מבצע בוטוקס

מחירון תאי בקרה עגולים לב

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1תקרה לתא תפיסה משולב במידות 150X130 ס"מ עם אבן שפה צד במידות 37X80 ס"מ למדרכה1יח'1130
2תקרה לתא תפיסה משולב במידות 130X150 ס"מ1יח'1230
3תקרה לתא תפיסה משולב במידות 130X110 ס"מ1יח'910
4תא תפיסה משולב ללא אבן שפה במידות 100/120/233 ס"מ1יח'4930
5תא תפיסה משולב ללא אבן שפה במידות 100/120/200 ס"מ1יח'4150
6תא תפיסה משולב ללא אבן שפה במידות 100/120/166 ס"מ1יח'3520
7תא תפיסה משולב ללא אבן שפה במידות 80/100/215 ס"מ1יח'5250
8תא תפיסה משולב ללא אבן שפה במידות 80/100/170 ס"מ1יח'4580
9תא תפיסה משולב ללא אבן שפה במידות 80/100/140 ס"מ1יח'3650
10תא תפיסה סופי ללא אבן שפה במידות 80/37/45 ס"מ1יח'820
11תא תפיסה אמצעי ללא אבן שפה במידות 80/37/45 ס"מ1יח'820
12תקרה לתא תפיסה ראשי, אמצעי וסופי עם אבן שפה במידות 45X110 ס"מ1יח'440
13תא תפיסה ראשי ללא אבן שפה במידות 76/37/110 ס"מ1יח'1150
14תא תפיסה סופי עם אבן שפה, במידות 78/48/65 ס"מ1יח'730
15תא תפיסה סופי עם אבן שפה, במידות 80/50/45 ס"מ1יח'820
16תא תפיסה אמצעי עם אבן שפה, במידות 78/48/65 ס"מ1יח'830
17תא תפיסה אמצעי עם אבן שפה, במידות 80/50/45 ס"מ1יח'820
18תא תפיסה ראשי עם אבן שפה במידות 80/50/175 ס"מ1יח'2250
19תא תפיסה ראשי עם אבן שפה במידות 78/48/140 ס"מ1יח'1150
20תא תפיסה ראשי עם אבן שפה במידות 80/50/125 ס"מ1יח'1300
21תא תפיסה ראשי עם אבן שפה במידות 78/48/110 ס"מ1יח'980
22תאי תפיסה )קולטנים( מבטון טרום1
23תקרה במידות 250/250 ס"מ לתא במידות 210/210 ס"מ עם פתח בקוטר 60 ס"מ )מתאים לכביש(1יח'4240
24חוליות הגבהה במידות 210/210 ס"מ ובגובה 200 ס"מ1יח'8190
25חוליות הגבהה במידות 210/210 ס"מ ובגובה 150 ס"מ1יח'6280
26תחתית תא בקרה מלבני במידות 210/210 ס"מ ובגובה 300 ס"מ1יח'22800
27תחתית תא בקרה מלבני במידות 210/210 ס"מ ובגובה 250 ס"מ1יח'21190
28תחתית תא בקרה מלבני במידות 210/210 ס"מ ובגובה 200 ס"מ1יח'19590
29תחתית תא בקרה מלבני במידות 210/210 ס"מ ובגובה 175 ס"מ1יח'18780
30תחתית תא בקרה מלבני במידות 210/210 ס"מ ובגובה 150 ס"מ1יח'17970
31תקרה במידות 220/220 ס"מ לתא במידות 180/180 ס"מ עם פתח בקוטר 60 ס"מ )מתאים לכביש(1יח'3360
32חוליות הגבהה במידות 180/180 ס"מ ובגובה 200 ס"מ1יח'7760
33חוליות הגבהה במידות 180/180 ס"מ ובגובה 150 ס"מ1יח'6180
34חוליות הגבהה במידות 180/180 ס"מ ובגובה 100 ס"מ1יח'3945
35תחתית תא בקרה מלבני במידות 180/180 ס"מ ובגובה 300 ס"מ1יח'13450
36תחתית תא בקרה מלבני במידות 180/180 ס"מ ובגובה 250 ס"מ1יח'11770
37תחתית תא בקרה מלבני במידות 180/180 ס"מ ובגובה 200 ס"מ1יח'10100
38תחתית תא בקרה מלבני במידות 180/180 ס"מ ובגובה 175 ס"מ1יח'9190
39תחתית תא בקרה מלבני במידות 180/180 ס"מ ובגובה 150 ס"מ1יח'8430
40תקרה במידות 190/220 ס"מ לתא במידות 150/180 ס"מ עם פתח בקוטר 60 ס"מ )מתאים לכביש(1יח'3010
41חוליות הגבהה במידות 150/180 ס"מ ובגובה 200 ס"מ1יח'6950
42חוליות הגבהה במידות 150/180 ס"מ ובגובה 150 ס"מ1יח'5600
43תחתית תא בקרה מלבני במידות 150/180 ס"מ ובגובה 300 ס"מ1יח'12290
44תחתית תא בקרה מלבני במידות 150/180 ס"מ ובגובה 250 ס"מ1יח'10800
45תחתית תא בקרה מלבני במידות 150/180 ס"מ ובגובה 200 ס"מ1יח'9270
46תחתית תא בקרה מלבני במידות 150/180 ס"מ ובגובה 175 ס"מ1יח'8500
47תחתית תא בקרה מלבני במידות 150/180 ס"מ ובגובה 150 ס"מ1יח'7750
48תקרה במידות 180/180 ס"מ לתא במידות 150/150 ס"מ עם פתח בקוטר 50 או 60 ס"מ )מתאים לכביש(12500
49חוליות הגבהה במידות 150/150 ס"מ ובגובה 200 ס"מ1יח'5580
50חוליות הגבהה במידות 150/150 ס"מ ובגובה 166 ס"מ1יח'4940
51חוליות הגבהה במידות 150/150 ס"מ ובגובה 100 ס"מ1יח'2810
52חוליות הגבהה במידות 150/150 ס"מ ובגובה 50 ס"מ1יח'2050
53תחתית תא בקרה מלבנית 150/150 ס"מ ובגובה 200 ס"מ1יח'7800
54תחתית תא בקרה מלבנית 150/150 ס"מ ובגובה 166 ס"מ1יח'7190
55תחתית תא בקרה מלבנית 150/150 ס"מ ובגובה 100 ס"מ1יח'5900
56תקרה במידות 150/170 ס"מ לתא במידות 120/140 ס"מ עם פתח בקוטר 50 או 60 ס"מ )מתאים לכביש(11530
57חוליות הגבהה במידות 120/140 ס"מ ובגובה 200 ס"מ1יח'5030
58חוליות הגבהה במידות 120/140 ס"מ ובגובה 166 ס"מ1יח'4180
59חוליות הגבהה במידות 120/140 ס"מ ובגובה 100 ס"מ1יח'2500
60חוליות הגבהה במידות 120/140 ס"מ ובגובה 50 ס"מ1יח'1410
61תחתית תא בקרה מלבני 120/140 ס"מ ובגובה 200 ס"מ1יח'5040
62תחתית תא בקרה מלבני 120/140 ס"מ ובגובה 166 ס"מ1יח'4200
63תחתית תא בקרה מלבני 120/140 ס"מ ובגובה 150 ס"מ1יח'3690
64תחתית תא בקרה מלבני 120/140 ס"מ ובגובה 100 ס"מ1יח'2730
65תקרה במידות 130/150 ס"מ לתא במידות 100/120 ס"מ עם פתח בקוטר 50 או 60 ס"מ )מתאים לכביש(11240
66חולית הגבהה במידות 100/120 ס"מ, ובגובה 200 ס"מ1יח'3950
67חולית הגבהה במידות 100/120 ס"מ, ובגובה 166 ס"מ1יח'3320
68חולית הגבהה במידות 100/120 ס"מ, ובגובה 100 ס"מ1יח'1870
69חוליות הגבהה במידות 100/120 ס"מ ובגובה 50 ס"מ1יח'1200
70תחתית תא בקרה מלבני במידות 100/120 ס"מ ובגובה 200 ס"מ1יח'4250
71תחתית תא בקרה מלבני במידות 100/120 ס"מ ובגובה 190 ס"מ1יח'3740
72תחתית תא בקרה מלבני במידות 100/120 ס"מ ובגובה 166 ס"מ1יח'3600
73תחתית תא בקרה מלבני במידות 100/120 ס"מ ובגובה 150 ס"מ1יח'3150
74תחתית תא בקרה מלבני במידות 100/120 ס"מ ובגובה 100 ס"מ1יח'2250
75תקרה במידות 130/130 לתא במידות 100/100 ס"מ, עם פתח בקוטר 50 או 60 ס"מ, )מתאים לכביש(1יח'1140
76חוליות הגבהה במידות 100/100 ס"מ, ובגובה 200 ס"מ1יח'3490
77חוליות הגבהה במידות 100/100 ס"מ, ובגובה 166 ס"מ1יח'2920
78חוליות הגבהה במידות 100/100 ס"מ, ובגובה 100 ס"מ1יח'1650
79חוליות הגבהה במידות 100/100 ס"מ ובגובה 50 ס"מ1יח'940
80תחתית תא בקרה מלבני במידות 100/100 ס"מ ובגובה 200 ס"מ1יח'3200
81תחתית תא בקרה מלבני במידות 100/100 ס"מ ובגובה 166 ס"מ1יח'3100
82תחתית תא בקרה מלבני במידות 100/100 ס"מ ובגובה 150 ס"מ1יח'2700
83תחתית תא בקרה מלבני במידות 100/100 ס"מ ובגובה 100 ס"מ1יח'2100
84תאי בקרה מלבניים לניקוז מבטון טרום1
85שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 475 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'7993
86שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 450 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'7480
87שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 425 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'6967
88שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 400 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'6705
89שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 375 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'6342
90שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 350 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'5580
91שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 325 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ,לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'5355
92שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 300 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'5130
93שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 275 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'4905
94שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 250 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'2950
95שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 225 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ,לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'2510
96שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 200 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'2180
97שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 175 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'1945
98שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 100 ס"מ, גובה 150 ס"מ, יציאה 160/200/250 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 2, דגם "100 VULCAN" מק"ט 5C100/150, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב"1יח'1750
99שוחות בקרה עגולות קומפלט מפוליאתילן קוטר 100 ס"מ, גובה 240 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 160/200/250 מ"מ, לעומס 5 טון, עם מכסה קוטר 60 ס"מ תוצרת "רומולד" או ש"ע1יח'2980
100שוחות בקרה עגולות קומפלט מפוליאתילן קוטר 100 ס"מ, גובה 215 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 160/200/250 מ"מ, לעומס 5 טון, עם מכסה קוטר 60 ס"מ תוצרת "רומולד" או ש"ע1יח'2750
101שוחות בקרה עגולות קומפלט מפוליאתילן קוטר 100 ס"מ, גובה 190 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 160/200/250 מ"מ, לעומס 5 טון, עם מכסה קוטר 60 ס"מ תוצרת "רומולד" או ש"ע1יח'2390
102שוחות בקרה עגולות קומפלט מפוליאתילן קוטר 100 ס"מ, גובה 165 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 160/200/250 מ"מ, לעומס 5 טון, עם מכסה קוטר 60 ס"מ תוצרת "רומולד" או ש"ע1יח'2090
103שוחות בקרה עגולות קומפלט מפוליאתילן קוטר 100 ס"מ, גובה 140 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 160/200/250 מ"מ, לעומס 5 טון, עם מכסה קוטר 60 ס"מ תוצרת "רומולד" או ש"ע1יח'1890
104שוחות בקרה עגולות קומפלט מפוליאתילן קוטר 100 ס"מ, גובה 115 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 160/200/250 מ"מ, לעומס 5 טון, עם מכסה קוטר 60 ס"מ תוצרת "רומולד" או ש"ע1יח'1720
105שוחות בקרה עגולות קומפלט מפוליאתילן קוטר 80 ס"מ, גובה 125 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 110/160/200 מ"מ, לעומס 8 טון, עם מכסה קוטר 60 ס"מ1יח'1220
106שוחות בקרה עגולות קומפלט מפוליאתילן קוטר 80 ס"מ, גובה 125 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 110/160/200 מ"מ, לעומס 5 טון, עם מכסה קוטר 60 ס"מ1יח'1060
107שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר 60 ס"מ, גובה 80 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 110/160 מ"מ, לעומס 8 טון, עם מכסה קוטר 50 ס"מ1יח'750
108שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר 60 ס"מ, גובה 80 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 110/160 מ"מ, לעומס 5 טון, עם מכסה קוטר 50 ס"מ1יח'720
109שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 60 ס"מ, גובה 115 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 110/160 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 1, דגם "60 VULCAN" מק"ט 60/40 5BI, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב" או ש"ע עם מכסה פלסטיק בקוטר 60 ס"מ לעומס 5 טון1יח'980
110שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 60 ס"מ, גובה 95 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 110/160 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 1, דגם "60 VULCAN" מק"ט 60/40 5BI, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב" או ש"ע עם מכסה פלסטיק בקוטר 60 ס"מ לעומס 5 טון1יח'945
111שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 60 ס"מ, גובה 80 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 110/160 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 1, דגם "60 VULCAN" מק"ט 60/40 5BI, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב" או ש"ע עם מכסה פלסטיק בקוטר 60 ס"מ לעומס 5 טון1יח'640
112שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 60 ס"מ, גובה 60 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 110/160 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 1, דגם "60 VULCAN" מק"ט 60/40 5BI, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב" או ש"ע עם מכסה פלסטיק בקוטר 60 ס"מ לעומס 5 טון1יח'590
113שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר פנימי 60 ס"מ, גובה 40 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 110/160 מ"מ, לפי ת"י 13598 חלק 1, דגם "60 VULCAN" מק"ט 60/40 5BI, לעומס 15 טון (מיון E600) תוצרת "רוטוניב" או ש"ע עם מכסה פלסטיק בקוטר 60 ס"מ לעומס 5 טון1יח'560
114שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר 50 ס"מ, גובה 60 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 110/160 מ"מ, לעומס 5 טון, עם מכסה קוטר 50 ס"מ1יח'550
115שוחות בקרה עגולות מפוליאתילן קוטר 50 ס"מ, גובה 40 ס"מ, 5 כניסות, יציאה 110/160 מ"מ, לעומס 5 טון, עם מכסה קוטר 50 ס"מ1יח'500
116שוחות מפוליאתילן1
117תחתית מעובדת "אקרבייס" קוטר 125 ס"מ ובגובה 70 ס"מ עם 5 כניסות ויציאות לחיבור צינורות C.V.P בקטרים 250-110 ס"מ1יח'2270
118תחתית מעובדת "אקרבייס" קוטר 100 ס"מ ובגובה 70 ס"מ עם 5 כניסות ויציאות לחיבור צינורות C.V.P בקטרים 250-110 ס"מ1יח'1700
119תחתית מעובדת "אקרבייס" קוטר 80 ס"מ ובגובה 70 ס"מ עם 5 כניסות ויציאות לחיבור צינורות C.V.P בקטרים 250-110 ס"מ1יח'1260
120תחתית מגנופלסט סטנדרטית המשולבת בטון + פוליאתילן בקוטר 125 ס"מ ובגובה 100 ס"מ1יח'2350
121תחתית מגנופלסט סטנדרטית המשולבת בטון + פוליאתילן בקוטר 100 ס"מ ובגובה 100 ס"מ1יח'1920
122תחתית מגנופלסט סטנדרטית המשולבת בטון + פוליאתילן בקוטר 80 ס"מ ובגובה 60 ס"מ1יח'1250
123תחתיות מגנופלסט ותחתיות מעובדות "אקרבייס"1
124תקרה עגולה עם מכסה יצוק D400 עם נעילה לתא בקוטר 150 ס"מ עם פתח בקוטר 60 ס"מ1יח'2800
125תקרה עגולה עם מכסה יצוק D400 עם נעילה לתא בקוטר 125 ס"מ עם פתח בקוטר 60 ס"מ1יח'1700
126תקרה עגולה עם מכסה יצוק D400 עם נעילה לתא בקוטר 100 ס"מ עם פתח בקוטר 60 ס"מ1יח'1430
127תקרה עגולה עם מכסה יצוק D400 עם נעילה לתא בקוטר 80 ס"מ עם פתח בקוטר 60 ס"מ1יח'1150
128תקרה עגולה עם מכסה יצוק D400 עם נעילה לתא בקוטר 150 ס"מ עם פתח בקוטר 50 ס"מ1יח'2700
129תקרה עגולה עם מכסה יצוק D400 עם נעילה לתא בקוטר 125 ס"מ עם פתח בקוטר 50 ס"מ1יח'1600
130תקרה עגולה עם מכסה יצוק D400 עם נעילה לתא בקוטר 100 ס"מ עם פתח בקוטר 50 ס"מ1יח'1330
131תקרה עגולה עם מכסה יצוק D400 עם נעילה לתא בקוטר 80 ס"מ עם פתח בקוטר 50 ס"מ1יח'1050
132תקרה עגולה עם מכסה יצוק B125 לתא בקוטר 125 ס"מ עם פתח בקוטר 60 ס"מ1יח'1340
133תקרה עגולה עם מכסה יצוק B125 בקוטר 100 ס"מ עם פתח בקוטר 60 ס"מ1יח'950
134תקרה עגולה עם מכסה יצוק B125 בקוטר 80 ס"מ עם פתח בקוטר 60 ס"מ1יח'800
135תקרה עגולה עם מכסה יצוק B125 לתא בקוטר 125 ס"מ עם פתח בקוטר 50 ס"מ1יח'1240
136תקרה עגולה עם מכסה יצוק B125 לתא בקוטר 100 ס"מ עם פתח בקוטר 50 ס"מ1יח'950
137תקרה עגולה עם מכסה יצוק B125 לתא בקוטר 80 ס"מ עם פתח בקוטר 50 ס"מ1יח'750
138תקרה עגולה עם מכסה יצוק B125 לתא בקוטר 60 ס"מ עם פתח בקוטר 50 ס"מ1יח'710
139תקרות מבטון טרום1
140סולם לתא בקרה מפלדה מגולוונת1מ'360
141שלבי דריכה לתאי בקרה, המדרגה מבוטנת לחוליה1יח'52
142חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 150 ס"מ, גובה 100 ס"מ1יח'1910
143חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 150 ס"מ, גובה 50 ס"מ1יח'1100
144חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 125 ס"מ, גובה 100 ס"מ1יח'850
145חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 125 ס"מ, גובה 66 ס"מ1יח'720
146חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 125 ס"מ, גובה 50 ס"מ1יח'500
147חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 125 ס"מ, גובה 33 ס"מ1יח'400
148חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 100 ס"מ, גובה 100 ס"מ1יח'555
149חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 100 ס"מ, גובה 66 ס"מ1יח'480
150חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 100 ס"מ, גובה 50 ס"מ1יח'330
151חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 100 ס"מ, גובה 33 ס"מ1יח'260
152חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 80 ס"מ, גובה 100 ס"מ1יח'450
153חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 80 ס"מ, גובה 66 ס"מ1יח'310
154חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 80 ס"מ גובה 50 ס"מ1יח'250
155חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 60 ס"מ גובה 50 ס"מ1יח'190
156חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 80 ס"מ, גובה 30 ס"מ1יח'180
157חוליות עגולות לתא בקרה, קוטר 50 ס"מ, גובה 50 ס"מ1יח'140
158חוליות מבטון טרום1
159תחתית לתא בקרה, קוטר 150 ס"מ, גובה 200 ס"מ1יח'5100
160תחתית לתא בקרה, קוטר 150 ס"מ, גובה 100 ס"מ1יח'3800
161תחתיות לתא בקרה, קוטר 125 ס"מ, גובה 100 ס"מ1יח'1030
162תחתיות לתא בקרה, קוטר 125 ס"מ, גובה 65 ס"מ1יח'910
163תחתית לתא בקרה, קוטר 100 ס"מ, גובה 65 ס"מ1יח'620
164תחתית לתא בקרה, קוטר 100 ס"מ, גובה 100 ס"מ1יח'750
165תחתית לתא בקרה, קוטר 80 ס"מ, גובה 100 ס"מ1יח'600
166תחתית לתא בקרה, קוטר 80 ס"מ, גובה 65 ס"מ1יח'490
167תחתית לתא בקרה, קוטר 80 ס"מ, גובה 60 ס"מ1יח'450
168תחתיות מבטון טרום1
169תאי בקרה עגולים לביוב1
^
X

חיפוש פסקי דין:

עופות קרובים אל | רפואה אלטרנטיבית קרובים אל | מכולות וקונטיינרים קרובים אל | אנימציה קרובים אל | תכשיטים קרובים אל | רפואה קרובים אל | הדמיה ממוחשבת קרובים אל | טכנאים קרובים אל | שמלות כלה קרובים אל | מאגרי מים קרובים אל | פסיכיאטרים קרובים אל | אינטרקום קרובים אל | כלכלה קרובים אל | כימיקלים קרובים אל | קרוואנים קרובים אל | אנטנות קרובים אל | מולטימדיה קרובים אל | ניקיון קרובים אל | מוזאיקה קרובים אל | מצלמות אבטחה קרובים אל מחירון מיכלי מים | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון גידור | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון ספחים | מחירון תקרות צלעות עם מילוי בלוקים | מחירון צינור פלדה מגולוון סקדיול 40 | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון כלונסאות בטון "קטני קוטר" | מחירון טיח פנים | מחירון מיקרופיילים (כלונסאות בקדיחת הקשה) | מחירון יריעות איטום EPDM ו- HDPE | מחירון ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה | מחירון בדיקות קונסולידציה ומייט | מחירון מגשי ציוד ואביזרים | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון הערות:1. כולל מפעיל, לא כולל הובלה2. י"ע = 9 שעות הפעלה, ערבי חג וערבי שישי | מחירון תקרות מבטון ט | מחירון קירות תמך מסוג "קת"מ" | מחירון זכוכית בידודית | מחירון צנרת פלדה )שחור( | מחירון ריצופים ואביזרי עזר לנכים | מחירון הריסת מבנים | מחירון פרופילי פלדה RSH - שח | מחירון אריחים לבריכות | מחירון מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות | מחירון דבקים אבקתיים לריצוף וחיפוי | מחירון מפסקי זרם למאור | מחירון תעלות פח | מחירון איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים | מחירון פירוק דלתות וחלונות | מחירון ה ע ר ה: ראה פירוט הסעיפים בפרק 51 | מחירון דלתות פנים מעץ