מבצע בוטוקס

מחירון תוספות לשוחות בקרה

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1תקרות ומכסים לשוחות מחוליות טרומיות
2הערה: מכסים לתאי בקרה מסוגים שונים - ראה תת 98.140
3תוספת לשוחה מבטון בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'630
4תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'730
5תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'830
6תוספת לשוחה מבטון בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'730
7תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'830
8תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'960
9תוספת לשוחה מבטון בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון)1יח'300
10תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון)1יח'300
11תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון)1יח'400
12תוספת עבור סמל למכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ או 60 ס"מ ממין כלשהו1יח'190
13מכסים לשוחות קיימות
14הערה: להתקנה מכסים - עבודה בלבד (המכסה יסופק ע"י המזמין) - ראה סעיף 51.010.0272
15מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ, לשוחה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'760
16מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ, לשוחה קיימת, ממין 400D (40 טון) עם נעילה1יח'990
17מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ, לשוחה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'870
18מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ, לשוחה קיימת, ממין 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1080
19מכסה "קליק-לוק", מחומר ברזל יציקה והמסגרת עשויה מיצקת בשילוב עם בטון מזויין בקוטר 60 ס"מ, לשוחה קיימת, לעומס 400D (40 טון) עם ציר ונעילה קפיצית1יח'1250
20מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'960
21מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 250C (25 טון) ללא נעילה1יח'1020
22מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 400D (40 טון) ללא נעילה1יח'1150
23מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 60/60/7 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'970
24מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 60/60/7 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 250C (25 טון) ללא נעילה1יח'1050
25מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 60/60/7 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 400D (40 טון) ללא נעילה1יח'1170
26מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'1100
27מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 250C (25 טון) ללא נעילה1יח'1160
28מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1250
29מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 70/70/9 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'1120
30מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 70/70/9 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 250C (25 טון) ללא נעילה1יח'1170
31מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 70/70/9 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 400D (40 טון) ללא נעילה1יח'1280
32מכסה משולב בטון עם מסגרת מרובעת לפתח בקוטר 50 ס"מ, לשוחת בקרה קיימת, ולעומס B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'850
33מכסה משולב בטון עם מסגרת מרובעת לפתח בקוטר 50 ס"מ, לשוחת בקרה קיימת, ולעומס 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1300
34מכסה משולב בטון עם מסגרת מרובעת לפתח בקוטר 60 ס"מ ולעומס B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'1050
35מכסה משולב בטון עם מסגרת מרובעת לפתח בקוטר 60 ס"מ ולעומס 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1350
36מכסה מרובע בריצוף עם אבנים משתלבות מיציקת ברזל, מידות 50/50 ס"מ, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון)1יח'1200
37מכסה מרובע בריצוף עם אבנים משתלבות מיציקת ברזל, מידות 60/60 ס"מ, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון)1יח'1300
38מכסה עם מסגרת מפיברגלס משוריין לפי ת"י 489 לפתח בקוטר 60 ס"מ במגוון צבעים, לשוחת בקרה קיימת, לעומס B125 (12.5 טון)1יח'720
39מכסה עם מסגרת מפיברגלס משוריין לפי ת"י 489 לפתח בקוטר 60 ס"מ במגוון צבעים, לשוחת בקרה קיימת, לעומס 250C (25 טון)1יח'740
40מכסה עם מסגרת מפיברגלס משוריין לפי ת"י 489 לפתח בקוטר 60 ס"מ במגוון צבעים, לשוחת בקרה קיימת, לעומס 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1000
41מכסה מפיברגלס משוריין לפתח בקוטר 60 ס"מ עם מסגרת מרובעת במידות 90/90 ס"מ במגוון צבעים, לשוחת בקרה קיימת, לעומס B125 (12.5 טון)1יח'900
42אטמים, מחברים גמישים וקידוחים נוספים לשוחות בקרה
43תוספת לשוחה בקוטר 80 ס"מ עבור אטם ביטומני מיוחד לאטימה בין חוליות מסוג "CSD PLUS 3" או ש"ע (המחיר לאטם בין שתי חוליות סמוכות), במקום אטם רגיל1יח'115
44תוספת לשוחה בקוטר 100 ס"מ עבור אטם ביטומני מיוחד לאטימה בין חוליות מסוג "CSD PLUS 3" או ש"ע (המחיר לאטם בין שתי חוליות סמוכות), במקום אטם רגיל1יח'142
45תוספת לשוחה בקוטר 125 ס"מ עבור אטם ביטומני מיוחד לאטימה בין חוליות מסוג "CSD PLUS 3" או ש"ע (המחיר לאטם בין שתי חוליות סמוכות), במקום אטם רגיל1יח'170
46תוספת לשוחה בקוטר 150 ס"מ עבור אטם ביטומני מיוחד לאטימה בין חוליות מסוג "CSD PLUS 3" או ש"ע (המחיר לאטם בין שתי חוליות סמוכות), במקום אטם רגיל1יח'187
47תוספת לשוחת בקרה עבור ציפוי פנימי (מבוצע במפעל) בחומר אפוקסי "אפוטרן - 400" בעובי פילם יבש לשכבה עד 400 מיקרון ע"ג שכבת "אפיקסטל SL" או "אפיקסטל שקוף"1מ"ר200
48תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 110 מ"מ ("4) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'250
49תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 160 מ"מ ("6) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'295
50תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 200-225 מ"מ ("8) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'300
51תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 250-280 מ"מ ("10) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'480
52תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 315 מ"מ ("12) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'500
53תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 355 מ"מ ("14) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'680
54תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 400 מ"מ ("16) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'720
55תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 450 מ"מ ("18) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'970
56תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 500 מ"מ ("20) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'1070
57תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 630 מ"מ ("24) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'1325
58תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 710 מ"מ ("28) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'1540
59תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 40 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'790
60תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 50 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'910
61תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 60 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'1030
62תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 80 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'1230
63תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 100 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'1550
64תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 125 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'1840
65תוספת לשוחת בקרה עבור קידוח פתחים לצינור משנה, מעבר ל-2 הקידוחים לחיבור צינור קו ראשי הכלולים במחיר השוחה. פתח/פתחי המשנה יבוצעו בתחתית השוחה או בחוליות (עגולות או מלבניות), קוטר הפתח מ- 160 מ"מ ועד 250 מ"מ, לרבות מחבר צינור לשוחה והתחברות1יח'220
66תוספת לשוחת בקרה עבור קידוח פתחים לצינור משנה, מעבר ל-2 הקידוחים לחיבור צינור קו ראשי הכלולים במחיר השוחה. פתח/פתחי המשנה יבוצעו בתחתית השוחה או בחוליות (עגולות או מלבניות), קוטר הפתח מעל 250 מ"מ ועד 500 מ"מ, לרבות מחבר צינור לשוחה והתחברות1יח'300
67תוספת לשוחת בקרה עבור בנייתה על קו ביוב קיים
68תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 80 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק עד 1.25 מ'1קומפ1000
69תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק עד 1.25 מ'1קומפ1100
70תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'1קומפ1250
71תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'1קומפ1400
72תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'1קומפ1550
73תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'1קומפ1650
74תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'1קומפ1600
75תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'1קומפ1750
76תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'1קומפ1900
77תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ'1קומפ2080
78תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ'1קומפ2400
79תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.25 מ' ועד 4.75 מ'1קומפ2750
80תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.75 מ' ועד 5.25 מ'1קומפ3300
81תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'1קומפ2000
82תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.75 מ'1קומפ2200
83תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ'1קומפ2500
84תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.25 מ' ועד 4.75 מ'1קומפ2840
85תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.75 מ' ועד 5.25 מ'1קומפ3400
^
X

חיפוש פסקי דין:

מדריכי טיולים קרובים אל Unnamed Road, Ashdod, ישראל | חדרים נקיים קרובים אל התיישבות האלף 33, נטעים, ישראל | כבלי וחוטי חשמל קרובים אל Unnamed Road, Be'er Sheva, ישראל | מטבחים קרובים אל 65, קיסריה, ישראל | מטהרי אוויר קרובים אל | כרטיסים להופעות קרובים אל Unnamed Road, Dimona, ישראל | בתי מרקחת קרובים אל שמגר 13, תל אביב יפו, ישראל | מיקרופילם קרובים אל דרך גד פיינשטיין, רחובות, ישראל | מסעדות קרובים אל 320 12, טבריה, ישראל | חממות קרובים אל תלמים, ישראל | מזרקות קרובים אל שדרות העמק 4, נס ציונה, ישראל | מהנדסי תחבורה קרובים אל וייצמן 87, נהריה, ישראל | הידראוליקה קרובים אל 38, בית שמש, ישראל | אלקטרודות קרובים אל עין ח'אלד, אום אל-פחם, ישראל | בתי עלמין קרובים אל Unnamed Road, Kfar Ma'as, ישראל | טיפול זוגי קרובים אל 4, נהריה, ישראל | נגרים קרובים אל חורב 15, חיפה, ישראל | חבלים קרובים אל גבעתי 4, תל אביב יפו, ישראל | העתקות אור קרובים אל ההדס 23, אור עקיבא, ישראל | פסיכולוגים קרובים אל מתחם טופ סנטר, האורגים 7, אשדוד, ישראל | מאפיה מאפיית יעלה באלעד | רהיטים אסטרו פרוייקט בע"מ בחולון | מעונות יום ומשפחתונים משפחתון איריס בראשון לציון | חריטה אומנותית א. בן יהודה תעשייה ממוחשבת בע"מ בעמנואל | סופרמרקט צפתי יוסף בירושלים | חיתולים למבוגרים דה בסט שיווק מוצרי ספיגה למבוגרים בע"מ בראשון לציון | רפואה אלטרנטיבית אורית גולדפינגר בצור יגאל | מצברים ניו סטארט ביבנה | שירות - חלפים לרכב גרר בירו בבאר יעקב | מכבסה יונימפ-השכרת מפות ומפיות בכפר ביאליק | קיבוצים ומושבים כפר הנגיד בכפר הנגיד | קרוואנים קרוואנים - משהו חם בתל אביב - יפו | וסתי לחץ אמפרוקו באשקלון | קאנטרי קלאב מרכז נופש וספורט בע"מ בכפר ביל"ו | פלסטיק גולד-כם בע"מ בראשון לציון | מוזיקה יגאל מיוזיק בירושלים | תקשורת בזק בינלאומי 014 בפתח תקוה | שלטים שלטי עץ - בית יצחק בבית יצחק-שער חפר | צלם beetle design בראשון לציון | שמאים נוב אלי שמאות בע"מ בראשון לציוןמחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות אבן | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון עבודות טיח | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות טיח | מחירון מסגרות חרש | מחירון מתקני הסקה | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון רצפה צפה מאריחי אבן | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה ברצפות וקירות תת | מחירון קירות תומכים מבטון | מחירון אריחי "קלינקר" | מחירון עבודות אספלט | מחירון מניעת חדירת דלקים לקרקע ממעצרות בטון | מחירון שערים חשמליים | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון מיכלי דלק | מחירון מא"זים אופיין C | מחירון דבקים אבקתיים לריצוף וחיפוי | מחירון קירות אקוסטיים | מחירון ה ע ר ה: ראה פירוט הסעיפים בפרק 01 | מחירון תערובות  לטיח | מחירון מצעים | מחירון מערכת דיפון תעלות | מחירון מוצרי שיש (אבן) | מחירון מערכות הסקה | מחירון הערה: מיכלי הפרדה ובורות רקב, בורות ספיגה ומפרידי שומן | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים - פקסליין | מחירון הריסת מבנה קשיח | מחירון חומרים לאיטום מישקים | מחירון צנרת חשמל פלסט | מחירון טיח חוץ | מחירון חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון חומרי גימור מיוחדים למרצפים | מחירון נספחים ואביזרים פולירול | מחירון מכסים אובליים מברזל יציקה לשוחות בקרהבבית המשפט העליון בג"ץ 253/98 - ג' בפני: כבוד הרשם בעז אוקון העותר: מחמד רדאידה נגד המשיבים: 1. | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 38985-02-11 מדינת ישראל נ' שפיר 05 יולי 2011 בפני כב' | בבית המשפט העליון ע"א 6831/99 בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ המערערת: דסקל חברה לחומרי בנין ב | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשם הבכיר אבי כהן מבקשים איי.איי.ג'י חברה לביטוח בע"מ נגד משיבים | החלטה בתיק עע"ם 4876/03 בבית המשפט העליון בירושלים עע"ם 4876/03 - ד' בפני: כבוד הרשם עודד | בקשה מס' 8 בפני כב' השופט אהרן חיים ורבנר מבקשת כלל חברה לביטוח בע"מ נגד משיבה אל- פר א | בית משפט השלום בנתניה ת"פ 17492-07-11 מדינת ישראל נ' מסיקה(עציר) 11 יולי 2011 17514-07-11 ב | בפני כב' השופטת יעל וילנר עותרים מ.ש. מוזיקה (2010) בע"מ נגד משיבים החלטה עקב הרכב ערעורים | החלטה בתיק בג"ץ 8435/12 בבית המשפט העליון בג"ץ 8435/12 לפני:כבוד השופט י' דנציגר העותרים:1 | בפני כב' השופטת איילת גרבי המאשימה מדינת ישראל ע"י ב"כ התובעת טלי כהן נגד הנאשם אטיאס | 54377-07-12 בפני כב' השופטת איריס לושי-עבודי המבקשת מדינת ישראל נגד המשיבים <#2#> נוכחים: ב&q | בפני כב' השופטת שושנה ליבוביץ תובעים 1. שוטה חוטבלי נגד נתבעים 1. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע&quo | בית המשפט המחוזי באר שבע פש"ר: 6705-04-14 בפני כב' השופט יעקב פרסקי החייב קלוד בלייש ת.ז. X | בית משפט השלום בראשון לציון ת"ט 14694-08-11 טהרי נ' כהן 11 אוגוסט 2011 בפני כב' הרשמת א | בפני כב' השופט שלמה בנג'ו מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. ניקולאי לובוב הודעה יפוי כח | מספר בקשה:1 לפני כב' הרשם מסבאח קבאני מבקשים 1. מבאריקי לעץ בע"מ51-319072-8 נגד משיבים פסק | בפני ועדת ערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב), תשכ"ב-1962   כב' השופט ש. לבנוני, סגן נשיא - | לפני: השופטת עפרה ורבנר התובע: עמנואל שפדייאב ע"י ב"כ עו"ד שי אלמקייס - הנתבע: המוסד | בפני כב' השופט חננאל שרעבי התובעים נגד הנתבעת הועדה המקומית לתכנון ובניה השומרון פסק דין 1. עסקי | החלטה בתיק ע"פ 79/15 בבית המשפט העליון ע"פ 79/15 לפני:כבוד השופט ח' מלצר המבקש:שלו קנדלקר | בית משפט השלום בחיפה ‏ד' אב תשע"ב, 23 יולי 2012 ת"א 23180-07-10 וסרמן נ' ביטוח ישי | בית משפט השלום בקריות מ"י 42252-08-11 מדינת ישראל נ' פרחומנקו 27 אוגוסט 2011 בפני כב' ה | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת דנה עופר מבקשים מוחמד גבארה נגד משיבים עוף טוב (שאן) בע"מ החלטה | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ נצרת היכל המשפט נצרת, נצרת עילית, 17105 הנדון: עיקול על כלל נכסי