מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני כב' השופטת יפעת שיטרית
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
1. איאד הייב

2. חוסיין הייב

3. רדאון הייב

4. כמיל הייב

נוכחים: בשם המאשימה: עו"ד סופי גרניט
בשם הנאשם 1: בעצמו וע"י ב"כ עו"ד הייב
בשם הנאשם 2: בעצמו וע"י ב"כ עו"ד עלא עתאמנה מטעם הסניגוריה הציבורית
בשם הנאשם 3: בעצמו וע"י ב"כ עו"ד סעיד חדאד מטעם הסניגוריה הציבורית
בשם הנאשם 4: בעצמו וע"י ב"כ עו"ד פתחי פוקרא
<#1#>
<#2#>
הכרעת דין בעניינו של נאשם 1 בלבד

על יסוד הודאת הנאשם בעבירה נשוא התיק המצורף ואשר עניינה הפרת הוראה חוקית, ושעה שראיתי להותיר את הרשעת הנאשם בדין בעבירה נשוא התיק המקורי על כנה ולהרשיעו בעבירה נשוא התיק המצורף, הרי שאני מרשיעה את הנאשם 1 בביצוע העבירה נשוא התיק המצורף, כמבואר לעיל.
<#3#>

ניתנה והודעה היום י"ט כסלו תשע"ה, 11/12/2014 במעמד הנוכחים.

יפעת שיטרית , שופטת

<#4#>
גזר דין בעניינם של הנאשמים כולם

מבוא

1. כנגד הנאשמים הוגש לבית משפט זה כתב אישום אחד, בו יוחסו להם במקור העבירות שעניינן, תקיפה בנסיבות מחמירות (באשר לכל הנאשמים), תגרה (באשר לכל הנאשמים) וחבלה בכוונה מחמירה (באשר לנאשם 4 בלבד).

2. תחילה, כפרו הנאשמים במיוחס להם בכתב האישום.

3. בדיון אשר התקיים בפניי ביום 22.12.13 ולאחר שהוחל בשמיעת ראיות, הגיעו הצדדים להסדר טיעון ולפיו, הנאשמים יחזרו בהם מכפירתם, כתב האישום יתוקן, הנאשמים יודו בעובדות כתב האישום המתוקן ויורשעו על פי הודאתם. עוד הוסכם, כי הצדדים יטענו באופן חופשי לעונש וכי בעניינם של הנאשמים 1, 2 ו- 4 יוזמנו תסקירים מאת שירות המבחן בטרם יישמעו טיעוני הצדדים לעונש. כן הוסכם, כי אין בהמלצות התסקירים כדי לחייב מי מן הצדדים. כן הוסכם, כי לבקשת ב"כ הנאשם 4, תוזמן חוות דעת הממונה על עבודות השירות בעניינו של נאשם זה, כאשר אין בהמלצות התסקיר או בעצם הגשת חוות דעת הממונה, כדי לגבש עמדה או כדי לכבול מי מן הצדדים לעמדה עונשית כזו או אחרת וכי כל צד שומר על טענותיו ויטען באופן חופשי לעונש. עוד הוסכם, כי ב"כ הנאשמים יהיו רשאים להעלות כטענות לעניין העונש את הטענות בהן הם אוחזים במסגרת טענת "הגנה מן הצדק", לרבות אכיפה בררנית, מבלי שיש בהסכמת המאשימה באשר לעצם מתן האפשרות להעלאת הטענות כאמור, כדי להסכים לגופן של הטענות בהקשר זה. כך יהיו רשאים ב"כ הנאשמים לטעון באשר לחלקו של כל אחד מן הנאשמים והמתלוננים באירוע, לאור המשתקף והעולה מהדיסקים המתעדים את האירוע להוכחת נסיבות ביצוע העבירה, בהתאם לתיקון 113 לחוק העונשין. עוד הוסכם, כי לצורך גזירת הדין, בית המשפט ישוב ויצפה בדיסקים המתעדים את האירוע. כך הובהר, כי בעניינו של הנאשם 3 לא יוזמן תסקיר מאת שירות המבחן ולא תוזמן חוות דעת ממונה וגם בעניין זה יטענו הצדדים באופן חופשי לעונש (הכל ביחד יקרא להלן: "הסדר הטיעון").

4. בהתאם להסדר הטיעון, הנאשמים חזרו בהם מכפירתם, כתב האישום תוקן, התקבל וסומן ב/1 (להלן: "כתב האישום"). הנאשמים הודו בעובדות כתב האישום המתוקן והורשעו על פי הודאתם בעבירות כדלקמן:
באשר לנאשמים 1-3:
5. תקיפה בנסיבות מחמירות - עבירה לפי סעיף 382(א) +סעיף 380 לחוק העונשין, התשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין").

באשר לנאשם 4 בלבד:
6. ניסיון לפציעה בנסיבות מחמירות תוך הסתייעות ברכב- עבירה לפי סעיפים 334 + 335(א)(1) + 25 לחוק העונשין בצירוף סעיף 43 לפקודת התעבורה [נוסח חדש], התשכ"א- 1961 (להלן: "פקודת התעבורה").

7. בהתאם להסדר הטיעון, הוריתי על הגשת תסקירים מאת שירות המבחן בעניינם של הנאשמים 2,1 ו-4 ולבקשת ב"כ הנאשמים 1 ו – 2, התבקש שירות המבחן, להתייחס בעניינם של הנאשמים 1 ו- 2 גם באשר לסוגיית הרשעתם בדין. עוד צוין, כי אין בכך כדי לקבוע מסמרות או ליצור ציפייה בהקשר זה. תסקירים, כאמור, מונחים בפני. כן הוריתי על הגשת חוות דעת הממונה על עבודות השירות בעניינו של הנאשם 4. חוות דעת, כאמור, מונחת בפניי והיא חיובית.

8. ביום 10.3.14, ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים ולפיה, תוגש הצהרת נפגע העבירה, פארס חמוד, אשר תתקבל כראיה לעונש מטעם המאשימה מבלי שקרבן העבירה יעיד אודותיה וייחקר בחקירה שכנגד על ידי ב"כ הנאשמים. יחד עם זאת, הובהר, כי אין בהסכמת הנאשמים להגשת הצהרת נפגע העבירה, כאמור, מבלי לחקור אותו אודותיה, כדי לוותר על טענותיהם באשר למשקל הצהרת נפגע העבירה ורכיבי הנזק הנטענים במסגרתה, זאת בהעדר כל אסמכתאות שהוגשו לעיגון הנזקים הנטענים בהצהרת נפגע העבירה וכן, כי הם שומרים על זכותם לטעון בהקשר זה, לרבות בסוגית האשם התורם. הצהרת נפגע העבירה התקבלה וסומנה ת/10.

9. ביום 1.5.14 ולבקשת הנאשם 1, הוריתי על צירוף תיק נוסף, אשר תלוי ועומד כנגדו ואשר עניינו תיק פל"א 456431/13 של תחנת ירדן, ואשר עניינו עבירה של הפרת הוראה חוקית. הנאשם 1 הודה בביצוע העבירה כאמור, ולבקשת ב"כ הנאשם קבעתי, כי הנאשם ביצע את העבירה נשוא התיק המצורף ונמנעתי בשלב זה מלהרשיעו בדין. יובהר, כי במעמד זה הבהירה המאשימה, כי היא עותרת להרשעת הנאשם בדין באופן כולל וב"כ הנאשם הבהיר, כי הוא עותר להימנע מהרשעה, כאמור.

10. ביום 11.09.14, הוריתי על הגשת חוות דעת הממונה על עבודות השירות בעניינם של הנאשמים 1, 2 ו- 3, זאת מבלי לקבוע מסמרות בהקשר זה. חוות הדעת, כאמור, מונחות בפני והן חיוביות.

עובדות כתב האישום המתוקן:
11. מעובדות כתב האישום המתוקן עולה, כי כל הנאשמים עובדים בבית האריזה "א. קרני פרי גליל גולן" (להלן: "המפעל"), באזור התעשייה בצחר, או מספקים עבודה למפעל זה, כמפורט בהמשך.

12. עוד עולה, כי הנאשם 1 הינו קבלן כוח אדם המספק עובדים למפעל. הנאשם 2 עובד בהסעת פועלים למפעל, בחברת כוח אדם השייכת לאביו של הנאשם 1 ועובד עם הנאשם 1. בנוסף, הנאשם 2 הינו שכן של הנאשם 1 וקרוב משפחתו. הנאשמים 3 ו- 4 הינם עובדים במפעל, הנאשם 3 הינו חברו של הנאשם 1 ויש בינו ובין הנאשמים 1 ו-2 קרבת משפחה רחוקה. בין כל הנאשמים קיימים הכרות ויחסים טובים עקב מגוריהם בכפר טובא – זנגריה ועבודתם במפעל.

13. כן עולה, כי פארס חמוד (להלן: "פארס"), הינו קבלן כוח אדם מבית ג'אן, אשר היה מביא עובדים למפעל במשך כשנתיים קודם לאירועים שיתוארו להלן. אחיו, מהראן חמוד (להלן: "מהראן"), עבד כשבועיים במפעל בטרם אירועים אלה.

14. כך עולה, כי בין הנאשמים 1 ו-2 לבין פארס הייתה מתיחות עקב תחרות על הבאת עובדים למפעל.

15. עוד עולה, כי ביום 1.2.13, בשעה 06:30 בקירוב, הביא פארס עובדים למפעל. זמן קצר לאחר מכן, ביקש פארס להיכנס לחדר האוכל במפעל, בו ישבו באותה עת פועלות שהביא. הנאשמים 1, 2 ו- 3 חסמו בגופם את כניסתו של פארס למפעל, עד שזה הצליח לעבור ביניהם ולהיכנס. בשלב זה, החלו נאשמים אלה לקלל את פארס והנאשם 1 אמר לפארס לצאת החוצה "אם הוא גבר".

16. כן עולה, כי פארס יצא מהמפעל, נכנס לרכבו במטרה לנסוע מהמקום והנאשמים 1 ו- 2 יצאו אחריו. פארס יצא עם רכבו משטח המפעל ועצר במפגש בין הכניסה למפעל לבין הכביש. בשלב זה, ניגשו הנאשמים 1 ו- 2 לרכב, הנאשם 1 פתח את דלת הכניסה לרכב ליד מושב הנהג, הנאשם 2 תקף את פארס והחל להכותו בעודו יושב במושב הנהג והנאשם 1 הצטרף לתקיפה זו.
17. עוד עולה, כי למקום הגיעו הנאשמים 3 ו- 4. הנאשם 3 התקרב לנאשמים 1 ו- 2 שהיכו את פארס ואז עזב הנאשם 2 בריצה את המקום במטרה להצטייד בחפץ כדי לתקוף באמצעותו את פארס. הנאשם 3 הצטרף לתקיפה והחל אף הוא להכות את פארס יחד עם הנאשם 1, כשהם מונעים מפארס מלצאת מהרכב. בשלב זה, הגיע למקום עידן (שאדי) טריף, אף הוא קבלן כוח אדם, אשר ניסה להפריד בין הניצים.

18. כן עולה, כי הנאשם 2 חזר בריצה למקום הקטטה עם אלת עץ. הנאשם 2 הצטרף לנאשמים 1 ו- 3 בתקיפת פארס והיכה את פארס שש מכות באלה.

19. עוד עולה, כי בשלב זה הגיע למקום מהראן, אשר דחף את הנאשם 2 והפיל אותו. הנאשם 4 רץ לעבר מכוניתו. פארס הצליח לצאת מרכבו והצטרף לתקיפתו של הנאשם 2. הנאשמים 1 ו- 3 רצו מהמקום על מנת להשיג חפצים כדי לתקוף באמצעותם את פארס ומהראן.

20. עוד עולה, כי מהראן ופארס המשיכו להתקוטט עם הנאשם 2 שהיה על הקרקע, פארס נטל את האלה שנפלה מידיו של הנאשם 2 והיכה אותו מספר מכות באלה זו. הנאשם 2 ניסה להתנגד ולהתחמק מהמכות ואף לתפוס ברגליו של פארס.

21. כן עולה, כי לאחר שהיכה את הנאשם 2 מספר מכות, הפסיק פארס להכותו וניגש חזרה לרכבו. הנאשם 2 תפס ברגליו של פארס, הפיל אותו ונאבק בו על הקרקע. הנאשמים 1 ו- 3 חזרו בריצה מכיוון המפעל, כאשר הנאשם 3 הצטייד בכיסא פלסטיק והנאשם 1 הצטייד באלה. הנאשם 3 חבט את הכיסא ברצפה, עד שהכיסא נשבר וחלקים ממנו פגעו בפארס. לאחר מכן, הצליח פארס לקום על רגליו והמשיך להיאבק בנאשם 2. בינתיים, הוציא מהראן מידיו של הנאשם 1 את האלה, חזר למקום בו נאבק פארס בנאשם 2 וניסה להכות את הנאשם 2 באלה.

22. עוד עולה, כי הנאשם 4 נכנס לרכבו מסוג מאזדה מ.ר. 7245229 (להלן: "הרכב") ונסע בו על הכביש הלוך וחזור קרוב למתקוטטים.

23. כן עולה, כי הנאשם 1 רץ חזרה למפעל, במטרה להצטייד שוב בחפץ כלשהו וחזר עם כיסא בעל שלד מתכת כדי לתקוף בעזרתו את פארס ומהראן, אך בשלב זה הסתיימה הקטטה.

24. עוד עולה, כי הנאשם 4 נסע במהירות ברכב לכיוון הכניסה למפעל. פארס עמד ליד שער הכניסה למפעל, הנאשם ניסה לפגוע בפארס באמצעות הרכב ולגרום לו לפציעה. פארס סטה הצידה במהירות והכה ברכב באלה שהייתה בידו.

25. כך עולה, כי כתוצאה ממעשים אלו של הנאשמים, נגרמו לפארס כאבים בראש, בחזה, בגב ובגפיים, שריטות בפניו, פצעים קטנים בכף ידו, שפשופים בגפיים, חבלה בברך שמאל, חתך באחת מאצבעות יד שמאל ונפיחות ושטף דם באצבע אחת. הוא טופל בבית חולים ופצעיו נתפרו. גם הנאשמים 1 ו- 3 נפגעו בקטטה וטופלו בבית החולים.
טיעוני המאשימה לעונש:
26. בדיון אשר התקיים בפניי ביום 1.5.14, הוגשו גיליונות הרשעותיהם הקודמות הפליליות של הנאשמים 2, 3 ו-4, אשר התקבלו בהתאמה וסומנו ת/1, ת/2 ו-ת/3. כן הוגש גיליון הרשעותיו הקודמות התעבורתיות של הנאשם 4, אשר התקבל וסומן ת/4. כן הוגש פלט פרטי בעלות שאילתא לרכב השייך לנאשם 4, אשר התקבל וסומן ת/5. כן הוגש דיסק המתעד את האירוע, אשר הוגש במסגרת הליך שמיעת הראיות וסומן ת/1.

27. במסגרת טיעוניה לעונש הדגישה המאשימה את העבירות בהן הורשעו הנאשמים על פי הודאתם. באשר לנסיבות האירוע טענה המאשימה, כי כתב האישום המתוקן הינו מפורט דיו והוא מהווה, אפוא, מעין תמלול למתואר בדיסק שהוגש המתעד את האירוע.

28. באשר לערכים החברתיים שנפגעו מביצוע העבירות ומידת הפגיעה בהם, טענה המאשימה, כי הנאשמים פגעו בערכים המוגנים אשר הינם, שלמות הגוף, ביטחונו האישי של הפרט וכן שמירה על הסדר הציבורי.

29. כך טענה המאשימה, כי הנאשמים ביקשו לפתור בדרך בריונית את בעיית התחרות אשר נוצרה במקום עבודתם, שעה שהם פעלו בצוותא ונקטו באלימות קשה תוך שימוש בחפצים שונים המהווים נשק קר.

30. עוד טענה המאשימה, כי אין עסקינן בהתלקחות ספונטנית. בהקשר זה הפנתה המאשימה לעובדות כתב האישום המתוקן, אשר לדידה, מלמדות, כי הנאשמים 1, 2 ו- 3 התגרו במתלונן עוד בטרם האירוע, שעה שעצרו בגופם את המעבר מחדר האוכל ומנעו את כניסתו, זאת ללא כל התגרות מצדו. כן הוסיפה המאשימה וטענה, כי לאחר שהמתלונן ביקש לעזוב את המקום, הוא עלה לרכבו, הגיע לפתח שער המפעל, שם הנאשמים ביקשו ממנו לעצור. בהמשך, כאשר המתלונן פתח את דלת הרכב, הנאשמים 1 ו- 2 תקפו אותו בהיותו בתוך הרכב.

31. באשר לחלקם היחסי של הנאשמים בביצוע העבירות, הדגישה המאשימה, כי האירוע בוצע על ידי כל הנאשמים בצוותא. כך תיארה ב"כ המאשימה את מעשי הנאשמים ואת חלקם היחסי של כל אחד מן הנאשמים באירוע, כפי העולה מעובדות כתב האישום המתוקן.

32. כן ביקשה המאשימה לדחות את טענות הנאשמים ולפיהן, הנאשמים פעלו מתוך הגנה עצמית, בטענה, כי המתלונן גרר אותם למעשי האלימות המתוארים בכתב האישום המתוקן, טענות אשר העלו הנאשמים גם בפני שירות המבחן וכאמור, ב"כ המאשימה עתרה לדחיית טענה זו על הסף.

33. באשר לנזק שנגרם מביצוע העבירות, טענה המאשימה, כי למתלונן נגרם נזק שעניינו חבלות גוף והפנתה בהקשר זה למפורט בעובדות כתב האישום המתוקן. כך הדגישה המאשימה, כי נזק חמור יותר נגרם למתלונן כפי העולה מהצהרת נפגע העבירה ואשר עניינו איבוד מקום עבודתו.

34. באשר לנזק שעלול היה להיגרם מביצוע העבירות הדגישה המאשימה, כי עסקינן באירוע רב משתתפים, במהלכו נעשה שימוש באלות ובכיסאות, בשים לב למסוכנות הטמונה בכך. עוד הדגישה המאשימה את המסוכנות המשמעותית הגלומה במעשי הנאשם 4, שעה שעשה שימוש ברכב המוגדר בפסיקה כ"כלי קטלני".

35. כך ביקשה המאשימה לדחות את טענת הנאשמים ולפיה, קיימת במקרה דנן קרבה לסייג לאחריות פלילית. בהקשר זה טענה המאשימה, כי במקרה דנן לא קם לנאשמים כל סייג ואף לא קרבה לסייג שכן, הנאשמים הם אלו שיזמו את האירוע ולמרות שהיה באפשרותם לחדול ממעשיהם ולעזוב את המקום, הם בחרו להמשיך במעשיהם.

36. באשר למדיניות הענישה הנהוגה בעבירות אלימות, הדגישה המאשימה, כי קיימת מגמה להעלאת רף הענישה בעבירות אלו, על מנת למגר תופעה זו. בהקשר זה הגישה המאשימה אסופת פסיקה והפנתה לפסיקה רלוונטית. כך גם הפנתה המאשימה למדיניות הענישה הנוהגת בעבירה שעניינה ניסיון לפציעה בנסיבות מחמירות, הרלוונטית לעניינו של נאשם 4 בלבד, תוך עריכת האבחנה בין הנסיבות העולות מן הפסיקה, לבין נסיבות המקרה דנן.

37. בנסיבות אלו, טענה המאשימה, כי מתחם העונש ההולם בעניינו של הנאשם 4, בזיקה לעובדה, כי עסקינן בעבירת "ניסיון", נע בין 18 חודשי מאסר בפועל לבין 3.5 שנות מאסר בפועל.
38. כך הדגישה המאשימה, כי בית המשפט העליון שב ועמד על הצורך בהרתעת היחיד והרבים בעבירות אלימות. נוכח עקרון ההלימה, נסיבות ביצוע העבירה ומדיניות הענישה הנהוגה, סבורה המאשימה, כי מתחם העונש ההולם בעניינם של הנאשמים 2,1 ו-3 נע במקרה דנן בין 6 חודשי מאסר בפועל לבין 18 חודשי מאסר בפועל וכי מתחם הקנס בעניינם נע בין 2,500 ₪ לבין 10,000 ₪. עוד טענה המאשימה, כי מתחם הקנס בעניינו של הנאשם 4 נע במקרה דנן בין 5,000 ₪ לבין 15,000 ₪ וכי מתחם הפסילה בעניינו של הנאשם 4 נע בין שנת פסילה לבין 4 שנות פסילה.

39. באשר לנסיבות אשר אינן קשורות בביצוע העבירות, טענה המאשימה, כי הנאשם 1 נעדר הרשעות קודמות, לחובת הנאשם 2 הרשעה קודמת בגין ניהול עסק ללא רישיון וכי לחובת הנאשם 3 הרשעות קודמות בעבירות אלימות, איומים, עבירות לפי פקודת הסמים והפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו. כן הדגישה המאשימה, כי הנאשם 3 ריצה בעברו עונש מאסר, ממנו השתחרר אך לאחרונה. באשר לנאשם 4 טענה המאשימה, כי לחובת נאשם זה הרשעות קודמות בגין עבירות שעניינן, החזקת סכין, עבירות אלימות ועבירות רכוש, אשר בגינן הושתו עליו עונשים צופי פני עתיד, אשר לא היה בהם כדי להרתיעו מלשוב ולעשות בפלילים.

40. כך הדגישה המאשימה את המלצות שירות המבחן בעניינם של הנאשמים 2,1 ו- 4 ועתרה, כי בית המשפט ידחה המלצות אלו. בהקשר זה טענה המאשימה, כי קיים פער ניכר בין עובדות כתב האישום המתוקן בהן הודו הנאשמים, לבין תיאור הנאשמים את מסכת האירועים בפני שירות המבחן. בהקשר זה טענה המאשימה, כי עמדת הנאשמים מצביעה על היעדר הפנמה באשר לחומרת מעשיהם. כך הדגישה המאשימה, את טענת הנאשם 1 ולפיה, המתלונן הוא זה אשר תקף אותו. בהקשר זה הדגישה המאשימה, כי צפייה בסרטון, כמו גם עובדות כתב האישום המתוקן מלמדות אותנו, כי לא כך אירעו הדברים.

41. כן ציינה המאשימה, כי גם הנאשם 2 טען להגנה עצמית, כפי העולה מהתסקיר שהוגש. עוד ציינה המאשימה את התרשמות שירות המבחן ולפיה, הנאשם נוהג באימפולסיביות ומתקשה לחשוב על תוצאות מעשיו. באשר לנאשם 4, טענה המאשימה, כי מהתסקיר שהוגש בעניינו עולה, כי נאשם זה נוטל אחריות חלקית בלבד למעשים וטען להגנה עצמית. עוד הדגישה, כי בניגוד לטענת הנאשם בפני שירות המבחן, הרי שלא נערכה סולחה בין הצדדים.

42. כך טענה המאשימה, לדחות את המלצות שירות המבחן בעניינם של הנאשמים 1 ו – 2 באשר לסוגיית העדר הרשעתם בדין. כך הדגישה, כי לחובת רוב הנאשמים הרשעות קודמות ומשכך, אין ציפייה לפגיעה עתידית במקור פרנסתם. עוד ציינה, כי האירוע אינו עומד בדרישות "הלכת כתב" וכי האינטרס הציבורי מחייב את הרשעת הנאשמים בדין.

43. כן עתרה המאשימה לדחות את טענות הנאשמים בעניין "אכיפה בררנית". כך טענה, כי במקרה דנן נסגר התיק כנגד המתלונן ואחיו בשל חוסר ראיות וכי בנסיבות המקרה דנן והתנאים לתחולת סייג ההגנה העצמית, הרי שלא ניתן להוכיח, כי מעשיהם של המתלונן ואחיו, חרגו מהתנאים לתחולת סייג זה. בנסיבות אלו, טענה המאשימה, כי אין עסקינן בהחלטה שרירותית וכי עניינם של המתלונן ואחיו נבדקו עניינית והתקבלו על בסיס תשתית ראייתית. בנסיבות אלו, עתרה המאשימה לדחיית טענה זו.

44. אשר על כן, עתרה המאשימה להשית על כל אחד מן הנאשמים עונש מאסר בפועל בהתאם למתחמי הענישה אשר הציעה. בנוסף עתרה להשית על כל אחד מן הנאשמים מאסר מותנה מרתיע וחיובם בתשלום קנס ובפיצוי למתלונן. כן עתרה בעניינו של הנאשם 4, להשית על נאשם זה פסילת רישיון נהיגה בפועל ופסילה מותנית וכן להורות על חילוט הרכב בו עשה הנאשם שימוש לשם ביצוע העבירה, בהתאם להוראת סעיף 39 לפסד"פ. בהקשר זה הדגישה ב"כ המאשימה, כי העבירה בוצעה תוך עשיית שימוש ברכב ובזיקה לחומרת המעשה והנזק שנגרם, עתרה כאמור, לחילוט הרכב.

45. בדיון מיום 26.10.14, חזרה המאשימה על עמדתה העונשית, כמבואר לעיל.

טיעוני הנאשם 1 לעונש:
46. בטיעוניו לעונש, טען ב"כ הנאשם באשר לטענה שעניינה "אכיפה בררנית". כן טען, כי יש ליתן משקל להודאת הנאשם. עוד הפנה ב"כ הנאשם לתסקיר שירות המבחן, אשר הוגש בעניינו של הנאשם וטען בהקשר זה, כי התסקיר הינו חיובי וכי יש לאמץ את המלצותיו.

47. כך הדגיש ב"כ הנאשם, כי הנאשם יליד 1990, נעדר כל הרשעות קודמות. עוד ציין, כי בגין ההליכים נשוא תיק זה, ישב הנאשם במעצר מאחורי סורג ובריח משך תקופה של מעל חודש ימים ולאחר מכן, שוחרר לחלופת מעצר בתנאים מגבילים, אשר בתחילתם כללו מעצר בית מלא ואיזוק אלקטרוני, תנאים אשר הוקלו בהמשך. עוד ציין, כי במהלך האירוע נשוא כתב האישום, נחבל הנאשם 1 והובא לבית החולים. בהקשר זה, הוגש תיעוד רפואי אשר התקבל וסומן נ/1. כן הוגשו המלצות ממעסיקיו השונים של הנאשם ומאנשים אשר הנאשם עובד עימם, המלצות אשר התקבלו במאוחד וסומנו נ/2. עוד ציין, כי הנאשם הינו דמות חיובית בחברה.

48. ב"כ הנאשם הדגיש, כי עסקינן במעידה חד פעמית. עוד הפנה באשר לסוגיית הרשעת הנאשם בדין להלכת "תמר כתב" וטען בהקשר זה, כי הרשעת הנאשם בדין תגרום לו לנזק בלתי הפיך. ב"כ הנאשם הפנה בהקשר זה לפסיקה רלוונטית הן באשר לסוגיית הרשעת הנאשם בדין והן באשר לענישה הראויה.

49. במסגרת טיעוניו הפנה עוד ב"כ הנאשם לסרטון המתעד את האירועים ולחלקו של המתלונן כפי העולה מסרטון זה. עוד עתר שלא להתייחס ושלא לייחס משקל להצהרת נפגע העבירה שכן לדידו, הצהרה זו אינה ערוכה כדין ואינה נתמכת בראיות. כך הדגיש, כי המתלונן עבד כשכיר במפעל.

50. בדבריו בפני הביע הנאשם צער על מעשיו. כך הדגיש, כי עסקינן בטעות ובמעידה חד פעמית וציין כי הוא הפיק את הלקח הנדרש.

טיעוני הנאשם 2 לעונש:
51. במסגרת טיעוניו לעונש, עתר ב"כ נאשם זה, כי בית המשפט יסטה ממתחם העונש ההולם במקרה דנן וזאת משיקולי שיקום.

52. באשר לנסיבות הקשורות בביצוע העבירה, הפנה גם ב"כ נאשם זה לסרטון המתעד את האירועים ולדידו, בכך יש כדי ללמד, כי אין עסקינן באירוע אשר הינו פרי תכנון מוקדם וכי עסקינן באירוע אשר החל בעקבות השתלשלות אירועים והסלמה ספונטניים. באשר לחלקו היחסי של נאשם זה בביצוע המעשים, שב והפנה ב"כ הנאשם לעולה מסרטונים המצויים בדיסק והנראה בהם. בהקשר זה הלין ב"כ הנאשם על כך שהמתלונן ואחיו לא הועמדו לדין ולדידו, צפייה בדיסק מלמדת, כי אין עסקינן בסייג הגנה עצמית העומד למתלונן ולאחיו.

53. באשר לטענת המאשימה, כי הייתה הזדמנות לנאשמים לברוח או לעזוב את המקום, טען ב"כ הנאשם, כי צפייה בדיסק מלמדת, כי אפשרות זו לא עמדה לנאשם 2 כאשר נאשם זה נראה שוכב על הרצפה ושניים בועטים בו. עוד טען ב"כ הנאשם, כי סייג הגנה עצמית אינו עומד למתלונן ולאחיו נוכח העולה מהדיסק ולפיכך, כאמור, העלה טענת "אכיפה בררנית" בהקשר זה. באשר לסוגיה זו הגיש ב"כ הנאשם מספר אסמכתאות רלוונטיות אשר התקבלו וסומנו נ/3 ו – נ/4.

54. באשר לנזק שנגרם מביצוע העבירה, הגיש ב"כ הנאשם תיעוד רפואי, אשר ממנו ניתן ללמוד, כך לדידו, כי נאשם 2 נפצע באורח קשה במהלך האירוע ואף אושפז בבית חולים למשך תקופה של ממש. לאחר שחרורו מבית החולים, המשיך הנאשם בקבלת טיפולים ומעקבים רפואיים, לרבות במהלך התקופה בה שהה בתנאים מגבילים. ב"כ הנאשם הפנה לתוכנו של התיעוד הרפואי שהוגש בעניינו של הנאשם 2, אשר ממנו ניתן ללמוד, כי נאשם זה נפצע בקרקפת, נגרם לו שטף דם בעין שמאל, סימני דימום באף, רגלו הרוסה בשל שבר, תיעוד אשר הוגש בהקשר זה וסומן נ/5. בהקשר זה הדגיש, כי הנזק אשר נגרם לנאשם 2, הוא לא פחות מהנזק אשר נגרם למתלוננים.

55. כך ציין ב"כ הנאשם, כי גם הנאשמים פוטרו בעקבות מעורבותם באירוע דנן ובנסיבות אלו טען, כי הנזק שנגרם לנאשמים, אינו פוחת מהנזק אשר נגרם למתלוננים בהקשר זה. כך ציין, כי לא הוכח, כי המצב הרפואי של המתלונן, הוא זה שהביא את המעסיק או הקבלן לפטרו מעבודתו.

56. באשר לסיבות אשר הביאו את הנאשם לביצוע העבירה, טען ב"כ הנאשם, כי הרקע למעשים אינו קשור לנאשם 2 וכי מהסרטון ניתן ללמוד אודות השלב בו הגיע נאשם זה לרכב וכן חלקו היחסי של נאשם זה, בהתייחס לחלקם של יתר הנאשמים.

57. באשר לתצהיר נפגע העבירה, הדגיש ב"כ הנאשם את הסתייגות ב"כ הנאשמים בהקשר זה, כפי שקיבלה את ביטויה בפרוטוקול הדיון הרלוונטי. כך הדגיש, כי תצהיר נפגע עבירה אינו נסמך על אסמכתא כלשהי וכי לא הובאה כל ראיה באשר לנזקים הנטענים במסגרת תצהיר זה. בהעדר ראיות לביסוס האמור בתצהיר, הרי שאלה לא הוכחו.

58. באשר למדיניות הענישה הנהוגה, טען ב"כ הנאשם, כי קשת הענישה בעבירות מסוג זה רחבה והפנה בהקשר זה לפסיקה רלוונטית ולרמת הענישה אשר הושתה במסגרתה.

59. כך הפנה ב"כ הנאשם לעובדות כתב האישום המתוקן ולחלקו היחסי של הנאשם במעשים, כפי העולה מהן.
60. ב"כ הנאשם 2 הוסיף והדגיש, כי כפי הנראה בסרטון, הנאשם אכן היכה אולם מכות אלו היו כאקט של התגוננות, שעה שהנאשם 2 לא היה זה שהחל בקטטה וכי המתלונן פארס, הוא זה שהיכה את המכה הראשונה. עוד הדגיש, כי המתלונן ואחיו, תקפו את הנאשם 2, כשהוא שכוב על הרצפה וכי נאשם זה הגיב למכות שקיבל.

61. כך ציין ב"כ הנאשם, כי נאשם זה היה נתון במעצר מאחורי סורג ובריח מיום 1.2.13 ועד ליום 4.3.13 וכי לאחר מכן, שהה נאשם זה משך תקופה ארוכה בתנאים מגבילים, לרבות איזוק אלקטרוני. כך ציין, כי בהמשך ההליכים, הוקלו התנאים והתאפשרה לנאשם יציאה לעבודה.

62. ב"כ הנאשם הפנה עוד לתסקיר שירות המבחן שהוגש בעניינו של הנאשם ולעולה ממנו. כך הדגיש, כי עסקינן בנאשם בן 52, נשוי, אב למשפחה ברוכת ילדים, המונה 7 נפשות. עוד טען, כי עד למעצרו הנוכחי, הנאשם ניהל אורח חיים נורמטיבי, עבד במקום עבודה קבוע כקבלן בהסעות פועלים. עוד הדגיש, כי הנאשם לקח אחריות על מעשיו, הודה בהם והביע צער בגינם.

63. כך טען ב"כ הנאשם, כי הנאשם בחר להודות בכתב האישום המתוקן ובכך חסך זמן שיפוטי יקר. כן הדגיש, כי הודאת הנאשם מלמדת, כי הנאשם הפנים את חומרת מעשיו וכי הוא מביע חרטה בשלהם. עוד הדגיש ב"כ הנאשם, כי הנאשם הודה בחלקו במעשים וכי אם לא היה פועל כפי שפעל, היה נגרם לו נזק גופני גדול יותר. בהקשר זה הדגיש ב"כ הנאשם, כי הנאשם עדיין סובל מכאבים בראשו ובגבו וכי הוא נמצא במעקב רפואי. כן טען ב"כ הנאשם, כי מתסקיר שירות המבחן עולה, כי הנאשם מבין את משמעות מעשיו וכי ההליכים המשפטיים כנגדו חידדו את גבולות המותר והאסור.

64. כך הפנה ב"כ הנאשם להתרשמות שירות המבחן ולפיה, הנאשם מתנהל מבחינה משפחתית ותעסוקתית באופן יציב וכי שירות המבחן סבור, כי מאסר בפועל עלול להביא לרגרסיה חמורה בתפקוד הנאשם ומעריך, כי הדבר עלול לפגוע במצבו המשפחתי והתעסוקתי היציב. כן הדגיש ב"כ הנאשם, כי שירות המבחן בא בהמלצה להימנע מלהרשיע את הנאשם בדין, זאת כדי שלא לפגוע בעיסוקו של הנאשם. עוד ציין, כי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, הרי שגם מטעמי שיקום, ניתן להימנע מלהרשיע נאשם בדין.

65. בנסיבות אלו, עתר ב"כ הנאשם לאמץ את המלצות שירות המבחן בעניינו של נאשם זה.
66. בדבריו בפני, הביע הנאשם צער בשל מעשיו.

טיעוני הנאשם 3 לעונש:
67. בטיעוניו לעונש הדגיש ב"כ הנאשם את העבירה בה הורשע הנאשם על פי הודאתו. כך הדגיש, כי הנאשם הודה במסגרת הסדר טיעון. גם ב"כ נאשם זה הפנה לסרטון ת/1 שהוגש כראיה בתיק וכי לדידו, בנראה בסרטון זה, יש רלוונטיות לקביעת מידת אשמו של הנאשם וקביעת עונשו.

68. ב"כ הנאשם הדגיש, כי מהסרטון עולה בבירור חלקו היחסי של הנאשם במעשים ומנגד, חלקו היחסי של המתלונן בהתפתחות האירוע. כך טען, כי לא ניתן לנתק את חלקו של המתלונן בהתלקחות האירוע ואת מידת אשמו של המתלונן, תוך התייחסות למידת אשמו של הנאשם. גם ב"כ נאשם זה הדגיש את העובדה, כי המתלונן לא הובא לדין בגין מעשיו, עובדה המחייבת קביעת מתחם אפס או קרוב לאפס, כהגדרתו, וגזירת דינם של הנאשמים לאור מתחם זה. גם לטענת ב"כ נאשם זה, לא עומד למתלונן סייג של הגנה עצמית. בהקשר זה הפנה לנראה בסרטון הרלוונטי וחלקו של המתלונן במעשים, כפי העולה מהסרטון. בנסיבות אלו טען, כי המתלונן ידע לאן פניו מועדות, לאיזו סכנה הוא נכנס, יצר את המצב והכניס עצמו למצב זה. אשר על כן טען, כי לא חל בעניינו של המתלונן סייג הגנה עצמית.

69. באשר לחלקו היחסי של הנאשם 3 במעשים, גם בהקשר זה הפנה ב"כ הנאשם לנראה בסרטון ולעולה ממנו ושב וטען להעדר תחולת סייג הגנה עצמית למתלונן. בנסיבות אלו טען ב"כ הנאשם, כי המאשימה נקטה ב"אכיפה בררנית" והתעמרות, כהגדרתו, בלתי מידתית בנאשמים. על אף הודאת הנאשמים בחלקם באירוע, הרי שלא ניתן לנתק את חלקו של המתלונן בהתפתחות האירוע. בנסיבות אלו עתר להחיל את טענת ה"הגנה מן הצדק" כטענה לעונש ולא כטענה מקדמית לאחריות פלילית.

70. כן טען ב"כ הנאשם, כי צפייה בסרטון מעלה, כי גם לאחר שהסכנה חלפה, החזיק נפגע העבירה במקל והכה באמצעותו את אחד הנאשמים כשהוא גורם לו לחבלות חמורות. כך ציין, כי באותו פרק זמן, נפגע העבירה אף סטר בעוצמה לעובדת עוברת אורח. עובדות אלו, כך לדידו של ב"כ הנאשם, מבססות את טענת האכיפה הבררנית ובשלהן אין לנתק את חלקו של נפגע העבירה בהתפתחות האירוע האמור.

71. באשר לחלקו היחסי של נאשם זה, טען בא כוחו, כי מהסרטון עולה, כי הנאשם הגיע לזירה אך לאחר שהגיעו האחרים, כשהוא אוחז בידו כוס ושותה קפה. עוד טען, כי הנאשם אמנם נגע במתלונן, אך המתלונן נגע בו בחזרה. כך הפנה להמשך השתלשלות האירועים, כמפורט בטיעוניו שם. בנסיבות אלו טען, כי חלקו היחסי של הנאשם באירועים הינו מינורי והפנה לאשמו התורם של המתלונן להתרחשות האירועים, כאמור.

72. עוד הדגיש ב"כ הנאשם, כי למתלונן לא נגרם נזק מביצוע המעשים וכן הפנה באשר למדיניות הענישה הנהוגה לפסיקה רלוונטית ולרמת הענישה שהושתה במסגרתה.

73. כך ציין ב"כ הנאשם, כי הנאשם היה נתון במעצר מאחורי סורג ובריח ובהמשך שוחרר לחלופת מעצר אשר כללה מעצר בית מלא, על הקשיים וההשלכות הקמות מכך. ב"כ הנאשם הדגיש, כי הנאשם היה נשוי תקופה קצרה, נקלע לקשיים ולמצוקות אשר הביאו לביצוע מעשיו כאן, תקופה קצרה לאחר שחרורו ממאסר בגין עשייתו הפלילית הקודמת. עוד הדגיש, כי הנאשם שיקם את יחסיו עם רעייתו וכי השניים חזרו להתגורר יחד. כך ציין, כי לעומת מצבם של הנאשמים האחרים, נאשם זה שהה בתנאים מגבילים שכללו מעצר בית מלא משך תקופה ניכרת, ורק לאחר תקופה משמעותית הוקלו תנאי מעצר הבית.

74. כך טען ב"כ הנאשם, כי נאשם זה, בניגוד ליתר הנאשמים, אינו קבלן וכי הוא עובד במפעל ולא היה לו כל סכסוך עם המתלונן. כך ציין, כי בעקבות האירוע פוטר הנאשם ממקום עבודתו ורק לאחרונה שב למקום העבודה. כן ציין ב"כ הנאשם, כי מאז מועד ביצוע העבירה חלפו שנה ומחצה וכי עצם ניהול ההליך והימשכות ההליכים, כמו גם הקשיים שנלוו לכך, מהווים בנסיבות העניין ענישה מספקת עבור הנאשם.

75. ב"כ הנאשם עתר בנסיבות העניין, כי ייקבע מתחם עונש הולם נמוך באופן שבו מיקום העונש הראוי לנאשם בתוך המתחם, לא יביא להשתת עונש מאסר בפועל, גם אם זה ירוצה על דרך עבודות שירות. בנסיבות אלו טען, כי יש להשית על הנאשם ענישה הצופה פני עתיד. כך עתר ב"כ הנאשם להימנע מלחייב את הנאשם בתשלום קנס או בתשלום פיצוי למתלונן, שעה שנאשם זה לא גרם בפועל כל נזק למתלונן, כמו גם בזיקה לאשמו התורם של המתלונן, כמבואר לעיל.

76. בדבריו בפני הביע הנאשם צער בשל מעשיו.

טיעוני הנאשם 4 לעונש:
77. לטיעוניו לעונש בכתב צירף ב"כ הנאשם מכתב מאת מעסיקו של הנאשם, מר נועם לנדאו.

78. במסגרת טיעוניו לעונש הפנה ב"כ הנאשם להוראות תיקון 113 לחוק העונשין ולשיקולי ענישה שהותוו במסגרתו. כך הדגיש את העבירה בה הורשע הנאשם על פי הודאתו, פרי הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים. ב"כ הנאשם אף הפנה לעובדות כתב האישום המתוקן הרלוונטיות לעניינו של נאשם זה.

79. ב"כ הנאשם הדגיש, כי נסיבות ביצוע העבירה הרלוונטיות לעניינו של נאשם זה הן, כי הנאשם ניסה לפגוע במתלונן באמצעות רכב, תוך כדי כך המתלונן פגע ברכבו של הנאשם באמצעות אלה וגרם לו לנזק. עוד ציין, כי לאירוע בו היה מעורב הנאשם, קדם אירוע אחר בין המתלוננים לבין הנאשמים 1-3, כמפורט בעובדות כתב האישום המתוקן וכי כתוצאה מאירוע זה, נפגעו הנאשמים 1 – 3. עוד ציין, כי הנאשמים האחרים הינם קרובי משפחתו וחבריו לעבודה של הנאשם וכי מצב זה גרם ללחץ אצל הנאשם, שעה שגם אחיו ואחותו נקלעו למקום האירוע והיו חשופים לפגיעה מאת המתלוננים. בנסיבות אלו, טען ב"כ הנאשם, כי הנאשם ביצע את העבירה מתוך לחץ ומתוך הפעלת שיקול דעת רגעי מוטעה.

80. כן טען בא כוח הנאשם, כי למעשי הנאשם לא קדם תכנון מוקדם וכי האירוע התרחש בלהט הדברים ובעטיו של האירוע האחר, זאת ללא כל תכנון מוקדם לביצוע העבירה. כן טען, כי חלקו היחסי של הנאשם הינו קטן וכי כתוצאה מהאירוע בו היה מעורב הנאשם, לא נפגע איש. עוד טען, כי בשל מעשי הנאשם, אף לא נגרם נזק כלשהו לגוף או לרכוש.

81. כך הדגיש וטען ב"כ הנאשם, כי השפעת האירוע הקודם, הלחץ בו היה נתון הנאשם, החשש שמא אחיו ייפגעו, התנהגותם הבריונית של המתלוננים והפעלת שיקול דעת רגעי לא נכון, הביאו את הנאשם לידי ביצוע העבירה.

82. כן טען ב"כ הנאשם, כי מצפייה בסרטון ניתן להתרשם, כי הייתה התגרות של ממש מצד המתלונן, פארס, אשר תקף את הנאשמים 1-3, תקף אנשים אחרים שהיו במקום ונשאר במקום כאשר הוא אוחז במקל, מאיים ותוקף את הנוכחים במקום. כך טען, כי התנהגות זו של המתלונן, הינה בריונית ותרמה רבות להתרחשות האירוע.

83. כן טען ב"כ הנאשם, כי מבלי להקל ראש בחומרת העבירה, אין עסקינן בעבירה אשר חומרתה מחייבת נקיטת ענישה מחמירה כנגד הנאשם בדמות מאסר בפועל, כפי עתירת המאשימה. בהקשר זה הדגיש ב"כ הנאשם, כי עסקינן בעבירת ניסיון בלבד, אשר כתוצאה ממנה לא נגרם למתלונן נזק כלשהו שכן, המתלונן לא נפגע מהרכב בסופו של יום. ב"כ הנאשם מודע בהקשר זה להוראות תיקון 39 לחוק העונשין, אולם לדידו, תיקון 113 לחוק העונשין, הביא לשינוי בהקשר זה.

84. כן הדגיש ב"כ הנאשם, כי הערך החברתי המוגן אשר נפגע מביצוע העבירה הינו שלמות גוף האדם, אולם בנסיבות ביצוע העבירה ומשלא נגרם כל נזק, מידת הפגיעה בערך החברתי במקרה דנן, הינה פחותה.

85. באשר למדיניות הענישה הנהוגה, הפנה ב"כ הנאשם לפסיקה רלוונטית בשים לב לשינויים המחויבים בזיקה לנסיבות המקרה דנן, תוך שהתייחס לעובדה, כי עסקינן במקרה דנן בעבירת ניסיון, זאת בשונה מהעבירה המושלמת. כך הדגיש ב"כ הנאשם את חשיבות "עיקרון ההלימה" והכל כמפורט בטיעוניו שם.

86. כך טען ב"כ הנאשם, כי מתחם העונש ההולם כפי עתירת המאשימה, אינו משקף את מדיניות הענישה הנהוגה ומהווה סטייה קיצונית ממנה.

87. בנסיבות אלו, טוען ב"כ הנאשם, כי מתחם העונש ההולם במקרה דנן נע בין מאסר מותנה לבין מאסר בפועל של חודשיים, שיכול וירוצו על דרך של עבודות שירות.

88. באשר לנסיבות אשר אינן קשורות בביצוע העבירה, טען ב"כ הנאשם, כי הטלת עונש חמור על הנאשם, תפגע בנאשם ובבני משפחתו, שעה שהנאשם הינו המפרנס היחיד ואב לשני תינוקות.

89. כך טען ב"כ הנאשם, כי לנאשם נגרם נזק רב כתוצאה מביצוע העבירה והרשעתו בגינה. כן טען, כי הנאשם נטל אחריות על מעשיו, הודה בביצועם והביע חרטה בשלהם. כך ציין, כי הנאשם, באמצעות בני משפחתו, ניסה לערוך הסכם סולחה עם המתלונן, אולם זה סירב לעשות כן.

90. כן הוסיף וטען ב"כ הנאשם, כי הנאשם שיתף פעולה עם רשויות החוק, עם שירות המבחן והתייצב לכל הדיונים בבית המשפט.
91. כך הפנה ב"כ הנאשם לנסיבותיו האישיות של הנאשם, אשר פורטו בהרחבה במסגרת תסקיר שירות המבחן אשר הוגש בעניינו, והכול כמפורט בטיעוניו שם. בנסיבות העניין, עתר ב"כ הנאשם, כי בית המשפט יתחשב בנסיבותיו האישיות של הנאשם.

92. כן ציין ב"כ הנאשם, כי מאז יום 2.2.13 ועד ליום 4.3.13 היה הנאשם נתון במעצר מאחורי סורג ובריח. בהמשך, מיום 4.3.13 ועד ליום 21.5.13, היה הנאשם נתון בתנאים מגבילים שהיקפם מעצר בית מלא, לרבות איזוק אלקטרוני ובהמשך, הוקלו התנאים המגבילים.

93. עוד טען ב"כ הנאשם, כי בזיקה לאמור בתסקיר שירות המבחן, הרי שקיים פוטנציאל של ממש לשיקום הנאשם. כך ציין את הערכת שירות המבחן ולפיה, עסקינן באדם נורמטיבי, אשר אינו בעל קווים עבריינים וכן, כי מסקנות שירות המבחן מהוות תשתית מבוססת לסיכויי שיקומו של הנאשם. בנסיבות העניין, עתר ב"כ הנאשם, כי בית המשפט יחרוג לקולא ממתחם העונש ההולם שיקבע, בשל שיקולי שיקום. כן עתר ב"כ הנאשם להימנע מחיוב הנאשם בתשלום קנס בשל מצבו הכלכלי הקשה של הנאשם. כך הדגיש, כי חיוב הנאשם בתשלום קנס, משמעו הטלת מאסר בפועל על הנאשם.

94. כן עתר ב"כ הנאשם, כי בית המשפט ימנע מליתן משקל להצהרת נפגע העבירה, זאת בשל העובדה, כי מעשי הנאשם לא גרמו למתלונן כל נזק, ההצהרה אינה מעוגנת בראיות להוכחת הנזקים הנטענים בה וכי הנזקים הנטענים הינם מופרזים וחסרי אחיזה ראייתית ועובדתית.

95. כן ציין ב"כ הנאשם, כי הנאשם העלה טענה מקדמית שעניינה "אכיפה בררנית", זאת בשל אי נקיטת הליכים פליליים כנגד המתלונן ואחיו, חרף מעשיהם החמורים והמתועדים. לדידו של ב"כ הנאשם, טענת המאשימה ולפיה אי נקיטת הליכים כנגד המתלונן ואחיו נעוצה בתחולת סייג הגנה עצמית, מנוגדת לחומר הראיות ולשורת ההיגיון. בנסיבות העניין, עתר ב"כ הנאשם, כי בית המשפט ישקלל בגזר דינו את טענות ב"כ הנאשם באשר לקיומה של "אכיפה בררנית", כאמור.

96. כך הוסיף ועתר ב"כ הנאשם לדחיית טיעוני המאשימה, הכול כמפורט בטיעוניו שם.

97. כן עתר ב"כ הנאשם להימנע מחילוט רכבו של הנאשם, זאת מהטעמים הבאים: בפני בית המשפט לא הונחה בקשה מנומקת לחילוט הרכב כמתחייב על פי דין וכי בגוף כתב האישום לא עתרה המאשימה לחילוט רכב הנאשם. עוד טען, כי אין בשאילתה שהוגשה ע"י המאשימה כדי להוכיח, כי עסקינן ברכב אשר נמצא בבעלות הנאשם וכן, כי המאשימה לא הוכיחה, כי הרכב שייך באופן מהותי וממשי לנאשם. בהקשר זה הדגיש ב"כ הנאשם, כי נטל ההוכחה בהקשר זה רובץ על כתפי המאשימה וכי אין די בהצגת השאילתה, כדי להוכיח שהרכב בבעלות מהותית ולא פורמאלית של הנאשם. כך ציין ב"כ הנאשם, כי מושכלות ראשונים הם, כי המבחן להכרעה באשר לחילוט רכב הינו מבחן הבעלות הממשית ולא הרישום הפורמאלי במשרד הרישוי.

98. עוד טען ב"כ הנאשם, כי עתירת המאשימה לחילוט רכב הנאשם, אינה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 39א' לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) התשכ"ט - 1969 וכי בנסיבות העניין, אין הצדקה לנקוט בסעד דרסטי של חילוט הרכב, זאת לאור התיקון המשמעותי שנעשה בכתב האישום, הנזק אשר נגרם לנאשם מההליך המשפטי והעובדה, כי הנאשם הורשע אך בעבירה שעניינה "ניסיון".

99. לאור האמור לעיל, עתר ב"כ הנאשם להימנע ממיצוי הדין עם הנאשם ולהשית על הנאשם עונש הצופה פני עתיד, או לחילופין, עונש מאסר בפועל בן חודשיים, שירוצה בדרך של עבודות שירות. כן עתר ב"כ הנאשם להימנע מחיוב הנאשם בתשלום קנס ומפסילת רישיונו, זאת בטענה, כי הנאשם הינו המפרנס היחיד, אשר זקוק לרישיונו לשם פרנסתו. כן עתר ב"כ הנאשם לדחיית בקשת המאשימה לחילוט הרכב.

100. בטיעוניו לעונש בעל פה חזר ב"כ הנאשם על טיעוניו לעיל והדגיש, כי לפני מספר שבועות החל הנאשם לעבוד בעבודות שעניינן העברת מכולות ממקום למקום ולפיכך, רישיון הנהיגה נדרש לו לשם פרנסתו. בנוסף, הנאשם עובד כמפעיל מלגזה ופסילת רישיונו לתקופה ממושכת תגרום להתדרדרות נוספת במצבו הכלכלי.

101. בדבריו בפני ציין הנאשם, כי הוא אינו אדם אלים וכי הוא ניסה להתנצל בפני המתלונן. כן ציין הנאשם, כי הוא בעל משפחה וכי השתת עונש מאסר, או ענישה כספית יפגעו בפרנסת ילדיו.

תסקיר שירות המבחן בעניינו של הנאשם 1:
102. כאמור, בעניינו של הנאשם 1 הוגש תסקיר מאת שירות המבחן, הנושא תאריך 4.3.14.

103. מתסקיר שירות המבחן עולה, כי הנאשם בן 23, רווק, תושב הכפר טובא זנגריה. הנאשם סיים 12 שנות לימוד ובעל תעודת בגרות מלאה. מזה כ- 8 שנים ועוד בהיותו תלמיד תיכון, עובד הנאשם כמנהל חברת כוח אדם "שחף שירותי כוח אדם בע"מ", השייכת לאביו.

104. כך עולה, כי מחוות דעת מאת מנכ"ל החברה (אביו של הנאשם) עולה, כי הנאשם מועסק בחברה כמנהל עבודה ואחראי על העובדים.

105. כן עולה, כי הנאשם הציג בפני שירות המבחן המלצה מחברת "פירות ומשתלות בן דור", ביסוד המעלה, שם עבד הנאשם במשך כ- 3 שנים, בעונת הקיץ. מהמלצה זו עולה, כי הנאשם הינו עובד אמין, אחראי, איש שקול וחרוץ. מחוות דעת מאת מנהל חברת "גלילי עכוב" עולה, כי הנאשם עבד בחברה כמנהל כוח אדם לקטיפת ואריזת עכוב. הנאשם ביצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר, יחסי האנוש שלו טובים ואופיינו בשיתוף פעולה, באדיבות ובהתחשבות בזולת.

106. כך הובאו נתונים אודות משפחת המוצא של הנאשם. עוד עולה, כי לדברי הנאשם, הוא המיועד לרשת את ניהול החברה בעתיד. כן עולה, כי לשירות המבחן נמסר, כי כל אחיו של הנאשם מנהלים אורח חיים נורמטיבי, שניים מאחיו עורכי דין, אחד מהם מנהל בי"ס ושניים נוספים עובדים עמו בעסק המשפחתי.

107. לדברי הנאשם, הוא עוסק בפיתוח ובניהול העסק המשפחתי ומתכנן ללמוד לימודים אקדמאיים בעתיד ובכך להמשיך ולפתח את העסק. שירות המבחן התרשם, כי עסקינן בצעיר אמביציוזי וחדור שאיפות.

108. כך עולה, כי לנאשם אין הרשעות קודמות. בהתייחס לעבירה דנן, הנאשם לקח אחריות חלקית לביצועה. לדבריו, טרם ביצוע העבירה ובמשך זמן ממושך, היו מתחים בינו לבין המתלונן, בשל תחרות בהיותם קבלני עובדים, אך תמיד השכילו לפתור סכסוכים הקשורים בתחרות על לקוחות בדרך אדפטיבית.

109. כן עולה, כי ביום האירוע, המתלונן פנה לנאשם על מנת שייצא החוצה כדי ללבן עניינים ביניהם. הנאשם תיאר, כי הוא הגיע אל מכוניתו של המתלונן, אך אז הנאשם 2 הכה אותו והחלה מריבה. הנאשם הדגיש, כי במהלך המריבה הוא אך ביקש להגן על עצמו, לכן הצטייד באלה, לאחר שהוכה נמרצות ע"י המתלונן ואחיו.
110. הנאשם הציג בפני שירות המבחן אישורים רפואיים מיום האירוע ולפיהם, הוא הגיע לבית החולים עם פצע בראש ובאזור הגבה הימנית, שטף דם קל מתחת לעינו ושריטות קלות בפנים.

111. כן עולה, כי לדברי הנאשם, כי בדיעבד היה נוהג אחרת ומתלונן באופן מידי במשטרה, מתוך רצון למנוע הסלמה. הנאשם הביע מודעות לחומרת מצבו וטען, כי הוא לא התכוון לפגוע באחרים. כן הדגיש, כי הוא מכיר את המתלוננים וכי היו ביניהם קשרי עבודה וכבוד הדדי. בפני שירות המבחן הנאשם לא הביע כעס או צרכי נקם וטען, כי הוריו יצרו קשר עם המתלוננים באמצעות נכבדים מכפרו והחלו בהליכים להרגעת הרוחות ולעריכת סולחה, אולם המתלוננים סירבו לכך.

112. שירות המבחן ציין, כי בשיחה עמו הנאשם התנהל בפתיחות וגילה מודעות ראשונית לכשליו, אשר הביאו אותו לביצוע העבירה, למרות שהתקשה בכך בתחילה, מתוך ראיית עצמו כאדם נורמטיבי וכאדם המתפקד בכל תחומי החיים.

113. שירות המבחן ציין עוד, כי במסגרת חקירת המעצר לפני כשנה, הוא שוחח טלפונית עם המתלונן. אז, תיאר המתלונן קשיים ומתיחות בינו לבין הנאשם, על רקע אופי עבודתם. לדבריו, לא נערך הסכם סולחה וכי הוא מסתובב בתחושות של פגיעה וחשש מהנאשם ומקרובי משפחתו. בשיחה הוא טען, כי מאז האירוע הוא אינו עובד וכי לא נוצר כל קשר עם הנאשם ועם הנאשמים האחרים.
114. שירות המבחן התרשם מנאשם המתבטא היטב, בעל יכולות קוגניטיביות גבוהות ודימוי עצמי תקין. יחד עם זאת, ניכר, כי הנאשם הינו בעל מאפיינים תחרותיים המפגין בטחון עצמי מופרז, בעל צורך מוגבר להציג הצלחה וייחודיות. מצב זה, יכול להוביל את הנאשם במצבים מלחיצים ובעיקר כאשר מאיימים על מעמדו, לפעול ללא שיקול דעת בוגר ובניגוד לערכים על פיהם התחנך. כך עולה, כי הנאשם שיתף פעולה עם שירות המבחן במתן מידע מפורט אודות חייו, אך התקשה לבחון לעומק את דפוסי אישיותו, דרכי התמודדותו במצבים מאיימים וקשייו, אשר ככל הנראה הצטברו אצלו בשנים האחרונות בצל אופי עבודתו, הדרישות והציפיות ממנו.

115. להערכת שירות המבחן, עסקינן בצעיר אשר אינו נוטה להתנהגות אימפולסיבית ופורצת גבולות על דרך הכלל. שירות המבחן ציין, כי אין לנאשם עבר פלילי וכי הוא חווה את כל ההליך המשפטי, לרבות מעצרו והיותו במעצר בית, כמרתיע וכמחדד גבולות. לאור האמור, שירות המבחן העריך, כי רמת הסיכון להישנות מקרים דומים למיוחס לנאשם בכתב האישום, הינה נמוכה.

116. שירות המבחן ציין עוד, כי הערכה זו מתחזקת גם לאור העובדה, כי אין לחובת הנאשם עבירות קודמות וכן מהיכרות ממושכת עמו, עת שולב בקבוצה לעצורי בית בשירות המבחן בעכו, למשך 6 חודשים. מחוות דעת מאת מנחי הקבוצה עלה, כי הנאשם הגיע לכל המפגשים אשר התקיימו, שיתף פעולה וגילה רצינות ואחריות לנעשה עמו. הנאשם הביע בקבוצה מודעות למצבו ולהתנהלותו, דאג לשמור על התנאים המגבילים ועמד בדרישות ממנו.

117. עוד צוין, כי לאורך המפגשים הנאשם שיתף את שירות המבחן בקשייו להגיע מכפר טובא לעכו ולרוב הוא הביע כעס על גורמי המשטרה ואכיפת החוק, טען לחפותו ולא היה מוכן לבדיקה עצמית, אפילו ראשונית. כך עולה, כי לרוב הנאשם השליך את האחריות למעצרו ולנזקים שנגרמו לו על אחרים. שירות המבחן ציין, כי גם במסגרת הליך האבחון בשירותם, הנאשם תחילה היה מבוצר בעמדתו והשליך את מירב האחריות על המתלונן, זאת מבלי לקחת אחריות ולו מינימאלית על חלקו. אולם בהמשך, ניכר, כי הנאשם הבין שגם לו חלק בהסלמת האירוע, אפילו שגם הוא נפגע, ואולי הוא היה צריך להתנהל אחרת. הנאשם הביע רצון ונכונות להשתלב בהליך טיפולי במסגרת שירות המבחן, על מנת לבדוק ממקום ביקורתי את התנהלותו בעבירה הנדונה, בנוסף לבחינת רבדים אחרים באישיותו.

118. לאור האמור ובשל הערכת שירות המבחן בדבר קיום סיכון נמוך להישנות מקרים דומים, הערכת שירות המבחן כי עסקינן באדם שקול ומתון על דרך הכלל, הפועל להגשמת יעדים ושאיפות בצורה אדפטיבית, שירות המבחן סבור, כי מיצוי הדין עם הנאשם עלול לפגוע בתפקודו ולהפחית מהאפקטיביות של שינוי בדרך חלופה שיקומית.

119. שירות המבחן בא בהמלצה להעמיד את הנאשם בצו מבח העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il

^
X

חיפוש פסקי דין:

מכירות פומביות קרובים אל דרך יצחק רבין, פתח תקווה, ישראל | כרטיסים חכמים קרובים אל 6134 1-7, נצרת, ישראל | ציוד לתעשייה קרובים אל צבעונית 53, טבריה, ישראל | סוכני ביטוח קרובים אל ישעיהו ליבוביץ', הרצליה, ישראל | כרטיסי זיהוי קרובים אל | תחנות דלק קרובים אל אחת עשרה הנקודות, נתיבות, ישראל | קרוואנים קרובים אל ויינשל 9, תל אביב יפו, ישראל | ביוטכנולוגיה קרובים אל דרך החולמים, בית חנן, ישראל | משאבות קרובים אל רחבת קרן היסוד 1, גבעת שמואל, ישראל | מים קרובים אל הבנים, עפולה, ישראל | מספרות ועיצוב שיער קרובים אל שביל ישראל, ערד, ישראל | מורשי טאבו קרובים אל 4, פוריידיס, ישראל | איזון דינמי קרובים אל שביל ישראל, תל אביב יפו, ישראל | סוכנויות רכב קרובים אל שדרות האקליפטוס 16, בוסתן הגליל, ישראל | מיקרופילם קרובים אל יהודה עמיחי, תל אביב יפו, ישראל | מדריכי טיולים קרובים אל המלאכה, דימונה, ישראל | לימוזינות קרובים אל סנונית, כרמיאל, ישראל | ועידות וכנסים קרובים אל טשרניחובסקי, כפר סבא, ישראל | ייעוץ מערכות מידע קרובים אל פטדה 2-10, גדרה, ישראל | מעבדות סלולר קרובים אל 4, הוד השרון, ישראל | חימום "המעלות" חימום ריצפה חשמלי בע"מ בחולון | צלם פיני קריספל צילום אירועים בירושלים | קולנוע תאטראות אילת באילת | גדרות מגל מערכות בטחון בע"מ ביהוד-מונוסון | מיכלים אומגה טכנולוגיות בטירת כרמל | הכוונה מקצועית סקאצ' בנווה ירק | בית אבות הוד הגבעה בגבעת עוז | גרפיקה גרוסמן דוד בתל אביב - יפו | הדמיה ממוחשבת "אנטרייס" הדמיה אדריכלית בתל אביב - יפו | שערים פלד בחדרה | חותמות אייל חותמות בתל אביב - יפו | חניון איזי - קמפ במצפה רמון | אינסטלציה קרמיקס בע"מ בירושלים | עיניים אופטיקה כהן במעלות-תרשיחא | מזכירות 1st Class Office בקדימה | אדריכל מירון אדריכלים בתל אביב - יפו | חוטי מתכת טכנו חוט בתל אביב - יפו | נדל"ן גרטה מז'ובובסקי תיווך נדל"ן ברמת גן | כלי בית קלאסיקה בהרצליה | קפה בית קליה רמה בראמהמחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון מעליות | מחירון ריהוט חוץ | מחירון עוגני קרקע | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון ריהוט חוץ | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות טיח | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון קידוח אופקי גמיש עם צינורות פוליאתילן ע"י מכונת HDD | מחירון משאבות ביוב | מחירון מגופים לביוב | מחירון ריצוף משטחים, שבילים ומדרגות | מחירון צינורות פלדה | מחירון בלוקי אשקלית 268 | מחירון פרופילי פלדה ריבועיים ומרובעים -  | מחירון אגרגרטים (בשער המפעל) | מחירון תאי בקרה מלבניים לניקוז מבטון טרום | מחירון הערה: המחיר כולל כל האביזרים והחיבורים לרשת ההשקייה | מחירון בלוקי סיליקט | מחירון ספחים לצנרת לחץ E.P.D.H | מחירון חומרים לאיטום מישקים | מחירון מדרגות וחגורות בטון | מחירון אסלות מחרס | מחירון ספסלים, שולחנות פיקניק וביתנים | מחירון דרכי נגישות לנכים | מחירון רשתות ומסגרות מברזל יציקה לשוחות בקרה לניקוז | מחירון איטום נגד גזים רעילים בתשתית קרקע מזוהמת | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע( ובורות רקב - מפוליאתילן | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית | מחירון מערכות קירור לחדרי קירור | מחירון מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות | מחירון חומרים לאיטום מישקים | מחירון משקופי דלת | מחירון כלונסאות בטון בקדיחה יבשה | מחירון כניסות וויטרינות | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה | מחירון כבלים ומגשרים | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונסבפני כב' השופט שמעון פיינברג מבקשים 1. מגשר מהו"ת נגד משיבים 1. חנאן קואסמי 2. נגואן קואסמי | בפני כב' השופטת יפה שטיין תובעים 1. ח'ליל חג'אזי נגד נתבעים 1. ר.ג.ש מסעדות בע"מ בק | בית משפט השלום בחיפה ת"א 7710-08 דאוו נ' תלחמי תיק חיצוני: 03 נובמבר 2011 בפני כב' השופ | לפני כב' השופטת יעל הניג תובעים 1. MURAT AYDINLI נגד נתבעים 1. א.פ.י. שירותי כח אדם בענף הבניין | החלטה בתיק בג"ץ 9370/07 בבית המשפט העליון בג"ץ 9370/07 - ח' בפני: כבוד המשנה לנשיאה א' ריב | תובעים 1. יורם דוד מלאכי נגד נתבעים 1. הצמיג מ.מ.י.א. בע"מ 2. אילן מגן הודעת מזכירות ביטול חיוב | בפני השופטת דיתה פרוז'ינין – נשיאה דן-יחיד עבד אל רחמאן בורקאן המערער בעצמו נגד המוסד לביטוח לאו | החלטה בתיק רע"א 2922/06 בבית המשפט העליון רע"א 2922/06 בפני: כבוד השופט א' גרוניס המבקשים: | מספר בקשה:5 בפני כב' השופט רונן פלג המבקשת הוט - מערכות תקשורת בע"מ נגד המשיבים החלטה 1. המ | בפני כב' השופט אברהים בולוס תובעים 1. עלי אבו ג'ומעה (אסיר) עיקולים ומימושים בתיקים סגורים ל | החלטה בתיק בש"פ 5661/11 בבית המשפט העליון בש"פ 5661/11 בפני: כבוד השופטת א' חיות העורר: ני | החלטה בתיק ע"א 5409/09 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 5409/09 בפני: כבוד הרשם יגאל מרזל המ | בפני: כבוד השופט אור אדם, סגן הנשיאה תובע י.מ ע"י עו"ד איגור גונטמכר נגד נתבעים ע"י ע | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ תל אביב ויצמן 1, תל אביב - יפו, 64239 הנדון: עיקול על כלל נכסי ה | בבית המשפט העליון בג"ץ 5706/97 בפני: כבוד השופט ת' אור העותרים: 1. טור' אלכסיי זמוטבסקי 2. טור' | בפני כב' השופט דב פולוק תובעים מחמד גול נגד נתבעים חאלד וליד גאבר פסק דין רקע לתביעה: ביום 19.6. | בפני כב' הסגנית נשיאה רחל קרלינסקי מבקשים 1. גהאד בשארה נגד 1 . אמיר בשארה ואח'... הודעה בעת | בית משפט השלום בפתח תקווה תא"ק 5128-10-11 עיריית פתח תקווה נ' אלי א.י יעוץ ושיווק בע"מ | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת דנה עופר מבקשים סלים עווד נגד משיבים רשות השידור/ המשרד הראשי החלטה ה | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת עינב גולומב תובעת אתאר עכאשה נגד נתבעים 1.מונדר יוסף 2.הראל חברה לבי | לפני: כב' השופטת אורלי סלע - נשיאה המבקשת: הסתדרות העובדים הכללית החדשה ע"י ב"כ: עו&qu | בפני כב' הסגן נשיאה ארז יקואל תובעים 1. ש. שלמה רכב בע"מ נגד נתבעים 1. רענן רבהון 2. אליהו | בית משפט השלום בכפר סבא ת"פ 15060-06-10 מדינת ישראל נ' טורי 12 יולי 2011 בפני כב' השופט | בית משפט השלום לתעבורה בירושלים ת"ד 2232-08 מ.י. פרקליטות מחוז ירושלים נ' אשר תיק חיצוני: 3