מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית משפט השלום לתעבורה בבאר שבע

בפ"מ 230-06-12 מובילי האחים אדם בע"מ נ' מדינת ישראל

תיק חיצוני: 10250075800

בפני
כב' השופט אלון אופיר

מבקשים

מובילי האחים אדם בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אלעוברה ראיד

נגד

משיבים

מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד אשר לואיס

החלטה

בפני בקשה של המבקשת להורות על ביטול הודאת איסור שימוש אשר ניתנה כנגד משאית המצויה בבעלותה במסגרת הליך מנהלי.

מהלך האירועים אשר הוביל לבקשה זו התרחש כך בתמצית:

ביום 28.5.12 נהג אדם העונה לשם אלעוברה אחמד במשאית הנמצאת בבעלות המבקשת (חברה הרשומה אצל רשם החברות כ-"מובילי האחים אדם בע"מ").
אין מחלוקת כי אדם זה אשר נהג במשאית אינו מורשה מבחינת דרגת רישיון נהיגתו לנהיגת משאית מהסוג או הגודל של המשאית נשוא הבקשה.
ב"כ המבקשת פנה לדבריו לקצין משטרה בבית שמש שערך ברור עם תחנת זבולון ובסופו של יום הוגשה הבקשה שבפני לפני שנערכה פנייה ישירה לקצין הפוסל (רפ"ק ארז עמר מ.א 1040245 שמקום מושבו בימת"א זבולון). אגב, לתאריך השימוע אשר נקבע בפניו ליום 28.5.12 לא התייצב איש.
על פניו איסור השימוש המנהלי אשר ניתן ע"י קצין של משטרת ישראל ביום 30.5.12 עונה על הקריטריונים הקבועים בחוק שכן נהג המשאית ביצע לכאורה עבירה בניגוד לסעיף 10(א) בפקודת התעבורה – סעיף המופיע בתוספת השביעית של הפקודה.

עד כאן, לא עולה כל סוגיה מיוחדת בפרשה זו, אלא שב"כ המבקשת הגיש בקשה לבית משפט זה במסגרתה טען להתקיימות ההגנה המופיעה בסעיף 57 ב (ב)(1).
לפי טענתו (אותה תמך בתצהירים) החברה מסרה את המשאית לנהג מטעמה ואילו זה מסר את המשאית ללא ידיעתה וללא הסכמתה לנהג אחר שאינו עובד בחברה וזאת ללא ידיעתה וללא הסכמתה של המבקשת.

לתמיכה בטענות אלו או בתצהירים לא הגיעו לבית המשפט הנהגים הרלוונטים או נציג של החברה.

ב"כ המדינה טען בטיעוניו טענה מקדמית וכן טענות לגופן של טענות.

טענתו המקדמית היא טענה של היעדר מיצוי הליכים טרם הפנייה לבית המשפט
התובע, עו"ד לואיס, ביסס את טיעוניו על הוראת סעיף 57 א (ה) בפקודת התעבורה לפיו ניתנה לקצין המשטרה הסמכות או החובה לבטל הודאת איסור שימוש ברכב אם בעל הרכב הוכיח כי הרכב נילקח ממנו ללא ידיעתו וללא הסכמתו.

התובע טען כי מאחר והמבקשת לא מיצתה הליכה בפני הקצין, מנועה היא מפנייה לבית המשפט.

בנוסף נטען כי לא מתקיימות ההגנות שבסעיף 57 ב (ב) שכן על המבקשת היה לפקח על רכביה ולעשות כל שביכולתה כדי למנוע את ביצוע העבירה ובכלל זה החתמת הנהג המקורי על טופס איסור העברת הרכב לאחר.
עוד נטען לאחריות נגררת מכח חזקת הבעלות לפי סעיף 27 שבפקודה.

דיון –

ההליך שבפני הוא הליך מנהלי לגביו חלים כללי המשפט המנהלי באופן מלא (ראה בעניין זה (בש"פ 2296/92 ליפשיץ נ' מדינת ישראל, תק' על' 92(2) 2304).

בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ קבע פעם אחר פעם את כלל מיצוי ההליכים טרם הפנייה לערכאות.

בבג"ץ 2624/97 רונאל ואח' נגד ממשלת ישראל נפסק:

"כלל הוא שלפני שאדם מגיש עתירה לבית משפט זה, חייב הוא למצות את הסעד המנהלי, כלומר לפנות אל הרשות המוסמכת מבעוד זמן, לבקש ממנה שתפעיל את סמכותה, לתת לה שהות לשקול את הבקשה, לפי נסיבות המקרה, ולקבל ממנה תשובה אשר לדעתו אינה עומדת במבחן החוק."

ואילו לאחרונה בבג"ץ 7505/10 ראש מועצת הכפר חרבתא נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית נקבעו הדברים הבאים:

"לדרישה בדבר מיצוי הליכים טרם הגשת עתירה לבית המשפט, מספר טעמים מרכזיים:
ראשית השאיפה היא להוביל את העותר ואת הרשות המוסמכת לכדי הידברות וניסיון מוקדם לפתרון המחלוקת, בטרם הבאתה לפיתחו של בית המשפט. לעיתים, הפנייה המקדימה לרשות הרלוונטית, עשוייה לפתור את המחלוקות בין הצדדים ולייתר את הצורך בהתדיינות בין בין כותלי בית המשפט. באופן זה ניתן למנוע הגשת עתירות שבדיעבד יתברר כי לא היה בהן צורך."

בפרשה שבפני הגדיר המחוקק סמכות ייחודית לקצין המשטרה בסעיף 57 א (ה) בחוק להורות בעצמו על ביטול ההליך המנהלי אם וכאשר יוכח לו כי הרכב נלקח ללא ידיעתו וללא הסכמתו של הבעלים.

"דילוג" הבעלים על מימוש זכותו לפי סעיף 57 א (ה) בפנייה ישירה לקצין המשטרה הפוסל הינו בבחינת אי מיצוי ההליכים טרם הפנייה לערכאה זו המשמשת כערכאה מנהלית לכל דבר ועניין.
לו היתה הבעלים של המשאית מגיעה לשימוע בפני הקצין הפוסל, מציגה בפניו את טענת מסירת הרכב ללא ידיעתה וללא הסכמתה וזה היה דוחה בכתב את טיעוניה ומורה על השארת הצו על כנו, או אז היתה נולדת סמכות הפנייה לערכאה זו.

כאשר בהליכים מנהליים עסקינן, כללי המשפט המנהלי חלים בפני ערכאה זו באופן בו על המבקש למצות את ההליכים המוגדרים בחוק טרם יגיש בקשה זו, ותנאי לדיון בבקשה על בסיס ההגנה הקבועה בסעיף 57 ב(ב) (1) יהיה הוכחה כתובה למיצוי ההליך בפני קצין המשטרה לפי הפנייה לבית המשפט.

ומן הכלל אל הפרט –

בפרשה שבפני איש מנציגי המבקשת לא הגיע לפגישה עם רפ"ק ארז ממשטרת זבולון. איש לא הציג בפניו את הטענה בדבר העברת הרכב לאחר ללא ידיעת החברה.
זכותה של החברה לקבל את ביטול איסור השימוש באופן ישיר לא מוצתה.
בנסיבות אלו מנועה המבקשת מלפנות ולבקש סעד ממותב זה טרם תמצא הליכים ישירות מול הקצין הפוסל כפי שקבוע בחוק.

לאור החלטתי זו אין צורך לדון בשלב זה בטיעוני המבקשת לגופו של עניין.

אני מורה על דחיית הבקשה.

אני קובע כי קצין המשטרה בימת"א זבולון – רפ"ק ארז עמר מ.א 1040245 ישמע את טענות המבקשת באמצעות ב"כ המבקשת במסגרת פגישה שתתואם איתו תוך שלושה ימים לכל המאוחר מיום מתן החלטה זו.
המבקשת תטען טענותיה ואילו הקצין יחליט החלטה מנומקת בכתב שתימסר לב"כ המבקשת בהתאם לסמכותו לפי סעיף 57 א (ה) שבפקודת התעבורה.

רק כאשר הוא מצויד בהחלטת הקצין, יהיה רשאי ב"כ המבקשת לחזור ולפנות לערכאה הרלוונטית בבית המשפט לקבלת סעד מתאים.

ב"כ המדינה מתבקש להעביר עותק מהחלטה זו באמצעות פקס למפקד ימת"א זבולון ע"מ שיוכל לוודא ביצוע ההחלטה.

עותק מהחלטה זו יועבר לצדדים באמצעות פקס.

ניתנה היום, כ"א סיון תשע"ב, 11 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

חתימה
4 מתוך 4

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

אבלות קרובים אל | מכניקה עדינה קרובים אל שדרות ז'בוטינסקי/התורן, יבנה, ישראל | להקות מחול קרובים אל | חגורות קרובים אל | מזרקות קרובים אל | תחנות דלק קרובים אל | תמלול קרובים אל שדרות בגין/כנרת, בית שאן, ישראל | מכשירי מדידה קרובים אל | רבנים קרובים אל נחלת הר חב"ד 176, קרית מלאכי, ישראל | טיפול משפחתי קרובים אל כלנית 37, ערד, ישראל | אבטחה קרובים אל אבו הורירה, אום אל-פחם, ישראל | טקסטיל קרובים אל 88000, אנטיב 1, אילת, ישראל | אימון אישי קרובים אל | תריסים קרובים אל | מנועים קרובים אל | לובינג קרובים אל שמואל חיים לנדוי 10, פתח תקווה, ישראל | טפטים קרובים אל כביש 444/המרץ, ישראל | להקות מחול קרובים אל 4, ישראל | יהלומים קרובים אל | מיכון חקלאי קרובים אל מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון עבודות טיח | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון פריקסט | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון עבודות טיח | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון חומרי חשמל | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון ספחים מגולוונים | מחירון אגניות | מחירון כבלי פיקוד | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון לוחות PVC ופוליקרבונט (פלרם) | מחירון רשתות עיליות למתח גבוה 22 קילו וולט (KV) | מחירון יריעות ביטומניות עם וללא השבחת פולימרים | מחירון בורות סופגים | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע), בורות רקב ומפרידי שומן | מחירון גופי תאורה פלורסנטים | מחירון מקלחונים | מחירון פרופילי פלדה RSH | מחירון מכשירי מדידה | מחירון רעפי פלדה | מחירון קערות מטבח | מחירון אביזרים מפלדה | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון טיח גבס וטיח לממ"ד | מחירון כבלי טלפון | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי ניקוז | מחירון מיכלי דלק | מחירון איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון תיבות הסתעפות לטלפונים | מחירון משטפות עיניים, מקלחות ביטחון וברזים לתעשייה ומעבדות | מחירון גדרות מתכת | מחירון נקודות מאור | מחירון משטחי שיש )אבן( | מחירון רעפי פלדהלפני כבוד השופט ג'ורג' אזולאי - נשיא תובעים 1. נג'את נסאר נגד נתבעים 1. מכללת ג'רנאט | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני מבקש יצחק ארבל נגד משיבה המועצה לייצור צמחים ולשיו | בעניין: מדינת ישראל המאשימה נגד חוסין חלאילה הנאשם <#2#> נוכחים: מטעם המאשימה: עו"ד תומר בן | בית משפט לתביעות קטנות ברמלה ת"ק 32419-10-10 סדקה ואח' נ' מועלם ואח' תיק חיצוני: 04 | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מבקשים 1. מש הונאה דרום נגד משיבים 1. חסוי הודעה נסגר טכנית | בית משפט השלום בבאר שבע תא"מ 17241-09-09 איזוטסט בע"מ נ' סלע בנגב קבלנות כללית לעבודות | בית משפט השלום לתעבורה בירושלים תת"ע 1255-12-11 מדינת ישראל נ' אליה 26 פברואר 2012 בפני כב& | לפני כב' השופט דוד בר-אופיר מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 20 | החלטה בתיק בג"ץ 6348/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 6348/08 - ג' בפני | מבקשת/חייבת נציגות הועד המשותף של הבית ברח' סמילנסקי 24 נתניה נגד משיבה/זוכה אורן מעליות ושובל מ | בפני כב' השופט מנחם קליין תובעים 1. אורון (אורן) אוטמזגין נגד נתבעים 1. מועדון הטרנד מועדון מנדר | בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה בפ"מ 6456-05-12 חגאג נ' מדינת ישראל 12 יוני 2012 בפני כב& | לפני כב' השופט שמואל מלמד תובעים 1. טל דקל נגד נתבעים 1. אייל גיספן 2. כלל חברה לביטוח בע"מ | בפני כב' הסגן נשיאה גד ארנברג תובעים 1. יניב לוי 2. חני חמוטל לוי נגד נתבעים 1. דונה חברה להנדסה | לכבוד לשכת הוצל"פ עכו רח' יהושפט 15, עכו, 24513 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | בית משפט השלום לתעבורה באשדוד ת"ד 7080-02-12 מדינת ישראל נ' כהן תיק חיצוני: 38-38972/2011 ב | בפני כב' הרשם יוחנן גבאי תובעים 1. חיים חדריה נגד נתבעים 1. הראל חברה לביטוח בע"מ החלטה נוכ | תובעים שניהם ע"י עו"ד משה בן ארוש נגד נתבעות שתיהן ע"י עו"ד שאול מזרחי הצד השליש | החלטה בפני בקשה בכתב ל________________________ מאחר ואין בתיק אישורי מסירה המורים על המצאת הבקשה כדי | בית משפט לתביעות קטנות בירושלים ת"ק 1688-05-12 מזרחי ואח' נ' גבאי ואח' 05 יוני 2012 | מאשימה מדינת ישראל נגד נאשמת שושנה שמש החלטה 1.         נקבע להקראת כתב האישום ליום 4.11.13 בשעה 10: | בית משפט לתביעות קטנות בראשון לציון ת"ק 47535-01-12 בן אליהו נ' איילון חברה לביטוח בע" | החלטה בתיק ע"א 1650/04 בבית המשפט העליון ע"א 1650/04 - ו' בפני: כבוד המשנה לנשיא א' מצא המ | בפני כב' השופטת רות וקסמן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אברהם ארנרייך <#2#> נוכחים: ב"כ