מבצע בוטוקס

מחירון קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1קידוח בקרקע
2קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "4-"2 (50-110 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'220
3קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "6 (160 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'300
4קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "8 (200 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'350
5קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "10 (250 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'390
6קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "12 (315 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'570
7קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "14 (355 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'600
8קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "16 (400 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'640
9קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "18 (450 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'700
10קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "20 (500 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'900
11קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "22 (560 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'950
12קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "24 (630 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1100
13קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "26 (660 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1200
14קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "28 (710 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1500
15קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "30 (760 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1800
16קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "32 (800 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'2000
17קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) בקטרים מעל ל- "32, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד. המחיר למ"א קידוח (באינצ') מוכפל במחיר היחידה1אינצ'125
18קידוח בסלע מוצק
19קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "4-"2 (50-110 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1350
20קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "6 (160 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1530
21קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "8 (200 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1620
22קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "10 (250 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1710
23קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "12 (315 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1800
24קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "14 (355 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1890
25קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "16 (400 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'2070
26קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "18 (450 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'2800
27קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "20 (500 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'3300
28קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "22 (560 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'3800
29קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "24 (630 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'4200
30קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "26 (660 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'4700
31קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "28 (710 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'5100
32קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "30 (760 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'5500
33קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "32 (800 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'6100
34קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) בקטרים מעל ל- "32, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד. המחיר למ"א קידוח (באינצ') מוכפל במחיר היחידה1אינצ'200
35תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן, עבור ביצוע קידוח מעל 120 מ' אורך ועד 220 מ' אורך. התוספת הינה 40% למחיר קידוח אופקי גמיש עבור הכמות שמעל - 120 מ' (לפי סוג קרקע ולפי קטרים)1קומפ.4
36תוספת לקידוחים אופקיים בקרקע או בסלע מוצק, עבור ביצוע קידוח לביוב בגרביטציה עם סטיית קווי ביוב מותרת מ-0.4% עד 1%. התוספת הינה 50% למחיר קידוח אופקי1קומפ.5
37תוספת לקידוחים אופקיים בקרקע עבור ביצוע קידוח במי תהום, התוספת הינה 50% למחיר קידוח אופקי וכוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות שמוש בבנטונייט ושאיבת המים1קומפ.5
38ריתוך צנרת פוליאתילן בקידוחים אופקיים
39ריתוך צנרת פוליאתילן עד קוטר 160 מ"מ לרבות מחפרון (הספק יומי כ -9 ריתוכים)1י"ע5200
40ריתוך צנרת פוליאתילן מעל קוטר 160 מ"מ ועד 315 מ"מ לרבות מחפרון (הספק יומי כ - 5 ריתוכים)1י"ע5200
41ריתוך צנרת פוליאתילן מעל קוטר 315 מ"מ ועד 630 מ"מ לרבות מחפרון (הספק יומי כ - 3 ריתוכים)1י"ע6800
42ריתוך צנרת פוליאתילן קוטר מעל 630 מ"מ לרבות מחפרון (הספק יומי כ - 2 ריתוכים)1י"ע6800
43אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן
44הערה: תוספת לקידוח אופקי עבור השחלת צנרת מפוליאתילן - ראה בתת פרק 57.111
45אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 63 מ"מ1מ'18
46אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 110 מ"מ1מ'50
47אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 160 מ"מ1מ'105
48אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 200 מ"מ1מ'160
49אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 250 מ"מ1מ'250
50אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 280 מ"מ1מ'320
51אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 315 מ"מ1מ'400
52אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 355 מ"מ1מ'520
53אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 400 מ"מ1מ'650
54אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 450 מ"מ1מ'820
55אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 500 מ"מ1מ'1020
56אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 560 מ"מ1מ'1270
57אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 630 מ"מ1מ'1560
58אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 710 מ"מ1מ'2050
59אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 800 מ"מ1מ'2930
^
X

חיפוש פסקי דין:

שירות - חלפים לרכב קרובים אל ביכורי ענבים 22, אשקלון, ישראל | טחנות קמח קרובים אל שביל ישראל, חדרה, ישראל | משקפיים קרובים אל אברהם הרצפלד 4, קרית אונו, ישראל | כלי נגינה קרובים אל אחת עשרה הנקודות, נתיבות, ישראל | נרות קרובים אל ירושלים הבירה 51, בית שאן, ישראל | משקאות קרובים אל שדרות אפרים קומרוב 38, נס ציונה, ישראל | נגררים קרובים אל המחקר, מגדל העמק, ישראל | חשמל קרובים אל גרשון ש"ץ 3, נתניה, ישראל | מועדוני זמר קרובים אל ארבעת המינים 1-21, אופקים, ישראל | מכולות וקונטיינרים קרובים אל הגלעד 18-22, יבנה, ישראל | קיבוצים ומושבים קרובים אל חזון אי"ש 34, בני ברק, ישראל | רשתות שידור קרובים אל שאול המלך 25, בית שאן, ישראל | צורפים קרובים אל זבולון 5, מגדל העמק, ישראל | עיניים קרובים אל שדרות הים התיכון, אשדוד, ישראל | לובינג קרובים אל אברהם בן עמי 6, באר שבע, ישראל | חוטי מתכת קרובים אל הדוברת 13-15, מגדל העמק, ישראל | הידראוליקה קרובים אל 4, נהריה, ישראל | אוניות/ספנות קרובים אל אריה שנקר 15, פתח תקווה, ישראל | ציוד לאירועים קרובים אל אמיל זולא 16, חיפה, ישראל | מכולות וקונטיינרים קרובים אל 768, טבריה, ישראל | אחזקה קלמנוביץ משה -שירותי תעשיה בביצרון | מצברים המרובע מרכז המצברים בנס ציונה | רפואה פרופ' רם דיאנה בתל אביב - יפו | גנרטורים כרמי גנרטורים - הנדסאי חשמל בינון | ספרי קודש למדן -בית הספרים בע"מ בבני ברק | קפה אופק אמיתי - עגלות קפה בניר צבי | רשתות שידור פריקום בע"מ בחיפה | נדל"ן בוני המושבה 2005 בע"מ בנתניה | טיולים פלייאיסט - flyeast בע''מ בהרצליה | צבעים אטד קישוטים בע"מ בחגור | ציוד לתעשייה סי.אל.סי. ציוד לתהליכים כימיים בע"מ ברמת השרון | טניס נועם - חנות הטניס בעכו | עופות י. בראון ובניו בע"מ בהוד השרון | מדע הרלן ביוטק ישראל בע"מ ברחובות | טיסנים ועפיפונים קלוב התעופה בכפר סבא | ספרי קודש המסורה בע"מ בירושלים | שירותים לנכים טן-מור הסעות בע"מ בקרית מוצקין | קאנטרי קלאב ספורטן ברמת אפעל | גיל הזהב קשת - מרכז ע"ש צוקר בתל אביב - יפו | תכשיטים תכשיטי נלי ברמת גןמחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות צביעה | מחירון חומרי חשמל | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון חפירות ובסיסי בטון | מחירון מתקני תברואה | מחירון מתקני משחק | מחירון מצעים | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון שסתומים למים | מחירון פרזול לנגרות | מחירון פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן) | מחירון עיבוד פתחים בקירות מחופים | מחירון בניה בבלוקי פומיס | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים במריחות חמות | מחירון ריתוך וחיתוך צנרת פלדה ופוליאתילן | מחירון מיכלי הדחה | מחירון מגדל פיגום נייד על גלגלים | מחירון ריהוט משרדי | מחירון מדפים | מחירון בידוד תרמי ואקוסטי | מחירון חומרי שרברבות | מחירון סיכוך בלוחות פי.וי.סי | מחירון בדיקת אספלט | מחירון מיכלים לכימיקלים ולדשן מפולי | מחירון צינורות חשמל ממתכת | מחירון יריעות איטום P.V.C | מחירון תקרות גבס ופתחי שירות | מחירון משאבות חום לחימום | מחירון מנעולים | מחירון תאי בקרה מלבניים לניקוז מבטון טרום | מחירון בדיקות קונסולידציה ומייט | מחירון תעלות תאורה בתקרות אקוסטיות | מחירון אשפתוניםבית משפט השלום בירושלים ת"פ 51158-02-11 מדינת ישראל נ' אלשיך 12 פברואר 2012 בפני כב' הס | 10 ספטמבר 2015 לפני: כב' השופט אייל אברהמי, סגן הנשיאה נציג ציבור (עובדים) מר/גב' נציג ציבור | בית משפט השלום בירושלים 30 נובמבר 2011 ת"פ 15437-11-10 מדינת ישראל נ' שבו בפני כב' השופ | בפני כב' השופטת בכירה אטליא וישקין המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים ניקולאי רגולה <#1#> ב" | בית משפט השלום ברמלה ת"פ 31039-02-10 מע"מ רמלה נ' מיסטר פוד א.א. בע"מ ואח' 19 | בית משפט השלום בחיפה ת"פ 5774-11-11 מדינת ישראל נ' רמדאן(עציר) תיק חיצוני: 0-1140-38266-201 | לפני כב' השופט אברהם טל, סג"נ העותר רון פרטוש נגד המשיבים <#2#> נוכחים: העותר ובאת כוחו | בפני כב' השופט שמאי בקר מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. מדהן גבריונס הודעה מצ"ב גזר דין | בפני כב' הרשן יוסף בן-חמו בעניין: פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) תש"ם-1980   הפקודה ובעניין: א | בפני כב' העו"ד - מנהל מנ"ת מירב ברייר מבקשת 1. לילית קוסמטיקה בע"מ נגד משיבה 1. ח | החלטה בתיק בג"ץ 6863/10 בבית המשפט העליון בג"ץ 6863/10 - כ"ד לפני:כבוד השופט א' רובינ | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת בכירה איילת הרץ מבקשים גלית סובל נגד משיבים 1.יעקב; כהן 2.פרופיל עיצו | החלטה בתיק בג"ץ 2210/12 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 2210/12 לפני:כבוד | החלטה בתיק ע"א 10037/01 בבית המשפט העליון ע"א 10037/01 - ב' בפני: כבוד הרשם יגאל מרזל המער | בפני כב' השופטת תרצה שחם קינן המבקשת מדינת ישראל נגד החשוד פדהצור ברמי <#1#> נוכחים: נציג המב | בית משפט השלום בחדרה ה"פ 55619-09-11 מראענה נ' מראענה ואח' תיק חיצוני: בפני כב' השו | לפני כב' השופט נחום שטרנליכט תובעים 1. הראל חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. מיטל רכס 2. שירב | בית משפט השלום בירושלים ת"א 11294-09 אוזן ואח' נ' חב' א.א.ר.ב נכסי הון בע"מ וא | החלטה בתיק בש"פ 3342/12 בבית המשפט העליון בש"פ 3342/12 לפני:כבוד השופט נ' הנדל המבקש:פלוני | בפני: כב' שופט עמית כהן בקשה מס' 25 המבקש (הנתבע) אסף אביאני נגד המשיבה (התובעת) עיריית אשדו | בעניין: מדינת ישראל המאשימה נ ג ד רומן קלונוז ת.ז. XXXXXX277 הנאשם נוכחים: ב"כ המאשימה מתמחה גב | בפני כב' השופט אבי שליו תובעים 1. נגה גלידות שותפות מוגבלת נגד נתבעים 1. סאמר נייט ניהול בע" | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 5789-09-10 א. אימבר נ' טרגנו תיק חיצוני: בפני כב' השו | בפני כב' השופט דניאל בן טולילה המאשימה מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד פיני סויסה נגד הנ | לפני כב' השופטת אושרי פרוסט-פרנקל תובעים 1. בנק לאומי לישראל בעמ נגד נתבעים 1. הפניקס חברה לביטו