botox
הספריה המשפטית
ציתות לציטוט - מבחר אמרות חכמה, אמרי שפר וניסוחי לשון מיוחדים לעולם המשפט

הפרקים שבספר:

מבוא

הכתיבה המשפטית המיוחדת מהווה נתיב לשוני מיוחד השונה במהותה מכתיבה רגילה. על-אף שזו קיבלה דימוי של שפה יבשה, חדה שכל עניינה במתן פתרונות לסכסוכים בין בני אדם, הרי ששופטי בתי-המשפט ידעו לתבל את פסיקתם בפניני משפט, אמרות חכמה וניסוחי לשון מיוחדים, שהיה בהם כדי להפוך את פסיקתם ליצירה ספרותית מיוחדת ומעניינת.

ביטויים ואמרות שפר רבים אמנם מוצאים את שילובם ההגיוני במידע המשפטי שהוא אחד מכליהם של העוסקים במשפט, אבל הם הפכו את היצירה המשפטית למעניינת, מחנכת, מעדנת ומייצרת אפיקי מחשבה לכל העוסקים במשפט כמו גם לכל אדם. אין לך תחום משפטי אחד החסר את כתיבתם המיוחדת של השופטים כאמור. על-כן בחרנו לרכז בחיבור ספרותי זה את מבחר הציטוטים, אמרות השפר והחכמה וניסוחי לשון מיוחדים העוברים כחוט השני בכל פסיקות בתי-המשפט ובנושאים שונים ומגוונים.

אין ספק שאימוצם של ניסוחים ואמרות אלה אל תוך כתבי העוסקים במשפט תביא לשגשוגה של השפה המשפטית המיוחדת והנאה שתקשט את מסמכי בית-הדין.

נושאי הספר מסודרים בסדר א' - ב' להקלת ההתמצאות בו החל מפרק 3 ואילך.