מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

תא"מ 21957-03-12 מארשז בע"מ נ' ל.ב. מיטל ניהול והשקעות בע"מ ואח'

בפני
כב' השופט אבי שליו

התובעת
מארשז בע"מ

נגד

הנתבעים
1.ל.ב. מיטל ניהול והשקעות בע"מ
2.משה רוזנשיין
3.אלתר-נתיב שירותי מזון בע"מ

פסק דין

כללי:
לפניי תביעה להשבת סך של 30,345 ₪ בגין תשלום ששולם לנתבעים על פי פסק דין ושלא הוצאה בגינו חשבונית.
התובעת טענה כי לאחר הליך של פינוי מושכר שנקטה כנגד הנתבעים בתיק 20513-07-11, ניתן ע"י כבוד השופטת עידית ברקוביץ פסק דין בפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, אשר על פיו חויבה לשלם לנתבעים סך של 220,000 ₪.
נטען כי בניגוד למובטח על ידי מר מונוביץ מטעם הנתבעים ולאמור בפסק הדין, לא נמסרה בגין התשלום חשבונית מס כדין ועל כן נגרם לתובעת חיסרון כיס כתוצאה מכך שלא יכלה לקזז את סכום המע"מ.
התובעת טענה כי יזמה הליך בפני ביהמ"ש הנ"ל על מנת להבהיר את הדברים ולחייב את הנתבעים להמציא חשבונית מס כדין, אולם לא היה בידי ביהמ"ש סמכות ליתן סעד, ולא היה מנוס מהגשת תביעה זו.
הנתבעים טענו כי לאחר בדיקה שביצעו עלה כי התקבול אינו חייב מע"מ, והפרשנות הראויה של פסק הדין שניתן ע"י כב' השופטת ברקוביץ, היא כי בהעדר חיוב מע"מ בעסקה הספציפית אין צורך להוציא חשבונית, וממילא לא מוקנת לתובעת הזכות לקזז את המע"מ.
במסגרת דיון שהתקיים לפני נחקרו מר שאול רחמים מטעם התובעת ומר מונוביץ מטעם הנתבעים. לאחר שב"כ הצדדים סיכמו בע"פ, ניתן פסק דין תמציתי.
דיון והכרעה :
התובעת ביססה את תביעתה על מספר טיעונים. ראשית נטען כי הנתבעים הונו את התובעת, שכן מר מונוביץ מטעמם הבטיח למר רחמים מטעם התובעת כי התשלום יבוצע כנגד הצגת חשבונית מס, כך שהתובעת תוכל לקזז את המע"מ, אולם מר מונוביץ ידע כי לא ימציא חשבונית ורצה למנוע עיכוב בביצוע התשלום.
מר רחמים העיד בפניי בעניין זה וגרסתו נראית מהימנה בעיני. לשיטתו הוא תיאם את ביצוע התשלום עם מר מונוביץ שאמר לו כי הוא יגיע לקבל את השיק עם חשבונית, הכוללת את המע"מ. משהגיע מר מונוביץ ללא חשבונית הוא ציין שלא הצליח ליצור קשר עם רו"ח שהפיק את החשבוניות והבטיח להמציא חשבונית תוך מספר ימים. לאחר מספר ימים הודיע מר מונוביץ כי התייעץ עם רו"ח ונסתבר שהוא פטור מתשלום המע"מ.
מר מונוביץ אישר את הדברים ואמר כי אכן התכוון להוציא חשבונית באמצעות רו"ח אולם הנ"ל לא היה זמין. רק משביקש מרו"ח לעשות כן, ומשהתקבל ייעוץ מהמחלקה המשפטית של אגף המע"מ ברשות המיסים, נתחוור להם כי התקבול פטור ממע"מ, ואין צורך בהוצאת חשבונית.
מהאמור עולה כי בין הצדדים התקיימה מסכת חוזית שעל פיה הותנה מתן התשלום בהצגת חשבונית מס שתאפשר לתובעת לקזז את המע"מ. בסעיף 7 לכתב ההגנה, שנכונות האמור בו אושרה בתצהיר מר מונוביץ, נאמר כי אם מר מונוביץ היה מסביר למר רחמים מראש שאולי העסקה פטורה ממע"מ, היה חשש שמר רחמים לא ישלם את המגיע, והדבר רק יסרבל את הליך הפינוי.
מהעדויות עולה כי סוגיית חלות המע"מ הועלתה ע"י ב"כ התובעת עוד במסגרת הדיון שהתקיים בפני כב' השופטת ברקוביץ, ובעקבות זאת נוספה להסדר הדיוני התייחסות ולפיה הסכום שיפסק יכלול מע"מ ככל שקיים. סבורני שבנסיבות היה על הנתבעים לקיים את הבירור המתאים בסוגיית המע"מ לפני ביצוע התשלום, על מנת שהתובעת תוכל לכלכל את צעדיה.
אילולא ההבטחה של מר מונוביץ, חזקה על התובעת שהייתה משלמת את הסכום בניכוי רכיב המע"מ, וככל שהנתבעות לא היו משלימות עם כך, היו פונות ללשכת ההוצל"פ, לביצוע פסק הדין. התובעת יכולה הייתה להגיש בקשה בטענת פרעתי לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 ורשם ההוצל"פ אף יכול היה לשלוח לכב' השופטת ברקוביץ שאלת הבהרה בהתאם לסמכותו בסעיף 12 לחוק.
משהנתבעים לא פעלו כך, נמנעה אפשרות זו מהתובעת, ונגרם לה חסרון כיס בסכום התביעה.
מטעם זה ובהתבסס על ההסכמה בין מר מונוביץ לבין מר רחמים, סבורני שיש לקבל את התביעה.
בנוסף, התובעת הפנתה לדברי כב' השופטת ברקוביץ במסגרת ההחלטה שניתנה ביום 16.2.12 (במסגרת בקשת התובעת להורות לנתבעת למסור חשבונית מס או להשיב את רכיב המע"מ) ולפיה, לגופו של עניין, יש ממש בבקשה שהוגשה על ידי התובעת והיא ניסתה להביא הצדדים לכלל הסכם כדי לייתר הליכים נוספים, אולם הנתבעים התבצרו בעמדתם. נטען שיש בדברים אלו כדי ללמדנו על כוונת בית המשפט עת פסק את הסכום. לא מצאתי לבסס את החלטתי זו דברים אלו שמהווים אמירה בלתי מחייבת, אם כי לא ניתן להשתחרר מהרושם שאילו היו הנתבעים פועלים כפי המצופה מהם ומעלים את סוגיית החשבונית במעמד התשלום, התובעת היתה משלמת את התשלום ללא רכיב המע"מ (כפי שהבהירה בדיון). כאמור לעיל, יש להניח שכל פניה של התובעים לביצוע פסק הדין באמצעות לשכת ההוצל"פ היתה גוררת הבהרה של כב' השופטת ברקוביץ בהתאם לסמכות רשם ההוצל"פ בסעיף 12 לחוק ההוצאה לפועל. נראה כי בית המשפט אמר את דברו במסגרת הדיון ודוקא אופן התנהלות הנתבעים הוא שמנע את בירור המחלוקת באופן האמור.
פרט לכך, נטען כי לא הוצגה כל אסמכתא בכתב כי אכן התקבול האמור פטור ממע"מ ולא הוברר האם מדובר בפטור ממע"מ או ששיעור המע"מ הוא 0. לא צורפה לכתבי הטענות חוות-דעת בנושא זה ולא הוצג כל אישור כתוב מטעם רשויות המס וספק אם ניתן להסתפק בטענה בעלמא בעניין זה.
מנגד, הנתבעים הפנו לפסק הדין של כב' השופטת מיכל אגמון בבש"א (ת"א) 32654/06 אחימן נגד רשות המיסים, תק-מח 2009(1) 13602, שדן בתוספת מע"מ על הוצאות שנפסקו מכח תקנה 512 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 וטענו כי העקרונות שנקבעו בפסק הדין תקפים גם למקרה זה. בפסק הדין הנ"ל דובר על גביית מע"מ בצירוף לשכר טרחה שנפסק לטובת המדינה בהליכים משפטיים. ביהמ"ש ציין שמדובר בחיוב שמטרתו לשפות את הזוכה בגין הוצאותיו, לרבות שכר טרחת עו"ד ותשלום מע"מ המשולם על ידו בפועל. תשלום המע"מ אינו עומד כחיוב בפני עצמו, אלא הוא תלוי בתשלום בפועל, ותשלום מע"מ לזוכה שאינו חייב בתשלום המס, תביא להתעשרותו שלא כדין.
במקרה שלפנינו, צוין בהסדר הדיוני, כי הסכום שיקבע ע"י ביהמ"ש יכלול מע"מ ככל שקיים. ביהמ"ש ציין בפסק הדין כי הסך שנפסק כולל מע"מ. מאחר והמע"מ אינו חיוב עצמאי, יש לשלם אותו רק אם הנתבעות נושאות במע"מ. משנקבע ע"י בית המשפט כי הסכום שנפסק הוא כולל מע"מ, ניתן ללמוד כי על פי אומד דעת הצדדים, נלקח המע"מ בחשבון והסכום שנקבע כולל את רכיב המע"מ. בהעדר תשלום מע"מ יש לחלץ מהסכום שנקבע את רכיב המע"מ ולהפחיתו מהסכום המשולם.
הופניתי ע"י ב"כ הנתבעים לת"ק (ת"א) 5293/06 דוכן נ' מדינת ישראל, תק-של 2007(3) 6, שבו קבע כב' השופט סטולר (ביושבו כבית משפט לתביעות קטנות) כי אופיו של החזר הוצאות הוא כעין תשלום פיצויים בעבור הוצאות שנשא בהם הזוכה במשפט והדבר אינו נחשב לעיסקה חייבת במס. על כן תשלום הוצאות משפט אינו מחייב המצאת חשבונית מס ואינו מאפשר זיכוי המע"מ. המקרה בפנינו שונה שכן להבדיל מפסיקת הוצאות המוסדרת בתקנה 512, הרי שבמקרה דנן קבע בית המשפט סכום בציינו כי הסכום כולל מע"מ ועל כן יצא מתוך הנחה כי עסקינן בעסקה החייבת במס ותזכה את המשלם בקיזוז המע"מ עליה.
יוער כי כב' השופט סטולר ציין בפסק דינו כי יש מקום לשקול שינוי התקנה וזו אכן שונתה. בנסיבות אלו, סבורני שלא ניתן להקיש מתקנה 512 שקבעה הסדר מסוים בנוגע למע"מ (שכבר שונה ונדמה שטרם נמצא הסדר מספק) לפסיקת התשלום בענייננו.
מאותו טעם לא מצאתי לבסס החלטה על החלטתו של כב' השופט דרורי בת"א (י-ם) 5412/03 כורש נ' שירותי בריאות כללית (מיום 10.10.11 – פורסם בנבו).
על כל פנים, סבורני כי התביעה הוגשה בדין ויש מקום לקבל אותה במלואה על בסיס ההסכמה בין הצדדים, שהיוותה תנאי לביצוע התשלום ואף על בסיס ההסדר הדיוני שעל פיו ניתן פסק הדין.
אשר על כן, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 30,345 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה (13.3.12) ועד מועד התשלום בפועל.
הנתבעים יישאו בהוצאות התובעת בגין אגרות ובשכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ₪.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים

ניתן היום, י"ט תמוז תשע"ב, 09 יולי 2012, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 4

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

הריון ולידה קרובים אל מנחם עמוסי 2, ראש העין, ישראל | ניהול נכסים קרובים אל דרך העצמאות 91, חיפה, ישראל | ניהול פרויקטים קרובים אל הרב אלנקווה 78, תל אביב יפו, ישראל | מכירות פומביות קרובים אל צה"ל 11, זכרון יעקב, ישראל | גננים קרובים אל אהרון בקר 15, תל אביב יפו, ישראל | מצלמות אבטחה קרובים אל Unnamed Road, Haifa, ישראל | מצלמות אבטחה קרובים אל שדרות הסנהדרין, יבנה, ישראל | מגנטים קרובים אל שדרות הר הגמל, מצפה רמון, ישראל | הריון ולידה קרובים אל 4, יבנה, ישראל | פיצריות קרובים אל האשל 11, עכו, ישראל | מערכות ארגוניות קרובים אל הדבורנית, נהריה, ישראל | רבנים קרובים אל נתיבי איילון, תל אביב יפו, ישראל | הפקת אירועים קרובים אל משעול רופין 2, שדרות, ישראל | טחנות קמח קרובים אל ישעיהו 9, שדרות, ישראל | תאורה קרובים אל האלה 129, כפר הנגיד, ישראל | משאבות קרובים אל הגליל 17, בית דגן, ישראל | לשכות מסחר קרובים אל 293, ישראל | מגיהים קרובים אל 241, ישראל | טניס קרובים אל 40, באר שבע, ישראל | אלקטרואופטיקה קרובים אל הסוכנות היהודית 4, אשקלון, ישראל | נוטריון עו"ד ונוטריון אראלי שמואל בבני ברק | מערכות ארגוניות DnA IT בשפיים | נגררים רם אור קוגוט בע"מ בקרית חיים | דוגמנות טי פור יו מודלס בתל אביב - יפו | סוכנות ידיעות אנפ"א בפתח תקוה | אינסטלטור יריב אינסטלציה בחיפה | ציוד ואספקה לחדרי שירותים מנדו נייר תל אביב בחמד | דיאטה גריאני נורית בתל אביב - יפו | רפד רהיטי אבי בפתח תקוה | מהנדס אזרחי רבאח מוחמד בעראבה | אלקטרודות אייבי ריתוכים בפתח תקוה | יזמות עסקית יש הדרכות בתל אביב - יפו | איפור נעמה גולדשטיין איפור בדימונה | סוכנות רכב ענק הרכב בראשון לציון | אבטחת איכות אומניס בע"מ בראשון לציון | חומרי בניין אור בכיכר בחיפה | סוכנות ידיעות סוכנות הידיעות הגרמנית ד.פ.א. בתל אביב - יפו | מטבחים נירוסט בפתח תקוה | מתכות הי קאט שילת בע"מ בשילת | טניס אקדמיה לטניס - שמעון כהן בכוכב יאירמחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון עבודות איטום | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות בניה | מחירון עבודות אבן | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון עבודות מינהור | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מתקני חשמל | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון מתקני הסקה | מחירון בדיקות ברזל ומתכות | מחירון מניעת חדירת גז ראדון למבנה, מחומרי בניה | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון מעקות ואביזרי בטיחות לכביש | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון יריעות ביטומניות עם וללא השבחת פולימרים | מחירון הלבנה והגנה על איטום גגות, רצפות וקירות תת קרקעיים | מחירון לוחות פוליסטירן מוקצף בתפרים | מחירון ייצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות | מחירון נקודות בית תקע | מחירון חומרי זגגות | מחירון שינוע והעברת ריהוט | מחירון בריכות מים | מחירון קורות פלדה לעוגני קרקע קבועים | מחירון חציבה | מחירון בדיקות בטון טרי | מחירון ריצוף באבנים משתלבות או באבן | מחירון נדבך חוצץ רטיבות | מחירון שערים מרשתות מרותכות | מחירון מחיצות גבס וציפוי גבס לקירות | מחירון מובילים | מחירון משאבות ביוב וניקוז | מחירון דרכי נגישות לנכים | מחירון דרכי נגישות לנכים | מחירון שערים חשמליים | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון משאבות ניקוז | מחירון בדיקות ברזל ומתכות | מחירון קורות יסודבית משפט השלום בנצרת ת"א 32066-10-10 ג'מל נ' הפניקס חברה לביטוח בע"מ ואח' בקשה | בפני כב' הנשיאה שולמית דותן מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמים החלטה לגישור לפני הח"מ ביום 10.9. | החלטה בתיק ע"א 6892/14 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 6892/14 לפני:כבוד הרשם גלעד לובינסקי | החלטה בתיק עע"ם 1990/11 בבית המשפט העליון עע"ם 1990/11 בפני: כבוד השופט י' עמית המבקש: רס& | בפני כב' השופטת גלית ציגלר המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם וויצ'סלב יונטנוב <#1#> נוכחים: ב | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 18438-05-11 דזוגוטוב נ' מחסני חשמל אמצ (1951) בע"מ ע.מ 55765 | בפני כב' הרשם הבכיר אלכס אחטר תובע מחמוד אבו ליל נגד נתבעים החלטה 1. ישיבה מקדמית תיערך בפניי בי | בית משפט השלום ברמלה ת"א 25441-03-11 משה נ' הראל חברה לביטוח 27 ספטמבר 2011 לפני כב' הש | בפני כבוד ה שופטת מרב בן-ארי תובעים שכנגד: נגד נתבעים שכנגד: החלטה לתיק בית המשפט הוגשה מעטפה סגורה | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 770-06-11 מוחמד נ' המוסד לביטוח לאומי בפני כב' | בית משפט השלום בחיפה ת"ט 7992-10-11 דרעי נ' טורסונוב תיק חיצוני: 0212117112 בקשה מס' 2 | בית משפט השלום באשדוד ת"א 1426-08 סימון ואח' נ' הול ואח' תיק חיצוני: מספר בקשה:37 ב | לפני כב' הרשמת בכירה איילת הרץ תובעים 1. מרים גרמה נגד נתבעים 1. איילת אביעד הודעה א.ג.נ., הנדון | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"פ 10199-11-10 מדינת ישראל נ' מחאמיד 11 ספטמבר 2011 בפני כב& | 07 אוגוסט 2013 לפני: כב' הסגנית נשיא איטה קציר המערער ג'יריס גנדור ת.ז. XXXXXX427 ע"י ב | בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 22310-09-10 פריבידנצב נ' המוסד לביטוח לאומי / חיפה ע"י | בפני כב' השופטת סמדר קולנדר-אברמוביץ תובעים כלמוביל פתרונות מימון בע"מ נגד נתבעים 1.חגית גו | בבית המשפט העליון בש"א 2666/00 בפני: כבוד הרשם אמיר זולטי המבקש: אלי זיני נגד המשיבה: קופיטק מי | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט נאיל מהנא המבקש מאהר חנא נגד המשיבה מדינת ישראל החלטה נדחה ליום 17.1. | המערער: אלכסנדר איגנטיוק נגד המשיבה: מדינת ישראל מהות הערעור: ערעור על גזר דינו של בימ"ש השלום | בית משפט השלום בבאר שבע ת"פ 54190-06-11 מדינת ישראל נ' ארצי תיק חיצוני: 03480201134400 14 י | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 12836-06-11 אבו דיאב נ' המוסד לביטוח לאומי 04 יולי 2011 ב | בית משפט השלום בהרצליה ת"א 46135-04 שקד ואח' נ' אילנות הקריה (ישראל) בע"מ ואח' | בקשה מס' 1 בפני כב' השופט בסאם קנדלפת מבקשת סקעת אורפז נגד משיבה מדינת ישראל החלטה הדיון ייד