מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית משפט השלום בנצרת

ת"א 37571-02-12 מובילי דרור ושות' - שותפות מוגבלת נ' לילית קוסמטיקה בע"מ

תיק חיצוני:

בפני
כב' השופטת עירית הוד

מבקשת

לילית קוסמטיקה בע"מ

נגד

משיבה

מובילי דרור ושות' – שותפות מוגבלת

החלטה

רקע ותמצית טענות הצדדים

לפני בקשה להעברת הדיון לבית משפט השלום בפתח תקווה. הבקשה הוגשה בהתאם להוראות סעיף 79 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד- 1984.

עסקינן בתביעה כספית- חוזית אשר הגישה המשיבה כנגד המבקשת. מכתב התביעה עולה, כי המשיבה הינה שותפות רשומה והמבקשת הינה חברה בע"מ. עוד עולה מכתב התביעה, כי השתיים חתמו על הסכם, ביום 9.1.06, לפיו התחייבה המשיבה לספק למבקשת שירותי הובלה לטובין אשר משווקת המבקשת בכל רחבי הארץ והמבקשת התחייבה לשלם לה את התמורה מידי חודש. לטענת המשיבה, ממועד כריתת ההסכם ועד ספטמבר 2008 שילמה לה המבקשת את התמורה המוסכמת מבלי שהעלתה טענה כלשהי. לטענתה, המבקשת לא שילמה לה את התמורה המגיעה לה בעבור עבודתה בחודשים ספטמבר עד דצמבר 2008, על אף שהודתה שהעבודה בוצעה והודתה בחובתה לשלם למשיבה. המשיבה טוענת, כי ביררה עם המבקשת מדוע אינה משלמת לה בעבור חודשים אלו והמבקשת השיבה לה, כי לא קיבלה בחזרה תעודות משלוח בגין סחורה אשר הופצה על ידי המשיבה ולא קיבלה אישורים בדבר החזרת סחורה מלקוחותיה אליה. המשיבה טוענת, כי טענות אלו מתייחסות לתקופה בגינה שילמה לה המבקשת מבלי שהעלתה טענה כלשהי ולפיכך ולאור העובדה שאין לה טענה כלשהי בנוגע למשלוחים בגינם לא שילמה, הרי שיש לחייבה לשלם לה את התמורה המגיעה לה בהתאם להסכם.

המבקשת עותרת, כי בית המשפט יורה על העברת התביעה לבית משפט השלום בפתח תקווה. לטענתה, החוזה נכרת בראש העין וזהו אף מקום עסקיה ומקום משרדה הרשום. לטענתה, כתובת המשיבה כפי שצוינה בהסכם הייתה בהרצלייה פיתוח על ידי מנהלה. עוד טוענת המבקשת, כי מקום תשלום התמורה בהתאם להסכם היה במשרדיה בראש העין. לטענתה, את המוצרים שהמשיבה קיבלה לצורך הספקה היא קיבלה במרכזה הלוגיסטי בצריפין ולשם היה עליה להחזיר את התעודות החתומות ואת המוצרים שהוחזרו.

המבקשת טוענת, כי מקום מושבם של העדים הרלוונטיים, מטעם שני הצדדים, הוא באזור המרכז ולפיכך הרי שמאזן הנוחות נוטה לכך שהדיון בתביעה יתקיים בבית משפט השלום בפתח תקווה. לטענתה, מאחר והדיון בתביעה לגופה טרם החל הרי שלא ייגרם נזק למי מהצדדים בשל היעתרות לבקשתה.

לטענת המשיבה, דין הבקשה להדחות.

המשיבה טוענת, כי בהסכם אשר נכרת בינה לבין המבקשת לא צוין המקום המיועד לתשלום התמורה. לפיכך, בנסיבות אלו הרי שמקום התשלום הינו במשרדיה הנמצאים במגדל העמק ובאזור שיפוטו של בית משפט זה. לטענתה, אין ממש בטענה לפיה בהסכם נרשם, כי כתובתה הינה בהרצליה פיתוח אצל מנהלה. המשיבה טוענת, כי בהסכם צוינה כתובתו של מנהלה ומקום משרדו אולם סעיף 44(א) לחוק החוזים קובע, כי מקום התשלום הוא מקום עסקו של הנושה, להבדיל מכתובתו. לטענתה, בחשבוניות אשר הוציאה למבקשת צוין מקום עסקה במגדל העמק.

המשיבה מוסיפה וטוענת, כי המקום בו קיבלה את המוצרים לצורך חלוקה אינו רלוונטי לעניין חלופה 3(א)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי וטענה, כי את המוצרים העבירה למחסניה במגדל העמק, שם מיינה אותם ומשם חילקה אותם בכל רחבי הארץ, לרבות באזור שיפוטו של בית המשפט בנצרת.

לטענתה, אין ממש בטענה לפיה הייתה מגיעה למשרדי המבקשת בכדי לקבל את השיקים וכן זה לא רלוונטי לגבי תקנה 3(א)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי. המשיבה טוענת, כי מההמחאה אשר צורפה לכתב התביעה עולה, כי המבקשת ציינה בה את כתובתה של המשיבה בנצרת עילית. המבקשת עשתה כן משום שידעה כי זה מקום עסקה של המשיבה וכי זהו אזור התשלום.

דיון ומסקנות

האם לבית משפט זה הסמכות המקומית לדון בתובענה אם לאו.

לאחר שקילה ובחינה של מכלול טענות הצדדים והחומר המצוי לפניי מצאתי, כי דין התובענה להדחות, כפי שיפורט.

סעיף 3(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 מונה רשימת חלופות באשר לבית המשפט אשר הינו בעל הסמכות המקומית לדון בתובענה שאינה כולה במקרקעין. לפי אחת החלופות בית המשפט אשר באזור שיפוטו נמצא המקום אשר נועד או היה מכוון לקיום ההתחייבות הינו בעל סמכות לדון בתובענה.

בענייננו התחייבו הצדדים, כי המשיבה תפיץ את מוצריה של לילית לנקודות המכירה והמבקשת תשלם לה בתמורה. המשיבה טוענת, כי המבקשת לא מילאה התחייבותה ולא שילמה לה את מלוא התמורה המגיעה לה.

המבקשת טוענת, כי מקום התשלום המוסכם בהתאם להסכם היה במשרדיה בראש העין. המבקשת לא פירטה היכן לטענתה מופיעה בחוזה ההסכמה האמורה. במסגרת ההסכם נקבעה התמורה המוסכמת (סעיף 17 להסכם) והמועד לתשלום התמורה (סעיף 19 להסכם), אולם לא נקבע מקום התשלום.

סעיף 44(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973 קובע, כי "חיוב שלא הוסכם על מקום קיומו, יש לקיים במקום עסקו של הנושה, ואם אין לו מקום עסק- במקום מגוריו הקבוע".

כאמור, בהסכם לא מעוגנת הסכמה באשר למקום תשלום התמורה המגיעה למשיבה. המבקשת לא טענה ובוודאי שלא הוכיחה, כי הצדדים הגיעו להסכמה, בעל פה, לפיה מקום התשלום יהיה במשרדיה.

בהתאם לסעיף 44(א) לחוק החוזים, בהעדר הסכמה אחרת יש לבצע את התשלום במקום
עסקו של הנושה. לפיכך, מקום התשלום הינו מקום עסקה של המשיבה אשר הינה הנושה.

בין הצדדים קיימת מחלוקת באשר למקום עסקה של המשיבה. המבקשת מסתמכת על ההסכם אשר נכרת בין הצדדים וטוענת, כי בהסכם צוינה כתובת המשיבה בהרצלייה פיתוח. מאידך, המשיבה טוענת, כי עסקינן בכתובת מנהלה וכי מקום מושבה הינו במגדל העמק, עובדה אשר הייתה ידועה למבקשת.

במסגרת ההסכם נשוא התובענה נכתב שמה של המשיבה ונכתב "על ידי מנהלה אבשלום נוריאל מרח' מדינת היהודים 85 הרצליה פיתוח". האופן והמקום בו נרשמה הכתובת האמורה תומכת בטענת המשיבה לפיה עסקינן בכתובת מנהלה ולא במקום מושבה.

כמו כן, לכתב התביעה צורפו חשבוניות אשר המשיבה הוציאה למבקשת ובהן צוינה כתובתה במגדל העמק. בנוסף צורפה המחאה ששלחה המבקשת למשיבה ובה צוין, כי כתובת המשיבה הינה בנצרת עלית.

יש באמור לעיל בכדי לתמוך בטענת המשיבה לפיה הכתובת אשר צוינה בהסכם אינה המקום בו מתנהל בית העסק שלה, ומכאן שאינה המקום אשר יועד לקיום ההתחייבות. לפיכך, לא עלה בידי המבקשת להוכיח, כי בהתאם לכל החלופות המפורטות בתקנה 3(א) הנ"ל אין לבית משפט זה סמכות מקומית לדון בתובענה.

לאור האמור לעיל, מצאתי, כי לבית משפט זה מסורה הסמכות לדון בתובענה נשוא הבקשה שלפניי.

בנסיבות אלו, הבקשה נדחית. מחייבת את המבקשת בהוצאות המשיבה בגין בקשה זו בסך 1,000 ₪. הסכום האמור ישולם בתוך 30 ימים ממועד המצאת החלטה זו, שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

אני קובעת את התיק לקדם משפט לפני ליום 17.1.13 בשעה 09:00. הצדדים ישלימו את ההליכים המקדמיים ביניהם לרבות גילוי מסמכים ותצהיר תשובות לשאלון בתוך 45 ימים ממועד המצאת החלטה זו.

המזכירות תמציא לצדדים.

ניתנה היום, ד' תמוז תשע"ב, 24 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

5 מתוך 5

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

משתלות קרובים אל הנשיא הראשון 4, רחובות, ישראל | כספות קרובים אל הל"ה 24, כפר סבא, ישראל | מוניות קרובים אל העלייה 3-15, מגדל העמק, ישראל | עופות קרובים אל 235, צפריה, ישראל | הדמיה ממוחשבת קרובים אל שאול המלך 17, באר שבע, ישראל | קולנוע קרובים אל Unnamed Road, Kiryat Gat, ישראל | מכונות משחק קרובים אל | ריסוס והדברה קרובים אל הקסטל 18, אור עקיבא, ישראל | סוכני ביטוח קרובים אל ישעיהו 57, אופקים, ישראל | עשה זאת בעצמך קרובים אל שאול המלך 2, בית שאן, ישראל | מועדוני זמר קרובים אל יוסף שפרינצק 2-54, קרית שמונה, ישראל | מוזאיקה קרובים אל פינס 6, גדרה, ישראל | ריסוס והדברה קרובים אל יהושע חנקין 14, עפולה, ישראל | חשמל קרובים אל Unnamed Road, Dimona, ישראל | ציוד לתעשייה קרובים אל מנדלי מוכר ספרים 9, באר שבע, ישראל | חיתולים למבוגרים קרובים אל ידידיה אדמון 75, באר שבע, ישראל | פסיכולוגים קרובים אל סמטת דולב 3, רמת השרון, ישראל | מורשי טאבו קרובים אל בן ציון פוגל 29, רחובות, ישראל | צלמים קרובים אל 444, ישראל | ריסוס והדברה קרובים אל העלייה 55, נהריה, ישראל | לוחות הוראה ותכנון קו-טוב בנירית | גינון הגן הפורח בנאעורה | צורף פי.אי. עטיה פנחס בנתניה | מתנות דסקלידס שוקולד בלגי משובח בתל אביב - יפו | מלגזות א.ג מלגזות ברמות מאיר | מנעולן המנעולן האיכותי 24 שעות בקרית אתא | טיהור שפכים מיקי אסרף אחזקות באבן מנחם | סופרמרקט חלב ודבש בירושלים | מיחזור מתכות ברזל הגשר בטירה | מסננים בלסט סייף ביהוד-מונוסון | דודים אמקור רחובות-דודי שמש וחשמל ברחובות | קונסטרוקציות מתכת אבירם ניר עבודות מתכת (1995) בע"מ באשקלון | טחנת קמח טחנות קמח דגן (2006) בע"מ בבני ברק | המרת מטבע יוני צ'יינג' בטבריה | בניית דגמים מודלארט בבנימינה | כבלים מוסרות בע"מ בנתיבות | מדחסים אסולין קומפרסורים בע"מ בתל אביב - יפו | כוח אדם סופרסטאר - קידס איתור מטפלות ברמת גן | טבח מכללת השף בבאר שבע | טכנולוגיות ירוקות אבוגן בע"מ ברחובותמחירון פיתוח נופי | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון תבניות לתקרות | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון מתקני הסקה | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון זכוכית שטוחה מחוס | מחירון צינורות P.V.C ופוליאתילן | מחירון זכוכית בידודית | מחירון ניקוי וחיטוי קווי מים קיימים | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון זכוכית אורנמנטלית צבעונית | מחירון קירות תומכים וקירות גדר | מחירון זכוכית מרושתת | מחירון קירות מסד | מחירון איטום במחיצות גבס | מחירון מוצרי טוף, חלוקי נחל, שבבי עץ צבעוניים, קומפוסט ותערובות | מחירון משתנות מחרס | מחירון ספחים לצנרת נחושת | מחירון ה ע ר ה: ראה פירוט הסעיפים בפרק 51 | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון תאורת חדרי קירור | מחירון סרגלים ליישור טיח | מחירון סולמות כבלים | מחירון תילי אלומיניום | מחירון בניה בלבני זכוכית | מחירון לוחות פחי פלדה | מחירון רשתות ומסגרות מברזל יציקה לשוחות בקרה לניקוז | מחירון צינורות פלדה | מחירון יריעות אקוסטיות  | מחירון צביעת מסגרות אומן | מחירון צינור פלדה ללא עטיפה חיצונית | מחירון אריחים לבריכות | מחירון איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון פלדת זיון | מחירון תעלות רשת ברזלבפני כב' השופטת עפרה אטיאס בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 להלן: "הפקו | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע ת"פ 31468-11-11 מדינת ישראל-משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה-ישראלים | בבית המשפט העליון רע"א 595/02 - ג' בפני: כבוד הרשם בעז אוקון המבקש: נחום ארוגי נגד המשיבים: 1. | בפני כב' השופט אריאל חזק מבקשת אנה שוסטר ת"ז: XXXXXX812 נגד משיבים 1.כונס נכסים רשמי באר שב | מספר בקשה:4 בפני כב' השופט עודד שחם מערערים מיכל מלכה (מערערת בע"א 40653-10-14 ו משיבה בע&q | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ תל אביב ויצמן 1, תל אביב - יפו, 64239 הנדון: עיקול על כלל נכסי ה | [  ] דחוף  (במקרה של הזמנה למועד הקצר מ- 6 שעות , סמן X)     הזמנה ל ביצוע תרגום מס' פקס: 03-XXX | בית משפט לעניינים מקומיים בקריית ביאליק ‏14 נובמבר 2011 רע"ס 20708-09-10 עירית קרית ביאליק נ | בית משפט לעניינים מקומיים ברמת גן חע"מ 62393-01-12 מדינת ישראל נ' סיני תיק חיצוני: 52094638 | בית משפט השלום בעכו ה"ט 24351-03-12 בן חמו ואח' נ' נאסר ואח' תיק חיצוני: מספר בקשה: | בפני כב' השופטת רחל ברקאי, שופטת רחל ברקאי המבקש: דוד בוטראשוילי נגד המשיבות: 1. ארגנטולס בעמ 2. | 11 נובמבר 2014 לפני: כב' השופט מוסטפא קאסם התובעת אוסנת אבו סביה ע"י ב"כ: עו"ד זו | בפני כב' השופטת נגה שמואלי-מאייר מבקשים 1. מדינת ישראל נגד משיבים 1. יעקב דני ביטון (עציר) תסקיר | החלטה בתיק ע"א 4655/02 בבית המשפט העליון ע"א 4655/02 בפני: כבוד הרשם עודד שחם המערערים: 1. | בפני כב' הרשם בכיר צוריאל לרנר תובעים 1. אחמד נאסר נגד נתבעים 1. סלאם נאצר 2. הראל חברה לביטוח ב | בפני כב' הרשם איתי רגב מבקש מנחם מנדל בן עגו נגד משיבה אווה מידן החלטה בפני בקשת המבקש להתיר לו | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 26973-02-12 איילון חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' אלד | בית משפט השלום ברמלה ת"א 45460-01-12 קרוגמן נ' ד. עדן אחזקה תעופתית ומשאבי אנוש בע"מ ו | החלטה בתיק בש"א 1463/05 בבית המשפט העליון בש"א 1463/05 בפני: כבוד השופט א' ריבלין המערערת: | בפני כב' השופט ישעיהו טישלר תובעים 1. איה אלוג נגד נתבעים 1. כלל חברה לביטוח בע"מ, מינוי מו | בפני כב' השופט דוד גדעוני מערערים 1. לולה בר שלום 2. יעקב בר שלום נגד משיבים 1. בנק פועלי אגודת | בית משפט לתביעות קטנות בהרצליה ת"ק 11148-05-12 הררי ואח' נ' שלומוביץ תיק חיצוני: 29 מאי | החלטה בתיק בג"ץ 8427/15 בבית המשפט העליון בג"ץ 8427/15 - י"א לפני:כבוד השופט ס' ג'ובר | החלטה בתיק בג"ץ 2009/10 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 2009/10 בפני: כבו | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. חברת טמבור בע"מ נגד נתבעים 1. יצחק בן-צבי הנדון: המצאת