מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני:
השופט, חיים ארמון

בענין:

ע"י עו"ד בנימין פילובסקי
התובעים

המועצה המקומית כעביה-טבאש-חג'אג'רה

ע"י עו"ד אמינה נסאר וע"י עו"ד זיאד זועבי
הנתבעת

פ ס ק ד י ן

ההליכים

1. בכתב התביעה, עתרו התובעים לבטל את פיטוריהם מעבודתם אצל הנתבעת. בטרם הגשת התביעה, היו בין הצדדים הליכים קודמים, כפי שיפורט להלן. הפיטורים שבהם מדובר בתובענה זו, הם הליך הפיטורים הרביעי, שהנתבעת מנסה לפטר את התובעים בשנים האחרונות. על הליכי הפיטורים הקודמים וביטולם - עוד אעמוד להלן.

2. הפיטורים הראשונים של שלושת התובעים היו במכתבי פיטורים של ראש המועצה, מיום 26/4/09. התובעים הגישו בקשות למתן סעדים זמניים כנגד פיטוריהם הראשונים (בש"א 2489/09, בש"א 2543/09 ובש"א 2544/09). בהתאם להסכמה שהושגה בין הצדדים בעת הדיון בבקשות - בוטלו פיטורים אלה.

3. הפיטורים השניים של שלושת התובעים, היו על פי החלטה מיום 28/6/09 של ועדת הפיטורים של הנתבעת. גם כנגד הפיטורים השניים הגישו התובעים בקשות לסעדים זמניים בבית דין זה (בש"א 3077/09, בש"א 3100/09 ובש"א 3101/09, שנדונו במסגרת תיקים עב' 2647/09, עב' 2648/09 ועב' 2650/09).

בבקשות אלה טענו התובעים כי פיטורים נעשו ממניעים פוליטיים.

בבקשות האמורות ניתנה ביום 11/8/09 החלטה (מאוחדת) שהורתה זמנית על ביטול הפיטורים, עד למתן פסק הדין בתיק העיקרי (עב' 2650/09).

4. הפיטורים השלישיים היו לאחר מתן צו המניעה הזמני מיום 11/8/09, במהלך ההתדיינות בתיק עב' 2650/09. פיטורים אלה נעשו במכתבי פיטורים מיום 4/10/09, שהיו אמורים להיכנס לתוקפם ביום 30/11/09.

התובעים עתרו בענין זה לבית הדין, הן על פי פקודת בזיון בית משפט (בש"א 4227/09) והן בבקשות לצווים זמניים כנגד הפיטורים החדשים (בש"א 4227/09 ובש"א 4324/09).

בעת הדיון בבקשות, הודיעה הנתבעת כי היא חוזרת בה מהפיטורים השלישיים. לפיכך, נמשך הדיון בתיק עב' 2650/09 רק בקשר לפיטורים השניים, על פי החלטת ועדת הפיטורים מיום 28/6/09.

5. בעת ישיבה שנקבעה לדיון בתיק העיקרי ביום 19/9/10, הודיעה הנתבעת כי היא חוזרת בה מפיטוריהם של התובעים. לפיכך - ניתן באותו מועד פסק דין המקבל את תביעותיהם.

6. הפיטורים הרביעיים שכנגדם - למעשה - מכוונת התובענה שבפני כעת, היו על פי החלטה נוספת של ועדת הפיטורים של הנתבעת; החלטה מיום 31/1/11, שבעקבותיה שלח ראש המועצה לתובעים מכתבי פיטורים מיום בתחילת חודש פברואר 2011.

משההודעות על הפיטורים נמסרו לתובעים, הם חזרו, כהרגלם, לבית דין זה, עם בקשות למתן סעדים זמניים כנגד הפיטורים. הבקשות נפתחו הן בתיק זה (15379-02-11) והן בשני תיקים נפרדים שנמחקו לאחר מכן (19736-02-11 ו-26321-02-11).

דיון בבקשותיהם של התובעים התקיים ביום 17/2/11. במועד זה הגיעו הצדדים להסכמה דיונית על כך שלא יתקיים דיון בבקשה, אלא - יתקיים דיון מזורז בתביעה העיקרית שסוכם על הגשתה סמוך לאחר מכן (ואכן הוגשה - במסגרת תיק זה (15379-02-11).

הדיון שהיה צפוי להיות מזורז - לא היה מזורז, אלא להיפך. אמנם, ישיבת ההוכחות התקיימה במועד שנקבע (9/3/11), ובמהלכה שמעתי (בלא נציגי הציבור שהוזמנו ולא באו), את עדויותיהם של התובעים ושל עדי הנתבעת. אלא שלאחר מכן, סוכם בין הצדדים על הגשת סיכומים בכתב. הסיכומים אכן הוגשו, אך לא במועדים המקוריים שעליהם הוסכם, אלא מאוחר הרבה יותר. לאחר מכן, התאפשר לצדדים להגיב על מסמכים שהגיעו מאת משרד התרבות והספורט (המסמכים הוזמנו עוד בהתאם להחלטה שניתנה במהלך הדיון אך הגיעו זמן רב לאחר מכן). בנוסף, הוגשה עוד בקשה נוספת בעניינה של אחת מהתובעים, והוגשה עוד הודעה מטעם הנתבעת. אחר כל אלה - התעכבתי גם אני במתן פסק דין זה, ועל כך - שלוחה התנצלותי לצדדים.

7. בטרם אפנה לפרט את העובדות, אציין כי בהתאם למה שהבנתי בדבר מה שסוכם בין הצדדים בישיבה מיום 17/2/11, וכן בהתאם להחלטה מפורשת שניתנה במהלך הדיון ביום 9/3/11, ניתן בפסק דין זה להסתמך גם על החומר שהוגש בהליכים הקודמים, לשם קביעת העובדות בפסק דין זה. (באמירה זו - אני דוחה את הטענה האמורה בסעיף 1 לסיכומיה של ב"כ הנתבעת, טענה שאינה מתיישבת עם ההחלטה שניתנה בעת הדיון ביום 9/3/11, ואשר הנתבעת לא ביקשה לערער עליה).

אמנם, ברור כי השאלה שעומדת לדיון בפסק דין זה היא שאלת כשרות הפיטורים שעליהם הודע לתובעים במכתבים מיום 2/2/11 ולא כל מקרי הפיטורים הקודמים, אלא שלא ניתן להתעלם מהרקע שהביא לפיטוריהם האחרונים (בינתיים) של התובעים, רקע הכולל נסיונות חוזרים ונשנים לפיטוריהם, ומהאופן שבו נימקה הנתבעת את הפיטורים הקודמים.

אלה העובדות

8. הנתבעת היא מועצה מקומית המצויה כבר שנים בקשיים כלכליים ניכרים. באופן תדיר היא אינה מצליחה לשלם לעובדיה את שכרם במועד.

9. למרות מצבה, הנתבעת אינה מצויה במסגרת של "תוכנית הבראה" כמשמעות מונח זה בסעיף 35ג לפקודת המועצות המקומיות. אך מדי פעם, היא מנסה להתייעל. בשל מצבה הכלכלי של הנתבעת, מונה רו"ח אבי כהן, במרץ 2007, לשמש לה "חשב מלווה".

10. ראש המועצה הנוכחי, מר זידאן כעביה, נבחר לתפקידו בשלהי שנת 2008, ונכנס לתפקיד בנובמבר 2008. לפני כן - הוא היה ראש מועצה בקדנציה קודמת, שהסתיימה בשנת 2003.

11. הנתבעת לא נהגה כשורה במינוי עובדים. היא קיבלה עובדים בלא עריכת מכרז, ומבלי שהתקבל לגביהם אישור על נחיצות המשרה.

12. ביום 26/8/07, חתם מר ישראל שפיצר, מנהל אגף כח אדם ושכר ברשויות המקומיות במשרד הפנים, על מכתב שהיה מיועד לרשויות מקומיות בלתי מסויימות (מדובר במסמך שבו יש אפשרות למספר נמענים; ראש העיר, ראש המועצה המקומית וראש המועצה האזורית, כשמתחת לכל אחד מתארי הנמענים, מצוי קו שמעליו ניתן למלא את שם הרשות המקומית). מכתב זה התייחס לקבלת עובדים בלא מכרזים ובלא אישור על נחיצות משרה. המכתב נשלח, בין השאר, אל הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים (והתקבל אצלו, משום מה רק ביום 17/9/07), כנראה על מנת שיעביר את עותקיו אל הרשויות המקומיות המתאימות במחוזו. כך נאמר במכתב:
" הנדון: קבלת עובדים ללא מכרזים
בעקבות ביקרות שנערכה, התברר כי בחלק מהרשויות מועסקים עובדים שלא כדין, שנתמנו ללא מכרז וללא אישור נחיצות משרה. כדרישות צו המו"מ (שירות העובדים) וצו המו"מ (נוהל קבלת עובדים לעבודה).
בדיונים עם הפרקליטות ועם ההסתדרות, הוחלט ע"י משרד הפנים והפרקליטות לקבוע את התאריך 1.1.2000 כמועד [נראה שחסרה כאן מילה] יש להקפיד על הוראות הדין המפורטות לעיל.
עובדים שהתקבלו כך החל מ-1.1.2000 אינם זכאים לקביעות ואינם רשאים להתמודד במכרז פנימי.
עפ"י המידע שברשותינו ברשות מועסקים עובדים כאמור.
על הרשות לפנות מיד בבקשה לאישור נחיצות משרה על פי הנהלים ובצירוף מבנה ארגוני.
במקביל עליה ליידע את העובד, כי במידה והמשרה תאושר, הוא יוכל להתמודד רק במכרז פומבי אם יתקיים, ובכל מקרה העסקתו במשרה ללא מכרז לא תוארך מעבר ל-30.12.07.
איוש המשרות שאושרו יעשה בדרך הקבועה בצו המו"מ (נוהל קבלת עובדים לעבודה) ויש לסיים את המכרזים עד ליום 31.12.2007. לאחר המועד הנ"ל כל המשרות שלא קיבלו את אישורנו ולא אויישו כדין תבוטלנה בתקן הרשות המקומית.
על הרשות לידע את העובדים המאיישים את המשרות שלא בדרך מכרז כיום, על סיום עבודתם, עם סיום הליכי המכרז ככל שתאושר המשרה ככל שתאושר המשרה [הכפילות - במקור], ולכל המאוחר עד ליום 30.12.2007.
הריני להפנות תשומת לבכם לסעיף 26 לצו המו"מ (שירות העובדים) התשכ"ב-1962.".

למכתב זה ייקרא להלן, כפי שנקרא לו במהלך ההתדיינות, בשם: "מכתב שפיצר".

13. מכתב שפיצר הגיע גם אל הנתבעת. כפי הנראה, הנתבעת לא עשתה מאומה בעקבות קבלת מכתב שפיצר, במשך תקופה ארוכה. היא החלה לפעול בהתאם למכתב, או להתיימר לפעול בהתאם למכתב - רק במהלך שנת 2009 - כפי שעוד יתואר להלן.

14. תובע מס' 1, מר מחמוד עלי סיאח כעביה (שייקרא להלן: "מחמוד"), הוא נשוי ואב ל-13 ילדים, שחלקם קטינים. מחמוד התקבל לעבודה אצל הנתבעת ביום 2/1/01, בעת כהונתו הקודמת של ראש המועצה הנוכחי. קבלת מחמוד לעבודה נעשתה בלא מכרז, ובלא שיצא אישור על נחיצות משרתו, אלא לאחר ראיון עבודה בלבד.

משרתו של מחמוד היא שומר לילה. בעבודתו, עליו לסייר בלילות בין מוסדות שונים של הנתבעת (בתי ספר, גנים וכן בנין המועצה עצמו), ולשהות זמן מה בסביבתו של כל אחד מהאתרים שעליהם הוא שומר וביניהם הוא מסייר. מוסדותיה של הנתבעת מצויים ב-3 כפרים נפרדים (כעביה, טבאש וחג'אג'רה), המרחק בין כפר לכפר הוא מספר קילומטרים.

כבר ארעו מקרים שבהם היו פריצות למוסדות חינוך או נגרמו נזקים למוסדות חינוך בתחומי המועצה בשעות עבודתו של מחמוד, כאשר הוא לא היה ליד אותם מוסדות.

בתקופה שלאחר תחילת ההליכים המשפטיים בין הצדדים, הודיעה הנתבעת למחמוד כי עליו להחתים כרטיס נוכחות או למלא דיווח נוכחות כתנאי לקבלת שכרו. מחמוד לא מילא את ההוראה, והנתבעת חדלה - כנראה - לשלם למחמוד את שכרו.

15. תובעת מס' 2, גב' חנאן דאוד כעביה (שתיקרא להלן: "חנאן"), נשואה ואם ל-4 ילדים - כולם קטינים.

חנאן התקבלה לעבודה אצל המשיבה בשנת 2002, גם היא בעת הקדנציה הקודמת של ראש המועצה הנוכחי.

גם חנאן התקבלה לעבודה בלא מכרז ובלא שיצא אישור על נחיצות משרתה, אלא לאחר ראיון עבודה בלבד.

משרתה של חנאן היא להיות סייעת לתלמידים בבית ספר. עבודתה מבוצעת באחד מבתי הספר בתחום שיפוטה של המשיבה, והיא כפופה בתפקידה להוראות מנהל בית הספר.

גם חנאן קיבלה מאת הנתבעת הוראה להתחיל להחתים כרטיס נוכחות או למלא דיווח נוכחות, בתקופה שלאחר תחילת ההליכים המשפטיים בין הצדדים. חנאן מילאה אחר ההוראה והנתבעת המשיכה (כנראה) בתשלום שכרה.

16. תובע מס' 3, מר בלאל שתיווי (שייקרא להלן: "בלאל"), הוא רווק ואינו אב לילדים. בלאל התקבל לעבודה אצל המשיבה בשנת 2006, בעת כהונתו של ראש המועצה הקודם. גם בלאל, התקבל לעבודה בלא מכרז, ובלא שיצא אישור על נחיצות משרתו.

משרתו של בלאל היא להיות המנהל המקצועי, המדריך והכוריאוגרף של להקת המחול (דבקה) הייצוגית של המשיבה. עבודתו של בלאל נעשית במשרה חלקית, פעמיים בשבוע, ובנוסף לכך - הוא מתייצב לעבודה בהתנדבות, בזמן המנוחה השבועית.

מאז חודש ינואר 2009 - בלאל אינו מקבל שכר על עבודתו. גם הוא - אינו ממלא דיווח נוכחות ואינו מחתים כרטיס נוכחות.

17. שלושת התובעים לא תמכו פוליטית בראש המועצה הנוכחי, בעת מערכת הבחירות שהיתה בשנת 2008.

הליכי הפיטורים שקדמו לאלה הנדונים כעת

18. ביום 11/3/09, הוציאה הנתבעת לשלושת ההתובעים הזמנות בכתב לישיבות שימוע לקראת פיטוריהם. ישיבות השימוע של שלושת התובעים לא התקיימה, שכן תחילה נדחתה הישיבה מספר פעמים ולאחר מכן - ביום 21/4/09 - התכנסה ועדת הפיטורים של הנתבעת, בהרכב של גזבר המועצה, מר פטין שדאד (שייקרא להלן: "פטין"), ושל היועץ המשפטי של המשיבה, עו"ד סלאח נסאר.

19. החלטת ועדת הפיטורים מיום 21/4/09, היתה לפטר את שלושת התובעים. ההחלטה היתה מנומקת. בהמשך עוד אתייחס להנמקות שניתנו וכן למכתבים שקדמו להחלטות הפיטורים.

20. ביום 26/4/09, שלח ראש המועצה מכתבים לתובעים, ובהם הודיע להם על פיטוריהם "לאלתר".

21. לאחר מכן - הגישו התובעים את הבקשות למתן סעדים זמניים כנגד הפיטורים, כאמור לעיל בסעיף 2 לפסק דין זה, שבמהלך הדיון בהם הסכימה הנתבעת לבטל את אותם פיטורים ולהחליט מחדש בשאלה זו, לאחר ישיבת שימוע שהוסכם על קיומה.

הסיבות לפיטורים כפי שהועלו בעת הפיטורים שעליהם הוחלט באפריל 2009 והמסמכים הקשורים לכך

22. בפרק זה של פסק הדין, אעמוד על עילות פיטורי הץובעים כפי שהועלו תחילה, וזאת מאחר שלדעתי יש נפקות להשוואה בין העילות דאז לבין העילות שנכתבו לאחר מכן, בסדרות הפיטורים הבאות.

בעניינו של מחמוד

23. ביום 19/1/09 שלח מנהל מחלקת החינוך של המשיבה, מכתב אל ראש המועצה, שבו נאמר כי מנהל ביה"ס היסודי בחג'אג'רה הודיע לו שבשעות הלילה נכנסו אלמונים למתחם בית הספר וריססו כתובות כנגד מנהל בית הספר. לדעת מנהל מחלקת החינוך, נוכחות שומר במתחם בית הספר, היתה מונעת מקרים מסוג זה. לפיכך, ביקש מנהל מחלקת החינוך מראש המועצה לפתור את הבעיה לאלתר.

24. שבוע לאחר מכן, ביום 26/1/09, שלח קב"ט המועצה מכתב אל ראש המועצה בעניינו של מחמוד. לפי מכתבו של הקב"ט, מחמוד סירב לבקשתו לשמור דווקא בביה"ס בחג'אג'רה, הוא לא עונה לטלפונים, הוא נמצא אצל אנשים שאינם קשורים לעבודה, הוא "מתחיל עם כל הרכילויות והשטויות", כך ש"הרבה דברים קורים במסגרת השמירה", הוא אינו מדווח לקב"ט אלא לאנשים שאינם קשורים לענין.

25. ביום 16/2/09 דיווח מנהל מחלקת החינוך לראש המועצה כי לפי דיווח שהוא קיבל ממנהל ביה"ס היסודי בחג'אג'רה, היתה פריצה לבית הספר דרך חלון השירותים, מבלי שנגרם נזק ממשי. מסקנת מנהל מחלקת החינוך היתה שיש להתקין סורגים בחלונות השירותים.

26. במועד כלשהו נגרם נזק לעמוד תאורה בתחומי הנתבעת. קב"ט המועצה הגיש על כך תלונה במשטרה ביום 23/2/09.

27. בהזמנה המקורית לישיבת השימוע שנשלחה למחמוד, נרשם כך:
" הנדון: הזמנה לשימוע
הנך מוזמן לשימוע בפני ועדת השימוע ... וזאת כדלקמן:

- היעדרות מהעבודה ללא אישור.
- אי היענות לדרישה של ראש המועצה מהעובדים להתייצב לעבודה כדין.
- אי-תיאום ימי עבודה.
- אי עמידה בנוהל המשרה.
- אי דיווח על עבודתך כמתחייב.
...".

28. בהזמנה לישיבת השימוע שנועדה להתקיים באחד המועדים הנדחים של הישיבה, נרשמו דברים דומים לאלה שצוטטו לעיל, ובהמשך נרשם:
"הועדה שומרת לעצמה את הזכות להעלות טענות נוספות כנגדך בישיבת השימוע הנ"ל, במידה ויועלו טענות נוספות תהיה רשאי להגיב בכתב לטענות שהועלו לראשונה בישיבה.".

29. על הדברים האמורים לעיל, כעילות לפיטוריו של מחמוד, נכון - לדעתי - להעיר את ההערות הבאות:

א. הטענה על כך שמחמוד נעדר מעבודתו, הועלתה על ידי ראש המועצה בחודש ינואר 2009, ובשל כך - קוזז משכרו של מחמוד סכום של כמחצית מהשכר (השכר הרגיל היה בסך כ-4,300 ₪ והסכום שקוזז היה בסך כ-2,100 ₪). לא הוברר מה המועדים שבהם מיוחסת לו העדרות מהעבודה, וכיצד נבדקה שאלת ההעדרות.

כזכור, מחמוד אמור לסייר בין אתרים שונים, והנתבעת לא טענה שנערך אחריו מעקב כלשהו, או שיש לה איזה נוהל מסודר של דיווח על מקום הימצאותו. באותה עת, הנתבעת טרם דרשה ממחמוד להחתים כרטיס נוכחות.

ב. גרסתו של מחמוד היתה שדווקא קב"ט המועצה הוא זה שבשעות הלילה מבצע עבודה פרטית שאינה קשורה למועצה (במפעל "לגין" בקיבוץ יגור). כשמחמוד פנה אליו בשעות הלילה בענייני העבודה אצל המשיבה, הקב"ט ביקש ממנו שלא להפריע לו בעבודתו, והמליץ לו שלא לסכן את עצמו.

ג. בתיקו האישי של מחמוד (המועסק, כזכור, מאז תחילת שנת 2001), אין מסמכים קודמים לינואר 2009.

ד. כאמור כבר לעיל, ושלא כפי שניתן להבין מהאמור במכתבי ההזמנה לשימוע, לא מתקיימת אצל הנתבעת "תוכנית הבראה".

בעניינה של חנאן

30. ביום 30/12/08, שלח מנהל מחלקת החינוך מכתב אל ראש המועצה, בענייניהן של שלוש סייעות כיתתיות שהמשיבה מעסיקה בבית הספר היסודי כעביה. במכתבו, ביקש מנהל מחלקת החינוך לשקול את המשך העסקתן של שלוש הסייעות, וזאת בטענה שמשרד החינוך אינו משתתף במימון שכרן, ובטענה שהעסקתן מטילה נטל כבד על תקציב המשיבה.

31. ביום 29/1/09, דיווח מנהל מחלקת החינוך לראש המועצה על כך שאחת מעוזרות הגננות שהמשיבה מעסיקה (בגן בדרום כעביה), הודיעה לו שהיא לא תוכל להתייצב לעבודתה בשל מחלתה. לפיכך, התקשר מנהל מחלקת החינוך אל חנאן, וביקש ממנה להחליף את אותה עוזרת גננת, אך חנאן סרבה.

32. ביום 16/2/09, שלח מנהל מחלקת החינוך מזכר אל ראש המועצה, בעניינה של חנאן. לפי המזכר, חנאן הצהירה שהיא אינה מוכנה לעבוד במקום אחר מאשר בביה"ס היסודי בכעביה, אף אם מדובר במילוי מקום ואף אם מדובר בתדירות של אחת לחודש.

33. בהזמנה המקורית לישיבת השימוע שנשלחה לחנאן, נרשם כך:
" הנדון: הזמנה לשימוע
הנך מוזמנת לשימוע בפני ועדת השימוע ... וזאת כדלקמן:

- אי ביצוע המטלות אשר נדרשת לבצע כמתחייב, דבר שמצביע על תפקוד לקוי.
- אי ההיענות לדרישות של המשרה באופן תקין.
- אי עמידה בנוהל המשרה.
- אי עמידה במבחני היעילות של המועצה בעקבות תוכנית ההבראה, כאמור לעיל.
...".

34. בהזמנה לישיבת השימוע שנועדה להתקיים ביום 29/3/09, נרשמו דברים דומים לאלה שצוטטו לעיל, ובהמשך נרשמה תוספת דומה לזו שנרשמה בעניינו של מחמוד, כמצוטט בסעיף 28 לעיל.

35. על הדברים האמורים לעיל, כעילות לפיטוריה של חנאן, נכון להעיר את ההערות הבאות:

א. חנאן מכחישה את אשר ייחס לה מנהל מחלקת החינוך.

ב. אחת משתי הסייעות האחרות האחרות שהועסקו על ידי הנתבעת בבית הספר בכעביה, פוטרה גם היא, אך מאוחר יותר מאשר חנאן. תחילה, היא פוטרה במכתב מיום 4/10/09 (כפי שהתובעים פוטרו בפיטוריהם השלישיים, כמצויין לעיל בסעיף 4 לפסק דין זה). אותה סייעת גב' מלי סלאמנה, פנתה תחילה לבית דין זה בבקשה למתן סעד זמני כנגד פיטוריה (בש"א 4292/09), ובעת הדיון באותה בקשה הגיעו הצדדים שם להסכמה על ביטול הפיטורים ועל זכאותה של הסייעת להגיש מועמדות לאחר המכרזים שהנתבעת פרסמה (על מכרזים אלה - עוד ידובר להלן). משהיא לא זכתה במכרזים אלה, פוטרה אותה סייעת שוב, ביום 7/4/10. היא פנתה שוב לבית הדין (בתיק עב' 1494/10), וביום 12/1/12 נדחתה תביעתה.

ג. סייעת נוספת שעבדה בבית הספר בכעביה, גב' אומיה כעביה (שתיקרא להלן: "אומיה"), החלה לעבוד אצל הנתבעת כבר בשנת 1996 (כלומר - לא חלו לגביה ההנחיות שבמכתב שפיצר). אומיה לא פוטרה מעבודתה אצל הנתבעת, והנתבעת שינתה את הגדרת משרתה וכיום היא מוגדרת כ"מקשרת" בין הנתבעת לבין גני הילדים, אך לעתים היא עושה עבודה כלשהי במחלקת הרווחה.

ד. כאמור כבר לעיל, ושלא כפי שניתן להבין מהאמור במכתבי ההזמנה לשימוע, לא מתקיימת אצל המשיבה "תוכנית הבראה".

בעניינו של בלאל

36. להקת המחול (דבקה) הייצוגית, היא מפעל תרבותי שזכה לשבחים וייצג את הנתבעת בכבוד במופעים שונים בארץ ובחו"ל (הנסיעות לחו"ל היו על חשבון המזמינים ותרומות). בלאל הדריך תחילה את חברי הלהקה בהתנדבות. לאחר מכן, החל מדצמבר 2006, כאמור לעיל, הוא התקבל להיות עובד של הנתבעת והחל לקבל שכר אף גם זאת - רק בעבור חלק משעות עבודתו. חלק אחר - נעשה על ידיו בהתנדבות בימי המנוחה השבועית. חברי הלהקה - אינם מקבלים שכר על כך, אלא עורכים חזרות מופעים - בהתנדבות מלאה.

37. החזרות של הלהקה נערכו - עד דצמבר 2008 - בבנין המתנ"ס. בנין זה נסגר בדצמבר 2008, ומאז - נערכות החזרות בבנין המורשת הבדואית, שאינו שייך לנתבעת. אעיר כי הנתבעת ביקשה, בשנת 2009, תמיכה מאת מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט, לשם השמת המרכז למורשת הבדואית, אך בקשתה זו נדחתה.

38. בהזמנה המקורית לישיבת השימוע שנשלחה לבלאל, נרשם כך:
" הנדון: הזמנה לשימוע
הנך מוזמן לשימוע בפני ועדת השימוע ... וזאת כדלקמן:

- אי אישור תקציב פעילות הנוער.
- מבחני היעילות אשר מחויבת להם המועצה בעקבות תוכנית ההבראה.
...".

בהזמנה לישיבת השימוע הנדחית, נרשמו דברים דומים לאלה שצוטטו לעיל, ובהמשך נרשמה תוספת דומה לזו שנרשמה בעניינו של מחמוד, כמצוטט בסעיף 28 לעיל.

39. על הדברים האמורים לעיל, כעילות לפיטוריו של בלאל, נכון להעיר את ההערות הבאות:

א. הטענה בדבר "מבחני היעילות" - אינה ברורה.

ב. כאמור כבר לעיל, ושלא כפי שניתן להבין מהאמור במכתבי ההזמנה לשימוע, לא מתקיימת אצל המשיבה "תוכנית הבראה".

40. בנוסף לאמור בסעיף 39 לעיל, אביא כאן פרטים בדבר התקצוב שהנתבעת זכתה לו ממשרד התרבות והספורט לשם החזקת להקת הדבקה שבלאל הוא הרוח החיה שלה.

א. ביום 6/12/07 התקבלה החלטה במשרד המדע התרבות והספורט, לאשר תמיכה כספית בנתבעת למפעלי תרבות שונים - במסגרת תקציב שנת 2007. חלק מהאישור היה לגבי תמיכה בלהקת המחול, בסכום של 40,000 ₪ (סכום זה עולה על עלות שכרו של בלאל, ששכרו החודשי היה בסך 2,000 ₪).

ב. בשנת 2009 אושרה על ידי מינהל התרבות במשרד התרבות והספורט בקשת תמיכה בסך 20,000 ₪ כהמשך תמיכה בלהקות הדבקה ובלהקות הזמר.

ג. ביום 15/12/09 חתם פטין על "דו"ח ביצוע" שהוגש למינהל התרבות במשרד התרבות והספורט בקשר לביצוע התקציב ללהקת הדבקה לשנת 2008. בדו"ח זה נרשם כי התקציב לשכר המדריך בלהקה, לשנת 2008, היה בסך 27,700 ₪ וכי מתוך סכום זה שולם כשכר מדריך סך של 24,139 ₪. כן נאמר כי התקציב לשכר המדריך לשנת 2009 הוא בסך 16,500 ₪.

ד. שבוע לאחר מכן, ביום 22/12/09, חתם פטין על דו"ח ביצוע דומה לשנת 2009. נאמר בו כי מתוך תקציב של שכר מדריך בלהקת הדבקה בסך 16,500 ₪, בוצע בחודשים שעד נובמבר 2009, סך של 15,125 ₪ וכי התחזית לסוף השנה היא כי יבוצע מלוא התקציב בסך 16,500 ₪, עם תשלום שכר נוסף בסף 1,375 ₪ לחודש דצמבר 2009.

41. דיווחיו של פטין למשרד התרבות והספורט, כאמור בס":ק ג' ו-ד' לסעיף 40 לעיל, סותרים את עדותו וגם אינם מתיישבים עם המציאות.

כאמור כבר בסעיף 16 לעיל, בלאל אינו מקבל שכר בפועל מאז חודש ינואר 2009. למרות זאת, כאמור, דיווח פטין על ביצוע תשלום שכר בסך 1,375 ₪ לחודש ב-11 החודשים הראשונים של שנת 2009.

בחקירתו הנגדית, העיד פטין - בין השאר - כך:
"היתה תמיכה שקיבלנו ב-2007 בגין פעילות דבקה, אבל זה לא אומר שהדבקה היא פעילות של המועצה. המועצה תומכת בלהקה. התמיכה היתה בהעסקת העובד.
אני יודע שלמועצה אין להקת דבקה.
אני יודע שאני מעסיק שם עובד.
...
ב-2008 לא קיבלנו תקציב של זה.
נכון שפיטרנו את בלאל, כי לא קיבלנו תקציב. לא מסיבות פוליטיות. לא מסיבות לא ענייניות.
נכון שאני אמשיך לבקש תקציב. זה לא אומר שאם אין עובד אני לא אבקש תקציב. אני יכול לבקש תקציב ואם אקבל - אעסיק. עובדה ששנתיים לא קיבלנו. פעם אחרונה זה היה ב-2007.
...
אם היה מתקבל תקציב - היינו בודקים מה לעשות. אבל לא התקבל תקציב. אני לא יכול להחזיק אדם שנתיים על תקציב המועצה בלי לקבל תקציב ממשרד ייעודי.
...
אתה שואל אם חוץ מבלאל המועצה מעסיקה עוד עובדים בקשר ללהקה, ואני אומר שאין להקה למועצה.
אתה שואל שוב, ואני שוב אומר שאין להקה למועצה. המועצה לא יכולה להעסיק על משהו שאין לה.
יש הוצאות אחרות חוץ משכר עבודה.
מי תקצב את הנסיעות לרומניה ולירדן? המועצה תקצבה.
זה תוקצב מתקציב 2007.
נכון להיום אין למועצה הוצאות על הלהקה. גם לא התקבל כסף.
אני יכול לבקש תקציב לכל נושא שהמועצה מעוניינת לתמוך בו. תמיכה בגוף חיצוני בכפר.
הבקשה היא לתמיכה בתרבות, לא לגוף מסויים.
...
יש הבדל בין תמיכה בלהקה לבין שכר עבודה.
אני לא מכיר את העובדות כדי לדעת אם בלהקה יש פעילות בלי בלאל.
אתה אומר שקיבלנו 20,000 ₪ עבור להקת דבקה, ושואל מה עשינו עמו. אני אומר שהכסף לא צבוע עבור להקת "דבקה אנואר" אלא עבור להקת דבקה. זה כסף ייעודי וכל עוד אין להקת דבקה, אין לי מה לעשות איתו הוא במועצה.".

ברור שעדות זו, לא רק שהיא כוללת סתירות פנימיות (כגון בשאלה אם פטין יודע שאין למועצה להקת דבקה או שמא לא יודע אם יש כזו, וכגון בשאלה אם במקרה של קבלת תקציב הוא יעסיק עובד בלהקת דבקה או שמא הכסף סתם יישאר במועצה), אלא שהיא אינה יכולה להתיישב עם האמור לעיל העולה ממסמכי משרד התרבות והספורט.

לפי עדותו של פטין, מאז שנת 2007, שבה התקבל תקציב, כביכול בעבור שנת 2008 (גם בענין זה פטין סתר את עצמו) - לא התקבל תקציב נוסף ("פעם אחרונה זה היה ב-2007"). עדות זו אינה נכונה, כאמור לעיל. לפי חלק אחר מעדותו של פטין, אם מגיע כסף, זה לאו דווקא לתשלום שכר. עדות זו אינה מתיישבת עם הדיווחים שפטין חתם עליהם בקשר לפירוט הביצוע של התקציב.

42. החשב המלווה של הנתבעת, רו"ח כהן, העיד כי משרתו של בלאל אינה בין המשרות שמתוקצבות על ידי משרד חיצוני. לאחר מכן, אישר כי הוא אינו יודע אם היתה בקשה של המועצה למימון להקת הדבקה. בהמשך, העיד כך:
"אם היתה נענית בקשה כזו על ידי המדינה, עמדתי היתה שונה לגבי העסקת רכז הדבקה. אם משרד מסויים היה מחליט שהוא מממן תקן מסויים - מחובתי היתה ליישם את זה.".

בהמשך, כשהבין שייתכן שמשמעות דבריו תשפיע על ההחלטה בדבר פיטוריו של בלאל, הסתייג החשב המלווה ממה שאמר לפני כן, וציין כי היה ניתן להעסיק רכז בסכום התקצוב, אך זאת - לא כעובד אלא "כעובד בחשבונית".

גם אופן עדותו של רו"ח כהן בענין התקצוב של להקת הדבקה אינו יכול להשביע רצון. כחשב מלווה, ניתן היה להניח שרו"ח כהן מכיר את תקציבה של הנתבעת ואמור לדעת אם מתוקצב בו שכר של רכז דבקה, ואם חלק מתקציב הלהקה מגיע מתמיכה חיצונית. השינוי בעדותו לגבי השימוש בתקציב החיצוני, גם הוא - כאמור - אינו תומך בהנחה שגישתו היא מקצועית בלבד.

השימוע מיום 26/5/09

43. ביום 26/5/09, התקיימה ישיבת שימוע בענייניהם של התובעים. בהתאם לאמור במכתבי ההזמנות לשימוע, הנתבעת - אכן - העלתה בישיבה עניינים נוספים על אלה שנכתבו במכתבי ההזמנה.

לראשונה, העלתה הנתבעת בעת השימוע את עניינו של מכתב שפיצר. בענין זה, בהתאם למובטח במכתבי ההזמנות לשימוע, קיבל ב"כ התובעים הזדמנות להשלים את טיעוניו בכתב, והוא עשה כך במכתבו מיום 1/6/09.

התובעים ובא כחם טענו טענות שונות מטעמם בעת ישיבת השימוע. מחמוד וחנאם הכחישו את הפרות המשמעת שיוחסו להם. בעניינו של בלאל טען אחד מחברי ועדת הפיטורים (עו"ד סלאח נסאר שגם ייצג את הנתבעת בבית הדין), כי הוא אינו מתייצב לעבודה. בלאל הבהיר כי מאז סגירת המתנ"ס מתקיימת עבודתו בבנין המורשת הבדואית, אלא שעו"ד נסאר טען שבנין זה הוא בבעלות ראש המועצה הקודם, וכי מדובר בעסק פרטי של משפחת ראש המועצה הקודם.

44. לאחר מכתבו של ב"כ התובעים מיום 1/6/09 שהיה בתגובה להעלאת ענין מכתב שפיצר, היתה ועדת הפיטורים של הנתבעת יכולה לקבל החלטה בענייניהם של התובעים, אלא שהיא התמהמהה בכך, למרות בקשות חוזרות של ב"כ התובעים, עד יום 28/6/09. במועד זה שלחה באת כחה של הנתבעת מכתב לב"כ התובעים, שבו הסבירה את העיכוב בקבלת ההחלטה, בלשון זו:
"אנו מתנצלים על העיכוב במתן ההחלטה, אולם היינו צריכים לברר עובדות רלוונטיות להשלמת התמונה עד תום.".

מכאן, שלפי הטענה - ועדת הפיטורים נזקקה לברר עובדות נוספות, לאחר ישיבת השימוע, בטרם קבלת ההחלטה. אכן, מסקנה זו נתמכת גם בעדותו של פטין, כפי שניתנה בעת הדיון בבקשה שנדונה בתיקים בש"א 3077/09, בש"א 3100/09 ובש"א 3101/09 שנזכרו לעיל.

פטין העיד שם כי לאחר ישיבת השימוע ערכה ועדת הפיטורים בירורים עם מנהל מחלקת החינוך ועם קב"ט המועצה. התובעים לא קיבלו מידע כלשהו על הבירורים הנוספים שנערכו בזמן שלאחר ישיבת השימוע, וכמובן - לא ניתנה להם ההזדמנות להתייחס לכך.

החלטת ועדת הפיטורים מיום 28/6/09

45. כאמור לעיל, ועדת הפיטורים החליטה, ביום 28/6/09, לפטר את שלושת המבקשים. החלטתה של הועדה הועלתה על הכתב, והיתה מנומקת. בסעיפים 46-48 להלן, אביא בקצרה תיאור של הנימוקים לפיטורי כל אחד מהמבקשים, כפי שהדבר תואר בהחלטת ועדת הפיטורים. אני מביא נימוקים אלה בפסק דין זה, מאחר שלדעתי יש חשיבות לאופן הנמקת פיטוריהם של התובעים, כשבאים לבחון את השיקולים שהביאו לפיטורים אלה.

46. בעניינו של מחמוד

חברי הועדה הסכימו כי אין נחיצות למשרתו ואין יעילות באופן עבודתו, כפי שעלה מהעובדה שלמרות עבודתו - היו גניבות. הנתבעת, לדעת הועדה, אינה צריכה שומר. בסיכום מסקנת הועדה נאמר שמאחר שאין תקן למשרת שומר, מאחר שהמצב הכלכלי אינו מאפשר להעסיק שומר, מאחר שאין תועלת מהעסקתו, ואין נחיצות במשרתו - יש לפטר אותו.

47. בעניינה של חנאן

בירור חוזר שערכה הועדה עם מנהל מחלקת החינוך העלה (למרבה ה"הפתעה") שהוא מאשר את תוכן המכתבים שהוא כתב. חייבים לנקוט צעדים להבראת המשיבה ולהתייעלותה. אין תקן לסייעות כיתתיות, משרותיהן אינן מתוקצבות, חנאן התקבלה ללא מכרז, משרתה אינה נחוצה, מצבה הכלכלי של הנתבעת אינו מאפשר להעסיק סייעת כיתתית, מה גם שחנאן לא צייתה להוראה בדבר מילוי מקום. יש עובדים אחרים שפוטרו בהתאם למכתב שפיצר, וחלקם הסכימו לפיטורים. לפיכך - הסיקה הועדה שיש לפטר את חנאן.

48. בעניינו של בלאל

להקת המחול אינה שייכת לנתבעת, ואין לה תקציב. העסקת בלאל מזיקה לקופה הציבורית ולתוכנית ההבראה של הנתבעת. בהתאם למכתב שפיצר אין נחיצות למשרתו של בלאל והוא התקבל ללא כתב מינוי. כשהנתבעת תקבל מענקים - היא תממן את הלהקה, אך "כשאין אז אין". לפיכך - יש לפטר את בלאל.

49. לאחר ההתייחסות הספציפית לכל אחד מהמבקשים, כתבה ועדת הפיטורים את החלטתה בענין שלושתם יחד, בנוסח זה:
"שקלנו את כל טיעוניהם של העובדים הנ"ל ולאחר ששמענו בהרחבה את אשר שטחו בפנינו, הגענו להחלטה כמפורט להלן:

50. מהאמור לעיל, מסתבר כי גם בהתייחסות הספציפית לכל אחד מהתובעים וגם בהחלטה הסופית לגבי כולם, כפי שצוטטה לעיל, השיקול המרכזי שהביא למסקנת הפיטורים, הוא השיקול שהוזכר במכתב שפיצר; כלומר - העובדה שהתובעים התקבלו לעבודה לאחר שנת 2000, העובדה שלא אושרה נחיצות משרתם, והעובדה שהם התקבלו ללא מכרז. שיקול חשוב נוסף, היה ההיבט התקציבי. (בענייניהם של מחמוד ושל חנאן, יש בכך משום שינוי משמעותי מאד לעומת עילות הפיטורים שנזכרו בפיטורים הראשונים. בעניינו של בלאל, אין שינוי משמעותי, אם כי בפיטורים הראשונים עיקר הכובד היה על הנושא התקציבי, ובפיטורים השניים - עבר מרכז הכובד לאופן שבו פירשה הנתבעת את מכתב שפיצר).

51. כאמור לעיל, סמוך לאחר שנודע לתובעים על החלטת ועדת הפיטורים, הם פנו לבית דין זה בבקשות למניעת פיטוריהם. (בש"א 3077/09, בש"א 3100/09 ובש"א 3101/09 שנזכרו לעיל).

מגעי הנתבעת עם ההסתדרות

52. כאמור לעיל, אין אצל הנתבעת "תוכנית הבראה" כמשמעות מונח זה בסעיף 35ג לפקודת המועצות המקומיות. למרות זאת, הנתבעת רצתה (וכנראה גם היתה חייבת) - לקצץ בהוצאותיה.

לשם כך, קיימו נציגי הנתבעת (כולל כל עדי הנתבעת, כלומר - ראש המועצה, רו"ח כהן ופטין) דיון - ביום 6/5/09 - עם נציגי ההסתדרות.

בפתח הדיון האמור, הודיע ראש המועצה כי נוכח קשייה הכלכליים של הנתבעת, יהיה עליה לבצע מהלכי התייעלות קשים לשם צמצום הוצאות השכר בשנה השוטפת (כלומר - 2009) ובמקביל - להכין תוכנית פיטורים שהשפעתה תהיה בשנים הבאות.

פטין תיאר את הצמצום המתוכנן בהוצאות השכר, וזאת לפי טיוטת הסכם בין הנתבעת לבין ועד העובדים, שאלה עיקריו:

א. הוצאת העובדים לחופשה בכל ימי חמישי, מחציתם כחל"ת ומחציתם - על חשבון החופשה השנתית הצבורה - או - הפחתת שעתיים בכל יום עבודה.

ב. ויתור העובדים על דמי הבראה וביגוד לשנת 2009.

ג. חל"ת של עובדי החינוך בחודש אוגוסט.

בסיכום הישיבה ביקש נציג ההסתדרות להכין נספח המפרט את החסכון בהוצאות, ונקבע כי יש לתאם פגישה נוספת.

53. מהאמור בסעיף 52 לעיל, בענין תוכן הישיבה עם נציגי ההסתדרות עולות מספר תמיהות, כמפורט להלן:

א. הישיבה בין נציגי הנתבעת לבין נציגי ההסתדרות היתה תוך כדי הליכי הפיטורים של התובעים. למעשה; הישיבה היתה לאחר פיטוריהם הראשונים של התובעים, ובטרם פניותיהם לבית הדין בבקשותיהם הראשונות (וכמובן - בטרם ההסכמה על ביטול הפיטורים). למרות זאת, ענייניהם של התובעים כלל לא עלו בישיבה עם נציגי ההסתדרות. הנתבעת לא מצאה לנכון לדווח להסתדרות על פיטורי התובעים (שמבחינת המשיבה היו אז כבר בבחינת מעשה עשוי).

ב. יתרה מכך; הן בדברי ראש המועצה והן בדברי פטין בפני נציגי ההסתדרות, כלל לא דובר על הכוונה לפטר עובדים נוספים במהלך שנת 2009 (הפיטורים היו מיועדים להיות רק לאחר מכן, לאחר הכנת תוכנית).

ג. לא דובר גם מאומה על מכתב שפיצר.

לתמיהות אלה יש - לדעתי - משקל בעת בחינת גרסת עדי הנתבעת בתובענה זו, בדבר הדיונים שנערכו, כביכול, אצל הנתבעת בענין יישום המתחייב ממכתב שפיצר.

גרסת הנתבעת בדבר הדיונים שהיו אצלה בענין מכתב שפיצר

54. עדי הנתבעת גרסו כי אצל הנתבעת התקיימו דיונים בענין יישומו של מכתב שפיצר. הדיונים האמורים, על פי גרסת העדים, היו מאז תחילת שנת 2009, כלומר - זמן לא רב לאחר שראש המועצה החל בתפקידו, ואולי אף עוד לפני כן.

55. כך, למשל, רו"ח כהן, נשאל על כך בחקירתו הנגדית, והעיד:
"אתה אומר לי שמהפרוטוקולים של המועצה הנושא של מכתב שפיצר לא עלה, אלא לאחר בחירתו של מר זידאן כעבייה ולאחר פיטוריהם הראשונים של התובעים, אני אומר שזה לא נכון. מייד עם המכתב היו דיונים לא מעטים על זה, אבל זה תהליך.
שנת 2008 היתה שנת בחירות, וראש המועצה הקודם לא רצה לטפל בנושא הזה, למרות שזה היה חיוני לשרידות המועצה.
הדיונים שעליהם דיברתי לא היו סודיים. חלק מהדיונים - אני עצמי סיכמתי אותם, יש אצלי תרשומת שלהם. בסמוך לכניסתי לתפקידי ועוד לפני כן, ...
נכון שהוחלט שמשרותיהם אינן חיוניות. כדי לעמוד בהנחיות של שפיצר, קיימנו מספר ישיבות במועצה, ישיבות שנכחו בהן ראש המועצה, הגזבר, היועמ"ש, לעתים גם יו"ר הועד, ודנו בצעדים שצריך לבצע הן כתוצאה מההנחיות של שפיצר והן כתוצאה מהגרעונות שקיימים למועצה, ...".

כפי שניתן לראות מהדברים המצוטטים, רו"ח כהן גרס תחילה כי היו דיונים "לא מעטים" על מכתב שפיצר "מייד עם המכתב" (כלומר - כביכול - כבר משלהי שנת 2007), אלא שמייד לאחר מכן הוא מסר עמדה שונה, שלפיה ראש המועצה הקודם לא רצה לטפל בכך בשנת בחירות (2008). כלומר - כבר מדברים אלה לא ניתן להבין אם גרסתו של רו"ח כהן היא שהדיונים הלא-מעטים שהיו בענין מכתב שפיצר החלו "מייד עם המכתב" או שמא רק לאחר בחירתו של ראש המועצה הנוכחי.

בהמשך, כל אימת שרו"ח כהן התבקש לדבר על הדיונים בענין יישומו של מכתב שפיצר, הוא השיב על כך, אך מייד עבר לדבר על מצבה הכלכלי של הנתבעת. בכך, לא איפשר רו"ח כהן להבין אם הדיונים שהוא השתתף בהם בענין הצורך בהתייעלות ובהקטנת הגרעון, היו בשל המצב הכלכלי, או שמא - הם אכן היו דיונים בענין יישומו של מכתב שפיצר. (לדעתי, כפי שעוד אביע אותה להלן, לא היה דיון ממשי בענין מכתב שפיצר עד יום 31/8/09, וגם דיון זה נולד רק בשל מה שנאמר בענין זה בהחלטה מיום 11/8/09).

רו"ח כהן מסר בעדותו (כמצוטט לעיל), כי הדיונים שעליהם מדובר לא היו סודיים וכי יש תרשומות שלהם אשר הוא עצמו ערך. אולם, לא רק שהנתבעת לא הציגה תרשומות מעין אלה, אלא שרו"ח כהן עצמו - בהמשך עדותו - לא עמד על גרסתו המקורית בענין זה. כך הוא השיב בהמשך חקירתו הנגדית:
"אתה מפנה אותי לנספח ב' לתשובת הנתבעת, פרוטוקול מיום 6/10/09 של צוות הנהלה, ופרוטוקול דיון בנושא הנחיות מר שפיצר מיום 31/8/09. אתה אומר לי שלא היו פרוטוקולים קודמים בנושא זה, ואני אומר שאני כתבתי את הפרוטוקולים האלה, אני לא יודע אם היו פרוטוקולים נוספים או לא.".

כלומר - כשרו"ח כהן כבר עומת עם המסמכים עצמם, ולא רק דיבר באופן כללי על תרשומות של "דיונים לא מעטים", הוא כבר לא ידע אם היו פרוטוקולים קודמים או אם לאו.

כפי הנראה, חש רו"ח כהן כי תשובתו על כך שהוא אינו יודע אם היו פרוטוקולים קודמים בענין דיונים בדבר יישום מכתב שפיצר אינה מתיישבת היטב עם הדברים הקודמים שאמר, ולכן - ניסה מייד ליישב בין הגרסאות, על ידי הוספת אמירה כזו:
"אני אומר שגם אם לא כתוב שזה בנושא שפיצר, אז זה היה יכול להיות בנושא.".

אלא שאמירה זו מתעלמת - כמובן - מההבדל בין עצם הדיונים בענין מצבה הכלכלי של הנתבעת (שלדעתי, אכן התקיימו, ואף דובר בהם על אפשרות של פיטורי עובדים כחלק מהצורך בהקטנת הגרעון ובהתייעלות), לבין דיונים בשאלת יישומו של מכתב שפיצר, שכמצוטט בסעיף 12 לעיל - עסק בענייניהם של עובדים שהתקבלו לעבודה בתנאים מסויימים דווקא, בחובה לדווח להם, בענין פרסום מכרזים, ועוד ועוד).

על כן, אמירתו של רו"ח כהן שגם אם לא כתוב בדיונים שהם בקשר למכתב שפיצר זה "היה יכול להיות" בנושא זה, אינה יכולה להספיק לשם קביעה שדיונים בקשר למצב הכלכלי של הנתבעת, היו בעלי קשר כלשהו למכתב שפיצר, אף אם דובר בהם על אפשרות של פיטורי עובדים. לדעתי, כפי שכבר ציינתי לעיל, וכפי שעוד אפרט בהמשך - לא היה אצל הנתבעת כל דיון בענין יישומו של מכתב שפיצר, עד לדיון שהיה ביום 31/8/09. גם לפני כן, כשענין מכתב שפיצר הוזכר, הדבר היה רק לאחר פיטוריהם הראשונים של התובעים, בלא שדובר על כך לפני כן.

בהמשך חקירתו הנגדית הממושכת (מדי) של רו"ח כהן, הוא שוב התבקש להתייחס לענין זה, והעיד - בין השאר - כך:
"אתה שואל אותי איך זה שלאור זאת בפיטורים הראשונים של התובעים, במרץ 2009 - הענין של מכתב שפיצר לא עלה, אני אומר שהנושא עלה, והניסוח של מכתבי הפיטורים הוא אולי ניסוח של העו"ד.
אתה מפנה אותי למכתב שפיצר, נכון שהמועצה לא פנתה 'מייד' בבקשה לאישור נחיצות משרה. נכון שלא צורף 'מבנה ארגוני'. יידוע העובדים - בוצע לפי איך שאני יודע. אני לא מאמין יידעו את העובדים אלא רק הודיעו להם שמשרתם בוטלה.
נכון שלא בוצע ענין המכרזים עד סוף 2007.
לא היה צריך לבקש ארכה, זה תהליך שנמשך והמשרד ידע מזה.
פנינו למשרד הפנים כדי לברר אם משהו בשיקול הדעת השתנה.
אני דיברתי אישית עם שפיצר עשרות פעמים.".

ככל שגרסתו של רו"ח כהן כפי שהיא משתקפת בדברים אלה, היתה שהרקע לפיטורים הראשונים של התובעים היה מכתב שפיצר, וכי העובדה שהדבר לא בא לידי ביטוי במכתבי הפיטורים נובעת אולי מהניסוח של עורכי הדין של הנתבעת, ברור שיש לדחות גרסה זו. הפיטורים הראשונים היו עוד בחודש אפריל 2009. מה שהנתבעת ייחסה אז לתובעים, היה מה שנכתב במכתבי ההזמנות לשימועים המקוריים, כפי שנסקר בהרחבה לעיל. ברור שאין מדובר רק בהבדלי ניסוח, כשם ברור ששקילת הפרות משמעת נטענות, אינה דומה לשקילת השאלה אם היה מכרז כדין לאיוש המשרה.

בפועל, עד לישיבת השימוע מיום 26/5/09 - ענין מכתב שפיצר כלל לא עלה. לא כעילה לפיטורי התובעים ולא לדיונים שנערכו אצל הנתבעת. רק בהמשך, בעקבות ההחלטה מיום 11/8/09, נערך אצל הנתבעת דיון, ביום 31/8/09, לדיון זה שהיה הראשון בענין מכתב שפיצר (במובחן מדיונים בענין המצב הכלכלי ועצם הצורך בהתייעלות) - עוד אתייחס בהמשך.

56. כפי שהראיתי בסעיף 55 לעיל, גרסתו של רו"ח כהן בדבר קיומם של דיונים ספציפיים אצל הנתבעת בענין יישום מכתב שפיצר, בטרם יום 31/8/09, היא בעייתית. בעייתיות דומה (אם כי מודגשת פחות) יש גם בעדויותיהם של ראש המועצה ושל פטין.

כשאני מצרף את עובדת הגרסה הבעייתית בנושא זה אל התמיהות האמורות בסעיף 53 לעיל, שעיקרן הוא שענין מכתב שפיצר לא עלה גם במגעים עם ההסתדרות שנעשו לאחר הפיטורים הראשונים של התובעים ובטרם בוטלו פיטורים אלה (וכשבאותו זמן הנתבעת הציגה את עצמה כמי שאינה מתכוונת לפטר עובדים נוספים במהלך שנת 2009, אלא לאחר גיבוש תוכנית עתידית) - אני מגיע למסקנה שצויינה כבר לעיל, והיא - שגרסת הנתבעת בענין זה - אינה נכונה.

משמע, הנתבעת לא קיימה דיונים אצלה בענין יישומו של מכתב שפיצר בטרם הדיון מיום 31/8/09 (שאליו אתייחס להלן). הנתבעת כלל לא הביאה בחשבון את האמור במכתב שפיצר בעת שהגיעה להחלטה המקורית על פיטורי התובעים. הנתבעת אזכרה לראשונה את מכתב שפיצר בקשר לפיטורי התובעים רק בעת ישיבת השימוע ביום 26/5/09.

בכל התקופה שעד יום 30/8/09, קיימה הנתבעת דיונים בקשר למצבה הכלכלי. דיונים אלה כללו גם אפשרויות של התייעלות וצמצום בכח אדם. דיונים אלה נעשו כחלק מהצורך לפתור את בעיותיה התקציביות של הנתבעת ולא בשל כך שהנתבעת ראתה את עצמה מחוייבת ליישם את מכתב שפיצר.

57. למעשה, עצם העובדה שהנתבעת בחרה למסור גרסה בלתי נכונה בדבר קיום דיונים בענין מכתב שפיצר בטרם יום 31/8/09, ובדבר ייחוס משקל כלשהו למכתב שפיצר במניעי הנתבעת בהחלטותיה בדבר פיטורי התובעים בטרם יום 26/5/09 - מעוררת באופן טבעי את החשש שמא גם גרסת הנתבעת בדבר המניעים לפיטורי התובעים אינה נכונה, ומחייבת לבחון בקפידה רבה יותר את שיקולי הנתבעת בהחלטותיה בדבר פיטורי התובעים.

הדיון אצל הנתבעת ביום 31/8/09 ומכתבו של ראש המועצה מיום 1/9/09

58. כבר לעיל הזכרתי, מספר פעמים, את הדיון שהיה אצל הנתבעת ביום 31/8/09 בענין יישומו של מכתב שפיצר.

בטרם אביא פרטים על כך, אזכיר את מה שלדעתי הוא הרקע לאותו דיון, והוא - ההחלטה שניתנה בבית דין זה ביום 11/8/09, ובה ניתנו סעדים זמניים כנגד פיטוריהם השניים של התובעים.

בהחלטה מיום 11/8/09 (בתיקים בש"א 3077/09, בש"א 3100/09 ובש"א 3101/09), היתה התייחסות לסיכויי ההצלחה של התובעים בתיקים העיקריים. בענין זה, נקבע באותה החלטה, כי לתובעים יש סיכויים בלתי מבוטלים להראות כי הסיבה האמיתית לפיטוריהם היתה פוליטית, ולא מכתב שפיצר (כפי שנימקה הנתבעת). בין שאר נימוקי אותה החלטה, היו גם אלה:

א. השוני בין המניעים שמסרה הנתבעת בדבר הפיטורים הראשונים של התובעים, לבין העילות שנמסרו לפיטורים השניים (שנדונו באותה החלטה), והחשש שמא שוני זה מלמד על עילה אמיתית אחרת לפיטורים.

ב. הבעייתיות שנמצאה בהסתמכותה של הנתבעת על מכתב שפיצר. בעייתיות זו נמצאה כבר אז, על פי העובדות שנקבעו לכאורה, ועוד בטרם עדויותיהם של עדי הנתבעת בתובענה זו בדבר הדיונים שכביכול התקיימו אצל הנתבעת על מכתב שפיצר בטרם יום 31/8/09, גרסה שאותה דחיתי לעיל. במסגרת אותה בעייתיות שנמצאה אז, נכתב כי הפרשנות שהנתבעת נתנה למכתב שפיצר, היתה כאילו יש בו הוראה לפטר את כל העובדים שהתקבלו לעבודה בלא מכרז החל מיום 1/1/00 (בהתעלמות מהוראות מכתב שפיצר בדבר בקשות לאישור נחיצות משרה ובדבר עריכת מכרזים למשרות שיאושרו), וכן כי אותה פרשנות יושמה באותה עת רק לגבי התובעים ולא לגבי עובדים אחרים.

ג. התמיהות שעלו מהמגעים עם נציגי ההסתדרות.

59. מאחר שהנתבעת היתה מעוניינת בפיטורי התובעים, וכדי שלא להגיע למצב שבו פסק הדין הסופי בתיקים העיקריים (עב' 2647/09, עב' 2648/09 ועב' 2650/09) יהיה דומה להחלטה בענין הסעד הזמני, היה על הנתבעת להביא למצב שבו תימנע האפשרות שפסק הדין הסופי יגיע לאותן מסקנות עובדתיות.

אזכיר כי גם לאחר מתן ההחלטה מיום 11/8/09 ובמשך תקופה העולה על שנה, עמדה הנתבעת בבית הדין על כך שפיטוריהם השניים של התובעים יישארו על כנם. (ראו בענין זה, בין השאר, את תגובת ב"כ הנתבעת מיום 10/8/10 שהוגשה לתיקים האמורים, במענה להמלצה שניתנה בהחלטה מיום 28/7/10). הפיטורים השניים בוטלו - כזכור - רק בעת הדיון שנקבע בסופו של דבר להוכחות באותם תיקים, ביום 19/9/10).

על כן, את התנהגותה של הנתבעת בתקופה שמאז שהומצאה לה ההחלטה מיום 11/8/09 ועד להחלטתה בדבר ביטול הפיטורים השניים, יש לראות על רקע רצונה להביא לכך שפסק הדין בתיקים העיקריים (עב' 2647/09, עב' 2648/09 ועב' 2650/09), יגיע למסקנה שונה מזו שעליה התבססה ההחלטה בסעדים הזמניים (בתיקים בש"א 3077/09, בש"א 3100/09 ובש"א 3101/09).

כאמור לעיל, בין נימוקי ההחלטה מיום 11/8/09, נכלל גם האופן שבו התיימרה הנתבעת ליישם את מכתב שפיצר, דווקא על התובעים, ולא על עובדים אחרים, וזאת - תוך שהנתבעת פרשה את המכתב כאילו יש בו הוראה מוחלטת בדבר פיטורי עובדים שהתקבלו לעבודה בלא מכרז החל מיום 1/1/00, ותוך התעלמות מהאמור במכתב שפיצר בקשר לבקשות לאישור נחיצות משרה ובקשר לפרסום מכרזים בענין זה.

על רקע זה - סמוך לאחר שההחלטה מיום 11/8/09 הומצאה לנתבעת, התקיים אצל הנתבעת דיון ביום 31/8/09, בהשתתפות ראש המועצה, פטין, רו"ח כהן והיועץ המשפטי של הנתבעת. דיון זה אכן הוקדש ליישומו של מכתב שפיצר, והוא היה הדיון הראשון אצל הנתבעת שיוחד לכך.

רו"ח כהן רשם את פרוטוקול הדיון. כך נאמר בו:
"בהמשך להנחיות מר שפיצר משנת 2007 ולפרוטוקולים הקודמים של ההנהלה בנושא עובדים ומשרות קויימה ישיבת הנהלה והוחלט כי:

60. אכן, הדברים שהועלו על הכתב היו עשויים להתיישב כראוי עם פעולה בהתאם לרוח האמורה במכתב שפיצר (לא עם הוראות מכתב שפיצר באופן מדוייק, וזאת הן בשל כך שמדו העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il

^
X

חיפוש פסקי דין:

וידאו קרובים אל | עיבוד שבבי קרובים אל | עורכי דין קרובים אל | זיקוקים קרובים אל מיזוג גלויות 219, בית שאן, ישראל | ביוטכנולוגיה קרובים אל | חממות קרובים אל | מכניקה עדינה קרובים אל | להקות מחול קרובים אל | חומרי יצירה קרובים אל | קפה קרובים אל | מיזוג אוויר קרובים אל | שערים קרובים אל | מסננים קרובים אל | טכנאים קרובים אל | משקפיים קרובים אל | כספות קרובים אל | כבישים קרובים אל | גננים קרובים אל | בתי כנסת קרובים אל | ציוד לימי הולדת קרובים אל דוד קניאל, עפולה, ישראלמחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון מתקני תברואה | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות בניה | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון מעליות | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון גידור | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות אבן | מחירון עבודות אבן | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון דייס (גראוט) | מחירון צינורות מבטון מזוין | מחירון קערות מטבח | מחירון צנרת חשמל פלסטית | מחירון תחתיות מבטון טרום | מחירון מגשי ציוד ואביזרים | מחירון גופי מילוי בתקרות צלעות וגגות משופעים | מחירון ארונות מטבח | מחירון חפירה ו/או חציבה | מחירון אריחים | מחירון צינורות ביוב - חוץ | מחירון שוחות בקרה לביוב | מחירון חיזוק מקצועות וחיפוי תפרי התפשטות | מחירון משטחי עבודה | מחירון משקופי דלת | מחירון הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים | מחירון מא"זים אופיין C | מחירון פינות, רשתות וסרגלים  | מחירון קורות פלדה לעוגני קרקע קבועים | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון ארגזי פרחים, אדניות ועציצים | מחירון קירות תמך מסוג "קיסטון" | מחירון מיכלי דלק | מחירון סיכוך בלוחות פי.וי.סי | מחירון מערכות קריאת אחות | מחירון מפרידי שומן מפוליאתילן | מחירון חוליות מבטון טרום | מחירון אגניות | מחירון נקודות מאור | מחירון מגדל פיגום אקרו החלטה בתיק בג"ץ 725/13 בבית המשפט העליון בג"ץ 725/13 לפני:כבוד השופטת א' חיות העותרים:1. ע | החלטה בתיק ע"א 6801/12 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 6801/12 לפני:כבוד הרשם גיא שני המערע | החלטה בתיק רע"א 6345/14 בבית המשפט העליון רע"א 6345/14 לפני:כבוד השופט נ' הנדל המבקשת:Caro | בפני כב' השופט יובל ליבדרו ד"ר מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. גבריאל אבחסרה (עציר) הוד | בית משפט השלום בקריות ת"פ 1101-06-08 מדינת ישראל נ' גטו בפני כב' השופטת רמה לאופר חסון, | לכבוד לשכת הוצל"פ ראשל"צ רח' סחרוב 22, ראשון לציון הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי | לפני כב' השופט דוד שוהם תובעים 1. אופרייט ליס בע"מ נגד נתבעים 1. דניאל אבולעפיה 2. הראל חבר | בפני כב' השופטת רים נדאף תובעים 1. מתן זקס נגד נתבעים 1. ש. שלמה רכב בע"מ הודעה לתובע באפשר | בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים פליליים ע"פ 27244-07-11 חביש נ' ועדה מקומית | בפני כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי התובעת: שומרה חב' לביטוח בע"מ נגד הנתבעת: רות בוקעי פסק | החלטה בתיק ע"א 7737/11 בבית המשפט העליון ע"א 7737/11 לפני:כבוד השופטת א' חיות המערערת:פלונ | לפני כב' השופטת מיכל ברנט העותר מתיוס ווילאם (אסיר) נגד המשיבים <#2#> נוכחים: העותר - בעצמו ב | בית משפט השלום בירושלים ת"א 27244-11-11 פנחסי נ' פנחסי ואח' תיק חיצוני: בפני כב' הר | בית משפט לתביעות קטנות ברחובות ת"ק 12077-11-11 כהן בכר נ' תורגמאן 14 יוני 2012 בפני כבוד הש | לפני כב' השופטת איריס סורוקר תובעים 1. אקטיב גרופ יעוץ וניהול פיננסי נגד נתבעים 1. מרינה נפיודוב | 30382-08-14 בפני כב' השופט אמיר דהאן המבקשת מדינת ישראל נגד המשיבים <#2#> נוכחים: המבקשת באמצ | בפני כב' הסגן נשיאה גד ארנברג מבקשים 1. מגשר מהו"ת נגד משיבים 1. אחמד חוג'יראת 2. הפניק | החלטה בתיק רע"ב 3241/10 בבית המשפט העליון רע"ב 3241/10 בפני: כבוד השופט ע' פוגלמן המבקש: ע | בפני כב' השופט אלון אינפלד מאשימה מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד שרה טל נגד נאשמים 1. ר | בית משפט השלום בנצרת ת"א 6698-06-08 אנג'יוני ואח' נ' משגב עם אגודה שיתופית בפני כב& | החלטה בתיק בג"ץ 6976/05 בבית המשפט העליון בג"ץ 6976/05 - ז' בפני: כבוד המישנה לנשיא מ' חשי | בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 3432-08 אלסייד חאלד נ' הפניקס חב' לביטוח בע"מ ואח' | מספר בקשה:8 תובע: מאיר גבאי נ ג ד נתבעת: הראל חברה לביטוח בע"מ החלטה רקע כללי וטענות הצדדים בתמ | בפני כב' השופט שמאי בקר 30655-07-15 המבקשת מדינת ישראל נגד המשיבים ברוך כהן (עציר) <#1#> נוכח