מבצע בוטוקס

מחירון כבלים ומוליכים

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1מסגרת גוויס קורוס 2 מודול לבן1יח'10
2מסגרת גוויס TOP 6 מודול סיסטם לבן1יח'15
3מסגרת גוויס TOP 2 מודול סיסטם לבן1יח'5
4מתאם 2 מודול גוויס קורוס1יח'6
5מתאם 6 מודול גוויס סיסטם1יח'10
6מתאם 2 מודול גוויס סיסטם1יח'3
7קופסה 6 מקומות תה"ט1יח'5
8קופסה 4 מקומות תה"ט1יח'4
9קופסה 3 מקומות תה"ט1יח'1.3
10קופסה עגולה 55 תה"ט1יח'0.5
11 שקע מטען USB דגם "טוסקנה" תוצרת וויסבורד )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 52811יח'125
12 תוספת לאביזר דגם "טוסקנה" תוצרת וויסבורד עבור מכסה בצביעה מטאלית )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'25
13תוספת לאביזר דגם SYSTEM מתוצרת "גוויס", עבור מכסה צבעוני1יח'9
14 תוספת לאביזר דגם "טוסקנה" תוצרת וויסבורד עבור מכסה צבעוני )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281(1יח'9
15דמי "גוויס"1יח'1.4
16לחצן מואר תה"ט, דגם SYSTEM מתוצרת "גוויס", לרבות מכסה ומתאם1יח'27
17שקע לטלפון תה"ט, דגם SYSTEM מתוצרת "גוויס", לרבות מכסה ומתאם1יח'20
18שקע לטלויזיה תה"ט, דגם SYSTEM מתוצרת "גוויס", לרבות מכסה ומתאם1יח'28
19בית תקע 250V 16A תה"ט, דגם SYSTEM מתוצרת "גוויס", לרבות מכסה ומתאם1יח'17
20מפסק יחיד למאור 16A תה"ט, דגם SYSTEM מתוצרת "גוויס", לרבות מכסה ומתאם1יח'18
21 לחצן מואר תה"ט, דגם "טוסקנה" תוצרת וויסבורד לרבות מכסה ומתאם )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'27
22 שקע לטלפון תה"ט, דגם "טוסקנה" תוצרת וויסבורד לרבות מכסה ומתאם )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'20
23 שקע לטלויזיה תה"ט, דגם "טוסקנה" תוצרת וויסבורד לרבות מכסה ומתאם )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'28
24 מפסק יחיד למאור 250V 16A תה"ט, דגם "טוסקנה" תוצרת וויסבורד לרבות מכסה ומתאם )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281(1יח'17
25 מפסק יחיד למאור 16A תה"ט, דגם "טוסקנה" תוצרת וויסבורד, לרבות מכסה ומתאם )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'18
26מפסק כפול למאור 10A עה"ט "אלגנט" תוצרת וויסבורד לרבות תיבה1יח'27
27 מפסק מחליף למאור 10A עה"ט "אלגנט" תוצרת וויסבורד לרבות תיבה )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281(1יח'24.9
28 מפסק יחיד למאור 10A עה"ט "אלגנט" תוצרת וויסבורד לרבות תיבה )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281(1יח'22.8
29לחצן לתריס חשמלי "מודולוקס" תוצרת וויסבורד1יח'34.6
30עמעם )דימר( "מודולוקס" תוצרת וויסבורד1יח'150
31שקע טלפון "מודולוקס" תה"ט תוצרת וויסבורד1יח'30.6
32שקע לטלוויזיה "מודולוקס" תה"ט תוצרת וויסבורד1יח'38.6
33בית תקע 250V 16A "מודולוקס" תה"ט תוצרת וויסבורד1יח'13.6
34לחצן לחדר מדרגות מואר 10A "מודולוקס" תה"ט תוצרת וויסבורד1יח'35.8
35מפסק דו קוטבי לדוד חשמלי עם נורית סימון 16A "מודולוקס" תה"ט תוצרת וויסבורד1יח'35.8
36מפסק כפול למאור 10A "מודולוקס" תה"ט תוצרת וויסבורד1יח'27.5
37מפסק מחליף למאור 10A "מודולוקס" תה"ט תוצרת וויסבורד1יח'23.6
38מפסק יחיד למאור 10A "מודולוקס" תה"ט תוצרת וויסבורד1יח'21.1
39בית תקע 250V 16A מוגן מים "ד.י.ג" תה"ט תוצרת וויסבורד1יח'12
40מפסק כפול למאור 10A מוגן מים "ד.י.ג" תה"ט תוצרת וויסבורד1יח'17
41מפסק מחליף למאור 10A מוגן מים "ד.י.ג" תה"ט תוצרת וויסבורד1יח'16
42מפסק יחיד למאור 10A מוגן מים תה"ט "ד.י.ג" תוצרת וויסבורד1יח'15
43### שקע מטען USB "אלגנט" תוצרת וויסבורד )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281(1יח'115
44### לחצן תריס תה"ט "אלגנט" תוצרת וויסבורד )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281(1יח'22
45 שקע טלפון כפול "אלגנט" תוצרת וויסבורד תה"ט )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 52811יח'26
46### שקע טלפון "אלגנט" תוצרת וויסבורד תה"ט )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281(1יח'18.5
47 שקע לטלוויזיה "אלגנט" תוצרת וויסבורד תה"ט )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 52811יח'25.5
48 בית תקע 250V 16A "אלגנט" תוצרת וויסבורד תה"ט )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'8.3
49 לחצן לחדר מדרגות עם נורית סימון 10A "אלגנט" תוצרת וויסבורד )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281(1יח'18.5
50 מפסק דו קוטבי לדוד חשמלי עם נורית סימון תה"ט 16A "אלגנט" תוצרת וויסבורד )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'18.5
51 מפסק כפול למאור 10A "אלגנט" תוצרת וויסבורד תה"ט )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'17
52 מפסק מחליף למאור 10A "אלגנט" תוצרת וויסבורד תה"ט )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'14.9
53 מפסק יחיד למאור 10A "אלגנט" תוצרת וויסבורד תה"ט )עומד בסעיפים 2.4, 1.4 בת"י לבניה ירוקה 5281)1יח'12.8
54אבזרים1
55ממסר פחת 03A.0 -4X40A, דגם A1יח'155
56ממסר פחת 03A.0 -4X63A, דגם A1יח'295
57ממסרי פחת1
58ממסר פחת 03A.0 -2X40A, דגם A1יח'103
59מא"ז 3X63A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'316
60מא"ז 3X50A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'269
61מא"ז 3X40A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'255
62מא"ז 3X20A עד 3X32A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'236
63מא"ז 3X4A עד 3X16A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'234
64מא"ז 2X63A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'218
65מא"ז 2X50A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'186
66מא"ז 2X40A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'176
67מא"ז 2X4A עד 2X32A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'156
68מא"ז 1X63A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'99
69מא"ז 1X50A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'84
70מא"ז 1X40A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'80
71מא"ז 1X32A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'72
72מא"ז 1X4A עד 1X25A עם הגנה מגנטית בלבד1יח'71
73מא"זים עם הגנה מגנטית בלבד1
74מא"ז 4X100A, 10KA1יח'810
75מא"ז 4X80A, 10KA1יח'690
76מא"ז 4X63A, 10KA1יח'238
77מא"ז 4X50A, 10KA1יח'238
78מא"ז 4X40A, 10KA1יח'192
79מא"ז 4X10A עד 4X32A, 10KA1יח'138
80מא"ז 3X125A, 10KA1יח'432
81מא"ז 3X100A, 10KA1יח'368
82מא"ז 3X80A, 10KA1יח'343
83מא"ז 3X63A, 6KA1יח'95
84מא"ז 3X63A, 10KA1יח'155
85מא"ז 3X50A, 10KA1יח'155
86מא"ז 3X50A, 6KA1יח'95
87מא"ז 3X40A, 10KA1יח'100
88מא"ז 3X40A, 6KA1יח'60
89מא"ז 3X10A עד 3X32A, 10KA1יח'84
90מא"ז 3X6A, 10KA1יח'88
91מא"ז 3X32A, 6KA1יח'60
92מא"ז 3X10A עד 3X25A, 6KA1יח'60
93מא"ז 3X6A עד 3X10A, 6KA1יח'60
94מא"ז 2X125A, 10KA1יח'417
95מא"ז 2X100A, 10KA1יח'393
96מא"ז 2X80A, 10KA1יח'381
97מא"ז 2X63A, 10KA1יח'125
98מא"ז 2X50A, 10KA1יח'125
99מא"ז 2X40A, 10KA1יח'85
100מא"ז 2X6A עד 2X32A, 10KA1יח'73
101מא"ז N+1X10A עד N+1X32A, 10KA1יח'63
102מא"ז N+1X6A, 10KA1יח'74
103מא"ז N+1X6A עד N+1X32A, 6KA1יח'38
104מא"ז 1X125A, 10KA1יח'202
105מא"ז 1X80A, 10KA1יח'143
106מא"ז 1X100A, 10KA1יח'167
107מא"ז 1X63A, 10KA1יח'48
108מא"ז 1X63A, 6KA1יח'28
109מא"ז 1X50A, 10KA1יח'48
110מא"ז 1X40A, 10KA1יח'28
111מא"ז 1X50A, 6KA1יח'28
112מא"ז 1X40A, 6KA1יח'16
113מא"ז 1X32A, 10KA1יח'19
114מא"ז 1X32A, 6KA1יח'12
115מא"ז 1X25A, 10KA1יח'19
116מא"ז 1X25A, 6KA1יח'12
117מא"ז 1X20A, 10KA1יח'19
118מא"ז 1X20A, 6KA1יח'12
119מא"ז 1X16A, 10KA1יח'19
120מא"ז 1X16A, 6KA1יח'12
121מא"ז 1X10A, 10KA1יח'19
122מא"ז 1X10A, 6KA1יח'12
123מא"ז 1X6A, 10KA1יח'23
124מא"ז 1X6A, 6KA1יח'13
125מא"זים אופיין C1
126תיבות פוליקרבונט במידות 500X360X250 מ"מ עם מכסה אטום או שקוף IP651יח'370
127תיבות פוליקרבונט במידות 500X360X150 מ"מ עם מכסה אטום או שקוף IP651יח'155
128תיבות פוליקרבונט במידות 360X250X200 מ"מ עם מכסה אטום או שקוף IP651יח'170
129תיבות פוליקרבונט במידות 360X250X130 מ"מ עם מכסה אטום או שקוף IP651יח'63
130תיבות פוליקרבונט במידות 250X180X130 מ"מ עם מכסה אטום או שקוף IP651יח'58
131תיבות פוליקרבונט במידות 250X180X150 מ"מ עם מכסה אטום או שקוף IP651יח'67
132תיבות CI1
133מבנה לוח דירתי פלסטי תה"ט ל- 4X18 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה עם דלת אטומה1יח'385
134מבנה לוח דירתי פלסטי תה"ט ל- 3X18 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה עם דלת אטומה1יח'300
135מבנה לוח דירתי פלסטי תה"ט ל- 3X12 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה עם דלת אטומה1יח'153
136מבנה לוח דירתי פלסטי תה"ט ל- 2X12 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה עם דלת אטומה1יח'96
137מבנה לוח דירתי פלסטי תה"ט ל- 12 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה עם דלת אטומה1יח'70
138מבנה לוח דירתי פלסטי עה"ט ל- 4X12 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה עם דלת אטומה1יח'230
139מבנה לוח דירתי פלסטי עה"ט ל- 3X12 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה עם דלת אטומה1יח'147
140מבנה לוח דירתי פלסטי עה"ט ל- 2X12 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה עם דלת אטומה1יח'92
141מבנה לוח דירתי פלסטי עה"ט ל- 12 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה עם דלת אטומה1יח'65
142מבנה לוח דירתי פלסטי עה"ט ל- 2X18 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה )ללא דלת(1יח'185
143מבנה לוח דירתי פלסטי עה"ט ל- 4X13 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה )ללא דלת(1יח'243
144מבנה לוח דירתי פלסטי עה"ט ל- 3X13 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה )ללא דלת(1יח'185
145מבנה לוח דירתי פלסטי עה"ט ל- 2X13 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה )ללא דלת(1יח'137
146מבנה לוח דירתי פלסטי עה"ט ל-13 מא"זים "כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה )ללא דלת(1יח'75
147מבנה לוח דירתי פלסטי עה"ט ל-10 מא"זים כבה מאליו" לרבות פסי אפס והארקה )ללא דלת(1יח'55
148מבנה לוח דירתי1
149מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח סמל "בזק" וגב מעץ במידות 840X575X310 מ"מ1יח'1084
150מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח סמל "בזק" וגב מעץ במידות 600X400X230 מ"מ1יח'812
151מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח סמל "בזק" וגב מעץ במידות 500X400X200 מ"מ1יח'790
152מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח סמל "בזק" וגב מעץ במידות 400X300X200 מ"מ1יח'580
153מבנה לוח מפוליאסטר במידות 800X600X300 מ"מ IP65 לרבות דלת1יח'643
154מבנה לוח מפוליאסטר במידות 650X500X250 מ"מ IP65 לרבות דלת1יח'493
155מבנה לוח מפוליאסטר במידות 650X400X200 מ"מ IP65 לרבות דלת1יח'373
156מבנה לוח מפוליאסטר במידות 500X400X200 מ"מ IP65 לרבות דלת1יח'328
157מבנה לוח מפוליאסטר במידות 500X300X200 מ"מ IP65 לרבות דלת1יח'271
158מבנה לוח מפוליאסטר במידות 350X300X160 מ"מ IP65 לרבות דלת1יח'238
159מבנה לוח מפוליאסטר1
160מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 1200X800X350 מ"מ IP55 עם מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'1096
161מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 1200X800X250 מ"מ IP55 עם מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'1038
162מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 1200X600X350 מ"מ IP55 עם מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'1014
163מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 1000X800X350 מ"מ IP55 עם מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'972
164מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 800X800X250 מ"מ IP55 עם מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'744
165מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 800X600X350 מ"מ IP55 עם מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'673
166מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 700X500X250 מ"מ IP55 עם מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'540
167מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 600X600X250 מ"מ IP55 עם מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'540
168מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 600X400X200 מ"מ IP55 עם מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'432
169מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 500X400X250 מ"מ IP55 עם מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'382
170מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 400X600X250 מ"מ IP55 עם מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'424
171מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 400X400X200 מ"מ IP55 עם מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'366
172מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 300X300X200 מ"מ IP55 עם מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'312
173מבנה לוח מתכתי1
174מבנה לוח מתכתי צבוע במידות 300X250X150 מ"מ IP55 עם דלת, מנעול פרפר ופלטת הרכבה1יח'287
175מבנה ללוחות חשמל ותיבות I.C1
176לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך1
177כבלי התקנה 5.50X2X01מ'13.8
178כבלי התקנה 5.26X2X01מ'7.3
179כבלי התקנה 5.20X2X01מ'5.7
180כבלי התקנה 5.16X2X01מ'4.4
181כבלי התקנה 5.10X2X01מ'2.9
182כבלי התקנה 5.8X2X01מ'2.4
183כבלי התקנה 5.6X2X01מ'1.8
184כבלי התקנה 5.4X2X01מ'1.2
185כבלי התקנה 5.3X2X01מ'0.9
186כבלי התקנה 5.2X2X01מ'0.7
187כבלי התקנה כולל תו תקן1
188כבלי תקשורת ג'לי PJMB 6.200X2X01מ'76
189כבלי תקשורת ג'לי PJMB 6.50X2X01מ'20
190כבלי תקשורת ג'לי PJMB 6.100X2X01מ'38
191כבלי תקשורת ג'לי PJMB 6.30X2X01מ'13.3
192כבלי תקשורת ג'לי PJMB 6.20X2X01מ'9.5
193כבלי תקשורת ג'לי PJMB 6.10X2X01מ'5.6
194כבלי תקשורת ג'לי PJMB 6.5X2X01מ'3.8
195כבלי תקשורת ג'לי PJMB 4.100X2X01מ'20
196כבלי תקשורת ג'לי PJMB 4.200X2X01מ'38
197כבלי תקשורת ג'לי PJMB 4.50X2X01מ'10.6
198כבלי תקשורת ג'לי PJMB 4.30X2X01מ'7.4
199כבלי תקשורת ג'לי PJMB 4.20X2X01מ'5.2
200כבלי תקשורת ג'לי PJMB 4.10X2X01מ'3.3
201כבלי תקשורת ג'לי PJMB 4.5X2X01מ'2.8
202כבלי תקשורת1
203כבלי טלפון1
204כבל חסין אש 1X150 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'62.8
205כבל חסין אש 1X120 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'51.9
206כבל חסין אש 1X95 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'42.7
207כבל חסין אש 1X70 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'32.3
208כבל חסין אש 1X50 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'24
209כבל חסין אש 1X35 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'18.3
210כבל חסין אש 1X25 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'14.5
211כבל חסין אש 1X16 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'10.1
212כבל חסין אש 1X10 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'8.3
213כבל חסין אש 4X240 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'441
214כבל חסין אש 120+3X240 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'400
215כבל חסין אש 4X185 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'346
216כבל חסין אש 95+3X185 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'314
217כבל חסין אש 4X150 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'223
218כבל חסין אש 70+3X150 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'198
219כבל חסין אש 4X120 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'190
220כבל חסין אש 70+3X120 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'167
221כבל חסין אש 4X95 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'155
222כבל חסין אש 50+3X95 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'136
223כבל חסין אש 4X70 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'114
224כבל חסין אש 35+3X70 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'98
225כבל חסין אש 4X50 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'83
226כבל חסין אש 25+3X50 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'72
227כבל חסין אש 4X35 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'62
228כבל חסין אש 16+3X35 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'53
229כבל חסין אש 4X25 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'44
230כבל חסין אש 16+3X25 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'42.9
231כבל חסין אש 5X16 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'36.9
232כבל חסין אש 4X16 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'29.4
233כבל חסין אש 3X16 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'32
234כבל חסין אש 5X10 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'24.9
235כבל חסין אש 4X10 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'21
236כבל חסין אש 3X10 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'16.4
237כבל חסין אש 5X6 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'16.7
238כבל חסין אש 4X6 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'14
239כבל חסין אש 3X6 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'11.3
240כבל חסין אש 5X4 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'12.2
241כבל חסין אש 4X4 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'10.4
242כבל חסין אש 3X4 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'8
243כבל חסין אש 5.12X2 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'22.5
244כבל חסין אש 5.7X2 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'12.7
245כבל חסין אש 5.5X2 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'9.3
246כבל חסין אש 5.4X2 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'7.6
247כבל חסין אש 5.3X2 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'5.9
248כבל חסין אש 5.12X1 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'17.3
249כבל חסין אש 5.7X1 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'9.4
250כבל חסין אש 5.5X1 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'6.9
251כבל חסין אש 5.4X1 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'6
252כבל חסין אש 5.3X1 NHXH E90 FE180 משווק ע"י "ארכה" או ש"ע1מ'4.6
253כבלים חסיני אש1
254מוליכי נחושת 1-N2XY/FR 1X2401מ'80
255מוליכי נחושת 1-N2XY/FR 1X3001מ'101
256מוליכי נחושת 1-N2XY/FR 1X1851מ'64
257מוליכי נחושת 1-N2XY/FR 1X1501מ'49
258מוליכי נחושת 1-N2XY/FR 1X951מ'31.3
259מוליכי נחושת 1-N2XY/FR 1X1201מ'40
260מוליכי נחושת 1-N2XY/FR 1X501מ'16.2
261מוליכי נחושת 1-N2XY/FR 1X701מ'23.6
262מוליכי נחושת NYA 1X3001מ'99
263מוליכי נחושת NYA 1X1851מ'60
264מוליכי נחושת NYA 1X2401מ'78
265מוליכי נחושת NYA 1X1501מ'48
266מוליכי נחושת NYA 1X1201מ'39
267מוליכי נחושת NYA 1X951מ'31
268מוליכי נחושת NYA 1X701מ'22.2
269מוליכי נחושת NYA 1X501מ'15.7
270מוליכי נחושת NYA 1X351מ'11.3
271מוליכי נחושת NYA 1X251מ'8.1
272מוליכי נחושת NYA 1X161מ'5.2
273מוליכי נחושת NYA 1X101מ'3.3
274מוליכי נחושת NYA 1X61מ'1.9
275מוליכי נחושת NYA 1X41מ'1.3
276מוליכי נחושת NYA 5.1X21מ'0.8
277מוליכי נחושת1
278מוליכי נחושת NYA 5.1X11מ'0.5
279כבלי פיקוד 5.30X1 1-N2XY/FR1מ'19
280כבלי פיקוד 5.24X1 1-N2XY/FR1מ'15.3
281כבלי פיקוד 5.21X1 1-N2XY/FR1מ'13.7
282כבלי פיקוד 5.19X1 1-N2XY/FR1מ'12.2
283כבלי פיקוד 5.16X1 1-N2XY/FR1מ'10.7
284כבלי פיקוד 5.14X1 1-N2XY/FR1מ'9.3
285כבלי פיקוד 5.12X2 1-N2XY/FR1מ'12.6
286כבלי פיקוד 5.12X1 1-N2XY/FR1מ'8.1
287כבלי פיקוד 5.10X2 1-N2XY/FR1מ'10.1
288כבלי פיקוד 5.10X1 1-N2XY/FR1מ'6.6
289כבלי פיקוד 5.7X2 1-N2XY/FR1מ'7.1
290כבלי פיקוד 5.7X1 1-N2XY/FR1מ'4.6
291כבלי פיקוד1
292כבלי אלומיניום NA2XY 240 4X1מ'42
293כבלי אלומיניום NA2XY 120+3X2401מ'40
294כבלי אלומיניום NA2XY 185 4X1מ'38
295כבלי אלומיניום NA2XY 95+3X1851מ'36
296כבלי אלומיניום NA2XY 150 4X1מ'30
297כבלי אלומיניום NA2XY 70+3X1501מ'29
298כבלי אלומיניום NA2XY 120 4X1מ'26
299כבלי אלומיניום NA2XY 70+3X1201מ'24.5
300כבלי אלומיניום NA2XY 95 4X1מ'20.5
301כבלי אלומיניום NA2XY 50+3X951מ'19.5
302כבלי אלומיניום NA2XY 70 4X1מ'16.5
303כבלי אלומיניום NA2XY 35+3X701מ'15.5
304כבלי אלומיניום NA2XY 50 4X1מ'12.6
305כבלי אלומיניום NA2XY 25+3X501מ'11.4
306כבלי אלומיניום NA2XY 35 4X1מ'9.1
307כבלי אלומיניום NA2XY 16+3X351מ'8.4
308כבלי אלומיניום NA2XY 16+3X251מ'7.1
309כבלי אלומיניום NA2XY 25 4X1מ'7.9
310כבלי אלומיניום1
311כבלי נחושת משוריינים 5X16 N2XBY1מ'40
312כבלי נחושת משוריינים 5X6 N2XBY1מ'19.4
313כבלי נחושת משוריינים 5X10 N2XBY1מ'24.3
314כבלי נחושת משוריינים 5X4 N2XBY1מ'14.5
315כבלי נחושת משוריינים 5.5X2 N2XBY1מ'9.8
316כבלי נחושת משוריינים 5.5X1 N2XBY1מ'7.6
317כבלי נחושת משוריינים 4X16 N2XBY1מ'32.5
318כבלי נחושת משוריינים 4X10 N2XBY1מ'21.4
319כבלי נחושת משוריינים 4X6 N2XBY1מ'16.6
320כבלי נחושת משוריינים 5.4X2 N2XBY1מ'8.1
321כבלי נחושת משוריינים 4X4 N2XBY1מ'11.7
322כבלי נחושת משוריינים 5.4X1 N2XBY1מ'6.2
323כבלי נחושת משוריינים 3X16 N2XBY1מ'25.2
324כבלי נחושת משוריינים 3X10 N2XBY1מ'18
325כבלי נחושת משוריינים 3X6 N2XBY1מ'12.5
326כבלי נחושת משוריינים 3X4 N2XBY1מ'9
327כבלי נחושת משוריינים 5.3X2 N2XBY1מ'6.4
328כבלי נחושת משוריינים 5.3X1 N2XBY1מ'5.8
329כבלי נחושת משוריינים1
330כבלי נחושת 120+3X240 1-N2XY/FR1מ'266
331כבלי נחושת 95+3X185 1-N2XY/FR1מ'202
332כבלי נחושת 70+3X120 1-N2XY/FR1מ'136
333כבלי נחושת 70+3X150 1-N2XY/FR1מ'160
334כבלי נחושת 50+3X95 1-N2XY/FR1מ'106
335כבלי נחושת 35+3X70 1-N2XY/FR1מ'77
336כבלי נחושת 25+3X50 1-N2XY/FR1מ'54
337כבלי נחושת 16+3X35 1-N2XY/FR1מ'39
338כבלי נחושת 16+3X25 1-N2XY/FR1מ'30
339כבלי נחושת 5X10 1-N2XY/FR1מ'16.5
340כבלי נחושת 5X16 1-N2XY/FR1מ'25
341כבלי נחושת 5X6 1-N2XY/FR1מ'10.2
342כבלי נחושת 5.5X2 1-N2XY/FR1מ'4.5
343כבלי נחושת 5X4 1-N2XY/FR1מ'7
344כבלי נחושת 5.5X1 1-N2XY/FR1מ'3
345כבלי נחושת 4X185 1-N2XY/FR1מ'235
346כבלי נחושת 4X240 1-N2XY/FR1מ'307
347כבלי נחושת 4X150 1-N2XY/FR1מ'183
348כבלי נחושת 4X95 1-N2XY/FR1מ'123
349כבלי נחושת 4X120 1-N2XY/FR1מ'154
350כבלי נחושת 4X70 1-N2XY/FR1מ'89
351כבלי נחושת 4X35 1-N2XY/FR1מ'47
352כבלי נחושת 4X50 1-N2XY/FR1מ'63
353כבלי נחושת 4X16 1-N2XY/FR1מ'21
354כבלי נחושת 4X25 1-N2XY/FR1מ'34
355כבלי נחושת 4X10 1-N2XY/FR1מ'13.5
356כבלי נחושת 4X4 1-N2XY/FR1מ'5.7
357כבלי נחושת 4X6 1-N2XY/FR1מ'8.3
358כבלי נחושת 5.4X2 1-N2XY/FR1מ'3.8
359כבלי נחושת 5.4X1 1-N2XY/FR1מ'2.6
360כבלי נחושת 3X16 1-N2XY/FR1מ'15.8
361כבלי נחושת 3X6 1-N2XY/FR1מ'6.3
362כבלי נחושת 3X10 1-N2XY/FR1מ'10.6
363כבלי נחושת 3X4 1-N2XY/FR1מ'4.5
364כבלי נחושת 5.3X1 1-N2XY/FR1מ'2
365כבלי נחושת 5.3X2 1-N2XY/FR1מ'2.9
366כבלים ומוליכים1
367כבלי נחושת1
^
X

חיפוש פסקי דין:

ליקויי למידה קרובים אל | מעבדות סלולר קרובים אל | גנרטורים קרובים אל | בניית דגמים קרובים אל | תכשיטים קרובים אל | לימודי שפות קרובים אל | אביזרים אורטופדיים קרובים אל | אריזות קרובים אל | טכנולוגיות ירוקות קרובים אל | גגות קרובים אל | וסתי לחץ קרובים אל | וידאו קרובים אל | מנעולנים קרובים אל | אבטחה קרובים אל | יזמות עסקית קרובים אל | צבעים קרובים אל | תיירות קרובים אל | ניהול הבנייה קרובים אל | איטום קרובים אל | שמאים קרובים אל מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות בניה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון גידור | מחירון מתקני תברואה | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון פריקסט | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון קוליסות השתקה וציפוי קירות | מחירון גופי תאורה (מנורות) ואביזריהם | מחירון אביזרים לראש בקרה | מחירון קירות שיגומים (דיפון) מכלונסאות בקדיחה יבשה | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי | מחירון מכשירי מדידה | מחירון מסדים/ארונות ואביזרי זיווד | מחירון רעפים ביטומנים | מחירון איטום קירות ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון טיפול במים | מחירון כבלים חסיני אש | מחירון קערות שולחניות | מחירון מערכות קריאת אחות | מחירון לכל מעגל, לרבות לוחית הפעלה ותרמוסטטים | מחירון תריסי איוורור (רפפות) מפלדה | מחירון רצפות מאריחי סיבית | מחירון תחתיות מבטון טרום | מחירון מא"זים עם הגנה מגנטית בלבד | מחירון ארובות | מחירון שילוט וסימון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מקררי מים קירור בלבד | מחירון תוספת מחיר לבטון מעל ב | מחירון מושבים ומסך לחלוקת האולם | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון ריהוט בתי כנסת | מחירון ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח | מחירון לוחות PVC ופוליקרבונט (פלרם) | מחירון ***********************************************************************