מבצע בוטוקס

מחירון תוספות לשוחות בקרה

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1תקרות ומכסים לשוחות מחוליות טרומיות
2הערה: מכסים לתאי בקרה מסוגים שונים - ראה תת 98.140
3תוספת לשוחה מבטון בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'630
4תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'730
5תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'830
6תוספת לשוחה מבטון בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'730
7תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'830
8תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'960
9תוספת לשוחה מבטון בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון)1יח'300
10תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון)1יח'300
11תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון)1יח'400
12תוספת עבור סמל למכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ או 60 ס"מ ממין כלשהו1יח'190
13מכסים לשוחות קיימות
14הערה: להתקנה מכסים - עבודה בלבד (המכסה יסופק ע"י המזמין) - ראה סעיף 51.010.0272
15מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ, לשוחה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'760
16מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ, לשוחה קיימת, ממין 400D (40 טון) עם נעילה1יח'990
17מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ, לשוחה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'870
18מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ, לשוחה קיימת, ממין 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1080
19מכסה "קליק-לוק", מחומר ברזל יציקה והמסגרת עשויה מיצקת בשילוב עם בטון מזויין בקוטר 60 ס"מ, לשוחה קיימת, לעומס 400D (40 טון) עם ציר ונעילה קפיצית1יח'1250
20מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'960
21מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 250C (25 טון) ללא נעילה1יח'1020
22מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 400D (40 טון) ללא נעילה1יח'1150
23מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 60/60/7 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'970
24מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 60/60/7 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 250C (25 טון) ללא נעילה1יח'1050
25מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 60/60/7 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 400D (40 טון) ללא נעילה1יח'1170
26מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'1100
27מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 250C (25 טון) ללא נעילה1יח'1160
28מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1250
29מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 70/70/9 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'1120
30מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 70/70/9 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 250C (25 טון) ללא נעילה1יח'1170
31מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 70/70/9 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 400D (40 טון) ללא נעילה1יח'1280
32מכסה משולב בטון עם מסגרת מרובעת לפתח בקוטר 50 ס"מ, לשוחת בקרה קיימת, ולעומס B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'850
33מכסה משולב בטון עם מסגרת מרובעת לפתח בקוטר 50 ס"מ, לשוחת בקרה קיימת, ולעומס 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1300
34מכסה משולב בטון עם מסגרת מרובעת לפתח בקוטר 60 ס"מ ולעומס B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'1050
35מכסה משולב בטון עם מסגרת מרובעת לפתח בקוטר 60 ס"מ ולעומס 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1350
36מכסה מרובע בריצוף עם אבנים משתלבות מיציקת ברזל, מידות 50/50 ס"מ, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון)1יח'1200
37מכסה מרובע בריצוף עם אבנים משתלבות מיציקת ברזל, מידות 60/60 ס"מ, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון)1יח'1300
38מכסה עם מסגרת מפיברגלס משוריין לפי ת"י 489 לפתח בקוטר 60 ס"מ במגוון צבעים, לשוחת בקרה קיימת, לעומס B125 (12.5 טון)1יח'720
39מכסה עם מסגרת מפיברגלס משוריין לפי ת"י 489 לפתח בקוטר 60 ס"מ במגוון צבעים, לשוחת בקרה קיימת, לעומס 250C (25 טון)1יח'740
40מכסה עם מסגרת מפיברגלס משוריין לפי ת"י 489 לפתח בקוטר 60 ס"מ במגוון צבעים, לשוחת בקרה קיימת, לעומס 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1000
41מכסה מפיברגלס משוריין לפתח בקוטר 60 ס"מ עם מסגרת מרובעת במידות 90/90 ס"מ במגוון צבעים, לשוחת בקרה קיימת, לעומס B125 (12.5 טון)1יח'900
42אטמים, מחברים גמישים וקידוחים נוספים לשוחות בקרה
43תוספת לשוחה בקוטר 80 ס"מ עבור אטם ביטומני מיוחד לאטימה בין חוליות מסוג "CSD PLUS 3" או ש"ע (המחיר לאטם בין שתי חוליות סמוכות), במקום אטם רגיל1יח'115
44תוספת לשוחה בקוטר 100 ס"מ עבור אטם ביטומני מיוחד לאטימה בין חוליות מסוג "CSD PLUS 3" או ש"ע (המחיר לאטם בין שתי חוליות סמוכות), במקום אטם רגיל1יח'142
45תוספת לשוחה בקוטר 125 ס"מ עבור אטם ביטומני מיוחד לאטימה בין חוליות מסוג "CSD PLUS 3" או ש"ע (המחיר לאטם בין שתי חוליות סמוכות), במקום אטם רגיל1יח'170
46תוספת לשוחה בקוטר 150 ס"מ עבור אטם ביטומני מיוחד לאטימה בין חוליות מסוג "CSD PLUS 3" או ש"ע (המחיר לאטם בין שתי חוליות סמוכות), במקום אטם רגיל1יח'187
47תוספת לשוחת בקרה עבור ציפוי פנימי (מבוצע במפעל) בחומר אפוקסי "אפוטרן - 400" בעובי פילם יבש לשכבה עד 400 מיקרון ע"ג שכבת "אפיקסטל SL" או "אפיקסטל שקוף"1מ"ר200
48תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 110 מ"מ ("4) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'250
49תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 160 מ"מ ("6) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'295
50תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 200-225 מ"מ ("8) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'300
51תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 250-280 מ"מ ("10) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'480
52תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 315 מ"מ ("12) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'500
53תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 355 מ"מ ("14) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'680
54תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 400 מ"מ ("16) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'720
55תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 450 מ"מ ("18) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'970
56תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 500 מ"מ ("20) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'1070
57תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 630 מ"מ ("24) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'1325
58תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 710 מ"מ ("28) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'1540
59תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 40 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'790
60תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 50 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'910
61תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 60 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'1030
62תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 80 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'1230
63תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 100 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'1550
64תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 125 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'1840
65תוספת לשוחת בקרה עבור קידוח פתחים לצינור משנה, מעבר ל-2 הקידוחים לחיבור צינור קו ראשי הכלולים במחיר השוחה. פתח/פתחי המשנה יבוצעו בתחתית השוחה או בחוליות (עגולות או מלבניות), קוטר הפתח מ- 160 מ"מ ועד 250 מ"מ, לרבות מחבר צינור לשוחה והתחברות1יח'220
66תוספת לשוחת בקרה עבור קידוח פתחים לצינור משנה, מעבר ל-2 הקידוחים לחיבור צינור קו ראשי הכלולים במחיר השוחה. פתח/פתחי המשנה יבוצעו בתחתית השוחה או בחוליות (עגולות או מלבניות), קוטר הפתח מעל 250 מ"מ ועד 500 מ"מ, לרבות מחבר צינור לשוחה והתחברות1יח'300
67תוספת לשוחת בקרה עבור בנייתה על קו ביוב קיים
68תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 80 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק עד 1.25 מ'1קומפ1000
69תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק עד 1.25 מ'1קומפ1100
70תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'1קומפ1250
71תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'1קומפ1400
72תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'1קומפ1550
73תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'1קומפ1650
74תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'1קומפ1600
75תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'1קומפ1750
76תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'1קומפ1900
77תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ'1קומפ2080
78תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ'1קומפ2400
79תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.25 מ' ועד 4.75 מ'1קומפ2750
80תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.75 מ' ועד 5.25 מ'1קומפ3300
81תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'1קומפ2000
82תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.75 מ'1קומפ2200
83תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ'1קומפ2500
84תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.25 מ' ועד 4.75 מ'1קומפ2840
85תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.75 מ' ועד 5.25 מ'1קומפ3400
^
X

חיפוש פסקי דין:

מכונות חישוב קרובים אל מלאכי 13, פרדס חנה כרכור, ישראל | משתלות קרובים אל Unnamed Road, Kiryat Gat, ישראל | השקעות קרובים אל 90, ישראל | אופניים קרובים אל גבעתי 1-5, קרית גת, ישראל | חבלים קרובים אל השמורה, זכרון יעקב, ישראל | פירות וירקות קרובים אל שדרות הסנהדרין, יבנה, ישראל | חומרי יצירה קרובים אל ספיר 28, צפת, ישראל | דודי שמש חשמל וקיטור קרובים אל דרך ברלב, דימונה, ישראל | צעצועים ומשחקים קרובים אל הלבנון 5, קרית שמונה, ישראל | דיג קרובים אל משעול זבולון, קרית גת, ישראל | גיל הזהב קרובים אל 9, Hadera, ישראל | מדע קרובים אל חבקוק הנביא 1, תל אביב יפו, ישראל | אינטרנט קרובים אל כנסת ישראל 4, בית שאן, ישראל | מתווכים קרובים אל 8900, צפת, ישראל | אביזרים אורטופדיים קרובים אל שלום עליכם 3-7, גדרה, ישראל | מכונות אוטומטיות קרובים אל חנה רובינא, תל אביב יפו, ישראל | בריכות שחיה קרובים אל כלנית 55, ערד, ישראל | כספות קרובים אל דרך פעמי השלום, אילת, ישראל | מחצבים קרובים אל אוניון 1-5, אשדוד, ישראל | משתלות קרובים אל דרך סוויסה, אום אל-פחם, ישראל | צעצועים ואמנות ילדים שרית הליצנית והתקליטנית בבת ים | ציוד קמפינג מוסקיטו בתל אביב - יפו | שיווק ופרסום טרגו יזמות וייעוץ עסקי בתל אביב - יפו | מלגזות אילן את גדעון ציוד לתעשיה בע"מ בתל אביב - יפו | מיכלים רוטופלס בע"מ בירושלים | כרטיסי אשראי זד קרדיט-z credit בקרית שמונה | תשמישי קדושה אות במגדל העמק | ספורט זה זול - Z-ZOL בחולון | אנימציה ג'אמפ קאט ביה"ס לעריכה ואנימציה בתל אביב - יפו | תחנת רדיו גלגל"צ בקרית חיים | מחשבים דיו וטונר גג'סט בתל אביב - יפו | מחסני קירור בר מור יזמים בע"מ בעין ורד | שיזוף Minisun -מכון שיזוף בבית שמש | גלריות וחנויות צילום פינקארט - סטודיו לפיסול וציור ברעננה | זכוכית יסמין סיון - אומנות בזכוכית בגבעתיים | משקאות המשקאות של גדי באור עקיבא | צורף כהן שולה - צורפות בנס ציונה | פנסיון לבעלי חיים דוגי פלוס בראשון לציון | הנדסאי אלכס - שרותי הנדסה בחיפה | ביוטכנולוגיה קומפיוגן בתל אביב - יפומחירון עבודות טיח | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון מתקני תברואה | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון עבודות בניה | מחירון תבניות לתקרות | מחירון חומרי חשמל | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון פריקסט | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון פנלים מבודדים | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון סיכוך בלוחות פוליקרבונט | מחירון בידוד צנרת ואביזרים | מחירון בידוד תרמי ואקוסטי לגגות, רצפות וקירות | מחירון זכוכית אורנמנטלית צבעונית | מחירון חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות | מחירון פלטות בטון טרומיות, חלולות ודרוכות (לוח"דים) | מחירון תילי נחושת וכבלים עיליים | מחירון שערים מאלומיניום | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון מערכת למניעת פתיחה אקראית של ספרינקלרים (דחוסה באוויר) | מחירון מיכלים לכימיקלים ולדשן מפוליאתילן | מחירון חומרי צביעה | מחירון מדרגות טרומיות | מחירון מערכת דיפון תעלות | מחירון לוחות פחי פלדה | מחירון אשפתונים | מחירון שונות | מחירון עטיפת תחבושות טבולות בסילפס לצינורות מבודדים | מחירון מערכת למניעת פתיחה אקראית של ספרינקלרים (דחוסה באוויר) | מחירון דלתות פלדה, דלתות פלדה רב זרועיות ודלתות פלדה חסינות אש | מחירון קירות תומכים מבטון | מחירון בנית כיסי גרירה | מחירון ויטרינות כניסה | מחירון סרגלים ליישור טיח | מחירון מתקן לייבוש כלים | מחירון מתקני אוורור וסינון | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון תאי תפיסה )קולטנים( מבטון טרום | מחירון כספות | מחירון ריהוט משרדיבפני כב' השופטת אורית יעקבס נציג ציבור (עובדים): מר דניאל לוי נציג ציבור (מעבידים): מר נימר נאסר | לכבוד לשכת הוצל"פ נתניה הרצל 57, נתניה, 42390 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 18181-05-11 אילן נ' עיריית תל אביב יפו ואח' 17 | בפני כב' השופט אריאל חזק מבקשים 1.יעקב ביטון ת"ז: XXXXXX033 2.אסתר ביטון ת"ז:XXXXXX182 | בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 28326-03-11 פרץ נ' דף הזהב בע"מ ואח' 22 | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 4121-12-11 אגד אגודה שיתופית לתחבורה בע"מ נ' ח.ל.פ. | בפני כב' השופט עזריה אלקלעי תובעים 1. אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ נגד נתבעים 1. אדיק אפרים סוי | החלטה בתיק ע"א 7382/06 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 7382/06 - א' בפני: כבוד הרשם יגאל מר | מספר בקשה:125 בפני כב' השופטת ריקי שמולביץ מבקשים 1.גולדן מרקט דלקים בע"מ 2.גולדן פוינט דלק | החלטה בתיק בג"ץ 6045/12 בבית המשפט העליון בג"ץ 6045/12 - א' לפני:כבוד השופט א' רובינשטיין | בית משפט לתביעות קטנות בירושלים ת"ק 21246-03-11 מרגולין ואח' נ' חבקת שחם שיווק מערכות מ | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט אבי שליו מבקשים נגד משיב ברל הירש רייך החלטה מנימוקי הבקשה ובהתאם לסמ | בפני כב' השופטת נועה פראג לבוא מאשימה 1. מ.י. ענף תנועה ת"א נגד נאשמים 1. חיים שבלינג עיקול | בפני כב' השופט ד"ר עמי קובו, סגן הנשיאה מדינת ישראל המאשימה נגד אסף דבורה הנאשמים ב"כ | בפני כב' הרשמת דורית בונדה תובעים 1. שאול אילן סולומון נגד נתבעים 2. שני כהן הודעה הבקשה הוגשה ב | בפני כבוד ה שופט אלעזר נחלון תובעים 1.ארקדי שייכט 2.ליליה שייכט נגד נתבעים 1.דליה מסלאוי 2.אליהו מסל | בפני כב' השופטת מירב קלמפנר נבון התובעים נגד הנתבעים נגד צד ג' דמיטרי קלשניקוב החלטה רשמתי ב | בפני כב' השופט יוסף ריבלין, סגן נשיא מבקשת שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ נגד משיב 1. מחמוד א | בית משפט השלום בנתניה ת"א 8156-07 אלפונסו ואח' נ' דוד ואח' תיק חיצוני: מספר בקשה:43 | החלטה בתיק רע"א 966/13 בבית המשפט העליון רע"א 966/13 - ד' לפני:כבוד השופטת ע' ארבל המבקש:מ | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 260/00 בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין כבוד השו | 10 נובמבר 2013 לפני: כב' השופטת אורנית אגסי התובעים ע"י ב"כ: עו"ד מוחמד ו.ותד - ה | בית משפט לתביעות קטנות בנצרת ת"ק 34494-03-12 עודתאללה ואח' נ' בלו סקאי תיירות ונופש ואח | החלטה בתיק ע"א 2087/14 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 2087/14 - א' לפני:כבוד הרשם גיא שני