מבצע בוטוקס

מחירון תוספות לשוחות בקרה

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1תקרות ומכסים לשוחות מחוליות טרומיות
2הערה: מכסים לתאי בקרה מסוגים שונים - ראה תת 98.140
3תוספת לשוחה מבטון בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'630
4תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'730
5תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'830
6תוספת לשוחה מבטון בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'730
7תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'830
8תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום ממין 125B (12.5 טון)1יח'960
9תוספת לשוחה מבטון בקוטר 80 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון)1יח'300
10תוספת לשוחה מבטון בקוטר 100 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון)1יח'300
11תוספת לשוחה מבטון בקוטר 125 ס"מ עבור תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 60 ס"מ ממין 400D (40 טון) במקום תקרה כבדה ומכסה ב.ב. בקוטר 50 ס"מ ממין 400D (40 טון)1יח'400
12תוספת עבור סמל למכסה ב.ב. קוטר 50 ס"מ או 60 ס"מ ממין כלשהו1יח'190
13מכסים לשוחות קיימות
14הערה: להתקנה מכסים - עבודה בלבד (המכסה יסופק ע"י המזמין) - ראה סעיף 51.010.0272
15מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ, לשוחה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'760
16מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ, לשוחה קיימת, ממין 400D (40 טון) עם נעילה1יח'990
17מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ, לשוחה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'870
18מכסה משולב בטון יצקת עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ, לשוחה קיימת, ממין 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1080
19מכסה "קליק-לוק", מחומר ברזל יציקה והמסגרת עשויה מיצקת בשילוב עם בטון מזויין בקוטר 60 ס"מ, לשוחה קיימת, לעומס 400D (40 טון) עם ציר ונעילה קפיצית1יח'1250
20מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'960
21מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 250C (25 טון) ללא נעילה1יח'1020
22מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 50 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 400D (40 טון) ללא נעילה1יח'1150
23מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 60/60/7 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'970
24מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 60/60/7 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 250C (25 טון) ללא נעילה1יח'1050
25מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 60/60/7 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 400D (40 טון) ללא נעילה1יח'1170
26מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'1100
27מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 250C (25 טון) ללא נעילה1יח'1160
28מכסה ברזל יציקה עם מסגרת בקוטר 60 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1250
29מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 70/70/9 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'1120
30מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 70/70/9 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 250C (25 טון) ללא נעילה1יח'1170
31מכסה ברזל יציקה בקוטר 50 ס"מ ומסגרת מרובע במידות 70/70/9 ס"מ לפי ת"י 489, לשוחת בקרה קיימת, ממין 400D (40 טון) ללא נעילה1יח'1280
32מכסה משולב בטון עם מסגרת מרובעת לפתח בקוטר 50 ס"מ, לשוחת בקרה קיימת, ולעומס B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'850
33מכסה משולב בטון עם מסגרת מרובעת לפתח בקוטר 50 ס"מ, לשוחת בקרה קיימת, ולעומס 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1300
34מכסה משולב בטון עם מסגרת מרובעת לפתח בקוטר 60 ס"מ ולעומס B125 (12.5 טון) ללא נעילה1יח'1050
35מכסה משולב בטון עם מסגרת מרובעת לפתח בקוטר 60 ס"מ ולעומס 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1350
36מכסה מרובע בריצוף עם אבנים משתלבות מיציקת ברזל, מידות 50/50 ס"מ, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון)1יח'1200
37מכסה מרובע בריצוף עם אבנים משתלבות מיציקת ברזל, מידות 60/60 ס"מ, לשוחת בקרה קיימת, ממין B125 (12.5 טון)1יח'1300
38מכסה עם מסגרת מפיברגלס משוריין לפי ת"י 489 לפתח בקוטר 60 ס"מ במגוון צבעים, לשוחת בקרה קיימת, לעומס B125 (12.5 טון)1יח'720
39מכסה עם מסגרת מפיברגלס משוריין לפי ת"י 489 לפתח בקוטר 60 ס"מ במגוון צבעים, לשוחת בקרה קיימת, לעומס 250C (25 טון)1יח'740
40מכסה עם מסגרת מפיברגלס משוריין לפי ת"י 489 לפתח בקוטר 60 ס"מ במגוון צבעים, לשוחת בקרה קיימת, לעומס 400D (40 טון) עם נעילה1יח'1000
41מכסה מפיברגלס משוריין לפתח בקוטר 60 ס"מ עם מסגרת מרובעת במידות 90/90 ס"מ במגוון צבעים, לשוחת בקרה קיימת, לעומס B125 (12.5 טון)1יח'900
42אטמים, מחברים גמישים וקידוחים נוספים לשוחות בקרה
43תוספת לשוחה בקוטר 80 ס"מ עבור אטם ביטומני מיוחד לאטימה בין חוליות מסוג "CSD PLUS 3" או ש"ע (המחיר לאטם בין שתי חוליות סמוכות), במקום אטם רגיל1יח'115
44תוספת לשוחה בקוטר 100 ס"מ עבור אטם ביטומני מיוחד לאטימה בין חוליות מסוג "CSD PLUS 3" או ש"ע (המחיר לאטם בין שתי חוליות סמוכות), במקום אטם רגיל1יח'142
45תוספת לשוחה בקוטר 125 ס"מ עבור אטם ביטומני מיוחד לאטימה בין חוליות מסוג "CSD PLUS 3" או ש"ע (המחיר לאטם בין שתי חוליות סמוכות), במקום אטם רגיל1יח'170
46תוספת לשוחה בקוטר 150 ס"מ עבור אטם ביטומני מיוחד לאטימה בין חוליות מסוג "CSD PLUS 3" או ש"ע (המחיר לאטם בין שתי חוליות סמוכות), במקום אטם רגיל1יח'187
47תוספת לשוחת בקרה עבור ציפוי פנימי (מבוצע במפעל) בחומר אפוקסי "אפוטרן - 400" בעובי פילם יבש לשכבה עד 400 מיקרון ע"ג שכבת "אפיקסטל SL" או "אפיקסטל שקוף"1מ"ר200
48תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 110 מ"מ ("4) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'250
49תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 160 מ"מ ("6) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'295
50תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 200-225 מ"מ ("8) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'300
51תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 250-280 מ"מ ("10) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'480
52תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 315 מ"מ ("12) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'500
53תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 355 מ"מ ("14) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'680
54תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 400 מ"מ ("16) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'720
55תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 450 מ"מ ("18) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'970
56תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 500 מ"מ ("20) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'1070
57תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 630 מ"מ ("24) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'1325
58תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "איטוביב" או "F905" או ש"ע לצינורות קוטר 710 מ"מ ("28) מפלדה, פלסטיק או פיברגלס, במקום אטם רגיל1יח'1540
59תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 40 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'790
60תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 50 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'910
61תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 60 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'1030
62תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 80 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'1230
63תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 100 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'1550
64תוספת לשוחה מחוליות טרומיות עבור מחבר שוחה מגומי EPDM מסוג "קונטור סיל" או ש"ע לצינורות קוטר 125 ס"מ מבטון, במקום אטם רגיל1יח'1840
65תוספת לשוחת בקרה עבור קידוח פתחים לצינור משנה, מעבר ל-2 הקידוחים לחיבור צינור קו ראשי הכלולים במחיר השוחה. פתח/פתחי המשנה יבוצעו בתחתית השוחה או בחוליות (עגולות או מלבניות), קוטר הפתח מ- 160 מ"מ ועד 250 מ"מ, לרבות מחבר צינור לשוחה והתחברות1יח'220
66תוספת לשוחת בקרה עבור קידוח פתחים לצינור משנה, מעבר ל-2 הקידוחים לחיבור צינור קו ראשי הכלולים במחיר השוחה. פתח/פתחי המשנה יבוצעו בתחתית השוחה או בחוליות (עגולות או מלבניות), קוטר הפתח מעל 250 מ"מ ועד 500 מ"מ, לרבות מחבר צינור לשוחה והתחברות1יח'300
67תוספת לשוחת בקרה עבור בנייתה על קו ביוב קיים
68תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 80 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק עד 1.25 מ'1קומפ1000
69תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק עד 1.25 מ'1קומפ1100
70תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 1.25 מ' ועד 1.75 מ'1קומפ1250
71תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'1קומפ1400
72תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'1קומפ1550
73תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 100 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'1קומפ1650
74תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 1.75 מ' ועד 2.25 מ'1קומפ1600
75תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'1קומפ1750
76תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.25 מ'1קומפ1900
77תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 3.25 מ' ועד 3.75 מ'1קומפ2080
78תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ'1קומפ2400
79תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.25 מ' ועד 4.75 מ'1קומפ2750
80תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 125 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.75 מ' ועד 5.25 מ'1קומפ3300
81תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.25 מ' ועד 2.75 מ'1קומפ2000
82תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 2.75 מ' ועד 3.75 מ'1קומפ2200
83תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 3.75 מ' ועד 4.25 מ'1קומפ2500
84תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.25 מ' ועד 4.75 מ'1קומפ2840
85תוספת לשוחת בקרה מבטון טרום או יצוק קוטר פנימי 150 ס"מ עבור בנייתה על קו ביוב קיים בעומק מעל 4.75 מ' ועד 5.25 מ'1קומפ3400
^
X

חיפוש פסקי דין:

כבישים קרובים אל | בתי משפט קרובים אל | כבלי וחוטי חשמל קרובים אל | מוזיקה קרובים אל | מכונות מזון קרובים אל | אחסון קרובים אל | אבטחה קרובים אל | גריל קרובים אל | בתי כנסת קרובים אל | סורגים קרובים אל | קידום אתרים קרובים אל | טיסות כיף קרובים אל | איפור קרובים אל | ייעוץ קרובים אל | טניס קרובים אל | עץ קרובים אל | רנטגן קרובים אל | טקסטיל קרובים אל | כרטיסים חכמים קרובים אל | הוצאה לפועל קרובים אל מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון עבודות איטום | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון מיכלים לכימיקלים ולדשן מפולי | מחירון מכסים אובליים מברזל יציקה לשוחות בקרה | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון אוגנים | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון ביטומנים מנושבים ואלסטומרים ביישום חם | מחירון שילוט וסימון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מסלעות גנניות | מחירון ריצוף באריחי טרצו | מחירון ברזים, שסתומים ומסננים | מחירון תאים לאביזרים | מחירון צביעת מסגרות אומן | מחירון חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב | מחירון דלתות פנים מעץ | מחירון יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות | מחירון שתילת דשא והנחת דשא סינטטי | מחירון מובילים | מחירון משאבות ניקוז | מחירון כבלי נחושת | מחירון ספחים לצנרת נחושת | מחירון דלתות נגררות )הזזה( 2 אגפים - סגנון קלאסי | מחירון מסננים | מחירון חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) | מחירון דלתות פלדה חסינות אש | מחירון מסגרות חרש | מחירון איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים | מחירון מערכות הסקה | מחירון מערכות גילוי אש ועשן | מחירון חומרי גלם בשקים | מחירון גופי מילוי בתקרות צלעות וגגות משופעים