מבצע בוטוקס

מחירון קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1קידוח בקרקע
2קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "4-"2 (50-110 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'220
3קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "6 (160 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'300
4קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "8 (200 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'350
5קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "10 (250 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'390
6קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "12 (315 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'570
7קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "14 (355 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'600
8קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "16 (400 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'640
9קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "18 (450 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'700
10קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "20 (500 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'900
11קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "22 (560 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'950
12קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "24 (630 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1100
13קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "26 (660 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1200
14קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "28 (710 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1500
15קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "30 (760 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1800
16קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) קוטר "32 (800 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'2000
17קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בקרקע (פרט לסלע מוצק) בקטרים מעל ל- "32, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד. המחיר למ"א קידוח (באינצ') מוכפל במחיר היחידה1אינצ'125
18קידוח בסלע מוצק
19קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "4-"2 (50-110 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1350
20קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "6 (160 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1530
21קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "8 (200 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1620
22קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "10 (250 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1710
23קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "12 (315 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1800
24קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "14 (355 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'1890
25קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "16 (400 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'2070
26קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "18 (450 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'2800
27קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "20 (500 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'3300
28קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "22 (560 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'3800
29קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "24 (630 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'4200
30קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "26 (660 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'4700
31קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "28 (710 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'5100
32קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "30 (760 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'5500
33קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) קוטר "32 (800 מ"מ), בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד1מ'6100
34קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן, בסלע מוצק (אבן) בקטרים מעל ל- "32, בעומק כלשהו, לרבות פינוי עודפי קידוח וכד', לביצוע מושלם של הקידוח, באורך עד 120 מ'. חפירת בורות ואספקת צינורות הפוליאתילן וריתוכים ימדדו בנפרד. המחיר למ"א קידוח (באינצ') מוכפל במחיר היחידה1אינצ'200
35תוספת לקידוח גמיש עם צינורות פוליאתילן, עבור ביצוע קידוח מעל 120 מ' אורך ועד 220 מ' אורך. התוספת הינה 40% למחיר קידוח אופקי גמיש עבור הכמות שמעל - 120 מ' (לפי סוג קרקע ולפי קטרים)1קומפ.4
36תוספת לקידוחים אופקיים בקרקע או בסלע מוצק, עבור ביצוע קידוח לביוב בגרביטציה עם סטיית קווי ביוב מותרת מ-0.4% עד 1%. התוספת הינה 50% למחיר קידוח אופקי1קומפ.5
37תוספת לקידוחים אופקיים בקרקע עבור ביצוע קידוח במי תהום, התוספת הינה 50% למחיר קידוח אופקי וכוללת את כל העבודות הנדרשות, לרבות שמוש בבנטונייט ושאיבת המים1קומפ.5
38ריתוך צנרת פוליאתילן בקידוחים אופקיים
39ריתוך צנרת פוליאתילן עד קוטר 160 מ"מ לרבות מחפרון (הספק יומי כ -9 ריתוכים)1י"ע5200
40ריתוך צנרת פוליאתילן מעל קוטר 160 מ"מ ועד 315 מ"מ לרבות מחפרון (הספק יומי כ - 5 ריתוכים)1י"ע5200
41ריתוך צנרת פוליאתילן מעל קוטר 315 מ"מ ועד 630 מ"מ לרבות מחפרון (הספק יומי כ - 3 ריתוכים)1י"ע6800
42ריתוך צנרת פוליאתילן קוטר מעל 630 מ"מ לרבות מחפרון (הספק יומי כ - 2 ריתוכים)1י"ע6800
43אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן
44הערה: תוספת לקידוח אופקי עבור השחלת צנרת מפוליאתילן - ראה בתת פרק 57.111
45אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 63 מ"מ1מ'18
46אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 110 מ"מ1מ'50
47אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 160 מ"מ1מ'105
48אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 200 מ"מ1מ'160
49אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 250 מ"מ1מ'250
50אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 280 מ"מ1מ'320
51אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 315 מ"מ1מ'400
52אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 355 מ"מ1מ'520
53אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 400 מ"מ1מ'650
54אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 450 מ"מ1מ'820
55אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 500 מ"מ1מ'1020
56אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 560 מ"מ1מ'1270
57אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 630 מ"מ1מ'1560
58אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 710 מ"מ1מ'2050
59אספקה (בלבד) של צינורות פוליאתילן מסוג H.D.P.E כדוגמת 100-PE (דרג 10) לביצוע קידוח גמיש, קוטר 800 מ"מ1מ'2930
^
X

חיפוש פסקי דין:

מים קרובים אל איריס, כרמיאל, ישראל | שיפוצים קרובים אל הרצל 77, גדרה, ישראל | גריל קרובים אל 25, ישראל | תמלול קרובים אל יפה נוף, חדרה, ישראל | סוכנויות ידיעות קרובים אל מתכת 14, כרמיאל, ישראל | מחסני ערובה קרובים אל 25, דימונה, ישראל | טיפול זוגי קרובים אל שדרות האצ"ל 16, קרית שמונה, ישראל | משתלות קרובים אל אריה דושניצקי, עכו, ישראל | שפים קרובים אל שביל ישראל, ג'סר א זרקא, ישראל | כלי נגינה קרובים אל דרך האילנות 32, גדרה, ישראל | מיסבים קרובים אל 25, דימונה, ישראל | אינטרנט קרובים אל 41, זנוח, ישראל | ציוד לימי הולדת קרובים אל מלכת שבא 9, אילת, ישראל | תכשיטים קרובים אל | טניס שולחן קרובים אל ספיר 28, צפת, ישראל | פרחים קרובים אל יסעור 35-57, ערד, ישראל | נעליים קרובים אל Unnamed Road, Nahariyya, ישראל | מלגזות קרובים אל דרך אבשלום, זכרון יעקב, ישראל | אדריכלים קרובים אל | טבחים קרובים אל כביש החוף, אור עקיבא, ישראל | אריזות טליס - tali's בירושלים | מהנדס אזרחי ריגלר דב ברחובות | טיפול זוגי פנינה אפלבאום בכוכב יאיר | מלגזות א.ג מלגזות ברמות מאיר | מחצבים יעקב לוין ובניו בע"מ בחיפה | בית מלון ניו מטרופולין בירושלים | פיתוח מערכות מידע פתרונים למחשוב והנדסת תעשייה בלפיד | ריקוד בית ספר לריקוד- נירוונה טרייבל בראשון לציון | מהנדס תעשייה וניהול רמון אפי בבאר יעקב | משכנתאות "גוונים משכנתאות" בתל אביב - יפו | חותמות אוזן אלי בראשון לציון | חבלים ו.ר.א ברכה בע"מ בחולון | פיברגלס פס גון בע"מ בנווה איתן | אופניים לירן בייק אופניים חשמליים בחולון | מסננים א.מ. טכנולוגיות תעשיתיות בע"מ בקרית ים | מכשירי שמיעה שטיינר מכשירי שמיעה בע"מ בקרית שמונה | ציוד משרדי א.ס מיכון משרדי בנתניה | גרפולוג פיטרמן חוה בפתח תקוה | מוזיקה דיג'יי בשיא הקצב באלעד | נדל"ן מניב פתרונות לשיווק נדל"ן בבאר שבעמחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון מיכלי מים | מחירון גינון והשקיה | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון גידור | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון מתקני חשמל | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון עבודות מינהור | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון עבודות טיח | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון בלוקי פומיס | מחירון שלוחות טפטוף | מחירון רשתות עיליות למתח גבוה 22 קילו וולט (KV) | מחירון מוספים לטיח ולטיט | מחירון מפרידי שומן מפוליאתילן | מחירון סיכוך בלוחות פוליקרבונט | מחירון דלתות נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב | מחירון שוחות ומפלים | מחירון תערובות לטיח | מחירון ספחים | מחירון יציקות ביניים, משולשי מדרגות | מחירון בטון לשיפועים על גגות | מחירון איטום מעברים נגד אש | מחירון מעטפת חדר קירור (4°C+) | מחירון לכל מעגל, לרבות לוחית הפעלה ותרמוסטטים | מחירון מערכת קירור לחדרי קירור (18°C | מחירון בריכות מים | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון צינור פלדה ללא עטיפה חיצונית | מחירון תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס | מחירון מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות | מחירון חומרי גימור מיוחדים למרצפים | מחירון תאורת לדים | מחירון צנרת חשמל פלסטית | מחירון תאורת לדים | מחירון סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים | מחירון זכוכית שטוחה מחוס | מחירון מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I | מחירון מערכות כריזה | מחירון איטום רצפות בטון עם ציפוי צמנטיבפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. מקסים קרבצ'וק נגד נתבעים 1. "מטבחי אניס" רעננ | 23 אוקטובר 2013 לפני: כב' השופטת עפרה ורבנר נציג עובדים - יצחק גבאי נציג מעסיקים - יוסף הלפרין ה | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. אבראהים ג'בארין נגד נתבעים 1. מוחמד רפיק יוסף מחאמיד הו | בפני כב' השופט כמאל סעב מערערים פאדי ח'ורי נגד משיבים מדינת ישראל – על ידי פרקליטות מחוז חיפ | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ באר שבע התקוה 5, באר שבע, 84102 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב ל | לפני: הרשמת דניה דרורי המבקש: מוחמד גנאם ע"י ב"כ: עו"ד ניצה כהן - המשיבים: 1. בוניר | בפני כב' השופט גד ארנברג, סגן הנשיאה מבקשת יפה עמית נ ג ד משיבים החלטה בפני בקשת רשות ערעור על ה | החלטה בתיק עע"ם 1251/07 בבית המשפט העליון עע"ם 1251/07 - א' בפני: כבוד השופטת ע' ארבל המבק | בפני כב' השופטת שרון אלקיים מבקשת 1. מודיעין אזרחי בע"מ נגד משיב 1. ולדמיר סבטליצקי הודעה ל | בית משפט השלום לתעבורה בירושלים תת"ע 127-04-11 מדינת ישראל נ' לעבידאת 19 יולי 2011 בפני כב& | בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 25751-04-10 לוי ואח' נ' המוסד לביטוח לאומי / חיפה ע" | החלטה בתיק רע"א 5342/03 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 5342/03 - א' בפני: כבוד הרשמת ח' מ | בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים עפ"ג 28208-06-12 הייב נ' מדינת ישרא | לפני כב' השופט אילן דפדי תובעים 1. דנה גור נגד נתבעים 1. תמר ורטהיימר 2. שומרה חברה לביטוח בע&qu | לפני כב' הרשמת בכירה איריס ארבל-אסל תובעים 1. גיגי תורס בע"מ נגד נתבעים 1. ג'הד אבו חרמ | בית משפט השלום בתל אביב - יפו 31 מאי 2012 רע"צ 39518-05-12 ווקנין נ' לבידי לביא מסחר ושווק | בפני כב' השופט אלכס קוגן תובעים 1. טורקי רנין מוחמד נגד נתבעים 1. בטון קדמאני בע"מ החלטה טל | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 57876-01-12 רובין נ' מבואות הירדן בע"מ תיק חיצוני: ב | עו"ד זוהר שדה- כונס הנכסים דידי יזרעאלי ע"י ב"כ עו"ד ראובן יהושוע נגד 1. אלברט ס | לפני כב' השופטת נאוה ברוורמן תובעים 1. קל - אוטו שירותי מימון (1998) בע"מ נגד נתבעים 1. כרמ | בית משפט השלום בחדרה ת"פ 26498-11-11 מדינת ישראל נ' אפראימוב תיק חיצוני: 0-1180-41195-2011 | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 34256-01-12 גורמזנו נ' עיסקה טובה סחר ושווק בע"מ תיק חיצוני: | בפני כב' השופט אברהם אליקים מערערים נגד משיבים החלטה לא הצלחתי להבין מהותה של ההודעה, ואם מדובר | בפני כב' השופט יעקב בכר המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם ארקדי יפישין <#1#> נוכחים: ב"כ המא