מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית משפט השלום בירושלים

ת"א 6567-06 ד"ר יבגני שפייכלר נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

בפני
כב' השופטת אנה שניידר

התובע
ד"ר יבגני שפייכלר

נגד

הנתבעת
כלל חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

הרקע והשתלשלות ההליכים המשפטיים

1. עניינה של התובענה שלפנינו, שהוגשה ביום 30.5.06, מתן סעד הצהרתי לאכיפת חוזה ביטוח שנכרת בין הנתבעת לבין התובע בפוליסת ביטוח קבוצתי – אובדן כושר עבודה לאנשי מילואים (להלן – הפוליסה), וקביעה כי התובע זכאי לתגמולי ביטוח על פי הפוליסה.

2. יצוין, כי הפוליסה באה להרחיב את תגמולי אנשי המילואים גם לעניין אובדן כושר עבודה, וזאת מעבר לאמור בחוק הנכים (תגמולים ושיקום) [נוסח משולב], התשי"ט – 1959, והיא הוצאה בשנת 2000, עובר לחקיקת חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב – 2002 (להלן – חוק תשלום קצבאות).

הפוליסה מתייחסת למקרי ביטוח שאירעו בתקופה שבין 1.5.2000 ועד ליום 30.4.2003 (ראה סעיף 1.3.6 לפוליסה).

3. על פי כתב התביעה, התובע נפגע ביום 28.9.02 בתאונה בעת שירות מילואים ונקבעה לו נכות תפקודית בשיעור של 20%, עד ליום 31.5.03, על ידי הועדה הרפואית הפועלת בהתאם להוראות הפוליסה (להלן – הועדה).
לאחר מכן הורדה הנכות ל – 15%, וכתוצאה מכך נשללה מהתובע הזכות לתגמולי ביטוח על פי הפוליסה, שכן בהתאם להוראות הפוליסה, רק חייל מילואים שנפגע בעת שירותו וסובל מנכות תפקודית בשיעור של 20% לפחות זכאי לקבלת תגמול חודשי.
התובע חולק על הורדת נכותו ל – 15% והפסקת זכאותו לתשלום תגמולי הביטוח, וטוען כי נכותו התפקודית הצמיתה מגיעה לשיעור של 20% לפחות, כמפורט בחוות דעת רפואית מטעמו של ד"ר מיכאל ליבני (להלן – חוות דעת ד"ר ליבני), ועל כן הוא זכאי לתגמולי ביטוח עד הגיעו לגיל 65.

4. בכתב ההגנה טענה הנתבעת כי יש לסלק את התביעה על הסף מחמת התיישנות והעדר עילה.
לגופו של עניין נטען, כי אין לחוות דעת ד"ר לבני רלבנטיות לפוליסה, בין היתר, משום שבהתאם לסעיף 4.4 לפוליסה קביעת שיעור דרגת הנכות התפקודית נעשית על ידי הועדה, וקביעתה היא סופית.

עוד נטען, כי בכתב התביעה הודה התובע מחד כי שולמו לו תגמולי הביטוח להם היה זכאי מכוח הפוליסה לתקופה שעד יום 31.5.03 ומאידך הוא שב ותבע, בחוסר תום לב, תשלום תגמולי ביטוח בגין אותה תקופה.

הנתבעת הוסיפה וטענה כי בשום מקרה אין התובע זכאי לתגמולי ביטוח לתקופת העתיד, שכן אובדן כושר עבודה הוא עניין שברפואה, המשתנה מעת לעת, ולא ניתן לדעת היום מה יהא מצבו הרפואי של התובע בעתיד.

5. הנתבעת טענה כי באגף השיקום במשרד הביטחון נקבעה נכותו של התובע כדלקמן:

בין התאריכים 28.9.02 ועד 31.5.03 נכות זמנית בשיעור 20%;
בין התאריכים 1.6.03 ועד 30.5.04 נכות זמנית בשיעור 10%;
החל מתאריך 1.6.04 - נכות צמיתה בשיעור % 15 בלבד.

את תביעתו על פי הפוליסה הגיש התובע רק ביום 8.9.03.
במועד זה לא היה זכאי לקבל תגמולי ביטוח על פי תנאי הפוליסה שפורטו לעיל, באשר הנכות שנקבעה לו על ידי אגף השיקום במשרד הביטחון הייתה בשיעור של 10% בלבד. למרות זאת, לפנים משורת הדין, וכיון שהתובע טען כי נפגעה השתכרותו, החליטה הועדה לזמנו לבדיקה.

הועדה התרשמה, לאחר בדיקת התובע, כי נכותו נמוכה מ – 20%, ולאחר שבדקה את נתוני השתכרותו הסתבר כי זו לא נפגעה.

למרות זאת, לאור מצגיו של התובע ולפנים משורת הדין שולמו לו תגמולי ביטוח בגין אובדן כושר עבודה לתקופה שמיום 28.12.2002 (תום תקופת ההמתנה) עד ליום 31.5.2003, ובדין נדחתה דרישתו להמשך תשלום תגמולי ביטוח בשל אובדן כושר עבודה.

6. בדיון שהתקיים ביום 1.11.07 הציע התובע כי יפנה לועדת חריגים לאור טענתו שהנכות התפקודית שלו גבוהה מזו שנקבעה לו על ידי הועדה, ואולי בכך תתייתר התביעה.

7. לתובע ניתנו מספר אורכות להודיע על המצב בתיק, וזאת בעקבות טענתו כי ההליכים בפני ועדת החריגים טרם הסתיימו.

ביום 30.12.10 הודיע התובע כי ועדת החריגים בדקה אותו ביום 14.9.10 והותירה על כנה את הקביעה לפיה נכותו התפקודית מגיעה כדי 15%, אך הוא חולק נמרצות על הקביעה האמורה.

8. בדיון שהתקיים ביום 13.3.11 הציע בית המשפט כי יוגשו סיכומים בכתב לעניין פרשנות הפוליסה, כאשר הכוונה הייתה למעשה לבחינת סמכותו של בית משפט זה לדון בתובענה ולהתערב בהחלטות הועדה לאור הוראות הפוליסה.
במלים אחרות, האם תנאי הפוליסה ניתנים לפרשנות והאם בית משפט זה הינו הפורום הנאות.

טענות התובע

9. התובע טוען בסיכומיו כי הנתבעת הסכימה בסעיף 13 לכתב ההגנה לסמכותו העניינית והמקומית של בית משפט זה ועל כן מדובר בהודאת בעל דין, ו"דרך המלך" לבירור זכאותו של התובע לתשלום תגמולי ביטוח על פי הפוליסה הינה באמצעות הגשת תביעה לבית משפט זה.

10. לטענת התובע בסיכומיו, מדובר בפוליסה מסחרית לכל דבר ועניין וככזו היא חוסה תחת חוק חוזה הביטוח.
לטענתו, הנתבעת איננה טוענת כי הפוליסה איננה רלבנטית לתובע אלא "רק" כי הוא אינו עומד בתנאי הזכאות לתשלום על פיה, לאור שיעור הנכות שנקבע לו החל ביום 31.5.03, שעליו הוא חולק נמרצות.

לטענת התובע, אין כל זכר בפוליסה לטענת הנתבעת לפיה קביעת הועדה היא סופית, ומדובר בעמדה שלא ניתן להסכים לה כאשר מדובר בתניה מקפחת בחוזה אחיד.

11. התובע טוען, בסעיפים 29 – 30, לסיכומיו כי יש מקום לבחינת טענותיו בדבר סבירות קביעת הועדה, בפרט לאור העובדה שאחד מחבריה היה רופא מטעם הנתבעת, ואין בפנייתו לועדת החריגים כדי לגרוע מכל זכות ו/או טענה העומדת לו במסגרת בירור תביעתו בפני בית משפט זה.

טענות הנתבעת

12. הנתבעת למעשה אינה חולקת על סמכותו של בית משפט זה לדון בתביעה, אולם טענתה העיקרית היא כי תהום פעורה בין סמכותו של בית המשפט לבחון את סבירות קביעות הועדה לבין דרישת התובע לפסוק לו תגמולי ביטוח בהתעלם מקביעות הועדה ומהוראות הפוליסה, תוך החלפת שיקול הדעת הרפואי של הועדה בשיקול דעתם של מומחים אחרים.

לטענת הנתבעת, התובע מעולם לא טען לטעות או לפגם בהחלטת הועדה, שפועלת מכוח חוק, אלא התעלם בהפגנתיות מהוועדה ומקביעותיה וביקש מבית המשפט לפסוק בהתאם לחוות דעת ד"ר ליבני, כאשר גם בקשה זו נשמטה בסיכומיו ותחתיה מעלה התובע ספקות כנגד סבירות החלטת הועדה.

לטענת הנתבעת, לנוכח האמור בסעיף 29 לסיכומי התובע, חזר בו התובע למעשה מתביעתו המקורית לפסיקת פיצוי, והוא מעוניין לתקוף את סבירות קביעותיה של הועדה ולהעבירן תחת שבט ביקורתו של בית המשפט.

בהקשר זה יצוין, כי בסיכומי התשובה מטעם התובע, בסעיף 5, נאמר כי פרשנות הנתבעת לאמור בסעיף 29 לסיכומי התובע לוקה בחוסר תום לב, שכן טענותיו בדבר סבירות קביעת הועדה אינן עומדות בחלל ריק והמסקנה המתבקשת מחוות דעת ד"ר ליבני היא כי החלטתה להפחית את דרגת נכותו של התובע הינה אבסורדית ושרירותית, ולכן זכאי התובע מאת הנתבעת לפיצוי כמפורט בכתב התביעה.

13. הנתבעת טוענת עוד, כי טענות התובע בדבר היותה של סופיות קביעת הועדה תניה מקפחת בחוזה אחיד, שיש לפרשה לרעת המנסח, הועלו לראשונה בסיכומיו והן בגדר הרחבות ושינויי חזית אסורים.
לגופה של הטענה נטען, בסעיף 28 לסיכומי הנתבעת, כי משבחרו הצדדים לנהל את ההליך בדרך הדיונית המקוצרת מבלי לקיים הוכחות, כשהנטל על התובע להוכיח כי הפוליסה הינה בגדר חוזה אחיד הכולל תנאי מקפח – אין להזדקק לטענה זו.
כמו כן נטען, כי אין המדובר במקרה דנן בחוזה אחיד.

14. לעניין כללי הפרשנות של הפוליסה טוענת הנתבעת, בסעיפים 43 – 51 לסיכומיה, כי כאשר קיימת פרשנות אחת הגיונית, התואמת את רוח הפוליסה ותכליתה, לעומת פרשנות שנייה שהינה אבסורדית וחסרת הגיון – יש לקבל את הפירוש הראשון, אף אם זהו הפירוש של מנסח המסמך.

דיון והכרעה

15. לאחר עיון בכל טענות הצדדים, הגעתי למסקנה כי הם הפליגו למחוזות מיותרים, החורגים מהשאלה שהונחה לפתחו של בית משפט זה.
השאלה שלפנינו הינה – האם לנוכח האמור בפוליסה והמנגנון שנקבע בה לקביעת זכאות לתגמולי ביטוח, זכאי התובע לפיצוי הנתבע על ידו במסגרת כתב התביעה.

16. בסעיף 3.1.2 לפוליסה נאמר, כי ישולמו למבוטח תגמולי ביטוח חודשיים אם נקבע לו דרגת נכות תפקודית של 20% לפחות, וכל עוד הנכות התפקודית לא פחות מ – 20%, בכפוף להוראות סעיף 4.4.

סעיף 4.4 לפוליסה קובע:

"קביעת שיעור דרגת הנכות התפקודית כמפורט בסעיף 3.1.2 לעיל תיקבע בהסכמת הצדדים להסכם זה באמצעות הועדה הפועלת על פי חוק שירות קבע (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה 1985, אשר בדיוניה משתתף דרך קבע רופא מטעם החברה...".

עיון בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (נוסח משולב), התשמ"ה – 1985 (להלן - חוק שירות הקבע) מעלה, כי מדובר למעשה בוועדה רפואית מכוח חוק שירות ביטחון (נוסח משולב) התשמ"ו- 1986 (להלן – חוק שירות בטחון), והכללים שחלים על קביעת דרגת הנכות על ידה הם כללים שנקבעו בתקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (כללים ומבחנים לקביעת דרגת נכות), התשנ"א – 1990 (להלן – תקנות שרות הקבע) וכן תקנות שירות הביטחון, התשכ"ז – 1967 (להלן – תקנות שירות הביטחון), שהותקנו מכוח סעיף 51 לחוק שירות הביטחון.

17. בין יתר ההוראות שנקבעו בתקנות שירות הביטחון נקבע, בתקנה 7(ז), כי הועדה רשאית לקבל חוות דעת של מומחה בכל עניין הנוגע לכושרו הרפואי של הנבדק.

על פי תקנה 8 לתקנות, נבדק הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת ועדה רפואית רשאי לבקש כי ועדה רפואית עליונה תבדוק אותו בדיקה נוספת, ועל פי תקנה 10 לתקנות, רשאי נבדק הסבור כי כושרו הרפואי שנקבע לו נשתנה מכל סיבה שהיא לפנות בבקשה לבדיקה נוספת בדרך של עיון מחדש.

18. עינינו הרואות, כי הפוליסה אימצה מנגנון מפורט של קביעת כושר רפואי על ידי הוועדה, כשמנגנון זה כולל גם הסתמכות על חוות דעת מומחה חיצוני, לרבות מומחה מטעם הנבדק.

על פי הפסיקה, על הועדות הרפואיות לנהל דיון כהלכתו, לקבל החלטות לאחר בדיקה עניינית, הוגנת ושיטתית, לבחון כל חומר רלבנטי הנדרש לעניין, ולהעריך את חוות הדעת הרפואיות שהוצגו תוך מתן הזדמנות לנבדק להציג בפניהן את טיעוניו ואת החומר שיש עמו (ראה למשל ע.א. 1091/00 אלעד שטרית נ. קופת חולים מאוחדת פד"ע ל"ה 5.

החלטת הועדה הרפואית נתונה לביקורת הועדה העליונה במסגרת ערר לפי תקנה 8 לתקנות שירות בטחון, ואילו הועדה העליונה, בהיותה גוף מעין שיפוטי – החלטותיה נתונות לביקורת שיפוטית.

19. יצוין, כי במקרה דנן, זמן קצר לאחר פגיעתו של התובע התקבל חוק תשלום הקצבאות אשר בו נקבע, בסעיף 6(ד), כי הכללים והמבחנים לקביעת דרגת נכות החלים על וועדה רפואית לפי חוק שירות הקבע ותקנות שירות הקבע יחולו על הועדה הרפואית בקביעת דרגת נכות תפקודית לפי החוק האמור.

לפיכך, ועדת החריגים שבדקה את התובע ביום 14.9.10 הוקמה אמנם לפי חוק תשלום קצבאות, אך לעניין סדרי עבודתה ושיקוליה אין למעשה הבדל בינה לבין הועדה הרפואית והועדה העליונה לפי חוק שירות הביטחון וחוק שירות הקבע.

20. הלכה היא, כי התערבותו של בית משפט בעתירות כנגד וועדות רפואיות בנושאים עובדתיים, ובוודאי שבנושאים רפואיים גרידא, תהא חריגה מאד ותיעשה רק כאשר טעתה הועדה טעות משפטית כלשהי המצדיקה את התערבותו של בית המשפט.
(ראה למשל ע.א. 263/59 אברהם חילו נ. קצין התגמולים משרד הביטחון, ת.א. (י-ם) 7453/01 מאיר רפאל נ. איילון חברה לביטוח בע"מ וכן בג"צ 4606/09 שלמה ענתבי נ. וועדת הערר לנפגעי פעולות איבה (פורסם ב"נבו").

21. הואיל ובמקרה דנן לא התרשמתי כי הוועדות הרפואיות אשר בדקו את התובע וקבעו את קביעותיהן בהתחשב, בין היתר, בחוות דעת ד"ר ליבני שהייתה לנגד עיניהן, טעו טעות משפטית כלשהי בהחלטותיהן – אין מקום לבחון את סבירות החלטותיהן הרפואיות הואיל ואין בית משפט זה שם עצמו כ"ועדת ערעור עליונה" על החלטות הרשות המנהלית, הפועלת כאמור על פי חוק, וכאשר התובע לא הצביע על פגם כלשהו בהחלטותיה למעט טענה כללית כי ההחלטה שהתקבלה היא שרירותית ואבסורדית.

22. משהגעתי למסקנה האמורה – מתייתר הצורך לדון ביתר טענות הצדדים, כגון היותה של הפוליסה חוזה אחיד, וסופיות החלטות הועדה כתנאי מקפח בחוזה אחיד.

סוף דבר

23. לאור כל האמור לעיל – התביעה נדחית.

התובע ישלם לנתבעת, תוך 30 ימים, הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 8,000 ₪.
סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח העתק מפסק הדין לצדדים.

ניתן היום, ד' אב תשע"ב, 23 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

7 מתוך 7

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

תחנות רדיו קרובים אל | מהנדסי תעשייה וניהול קרובים אל שידלובסקי 5, יבנה, ישראל | בניית דגמים קרובים אל 40, ישראל | צורפים קרובים אל | ייעוץ מקצועי קרובים אל | ספורט קרובים אל | קולבים קרובים אל נחל ניצנה/עין שביב, מצפה רמון, ישראל | מהנדסי תעשייה וניהול קרובים אל | גגות קרובים אל Unnamed Road | מידע עסקי קרובים אל | צעצועים ומשחקים קרובים אל השוהם 2, מגדל העמק, ישראל | לוחות הנצחה וזיכרון קרובים אל עין שביב 46, מצפה רמון, ישראל | אבלות קרובים אל שדרות הארבעה 2, בית שאן, ישראל | ייעוץ מקצועי קרובים אל בריסל 1, שדרות, ישראל | נגרים קרובים אל הרצל 45, בית שאן, ישראל | חיתולים למבוגרים קרובים אל | דיג קרובים אל | אריזות קרובים אל | העתקות אור קרובים אל אשל 22, קריית ביאליק, ישראל | חיילים משוחררים קרובים אל דרך חטיבת גולני 16, מגדל העמק, ישראלמחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון פריקסט | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות איטום | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון גידור | מחירון עבודות טיח | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון מתקני חשמל | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון מוצרי נגרות | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון קונסטרוקציה לגג רעפים | מחירון מחיצות גבס וציפוי גבס לקירות | מחירון חדרי קירור | מחירון קערות מטבח | מחירון יסודות, רפסודה וראשי כלונסאות | מחירון פרופילי פלדה RSH - מגולוון | מחירון חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) | מחירון רשת סיבי זכוכית | מחירון דייס (גראוט) | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C | מחירון מוספים לבטון | מחירון צינורות פלסטיים | מחירון תאי בקרה מלבניים לניקוז מבטון טרום | מחירון רעפי חרס | מחירון תבניות לתקרות מפח מגולוון | מחירון בדיקת אספלט | מחירון שונות | מחירון מדפים | מחירון צינורות עגולים מפלדה -  | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן) | מחירון ה ע ר ה: ראה פירוט הסעיפים בפרק 51 | מחירון תבניות לעמודים עגול | מחירון מערכת הסקה מוסקת בגז | מחירון מערכות פיזור אוויר | מחירון שסתום אל חוזר לביוב | מחירון מתקני ספורט | מחירון טוף, חלוקי אבן, שבבי עץ צבעוניים וקומפוסטהחלטה בתיק בש"א 4206/03 בבית המשפט העליון בירושלים בש"א 4206/03 בפני: כבוד השופט א' ריבלין | בית משפט השלום בנצרת ת"ט 49435-06-12 ג'ואמיס נ' בניה מתקדמת - ש.ק.ד. מילניום בע"מ | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"א 1444-06 דוד בן יתח נ' כים ניר שירותי תעופה ואח' תיק | מספר בקשה:5 בפני כב' הרשם הבכיר אפרים צ'יזיק מבקשים אבנר חדד נגד משיבים פליקס בלוזרסקי החלטה | מספר בקשה:27 בפני כב' השופטת חדוה וינבאום וולצקי התובע משה צדוק ע"י ב"כ עוה"ד י. | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 46820-06 10 יוני 2012 לפני כבוד השופטת יעל אילני תובע גרוסמן | בפני כב' השופטת שולמית ברסלב תובעת/נתבעת שכנגד ברכת הדרך לכם בע"מ ח.פ. 513718080 ע"י ב | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ באר שבע התקוה 5, באר שבע, 84102 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב ל | בפני כב' הרשם בכיר משה הולצמן תובעים 1. פלאפון תקשורת בע"מ נגד נתבעים 1. יהושע אשכנזי תשלום | בפני כב' הרשמת בכירה מרי יפעתי תובעים 1. יעקב שרמן נגד נתבעים 1. ילנה אפרים הודעה-אי ביצוע מסירה | 20594-08-12 בפני כב' השופט צחי עוזיאל המבקשים מדינת ישראל נגד המשיבים רפאל לוגסי (עציר) <#1#> | לפני כב' השופטת יעל קלוגמן תובעים 1. אסתר סילוק נגד נתבעים 1. חברת אל על תעופה הנדון: הליך הגישו | בית המשפט המחוזי מרכז פר"ק 51670-03-12 קדר נ' ג.ג.ד.ה. גולן מכניקה עדינה (1984) בע"מ ו | פסק-דין בתיק בג"ץ 1749/14בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 1749/14 לפני:כבו | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת דנה עופר המבקשת מורן עזרא נגד המשיבה חי - ארם מכירות והפצה בע"מ | בפני: בפני סגנית הנשיא, כב' השופטת איטה קציר התובע: מוסתקים מחאמיד - הנתבעות: החלטה א) בתיק קיים | בית משפט השלום ברמלה ת"פ 1178-02 מע"מ רמלה נ' אלעביד תיק חיצוני: . 01 יולי 2012 בפני כ | בפני כב' השופט א. סלאמה, סגן נשיא מבקשים 1. מאור ארוך נגד משיבים 1. פרקליטות מחוז חיפה החלטה לאו | מספר בקשה:5 בפני כב' הרשמת הבכירה , ודאד יונס מבקש ואיל עאמר נגד משיב קופטאן שופאניה החלטה המבקש | בפני כב' השופטת אירית מני-גור תובעים 1. יוסף טורס נגד נתבעים 1. עיריית תל אביב 2. החב' למוסד | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 33735-04-11 מדינת ישראל נ' בן גיאת תיק חיצוני: 0-2300-322 | לפני: השופט דניאל גולדברג התובע: סאמר סלימאן - הנתבע: 1. ועד מקומי כסלון 2. חברת הראל ניהול קרנות | בית משפט השלום בירושלים ת"א 18248-08-11 שמעני נ' דדוש תיק חיצוני: 11 ינואר 2012 בפני כב' | בית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר 15154-12-10 ממן נ' כונס נכסים רשמי מחוז חיפה בפני כב' השופט | התובעת: בריזטק מערכות מיזוג אויר בע"מ ע"י ב"כ עו"ד לוי נגד הנתבעים: 1.ירון קינן