מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו

ת"א 1802-08 לזר יצחק ואח' נ' אברהם כהן ואח'

בפני
כב' השופט אליהו בכר

תובעים

1.לזר יצחק
2.אברהם יצחק
שניהם ע"י ב"כ עוה"ד ישעיהו אתגר ו/או אלי אתגר ו/או תמר שמע

נגד

נתבעים

1.אברהם כהן
2.חברת ALPHA HOUSE IMOBIL INVEST
שניהם ע"י ב"כ עוה"ד יעקב רז
3. עוה"ד יעקב גולדברג - נוטריון
ע"י ב"כ עוה"ד שלום אבן עזרא

פסק - דין

מבוא
1. התובענה שלפני עוסקת בשאלת תוקפם המשפטי המחייב של שני יפויי כוח בשפה הרומנית שאושרו נוטריונית ע"י הנתבע 3 ונרשמו כ-1240/06 ו-1247/06 (להלן:"שני ייפויי הכוח"). לטענת התובעים שני יפויי הכוח זויפו מאחר והם מעולם לא נחתמו על ידם כפי נוסחם בצורתם הסופית והמאושרת נוטריונית. לפיכך עתרו למתן פס"ד שיצהיר כי שני יפויי הכוח חסרי כל תוקף. עוד עתרו התובעים להצהיר כי שני ייפויי הכוח חסרי תוקף גם מאחר ולא אושרו נוטריונית כדין ולכן הינם בטלים מעיקרם רטרואקטיבית.

טענות התובעים
2. התובעים הינם בעלי זכויות במספר נכסי מקרקעין בעיר ברשוב שברומניה. בשנת 2005 התובעים התקשרו עם הנתבע 1 על מנת שינהל עבורם נכסים אלה. הנתבע 1, כך נטען, התחייב להשכיר הנכסים כאשר מהתמורה אמור היה לדאוג לתחזוקתם השוטפת, לרבות תשלומי מיסים וחשבונות שוטפים ואת היתרה אמור היה להעביר לידי התובעים לא לפני שינכה עמלה תמורת שירותיו. עם הנתבעת 2 לא קשרו התובעים לטענתם כל קשר משפטי מחייב.

3. לצורך ניהול נכסי המקרקעין נדרשו התובעים על ידי הנתבע 1 לחתום על ייפויי כוח שונים בשפה הרומנית. לצורך כך הם הופנו, בין היתר, לאדם בשם יעקב, הקרוי גם יאן, העובד במשרד לתרגום ומתן שירותים נוטריוניים בשם "מ.א.ג. תרגומים" בת"א שנחזה בעיניהם להיות נוטריון.

4. בשנת 2007 התברר לתובעים, כי הנתבעים 1 ו-2 העבירו לחזקתם ולקניינם את נכסיהם ברומניה באמצעות שני ייפויי הכוח המזויפים עליהם לא חתמו לטענתם מעולם. יפויי כוח אלה אושרו כאמור ע"י הנתבע 3 שהינו נוטריון ואף הוטבעה עליהם חותמת אפוסטיל.

5. עוד התברר לתובעים, כך טענו, שהנתבע 1, באמצעות שני ייפויי הכוח, השכיר את נכסיהם לנתבעת 2 במחיר סמלי לתקופה של 48 שנים בתנאים דרקוניים המקשים על שחרור מהסכם השכירות. הנתבע 1 חתם על הסכמי השכירות מחד כנציג התובעים באמצעות יפויי הכוח, ומאידך כנציג הנתבעת 2 בהיותו מנהלה. בהמשך, השכירה הנתבעת 2 את הנכסים בשוק החופשי במחיר הגבוה פי כמה ממחיר השכירות אותו שילמה ומבלי שהתובעים מקבלים את דמי שכירות הגבוהים יותר המגיעים להם כטענתם.

6. התובעים אף הפנו לכך ששמונה מנכסיהם הושכרו ע"י הנתבעים 1 ו-2 מבלי שדבר השכרתם הובא כלל לידיעתם. עוד הפנו לכך, שבהסכמי השכירות שנחתמו בין הנתבעים 1 ו-2 לשוכרי הנכסים, דאגו הראשונים לציין סעיף סודיות, האוסר על השוכרים לחשוף פרטי ההסכם.
לצורך ביטול אותם הסכמי שכירות, פנו התובעים לבימ"ש ברומניה וטענו כי ההסכמים מבוססים על יפויי הכוח המזויפים, אך נדרשו לבטל את ייפויי הכוח בישראל בה נערכו כאמור.

7. התובעים הסבירו מדוע לטעמם מדובר בשני ייפויי כוח מזויפים כדלקמן:

אשר לייפוי כוח שמספרו 1240/06 טענו, כי מדובר במסמך בן 3 עמודים (לא כולל האישור הנוטריוני) שחתימת התובע 1 מתנוססת רק על גבי העמוד השלישי שלו. חתימה זו של התובע 1 אינה מזויפת. אודות יפויי כוח זה למד התובע 1 רק לאחר שקיבל עותק ממנו מאחד השוכרים ברומניה, כאשר מכוחו נערכה אותה עסקה. מעשה הזיוף התבטא, כך טענו, בהוספת שני העמודים הנוספים לייפוי הכוח כשעל פניהם אין מתנוססת חתימת התובע 1. דפים אלה, כך נטען, או התווספו או הוחלפו בדפים אחרים בייפוי הכוח.
עוד טענו, שמעשה הזיוף התאפשר, מאחר והתובע 1 לא חתם על ייפוי הכוח בפני הנתבע 3. בפרק הזמן שבין חתימת התובע 1 על העמוד הבודד בפני אותו יעקב/יאן ועד לאישור ייפוי הכוח נוטריונית ע"י הנתבע 3, ניתן היה להוסיף לו, וכלשונו "לשתול" בו, דפים נוספים באופן שיאפשר לנתבע 1 לנהל את הנכסים, להשכירם ולנהוג בהם כברכושו.

8. בכל הקשור עם ייפוי הכוח מס' 1247/06, טענו התובעים, שמדובר במסמך בן שני עמודים, מעבר לדף האישור הנוטריוני, כאשר חתימת התובע 2 מופיעה בו רק על פני העמוד השני שלו ובדומה לחתימת התובע 1 בייפוי הכוח האחר, אף זו אינה מזויפת.
גם אודות ייפוי כוח זה נודע לתובע 2 רק לאחר שקיבל עותק ממנו מאחד משוכרי הנכסים ברומניה, ובאמצעותו בוצעה עסקת ההשכרה כאמור. בכל הקשור עם מעשה הזיוף, הפנה התובע 2 לכך שהתווסף עמוד נוסף לייפוי הכוח עליו אין מתנוססת חתימתו. עמוד נוסף זה התווסף או החליף דפים אחרים בייפוי הכוח. גם במקרה זה התאפשר מעשה הזיוף מאחר והתובע 2 לא חתם על ייפוי הכוח בפני הנתבע 3 והדף הנוסף הוחלף או "הושתל" אחר במקומו, בפרק הזמן שבטרם העברתו לאישור אצל הנתבע 3 באופן שאפשר לנתבע 1 לנהל נכסיו, להשכירם ולעשות בהם כרצונו, גם אם הפעולות אינן לטובתו.

9. התובע 2 הסביר, כי פנה לנתבע 3 על מנת לקבל עותק משני ייפויי הכוח אלא שאז התברר לתובעים שהנתבע 3 אוחז בשתי גרסאות של ייפוי כוח מס' 1247/06, האחת כוללת צילום של עמוד אחד והשנייה צילום של שני עמודים לאותו ייפוי כוח עצמו. הנתבע 3, כך נטען, היה מוכן לתת אישור "נאמן למקור" לכל אחת מגרסאות ייפוי הכוח שברשותו ובכך ראו התובעים ראיה טובה למעשה הזיוף.

10. מעבר למעשה הזיוף הנטען, טענו התובעים כאמור, כי האישור הנוטריוני שניתן לשני ייפויי הכוח, לקוי באופן היורד לשורשם ומביא לביטולם. האישורים הנוטריוניים ניתנו, כך טענו, בניגוד לכל הכללים שבדין, באופן המביא לביטולם גם ללא טענה בדבר זיופם וזאת בשל אותם פגמים מהותיים השומטים חוקיותם והיותם של אלה הבסיס שאפשר את זיוף שני יפויי הכוח כאמור. כחלק מאותם פגמים נטען, כי יפויי הכוח לא נחתמו בפני הנתבע 3, למרות שצוין על פניהם כי נחתמו על ידי התובעים בפני הנוטריון מרצונם החופשי, הצהרה זו, כך טענו, הינה שקרית.

11. עוד טענו התובעים, שלא הבינו את תוכן ייפוי הכוח עליהם חתמו לכאורה בהיותם של אלה כתובים בשפה הרומנית. התובע 1 ציין, כי הוא אמנם דובר רומנית בסיסית, אך אינו קורא או כותב בשפה זו, ואילו התובע 2 כלל אינו דובר רומנית ולכן גם אינו קורא וכותב בה. אף הנתבע 3, מי שאישר חתימתם של התובעים על יפויי הכוח נוטריונית, אינו דובר, קורא או כותב בשפה הרומנית, ולמרות זאת אושרו שני יפויי הכוח נוטריונית מבלי שצורף להם תרגום מתאים לשפה העברית בניגוד לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 (להלן:"תקנות הנוטריונים") תקנה 4(ד)) מחייבת אישור החתימה רק לאחר שהנוטריון משוכנע, כי החותם הבין הבנה מליאה את משמעות הפעולה. כך גם אין לאשר מסמך ללא תרגום מתאים כעולה מתקנה 7(ב) לתקנות הנוטריונים כאשר התובעים אינם מבינים על מה הם חותמים. לפיכך, חזרו וציינו, שאין לייפויי הכוח תוקף כשלעצמם בהיות פגמים אלה מהותיים.

12. עוד הוסיפו ביחס לפגמים שבייפויי הכוח, כי הדפים שהרכיבו את שני ייפוי הכוח לא סומנו בנפרד ולא נחתמו בנפרד בניגוד לתקנה 11 לתקנות הנוטריונים מה שמהווה אף הוא פגם היורד לשורשם של ייפויי הכוח.

13. כך גם דפי שני ייפויי הכוח לא נחתמו ב"חתימת מניפה" בניגוד לתקנה 19(ג) לתקנות הנוטריונים ואף בכך ראו פגם היורד לשורשם של יפויי הכוח ולכן הינם פסולים ומבוטלים מעיקרם.

14. עוד הוסיפו, שהנתבע 3 לא שמר עותקים מקוריים של שני יפויי הכוח אלא רק צילומים של ייפוי הכוח שמספרו 1247/06 ואף זאת בשתי גרסאות וזאת בניגוד לתקנה 22(א) לתקנות הנוטריונים. הנתבע 3 אף הודה בכך. הנתבע 3 אף לא ניהל רישום ומעקב בניגוד לתקנה 25 לתקנות הנוטריונים, כמו גם לא ניהל כרטסת רישום מסודרת בדבר האישורים הנוטריוניים שהנפיק בניגוד לתקנה 24 לתקנות הנוטריונים תוך ניהול רישום כפול של מספרי האישורים בניגוד לדין.
פגמים אלה, כך נטען, אף הם יורדים לשורשי שני יפויי הכוח ומביאים לבטלותם.

15. מעבר לאלה, ייפויי הכוח לא נחתמו במשרדו של הנתבע 3 למרות שכך מצוין על פניהם, ובכך יש כדי להוות הצהרה שקרית.

16. לבסוף טענו, כי לנתבע 3 אין כל קבלה על תשלום אגרת נוטריון שקיבל, כאשר לטענת התובעים הם מעולם לא שילמו לנתבע 3 אגרת נוטריון ואף לא שילמו למר יעקב יאן אגרה שכזו.

טענות הנתבעים 1 ו-2
17. הנתבעים 1 ו-2 טענו כטענה מקדמית, שהתובענה עוסקת בסעד שביושר מה שמחייב בדיקת שיהוי, ניקיון כפיים, מיצוי הליכים ועוד עניינים בטרם יוגש הסעד המבוקש. הנתבע 1 הסביר, שהתובענה נולדה רק מאחר ונאלץ למסור עדות כנגד התובעים בבימ"ש ברומניה כאשר התובעים בעקבות אותה עדות פנו לשוכרים השונים ובקשו לנקום בנתבע 1 באמצעות הגשת התובענה דנא.

18. אשר לשיהוי טענו, כי תוכן יפויי הכוח היה בגדר ידיעת התובעים עוד בעת עריכתם בשנת 2006 ולכן התובעים אינם יכולים לטעון ביחס אליהם דבר. מעבר לכך התובעים היו אלה שהעבירו פיסית את יפויי הכוח אל הנתבע 1 ברומניה.

19. באשר לניקיון הכפיים טענו, כי בתובענה שהגישו התובעים כנגד הנתבע 1 ברומניה הם טענו ביחס לאותם יפויי כוח כי הינם תקינים, ולא טענו דבר ביחס לזיופם.

20. עוד הוסיפו, שאין גם מקום ליתן סעד שביושר, מקום בו ההליך המוגש, משמש "פתיח" להליך האחר המתנהל ברומניה. עסקינן בהטרדה כפולה של הנתבעים 1 ו-2.

21. אשר לטענות העובדתיות הנטענות בתובענה טענו, שהתובעים דוברים וקוראים את השפה הרומנית, הם חתמו על מסמכים רבים בפני נוטריונים בארץ ובחו"ל ובהם הצהירו כי הם שולטים היטב בשפה הרומנית. בכך ראו הנתבעים 1 ו-2 שקר במצח נחושה המביא לדחיית התביעה לסעד שביושר.

22. באשר לשני יפויי הכוח טענו, כי אלה אינם מזויפים ונחתמו כדין ע"י התובעים. עוד ציינו, כי במשך שנים נעשה שימוש בשני יפויי הכוח ללא כל טרוניה מצד התובעים. כעת, טענו, נוצר מצב פרדוקסאלי, שכן התובעים מבקשים מחד לבטל את ייפויי הכוח בהם נעשה שימוש לצורך השכרת הנכסים וזאת על מנת למנוע מהנתבע 1 את עמלתו בשל השכרתם, אך מאידך, הם אינם מבקשים במקביל לבטל רכישת נכסים שנעשתה ברומניה אף היא באמצעות אותם יפויי כוח. כלפי פעולות רכישה אלה כאמור, התובעים אינם טוענים דבר.
הנתבעים 1 ו-2 הדגישו, כי בביטול יפויי הכוח ישיגו התובעים מטרה אחת בלבד והיא מניעת העמלה המגיעה להם כאמור.

23. הנתבעים 1 ו-2 ציינו עוד, כי התובעים החלו חותמים על יפויי כוח לטובת הנתבע 1 עוד בשנת 2002 ולא 2005 כפי שטענו. יפויי כוח השונים שנחתמו, נחתמו בפני 4 נוטריונים שונים, שניים בישראל ושניים ברומניה. את שני יפויי הכוח בהם עסקינן העבירו כאמור התובעים לרומניה לידי הנתבע 1 במו ידיהם, כאשר קודם לכן הם טרחו וקיבלו על יפויי הכוח חותמת אפוסטיל בבית המשפט ולכן גם אינם יכולים לטעון דבר ביחס להוספה או גריעה מהם, כמו גם לעניין זיופם שכן יפויי הכוח חתומים בעמוד האחרון שלהם.

24. בכל הקשור עם טענות "אפסותם" של יפויי הכוח בשל ליקויים באישורם הנוטריוני טענו הנתבעים 1 ו-2, כי סיכויי הטענות להתקבל הינם אפסיים. הנתבעים 1 ו-2 לא הפנו את התובעים לנוטריון לצורך חתימה על יפויי הכוח. אותו "יאן" המוזכר בתובענה הינו מכרם של התובעים. מעבר לכך, נכסי התובעים רשומים ע"ש התובעים בלשכת רושם המקרקעין ברומניה ובגין השכרתם זכו התובעים במהלך השנים לדמי שכירות בסכומים של מאות אלפי יורו כאשר בידי הנתבעים אישורים לכך. עוד ציינו, כי שני ייפויי הכוח אינם מזויפים, נכסי התובעים לא נגזלו מהם והתובעים קיבלו דמי שכירות ראויים ולא סמליים בגין השכרתם. הנתבע 1 הסביר, כי הסכמי השכירות ארוכי הטווח היו חלק ממערכת יחסים עסקית נוספת שהיתה בניהם והתייחסה ל"חוב אבוד" בסך 700,000$ בו טיפל הנתבע 1 עבור התובעים והשיג עבורם סכום בן 4 מליון אירו במזומן ובנכסים וכפועל יוצא אמור היה אף להיות שותף בחלק מהנכסים כאשר ההסכמות בין הצדדים כללו ניהול ארוך טווח של הנכסים והעברת דמי שכירות מוגדרים לתובעים. התובעים, כך טענו, קיבלו דמי שכירות אלה לאורך שנים ללא הסתייגות וטרוניה, וזו כאמור קמה רק לאחר אותה עדות שמסר הנתבע 1 כנגדם בבימ"ש ברומניה מה שמלמד על תום ליבם. כך, התובעים מבקשים עתה לנשל את הנתבעים 1 ו-2 מחלקם בהסכם שבניהם בבחינת "הכושי עשה את שלו, הכושי יכול לכת".

25. הנתבעים 1 ו-2 ציינו לבסוף, שהתובעים היו מודעים לכל הסכמי השכירות שנחתמו. אשר לסעיף הסודיות שבחוזי השכירות ציינו, כי מקובל ברומניה לציין בהסכמי השכירות סעיף סודיות באופן סטנדרטי ומטרתו מסחרית בלבד.

טענות הנתבע 3
26. הנתבע 3 ציין בכתב הגנתו, שהתובעים חתמו על יפויי הכוח בפניו ובנוכחותו, אם כי לא במשרדו, וזאת אף בנוכחות עדים אחרים. התובעים הדגישו בפני הנתבע 3 העובדה לפיה הינם יודעים ומבינים היטב את השפה הרומנית שהיא שפת המסמכים הנוטריונים הרלוונטיים. טענת התובעים, כי לא הכירו ולא פגשו מעולם את הנתבע 3 הינה כלשונו "שקר גס ומתועב" שנועד להשיג את המטרה של ביטול יפויי הכוח בדרך שקרית. הנתבע 3 ציין כי הינו מכיר את התובעים זמן ניכר לפני שחתמו על יפויי הכוח הרלוונטיים. עוד ציין, שהתובעים קיבלו לידיהם, ולא באמצעות מיופה כוח או שליח, את יפויי הכוח בהם עסקינן מיד לאחר שיאן דאג לחתימת חותמת "אפוסטיל" עליהם ולאחר מכן יפויי הכוח נמסרו לידי התובעים והם אלה שמסרו אותם לידי הנתבע 1.

27. הנתבע 3 הוסיף, כי אין לו כל מושג ואף לא שמץ של מושג, בדבר זיוף שנעשה בשני יפויי הכוח, כך גם לא ברור לו כיצד בוצע זיוף זה. בכל מקרה, הכחיש מפורשות שביצע זיוף כלשהו או היה שותף לקנוניה לצורך ביצוע זיוף ביפויי הכוח הנוטריונים. הנתבע 3 הדגיש את הסיבה בשלה פנו התובעים לביהמ"ש, היינו ביטול יפויי הכוח ועסקאות השכירות שנעשו מכוחם בבימ"ש ברומניה, אלא שבביהמ"ש ברומניה, התובעים לא טענו ששני יפויי הכוח זויפו.

28. הנתבע 3 הדגיש, כי אפילו נפל פגם כלשהו בעריכה או באישור יפויי הכוח – ולא היא – אין הפגם יורד לשורשם של יפויי הכוח עד כדי ביטולם. לכל היותר מדובר בפגמים טכניים שלא נעשו במזיד. בכל הקשור לידיעת התובעים את השפה הרומנית ציין, כי זו נהירה להם על בוריה. הנתבע 3 ציין, כי קשה להאמין שהתובעים חתמו על שני ייפוי כוח בשפה זרה מבלי שידעו את תוכנם.
הנתבע 3 הודה עם זאת, שלא צורפו לשני יפויי הכוח תרגומים לשפה העברית, אלא שלטעמו אלה לא היו נחוצים. בכל מקרה ציין, כי תשובה לשאלת ידיעתם של התובעים את השפה הרומנית תחרוץ את גורלה של התובענה לחיוב או לשלילה ובכל מקרה לטעמו, כאמור, השפה הרומנית היתה שגורה על פי התובעים.

29. לבסוף, הנתבע 3 הכחיש את טענות התובעים בדבר צורת עריכת ייפוי הכוח הנוטריוניים.

הפלוגתאות שבין הצדדים
30. הפלוגתאות שבין הצדדים רובן עובדתיות ומתייחסות למהלך חתימת שני ייפויי הכוח וכן לאופן אישורם הנוטריוני. לאחר הבירור העובדתי, יש לברר את תוקפם המשפטי של ייפויי הכוח.
לפיכך, ניתן לקבוע כי השאלות השנויות במחלוקת הן כדלקמן:
א. האם שני יפויי הכוח כפי צורתם הסופית עמדו לנגד עיני התובעים עת הם נחתמו על ידם?
ב. האם התובעים הבינו את תוכנם של יפויי הכוח שנערכו בשפה הרומנית?
ג. מהם הפגמים שנפלו באישורים הנוטריונים של ייפויי הכוח והאם יש בהם כדי להביא לבטלותם מטעמים אלה?
ד. האם קיימים שיקולים שביושר או אחרים שימנעו ביטול האישורים הנוטריוניים?

על מה חתמו התובעים
31. תחילה יש לחזור ולציין, כי אין מחלוקת ששני ייפויי הכוח חתומים בחתימת ידם של התובעים על פני העמוד האחרון שלהם.
ייפוי הכוח שמספרו 1240/06 חתום על ידי התובע 1 (ר' סעיף 17 לתצהירו של התובע 1-ת/6) ואילו ייפוי כוח שמספרו 1247/06 חתום על ידי התובע 2 (ר' סעיף 19 לתצהירו של התובע 2 –ת/8).

32. התובעים טענו כלפי הנתבעים כי זייפו את שני יפויי הכוח עליהם הם חתמו בכך שהוסיפו את הדפים עליהם אינם חתומים. אין חולק, כי כאשר צד למשפט אזרחי טוען שהצד שכנגד ביצע כלפיו פעולות בעלות מאפיינים פליליים, מוטל עליו נטל כבד יותר להוכיח דבר המעשה הפלילי המיוחס לצד שכנגד. לשם כך, הינו נדרש בהצגת כמות ראיות מתאימה כמו גם ראיות שתהיינה רציניות לשם עמידה בדרישת ההוכחה הנדרשת במשפט אזרחי, היינו במאזן הסתברויות (ר' לעניין זה י' קדמי, על הראיות (חלק רביעי, תש"ע-2009) 1778-1779; ע"א 475/81 זיקרי נ' כלל, פ"ד מ(1) 603 (1986)).

ייפוי כוח 1240/06
33. בכל הקשור עם ייפוי כוח מס' 1240/06 ציין התובע 1 בתצהירו (ת/6) מהו מעשה הזיוף כדלקמן:
" חתימתי מתנוססת רק על העמוד השלישי של יפוי הכוח ומעשה הזיוף והרמייה נעשה באמצעות הוספתם של שני העמודים הראשונים ליפוי הכוח (עליהם לא מתנוססת חתימתי) במועד מאוחר יותר".
(סעיף 19 לתצהירו).

במילים אחרות, לעמוד עליו חתם התובע התווספו שני עמודים נוספים שלא היו בו מלכתחילה.

34. אימות לטענתו זו מצא בדברי רעייתו הגב' רות יצחק שמציינת בחקירתה הנגדית כך:
"היתה חתימה לא מזויפת רק מה שצורף לה. דפים אחרים הוספו עליה. בעלי חתם על איזה דף ועשו מזה יפוי כח. בעלי חתם ב-2006 על כמה שורות. אני לא הייתי עדה." (עמ' 34 מול 17-20).

הגב' יצחק מעידה מפי בעלה ולא כמי שהיתה עדה לאירוע ולכן לאמירתה זו משקל זניח.

35. התובע 1 אף העיד עדים נוספים שנקלעו לסיטואציה דומה כלשונו במגמה להוכיח שיטה. כך, מסר מר עקביאן יורם בתצהיר (ת/3) כי אף הוא חתם על ייפוי כוח לצורכי הנתבע 1 (צורף כנספח א' לתצהירו -ייפוי כוח מס' 1489/06) על מנת שזה יטפל באמצעותו בעסקיו, כשלטענת מר עקביאן במהלך השימוש שעשה הנתבע 1 באותו ייפוי כוח הוא פגע בו כלכלית. במסגרת תצהירו הפנה מר עקביאן לשיטה דומה של שינוי ייפוי הכוח וכלשונו:
"אני לא חתמתי אף פעם על יפוי כח בן שלושה עמודים. לדעתי, לייפוי הכוח נוספו עמודים שלא הוצגו בפני ביום החתימה עליו וממילא מעולם לא נחתמו על ידי. בכל מקרה, החתימה שלי מתנוססת רק על העמוד האחרון של ייפוי הכח ולא על שני העמודים הראשונים. לדעתי, הוספת העמודים התאפשרה מהסיבה שחתימתי הופיעה רק על העמוד האחרון של יפויי הכוח וכך ניתן היה לשתול עמודים נוספים לפני העמוד עם החתימה שלי" (סעיף 11 לת/3)

36. העד אינו מצהיר נחרצות כי כך הם פני הדברים, אלא מציין שזוהי "דעתו". חקירתו הנגדית כבר מלמדת עד כמה אינו החלטי בדעתו זו. העד מציין, כי חתם בסה"כ על מספר שורות ולא הבין כיצד זה הגיע ל-4 עמודים (עמ' 12 מול 9). כך גם מאשר שאת ייפוי כוח השלם לאחר קבלת האישור הנוטריוני וחותמת האפוסטיל העביר אישית לנתבע 1 ברומניה, כלומר ייפוי הכוח עבר תחת ידיו. לא ברור אם כן מה מנע ממנו לראות כי מדובר במסמך שונה מזה עליו חתם. בהמשך, העד עומד על דעתו שהמסמך שהעביר לנתבע 1 לרומניה הכיל דף אחד של ייפוי הכוח ומעבר לו הנספחים המשפטיים (עמ' 13 מול 6), דהיינו השינויים שנעשו בייפוי הכוח הנוטריוני נעשו לאחר שמסר אותו לידי הנתבע 1 ברומניה, אלא שבהמשך הוא כבר משנה את דעתו:

"ש: קיבלת את מה שנתת. אבל אחרי שמסרת אז אתה אומר חלו שינויים?
ת: לא" (עמ'22 מול 23)

במילים אחרות, העד אינו נותן תשובה חדה וברורה האם ייפוי הכוח עליו חתם בארץ עבר שינוי לאחר שהגיע לידי הנתבע 1. ויותר מכך, קשה להאמין בנסיבות כי מי שלא התעניין במיוחד באותו ייפוי כוח יידע בדיוק על כמה עמודים חתם. יחד עם זאת אציין, שאין מחלוקת כי בדומה לייפויי הכוח עליהם חתמו התובעים גם ייפוי הכוח עליו חתם מר עקביאן נחתם רק על העמוד האחרון שלו. לאור האמור לעיל יש לייחס משקל נמוך לעדות זו כתומכת בעדות התובעים ביחס ל"שיטת" הזיוף שפעלה כלפיהם.

אינני מתעלם מעדותו של מר שלמה מלר שהעיד מטעם התובעים, אלא שעד זה לא ביקש לבטל את ייפויי הכוח עליהם חתם באופן שביקשו זאת התובעים, ולכן לעניין זה עדותו אינה רלוונטית.

37. לפיכך, ולאחר שעיינתי בראיות התביעה, הנני לקבוע שהתובעים אינם מוכיחים טענתם כי ייפוי הכוח שמספרו 1240/06 שונה באופן שהוחלפו חלק מדפיו שאינם חתומים באחרים או התווספו דפים חדשים לאחר חתימתו של התובע 1 עליו. נדמה, כי דווקא ראיות ההגנה תומכות בגרסה ולפיה לא נעשה כל שינוי ביפויי הכוח עליו חתם התובע 1. כך, במהלך הדיון הוצג לביהמ"ש צילום ייפוי כוח נוסף עליו חתם התובע 1 ומספרו 576/06 שאושר נוטריונית אף הוא ע"י הנתבע 3 (נ/4), אלא שהתובע 1 לא חפץ בביטולו למרות שהינו ערוך על פני שני עמודים, בשפה הרומנית ללא תרגום וחתימת התובע 1 מתנוססת רק בתחתית העמוד השני שלו ולא על פני העמוד הראשון. התובע 1 תרץ זאת בהיות ייפוי הכוח כתוב משני צידי הדף ולא בשני עמודים נפרדים, אך לא הציג בפני ביהמ"ש את המקור לאותו מסמך כך שאין לדעת אם אמנם כך הם פני הדברים (עמ' 55 מול 7).

38. מסמך נוסף שהציגה ההגנה התייחס לתביעה אותה הגישו התובעים ברומניה. במסגרת תביעה זו, שצורפה כנספח יג' לתצהיר הנתבע 1, לא מצוין ששני ייפויי הכוח בהם עסקינן אמנם מזויפים. ב"כ התובעים ציין אמנם כי התביעה תוקנה וכי כעת מצוין בה ששני יפויי הכוח מזויפים (מוצג ת/7א'), יחד עם זאת הדבר מעלה תמיהה ביחס להתנהלות התובעים בעניין כה מהותי עבורם, בהפנותם הטעות לכאורה לעוה"ד שייצגה אותם ברומניה.

39. מעבר לכך, התובע 1 נשאל מה הפריע לו בייפוי הכוח שהוא מבקש את ביטולו והשיב, כי נתן אותו רק לנתבע 1 ולא לאף אחד אחר (עמ' 45 מול 1). מדוע אם כך בייפוי הכוח אותו לא ביקש לבטל (576/06-נ/4) מופיעה כמיופת כוח גם הנתבעת 2? לתובע 1 פתרונים.

40. מעבר לאלה, לא יכולתי להאמין, כי התובע 1, כמי שחתם על לא מעט ייפויי כוח בימי חייו כפי הודאתו, חתם רק על העמוד האחרון הנטען של ייפוי הכוח 1240/06 כאילו אותו העמוד מהווה כלשעצמו את ייפוי הכוח המלא, שכן עסקינן בעמוד ובו כתובות 5 שורות בלבד בחלקו העליון של המסמך ועל פניו אינו נראה כמו ייפוי הכוח עליהם חתם התובע 1 בעבר, כדוגמת ייפוי הכוח שמספרם 465/05 או 576/06 ושצורפו להמרצת הפתיחה שהוגשה עוד קודם שהפך התיק לתובענה רגילה כנספח ט'.

ייפוי כוח 1247/06
41. בכל הקשור עם ייפוי הכוח השני שמספרו 1247/06 עליו חתם התובע 2, מציין התובע 2 בתצהירו (ת/8) דבר הזיוף כדלקמן:

"10. בחודש נובמבר 2007 לערך, גיליתי כי אברהם כהן ואלפא האוס העבירו לחזקתם ולקניינם את הנכסים שלי, וזאת באמצעות יפויי כח מזוייף ברומנית בן שני עמודים, שהעמוד הראשון מתוך שני עמודיו כלל איננו נושא את חתימתי, וממילא החתמתי על העמוד האחרון של יפויי הכוח נעשתה במרמה, אותו אישר עו"ד יעקב גולדברג באישור נוטריוני ואפוסטילי, כפי שיפורט להלן."

בהמשך מציין התובע 2 כי החתימה בעמוד השני של ייפוי הכוח היא אמנם שלו אך:
"20. לעמוד האחד והיחיד עליו חתמתי כאמור במרמה, הוסיף מאן דהוא, כנראה אברהם כהן או עו"ד יעקב גולדברג, עמוד נוסף – שאיננו נושא את חתימתי, אותו מעולם לא ראיתי וממילא לא הסכמתי לתוכנו. שני העמודים נכרכו יחדיו ונעשה להם אישור נוטריוני על ידי עו"ד יעקב גולדברג ולאחר מכן גם אישור אפוסטילי. צירוף העמוד הנוסף ועריכת האישור הנוטריוני נעשה ללא ידיעתי וממילא ללא הסכמתי, ולא הייתי מודע כלל כי ישנו כזה יפוי כח ואישור נוטריוני עד אשר שוכרי הנכסים ברומניה הביאו זאת לידיעתי".

מכאן, שטענת שני התובעים הינה, שהם חתמו על עמוד אחד שהיה לטעמם במקור ייפוי הכוח. לאחר שחתמו כאמור, היה מי שטרח להוסיף לייפויי הכוח עמוד/עמודים נוספים עליהם הם לא חתמו או להחליפם ובהם עניינים אשר לא הסכימו ליתן בהם ייפוי כוח לנתבע 1.

42. בחקירתו הנגדית כבר מציין התובע 2 מהם אותם עניינים לגביהם לא העניק ייפוי כוח לנתבע 1 בעמוד הראשון של ייפוי הכוח עליו אינו חתום כדלקמן:
" לגבי העמוד הראשון: לא יפיתי את כוח החברה שלו ולא את כוחו להשכיר לעצמו נכסים ולא שיפעל לטובתו אלא לטובתי...לא התכוונתי ליפות את כוחה של החברה שלו, לא הייתי ער לכך שהיתה לו חברה". (עמ' 92 מול 16-19 וכן ר' עמ' 86 מול 15-17)

למעט שני עניינים אלה, יכול היה התובע 2 לחיות היטב כלשונו עם ייפוי הכוח (עמ' 86 מול 19-20).

43. אקדים ואציין, כי גם ביחס לייפוי כוח זה, לא הוכח שאמנם התווסף לו דף נוסף מעבר לעמוד עליו הודה התובע 2 שחתם או כי הוחלף העמוד הראשון. אין בכך כדי לומר שאופן ביצוע האישור הנוטריוני היה תקין בעיני, כפי שיובהר הבהר היטב בהמשך, אך לא הוכח לטעמי שייפוי הכוח עליו חתם התובע 2 הכיל בעת חתימתו עמוד אחד בלבד ולא שני עמודים כפי ייפוי הכוח לו נערך האישור הנוטריוני.

44. בדומה לייפוי הכוח עליו חתם האב, התובע 1, וכעולה מהתובענה שהוגשה לביהמ"ש ברומניה, לא נטען ביחס לשני ייפויי הכוח כי הינם מזויפים. אמנם התובענה שם תוקנה ובתיקון צוינה טענה זו, אך יש בכך שוב כדי להעיד על הלך הרוח ולאו דווקא על טעות מצד עוה"ד שהכין את אותה התובענה. יצוין כדרך אגב, כי התובע 1 אף העיד, כשנשאל בדבר הפניה לביהמ"ש הרומני ואי העלאת טענת היות המסמכים מזויפים כך: "נכון. היות ובימ"ש ברומניה אינו מוסמך לטפל במסמכים שנעשו בישראל. עוה"ד שלי אמר לי" (עמ' 46 מול 22), זאת אמר בדיון מתאריך 17.6.2010, אך רק בדיון מתאריך 6.7.2010 עמ' 67 הציג ב"כ התובעים את כתב התביעה המתוקן מביה"ש ברומניה הכולל את טענת הזיוף, מה שיכול ללמד שוב כי מלכתחילה לא עמדה לנגד עיני התובעים טענת זיוף, אלא דווקא טענה של חריגה מסמכות על פי ייפויי הכוח.

45. מעבר לכך, שני ייפויי הכוח אותם מבקשים התובעים לבטל הינם זהים בתוכנם. ההבדלים היחידים הינם בשמות נותני ייפוי הכוח ובמספר העמודים הסופי שבהם, היינו ב-1240/06 3 עמודים וב- 1247/06 2 עמודים (ר' גם עדות התובע 1 בעמ' 69 מול 24 המציין כי הם זהים לחלוטין במלל), איזו סיבה יש לנתבע 1 לתת שני יפויי כוח זהים לחלוטין לתובעים לשם חתימה כאשר מצוינים בהם נושאים שלפחות לכאורה עלולים להסב נזק לנותני ייפוי הכוח, כאשר קיימת סכנה שלפחות אחד מהתובעים עלול ליתן על כך את הדעת, אתמהה?
46. לטעמי, מתקשה גם התובע 2 להוכיח כי בעת שחתם על ייפוי הכוח הוא היה בן עמוד אחד בלבד ולא היה עימו עמוד נוסף. בהיות התובעים בני משפחה אחת המתנהלים בצוותא ביחס לנכסיהם ברומניה באותו האופן והדרך, כאשר סברתי, שהתובע 2 נתן אמון מלא ובלתי מסויג באופן התנהלות אביו התובע 1. משזה חתם על ייפוי הכוח כפי שנתבקש ע"י הנתבע 1 כך גם חתם התובע 2 תוך מתן אמון מוחלט הן באביו, כעניין מובן מאליו, והן בנתבע 1 בהעדר סיבה לסבור כי ייפגע מהשימוש שייעשה זה בייפוי הכוח. אמון זה ודרך הפעולה לפיה התובע 2 מוותר על בדיקות קפדניות וענייניות אודות המסמכים עליהם נהג לחתום לטובת אחרים, כשאף היה מוכן לחתום על מסמכים שאינם מציינים אמת ביחס להצהרות אותן הוא עצמו הצהיר, התבררה במסגרת חקירתו הנגדית. ב"כ הנתבעים הציג לתובע 2 ייפוי כוח עליו הוא חתם בפני נוטריון רומני (נ/6), בייפוי כוח זה הצהיר התובע 2 כי קרא את המסמך בשפה הרומנית, למרות שלטענתו לכל אורך הדיון המשפטי וכפי שיורחב בהמשך, הוא כלל אינו יודע את השפה הרומנית ויש בכך כדי לומר דרשיני.
47. במילים אחרות, כשנוח לתובע 2 כמו גם לתובע 1 אין כל בעיה "לעגל פינות" ולהצהיר דברים שאינם אמת בלשון המעטה (ר' גם בחקירתו הנגדית כשנשאל האם הצהרתו זו הינה אמת והשיב: "לא נכון" עמ' 90 מול 18). כך גם ביחס לשני יפויי כוח נוספים שנערכו בנסיבות הדומות לאלה בהם נערכו שני ייפויי הכוח אותם מבקשים לבטל עתה, היינו ייפויי כוח שמספרם 465/05 וכן 576/06. אלה נחתמו ע"י התובעים וצורפו לתובענה כפי שהוגשה במקור במסגרת המרצת פתיחה אלא שבקשת ביטולם נזנחה עת התובענה תוקנה והועברה לפסים רגילים. ביחס לאלה, למרות הדרך בה נחתמו, לא התבקש ביהמ"ש להצהיר אודות בטלותם. התובעים מוכנים לחיות איתם בשלום למרות הקשיים שהם מעלים באשר לאופן אישורם. מכאן, שהתקשיתי להאמין, שהתובעים, התובע 1 כמו גם התובע 2, פעלו באופן בלתי מושכל בעת חתימתם על המסמכים השונים. התקשיתי גם להאמין שהתובעים, שפועלים כאמור במשותף לאורך כל הדרך, ושלהם נכסים משותפים ברומניה ובהיותם אב ובנו, לא ידעו שהנתבע 1 מבקש להפעיל את הנתבעת 2 כמיופת כוח מטעמם. כך במיוחד כאשר התובע 1 נתן לנתבעת 2 ייפוי כוח במסגרת ייפוי כוח מס' 576/06 אותו אינו מבקש לבטל אך מציין כי מעולם לא הסכים למתן ייפוי כוח לנתבעת 2 כפי שנתנה בייפוי כוח 1240/06 אותו הינו מבקש לבטל עתה.
48. ראיה לכך ששני התובעים העניקו לנתבעת 2 ייפוי כוח לטפל בעניינם מצאתי דווקא בדברי התובע 1 בחקירתו הנגדית כשנשאל האם נכונה הטענה, כפי שמצאה מקומה בתביעה שהוגשה ברומניה, כי שני התובעים נתנו לנתבעת 2 ייפוי כוח לטפל בענייניהם והשיב כך:
"ש: אני ממשיך ואומר לך שמה שכתוב בתביעה זה שאת יפוי הכוח נתת לכהן ולחברה עפ"י הרשאות 1240 ו- 1247 שאומתו אצל הנוטריון גולדברג יעקב בישראל. זה נכון?
ת: הפסקה נכונה. מה שנכון זה נכון"
(עמ' 66-67)
אמור אם כן מעתה, שטענת התובע 2 כי לא הסמיך את הנתבעת 2 לפעול עבורו בייפוי הכוח וכי זו הוספה לייפוי הכוח בניגוד לרצונו, אינה נכונה כפי העולה מטענת אביו ברחל בתך הקטנה.
מכאן, ששני התובעים אינם מוכיחים את טענתם בדבר הוספת או החלפת דף או דפים בשני ייפויי הכוח כפי שאושרו בסיכומו של יום באישורים הנוטריוניים.
הבנת תוכן ייפויי הכוח הכתובים בשפה הרומנית
49. טענו שני התובעים כזכור, כי הבנתם או ידיעתם את השפה הרומנית אינה כזו שהצדיקה חתימה על ייפויי הכוח מבלי שאלה יתורגמו עבורם לעברית כדין. לפיכך, בהעדר תרגום מתאים, אין לייפויי הכוח תוקף מחייב שכן התובעים לא הבינו על מה חתמו.
בפרק זה תתברר טענת התובעים ביחס ל"הבנת הנחתם", במובחן מדרישת הדין לאופן מתן האישורים הנוטריונים לרבות לעניין הצורך בצירוף תרגום מתאים. נושאים אלה יתבררו לגופם בפרק הבא.

50. ככלל, חזקה היא שאדם מבין על מה הינו חותם אלא אם כן התבררו נסיבות יוצאות דופן לחתימתו, בין שאינו מבין את השפה ובין שאולץ לחתום (לעניין משמעות חתימתו של אדם ר' ע"א 467/64 שוויץ נ' סנדור, פ"ד יט (2) 113 (1965); ראו גם ע"א 779/87 בליט נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פ"ד מד (3) 304, 310; ע"א 8913/02 מלכה נ' שיכון עובדים בע"מ, פ"ד נח (2) 59, 64 (2003); ע"א 9538/06 סגל נ' בנק ירושלים לפיתוח ומשכנתאות בע"מ, (לא פורסם, 10.6.08); ע"א 7370/06 שני נ' ברדיצ'בסקי, (לא פורסם, 10.3.09). אשר ליוצאים מן הכלל, ראו למשל ע"א 2119/94 לנדאו נ' וין, פ"ד מט (2) 77, 84 (1995); ע"א 6296/05 כהן נ' עזבון המנוחה בקשי כתון ז"ל (לא פורסם,5.8.07); וכן ת"א(ת"א)2090/09 אתי שימר נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ ואח' (לא פורסם, 21.3.2010); ה"פ(ת"א) 15159-04-10 גמליאל ואח' נ' בודה ואח' (לא פורסם, 22.4.2010)).

51. בנסיבות, טענת אי הבנת השפה הרומנית נחלקת בין שני התובעים. היינו הבנת התובע 1 והבנת התובע 2. כבר עתה יצוין כי לטעמי התובע 1 מבין את השפה הרומנית דיה על מנת שיוכל להבין על מה הינו חותם. לא כך התובע 2, אלא שלטעמי הוא יכול היה להבין את שנכתב בייפוי הכוח בו עסקינן למרות היותו כתוב בשפה זרה, בדיוק באותו האופן בו חתם על יפויי כוח ומסמכים אחרים בשפה הרומנית ללא תרגום מתאים, לאחר שאלה הוסברו לו ע"י אחרים, ואותם הוא לא ביקש לבטל ואסביר.

52. התובע 1 הינו יליד רומניה ועלה לישראל בגיל צעיר. הוא דובר את השפה הרומנית היטב, אם כי לטענתו אינו קורא את השפה (ר' עמ' 56 מול 5 לפרוטוקול; עמ' 59 מול 19). את דבר היותו דובר היטב את השפה הרומנית יכולתי ללמוד גם מתוכנית הטלוויזיה בה השתתפו התובע 1 ואשתו ברומניה ובה נטל התובע 1 חלק פעיל ואף הסביר למראיינת את שאשתו לא יכולה היתה להבהיר (ר' דיסק התוכנית שהוגש כחלק מתצהיר עדותו הראשית של הנתבע 1 – נ/15 סעיף 22). מכל מקום התובע 1 היה אדיש לחלוטין לצורך בתרגום המסמכים השונים עליהם חתם מהשפה הרומנית לשפה העברית. כך למשל, הוא חתם על גבי ייפוי הכוח שסומן כנ/5 (ייפוי כוח שמספרו 3140 אותו נתן לנתבע 1). מסמך זה הערוך בשפה הרומנית מציין על פני האישור הנוטריוני מפורשות כך:

"1. יצחק לזר, אזרח ישראלי, אשר מתגורר בישראל, מושב קדימה...המזוהה באמצעות דרכון מס'...אשר לאחר שקרא את התעודה הרשמית הסכים לאימותו של המסמך הנוכחי וחתם על כל העותקים שלו".

בחקירתו הנגדית כשנשאל אם הבין על מה חתם השיב שהסבירו לו וכן "ברגע שאני מקבל הסבר מס' פעמים זה מספיק" (עמ' 57 מול 25).
לא זו אף זו, גם בנו, התובע 2, חתם באותו מועד על ייפוי כוח נוטריוני מס' 3141 (נ/6) מבלי שהבין את השפה הרומנית. לגביו ציין התובע 1:
"ש:גם הבן שלך חתם על יפוי כוח.
ת. נכון. הוא הסביר לי ואני הסברתי לבן בעברית. הוא הסביר לי ברומנית. הבנתי את הכתוב."
(עמ' 58 מול 2-3)
היינו, התובעים שניהם מסכימים כי חתימותיהם על ייפויי הכוח מחייבות בתנאי שהסבירו להם את הכתוב בהם. כבר עתה יצוין, כי אין להצהרה זו קשר לגורם המתרגם שיכול להיות הנתבע 1 (ר' נ/8 או נ/9 כפי העולה מעמ' 61 ו-62 לפרוטוקול) או נוטריון רומני (עמ' 56-58 לפרוטוקול וכן מוצגים נ/5 ונ/6) או אף התובע 1 לתובע 2 לאחר שתורגם לו עצמו המסמך (עמ' 58 מול 3) או אפילו אשת התובע 1 שאין חולק שהינה דוברת, קוראת וכותבת בשפה הרומנית.

53. אשת התובע 1 השתתפה באופן פעיל בתרגום מסמכים מהשפה הרומנית לשפה העברית. כך למשל התובע 1 חתם על ייפוי כוח בשפה הרומנית בתאריך 27.3.2001 שמספרו 10848 וסומן נ/7. את המסמך אישר הנוטריון עוה"ד מוסרי גולדברג. לגבי מסמך זה טען התובע 1 כי אשתו תרגמה לו את הכתוב (עמ' 60 מול 25). יחד עם זאת, התובע 1 שוחח עם עוה"ד מוסרי גולדברג והבהיר לו כי הינו מבין את השפה הרומנית (ר' גם מסמך נוסף שאשת התובע 1 תרגמה נ/9 – עמ' 63 מול 1, וראו כמו כן המסמכים שתורגמו לתובע לטענתו לשפה הרומנית למרות שלא בהכרח כך ציינו נ/10 ונ/11).

54. בכל הקשור עם ייפוי כוח 1240/06 מציין התובע 1 כי קיבלו מהנתבע 1, ואף חתם עליו בפניו. לטענתו הנתבע 1 סבר שהוא יודע את השפה הרומנית (עמ' 70 מול 10). אם כך הם פני הדברים והנתבע 1 סבור שהתובע 1 יודע את השפה הרומנית איזו סיבה יש להטעות את התובע 1 בדבר תוכן ייפוי הכוח שניתן לו? לא סביר בעיני שהתובע 1 שמקבל את אותו נוסח ייפוי הכוח שמקבל התובע 2, ונשלח לקבל עליו אישור נוטריוני, לא יידע אודות מה הינו חותם במיוחד לא לאחר שקבעתי כי ייפויי הכוח עליהם חתמו התובעים, הינם אותם ייפויי הכוח שאושרו נוטריונית.

מכאן, שאין מדובר על יפויי כוח ששונו בהיבט כלשהו מרגע שנמסרו לידי התובעים ועד לרגע ששבו לידי הנתבע 1 מאושרים נוטריונית. ממועד מסירת ייפויי הכוח לתובעים ועד למועד שבו הם מסרו אותם לצורך קבלת אישור נוטריוני חלף זמן ובו יכלו התובעים לקבל תרגום מסודר על מסמכים אלה כפי שנהגו לעשות עם יפויי כוח אחרים עליהם חתמו בעבר. אין כל סיבה לסבור שלא כך נהגו גם ביחס לשני ייפויי הכוח בהם עסקינן. השיטה שבה פעלו התובעים במתן ייפויי הכוח לאורך השנים ולפיה קיבלו תרגום מתאים של המסמכים עליהם חתמו מגורמים שונים כאשר תרגום זה מספק אותם לא בהכרח משתנה בנסיבות חתימת שני ייפויי הכוח דנן. בכל מקרה, השיטה לא השתנתה מחמתו של הנתבע 1 בהעדר סיבה אחרת לסבור. מכאן, שהתובע 1 אינו יכול לטעון כי לא ניתנה בידיו למצער ההזדמנות להבין את הכתוב בייפוי הכוח עליו חתם, וככל שלא הבין על מה חתם, עליו לפנות בעניין זה בטרוניה כלפי עצמו שלא נהג כפי שנהג בכל הפעמים הקודמות. ויובהר, לא סברתי כי לא ניתנה ההזדמנות לתובעים לתרגם באופן מסודר את שני ייפויי הכוח, לפיכך הינם מושתקים מלטעון שלא הבינו על מה הם חותמים לאחר שהזדמנות נאותה להבין הכתוב ניתנה בידיהם. ככל שלא דאגו לתרגם הכתוב לשפה הרומנית כי אז הם אלה שבחרו שלא לעשות כן. יחד עם זאת אבהיר, כי יותר סביר בעיני שהתובעים הבינו היטב על מה הם חותמים לאחר שטרחו וקיבלו הסבר מתאים לנאמר בייפויי הכוח, בין מידי התובע 1 עצמו ובין מידי אשת התובע 1 או אף הנתבע 1.

55. אשר לתובע 2, הוא אמנם אינו מבין את השפה הרומנית כמו אביו. יחד עם זאת הוא פעל בכל הקשור עם השכרת הנכסים ברומניה ורכישתם בשיתוף פעולה הדוק עם אביו כאשר הנכסים בחלקם משותפים לו ולאביו. למרות העדר ידיעה של השפה הרומנית, התובע 2 חתם על ייפויי הכוח בשפה זו, ולא הוטרד במיוחד מתוכנם כל עוד התוכן תורגם לו, בין ע"י הנתבע 1 או אביו או אף אימו. גם ביחס אליו, כמו ביחס לאביו, לא היתה מניעה לקבלת תרגום לשפה הרומנית באופן מקצועי, אך הוא למצער בחר שלא להיעזר בשירותים אלה. בכך הוא ויתר והסכים לקבל את המסמך כפי שהוצג לו בפועל.
יחד עם זאת אבהיר, שגם ביחס לתובע 2 לא יכולתי להאמין שלא הבין אודות מה חתם, בין מאחר ותוכן ייפוי הכוח תורגם לו ע"י אביו ובין שזה תורגם לו ע"י אימו. כמו אביו רוטינת החתימה על ייפויי הכוח בשפה הרומנית היתה שגורה כלפי הנתבע 1 תוך אי הקפדה בדבר אופן ביצוע החתימה על ייפויי הכוח. מכאן, שגם התובע 2 כמו אביו אינו יכול לבוא טרוניה לאי הבנת הנכתב, ככל שלא הובן, אלא לעצמו בלבד שכן הוא זה שבחר לפעול בדרך זו.

56. המסקנה המתבקשת הינה, שאין מקום לבטל את שני ייפויי הכוח מחמת אי הבנת השפה הרומנית. התובעים למצער מושתקים מלטעון שלא הבינו את תוכן ייפויי הכוח לאחר שלא מנעו מהם האפשרות לתרגמם, מחד אלא שמאידך, כפי שציינתי לעיל, נדמה כי התובעים, ששניהם אנשים אינטליגנטיים ובעלי יכולת גישה קרובה לשפה הרומנית באמצעות האם/האשה, קיבלו, כך נראה, תרגום מתאים לעולה מייפויי הכוח.

אישור ייפויי הכוח נוטריונית
57. בכל הקשור עם אופן אישור ייפויי הכוח נוטריונית, אקדם ואציין, כי עלתה בפני תמונה קשה של התנהלות פסולה בה נמסרו שני האישורים הנוטריוניים בלא התאמה לכללים העולים מחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976(להלן:"חוק הנוטריונים") ותקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 (להלן:"תקנות הנוטריונים") באופן השולל מהמסמכים את היותם מאושרים נוטריונית כדין. על השאלה מה משמעות הפרות אלה והאם יש בם כדי להביא לביטול ייפויי הכוח, בפרק זה.

הדין החל
58. סעיף 20 לחוק הנוטריונים קובע כדלקמן:
יפוי-כוח

"20. (א) יפוי-כוח כללי ויפוי-כח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיו בני-תוקף אלא אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו; הוראה זו אינה גורעת מסעיף 91 לחוק הלשכה.
(
(ב) סעיף זה אינו חל על יפוי-כוח שניתן בחוץ לארץ לפי דיני המקום שבו ניתן. "

במילים אחרות, קובע חוק הנוטריונים, כי ייפוי כוח כללי וכן ייפוי כוח לביצוע עסקאות במקרקעין לא יהיו בני תוקף אלא אם נערכו ע"י נוטריון או נוטריון אימת את החתימות שעליהם "כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו".
את הכתוב עלי החוק ניתן בנסיבות להבין לכאורה ככתבו וכלשונו היינו, כי ככל שייפוי הכוח לא נערך על פי החוק והתקנות הוא אינו "בן-תוקף". ר' לענין זה ה"פ (מחוזי י-ם) 4076/05 שעיה ואח' נ' עו"ד כרמי עדי, נוטריון ואח' (לא פורסם-12.12.2005) להלן: "פרשת שעיה" שנסר מפי כב' הש' דרורי כאשר בסעיף 68 לפסה"ד הוא קובע כך:
"סעיף 20(א) לחוק הנוטריונים הנ"ל קובע כי 'ייפוי כוח כללי וייפוי כוח לביצוע עסקאות מקרקעין הטעונות רישום במרשם המקרקעין, לא יהיה בני תוקף אלא עם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות שעליהם, כאמור בחוק זה ובתקנות על פיו'. הפירוש הסביר והיחיד של סעיף זה לחוק הנוטריונים, על פי תכליתו, הוא כי כאשר מדובר במסמך חשוב, כמו ייפוי כוח אשר בכוחו להעביר בעלות בנדל"ן, פגמים של סטיות מתקנות הנוטריונים מאיינים את המסמך".

59. אין צורך להכביר מילים אודות החשיבות העצומה שרואה הדין בהיות האישורים הנוטריוניים תקינים לחלוטין כפי העולה מסעיף 19 לחוק הנוטריונים הקובע:

"
19. אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור."

הייחוס הראייתי המוענק למסמך המאושר ע"י נוטריון מחייבו לנהוג כעולה מחוק הנוטריונים ותקנותיו. כך למשל קבע כב' סגן הנשיא גדעון גינת בה"פ (חיפה) 86/06 ברכה מזור נ' דב לוי (לא פורסם, 12.11.2007) כדלקמן:

"היותו של אישור נוטריוני ראיה מספקת לאמור בו, כפי שקובע סעיף 19 לחוק הנוטריונים, מותנה בכך שהנוטריון פעל בהתאם לחוק הנוטריונים והתקנות על פיו. סעיף 22 לחוק הנוטריונים מטיל על הנוטריון את החובה לפעול בנאמנות ובמסירות במילוי תפקידיו".

בת.א. (חי') 11068/97 אבו רקיה נ' מחמוד (לא פורסם, 30.5.2002), קבע השופט ד"ר ד' ביין, כי יש להחיל על יפוי כוח נוטריוני את חזקת התקינות החלה על פעולה של רשות ציבורית, ולצאת מתוך הנחה שהנוטריון מילא את חובותיו על פי דין. אולם, במקרה דנא הוכח בבירור כי ייפוי הכוח לא אושר בצורה תקינה ועל פי החוק ותקנותיו, ולכן חזקת התקינות נסתרה. (ר' סעיף 60 לפסה"ד ברכה מזור).

בה"פ (ת"א) 580/02 פריץ נ' בנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ (לא פורסם, 27.7.2005), (להלן:"פרשת פריץ") קבע כב' הש' ד"ר עמירם בנימיני כך:
" היותו של אישור נוטריוני ראיה מספקת לאמור בו תלוי בכך שהאישור נעשה "לפי חוק זה והתקנות על פיו", כאמור בסעיף 19 לחוק".

יחד עם זאת ובניגוד לש' דרורי בפרשת שעיה קבע כב' הש' בנימיני כי:
" יפוי כוח נוטריוני שאושר בנסיבות בלתי תקינות, בניגוד למצוות חוק הנוטריונים ותקנותיו, איננו בטל מעיקרו. אלא שבמקרה זה, עובר הנטל אל שכמו של הצד המבקש להסתמך על יפויי הכוח להוכיח את תוקפו (ראה: ת.א. (ת"א) 116/96 האפוטרופוס הכללי נ' נסקה לוי, תק-מח 2002(1) 4, מפי כב' השופטת ר. משל (שהם), בעמ' 92-94)."

(ר' כמו כן ע"א 36/88 זלוף נ' זלוף, פ"ד מו(3) 184,188).

אמור אם כן מעתה, כי קיימות שתי מגמות בפסיקה בכל הקשור עם אישור לא תקין של ייפויי כוח נוטריוני. גישתו של כב' הש' דרורי, הרואה בעצם קיומם של פגמים בייפוי הכוח הנוטריוני כאלה הפוגעים בייפוי הכוח עצמו וגורמים לבטלותו (פרשת שעיה), וגישת הש' רינה משל והש' בנימיני (פרשת פריץ) המעבירה, במקרה של פגמים באישור הנוטריוני, את הנטל אל המבקש להיבנות מייפוי הכוח להוכיח את תוקפו.

60. אקדם מאוחר למוקדם ואציין כבר עתה, כי מצאתי שקיימים פגמים באופן עריכת ייפויי הכוח חלקם אף חמורים כשבחלקם אף מודה הנתבע 3 במפורש אם כי בלשון רפה. יחד עם זאת, הדגש בעיני אינו על אופן אישורם הנוטריוניים, אלא על מתן יפויי הכוח עצמם. הפגמים בעריכת ייפויי הכוח אין בהם לטעמי כדי לבטל את עצם מתן שני ייפויי הכוח כפי נוסחם המצורף לאישורים הנוטריוניים ע"י התובעים לנתבעים 1 ו-2.
המסקנה הינה אם כן, שהתובעים העניקו לנתבעים 1 ו-2 יפויי כוח שמטרתם העיקרית היתה אחזקת נכסיהם ברומניה. דבר מתן ייפויי כוח אלה, להבדיל מאישורם הנוטריוני, הוכח ואין מקום להורות על ביטולם. אין בכך כדי להמעיט מהביקורת אודות אופן מתן אישורם הנוטריוני והקושי הרב המתחייב מעצם הצורך בבירור תוקפם של ייפוי הכוח מקום בו כלל לא היה נדרש כל בירור לו אמנם בוצעו האישורים הנוטריוניים כדין כפי שיובהר להלן.

חתימת המסמך למול הנוטריון
61. סעיף 11 לחוק הנוטריונים קובע כך:

"11. לא יאמת נוטריון חתימתו של אדם על מסמך אלא אם החותם עמד לפניו, זוהה וחתם בפניו על המסמך".

התובעים טענו, כי הם לא חתמו על ייפויי הכוח בנוכחות הנתבע 3 אלא בנוכחות יאן/יעקב ממשרד התרגומים. את הנתבע 3, כך טענו, לא ראו כלל אלא לאחר שהתברר להם מעשה הזיוף כאמור. עוד הוסיפו, כי הנתבע 3 אישר יפויי כוח נוטריוני עליו כלל לא חתם התובע 1 (אישור מס' 857/06 צורף כנספח ו' לתצהיר התובע 1), אישור מס' 508/07 אותו אישר הנתבע 3 נעשה מבלי שמר מלר כלל חתם עליו (נספח א' לתצהירו של מר מלר), בכל אלה יש כדי להראות שיטה לפיה הנתבע 3 נהג לערוך יפויי כוח מבלי שהחותמים כלל עמדו לפניו.

62. הנתבע 3, אליו מופנות הטענות בדבר הפגמים בעריכת ייפויי הכוח הנוטריוניים, אינו מתייחס בסיכומיו לכלל הטענות בד העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il

^
X

חיפוש פסקי דין:

פיצוחים קרובים אל בעלי מלאכה 17, חדרה, ישראל | מדליות וגביעים קרובים אל משעול הנציב 4, שדרות, ישראל | חקלאות קרובים אל דרך מצרים, אילת, ישראל | מנועים קרובים אל לבזובסקי 2, חדרה, ישראל | עורכי דין קרובים אל עין שחק 14, מצפה רמון, ישראל | מתכות קרובים אל הרב ברוך סבג, אשקלון, ישראל | שירותים לנכים קרובים אל 44, ראשון לציון, ישראל | סוכנויות ידיעות קרובים אל משעול קדיש לוז 12, באר שבע, ישראל | מהנדסי תחבורה קרובים אל טיילת הרב ש"ך, בית שאן, ישראל | איזון דינמי קרובים אל טיילת העמק ע"ש צדוק יוסף, עפולה, ישראל | חניונים קרובים אל 31, ערד, ישראל | מוזיקה קרובים אל 65, ישראל | מעליות קרובים אל הגדוד העברי 8-16, עפולה, ישראל | אוניות/ספנות קרובים אל 85, כרמיאל, ישראל | מדליות וגביעים קרובים אל הגפן 2-4, פרדס חנה כרכור, ישראל | רבנים קרובים אל הדייגים, חיפה, ישראל | מצבות קרובים אל יהודי פקיעין 1, חדרה, ישראל | יזמות עסקית קרובים אל דוד נבון 30-32, מגשימים, ישראל | חממות קרובים אל 85, בענה, ישראל | מחסני קירור קרובים אל הרצל פינת 412 פינת 431, ראשון לציון, ישראל | פיברגלס פלסמת תעשיות בע"מ ברינתיה | עץ שי וצפריר רצפות עץ בע"מ בהרצליה | רואה חשבון זינגר נועם בקרית חיים | גילוי וכיבוי אש ח.ו. מערכות כיבוי אש ושיפוצים בע"מ במזרע | לוחות הנצחה וזיכרון נר עד בתל אביב - יפו | חפצי נוי Momo Designs בתל אביב - יפו | איתור נזילות תרמו-רום איתור תשתיות ותקלות תת קרקעיות בגניגר | קאנטרי קלאב קאנטרי קלאב השרון בית ברל בבית ברל | לשכות מסחר לשכת המסחר ישראל-נורבגיה בתל אביב - יפו | מיכון חקלאי א. אשבל בע"מ בתל אביב - יפו | חינוך מטה אגף החינוך המיוחד בירושלים | גנן חלבי עמר בדאלית אל-כרמל | לחצנות מתכת איכות לחצנות לוין יעקב בבת ים | מתנות אנרג'י פרוייקטים בע"מ בבאר שבע | עשה זאת בעצמך הום סנטר באילת | מילוי גז אמישראגז ברמלה | איפור דנית אזולאי make up artist ברמת גן | טחנת קמח טחנות קמח דגן (2006) בע"מ בבני ברק | מאפיה מאפיית העיר ביבנה | מנעולן אלפרן מפצח המנעולים בגשרמחירון עבודות אבן | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עבודות טיח | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות מינהור | מחירון מתקני חשמל | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון מתקני חשמל | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון עבודות איטום | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון מתקני הסקה | מחירון דודי מים חמים ומערכות סולריות (דודי שמש) | מחירון רעפי חרס | מחירון מבנה לוח מתכתי | מחירון בלוקי איטונג לקי | מחירון מערכות סולריות (דודי שמש) | מחירון ריצוף באריחי טרצו | מחירון צבעי פנים וחוץ לקירות | מחירון מחיצות גבס וציפוי גבס לקירות | מחירון פינות לטיח | מחירון כלונסאות בטון "קטני קוטר" | מחירון איטום רצפות חדרים רטובים | מחירון נדבך חוצץ רטיבות | מחירון תאורת לדים | מחירון רשתות עיליות ועמודים לתאורת חוץ | מחירון נספחים ואביזרים פולירול | מחירון ריצוף | מחירון מדרגות טרומיות | מחירון שוחות בקרה עגולות מחוליות טרומיות | מחירון צנרת מובילית | מחירון כיורי משטח לארונות אמבטיה  | מחירון מיכלי מים מפוליאתילן | מחירון איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון מערכות מיזוג אוויר עצמאיות | מחירון אריחים | מחירון מכסים עם מסגרות לשוחות בקרה | מחירון מקררי מים צנטריפוגליים | מחירון מרצפים ורצפות | מחירון מקררי מים צנטריפוגליים בעלי מיסוב מגנטי | מחירון ברזים וסוללות | מחירון אביזרים למים קרים וחמיםבית משפט השלום בחיפה ת"א 30313-04-12 אבו רחמה נ' מוסך סגול בע"מ ואח' בפני כב' | בית משפט השלום בנתניה ו"ע 48741-12-11 גי. אל איי כפר סבא בע"מ ח.פ. 510464902 נ' עיריית | בפני כב' השופטת סמדר קולנדר-אברמוביץ תובעים יוסף פריג' נגד נתבעים סבינה דנילוב פסק דין תביעה | בפני כב' השופטת דנה מרשק מרום מבקשים 1. זאהר גאבר נגד משיבים 1. מדינת ישראל – תביעות כפ"ס ה | בית משפט השלום בראשון לציון תא"מ 20600-10-11 הופמן ועקנין ואח' נ' אוטו קאר סנטר (2005) | 27 יוני 2013 לפני: כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש התובע: מיכאל ורטנסקי - הנתבע: 1. קופת חולים | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 2600-10 עמוס מימון נ' בטוח לאומי-סניף ת"א-מח&# | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 8121-02 מוסקוביץ נ' תרבות וספורט 30 אפריל 2012 בפני | פסק-דין בתיק ע"פ 4902/15 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 4902/15 לפ | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ. | לפני כב' השופטת רויטל באום תובעת בת.א. 53063-1-15 תובעת בתא"מ 40888-03-15 דינה קורצברג כלל | בית המשפט המחוזי בבאר שבע אל חב' פרוטוקול שרותי משרד 1993 בע"מ PROTOCOL.TRANS3@GMAIL.COM אל | מספר בקשה:18 בפני כבוד ה שופט חננאל שרעבי מבקש פואד חדיד נגד משיבים החלטה ניתנה היום, י"ב חשוון | בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 36578-06-11 נובק (וילינסקי) נ' אנדריושצ'נקו בפני כב | בפני כב' הרשמת בכירה יפעת ביטון אונגר תובעים 1. שלמה פרידמן נגד נתבעים 1. יוסף מוסקוביץ הודעה רצ | 54552-03-14 בפני כב' השופטת אביגיל זכריה המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם ח'ליל ח'ליל <# | החלטה בתיק בג"ץ 5097/01 בבית המשפט העליון בג"ץ 5097/01 בפני: כבוד השופט א' א' לוי העותרים: | בית משפט השלום בכפר סבא ה"פ 38388-10-11 ניסים נ' הלל ואח' 20 נובמבר 2011 בפני כב' ס | החלטה בתיק בש"א 6110/08 בבית המשפט העליון בש"א 6110/08 בפני: כבוד הנשיאה ד' ביניש המבקש: ד | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 3969-09 בפני כב' השופטת רוית צדיק תובעים דוד בן דוד | בית משפט השלום באילת 12 מרץ 2012 ת"פ 1784-09 מ.י. שלוחת תביעות אילת-משטרת אילת נ' אדגיי מספ | בית המשפט המחוזי בחיפה ה"פ 1868-05-12 ספנייב נ' אורלן ואח' מספר בקשה:1 בפני כב' השו | בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 4956-08 קבודי יעקוב נ' הראל בע"מ - חברה לבטוח תיק חיצוני: | בפני כבוד ה שופט נצר סמארה תובעות 1.איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ 2. רותי גל ע"י ב"כ ע | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 32597-07-11 כהן ואח' נ' חברת חשמל לישראל בע"מ וא