מבצע בוטוקס

מחירון גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1הערות: 1. הגדרות מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י 918 וצבועים בתנור, לרבות יסודות בטון בודדים מותאמים למידות וגובה הגדרות.2. המחירים שלהלן מתייחסים לביצוע עבודות של גדרות או מעקות שאורכם הכולל (מסוגים שונים) הינו 50 מ"א לפחות.
2גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "שמן" או "איילון" או ש"ע בגובה 1.3 מ' מפני הקרקע, משבצות 50/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'160
3גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "איילון" או ש"ע בגובה 1.5-1.6 מ' מפני הקרקע, משבצות 150/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'210
4גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "איילון" או ש"ע בגובה 2.00 מ' מפני הקרקע, משבצות 150/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'230
5גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או "לירון ביטחונית" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזוית °45 ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'250
6גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון ביטחונית" או "גבעון" או ש"ע בגובה כולל של 2.65 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.0 מ' בזוית °45 ובאורך 93 ס"מ. משבצות 150/50/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'280
7גדר רשת דגם "חן" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עשויה מרשת מרותכת בעובי 4.5 מ"מ במידות משתנות עם כיפוף מעוגל בחלק העליון להקשחה ומניעת פציעות, עמודים 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ', הגדר צבועה בתנור, לרבות כיפות ואביזרי חיבור צבועים1מ'260
8גדר רשת דגם "חן" או ש"ע בגובה 1.5 מ' עשויה מרשת מרותכת בעובי 4.5 מ"מ במידות משתנות עם כיפוף מעוגל בחלק העליון להקשחה ומניעת פציעות, עמודים 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ', הגדר צבועה בתנור, לרבות כיפות ואביזרי חיבור צבועים1מ'330
9גדר רשת מרותכת דגם "תוחם חלקה" או "מיטל" או "ניו ג'רסי" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 40/6 מ"מ או 50/4 מ"מ, פינות מרובעות או עגולות ורשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ, עמודים מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 2.15-2.16 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'300
10גדר רשת דגם "מיטל" או "ניו ג'רסי" או ש"ע בגובה 1.6 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ, פינות עגולות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 2.16 מ' לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'380
11גדר לנוי ובטיחות דגם "תוחם חלקה" או "מיטל" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ, פינות עגולות, רשת מרותכת במשבצות 150/50/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או מצינורות 2/"2 כל 2.16 מ' לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'460
12גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בזק" או "מיטל עם קרן" או "נתיב קרן" או "נתיב קצר" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.0 מ' בזוית °45 ובאורך 45 ס"מ. המסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ וביניהם רשת מרותכת, משבצות 50/150/5 מ"מ, עמודים מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 2.05-2.16 מ' לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'530
13גדר רשת דגם "מעין חרוד" או "סיון" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עם מסגרת מצינור מכופף קוטר "1 עובי 2 מ"מ, פינות מעוגלות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ. עמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או עגולים קוטר "2 ועובי 2.2 מ"מ כל 2.16 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'300
14גדר רשתדגם "מעין חרוד משופר" או "סיון" או "סביונית מוסדות" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עם מסגרת מצינור מכופף קוטר "1/4 1 עובי 2 מ"מ, פינות מעוגלות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ. עמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או עגולים קוטר "2 ועובי 2.2 מ"מ כל 2.16 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'460
15גדר למגרש ספורט דגם "ספורט מסגרות" או ש"ע בגובה 4.0 מ' עם מסגרות מצינור מכופף קוטר "1 עובי 2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ. עמודים מפרופיל 70/70/3.2 מ"מ או 100/50/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור1מ'760
16גדר למגרש ספורט דגם "גדר משולבת" או "ערן ספורט משולבת" או "קרן משולב" או ש"ע בגובה 4.0 מ'. 3 פרופילים אופקיים 60/40/2.2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ בחלק העליון ובחלק התחתון פרופילים אנכיים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, עמודים מפרופיל 80/40/3.25 מ"מ או מפרופילים 120/60/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'760
17גדר למגרש ספורט דגם "ספורט נועם" או "מגרש" בגובה 4.0 מ', 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ, וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ, עמודים מפרופיל 70/70/3.2 מ"מ או 80/40/2.65 מ"מ או 100/50/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'560
18גדר למגרש ספורט דגם "טניס וכדורסל" או "ספורט טניס" בגובה 4.0 מ', 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ, לרבות יסודות בטון 40/40/60 ס"מ, עמודים מפרופיל 80/40/2.6 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי מגולוונים1מ'680
19תוספת מחיר לגדרות עבור צבע בתנור1מ"ר35
20יחידות גדר ניידות
21גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "תחומית" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.0 מ', תוצרת "אור תעש" או ש"ע, עם 2 צינורות "1.25 בצדדים ו-2 פרופילים 30/30/2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 75/300/3.8 מ"מ. יחידה כוללת בסיס מתכת ומחברי אומגה, לרבות הובלה למרחק עד 40 ק"מ (המחיר הינו לכמות מינימלית של 150 מ')1מ'235
22גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "סטנדרט" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם שני צינורות בצדדים בקוטר 38 מ"מ ובעובי דופן 1.2 מ"מ ו- 2 צינורות אופקיים (עליון ותחתון) קוטר 30 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 85/260/2.2,3.3 מ"מ. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר או בטון. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'205
23גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "מחוזקת" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם שני צינורות בצדדים בקוטר 40 מ"מ ובעובי דופן 1.2 מ"מ ו- 2 צינורות אופקיים (עליון ותחתון) קוטר 30 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 100/260/3.3 מ"מ. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר או בטון. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'220
24גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "ANTI CLIMB" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם מסגרת מעוגלת מצינור מכופף בקוטר 38 מ"מ בעובי דופן 1.2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 40/260/2.3,3.5 מ"מ (למניעת טיפוס), לרבות משולשי הקשחה בצמוד לפינות המסגרת. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר או בטון. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'235
25גדר ניידת ממתכת מגולוונת בגובה 1.2 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם שני צינורות בצדדים בקוטר 38 מ"מ ובעובי דופן 1.2 מ"מ ו- 2 צינורות אופקיים (עליון ותחתון) קוטר 30 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 100/260/3.3 מ"מ. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'195
26שער חד כנפי ברוחב 1.1-1.5 מ' ובגובה 2.0 מ' לגדר ניידת, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע1יח'1175
27שער דו כנפי ברוחב 4.4 מ' ובגובה 2.0 מ' לגדר ניידת, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע1יח'2450
28תוספת לגדר ניידת עבור מסך הסתרה "פלריג לבן/שחור" במשקל 160 גרם למ"ר, במידות 3.5/2.0 מ', מוצמד ומחוזק עם טבעות בהיקף הגדר, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע1יח'160
29מחסום נייד ממתכת מגולוונת בגובה 1.1 מ' ובאורך 2.3 מ', דגם "מחסום אנגלי" עם פטנט נעילה המונע שליפה אקראית, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1יח'515
30הובלת יחידות גדר ניידות ושערים למרחק של עד 75 ק"מ והתקנתן. (המחיר הינו לכמות מינימלית של 120 מ' גדר/מחסום)1מ'21
^
X

חיפוש פסקי דין:

תחנות דלק קרובים אל | חדרים נקיים קרובים אל | ליטוש והברקה קרובים אל | משקאות קרובים אל | מכירת רכב קרובים אל | חוטי מתכת קרובים אל | טחנות קמח קרובים אל | העצמה אישית קרובים אל | אלקטרואופטיקה קרובים אל | בעלי חיים קרובים אל | בתי מלון קרובים אל | מכשירי שמיעה קרובים אל | מעליות קרובים אל | בעלי חיים קרובים אל | ריקוד קרובים אל | מזרקות קרובים אל | עבודות עפר קרובים אל | אינטרקום קרובים אל | זיווד אלקטרוני קרובים אל | יזמות עסקית קרובים אל מחירון עבודות אלומיניום | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון פריקסט | מחירון פנלים מבודדים | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון פיתוח נופי | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון מתקני הסקה | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון מתקני הסקה | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון עבודות צביעה | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון מכסים, מסגרות ואבני שפה מברזל  | מחירון חיתוך קרקע (חפירה) לקירות סלארי עם תמיסת בנטונייט | מחירון ברזים וסוללות | מחירון משאבות ביוב וניקוז | מחירון לוחות פוליסטירן מוקצף בתפרים | מחירון ציפויים, צביעה וליטוש משטחי בטון | מחירון שילוט וסימון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מסדים/ארונות ואביזרי זיווד | מחירון חומרי גלם בשקים | מחירון מערכת הסקה תת ריצפתית | מחירון קורות יסוד וקירות מסד | מחירון גדרות | מחירון מסננים | מחירון קידוח כלונסאות המבוצעים בשיטת C.F.A | מחירון מעליות | מחירון ריהוט בתי כנסת | מחירון בניה בבלוקי איטונג | מחירון צביעה ישירה על חלודה | מחירון גופי תאורה פלורסנטיים | מחירון קירות מסד | מחירון אלמנטים לניקוז )תיעול( | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך | מחירון אנליזה מכאנית | מחירון צינורות | מחירון אביזרים למים קרים וחמים | מחירון צביעת עץ, גבס ופוליאוריטן | מחירון משקופי דלת | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון פיטינגים | מחירון קונסטרוקציה לגג רעפים