botox

פתח דבר

בעידן המודרני התמכרות לסמים ואלכוהול הפכה לנגע שפשה בחברה וכילה בה כל חלקה טובה. נגע הסמים, על כל שלוחותיו השונות, הפך לנדבך קריטי בהתעצמות מעשי העבירה השונים ובכללם גניבה, מעשי אלימות ועוד.

הלחימה בנגע זה מוצאת את ביטוייה באמצעי אכיפת החוק, איתור מעשי העבירה ועושיה וביעורם על-ידי החוק. נגע זה החל מזה זמן רב לזלוג לכל רבדי החברה הבוגרת ואף לנוער.

מדף הספרים שידע ספרות לא מעטה בתחום זה מתעשר אף עתה בספר נוסף המנתח בדרך שונה את רבדי החוק והפסיקה בסוגיה כאובה זו.

מדובר בחיבור פרקטי הבוחן את בסוגיה דרך סעיפי החוק הנוגעים לנושא והפסיקה. דרך זו מאפשרת איתור פתרונות מידיים לכל בעיה משפטית בה יתקל עורך-הדין, המשפטן והשופט בבואו להתעסק עם נושא זה.