מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

מספר בקשה:1
בפני
כב' הרשם הבכיר יניב בוקר

המבקשת

אילוז דגים בע"מ

נגד

המשיב

בנק לאומי לישראל בעמ

החלטה

בפני התנגדותה של המבקשת לבקשה לביצוע שטר שהגיש כנגדה המשיב, במסגרת תיק הוצאה לפועל שמספרו 0104329126, בגין שיק שמשכה המבקשת מחשבונה בבנק הפועלים, לזכות הנפרעת חברת "אבקור 10 2009 בע"מ" ואשר על פי הנטען בבקשה לביצוע , הוסב למשיב.

לאחר שעיינתי בהתנגדות על נספחיה ובסיכומי טענות הצדדים בפני, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל.

המבקשת טענה, בין היתר, כי חתימת ההיסב על גב השטר מזוייפת ואינה חתימה כדין ו/או אינה מלאה. לחילופין טענה כי ההיסב היה לגבייה בלבד או כי סכום השיק חוייב בחשבונה של הנפרעת אצל המשיב ולפיכך המשיב אינו אוחז בשיק.

לשם ביסוס טענתה זו, בטרם הוגשה ההתנגדות, פנתה המבקשת לב"כ משיב במכתבים שונים ובהם ביקשה מסמכים הדרושים לה וביניהם: דו"ח אובליגו למועד פרעונו או הפקדתו של השיק; עותק מהסכם ההתקשרות או כל מסמך ממנו ניתן ללמוד כי המשיב אוחז כשורה בשיק.

ב"כ המשיב טען בסיכומיו כי בשל חובת הסודיות הבנקאית שחלה על המשיב כלפי החברה הנפרעת, אין הוא חייב כלל במתן המסמכים.

אין דעתי כדעתו של ב"כ המשיב.

ההלכה בעניין זה היא כי: "כמובן, עדיף שיצורפו כל המסמכים הדרושים כדי לסייע לנתבע להתגונן הגנה ראויה, אך אם אלו לא צורפו, אין מניעה מהנתבע לפנות לתובע ולבקש את מסירת פירוט החשבונות והמסמכים לידיו. אם לא ייענה לבקשה כזו יוכל לקבל רשות להתגונן, שתחייב את התובע להוכיח את תביעתו".
(ע"א 688/89, הילולים (אריזה ושיווק) בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ, פ"ד מה (3) 188).

אמנם, נפסק כי: "הפסיקה הכירה בחובת סודיות של בנק כלפי לקוחותיו, חובה אשר עולה מאופייה של מערכת היחסים שבין הבנק ללקוח, ומעצם טיבו של החוזה שנכרת ביניהם. כך שזכותו של הלקוח כי רישומים בנקאים הכוללים מידע אודות מצבו הכלכלי ופעילותו העסקית לא יהיו נחלת הכלל, ולא יתפרסמו בפומבי( ראו: רע"א 1917/92 סקולר נ' ג'רבי , פ"ד מז(5) 764, עמ' 771). מכוחה של חובה זו, כפי שנקבע, גם נגזר החיסיון ביחסי בנק-לקוח שהינו חיסיון יחסי יציר הפסיקה ( ראו, יצחק עמית קבילות, סודיות חיסיון ואינטרסים מוגנים בהליכי גילוי במשפט (האזרחי-ניסיון להשלטת סדר, עמ' 258-259 {פורסם במאגרים}. בית המשפט רשאי לצוות על המצאת מסמכים בנקאיים, חרף החיסיון, אם שוכנע שהחומר רלבנטי לחקר האמת ואין דרך אחרת לגלותו. בית משפט יצווה על המצאת מסמכים לאחר שיערוך איזון בין הזכות לפרטיות לבין צורכי המשפט ובין היתר יבחן מידת החשיבות והחיוניות של המידע ; האם הונחה תשתית עובדתית לכאורה המצדיקה את גילוי המידע ; האם קיימת דרך אחרת לגילוי המידע הנדרש; ולבסוף מהו היקף הגילוי הנדרש לצורך עשיית צדק ( ראו: פרשת סקולר בעמ' 774 ; בע"מ 3542/04 דן סלס נ' טובה סלס (פורסם במאגרים) ).
במקרה דנן , הבקשה שהוגשה הינה גורפת ומשתרעת על מסמכים רבים, הגם שבגוף הבקשה לא הוסבר על שום מה מסמכים אלה רלבנטיים לסכסוך ויש בהם כדי לתרום להתדיינות. המבקשת לא נשאה בנטל השכנוע להראות שמסמכים אלה אכן חיוניים לצורך ההכרעה במחלוקות שהתגלעו בין הצדדים, לא הציגה תשתית ראייתית לכאורית המצדיקה את גילוי המסמכים המבוקשים ולא שללה חלופות אחרות, העשויות ליתן מענה לצורכי ההליך דנן.
ועוד, אף שאין לומר תמיד כי "מסע דייג" הינו אסור ( ראו: רע"א 6549/94 בנק איגוד נ. אזולאי, פ"ד מט(4) 54, רע"א 9322/07 GERBER נ. חברת רנדי בע"מ (פורסם במאגרים) ), אולם על הצד המבקש גילוי מידע הפוגע בפרטיות לשכנע בנחיצות וברלבנטיות החומר המבוקש, ובנטל זה לא עמדה המבקשת, כאמור.

האמור לעיל נכון ביתר שאת משום שהמבקשת עותרת למתן צו המורה על גילוי מידע השייך לנפרעת שהינה צד זר להתדיינות המשפטית. בנסיבות אלו על בית המשפט לעשות שימוש זהיר בסמכותו למתן הצו האמור, ליתן משקל רב לזכות השמירה על הפרטיות, וכן להתיר פגיעה בה בנסיבות נדירות בלבד ( ראו: פרשת סקולר בעמ' 774 ; פסה"ד בעניין סלס בפסקה 14 ; ה"פ 21930-06-10 זיילר ואח' נ' בנק ירושלים בע"מ ( פורסם במאגרים) ) ; בש"א (חי') 284/05 סימון שרפ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ ( פורסם במאגרים) ).
זאת ועוד, הדרישה משתרעת על מסמכים בהיקף רב, כך שקיומה ע"י המשיב כרוך בהכבדה של ממש , דבר המהווה שיקול נוסף שאף הוא מטה את הכף לזכות המשיבה ( ראו לעניין זה : רע"א 6297/97 רכאח נ. חברת טבע תעשיות פרמצבטיות ( פורסם במאגרים) ; ע"א 3576/94השיקמה הוצאה לאור נ' רום , פ"ד מח (4) 388). ".
( מתוך החלטתו של כב' הש' א' בולוס בת.א. (שלום עכו) 22635-06-11 הברזל של באז בע"מ נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ, פורסם במאגרים).

בענייננו, ההתכתבות בין הצדדים מגלה כי הדרישה של המבקשת הייתה סבירה והוגנת ולא בהיקף עצום ורב.

ב"כ המשיב לא עשה מאמץ, ולו מינימלי, כדי להיענות לדרישה, ולו באופן חלקי, ולא הסכים לגלות ולו מסמך אחד רלוונטי, כגון זה הנוגע לחתימת ההיסב אל מול העתקי החתימות של האורגנים המוסמכים בנפרעת, המצויים בידי המשיב ו/או של דף החשבון הרלוונטי במועד הסמוך למועד פרעונו של השיק.

סירוב מוחלט זה לבקשה ישירה שהופנתה למשיב לגילוי מסמכים, שהיא מצומצמת ומוגבלת בהיקפה ונוגעת לטענות ספציפיות של מהות אחיזת המשיב בשטר, מסכלת את אפשרותו של המבקשת להתגונן ואין לקבל, בשל סירוב זה, את הטענה לפיה ההגנה אינה מפורטת כדבעי או אינה נשענת על אדנים-ראייתיים ברורים.

המשיב לא ערך כל איזון בין חובתו מכוח חוזה לסודיות בנקאית כלפי הנפרעת ובין חובתו, על פי דין, לגלות מסמכים הרלוונטים למתנגדת, ולפיכך יש ליתן למבקשת רשות להתגונן רק על בסיס הסירוב הגורף לגלות מסמכים כלשהם.

לאור כל האמור לעיל – אני מתיר למבקשת להתגונן בפני התביעה השטרית.

התביעה תידון בסדר דין מהיר והצדדים יפעלו בהתאם לאמור בתקנה 214ב1 לתקסדא.

הוצאות הדיון בבקשה ושכ"ט עו"ד ייקבעו על ידי בית המשפט, בתום הדיון בתיק העיקרי.

ניתנה היום, י"א אלול תשע"ב, 29 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

חממות קרובים אל יערה, אילת, ישראל | טלפונים קרובים אל 1 450, ירושלים, ישראל | כלים ואביזרים לבית/עסק קרובים אל יחיאל מ.שטיינברג, ירושלים, ישראל | עישון קרובים אל יוחנן בן זכאי 30-32, טבריה, ישראל | תרגום קרובים אל אגוז, נצרת עילית, ישראל | מכשירי מדידה קרובים אל 3, קרית מלאכי, ישראל | נוטריונים קרובים אל יוסף טרומפלדור 49, קרית שמונה, ישראל | כלי בית קרובים אל הביכורים 7, קרית אתא, ישראל | שיווק ופרסום קרובים אל Unnamed Road, Tamra, ישראל | תחנות רדיו קרובים אל אברהם אבן שושן, בית שאן, ישראל | כימיקלים קרובים אל ליסבון 12-14, שדרות, ישראל | בלונים קרובים אל בנים 7, קרית גת, ישראל | טיפול באמנויות קרובים אל אל ואדי אל ג'וואני 33, נצרת, ישראל | מברשות קרובים אל דרך מצרים, אילת, ישראל | ייעוץ מקצועי קרובים אל שדרות שאול עמור, מגדל העמק, ישראל | מבלטים קרובים אל קצנשטיין 51, חיפה, ישראל | מדרגות קרובים אל 3835, צרעה, ישראל | אופנועים קרובים אל דרך חפר 26-34, בית יצחק שער חפר, ישראל | מדחסים קרובים אל חידקל 18, יבנה, ישראל | מדליות וגביעים קרובים אל החרושת 36, קרית מלאכי, ישראל | מולטימדיה הייפ מולטימדיה בערד | מעליות נחשול מעליות בע"מ בבת ים | ליקויי למידה אורלי שחף בעומר | גלידה לה דולצ'ה ויטה בסח'נין | כרטיסים אתנה סמרטקרד סולושנס בע"מ בהרצליה | מורשי טאבו טאבו אוריין בתל אביב - יפו | דודים ד.אביב שירותי אינסטלציה בנתניה | מודד פרוסייס בירושלים | חלונות תריסי יפעת בעוזה | מדחסים חיים את רן בע"מ בחיפה | טלוויזיות טלויס - יצאתי צדיק בתל אביב - יפו | עישון שאם נרגילות וטבק בכפר יאסיף | אלומיניום חברת החברים בירושלים | חילוץ והצלה גרר אדקידק בירושלים | מוצרי היגיינה טירולר בע"מ באחיסמך | כרטיסים חכמים סופרקום בע"מ בהרצליה | הכוונה מקצועית ש.י.ל - שירות יעוץ לאזרח בבני ברק | מכשירי שמיעה בולוק - מכון שמיעה בנס ציונה | אחסון אחים עזרא למשק ולקיבוץ בע"מ בחיפה | מיכלים בית המיכל חיפה בע"מ בקרית חייםמחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון חומרי חשמל | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות בניה | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרי חשמל | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון פרופילי פלדה RSH | מחירון מוליכי נחושת מבודדים | מחירון מסתורי כביסה | מחירון יסודות וכלונסאות בטון | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון עטיפת בטון לצינורות | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה | מחירון מכסים אובליים מברזל יציקה לשוחות בקרה | מחירון מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים (ספרינקלרים) | מחירון אינטרקום | מחירון קבועות תברואה | מחירון ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון קידוחי ספיגה | מחירון ביוב, תיעול ומתקני סילוק | מחירון מתקנים להרכבת אביזרים על מחיצות גבס | מחירון תאורת לדים | מחירון הערות:1. כולל מפעיל, לא כולל הובלה2. י"ע = 9 שעות הפעלה, ערבי חג וערבי שישי | מחירון ארגזי פרחים, אדניות ועציצים | מחירון אלמנטים למחיצות בבניה יבשה | מחירון עיבוד הקרקע, אדמת גינון וחיפויים | מחירון לוחות לסיכוך וקיר | מחירון מיניפיילים | מחירון לבני זכוכית | מחירון מתקני TRX לכושר אימוני כח ויציבה | מחירון כבלי אלומיניום | מחירון צינורות מבטון לא מזוין | מחירון מכסים, מסגרות ואבני שפה מברזל  | מחירון חומרי צביעה | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשיםבקשה מס' 1 בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני מבקשת בית ספר - תיכונים וגמנסיות בע"מ נגד משי | בית משפט השלום באשקלון ת"א 2165-06 סופר משה נ' רג'ואן רחל ואח' 07 יולי 2011 בפני כב | לפני כב' השופט עוז ניר נאוי מבקשים 1. ירדן פליקס 300322575 נגד משיבים 1. חיים אלבז מספר זיהוי צד | בפני כב' השופט הבכיר צבי גורפינקל מערערים 1. ישעיהו זלצר נגד משיבים 1. מדינת ישראל החלטה לזמן לד | לפני כב' השופט הישאם אבו שחאדה מאשימה 1. מע"מ רמלה נגד נאשמים 1. אדמה הנדסת מים בע"מ 2 | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 56081-05-11 מגן נ' המוסד לביטוח לאומי 04 יולי 2011 בפני כ | בפני כב' השופטת אילונה אריאלי תובעים 1. ראם עמרם 2. הדס עמרם נגד נתבעים 1. זיוה יוסלין קדוש 2. י | בפני כב' השופטת נטע רות התובע KODJO CHARLES KOUASSI אין הופעה - הנתבעת אהובה חמו אין הופעה <# | בפני כב' העו"ד - מנהל מנ"ת מירב ברייר מבקש 1. כתריאל גרינברג נגד משיבה 1. בן - בטחון ( | בפני כב' הסגן נשיא בן פיילס מאשימה 1. מ.י. יחידת תביעות גליל - שלוחת צפת נגד נאשמים 1. מוחמד עסא | בבית המשפט העליון ע"א 6773/01 - א' בפני: כבוד הרשם עודד שחם המערערים: סבאח עלוש ו- 7 אח' נגד המ | בפני כב' הרשמת הבכירה רנה הירש תובעים 1.מיכאל אלוש 2.גילה אלוש נגד נתבעים 1.אמנון אלוני 2.הפניקס | מבקשים 1. מיכאל סנדלר נגד משיבים 1. שי סגל 5. בנק המזרחי-טפחות סניף קניון הסביונים 4. מרוולוס גרופ ב | בית משפט השלום בטבריה תא"מ 636-06 עאטף נ' נעאמנה 03 אפריל 2012 א.ג.נ., הנדון: עיקול על כלל | בית משפט השלום בחיפה ת"א 22703-04 בן דוד נ' אליהו חברה לביטוח בע''מ ואח' תיק חי | בפני כב' השופט דניאל בן טולילה המבקשת מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד אטיאס ועו"ד ה | מספר בקשה:6 לפני כבוד השופט אבי פורג בעניין: פקודת פשיטת הרגל ובעניין: (להלן "ה חייב") המב | החלטה בתיק רע"א 5997/12בבית המשפט העליון רע"א 5997/12 לפני:כבוד השופט צ' זילברטל המבקשים:1 | בית משפט לעניינים מנהליים בבאר שבע עת"מ 47757-07-11 מדרשת שדה בוקר בנגב נ' מ. א. רמת נגב וא | בית משפט השלום בירושלים מ"י 7603-07-11 מדינת ישראל נ' ראובן ואח' 05 יולי 2011 בפני כב&# | מספר בקשה: 11 בפני כב' השופט ישי קורן מבקשים 1. משה אלאלוף נגד משיבים החלטה לצערי, לא אוכל לדחות | בפני כב' השופטת פנינה לוקיץ' תובע עידו אברהם נגד נתבעים החלטה 1. התיק נקבע להוכחות  וסיכומים | לפני כב' השופט אהוד שוורץ מספר תהליך: 25 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 25 א | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. אוטו-גלס זגגות רכב בע"מ נגד נתבעים 1. ***מריאן - פלסט | בפני כב' סגנית הנשיאה הש' רחל קרלינסקי תובעים 1. מוחמד גסאן נאסר נגד נתבעים 1. כלל חברה לביט