 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'3320
32מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "8 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'5320
33מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "1 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'740
34מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "1/4 1 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'780
35מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "1/2 1 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'940
36מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "2 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'1180
37מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "3 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'1470
38מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "4 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'1700
39מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "6 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'2100
40מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "8 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'3750
41מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "1 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'980
42מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "1/4 1 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'1080
43מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "1/2 1 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'1280
44מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "2 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'1630
45שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1/2 כדוגמת דגם F18 Y-TYPE תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'130
46שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'225
47שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1/4 1 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'310
48שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1/2 1 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'415
49שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "2 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'590
50שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "3, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'1300
51שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "4, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'1480
52שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "6, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'2120
53שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "8, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'3590
54מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "1/2 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'150
55מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "1 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'180
56מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "1/2 1 עם מחבר שטורץ "1/2 1 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'400
57מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "2 עם מחבר שטורץ "2 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'470
58ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM (TEST an DRAIN) קוטר "1 כדוגמת דגם 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע1יח'980
59ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM (TEST an DRAIN) קוטר "1/2 1 כדוגמת דגם 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע1יח'1200
60ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM (TEST an DRAIN) קוטר "2 כדוגמת דגם 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע1יח'3150
61פורק לחץ UL/FM קוטר "1/4 לרבות ברז ניתוק כדוגמת תוצרת "GRINNELL" או ש"ע1יח'380
62ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר UL/FM עם חיבור כפול 2X3" (אביזר התחברות) על זקף "4 לרבות שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, מכסים ושרשרת, קומפלט כדוגמת דגםA-95/96 תוצרת "AUTOMATIC SPRINKLERS" או ש"ע1יח'2500
63שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "3 UL/FM כדוגמת דגם 950DH תוצרת "WILKINS" או ש"ע1יח'7700
64שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "4 UL/FM כדוגמת דגם 950DH תוצרת "WILKINS" או ש"ע1יח'12800
65שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "6 UL/FM כדוגמת דגם 950DH תוצרת "WILKINS" או ש"ע1יח'18040
66ארון ל-6 ספרינקלרים רזרביים1יח'460
67ארון ל-12 ספרינקלרים רזרביים1יח'510
68ארון ל-24 ספרינקלרים רזרביים1יח'610
69מד לחץ קוטר "1/2 3, עד 300 PSI מאושר UL/FM כדוגמת דגם " UA" תוצרת "RELIABLE" או ש"ע לרבות אביזרי חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "1/4 מהצינור הראשי1יח'280
^
X

חיפוש פסקי דין:

ציוד לתעשייה קרובים אל Unnamed Road, ישראל | ישיבות קרובים אל תורה ועבודה 4-24, ראשון לציון, ישראל | כרטיסים קרובים אל שלום עליכם 5, קרית אתא, ישראל | עורכי דין קרובים אל דרך הים, רחובות, ישראל | איפור קרובים אל Unnamed Road, Afek, ישראל | השקעות קרובים אל בעלי המלאכה, נתיבות, ישראל | מוסדות דת קרובים אל רוטשילד, קיסריה, ישראל | צימרים קרובים אל קדושי בגדד 22-26, חיפה, ישראל | טיפול משפחתי קרובים אל כנען 17, קרית מלאכי, ישראל | סופרמרקטים קרובים אל יהודה הלוי 14, בית שאן, ישראל | טכנאים קרובים אל נווה גנים, חיפה, ישראל | חניונים קרובים אל יוסף ויתקין 17, נתניה, ישראל | מוסכים קרובים אל 38, בית שמש, ישראל | ליטוש והברקה קרובים אל אופיר 37, חיפה, ישראל | טיסנים ועפיפונים קרובים אל אנדרה ללוש 3-23, בית שאן, ישראל | טוענים רבניים קרובים אל הפלמ"ח, אילת, ישראל | מוסכים קרובים אל 4, זכרון יעקב, ישראל | איטום קרובים אל זמזם, אום אל-פחם, ישראל | קראטה קרובים אל Unnamed Road, ישראל | בתי מלון קרובים אל המלאכה 20, עפולה, ישראל | הוצאה לפועל עודפי נמל בחולון | מסגריה מילקמן אנדריי בצור משה | מדבקות ארז וטל מדבקות ייחודיות בתל אביב - יפו | חדרי חזרות לנצח -forever מוסיקה לאירועים בתל אביב - יפו | קולבים א. קורן פתרונות אריזה בנווה ימין | חוגים וסדנאות שחיה טיפולית - שפילמן דב בנס ציונה | מועדון לקוחות מועדון MEMBERS בתל אביב - יפו | חגורות ליאון קוגוס בע"מ בחולון | הייטק ל.א. בדרום טכנולוגיות בע"מ בבני ברק | כלי נשק לביא ספורט ונשק נהריה בע"מ בנהריה | חנות אצל פועה בפרדס חנה-כרכור | נרות נוי הנר ביד רמב"ם | לימודים ברק דורית בפתח תקוה | מכירת רכב גאמא מכוניות בחיפה | מהנדס בידוד ואקוסטיקה צ'ודנובסקי רם בכפר מל"ל | מכירת רכב אוויס ברמת גן | שיש נוי ואבן בפרדס חנה-כרכור | מידע עסקי עמישב שרותי מידע ושיווק בינלאומיים בע"מ בנהריה | גנרטורים ארתור גנרטורים בחדרה | טניס שולחן כוכב טניס שולחן בפתח תקוהמחירון פריקסט | מחירון מתקני הסקה | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון פנלים מבודדים | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון מתקני הסקה | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עבודות טיח | מחירון משאבה, אביזרי פיזור אוויר | מחירון צבע חוץ | מחירון מיניפיילים | מחירון מחיצות מודולריות למשרדים | מחירון אביזרים, סיפונים ומחסומי | מחירון בטון מובא | מחירון נדבך חוצץ רטיבות | מחירון תאורת לדים | מחירון מסגרות פלדה | מחירון כניסות וויטרינות | מחירון חלון פתיחה על ציר צד וחלון דו-צירי סב-נטוי )דריי קיפ( | מחירון תקרות צלעות מצולבות (קסטות) | מחירון פיטינגים | מחירון נגרות חרש | מחירון רעפים ביטומנים | מחירון ניסורים | מחירון ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי ניקוז | מחירון בדיקות קונסולידציה ומייט | מחירון מיכלי מים | מחירון משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים "קוריאן" | מחירון כיורי משטח לארונות אמבטיה  | מחירון מכסים לתאי בקרה | מחירון מערכות בקרה | מחירון צנרת ואביזריה | מחירון תקרות פריקות מאריחי פיברגלס | מחירון רעפי חרס | מחירון צינור בטון מזויין לניקוז סוג 1 דגם "מגנוקריט | מחירון מגדל פיגום נייד על גלגלים | מחירון ש"ע פועלי בנין | מחירון בלוקי אינטרבלוקבפני כב' השופט אליהו בכר מבקשים נגד משיבים כונס נכסים רשמי תל אביב החלטה בהמשך להחלטת ביהמ" | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. שמואל גבריאלי 2. יורם גבריאלי 3. דורון גבריאלי נגד נתבעים 1 | פסק-דין בתיק בג"ץ 6779/05 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 6779/05 בפני: כ | בפני כב' השופטת רחל ערקובי תובעים 1. טכנולוגיות סטארוויז בע"מ 2. יהודה רייטר נגד נתבעים 1. | לפני כב' השופטת שרון גלר תובעים 1. אס.טי.אמ. יצוא חקלאי בע"מ נגד נתבעים 1. אריאל קטרון הזמנ | בעניין: "דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ח.פ 520018946 ע"י ב"כ עו"ד אופיר | בפני כב' השופטת אורית אפעל-גבאי תובעים 1. רושרוש אליאס נגד נתבעים 1. סעיד דרוויש 2. נאדיה דרוויש | בפני כב' השופטת ניצה מימון שעשוע המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים החלטה התביעה הגישה בקשה לתיקון | בית הדין הארצי לעבודה ע"ע 23598-02-12 בריהאן סלאמנה נ' מועצה מקומית כעביה טבאש 14 פברואר 20 | בפני כב' השופטת עפרה אטיאס תובעים 1. רוברטו קאופמן נגד נתבעים 1. CELL EXPRESS - סניף קריון ח.פ. | בית משפט השלום לתעבורה באילת בפ"מ 3408-07-11 בנימינאן נ' מדינת ישראל 14 יולי 2011 בפני כב&# | בית משפט השלום בירושלים ת"א 4556-12-10 אלמליח ואח' נ' ביטון ואח' תיק חיצוני: בפני כ | פסק-דין בתיק בג"ץ 4641/13 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 4641/13 לפני:כבוד הרשם גיא שני ה | החלטה בתיק בש"א 7879/14 בבית המשפט העליון בש"א 7879/14 לפני:כבוד הנשיא א' גרוניס המבקשים:1 | בבית-המשפט העליון בג"ץ 328/01 - ב' בפני: כבוד השופטת ד' דורנר העותרת: רחל בן-ארבון נגד המשיבים: | החלטה בתיק עע"מ 3869/15 בבית המשפט העליון בירושלים עע"מ 3869/15 לפני:כבוד הרשמת ליאת בנמלך | בית משפט השלום בקריות ת"א 34632-11-11 סליבא רפיק אחזקות בע"מ ואח' נ' דרעי תיק חיצו | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 31551/04 2002 בע"מ נ' בע"מ ואח' (תיק המוביל | בית משפט השלום בנתניה ת"א 17557-08-11 ביכה נ' מוקד אסיף בע"מ ואח' תיק חיצוני: 02 י | 20 אפריל 2015 לפני: כב' השופטת אורנית אגסי התובע: יוסף סופר ע"י ב"כ: עו"ד רפאל א | בית משפט השלום בפתח תקווה ת"א 6446/04 ליפקיס נ' עיריית פתח תקוה ואח' ת"א 1383/05 ע | לפני כב' הרשמת חופית גרשון-יזרעאלי מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מ | בפני כב' השופט מנחם קליין התובעת: פנינה ארבלי נגד הנתבעים: החלטה בפניי בקשתה של התובעת גב' פ | בפני כב' השופטת חנה לפין הראל התובע נסים דרויש נגד הנתבעות החלטה 1. הסכסוך בתיק זה, נמצא ראוי לי