מבצע בוטוקס

מחירון גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1הערות: 1. הגדרות מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י 918 וצבועים בתנור, לרבות יסודות בטון בודדים מותאמים למידות וגובה הגדרות.2. המחירים שלהלן מתייחסים לביצוע עבודות של גדרות או מעקות שאורכם הכולל (מסוגים שונים) הינו 50 מ"א לפחות.
2גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "שמן" או "איילון" או ש"ע בגובה 1.3 מ' מפני הקרקע, משבצות 50/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'160
3גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "איילון" או ש"ע בגובה 1.5-1.6 מ' מפני הקרקע, משבצות 150/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'210
4גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "איילון" או ש"ע בגובה 2.00 מ' מפני הקרקע, משבצות 150/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'230
5גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או "לירון ביטחונית" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזוית °45 ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'250
6גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון ביטחונית" או "גבעון" או ש"ע בגובה כולל של 2.65 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.0 מ' בזוית °45 ובאורך 93 ס"מ. משבצות 150/50/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'280
7גדר רשת דגם "חן" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עשויה מרשת מרותכת בעובי 4.5 מ"מ במידות משתנות עם כיפוף מעוגל בחלק העליון להקשחה ומניעת פציעות, עמודים 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ', הגדר צבועה בתנור, לרבות כיפות ואביזרי חיבור צבועים1מ'260
8גדר רשת דגם "חן" או ש"ע בגובה 1.5 מ' עשויה מרשת מרותכת בעובי 4.5 מ"מ במידות משתנות עם כיפוף מעוגל בחלק העליון להקשחה ומניעת פציעות, עמודים 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ', הגדר צבועה בתנור, לרבות כיפות ואביזרי חיבור צבועים1מ'330
9גדר רשת מרותכת דגם "תוחם חלקה" או "מיטל" או "ניו ג'רסי" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 40/6 מ"מ או 50/4 מ"מ, פינות מרובעות או עגולות ורשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ, עמודים מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 2.15-2.16 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'300
10גדר רשת דגם "מיטל" או "ניו ג'רסי" או ש"ע בגובה 1.6 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ, פינות עגולות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 2.16 מ' לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'380
11גדר לנוי ובטיחות דגם "תוחם חלקה" או "מיטל" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ, פינות עגולות, רשת מרותכת במשבצות 150/50/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או מצינורות 2/"2 כל 2.16 מ' לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'460
12גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בזק" או "מיטל עם קרן" או "נתיב קרן" או "נתיב קצר" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.0 מ' בזוית °45 ובאורך 45 ס"מ. המסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ וביניהם רשת מרותכת, משבצות 50/150/5 מ"מ, עמודים מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 2.05-2.16 מ' לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'530
13גדר רשת דגם "מעין חרוד" או "סיון" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עם מסגרת מצינור מכופף קוטר "1 עובי 2 מ"מ, פינות מעוגלות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ. עמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או עגולים קוטר "2 ועובי 2.2 מ"מ כל 2.16 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'300
14גדר רשתדגם "מעין חרוד משופר" או "סיון" או "סביונית מוסדות" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עם מסגרת מצינור מכופף קוטר "1/4 1 עובי 2 מ"מ, פינות מעוגלות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ. עמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או עגולים קוטר "2 ועובי 2.2 מ"מ כל 2.16 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'460
15גדר למגרש ספורט דגם "ספורט מסגרות" או ש"ע בגובה 4.0 מ' עם מסגרות מצינור מכופף קוטר "1 עובי 2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ. עמודים מפרופיל 70/70/3.2 מ"מ או 100/50/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור1מ'760
16גדר למגרש ספורט דגם "גדר משולבת" או "ערן ספורט משולבת" או "קרן משולב" או ש"ע בגובה 4.0 מ'. 3 פרופילים אופקיים 60/40/2.2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ בחלק העליון ובחלק התחתון פרופילים אנכיים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, עמודים מפרופיל 80/40/3.25 מ"מ או מפרופילים 120/60/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'760
17גדר למגרש ספורט דגם "ספורט נועם" או "מגרש" בגובה 4.0 מ', 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ, וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ, עמודים מפרופיל 70/70/3.2 מ"מ או 80/40/2.65 מ"מ או 100/50/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'560
18גדר למגרש ספורט דגם "טניס וכדורסל" או "ספורט טניס" בגובה 4.0 מ', 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ, לרבות יסודות בטון 40/40/60 ס"מ, עמודים מפרופיל 80/40/2.6 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי מגולוונים1מ'680
19תוספת מחיר לגדרות עבור צבע בתנור1מ"ר35
20יחידות גדר ניידות
21גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "תחומית" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.0 מ', תוצרת "אור תעש" או ש"ע, עם 2 צינורות "1.25 בצדדים ו-2 פרופילים 30/30/2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 75/300/3.8 מ"מ. יחידה כוללת בסיס מתכת ומחברי אומגה, לרבות הובלה למרחק עד 40 ק"מ (המחיר הינו לכמות מינימלית של 150 מ')1מ'235
22גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "סטנדרט" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם שני צינורות בצדדים בקוטר 38 מ"מ ובעובי דופן 1.2 מ"מ ו- 2 צינורות אופקיים (עליון ותחתון) קוטר 30 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 85/260/2.2,3.3 מ"מ. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר או בטון. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'205
23גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "מחוזקת" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם שני צינורות בצדדים בקוטר 40 מ"מ ובעובי דופן 1.2 מ"מ ו- 2 צינורות אופקיים (עליון ותחתון) קוטר 30 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 100/260/3.3 מ"מ. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר או בטון. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'220
24גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "ANTI CLIMB" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם מסגרת מעוגלת מצינור מכופף בקוטר 38 מ"מ בעובי דופן 1.2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 40/260/2.3,3.5 מ"מ (למניעת טיפוס), לרבות משולשי הקשחה בצמוד לפינות המסגרת. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר או בטון. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'235
25גדר ניידת ממתכת מגולוונת בגובה 1.2 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם שני צינורות בצדדים בקוטר 38 מ"מ ובעובי דופן 1.2 מ"מ ו- 2 צינורות אופקיים (עליון ותחתון) קוטר 30 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 100/260/3.3 מ"מ. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'195
26שער חד כנפי ברוחב 1.1-1.5 מ' ובגובה 2.0 מ' לגדר ניידת, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע1יח'1175
27שער דו כנפי ברוחב 4.4 מ' ובגובה 2.0 מ' לגדר ניידת, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע1יח'2450
28תוספת לגדר ניידת עבור מסך הסתרה "פלריג לבן/שחור" במשקל 160 גרם למ"ר, במידות 3.5/2.0 מ', מוצמד ומחוזק עם טבעות בהיקף הגדר, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע1יח'160
29מחסום נייד ממתכת מגולוונת בגובה 1.1 מ' ובאורך 2.3 מ', דגם "מחסום אנגלי" עם פטנט נעילה המונע שליפה אקראית, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1יח'515
30הובלת יחידות גדר ניידות ושערים למרחק של עד 75 ק"מ והתקנתן. (המחיר הינו לכמות מינימלית של 120 מ' גדר/מחסום)1מ'21
^
X

חיפוש פסקי דין:

מתכות קרובים אל | כבלי וחוטי חשמל קרובים אל | מוזאיקה קרובים אל | מסננים קרובים אל | בתי משפט קרובים אל | מכונות מזון קרובים אל | רפדים קרובים אל | זואותרפיה קרובים אל | חביות קרובים אל | ספא קרובים אל | מיטות עיסוי קרובים אל | שיווק טלפוני קרובים אל | כלים ואביזרים לבית/עסק קרובים אל | טיסות כיף קרובים אל | גננים קרובים אל | רהיטים קרובים אל | צבעים קרובים אל | טפטים קרובים אל | כימיקלים קרובים אל | כלכלה קרובים אל מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון עבודות עפר | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון פיתוח נופי | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון מיכלי מים | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון עוגני קרקע | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון מעליות | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון ריהוט חוץ | מחירון צינורות ביוב - חוץ | מחירון פריקסט טרקוטה | מחירון שערים חשמליים | מחירון מניעת חדירת גז ראדון למבנה, מהאדמה | מחירון בלוקי אשקלית 268 | מחירון קירות שיגורמים (דיפון) מכלונסאות | מחירון מפרידי שומן מפוליאתילן | מחירון ביטומנים מנושבים ואלסטומרים ביישום חם | מחירון קבועות תברואה | מחירון ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח | מחירון צביעה וסימון דרכים | מחירון פלדת זיון | מחירון מערכות אל פסק | מחירון מיכלי אגירה | מחירון אסלות מחרס | מחירון תחתיות מבטון טר | מחירון משאבות ניקוז | מחירון מיכלי דלק | מחירון כבלי התקנה כולל תו תק | מחירון רצפה צפה מאריחי אבן | מחירון משקופי דלתות | מחירון אביזרים למים קרים וחמים | מחירון זכוכית בטחון עם B.V.P )טריפלקס( | מחירון ארונות מטבח | מחירון אביזרים לראש בקרה | מחירון בניה בבלוקי בטון | מחירון מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים | מחירון אלמנטי קמץ כפול דרוכים | מחירון מחשבים ובקרי השקיה