מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית המשפט המחוזי מרכז
ת"צ 17466-12-09
גינר נ' מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ

24 מאי 2012

לפני
כב' השופטת אסתר שטמר
המבקש:
דן גינר
ע"י ב"כ עו"ד רונן עדיני ועו"ד אפי שאשא

נגד

המשיבה:

מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד גיורא ארדינסט, עו"ד רן שפרינצק ועו"ד אבי סתיו

החלטה

1. בקשה לאישור הסכם פשרה במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית.
התובענה עוסקת בקרן השתלמות "מעוז" שמנוהלת ע"י המשיבה, אשר לטענת המבקש פעלה בניגוד למצג שהציגה לעמיתים, כי היא קרן השתלמות "סולידית", והחזיקה באגרות חוב לא מדורגות בשיעור של כ-50% מנכסיה.
הקבוצה שמבוקש לאשר היא כל עמיתי הקרן מיום 8.8.2006 ועד 15.12.2009, מועד הגשת הבקשה לאישור תובענה ייצוגית.
המשיבה טענה בתגובתה כי טענות המבקש הן בגדר חכמה שבדיעבד, בעקבות המשבר הפיננסי העולמי החמור שהחל בשנת 2008. המשיבה הוסיפה כי לא נגרם כל נזק לקבוצה, משום שבשנים 2009 ו-2010 החזירה הקרן את כל ההפסדים הנטענים, ואף מעבר לכך.

2. מבלי להודות באלו מן הטענות, הגיעו הצדדים להסדר הפשרה המצוטט להלן:

"18.1 החברה לא תשקיע יותר מ-10% מנכסי הקרן באג"ח שאינן מדורגות או המדורגות בדירוג נמוך מ-BBB, אלא אם יינתן על כך גילוי ברור מראש לעמיתים, באמצעות הערה מיוחדת שתיכלל בדו"ח הרבעוני או השנתי האחרון שיישלח לעמיתי הקרן לפני השינוי.

18.2 החברה תוסיף בכל הדו"חות הרבעוניים והשנתיים הנשלחים לעמיתי הקרן החל מהדו"ח השנתי שיישלח לעמיתים לאחר מועד אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד ("המועד הקובע"), הפניה למידע מפורט על השקעות הקופה הנמצא באתר האינטרנט של החברה, הכולל נתונים לגבי התשואה המצטברת של הקופה, היקף הנכסים המנוהלים על ידה, הרכב הנכסים המנוהלים על ידה, דירוג האג"ח הנכלל בנכסי הקופה ומדיניות ההשקעות הצפויה, ותצרף את כתובת האתר.

18.3 החברה תקיים במהלך השנה שלאחר המועד הקובע הדרכות לעובדי המכירות שלה בנושא השקעות של קופות גמל ואופן הצגת הנושא והגילוי לעמיתים.

18.4 החברה תפיק לכל עמיתי קופות הגמל שבניהולה (כ- 370,000 עמיתים) חוברת מידע, שתישלח לכלל עמיתי קופות הגמל המנוהלות על ידה ("קופות הגמל") ביחד עם הדו"ח השנתי הראשון שיישלח לעמיתים לאחר המועד הקובע ("הדו"ח הקרוב"), ותכלול את המידע שלהלן:

(1) מידע אודות דוחות שונים הזמינים לעמית באתר האינטרנט של החברה כגון: דוחות הרכב נכסים, דוח נכס בודד ועוד;

(2) מידע אודות ייעוץ השקעות;

(3) מידע אודות מקורות מידע נוספים והנגשתם כגון אתר "גמל נט" של משרד האוצר.

(4) מידע כללי אודות קרנות השתלמות וקופות גמל שבניהולה של החברה;

(5) מידע אודות היבטי מס של קופות גמל;

(6) מידע אודות מסלולי השקעה ומדיניות ההשקעה;

(7) כמו כן תכלול החוברת הדרכה בדבר התמצאות במידע האמור.

עלות הפקת החוברת והמשלוח שלה נאמדת בסך של כ-830,000 ש"ח.

18.5 החברה תפעל לפיתוח ממשק להעברה בין מסלולי השקעה בתוך אתר המידע האישי של כל עמיתי קופות הגמל שבניהולה, באופן המקל על מעבר בין מסלולי השקעה ומאפשר להשלים את המהלך באופן עצמאי באמצעות האינטרנט (בשונה מהמצב כיום בו העברת מסלול השקעה דורשת שליחת טופס ייעודי בדואר או בפקס למשרדי החברה).

עלות פיתוח הממשק מוערכת בסך של 150,000 ש"ח.

18.6 החברה תפיק לומדה בנושא דוחות שנתיים ורבעוניים, בת מספר דקות, בשפה בהירה ותוך שימוש באמצעי המחשה גרפיים. הלומדה תוצג באתר האינטרנט של החברה ותהיה זמינה עבור כל עמיתי קופות הגמל שבניהול החברה.

עלות פיתוח הלומדה מוערכת בסך של 20,000 ש"ח.

18.7 החברה תפיק סרט בנושא השקעות בשוק ההון, ותציג אותו באתר האינטרנט של החברה, כך שהוא יהיה זמין לכל עמיתי קופות הגמל שבניהול החברה.

עלות הפקת הסרט מוערכת בסך של 90,000 ש"ח.

18.8 החברה תשכור את שירותיו של מומחה לענייני השקעות ושוק ההון וכן אנשי מקצוע נוספים, כיועצים למהלך ההסברתי המפורט בסעיפים 18.3 – 18.7 לעיל.

עלות העסקת המומחה מוערכת בסך של 100,000 ש"ח.

ההתחייבות המפורטת בסעיף 18.1 לעיל תהיה בתוקף למשך ארבע שנים ממועד אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד. ההתחייבויות המפורטות בסעיפים 18.2, 18.5, 18.6, ו-18.7 לעיל יהיו בתוקף למשך שלוש שנים ממועד אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד.

19. בנוסף להתחייבויות האמורות, תעניק החברה לעמיתי הקרן שובר מתנה לקורס השקעות בשוק ההון של האקדמיה לפיננסים מבית מגדל שוקי הון, שיקנה למחזיקיו זכות להשתתף בקורס ללא תשלום. הקורס יכלול היכרות עם העולם הפיננסי, לרבות מונחי יסוד ורכישת ידע בסיסי בתחום. הקורס ייערך במתכונת אקדמית וייפרש על פני שלושה מפגשים שבועיים, כאשר כל מפגש יימשך ארבע שעות אקדמיות.

ההטבה תינתן גם לעמיתים לשעבר של הקרן אשר יפנו לקרן ויבקשו את ההטבה. החברה תודיע על מתן ההטבה לעמיתי הקרן במכתב שיצורף לדו"ח הרבעוני או השנתי הראשון שיישלח לעמיתי הקרן לאחר המועד הקובע על פי הסכם הפשרה, ודבר הענקתה יפורסם במודעות שיתפרסמו על פי הסכם הפשרה. את ההטבה ניתן יהיה לנצל במשך שנה לאחר המועד הקובע.

מספר הזכאים ליהנות מן ההטבה עומד על כ-6,250 עמיתים. השווי הכולל של ההטבה (בהנחה של ניצול מלא) עומד על סך 5,625,000 ש"ח".

3. הצדדים ממליצים לשלם למבקש גמול בסכום של 120,000 ₪, בנוסף להחזר הוצאות בסכום של 38,000 ₪. שכ"ט לב"כ המבקש יעמוד על 432,000 ₪ בצרוף מע"מ, לפי ההמלצה.

4. הצדדים עותרים להימנע ממינוי בודק, שאין לו יתרון על פני שיקול הדעת של בית המשפט, משום שאין מדובר במומחיות כלכלית כי אם בבחינת סיכויים וסיכונים משפטיים.

5. לא ראיתי לדחות את הבקשה על הסף. משום כך אני מורה על פרסום הסדר הפשרה כאמור בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, בנוסח שצורף כנספח 2 להסכם הפשרה.
ההודעה תפורסם בעתונים יומיים רבי תפוצה: שניים בשפה העברית, אחד בשפה הערבית, ואחד בשפה הרוסית, כולם במהדורת סוף השבוע הקרוב.
הודעה תשלח כמובן גם ליועץ המשפטי לממשלה וכן למפקח על הביטוח.

6. נקבע לקדם משפט ליום 12.9.2012 בשעה 14:00, לבחינת התנגדויות ככל שתועלינה.

ניתן היום, ג' סיון תשע"ב, 24 מאי 2012, בהעדר הצדדים.

עמוד 4 מתוך 4

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

הזמנות לאירועים קרובים אל הנצח 3, רמת השרון, ישראל | טקסטיל קרובים אל ז'בוטינסקי 54, רמת השרון, ישראל | מסננים קרובים אל | שירותים לנכים קרובים אל מקס נורדאו 50, בית שאן, ישראל | אחסון קרובים אל צומת צוק מנרה, ישראל | ישיבות קרובים אל | אולפני הקלטה קרובים אל | מיכלים קרובים אל | חדרי חזרות קרובים אל שד' השיטה 9, אופקים, ישראל | מהנדסי תחבורה קרובים אל | הדמיה ממוחשבת קרובים אל חושן 8, קרית שמונה, ישראל | שיזוף קרובים אל Unnamed Road, Nablus | מיכלים קרובים אל זלמן שז"ר 134, בית שאן, ישראל | הזמנות לאירועים קרובים אל העמל 14, קרית מלאכי, ישראל | מכונות אוטומטיות קרובים אל אנילביץ' 5, נהריה, ישראל | ייעוץ מערכות מידע קרובים אל קדש ברנע 3, תל אביב יפו, ישראל | קאנטרי קלאב קרובים אל | מכולות וקונטיינרים קרובים אל כסלו 4, קרית גת, ישראל | מראות קרובים אל | נדל"ן קרובים אל הראשונים 14, מגדל העמק, ישראלמחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון חומרי שרברבות | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון עבודות עפר | מחירון מתקני תברואה | מחירון גידור | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון לוחות לסיכוך וקירוי | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון פרגולות | מחירון תבניות מפח לקירות ועמודים מרובעים | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון אלמנטים לניקוז )תיעול( | מחירון פריקסט (משרביה) לגדרות | מחירון צינור פלדה מגולוון דרג ב' | מחירון חיפוי קירות חוץ באבן | מחירון צבעים אטומים לעץ ולמתכת | מחירון מקררי מים קירור בלבד | מחירון בדיקות בטון טרי | מחירון בדיקת אספלט | מחירון משטחים חסיני שחיקה ו/או עמידים כנגד התקפים כימיים | מחירון פירוק דלתות וחלונות | מחירון צביעת מסגרות אומן | מחירון שסתום אוויר משולב למים | מחירון צנרת ואביזריה | מחירון קורות פלדה לעוגני קרקע קבועים | מחירון חיפוי קירות בלוחות אבן / שיש / גרניט בהרכבה יבשה | מחירון סיכוך ברעפים | מחירון משאבות ביוב וניקוז | מחירון בניה בבלוקי סיליקט | מחירון מיכלי מים | מחירון אריחים לבריכות | מחירון מכסים, מסגרות ואבני שפה מברזל  | מחירון מתקני משחק | מחירון פרופילי פלדה ריבועיים ומרובעים | מחירון תאי בקרה | מחירון תקרות פריקות מאריחים מינרלייםהחלטה בתיק בג"ץ 3692/10 בבית המשפט העליון בג"ץ 3692/10 - א' בפני: כבוד השופטת ע' ארבל העות | בית הדין הארצי לעבודה בר"ע 21375-10-11 ניתנה ביום 05 אפריל 2012 אריה אסולין המבקש) - המוסד לביט | בית דין אזורי לעבודה בחיפה 15 ינואר 2013 ב"ל 30395-03-11 בדארנה נ' המוסד לביטוח לאומי לפני | בפני כב' השופטת יעל בלכר מבקשת 1. עו"ד אורית לוי נגד משיבים 1. איילה קדם 2. גלילה ברגר 3. ע | בית משפט השלום בכפר סבא עש"א 44055-11-11 שביט מערכות חשמל בע"מ נ' בנק מרכנתיל דיסקונט | בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 4754-08 מ.י. תביעות ראשל"צ נ' כהן 10 יולי 2011 בפני כב | העותר: מוהנד פתחי אחמד מטר ע"י ב"כ עו"ד סוהיר נסאר - נ ג ד - המשיבים : באמצעות פרקליט | בקשה מס' 2 מבקש תום אקרמן ת.ז. XXXXXX274 ע"י עו"ד רועי אקרמן נגד משיב הווטרינר הראשי ד | לפני: השופט דניאל גולדברג התובע: 1. אופטיקל מדיה פבלישינג בע"מ 2. היפרלינק טכנולוגיות בע" | לכבוד לשכת הוצל"פ כפר סבא דרך השרון 12, כפר סבא, 44271 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בת | לפני: כב' השופטת חופית גרשון-יזרעאלי התובע: ONOH PETER CHINEDU ע"י ב"כ: עו"ד תמיר | בית משפט השלום בחיפה ת"א 21034-07-10 אשכנזי ואח' נ' מנורה חברה לביטוח בע''מ בפנ | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 3341-11-10 נדב נ' מולאיוף 20 יולי 2011 בפני כב' | בפני כב' הנשיאה דבורה ברלינר מבקשים 1. שריה עופר נגד משיבים 1. מע"מ מס קניה ומע"מ תל א | בפני כב' השופטת יפעת מישורי תובעים 1.מנחם נפתלי ת.ז XXXXXX619 2.סימונה סופר ת.ז XXXXXX456 נגד נת | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו דמ"ש 48480-12-10 אפוטקר נ' לוין תיק חיצוני: 01 ינואר 20 | החלטה בתיק בג"ץ 3325/05 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3325/05 - ח' בפני | לפני כב' הרשמת מירי שי-גרינברג מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום | 51810-03-12 בפני כב' השופטת ניצה מימון שעשוע המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים מוסא סלאמה (עציר) & | בפני כב' השופטת בכירה אטליא וישקין המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמת פנינה פרימן נוכחים ב"כ המ | מספר בקשה:10 בפני כב' השופט יובל גזית התובעת לאה רובין חיים נגד הנתבעים החלטה בעקבות בקשתו של ד& | בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה תת"ע 2718-08-11 מדינת ישראל נ' דרשן תיק חיצוני: 511031452