מבצע בוטוקס

מחירון גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1הערות: 1. הגדרות מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י 918 וצבועים בתנור, לרבות יסודות בטון בודדים מותאמים למידות וגובה הגדרות.2. המחירים שלהלן מתייחסים לביצוע עבודות של גדרות או מעקות שאורכם הכולל (מסוגים שונים) הינו 50 מ"א לפחות.
2גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "שמן" או "איילון" או ש"ע בגובה 1.3 מ' מפני הקרקע, משבצות 50/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'160
3גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "איילון" או ש"ע בגובה 1.5-1.6 מ' מפני הקרקע, משבצות 150/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'210
4גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "איילון" או ש"ע בגובה 2.00 מ' מפני הקרקע, משבצות 150/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'230
5גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או "לירון ביטחונית" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזוית °45 ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'250
6גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון ביטחונית" או "גבעון" או ש"ע בגובה כולל של 2.65 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.0 מ' בזוית °45 ובאורך 93 ס"מ. משבצות 150/50/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'280
7גדר רשת דגם "חן" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עשויה מרשת מרותכת בעובי 4.5 מ"מ במידות משתנות עם כיפוף מעוגל בחלק העליון להקשחה ומניעת פציעות, עמודים 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ', הגדר צבועה בתנור, לרבות כיפות ואביזרי חיבור צבועים1מ'260
8גדר רשת דגם "חן" או ש"ע בגובה 1.5 מ' עשויה מרשת מרותכת בעובי 4.5 מ"מ במידות משתנות עם כיפוף מעוגל בחלק העליון להקשחה ומניעת פציעות, עמודים 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ', הגדר צבועה בתנור, לרבות כיפות ואביזרי חיבור צבועים1מ'330
9גדר רשת מרותכת דגם "תוחם חלקה" או "מיטל" או "ניו ג'רסי" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 40/6 מ"מ או 50/4 מ"מ, פינות מרובעות או עגולות ורשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ, עמודים מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 2.15-2.16 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'300
10גדר רשת דגם "מיטל" או "ניו ג'רסי" או ש"ע בגובה 1.6 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ, פינות עגולות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 2.16 מ' לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'380
11גדר לנוי ובטיחות דגם "תוחם חלקה" או "מיטל" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ, פינות עגולות, רשת מרותכת במשבצות 150/50/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או מצינורות 2/"2 כל 2.16 מ' לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'460
12גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בזק" או "מיטל עם קרן" או "נתיב קרן" או "נתיב קצר" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.0 מ' בזוית °45 ובאורך 45 ס"מ. המסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ וביניהם רשת מרותכת, משבצות 50/150/5 מ"מ, עמודים מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 2.05-2.16 מ' לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'530
13גדר רשת דגם "מעין חרוד" או "סיון" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עם מסגרת מצינור מכופף קוטר "1 עובי 2 מ"מ, פינות מעוגלות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ. עמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או עגולים קוטר "2 ועובי 2.2 מ"מ כל 2.16 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'300
14גדר רשתדגם "מעין חרוד משופר" או "סיון" או "סביונית מוסדות" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עם מסגרת מצינור מכופף קוטר "1/4 1 עובי 2 מ"מ, פינות מעוגלות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ. עמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או עגולים קוטר "2 ועובי 2.2 מ"מ כל 2.16 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'460
15גדר למגרש ספורט דגם "ספורט מסגרות" או ש"ע בגובה 4.0 מ' עם מסגרות מצינור מכופף קוטר "1 עובי 2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ. עמודים מפרופיל 70/70/3.2 מ"מ או 100/50/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור1מ'760
16גדר למגרש ספורט דגם "גדר משולבת" או "ערן ספורט משולבת" או "קרן משולב" או ש"ע בגובה 4.0 מ'. 3 פרופילים אופקיים 60/40/2.2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ בחלק העליון ובחלק התחתון פרופילים אנכיים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, עמודים מפרופיל 80/40/3.25 מ"מ או מפרופילים 120/60/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'760
17גדר למגרש ספורט דגם "ספורט נועם" או "מגרש" בגובה 4.0 מ', 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ, וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ, עמודים מפרופיל 70/70/3.2 מ"מ או 80/40/2.65 מ"מ או 100/50/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'560
18גדר למגרש ספורט דגם "טניס וכדורסל" או "ספורט טניס" בגובה 4.0 מ', 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ, לרבות יסודות בטון 40/40/60 ס"מ, עמודים מפרופיל 80/40/2.6 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי מגולוונים1מ'680
19תוספת מחיר לגדרות עבור צבע בתנור1מ"ר35
20יחידות גדר ניידות
21גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "תחומית" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.0 מ', תוצרת "אור תעש" או ש"ע, עם 2 צינורות "1.25 בצדדים ו-2 פרופילים 30/30/2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 75/300/3.8 מ"מ. יחידה כוללת בסיס מתכת ומחברי אומגה, לרבות הובלה למרחק עד 40 ק"מ (המחיר הינו לכמות מינימלית של 150 מ')1מ'235
22גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "סטנדרט" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם שני צינורות בצדדים בקוטר 38 מ"מ ובעובי דופן 1.2 מ"מ ו- 2 צינורות אופקיים (עליון ותחתון) קוטר 30 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 85/260/2.2,3.3 מ"מ. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר או בטון. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'205
23גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "מחוזקת" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם שני צינורות בצדדים בקוטר 40 מ"מ ובעובי דופן 1.2 מ"מ ו- 2 צינורות אופקיים (עליון ותחתון) קוטר 30 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 100/260/3.3 מ"מ. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר או בטון. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'220
24גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "ANTI CLIMB" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם מסגרת מעוגלת מצינור מכופף בקוטר 38 מ"מ בעובי דופן 1.2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 40/260/2.3,3.5 מ"מ (למניעת טיפוס), לרבות משולשי הקשחה בצמוד לפינות המסגרת. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר או בטון. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'235
25גדר ניידת ממתכת מגולוונת בגובה 1.2 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם שני צינורות בצדדים בקוטר 38 מ"מ ובעובי דופן 1.2 מ"מ ו- 2 צינורות אופקיים (עליון ותחתון) קוטר 30 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 100/260/3.3 מ"מ. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'195
26שער חד כנפי ברוחב 1.1-1.5 מ' ובגובה 2.0 מ' לגדר ניידת, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע1יח'1175
27שער דו כנפי ברוחב 4.4 מ' ובגובה 2.0 מ' לגדר ניידת, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע1יח'2450
28תוספת לגדר ניידת עבור מסך הסתרה "פלריג לבן/שחור" במשקל 160 גרם למ"ר, במידות 3.5/2.0 מ', מוצמד ומחוזק עם טבעות בהיקף הגדר, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע1יח'160
29מחסום נייד ממתכת מגולוונת בגובה 1.1 מ' ובאורך 2.3 מ', דגם "מחסום אנגלי" עם פטנט נעילה המונע שליפה אקראית, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1יח'515
30הובלת יחידות גדר ניידות ושערים למרחק של עד 75 ק"מ והתקנתן. (המחיר הינו לכמות מינימלית של 120 מ' גדר/מחסום)1מ'21
^
X

חיפוש פסקי דין:

חונכות לבני נוער קרובים אל | מיכלים קרובים אל Unnamed Road, Dimona, ישראל | צעצועים ומשחקים קרובים אל | חיתולים למבוגרים קרובים אל רחבעם זאבי, מצפה רמון, ישראל | טחנות קמח קרובים אל בן סרוק 2, תל אביב יפו, 6296902, ישראל | מנופים קרובים אל המדרשייה 12-14, פרדס חנה כרכור, ישראל | אוכל קרובים אל רמב"ם 1-27, פרדס חנה כרכור, ישראל | עמילי מכס קרובים אל | בתי עלמין קרובים אל שיזף 16-24, כרמיאל, ישראל | לוחות הנצחה וזיכרון קרובים אל | מוסדות דת קרובים אל רבי יוסף קארו 34, שדרות, ישראל | רפואה קרובים אל 241, ישראל | פנסיונים לבעלי חיים קרובים אל דוד רמז 17-23, נהריה, ישראל | הוצאה לפועל קרובים אל מסריק 21, נהריה, ישראל | ספרי קודש קרובים אל Unnamed Road, Be'er Sheva, ישראל | קרוואנים קרובים אל עוקף קריות, חיפה, ישראל | שידוכים קרובים אל Unnamed Road, Haifa, ישראל | מידע עסקי קרובים אל השרטט 2-8, עפולה, ישראל | קבלנים קרובים אל הבציר, ישראל | קיבוצים ומושבים קרובים אל עין א נבי 8, אום אל-פחם, ישראל | גריל קובי יעקב - רהוט רחוב וגן בקרית עקרון | תאורה עולם התאורה בעראבה | מתכות מפעל מתכת חניתה בע"מ בשלומי | תכשיטים תכשיטי נלי בע"מ באילת | כבישים תשתיות נתיבי דרכים בע"מ בפארק תעשיות הגליל התחתון | מטבחים אצולה מטבחים בבני ברק | מערכות ארגוניות ניהול הייצור - תוכנת בינינו אי.אר.פי. באלון הגליל | רפואה אלטרנטיבית החנות של נטלי ברחובות | וסתי לחץ פז ארק ריתוך בחולון | טקסטיל דקלה לוי הראל בתל אביב - יפו | אוכל האיכות שבאוכל בנהריה | הוצאה לפועל משרד הוצאה לפועל קופידון בחיפה | וטרינר ד"ר הנזל רן בירושלים | עיניים אופטיק שופ בקרית ביאליק | מחסני קירור מפעלי קירור וקרח "קרית-גת "בע"מ בקרית גת | ועידות וכנסים להב שרותי דיילות באילת | זואותרפיה סרינה רון שטוסל בחיפה | תריסים נעה אלזס בירושלים | ציוד לאירועים הדס אירועים- השכרת ציוד לאירועים בכפר יונה | ייעוץ מקצועי אבני נורית בתל אביב - יפומחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון פריקסט | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון עבודות צביעה | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון עבודות צביעה | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון מוצרי נגרות | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון קירות תמך מסוג "מקרס" | מחירון ראשי מערכת | מחירון איטום רצפות חדרים רטובים | מחירון תקרות מלוחות P.V.C ועץ | מחירון כבלי טלפון | מחירון תוספות לשוחות בקרה | מחירון ארגזי פרחים, אדניות ועציצים | מחירון צינורות מפוליאסטר משוריין (פיברגלס GRP) | מחירון פרופילי פלדה מרובעים | מחירון גופי תאורה פלורסנטיים | מחירון צינורות | מחירון כבלי אלומיניום | מחירון איטום רצפות בטון עם ציפוי צמנטי | מחירון אביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית | מחירון מוצרים לייצוב קרקע | מחירון תבניות לתקרה מפלסטיק | מחירון אינטרקום ומנעולים חשמליים | מחירון מסתורי כביסה | מחירון איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות | מחירון בדיקות תקינות מרחב מוגן ומערכות הבניין | מחירון מחשבים ובקרי השקיה | מחירון עבודות עפר ותשתיות לניקוז | מחירון צנרת ומשאבות סחרור | מחירון מגוף טריז רחב למים | מחירון שוחות | מחירון מעקות בטיחות מפלדה | מחירון עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה | מחירון ראשי מערכת | מחירון מתקני הסקה | מחירון חדרי קירורבית משפט השלום בבאר שבע ת"א 32512-04-11 בינימינוב נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בע&q | בפני כב' השופט הבכיר צבי גורפינקל מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. אביגיא חסיד החלטה לזמן להק | בעניין: 1.יהודה הרשקוביץ 2.אסתר ורצברגר 3.יקותיאל זושא רוב 4.מרגלית רוב 5.שחר אסף 6.שחר אסתר 7.חיים | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 19235-01-11 אברג'יל ואח' נ' שרביט חברה לביטוח ב | לפני כב' השופט איל באומגרט תובעים 1. עידן נחמני נגד נתבעים 1. כלל חברה לביטוח בע"מ הודעה על | מספר בקשה:14 בפני כב' השופטת מירב בן-ארי התובעת: טיל 1 בע"מ נגד הנתבעים: החלטה האמור בתגובת | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת דנה עופר מבקשים אימן טואלבה נגד משיבים איגמה ניהול ומסחר בע"מ ה | לכבוד לשכת הוצל"פ חיפה פל-ים 12, חיפה, 33095 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר ת | לפני כבוד ה שופטת ארנה לוי עותרת ע"י ב"כ עו"ד ברוק בטחון שרותים אבידר בע"מ נגד מ | לפני:כב' השופט צבי פרנקל נציג ציבור עובדים: מר ישראל עמי שי נציג ציבור מעבידים: מר נתן בורוכוב ה | לפני כב' הנשיאה דיתה פרוז'ינין מספר תהליך: 13 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 36832-05-10 שמיר משאיות בע"מ ואח' נ' גבריאל ברכ | לפני כב' השופטת יעל אנגלברג שהם התובע: ישראל גואטה, ת.ז XXXXX432 ע"י ב"כ עו" ד עמ | בעניין: טולגל דגניה יהלומי תעשיה בע"מ התובעת/הנתבעת שכנגד נגד נתבעת מס' 1 נתבעת מס' 2 ו | בפני כב' השופטת רחל ערקובי תובעים דניאל ולטמן נגד נתבעים 1.טי,גי אי, השקעות נדל"ן בע"מ | בית משפט לתביעות קטנות ברחובות ת"ק 32123-07-11 אנטונוב נ' קבוצת קידום בע"מ 08 אוגוסט 2 | בפני כב' השופט שמעון שטיין מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. יוסף אלטורי הודעה כתב אישום מתוקן | מספר בקשה:1 עיריית קרית גת המאשימה נגד שמעון בוזגלו הנאשם החלטה ניתנה היום, ב' תמוז תשע"ג, | בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 36257-06-10 מדינת ישראל נ' אשקלון 10 יולי 2011 בפני כב' | החלטה בתיק בג"ץ 9919/02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 9919/02 בפני: כבו | פסק-דין בתיק עע"ם 4496/13 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים עע" | בפני כב' השופט פאול שטרק תובעים סאלם פתיחה נגד נתבעים שלום ברזני פסק דין 1. בפני בית המשפט תביעת | בפני כב' השופט ישי קורן תובעים 1. דורון פרידליס 2. חן פרידליס נגד נתבעים 1. חי כרכור בע"מ 2 | בית משפט השלום באשדוד ת"פ 21494-08-11 מדינת ישראל נ' עדרי תיק חיצוני: 1597/11 מספר בקשה:1 ב | בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 להלן: "הפקודה" בעניין: קרן נידם, ת&quo