מבצע בוטוקס

מחירון ספחים ואביזרים

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1ספחים
2הערה: אביזרים מגולוונים - ראה תת פרק 07.023.
3ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "31יח'130
4ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "41יח'140
5ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "61יח'300
6ספחים מפלדה שחורה (זוויות, הסתעפויות, מעברי קוטר, T מכני), לא כולל מחבר קל מסוג QUICK UP, לצינורות קוטר "81יח'360
7הערה: מחיר הצינורות בתת פרק 34.032 כוללים מחברים מהירים מסוג QUICK UP. מחברים ישולמו לפי הסעיפים שלהלן, במידה ונדרש
8מחבר קל QUICK UP קוטר "31יח'70
9מחבר קל QUICK UP קוטר "41יח'90
10מחבר קל QUICK UP קוטר "61יח'160
11מחבר קל QUICK UP קוטר "81יח'200
12אביזרים
13ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "3 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'7370
14ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "4 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'7960
15ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "6 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'9090
16ברז אזעקה UL/FM למערכת ספרינקלרים רטובה קוטר "8 לרבות תא בילום, שני מנומטרים, ברז ניקוז "2, פעמון אזעקה עם מנוע מים, אוגנים ושאר המרכיבים הדרושים להתקנה מושלמת כדוגמת תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'10970
17מפסק לחץ UL/FM (PRESSURE SWITCH) להתקנה עם ברז אזעקה (אופציה) כדוגמת דגם PS10A תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'550
18מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "3 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'740
19מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "4 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'750
20מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "6 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'770
21מפסק זרימה (FLOW SWITCH) UL/FM 24 VDC מותקן על צנרת קוטר "8 כדוגמת דגם VSR-F תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'1070
22מפסק זרימה 24 VDC UL/FM (FLOW SWITCH) מותקן על צינור קוטר "1/2 1 - 1 כדוגמת דגם VSR-SF תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'740
23מפסק זרימה 24 VDC UL/FM (FLOW SWITCH) מותקן על צינור קוטר "2 כדוגמת דגם VSR-SF תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'750
24מפסק מצב למגוף שער OS&Y עם שני מגעים UL/FM כדוגמת דגם OSYSU-1 תוצרת "POTTER" או ש"ע1יח'680
25מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "1 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'910
26מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "1/4 1 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'1020
27מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "1/2 1 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'1230
28מגוף שער UL/FM OS&Y מברונזה חיבורי הברגה קוטר "2 כדוגמת תוצרת "NIBCO" או ש"ע1יח'1530
29מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "3 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'2000
30מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "4 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'2200
31מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "6 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'3320
32מגוף שער UL/FM OS&Y עשוי מברזל יציקה מאוגן קוטר "8 ציפוי אפוקסי כדוגמת תוצרת "KENNEDY" או ש"ע1יח'5320
33מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "1 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'740
34מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "1/4 1 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'780
35מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "1/2 1 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'940
36מגוף פרפר UL/FM עשוי ברונזה עם מפסק מצב קוטר "2 כדוגמת דגם BB-SCS02 תוצרת "MILWAUKEE" או ש"ע1יח'1180
37מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "3 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'1470
38מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "4 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'1700
39מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "6 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'2100
40מגוף פרפר UL/FM עשוי ברזל יציקה קוטר "8 כדוגמת דגם BFV-G(W) תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'3750
41מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "1 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'980
42מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "1/4 1 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'1080
43מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "1/2 1 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'1280
44מגוף כדורי עם מפסק מצב UL/FM קוטר "2 כדוגמת תוצרת "אליאום" או ש"ע1יח'1630
45שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1/2 כדוגמת דגם F18 Y-TYPE תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'130
46שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'225
47שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1/4 1 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'310
48שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "1/2 1 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'415
49שסתום אל חוזר עשוי ברונזה, מוחזר קפיץ, טיפוס שקט, קוטר "2 כדוגמת דגם F18 Y-TYPEתוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'590
50שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "3, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'1300
51שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "4, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'1480
52שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "6, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'2120
53שסתום אל חוזר דגם UL/FM SWING עשוי ברזל יציקה, קוטר "8, כדוגמת דגם G-1 תוצרת "VIKING" או ש"ע1יח'3590
54מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "1/2 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'150
55מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "1 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'180
56מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "1/2 1 עם מחבר שטורץ "1/2 1 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'400
57מגוף כדורי עשוי ברונזה, מעבר מלא, קוטר "2 עם מחבר שטורץ "2 כדוגמת דגם F19 תוצרת "CENTRAL" או ש"ע1יח'470
58ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM (TEST an DRAIN) קוטר "1 כדוגמת דגם 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע1יח'980
59ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM (TEST an DRAIN) קוטר "1/2 1 כדוגמת דגם 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע1יח'1200
60ברז בדיקה וניקוז עם חלונית UL/FM (TEST an DRAIN) קוטר "2 כדוגמת דגם 1000 תוצרת "AGF" או ש"ע1יח'3150
61פורק לחץ UL/FM קוטר "1/4 לרבות ברז ניתוק כדוגמת תוצרת "GRINNELL" או ש"ע1יח'380
62ברז הסנקה למערכת ספרינקלרים מאושר UL/FM עם חיבור כפול 2X3" (אביזר התחברות) על זקף "4 לרבות שני מצמדי שטורץ, שלט עם חריטה, מכסים ושרשרת, קומפלט כדוגמת דגםA-95/96 תוצרת "AUTOMATIC SPRINKLERS" או ש"ע1יח'2500
63שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "3 UL/FM כדוגמת דגם 950DH תוצרת "WILKINS" או ש"ע1יח'7700
64שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "4 UL/FM כדוגמת דגם 950DH תוצרת "WILKINS" או ש"ע1יח'12800
65שסתום מונע זרימה חוזרת (מז"ח) קוטר "6 UL/FM כדוגמת דגם 950DH תוצרת "WILKINS" או ש"ע1יח'18040
66ארון ל-6 ספרינקלרים רזרביים1יח'460
67ארון ל-12 ספרינקלרים רזרביים1יח'510
68ארון ל-24 ספרינקלרים רזרביים1יח'610
69מד לחץ קוטר "1/2 3, עד 300 PSI מאושר UL/FM כדוגמת דגם " UA" תוצרת "RELIABLE" או ש"ע לרבות אביזרי חיבור, ברז תלת דרכי ומופת יציאה "1/4 מהצינור הראשי1יח'280
^
X

חיפוש פסקי דין:

פיתוח מערכות מידע קרובים אל | מבלטים קרובים אל | פסיכולוגים קרובים אל | עישון קרובים אל | פיתוח מערכות מידע קרובים אל | ספא קרובים אל | מהנדסי בניין קרובים אל | גילוי וכיבוי אש קרובים אל | ריקוד קרובים אל | ייעוץ קרובים אל | נגרים קרובים אל | ליקויי למידה קרובים אל | מחסני ערובה קרובים אל | תינוקות קרובים אל | אולפני הקלטה קרובים אל | גילוי וכיבוי אש קרובים אל | אינטרקום קרובים אל | הובלות קרובים אל | מסעדות קרובים אל | וילונות קרובים אל מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון מתקני הסקה | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון פריקסט | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות צביעה | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון ריהוט חוץ | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון עבודות בניה | מחירון עבודות איטום | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון טיח חוץ | מחירון מצעים ותשתיות | מחירון קורות פלדה לעוגנים זמניים | מחירון הארקות והגנות אחרות | מחירון פריימרים, ציפויים ומסטיקים ביטומניים ביישום קר | מחירון מא"זים אופיין C | מחירון חיתוך קרקע (חפירה) לקירות סלארי עם תמיסת בנטונייט | מחירון ברזים וסוללות | מחירון תילי נחושת וכבלים עיליים | מחירון משאבות בטון, מייקו וחול | מחירון סורגים, מעקות, מכסים וסבכות מפלדה | מחירון אביזרים למים קרים וחמים | מחירון בניה בלבני זכוכית | מחירון שונות | מחירון משאבות סחרור | מחירון מכסים אובליים מברזל יציקה לשוחות בקרה | מחירון אריחי טרצו לריצוף וחיפוי | מחירון איטום אש במחיצות גבס | מחירון עמודי ופחי פלדה, ברגי עיגון, קוצים ותוספות | מחירון קערות שולחניות | מחירון כבלי פיקוד | מחירון פריימרים, ציפויים ומסטיקים ביטומניים ביישום קר | מחירון פירוק ריצוף | מחירון אשפתונים | מחירון רצפות בטון | מחירון קוליסות השתקה וציפוי קירות | מחירון מתקני קירור | מחירון מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים | מחירון מתקני אוורור וסינון | מחירון סגירות אנכיות ואופקיות מגבס