botox

הקדמה מאת כב' השופטת אלה מירז, שופטת בית המשפט לענייני משפחה

ספרה של עו"ד אורית ג'קמן בא למלא חלל בספרותנו המשפטית בנושא הטיפול בקטינים, נוער, חסויים וחסרי ישע מצד אחד, ומצד שני - להאיר עיני הקורא בתפקידם של פקידי הסעד בהגנה ודאגה לרווחתם ולשלומם והבעייתיות הקשורה להתנהלותם של פקידי הסעד במסגרת תפקידם.
פקידי הסעד במילוי תפקידים פועלים על-פי הוראות החוק והחלטות בית-משפט. מאידך, פקידי הסעד באים מדיסצפלינה טיפולית המנחה אותם בעבודתם. דואליות זו יוצרת לא פעם דילמות במילוי תפקידם, עליהם עומדת עו"ד ג'קמן בספרה.
בית-המשפט הוא "אבי היתומים" - ופקידי הסעד מהווים את זרועו הארוכה של השופט הדן בעניינם ועליהם מוטלת החובה של איסוף הראיות, העדויות ומתן ההמלצות הנדרשות לבית-המשפט לטובת הקטינים החסויים, חסרי הישע והמשפחות הנמצאות במצבי משבר.
הספר מהווה נדבך חשוב בבדיקת תפקידם של פקידי הסעד, שהינו בעל חשיבות רבה ונועד לתרום לחיזוק האיזון והאובייקטיביות בתהליכי השיפוט אך גם נוגע בבעייתיות הנובעת ממילוי תפקידם של פקידי הסעד, על-פי חוק ועקרונות הצדק של תום-לב, אוביקטיביות, איזון וטובת הקטין.
הספר יהווה כלי עזר משמעותי לשופטים, במיוחד לשופטי בתי-המשפט לנוער ולמשפחה, ולמשפטנים. יחד עם זאת, כל מי שמעוניין בתחום ימצא בו עניין רב בשל חשיבות הנושא ודרך הצגתו הבהירה והמעניינת.

אלה מירז, שופטת
בית-המשפט לענייני משפחה