מבצע בוטוקס

מחירון מערכות בקרת מבנים

סעיףתיאורכמותיחידותמחיר
1מכשיר לבית לרבות לחצן פתיחת דלת1יח'198
2יחידת דלת עבור 10 דירות לרבות רמקול/מיקרופון, לחצנים ושלטים מוארים1יח'890
3אינטרקום עם שפופרת ידנית-ערוץ דיבור משותף, מכשיר לשלוחה אחת1יח'410
4אינטרקום עם שפופרת ידנית-ערוץ דיבור משותף, מכשיר ל-3 שלוחות1יח'515
5אינטרקום עם שפופרת ידנית-ערוץ דיבור משותף, מכשיר ל-6 שלוחות1יח'820
6אינטרקום עם שפופרת ידנית-ערוץ דיבור משותף, מכשיר ל-12 שלוחות1יח'1000
7מערכת אינטרקום רבת משתמשים עם סודיות וזכרון לקריאה, מסטר לשלוחה אחת1יח'510
8מערכת אינטרקום רבת משתמשים עם סודיות וזכרון לקריאה, מסטר ל-3 שלוחות1יח'680
9מערכת אינטרקום רבת משתמשים עם סודיות וזכרון לקריאה, מסטר ל-5 שלוחות1יח'1220
10חיווט מערכת אינטרקום בכבל רב גידי בצנרת שבוצעה ע"י אחרים1מ'13
11מערכת אינטרקום רבת משתמשים לרבות ספק כח, מתאם לפתיחת דלת ומכשיר לבית עם לחצן לפתיחת הדלת. המחיר קומפלט לשלוחה לרבות חווט1קומפ450
12אינטרקום טלויזיה
13מערכת אינטרקום טלויזיה לרבות פנל כניסה ראשי לבניין, לרבות לוח מקשים אנטי ונדלי, מקודד מובנה, מצלמת "1/2 CCD צבעונית ומסך צבע הכולל תפריט הוראות ושמות הדיירים לדיפדוף, כל מסך עם 10 שמות לפחות ויחידה דירתית הכוללת מסך 7 אינצ' צבעוני שטוח להתקנה ע"ג הטיח עם לחצני הפעלה ודיבור בשיטת Hands Free. המחיר לדירה קומפלט לרבות חיווט1קומפ1500
14פנל כניסה חיצוני אנטי ונדאלי עם מצלמה צבעונית א.א. לרבות לחצן הפעלה ודיבור1יח'1300
15פנל כניסה חיצוני אנטי ונדאלי עם מצלמה צבעונית א.א. לרבות 2 לחצני הפעלה ודיבור1יח'1500
16פנל כניסה חיצוני אנטי ונדאלי עם מצלמה צבעונית א.א. לרבות 4 לחצני הפעלה ודיבור1יח'1650
17פנל כניסה חיצוני אנטי ונדאלי עם מצלמה צבעונית א.א. וקודן1יח'1770
18שלוחת אינטרקום ללא מסך1יח'170
19שלוחת אינטרקום טלויזיה בצבע עם שפורפרת1יח'1020
20שלוחת אינטרקום טלויזיה בצבע ללא שפורפרת (דיבור חופשי)1יח'1200
21לחצן יציאה1יח'140
22יחידת חדר 3 מיטות, לרבות לחצן קריאת חרום, נורית סימון, לחצן ביטול/נוכחות אחות וכרטיס האלקטרוניקה לחדר1יח'630
23יחידת מיטה, לרבות לחצן קריאה, נורית סימון ושקע לחיבור הלחצן המטלטל1יח'330
24לחצן אגס עם פתיל באורך כ-1 מטר ומחבר1יח'122
25לחצן קריאה משרותים מטיפוס משיכה (אמבטיה/מקלחת)1יח'260
26לחצן ביטול לקריאה מהשרותים, לרבות כרטיס אלקטרוני1יח'245
27מנורת סימון (שדה אחד)1יח'123
28מנורת סימון (שני שדות)1יח'133
29מרכזיה לתחנת אחות ציוד מרכזי1יח'10600
30תוספת למרכזיה לוח תחנת אחות - 10 שדות1יח'2120
31חווט, מחיר ממוצע לכל מיטה קומפלט1קומפ186
32מערכת בקרה מרכזית ממוחשבת ל- 150 כתובות1יח'16000
33עמדת שליטה (טלפון) תצוגה ודיבור לעמדת האחות1יח'5800
34בקר מרכזי לחדר1יח'930
35תוספת לבקר חדר עבור יחידת הגברה נוספת1יח'400
36לחצן קריאה מחדר הכולל רמקול מיקרופון דו כיווני1יח'330
37לחצן קריאה עם חוט משיכה פלסטי מוגן מים להתקנה בשרותים1יח'330
38לחצן קריאה מטלטל לחיבור ליחידת חדר1יח'250
39מנורת סימון 4 שדות1יח'800
40יחידת דווח ותצוגה אור קולית על פי רמות הקריאה1יח'780
41לחצן נוכחות אחות1יח'210
42לחצן "בוקר טוב" ולחצן קריאת חרום1יח'230
43תוכנה למערכת "בוקר טוב"1יח'2100
44יחידת ממשק לחיבור למרכזית טלפון1יח'2700
45כרטיס מתאם לחיבור למחשב1יח'2900
46תוכנה לניהול קריאות ממוחשבות בעברית1יח'6800
47מחשב כולל מסך למערכת תצוגה גרפית1יח'7100
48שלט אלקטרוני לד1יח'4600
49יחידה לשלט אלקטרוני RS2321יח'2000
50מגבר לכריזה/מוזיקה 100 ווט RMS הזנה במתח נמוך, לרבות מטען/ספק ומצבר ל-3 שעות, לרבות יחידת מיתוג עד 8 אזורים, קדם מגבר וכניסות למוזיקה1יח'4300
51מגבר לכריזה/מוזיקה 400 ווט RMS הזנה במתח נמוך, לרבות מטען/ספק ומצבר ל-3 שעות, לרבות יחידת מיתוג עד 8 אזורים, קדם מגבר וכניסות למוזיקה1יח'11300
52עמדת כריזה ל-8 אזורים לרבות מיקרופון ופנל הפעלה1יח'1900
53רמקול 6 ווט "8, לרבות ארגז עץ ושנאי קו1יח'230
54רמקול 20 ווט "8, לרבות ארגז עץ ושנאי קו1יח'250
55תוספת גריל דקורטיבי עבור תקרה אקוסטית1יח'50
56שופר לכריזה/מוזיקה להתקנת חוץ, מוגן מים, פיזור 120X60, הספק 15 ווט, לרבות שנאי קו ואביזרי התקנה1יח'560
57שופר לכריזה/מוזיקה להתקנת חוץ, מוגן מים, פיזור 120X60, הספק 30 ווט, לרבות שנאי קו ואביזרי התקנה1יח'940
58מיקרופון דינמי לרבות מעמד, צוואר גמיש ולחצן דיבור1יח'800
59יחידת בקרה "מוניטור" למערכת ההגברה1יח'1570
60מקלט "טיונר" AM/FM לרבות קדם מגבר וספק, מחובר למגבר הכריזה1יח'1600
61נגן דיסקים ל-5 דיסקים לרבות חיבור למגבר הכריזה עם אפשרות לניגון בפורמט MP31יח'2200
62אקוולייזר1יח'2080
63חווט רמקולים (מחיר לזוג)1מ'11
64חווט מקרופונים בכבל מסוכך1מ'13
65רגש מטיפוס מגנטי, לדלת או חלון1יח'190
66גלאי אינפרא אדום פסיבי1יח'320
67גלאי אינפרא אדום אקטיבי עד 60 מ'1יח'1750
68גלאי אינפרא אדום פסיבי אנטימסק1יח'410
69גלאי נפח תקרתי1יח'370
70גלאי נפח פסיבי טכנולוגיה כפולה1יח'355
71גלאי הצפה1יח'1200
72רכזת גילוי עד 4 אזורים, לרבות ספק כח ומצברים1יח'1080
73רכזת גילוי עד 8 אזורים, לרבות ספק כח ומצברים1יח'1250
74רכזת גילוי עד 128 אזורים, לרבות ספק כח ומצברים1יח'4100
75רכזת גילוי עד 8 אזורים עם תו תקן, לרבות ספק כח ומצברים1יח'9000
76מרחיב אזורים ל- 16 אזורים כולל מארז ומצברים1יח'700
77לוח מקשים לרכזת1יח'710
78כרטיס 4 ממסרים לרכזת1יח'700
79צופר אזעקה להתקנת פנים1יח'200
80צופר אזעקה תקני, להתקנת חוץ, מוגן, עם נצנץ1יח'480
81חייגן אוטומטי דיגיטלי עם הודעה מוקלטת1יח'1200
82משדר אלחוטי לקריאת מצוקה, לרבות גיבוי מצבר1יח'3050
83לחצן שוד1יח'360
84גלאי קרן עד 30 מ' (זוג)1יח'1500
85גלאי קרן עד 70 מ' (זוג) חיצוני1יח'1800
86גלאי שבר זכוכית1יח'360
87חווט לגלאים/רגשים/צופרים - התקנת פנים1מ'13
88כרטיס מתאם לרשת תקשורת1יח'1550
89מודם אלחוטי1יח'1500
90מערכת שליטה ובקרה למערכת של עד 100 מצלמות1קומפ50000
91רשיון ללקוח1יח'7500
92מסך "22 LED1יח'2200
93מסך "46 LED1יח'8200
94עמדת שרת מלאה וכל החומרה הנדרשת עבור אפליקציות הניהול המרכזית של מערכת השו"ב1יח'20000
95עמדת מחשב מלאה1יח'7000
96יחידת הרחקה מסוג KVM1יח'4000
97מצלמת IP כולל עדשה, בזיווד דום מסוג HD להתקנה פנימית עם עדשת Varifocal1יח'3400
98מצלמת IP כולל עדשה, בזיווד דום מסוג FullHD להתקנה פנימית עם עדשת Varifocal1יח'4000
99מצלמת IP אנטי ונדאל כולל עדשה, מסוג HD להתקנה חיצונית עם עדשת Varifocal1יח'3800
100מצלמת IP אנטי ונדאל כולל עדשה, מסוג FullHD להתקנה חיצונית עם עדשת Varifocal1יח'4500
101מצלמת צבע IP מתנייעת מסוג PTZ להתקנה פנימית1יח'11000
102מצלמת צבע IP מתנייעת מסוג PTZ להתקנה חיצונית כולל זרוע1יח'13000
103פנס IR להתקנה חיצונית כולל ספק מוקשח חיצוני בקופסה1יח'1800
104רישיון לערוץ הקלטה1יח'1200
105שרת הקלטה עם מערכת זכרון חיצוני עד 24 טרה לעד 100 מצלמות1יח'160000
106שרת הקלטה ל-32 מצלמות עד 14 טרה1יח'76000
107מנעול 24 וולט AC/DC מותקן ומחווט במשקוף1יח'440
108תוספת לנ"ל עבור מנעול לתנאי חוץ1יח'200
109תוספת למנעול 24 וולט AC/DC עבור מגע עזר לחיווי מצב פתוח/סגור1יח'197
110מנעול דריכה/נטרול למערכות אזעקה1יח'270
111לחצן פתיחת דלת מותקן ומחווט קומפלט1יח'160
112מנעול אלקטרומגנטי 250 ק"ג1יח'1200
113מנעול אלקטרומגנטי 600 ק"ג1יח'1800
114תוספת לנ"ל עבור מנעול מוגן מים1יח'400
^
X

חיפוש פסקי דין:

צורפים קרובים אל | מחצבים קרובים אל | אימוץ ילדים קרובים אל | יזמות עסקית קרובים אל | תיירות קרובים אל | מזרקות קרובים אל | שירות - חלפים לרכב קרובים אל | עשה זאת בעצמך קרובים אל | טכנאים קרובים אל | אולפני הקלטה קרובים אל | קולנוע קרובים אל | בתי אבות קרובים אל | צבעים קרובים אל | סורגים קרובים אל | צבעים קרובים אל | ציוד משרדי קרובים אל | ציוד משרדי קרובים אל | צלמים קרובים אל | שירות - חלפים לרכב קרובים אל | שיזוף קרובים אל מחירון עבודות בניה | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות צביעה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מתקני חשמל | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון גינון והשקיה | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות עפר | מחירון בליטות בטון, בסיסים, ארגזי פרחים וביטון משקופי מעלית | מחירון קידוחי ספיגה | מחירון סיכוך בלוחות פי.וי.סי ולוחות פוליקרבונט | מחירון כבלי התקנה כולל תו תק | מחירון ברזי כיבוי אש | מחירון אגרגרטים מיוחדים | מחירון צביעה וסימון דרכים | מחירון אזעקות )גילוי פריצה( | מחירון מחסומי רצפה | מחירון צביעת נגרות אומן | מחירון בטון מובא | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע( ובורות רקב - מפוליאתילן | מחירון מערכת נקזים ואיוורור | מחירון חוליות מבטון טרום | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון איטום מעברים נגד אש | מחירון מא"זים אופיין C | מחירון תבניות לעמודים עגול | מחירון תשתית אופטית | מחירון מא"זים אופיין C | מחירון חוליות מבטון טרום | מחירון חימום רצפתי | מחירון תערובות לטיח | מחירון יציקת מצע מדה כהכנה לשטיח או פרקט | מחירון יחידות מאייד ויחידות עיבוי לחדר קירור (18°C | מחירון שסתום אל חוזר למים | מחירון אשפתונים | מחירון מתקן לייבוש כלים | מחירון מוספים לבטון | מחירון חלון נגרר לתוך כיס