מבצע בוטוקס

מחירון גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1הערות: 1. הגדרות מגולוונות באבץ חם לאחר הייצור לפי ת"י 918 וצבועים בתנור, לרבות יסודות בטון בודדים מותאמים למידות וגובה הגדרות.2. המחירים שלהלן מתייחסים לביצוע עבודות של גדרות או מעקות שאורכם הכולל (מסוגים שונים) הינו 50 מ"א לפחות.
2גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "שמן" או "איילון" או ש"ע בגובה 1.3 מ' מפני הקרקע, משבצות 50/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'160
3גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "איילון" או ש"ע בגובה 1.5-1.6 מ' מפני הקרקע, משבצות 150/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'210
4גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון" או "איילון" או ש"ע בגובה 2.00 מ' מפני הקרקע, משבצות 150/50/4.5 מ"מ מחוט פלדה ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'230
5גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בטחון" או "לירון ביטחונית" או "שדרות" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 1.9-2.0 מ' בזוית °45 ובאורך 50 ס"מ. משבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'250
6גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "לירון ביטחונית" או "גבעון" או ש"ע בגובה כולל של 2.65 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.0 מ' בזוית °45 ובאורך 93 ס"מ. משבצות 150/50/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 80/40/2.2 מ"מ או 60/60/2.2 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'280
7גדר רשת דגם "חן" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עשויה מרשת מרותכת בעובי 4.5 מ"מ במידות משתנות עם כיפוף מעוגל בחלק העליון להקשחה ומניעת פציעות, עמודים 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ', הגדר צבועה בתנור, לרבות כיפות ואביזרי חיבור צבועים1מ'260
8גדר רשת דגם "חן" או ש"ע בגובה 1.5 מ' עשויה מרשת מרותכת בעובי 4.5 מ"מ במידות משתנות עם כיפוף מעוגל בחלק העליון להקשחה ומניעת פציעות, עמודים 50/50/2 מ"מ כל 2.0 מ', הגדר צבועה בתנור, לרבות כיפות ואביזרי חיבור צבועים1מ'330
9גדר רשת מרותכת דגם "תוחם חלקה" או "מיטל" או "ניו ג'רסי" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 40/6 מ"מ או 50/4 מ"מ, פינות מרובעות או עגולות ורשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ, עמודים מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 2.15-2.16 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'300
10גדר רשת דגם "מיטל" או "ניו ג'רסי" או ש"ע בגובה 1.6 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ, פינות עגולות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ כל 2.16 מ' לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'380
11גדר לנוי ובטיחות דגם "תוחם חלקה" או "מיטל" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עם מסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ, פינות עגולות, רשת מרותכת במשבצות 150/50/4.5 מ"מ ועמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או מצינורות 2/"2 כל 2.16 מ' לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'460
12גדר רשת מרותכת מחוטי פלדה קשה דגם "בזק" או "מיטל עם קרן" או "נתיב קרן" או "נתיב קצר" או ש"ע בגובה כולל של 2.35 מ' מפני הקרקע, בתוספת מעקם עילי מעל גובה 2.0 מ' בזוית °45 ובאורך 45 ס"מ. המסגרת מברזל שטוח 50/5 מ"מ וביניהם רשת מרותכת, משבצות 50/150/5 מ"מ, עמודים מפרופיל 60/60/2.2 מ"מ כל 2.05-2.16 מ' לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'530
13גדר רשת דגם "מעין חרוד" או "סיון" או ש"ע בגובה 1.1 מ' עם מסגרת מצינור מכופף קוטר "1 עובי 2 מ"מ, פינות מעוגלות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ. עמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או עגולים קוטר "2 ועובי 2.2 מ"מ כל 2.16 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'300
14גדר רשתדגם "מעין חרוד משופר" או "סיון" או "סביונית מוסדות" או ש"ע בגובה 2.0 מ' עם מסגרת מצינור מכופף קוטר "1/4 1 עובי 2 מ"מ, פינות מעוגלות, רשת מרותכת במשבצות 50/150/5 מ"מ. עמודים מפרופיל 60/60/2 מ"מ או עגולים קוטר "2 ועובי 2.2 מ"מ כל 2.16 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מגולוונים1מ'460
15גדר למגרש ספורט דגם "ספורט מסגרות" או ש"ע בגובה 4.0 מ' עם מסגרות מצינור מכופף קוטר "1 עובי 2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ. עמודים מפרופיל 70/70/3.2 מ"מ או 100/50/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור1מ'760
16גדר למגרש ספורט דגם "גדר משולבת" או "ערן ספורט משולבת" או "קרן משולב" או ש"ע בגובה 4.0 מ'. 3 פרופילים אופקיים 60/40/2.2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ בחלק העליון ובחלק התחתון פרופילים אנכיים 25/25/1.5 מ"מ במרווח של 99 מ"מ, עמודים מפרופיל 80/40/3.25 מ"מ או מפרופילים 120/60/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'760
17גדר למגרש ספורט דגם "ספורט נועם" או "מגרש" בגובה 4.0 מ', 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ, וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ, עמודים מפרופיל 70/70/3.2 מ"מ או 80/40/2.65 מ"מ או 100/50/3.2 מ"מ כל 3.0 מ', לרבות כיפות ואביזרי חיבור מנירוסטה1מ'560
18גדר למגרש ספורט דגם "טניס וכדורסל" או "ספורט טניס" בגובה 4.0 מ', 3 פרופילים אופקיים 60/40/2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 50/150/4.5 מ"מ, לרבות יסודות בטון 40/40/60 ס"מ, עמודים מפרופיל 80/40/2.6 מ"מ כל 2.95 מ', לרבות כיפות ואביזרי מגולוונים1מ'680
19תוספת מחיר לגדרות עבור צבע בתנור1מ"ר35
20יחידות גדר ניידות
21גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "תחומית" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.0 מ', תוצרת "אור תעש" או ש"ע, עם 2 צינורות "1.25 בצדדים ו-2 פרופילים 30/30/2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 75/300/3.8 מ"מ. יחידה כוללת בסיס מתכת ומחברי אומגה, לרבות הובלה למרחק עד 40 ק"מ (המחיר הינו לכמות מינימלית של 150 מ')1מ'235
22גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "סטנדרט" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם שני צינורות בצדדים בקוטר 38 מ"מ ובעובי דופן 1.2 מ"מ ו- 2 צינורות אופקיים (עליון ותחתון) קוטר 30 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 85/260/2.2,3.3 מ"מ. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר או בטון. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'205
23גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "מחוזקת" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם שני צינורות בצדדים בקוטר 40 מ"מ ובעובי דופן 1.2 מ"מ ו- 2 צינורות אופקיים (עליון ותחתון) קוטר 30 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 100/260/3.3 מ"מ. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר או בטון. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'220
24גדר ניידת ממתכת מגולוונת דגם "ANTI CLIMB" בגובה 2.0 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם מסגרת מעוגלת מצינור מכופף בקוטר 38 מ"מ בעובי דופן 1.2 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 40/260/2.3,3.5 מ"מ (למניעת טיפוס), לרבות משולשי הקשחה בצמוד לפינות המסגרת. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר או בטון. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'235
25גדר ניידת ממתכת מגולוונת בגובה 1.2 מ' ובאורך 3.5 מ', דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע עם שני צינורות בצדדים בקוטר 38 מ"מ ובעובי דופן 1.2 מ"מ ו- 2 צינורות אופקיים (עליון ותחתון) קוטר 30 מ"מ וביניהם רשת מרותכת במשבצות 100/260/3.3 מ"מ. הגדר מותקנת על בסיסי כובד מפלסטיק ממוחזר. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1מ'195
26שער חד כנפי ברוחב 1.1-1.5 מ' ובגובה 2.0 מ' לגדר ניידת, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע1יח'1175
27שער דו כנפי ברוחב 4.4 מ' ובגובה 2.0 מ' לגדר ניידת, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע1יח'2450
28תוספת לגדר ניידת עבור מסך הסתרה "פלריג לבן/שחור" במשקל 160 גרם למ"ר, במידות 3.5/2.0 מ', מוצמד ומחוזק עם טבעות בהיקף הגדר, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע1יח'160
29מחסום נייד ממתכת מגולוונת בגובה 1.1 מ' ובאורך 2.3 מ', דגם "מחסום אנגלי" עם פטנט נעילה המונע שליפה אקראית, דוגמת "OUTDOOR" או ש"ע. (המחיר לא כולל הובלה והתקנה - ראה בנפרד סעיף 44.013.0600)1יח'515
30הובלת יחידות גדר ניידות ושערים למרחק של עד 75 ק"מ והתקנתן. (המחיר הינו לכמות מינימלית של 120 מ' גדר/מחסום)1מ'21
^
X

חיפוש פסקי דין:

קפה קרובים אל התפוצות 5-39, דימונה, ישראל | מהנדסי מכונות קרובים אל דרך ג'ו יוסף אלון, באר שבע, ישראל | איפור קרובים אל אסא קדמוני, תל אביב יפו, ישראל | בתי אבות קרובים אל | סאונד קרובים אל הר חרמון 29, באר שבע, ישראל | טלפונים קרובים אל 2414, ישראל | בריכות שחיה קרובים אל א.ד. גורדון 50, הרצליה, ישראל | מוניות קרובים אל הרצל 83, ראשון לציון, ישראל | מיכון חקלאי קרובים אל שדרות האצ"ל 372, קרית שמונה, ישראל | מוסדות דת קרובים אל 5, ראש העין, ישראל | עיבוד שבבי קרובים אל איטליה 7, חיפה, ישראל | פסיכולוגים קרובים אל ניצן, אור יהודה, ישראל | פיצוציות קרובים אל הר נבו 15, רמת השרון, ישראל | המרת מטבע קרובים אל האלופים, נס ציונה, ישראל | סוכני ביטוח קרובים אל דניאל 227, פרדס חנה כרכור, ישראל | פסיכולוגים קרובים אל טיילת צלילי המוזיקה, ראש העין, ישראל | פיצוחים קרובים אל 7064 51, נצרת, ישראל | מצבות קרובים אל וייצמן 35, עכו, ישראל | בתי מרקחת קרובים אל 7911, קריית ביאליק, ישראל | נעליים קרובים אל המעפילים 40-42, נהריה, ישראל | בידור סטודיו פמיליה - מתנות לגני ילדים ברעננה | מטאורולוגיה בקלצ'וק שמעון בקרית אונו | יציקה אי.די.אמ. בע"מ בתל אביב - יפו | רפד מרפדיית ג'וני בבת ים | מילוי גז סופר גז המשולש בטייבה במשולש | כרטיסים סטודיו פאזל בראש העין | פלסטיק פולג בגבים | פיצריה פיצה בראבו בסח'נין | קידום אתרים ECPM בבני ברק | תחנת דלק עליאן לביב בע"מ בשפרעם | הנדסאי אבו מפלח מג'די בדאלית אל-כרמל | אימוץ ילדים עמותה לאימוץ בין ארצי "מזל" ברמת גן | בניית דגמים סטניסלבסקי דבורה ברמת גן | הזמנות לאירועים יאיר ויובל ארגון חתונות בתל אביב - יפו | עמילי מכס אמקס בע"מ בחולון | וילונות מיכלי וילונות ומארזים בבית שמש | מספרות ועיצוב שיער מספרת ציון קלאס בלוד | וידאו אס טי S.T הפקות בבני ברק | טלוויזיות אלכסיי מעבדה לתיקון מחשבים ניידים בחדרה | פסיכולוג שלף פזית בכפר סבאמחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון פנלים מבודדים | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון גינון והשקיה | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון מוצרי נגרות | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון מתקני הסקה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עבודות איטום | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון רעפי חרס | מחירון עבודות הכנה | מחירון *********************************************************************** | מחירון משאבה, אביזרי פיזור אוויר | מחירון ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן PP | מחירון אלמנטים לניקוז )תיעול( | מחירון תקרות פריקות מאריחי פיברגלס | מחירון מגשי ציוד ואביזרים | מחירון מעקות הולכה והפרדה להולכי רגל | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט )פוליגל( בדרגות שקיפות שונות | מחירון בדיקות מעבדה לאבנים וחוזק הדבקות | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון רצפות סיפון )דק - (Deck | מחירון אמבטיות ואגניות | מחירון משטחי שיש (אבן), משטחי "אבן קיסר", ומשטחים אקריליים "קוריאן" | מחירון ניקוי וחיטוי קווי מים קיימים | מחירון תערובות לסלילה | מחירון יריעות איטום EPDM ו- HDPE | מחירון גלאי עשן עצמאי | מחירון מנעולים, תיבות מכתבים וכספות | מחירון משטחי שיש )אבן( | מחירון צינורות פלסטיים מפוליאתילן | מחירון מסלעות גנניות | מחירון דלתות פלדה, דלתות פלדה רב זרועיות ודלתות פלדה חסינות אש | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתך נמוך | מחירון דודי מים חמים ומערכות סולריות (דודי שמש) | מחירון פנל התראות | מחירון דייס (גראוט) | מחירון גופי תאורה פלורסנטים | מחירון צנרת פלדה (שחור)בפני כב' השופטת חנה מרים לומפ מאשימה מדינת ישראל נגד נאשם דולב גליסקי החלטה לא אישר – תמציא המא | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע מבקש/תובע מרדכי מטי עשת, ת.ז. XXXXXX807 נגד מ | בפני כב' השופט נאסר ג'השאן תובעים שומרה חב' לביטוח בע"מ נגד נתבעים חיים להב פסק דין | בפני כב' הרשם יוסף בן-חמו בעניין: פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980   הפקודה ובעניין: ב | בית משפט השלום בחדרה ת"פ 1613-07 מ.י. תביעות חדרה -משטרת ישראל נ' מחאמיד (אצל מר עיסא מוחסן | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 35586-04-11 מנסור נ' על-גל מגה בילדינג בע"מ תיק חיצוני: 0219 | בפני כב' השופטת שולמית ברסלב תובע קיבוץ עין כרמל ע"י ב"כ עוה"ד דפנה קלמר ו/או עו& | בית משפט לעניינים מקומיים בבאר שבע צ"ה 54081-06-11 מדינת ישראל נ' בדוסה תיק חיצוני: 10/255 | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת דנה עופר התובעת שלטל הובלות בע"מ ח.פ. 512557562 נגד הנתבע יוסף | התובעים 1.שני אולי גדליה 2.זהבה גדליה גרופר ע"י ב"כ עו"ד ליאור רוב ואח' נ ג ד הנת | בפני כב' השופט שמעון לייבו מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. יהודה טיראן יחיאלי 022776801 תסקי | 14 דצמבר 2014 לפני: כב' הרשמת דניה דרורי התובע: מוריס בן שטרית ע"י ב"כ: עו"ד פרדי | בפני כב' הרשם בכיר אבי כהן תובעים 1. אלדן תחבורה בע"מ נגד נתבעים 1. דור עזריאל 2. הראל חברה | בפני כב' השופט רמזי חדיד תובעות נגד נתבעים החלטה 1. אני קובע ישיבת הוכחות בתביעה, כולל סיכומים ב | בפני כב' השופט חגי טרסי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם יותם כהן <#1#> נוכחים: ב"כ המאשימה | לפני כב' השופט שלמה פרידלנדר מספר תהליך: 3 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 26 | החלטה בתיק בג"ץ 1891/10 בבית המשפט העליון בג"ץ 1891/10 - ט"ז לפני: כבוד הנשיא א' גרונ | החלטה בתיק בג"ץ 9082/06 בבית המשפט העליון בג"ץ 9082/06 - ב' בפני: כבוד השופטת ד' ברלינר הע | בפני כב' השופטת עפרה אטיאס בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 להלן: "הפקו | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. גבריאל פרץ נגד נתבעים 1. בנימין משה חימי הזמנה לדין – בסדר | בפני כב' השופטת רות אטדגי-פריאנטה התובע: יצחק חזות – ת.ז. XXXXXX172 נגד הנתבעת: מי עדן בר - שירו | בפני כב' השופטת בדימוס רחל חוזה תובעים 1. אביבה-ראין ולנסי נגד נתבעים 1. הוט מובייל בע"מ הו | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 2. יהודה הרוש נגד נתבעים 1. שומרה חב' לביטוח בע"מ הוד | בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 8780-04-12 טורגמן נ' רביבו תיק חיצוני: בפני כב' הרשם ה | לפני כב' השופט איל באומגרט תובעים 1. רשיד בדיר נגד נתבעים 1. הראל חברה לביטוח בע"מ הודעה על