מבצע בוטוקס

מחירון ראשי מערכת

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1ראש מערכת קוטר "2 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'10000
2ראש מערכת קוטר "1/2 1 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'8500
3ראש מערכת קוטר "1 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'7300
4ראש מערכת קוטר "2 לטפטוף או המטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'7000
5ראש מערכת קוטר "1/2 1 לטפטוף או המטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'5750
6ראש מערכת קוטר "1 לטפטוף או המטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'4500
7ראש מערכת קוטר "2 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'8400
8ראש מערכת קוטר "1/2 1 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'5950
9ראש מערכת קוטר "1 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'4100
10ראש מערכת קוטר "2 לטפטוף או המטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש או מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'6700
11ראש מערכת קוטר "1/2 1 לטפטוף או המטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש או מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'5500
12ראש מערכת קוטר "1 לטפטוף או המטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש או מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'3800
13ראש מערכת קוטר "2 להפעלה אחת מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן1יח'3700
14ראש מערכת קוטר "1/2 1 להפעלה אחת מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן1יח'2500
15ראש מערכת קוטר "1 להפעלה אחת מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן1יח'2100
16הפעלה קוטר "2 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת1יח'1000
17הפעלה קוטר "1/2 1 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת1יח'780
18הפעלה קוטר "1 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת1יח'520
19הפעלה קוטר "2 לרבות גור גלקון או מגוף חשמלי DC, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת1יח'730
20הפעלה קוטר "1/2 1 לרבות גור גלקון או מגוף חשמלי DC, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת1יח'550
21הפעלה קוטר "1 לרבות גור גלקון או מגוף חשמלי DC, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת1יח'450
22ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם XL-2-1640 או ש"ע לרבות גג נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות1יח'7900
23ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם FGI-2-1250 או ש"ע לרבות גג נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות1יח'5850
24ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם FGI-2-1100 או ש"ע לרבות גג נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות1יח'4850
25ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם VI-2 או ש"ע לרבות גג נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות1יח'4000
26ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם VI-1 או ש"ע לרבות גג נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות1יח'3200
27ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם VI-0 או ש"ע לרבות גג נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות1יח'2200
28ארון הגנה לבקר השקיה G.S.I1יח'750
29תיקון ארגז ראש מערכת קיים לרבות צביעה וטיח1יח'640
30תיקון הנעילה לארגז קיים לרבות מנעול מסטר1יח'160
^
X

חיפוש פסקי דין:

אלקטרומכניקה קרובים אל בן צבי 16, בית שאן, ישראל | חומרי יצירה קרובים אל דרך יוסף וייץ, ירושלים, ישראל | מיסבים קרובים אל המייסדים 14-28, עפולה, ישראל | מכשירי שמיעה קרובים אל | בתי כנסת קרובים אל האלון 6, אור עקיבא, ישראל | עופות קרובים אל דן לנר 75, בית שמש, ישראל | פטנטים קרובים אל הרב חיים חורי 8, אשדוד, ישראל | אבלות קרובים אל ז'בוטינסקי 7, נס ציונה, ישראל | מכשירי מדידה קרובים אל יהודה הנשיא 13, ירושלים, ישראל | מבנים קרובים אל הערבה 25, אור עקיבא, ישראל | רנטגן קרובים אל 85, בענה, ישראל | מהנדסי קרקע וביסוס קרובים אל | שמורות טבע קרובים אל דרך הרים, אילת, ישראל | תאורה קרובים אל האריג 4-6, מגדל העמק, ישראל | מהנדסים אזרחיים קרובים אל הירקון 35, יבנה, ישראל | מקוואות קרובים אל עפרוני 512, ערד, ישראל | אופניים קרובים אל יגאל אלון 51, תל אביב יפו, ישראל | חזנים ומורים לבר מצווה קרובים אל כינרת 18, הוד השרון, ישראל | אדריכלים קרובים אל שדרות גולדה מאיר 1034, דימונה, ישראל | ניהול נכסים קרובים אל חוחית 41, באר שבע, ישראל | לשכות מסחר לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון בחיפה | חשמל אורין-הנדסת חשמל בירושלים | קרמיקה קרמיקה ודקורציה בוקעתה בבוקעאתא | עיניים קונטקט לנס בירושלים | מידענים איתור - News On Demand בחולון | דיו ומדפסות ג'ט פרינט פתרונות בע"מ בירחיב | גרפולוג איריס מרק קריטי יועצת גרפולוגית באשדוד | סאונד י. רוזנטל מערכות בע"מ בנצרת עילית | מקווה מקווה - המשלט בבית שמש | רשתות שידור כבלתק בע"מ בתל אביב - יפו | עורך דין נוי-גרשון עדי בהרצליה | מיזוג אוויר שירות פיקס בכפר סבא | שלטים אביטן שילוט חוצות במעלה אדומים | חממות בית לחם הגלילית בבית לחם הגלילית | יועץ מס ישראלוף גרשון בחולון | עץ דובי פרקט בע"מ בבני ציון | ביוטכנולוגיה פלוריסטם בע"מ בחיפה | יהלומים אחים טולמסוב ברמת גן | גגות אבי - אומנות הבניה במודיעין | קפה אסאמטי - אספרסו בר במזרעהמחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון עבודות איטום | מחירון עוגני קרקע | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון מסגרות חרש | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון מתקני הסקה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון מתקני תברואה | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון ריצוף באריחי גרניט פורצלן | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון מכשירי מדידה | מחירון בניה בלבני זכוכית | מחירון עיבוד פתחים בקירות מחופים | מחירון צביעת נגרות אומן | מחירון רעפים ביטומנים | מחירון קירות תמך מסוג "קת"מ" | מחירון עבודות עפר | מחירון הערות:1. כולל מפעיל, לא כולל הובלה2. י"ע = 9 שעות הפעלה, ערבי חג וערבי שישי | מחירון מדרגות וחגורות בטון | מחירון ספחים לצנרת נחושת | מחירון מחסומי רצפה | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מסננים | מחירון צינורות פלסטיים | מחירון צינורות פלדה מגולוונים | מחירון זכוכית בטחון עם B.V.P )טריפלקס( | מחירון נטיעה | מחירון מוצרי בטון טרום | מחירון מערכות סולריות )דודי שמש( | מחירון מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים | מחירון פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) | מחירון הכשרת קרקע | מחירון מעליות ל-13 נוסעים לבנין מגורים (ללא חדר מכונה | מחירון ביטומנים מנושבים ואלסטומרים ביישום חם | מחירון תעלות פלסטיק | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון מוליכי נחושת מבודדיםבפני כב' השופטת רות וקסמן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם ישראל מתיאס פילוט <#1#> נוכחים: ב&quo | בפני כב' השופט אבישי זבולון מבקשת מועצה אזורית לכיש . . נגד משיבים 1 . תמר קדמי 2 . אלי נוי החל | בפני כב' השופטת עידית וינברגר מאשימה 1. עיריית קרית אתא נגד נאשמים 1. שמואל סמי אלזמי 2. דוד אוט | לפני כב' השופטת שרה דותן תובע בנק לאומי סניף הסניף המרכזי נגד נתבעים החלטה לפניי בקשה לעיון חוזר | בפני כב' הנשיאה – אפרת לקסר התובע hylemichael rebai נגד הנתבעת ע.ע. מן הטבע בע"מ הודעה ההוד | בבית המשפט העליון רע"א 10141/01 בפני: כבוד השופט י' טירקל המערערת: גני דולינגר חברה לבנין והשקע | בית המשפט המחוזי בירושלים הפ"ב 29568-02-12 אלחדד נ' מרגלית תיק חיצוני: בפני כב' השופט ב | בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 1871-12-11 CONCEPTS נ' פ.ג. ענק | בפני כב' השופט אברהים בולוס תובעים סיון לוי נגד נתבעים 1.ויטלי דובוביק 2.אליהו חברה לביטוח פסק ד | בית משפט השלום לתעבורה בקריית גת 07 מרץ 2012 תת"ע 191-04-11 מדינת ישראל נ' צקול מספר דוח: 3 | לפני כב' השופטת שרה שדיאור מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 24 י | לפני כב' השופטת יסכה רוטנברג תובעים 1. קשר רנט א קאר בע"מ נגד נתבעים 1. רחמים גבסי 2. נתנאל | בפני כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן מבקשים 1. אברהם חיימוביץ' נגד משיבים 1. ישראל דקל 2. מתוש | בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו ס"ע 56003-05-11 גולדשטיין נ' מאט מרבל ארף בע"מ מספ | בפני כבוד ה שופט עמית רוזינס התובע מרדכי מטי עשת נגד הנתבעים החלטה התיק הועבר לשמיעה בפני. כתב הגנה | בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 40279-01-12 Efe נ' משרד הפנים 0 | בקשה מס' 29 בעניין: התובעים נגד הנתבעים החלטה לפני בקשת התובעים לתיקון כתב התביעה. המשיבים מתנגד | לפני כב' הרשמת בכירה מרי יפעתי תובעים 1. התותח אביזרי מיזוג ומזגנים 2003 (ד.ש) בע"מ נגד נתב | בית משפט השלום בחיפה ת"ט 13047-09-11 מילניום בע"מ נ' ווהב תיק חיצוני: 0218467112 מספר | בפני כב' הרשמת רות וקסמן תובעים 1. משכן - בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ נגד נתבעים 1. יצחק אבר | בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 987-05 אקסלרוד חיים נ' פרוכטר משה ואח' בפני כב' השופטת | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 2594/01 בפני: כבוד השופט י' אנגלרד העותרת: טלג | כב' השופט שלמה לבנוני, סגן נשיא התובעת עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ ע"י ב&q | לפני כב' השופטת אוסילה אבו-אסעד מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשם הבכיר אבי כהן מבקשים אליהו קדוש נגד משיבים החברה המרכזית להפצת משקאות