מבצע בוטוקס

מחירון ראשי מערכת

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1ראש מערכת קוטר "2 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'10000
2ראש מערכת קוטר "1/2 1 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'8500
3ראש מערכת קוטר "1 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'7300
4ראש מערכת קוטר "2 לטפטוף או המטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'7000
5ראש מערכת קוטר "1/2 1 לטפטוף או המטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'5750
6ראש מערכת קוטר "1 לטפטוף או המטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י כמות, לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה, מד מים עם פלט חשמלי, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'4500
7ראש מערכת קוטר "2 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'8400
8ראש מערכת קוטר "1/2 1 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'5950
9ראש מערכת קוטר "1 לטפטוף והמטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש, מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'4100
10ראש מערכת קוטר "2 לטפטוף או המטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש או מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'6700
11ראש מערכת קוטר "1/2 1 לטפטוף או המטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש או מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'5500
12ראש מערכת קוטר "1 לטפטוף או המטרה מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן לרבות מגוף אלכסון, ברז גן, יציאה למי פיקוד, משחרר אוויר משולב, מגוף הידראולי ראשי מברונזה או מגוף חשמלי DC, מסנן 50 מ"ש או מסנן 120 מ"ש, מקטין לחץ, 2 רקורדים, וכל אביזרי החיבור והמחברים הנדרשים (ההפעלות ימדדו בנפרד)1יח'3800
13ראש מערכת קוטר "2 להפעלה אחת מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן1יח'3700
14ראש מערכת קוטר "1/2 1 להפעלה אחת מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן1יח'2500
15ראש מערכת קוטר "1 להפעלה אחת מופעל ע"י בקר השקייה הפועל עפ"י זמן1יח'2100
16הפעלה קוטר "2 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת1יח'1000
17הפעלה קוטר "1/2 1 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת1יח'780
18הפעלה קוטר "1 לרבות מגוף הידראולי מברונזה, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת1יח'520
19הפעלה קוטר "2 לרבות גור גלקון או מגוף חשמלי DC, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת1יח'730
20הפעלה קוטר "1/2 1 לרבות גור גלקון או מגוף חשמלי DC, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת1יח'550
21הפעלה קוטר "1 לרבות גור גלקון או מגוף חשמלי DC, התפצלות ממניפול, זקף ואביזרי חיבור לצנרת1יח'450
22ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם XL-2-1640 או ש"ע לרבות גג נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות1יח'7900
23ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם FGI-2-1250 או ש"ע לרבות גג נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות1יח'5850
24ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם FGI-2-1100 או ש"ע לרבות גג נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות1יח'4850
25ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם VI-2 או ש"ע לרבות גג נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות1יח'4000
26ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם VI-1 או ש"ע לרבות גג נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות1יח'3200
27ארון הגנה לראש מערכת מסוג "ענבר" דגם VI-0 או ש"ע לרבות גג נפתח, מנעול וכל עבודות העפר הנדרשות1יח'2200
28ארון הגנה לבקר השקיה G.S.I1יח'750
29תיקון ארגז ראש מערכת קיים לרבות צביעה וטיח1יח'640
30תיקון הנעילה לארגז קיים לרבות מנעול מסטר1יח'160
^
X

חיפוש פסקי דין:

קבלנים קרובים אל 652, זכרון יעקב, ישראל | קרמיקה קרובים אל מתכת 28, כרמיאל, ישראל | תריסים קרובים אל 4, זכרון יעקב, ישראל | מטאורולוגיה קרובים אל תגית 2, עפולה, ישראל | לובינג קרובים אל יהודה הלוי 143, ראש העין, ישראל | מיסבים קרובים אל עפרוני 53, ערד, ישראל | קרוואנים קרובים אל מלאכי 82, פרדס חנה כרכור, ישראל | אומנויות לחימה קרובים אל הרקפת 5, שדרות, ישראל | יועצי מס קרובים אל ספיר 39, זכרון יעקב, ישראל | בתי עלמין קרובים אל 40, עומר, ישראל | ציוד משרדי קרובים אל 53, בית הגדי, ישראל | חומרי בניין קרובים אל תל חי, עפולה, ישראל | מחסני קירור קרובים אל סמטת האקליפטוס 6, ערד, ישראל | שירות - חלפים לרכב קרובים אל בית אשל, באר שבע, ישראל | עבודות עפר קרובים אל מקס נורדאו 69, בית שאן, ישראל | מתווכים קרובים אל פארן 2, יבנה, ישראל | פוליגרף קרובים אל עין ח'אלד, אום אל-פחם, ישראל | קידום אתרים קרובים אל פנינת העמק 4, מגדל העמק, ישראל | קיבוצים ומושבים קרובים אל האלון 4, כפר נטר, ישראל | לובינג קרובים אל נגה 47, קיסריה, ישראל | עורך דין כהן יעקב בירושלים | דלתות דלתות יוסף באעבלין | בית עלמין בית עלמין קרית מוצקין בקרית מוצקין | כבלי וחוטי חשמל היפרטרוניקס מילניום בע"מ בקרית חיים | מכניקה עדינה מ.ט.ס. תעשיות ומחקר כרמיאל בע"מ בכרמיאל | מחסני קירור קור שאן בתי קירור (פתוח שאן בע"מ) בבית שאן | מתקני וציוד הרמה ויקטור הרמות בחולון | גריל תן גז בחדרה | אלומיניום אלומיניום אבו אלחוף בדיר חנא | צימר צימרים בקתות מעיינות האהבה ברחוב | חומרי יצירה הכל לגן - ציוד לגני ילדים בירושלים | מיקרופילם צבי רייטר שירותי מיקרופילם בירושלים | סופרמרקט מרכול לכל בתל אביב - יפו | הידראוליקה טופ הידראוליקה ופנאומטיקה בע"מ בכרמיאל | חלונות תריסי פאר בראשון לציון | כרטיסים להופעות מופעים ברעננה | הכנה לגיוס אקספרס ביטחון בתל אביב - יפו | עורך דין מרדיקס אייל ברמת גן | מידענים קורפוס שרותי מידענות בהוד השרון | יציקה ר. סייפן בע"מ בתל אביב - יפומחירון עבודות אינסטלציה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון עבודות מינהור | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון פריקסט | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עבודות צביעה | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון צביעת מסגרות אומן | מחירון מכסים לתאי בקרה | מחירון צנרת ואביזריה | מחירון בדיקות צפיפות שדה | מחירון צינורות | מחירון מערכות מניית אנרגיה | מחירון מכסים וסבכות | מחירון ריצוף | מחירון חומרים פולימריים נוזליים לאיטום והלבנה | מחירון והנחת מצע בידוד פוליאוריטן, פריסת הצנרת )כדוגמת פקסגול,( כ14- מעגלים, 2 מחלקים, ברזי on/off | מחירון תילי פלדה | מחירון מערכות קיר אינטרפוץ | מחירון רצפות סיפון (דק | מחירון פתחי שרות | מחירון צינורות לתיעול )ניקוז( | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון מסגרות חרש | מחירון ריצופים ואביזרי עזר לנכים | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתך נמוך | מחירון צנרת גבריט | מחירון צינורות פולירול למים חמים וקרים 6 20/SDR-PN | מחירון מחשב השקיה | מחירון סיכוך בלוחות פוליקרבונט | מחירון זכוכית מרושתת | מחירון רעפי פלדה | מחירון צביעה בחומרים למיגון או מעכבי בערה (מעכבי התפשטות אש) | מחירון קונסטרוקציה למחיצות ותקרות מתועשות | מחירון מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים | מחירון מוצרי נגרות | מחירון כבלי אלומיניום XLPE) NA2XY)בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 49829-03-11 דוד נ' די.בי הנדסה בע"מ בפני כב | לפני כב' ה מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 05 ספטמבר 2011 הינך | בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ב"ל 1221-10 ג'והינה שורוש נ' המוסד לביטוח לאומי בפני השופט | מספר בקשה:7 בפני כב' הרשם דורון יעקבי מבקשים מוקטה קסה נגד משיבים י.א.י.א. שווק משקאות בע"מ | לפני כב' הרשם בכיר אבי כהן תובעים 1. אלדן תחבורה בע"מ נגד נתבעים 1. נטלי קריל 2. שירביט חבר | בפני המגשרת עו"ד נעמה פינטו תובעים 1. קיבוץ ניר דוד 2. דגן גינוסר אגש"ח נגד נתבעים 1. תרסי | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 2930-06-11 קאופמן נ' המוסד לביטוח לאומי בפני כב' | בפני כב' השופטת אספרנצה אלון תובעים 1. יוסף דנילוב נגד נתבעים 1. מיכל קוחן 2. כלל חברה לביטוח בע | בקשה מס' 2 בפני כב' הרשם שמעון רומי מבקש/זוכה רשאד ג'מאל - ת"ז XXXXXX496 נגד משיבה/ | החלטה בתיק ע"א 7370/06 בבית המשפט העליון ע"א 7370/06 - ה' בפני: כבוד השופטת ע' ארבל המבקשי | בפני כב' השופטת עינב גולומב תובע ידידיה לוטן נגד נתבעת טעמן שיווק מזון בע"מ פסק דין 1. התוב | החלטה בתיק ע"א 4660/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 4660/13 - ג' | בפני כב' השופט בדימוס עמירם דננברג תובעים 1. אסממו אובה נגד נתבעים 1. ישראל ג'קי זוהר כתב הג | בפני כב' השופטת רקפת סגל מוהר תובעים רגינה בסרייב נגד נתבע מלון דניאל ים המלח פסק דין 1. בתאריך | 28 מאי 2015 לפני: כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג התובעת 1. מירב שטרית ת.ז. XXXXXX377 ע"י | בפני כב' השופט אבישי זבולון תובעים 1. רומן חודציניק נגד נתבעים 1. יוסף אסולין הודעה לקוח נכבד, ה | בתי המשפט בית משפט השלום בירושלים לפני כב' השופטת עינת אבמן-מולר ת"א 36383-03-10 06 אוקטובר | בפני כב' השופטת יעל ייטב תובעים 1.ינון כהן 2.איילה כהן ע"י ב"כ עו"ד אייל שוורץ נג | בפני כב' השופט אברהם הימן מאשימה 1. מ.י. לשכת תביעות מרחב שפלה - פלילי נגד נאשמים 1. יעקב אברהם | בפני כב' השופט אבישי קאופמן מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 2. חגאזי מחמוד חגאזי מחמוד עיקולים | בית משפט השלום בהרצליה ת"א 37592-04-12 גטניו נ' עיריית ראשון לציון ואח' 03 יוני 2012 בפ | בפני כב' השופט יעקב שקד מבקשים 1. יפה אליאשוילי נגד משיבים 1. יגאל אליאשוילי 2. לופיטל בע"מ