botox

פתח דבר

בעת האחרונה, אני מוצא עצמי עוסק יותר ויותר בניהול תיקי גישור. בעיני, זה הליך אידיאלי לסילוק מחלוקות בדרכי שלום; ואם לא יאשימוני בנאיביות יתר, אני מעריך כי הליך זה ילך ויעמיק בתודעתנו, ויביא מזור לכל מערכת המשפט, ההולכת וקורסת, מעוצמת התיקים. "עוצמה" זו של תיקים המוגשים חדשות לבקרים לבתי-המשפט, היא שהניעה אותי לכתוב ספר זה.

עורכי-דין רבים, מוצאים עצמם כיום (בשל "צוק העתים"), עוסקים ב-"מגוון תחומים", אף אם אין להם בהכרח הידע והמיומנות בתחום שבו הם מגישים תביעות לבתי-המשפט.

העוולה (בהא הידיעה) הנפוצה, המוכרת לעורכי-הדין, ושבה נעשה השימוש לרוב - זו הרשלנות. בימים עברו, לא ניתן היה למצוא כמעט עורך-דין שיאות לתבוע את חברו, שחטא ברשלנות.

כיום, פזורים אינספור עורכי-דין שיקפצו על "עגלת התביעות".

לא טוב היה הדבר בעבר (הלקוחות שנפגעו באמת, קופחו, ונמנעה מהם זכות הגישה לערכאות), וגם אין טוב הדבר כיום (לא אחת מוגשות תביעות סרק!).

הגיע לידי באחרונה תיק גישור מבית-המשפט, שבו התבקשתי לנסות ליישב המחלוקת בתביעה שבה נטענה עוולת הרשלנות ושהוגשה כנגד עורך-דין, אשר ייצג לקוח בתביעת נזיקין. העילה העיקרית נגדו: ניהול ההליך המשפטי בהתרשלות, בכך שהשיג ללקוחו סכום פיצוי הנמוך לאין ערוך לעומת הנזק שנגרם לאותו לקוח בפועל. לכאורה, טענות של ממש להתרשלות של עורך-הדין. בכתב הגנתו פרט הנתבע ("הרשלן"), את פעולותיו כעורך-דין: שיגור הלקוח לבדיקה אצל מומחה רפואי; חוות-דעת רפואית; הגשת תביעה לבית-המשפט; הכנת תחשיב נזק; דיונים מקדמיים; לרבות דיון בתחשיבי הנזק וקבלת המלצה של בית-המשפט לסילוק התביעה בפשרה.

"פגשתי הלקוח בניחותא במשרדי, הבהרתיו את יסודות הצעת הפשרה, על יתרונותיה וחסרונותיה, לרבות הסיכויים והסיכונים שבהמשך ניהול התיק.
הלקוח הבין, הפנים, ביקש שהות להיוועץ, ולמחרת הודיעני כי יסכים לקבל את הצעת בית-המשפט."

בפגישת הגישור במשרדי, שאלתי את בא-כוחו החדש של התובע, אם הנטען בכתב הגנתו של עורך-הדין הנתבע, אכן תואם את מה שקרה במציאות.

"אמנם נכון", ענה עורך-הדין.

מהם, אם כן, יסודותיה של עוולת הרשלנות במקרה זה? הקשיתי.

"אין אני בדיוק יודע" ענה לי חברי המלומד ברוב הגינותו, "אבל, יש לו לנתבע, ביטוח, שהביטוח ישלם משהו" הפליג באמירותיו, חסרות הבסיס המשפטי.

"הביטוח ישלם, רק אם וכאשר המבוטח התרשל כלפי לקוחו", הבהרתי.

ואידך זיל גמור.

מצאתי לנכון להביא בפניכם את העקרונות הבסיסיים והחשובים, הנוגעים לעוולה הנפוצה ביותר בנזיקין, כדי שכל אחד מאיתנו ידע לעשות בה שימוש, בשום שכל ובשיקול-דעת זהיר. אני מקווה שהאמור בספר, יהיה בבחינת מצרך שימושי, כדי לשקול איך וכיצד תוגש התביעה, ואיך היא תוכח - בבית-המשפט;

חשוב לא פחות: מתי יש להמליץ ללקוח, להימנע להגיש, תביעת נזיקין; והעיקר: הצלחה לכל אחד מאתנו, איש איש בדרכו.