מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט ארז יקואל – סגן הנשיאה

התובעים

נגד

הנתבעות

פסק-דין לנתבעת 3

1. התובע 1 וחברה שבבעלותו (להלן: "התובע") הנם בעלים של חלקה 8 בגוש 3631 (להלן: "המקרקעין").

הנתבעת 2 הניחה מתחת לפני המקרקעין, בעבור הנתבעת 3 (להלן: "הנתבעת"), קו מים בדמות צינור בקוטר "48" (להלן: "קו הניקוז"). הנתבעת, תאגיד המים והביוב של העיר ראשון לציון, הצטרפה להליך ביום 31.7.12 על מנת שתישמע עמדתה כנתבעת נוספת ביחס לצו עשה כפי שהתבקש כנגד הנתבעות 1 ו- 2 לסילוק קו הניקוז. עניינן של הנתבעות 1 ו- 2 הסתיים בפסק דין, המקרקעין הופקעו מידיו של התובע וכעת, הוא עותר כנגד הנתבעת כי יוצא מהם קו הניקוז. במוקד המחלוקת בין הצדדים ניצבת השאלה האם יש הצדק לקבל את עתירתו.

רקע ותמצית טענות הצדדים

2. במסגרת הקמת דרך 431 מכוח תמ"מ 6/3/א' מאזור העיר ראשון לציון לאזור העיר מודיעין, פורסם בשנת 2000 צו מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח ) 1943 . צו זה כלל הכרזה (הפקעה) של שטח הדרוש לצורך עבודות להקמת הכביש האמור. הנתבעת 2 ביצעה את העבודות הנדרשות להקמתו.

3. התובע טוען כי תוך פלישה למקרקעין, מעבר לגבול ההכרזה (הפקעה), הניחה הנתבעת 2 את קו הניקוז . בעצם הנחתו, כך נטען, נגרם לתובע נזק משמעותי, עקב הריסת תוואי הקרקע הטבעי ויצירת תוואי חדש ושונה.

4. במהלך שנת 2009, הגישו הנתבעות 1 ו 2 בקשה לצרף את הנתבעת כן את מע"צ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ כנתבעות נוספות בתובענה. גם הנתבעת הגישה בקשה דומה, באופן שיאפשר לה להגן על זכויותיה. נימוקיה לבקשת ההצטרפות, היו כי במסגרת פעולותיה וסמכויותיה לניהול משק המים בעיר ראשון לציון, יזמה פרויקט ייחודי לאיסוף מי נגר עילי לצורך החדרתם לאקוויפר ושימוש בהם לצורכי העיר . זאת, על מנת לאפשר ניצול של כ- 7 מיליון מ"ק מים, אשר נכון למועד הבקשה זרמו ברובם לים בשל היעדר תשתיות מ תאימות לקליטתם והחדרתם לאקוויפר. נטען כי קו הניקוז, אף שלא הונח על ידי הנתבעת, מיועד לשמשה להולכת מי הגשמים שיאספו באמצעות מאגר מים שצפוי להיבנות על ידה בסמוך לצומת גן הורדים (הידוע בכינוי " אגם הגל הגואה"), אל עבר מאגרי איגום והחדרה במערב העיר (להלן: "הפרויקט").

כך, הודגש כי צו העשה המבוקש לסילוק קו הניקוז מהמקרקעין, יפגע בתכלית הפרויקט וכן כי הנתבעת עלולה להיפגע מכל הכרעה שתינתן בתביעה דנן, בהיותה תאגיד עירוני המופקד על הפעלת קו הניקוז. סופו של יום, התקבלה הבקשה גם לאור התייחסותה של הנתבעת להשפעת התובענה על הפרויקט.

5. ביום 19.1.14, ניתן פסק דין בפשרה בסוגית הפיצוי הכספי בע ניינים שבין התובעים לנתבעות 1-2. כפי הסכמתם הדיונית של הצדדים, נשמרה עילת תביעה ביחס לצו העשה המבוקש, אך כלפי הנתבעת ולאחר שיתברר פשר מהלך ההפקעה המתוכנן למקרקעין. כבר אציין כי רק מטעם זה, לא ראיתי לנכון לייחס משקל ממשי לטיעוני התובע בסיכומיו , שהתמקדו בנתבעות 1-2 שעניינן הסתיים בפסק דין.

6. הנתבעת הגישה כתב הגנה. התובע לא הגיש כתב תביעה מתוקן .

7. ביום 24.12.13 הגישה הנתבעת הודעה, לפיה החלה הוועדה לתכנון ולבנייה ראשון לציון בהליך הפקעת רצועת שטח מהמקרקעין ובה טמון קו הניקוז, לפי תכנית רצ/מק/2/16/1 שאושרה למתן תוקף ביום ה- 16.1.12 (י"פ 6361) להלן: " ההפקעה"). בהתאם, פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו- 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943. כן פורסם תיקון למהלך ההפקעה כפי עמדת התובע (ר' נספחים 1-2 לבקשה 42). ביום 11.3.14 נשלחו הודעות בדבר ההפקעה לבעלי הקרקעות בתחום תכנית ההפקעה , לרבות התובע.

8. ביום 1.6.14 הודיעה הנתבעת כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון השלימה את ההפקעה במקרקעין ולפיכך היא מחזיקה בהם כדין. לאורה של ההפקעה, סבורה הנתבעת כי יש לדחות את יתרת התביעה, העוסקת בסילוק קו הניקוז , בטענה כי נושא זה כבר אינו רלוונטי בעת זו.

9. לא נודע צורך בשמיעת ראיות. הוגשו סיכומי הצדדים ונדרשת הכרעה בעתירה לצו המבוקש במישור היחסים שבין התובע לנתבעת.

דיון והכרעה

10. בחנתי את חומר הראיות, נתתי דעתי לטענותיהם ההדדיות של הצדדים והגע תי למסקנה כי יש לדחות את התביעה. העדפתי את האינטרס הציבורי הגלום בהותרת קו הניקוז במקומו ו להלן אפרט את הטעמים שביסוד מסקנתי זו.

11. זכויות התובע כבעלי המקרקעין אינן שנויות במחלוקת (ר' נספחים 1-2 לתצהיר התובע). ידוע הכלל לפיו: "בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין" (ר' סעיף 16 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969), וכן כי : "בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במקרקעין - על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו מתלוננים לא היה שלא כדין" (ר' סעיף 30 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; ת.א. 16482/92, עיריית תל-אביב - יפו נ' שלמה גרינשטיין, פ"מ תשנ"ג(4) 353, 1994).

12. גם פלישת הנתבעות 1-2 למקרקעין לשם הנחת קו הניקוז אינה במחלוקת והראיה הנה מועד מתן צו ההפקעה שניתן אך ביום 27.6.13. אף אין מחלוקת ממשית כי הנתבעת אינה אחראית לעבודות שבוצעו על ידי הנתבעות 1-2 הקשורות בהטמנת קו הניקוז, שלא נעשתה בהוראתה. אין בידי התובע ראיה המעידה על הסכם שנכרת בין הנתבעות כולן להנחתו, בשונה מהסכם שכזה בין הנתבעות 1 ו- 2 (ר' נספח 12 לתצהיר התובע – מכת ב מאת יועץ התקשורת של הנתבעת). הנתבעת אף לא הייתה אמונה על הליך ההפקעה.

13. מכלול הנסיבות מורה כי הנחת קו הניקוז נעשתה תוך ראיה כוללת לטווח ארוך והשתלבות בתכליתו החשובה של הפרויקט , בו פועלת הנתבעת לאיסוף מי הנגר העילי לצורך החדרתם לאקוויפר ועשיית שימוש בהם לצרכי העיר ראשון לציון. עסקינן בהצלת מיליוני קוב מים שניתן למחזרם לשימוש.

14. המסגרת הנורמטיבית הקבועה אשר להפקעה, כפי הצו שניתן ביום 27.6.13 , הנה כי: "במעשה ההפקעה מתערב השלטון בקניינו של הפרט תוך שלילת זכויותיו במקרקעין והעברתן לקניין הציבור ... ההתערבות בקניינו של הפרט נעשית בנסיבות בהן קיים צורך ציבורי במקרקעין הגובר על אינטרס הפרט [ראו: בג"ץ 3421/05 מח'ול נ' שר האוצר (טרם פורסם, [פורסם בנבו], 18.6.09), בפסקה 14 (להלן- פרשת מח'ול האחרונה)]. מכאן ש"הפקעה הינה רכישה כפויה של זכויות פרטיות במקרקעין המתבצעת על ידי המדינה או מי מטעמה, למען מטרה ציבורית וכנגדה משולמים פיצויים" (ראו: עניין הלביץ, לעיל, בפסקה 39 לפסק דיני והאסמכתאות שם). אין חולק כי ההפקעה מהווה אמצעי חשוב המסייע למדינה בתהליך פיתוחה ..." ( ר' בג"ץ 3100/05 רבקה שטוקלמן נ' מינהל מקרקעי ישראל, 17.8.09 ; אהרן נמדר הפקעת מקרקעין ,32, 33, 55-56 בפסקה 102 ,103, 202 (מהדורה שנייה, 2011) ; אריה קמר, דיני הפקעת מקרקעין 3 (מהדורה שישית, 2001)).

15. בשלהי שנת 2010, יזמה הועדה המקומית לתכנון ולבניה בראשון לציון תכנית שקדמה להפקעה, הבאה להסדיר הרחבת דרך לצורך הרחבת דרך חקלאית מדרום לכביש 431 בקטע רחוב רמז-צמת ראשונים, לצורך שיפור הנגישות לשטחים החקלאיים ולתחזוקת קווי החשמל. בזכות הדרך החדשה ועל פי תכנית זו , ניתן יהיה להניח קווי ניקוז, ביוב, מי קולחין ותשתיות מתחת לפני הקרקע.

16. בהיותו מצוי בתוך השטח המיועד להפקעה, אף קו הניקוז הונח על פי אותו מתווה, שקיבל את אישורה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (רצ/מק/2/16/1 (י"פ 6361)). ביום 6.11.11 אושרו הדברים על ידי נציג שר הפנים ( ר' נספח 11 לתצהיר הנתבעת) וביום 16.1.12 פורסמו למתן תוקף ברשומות (י"פ 6361) . בהמשך, פרסמה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ביום 27.6.13 הודעה ברשומות לפי הוראות הדין וכן הודעה נוספת ביום 7.10.13 (ר' בקשה 43 – תעודת עובד הציבור – מר יצחק שמוקלר, רשם הנכסים של העירייה). ביום 11.3.14 נשלחה הודעה תואמת לתובע.

17. צרופת מסמכים שהוגשה על ידי התובע עצמו מלמדת כי כבר בשנת 2004 , כשדובר בכביש 431, נדרשה הנחת קו הניקוז על ידי מע"צ בתיאום עם עיריית ראשון לציון (ר' נספח 18 לתצהיר התובע). בנוסף, מנספח 17 לתצהירו, עולה התייחסותו להפקעה , תוך אזכור י מידות רוחב רצועת המקרקעין שתופקע . אלו מבארים את מודעות התובע להנחת קו הניקוז לבקשת הרשות המקומית (ר' אף סעיף 9 לכתב התביעה; החלטה מיום 8.1.09 בבש"א (ראשל"צ) 4071/08 לובינסקי יהושע נ' מקורות חברת המים בע"מ; דיון בהתנגדות מיום 22.9.11 בועדת משנה רישוי ותכנון - נספח 9 לתצהיר הנתבעת; פגישה מיום 12.7.04 בעניין תיאום מיקום קו הניקוז - נספח 18 לתצהיר התובע).

18. אין מחלוקת בדבר הצורך החיוני בקו הניקוז לשם ניהול מערך המים בעיר ראשון לציון בגדר הפרויקט. אין צריך להרחיב אשר להצפות שתיגרמנה, אלמלא ניתן יהיה לאסוף מי נגר באזור מזרח העיר באמצעות אגם הגל הגואה ולהזרימם באמצעות קו הניקוז למאגרי ההחדרה שבמערב העיר.

19. עתה בסיכומיו, מבקש התובע שלא יתאפשר לרשויות לקבל את מבוקשן - ביטול השפעת מעשיהן ומחדליהן הקש ורים לפלישתן למקרקעין על דרך ההפקעה ולאחר שכפו עליו להגיש תביעה ובקשות שונות לצורך שמירה על זכויותיו ונקטו בשיהוי על מנת להתישו. לטענת התובע, הוראות הדין אינן גורעות מזכותו להתנגד להפקעה, לעתור לסעד של סילוק יד לפינוי קו הניקוז מהמקרקעין ולדרוש את הרשויות לנקוט בהליכי תפיסה כדין.

20. איני שותף לדעתו של התובע. בעת זו, מצאתי לנכון להמנע מפגיעה בתכליתו של הפרויקט והתרשמתי כי כוחו של צו ההפקעה המאוחר כפי שניתן, יפה כדי לרפא משגה ביחסה של הרשות לתובע.

יפים לעניין הנדון הקביעות שבע"א 308/84 כהן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, רמת-גן, פ"ד מא(1) 325, 332, 1987) ובזו הלשון:
"... חרף זאת קשה לקבל את הטענה, שההחלטה לבצע את ההפקעה נתקבלה על-ידי הוועדה המקומית מתוך מניע זר; ומה גם שהחלקה כבר הייתה, כנקבע בתכנית המתקנת, מיועדת להפקעה. בבג"צ 180/52 [3] לא פסל בג"צ את פעולתה של הרשות, כאשר הסתבר שבפעולה זו ביקשה לתקן משגה קודם. וכה נאמר ... "הן ייתכן מאוד, כי אמנם שגו לכתחילה, וכי כל מה שעשו בזמנו בניגוד לחוק עשו. אך תחת אשר ימשיכו להפר את החוק, או במקום להפסיק את העבודה אשר הם ראוה כחיונית לצרכי הציבור, נמלכו בדעתם, ובבקשם להכשיר פעולתם כיוונו את מעשיהם מאז ואילך בהתאם לחוק. ובכן מה עוול עשו בכך?". מכל מקום, החלקה הייתה מיועדת להפקעה, שניתן היה לבצעה מיד עם אישור התכנית המתקנת. ... אך יהא המצב כאשר יהא, איני מוכן לראות במשגה, שתוקן בדיעבד כאמור, משום מניע זר, שיחייב פסילת ביצועה של ההפקעה".

עוד אציין את הפניית המלומד א' קמר, לפיה ובין היתר : " ... וראוי, כי בית המשפט לא יפסוק נגד הרשות המפקיעה, אך ורק א ם יוכח לו כי היא פעלה בתום לב" (ר' אף בג"צ 85/49 סבוראי נ' שר העבודה והבינוי, פ"ד ב 887 , 1949 ; בג"צ 180/52 יורשי אבראהים דור ו־- 12 אח׳ נגד שר־האוצר פ"ד ו 908, 1952 ; 123/75 אור ואח' נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד ל(1) 628,632, 1975; בגץ 1135/93 טריידט ס.א נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, הרצליה פ"ד מח(2) 622, 1994); א' קמר דיני הפקעת מקרקעין 245-248 (מהדורה שישית, 2001).

21. לא הוכח חוסר תום לב בפעולת הרשות המפקיעה וקיים קושי להוסיף ולהרחיב בסוגיית הכשרת ההפקעה, שעה שגם התובע היה מודע לביצועה, שח אודות היקפיה ולא נגרעה יכולתו לטעון נכחה ככל שביקש. הוועדה המקומית הרלוונטית פעלה בהתאם להוראות סעיפים 188-189 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שמעה התנגדויות מאת בעלי הקרקעות ופסקה כי יש להפקיע , בין היתר, את רצועת המקרקעין בה הונח קו הניקוז (השווה ע"א 308/84 הנ"ל בעמ' 325, 330 ).

22. גם התובע אינו חולק על הצורך שבהענקת סמכות למדינה להפקיע קרקע של יחיד לטובת הכלל ולרווחתו ( ר' בג"ץ 2390/96 קרסיק נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(2) 625 (2001)). ידוע סעד הפיצוי הנשקל כנגד עתירה לביטול הליך הפקעה, זה אינו מתבקש מלפניי ולא נסתם הגולל על זכויות התובע במישור זה (ר' ת"א (מרכז) 2956-08-08 אוסטוינד נ' עירית פתח תקווה (29.6.12); תא (ת"א) 67104/04 אלבאום נ' מע"צ מחוז ת"א והמרכז (2.8.12 )).

23. הנתבעת הגישה תצהיר מאת מר אדי זלינגר, המשמש מנהל חברות פרו ש.י.א. הנדסה בנייה ותשתיות בע"מ, המלווה את הנתבעת בהסדרת נושא הניקוז באזור העיר ראשון לציון. עמדת מר זלינגר לא הוכחשה ולא נסתרה על ידי התובע ולפיה, בין היתר, אין אפשרות ממשית מבחינה מקצועית, הנדסית-טופוגרפית ותכנונית, להעתיק את קו הניקוז למקום אחר . לדעת המצהיר, העתקת קו הניקוז תוריד לטימיון השקעה ציבורית גדולה בת מיליוני ₪. הטעם למיקום הנחת קו הניקוז לאורכו של כביש 431, הוסבר בהעדר הצורך לסגור את הכביש לתנועה, ככל שיפגע קו הניקוז (ר' סעיפים 19-21 לתצהיר העד ).

24. קו הניקוז הונח במקרקעין כבר במהלך שנת 2007. אין התובע סותר את טענות הנתבעת בעניין חשיבותו מן המעלה הראשונה, הן בנוגע לקידומו של הפרוייקט והן בנוגע להקמת כביש 431 ופתיחתו לתנועה.

25. לא נסתרה גם גרסת הנתבעת, לפיה אין בנמצא פתרון ניקוז נאות לבד מקו הניקוז. הנתבעת והרשות המקומית שילבו כוחות ליתן פתרון לבעיית הניקוז באזור ובה בעת לקדם את הפרוייקט. בנסיבות אלו, לא ראיתי לנכון להתערב כעת בפתרון הסביר אליו הגיעו.

26. בניגוד לטענת התובע כי הנחת קו הניקוז הקדימה את זמנה, התכנית שקדמה להפקעה הופקדה ביום 29.7.10 (ר' דברי הסבר - נספח 1 לתצהיר הנתבעת). קדמה להפקדת ה החלטה מיום 26.3.07 של מליאת הועדה המחוזית. ביום 3.12.07 נדונה אותה תכנית בועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) אשר אישרה אותה בתנאים מסוימים. נתנו מספר הארכות תוקף לצורך מילוי תנאי ההפקדה, בעיקר על מנת לאפשר השלמת תיאומים סביבתיים ונופיים.

27. כיום, כבר רוקם הפרויקט החשוב צלם ולא רק עור וגידים. הושקעו משאבים ניכרים בהנחת קו הניקוז במקרקעין, הוא מצוי בהם מזה שנים ארוכות חרף פלישה אליהם ו יש בו כדי להוות נדבך חשוב לשם הצלחת הפרויקט. התבצעו פרסומים ברשומות בימים 27.6.13 ו - 7.10.13 ביחס להפקעת המקרקעין שהוציאה אותם מידי התובע.

28. התבקשתי לערוך איזון בין מטרת הסעד המבוקש , למען "יראו וייראו", כלשון התובע, על מנת שהרשויות לא תקצורנה מפרי מעשיהן הפסולים ובאופן המתכתב עם זכויותיו היסודיות לקניין ולכבוד , לבין אינטרס הציבור, המבקש לחזות בהותרת קו הניקוז במקומו לצורך הצלחת הפרוייקט . כשעסקינן במניעת הצפות ובאיסוף מי נגר, סברתי כי כף המאזנים נוטה לעבר האחרון.

29. לא ראיתי לנכון לגזור גזירה שווה לעניינו של התובע מהפניתו ל תא (ת"א) 1203/97 אבידן נ' מדינת ישראל (8.7.01). שם , אכן ניתן צו עשה לסילוק יד , אך בנסיבות שונות מאלו שכאן בעיקר בהקשרים של מהות השימוש שנעשה בקרקע ובאפשרות שניתנה להיוותר בה, תוך מציאת "פתרון חוקי הולם". בעניין שלפניי, "פתרון" כזה מגולם למצער בעצם ההפקעה.

30. מכל המקובץ, העתירה נדחית.

31. בהתחשב במכלול הנסיבות, על זירת ההתנהלות הדיונית הקשה שיצרו יתרת הנתבעות, לא ראיתי לנכון לזקוף לחובת התובע את מבוקשו בגמר מלאכה על דרך מתן פסק דין. כל צד יישא בהוצאותיו.

זכות ערעור – כדין.

לידיעת הצדדים.

נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

ניתן היום, ט"ז חשוון תשע"ה, 09 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

רפואה אלטרנטיבית קרובים אל ציפורי 10, מגדל העמק, ישראל | אלקטרואופטיקה קרובים אל הזית 41, סביון, ישראל | אריזות קרובים אל ההדר 501, נווה ימין, ישראל | מדע קרובים אל 25, ישראל | מטהרי אוויר קרובים אל | תמלול קרובים אל הרקפת 31, שדרות, ישראל | משאבות קרובים אל הר ארבל 12-20, רחובות, ישראל | גילוי וכיבוי אש קרובים אל הר השומרון 85-89, קרית גת, ישראל | גני חיות קרובים אל הראשונים 32, שתולים, ישראל | שמורות טבע קרובים אל השומרון 10-12, יבנה, ישראל | טכנאים קרובים אל שאול המלך 3, באר שבע, ישראל | הייטק קרובים אל שדרות מנחם בגין, בית שאן, ישראל | חתמים קרובים אל דרך העמק 15, מגדל העמק, ישראל | מחצבות קרובים אל שתי האחיות, תל אביב יפו, ישראל | מתכות קרובים אל בוקי בן יגלי 17, תל אביב יפו, ישראל | כרטיסים חכמים קרובים אל חיים לבנון 63, תל אביב יפו, 6997804, ישראל | יהלומים קרובים אל Unnamed Road, Kiryat Yam, ישראל | ריסוס והדברה קרובים אל שדרות המייסדים 29, אשדוד, ישראל | מראות קרובים אל הרצל 48, קרית אתא, ישראל | מכונות אוטומטיות קרובים אל המרץ 10, ראש העין, ישראל | מילוי גז ליאור בללי-טכנאי גז בתל אביב - יפו | כרטיסי אשראי ג.ב פרימיום שירותים פיננסים בע"מ בבת ים | מיקרופילם מיקרו סקאן בע"מ בתל אביב - יפו | רואה חשבון מליח צוריאל בגאולים | טיפול זוגי טיפול בהפרעות, אלימות וסמים בצור משה | מודד דזיה שירותי מדידה בקצרין | גלריות וחנויות צילום אלקסלסי משטחים מעוצבים בע"מ בביצרון | זיווד אלקטרוני י.פ.ע.ת ייעוץ ופיתוח עבודות תכנון בע"מ בראשון לציון | מתנות יצירה בפירות פרוטדיזיין באשדוד | פיברגלס גל עיצובים בפיברגלס באבן יהודה | מצבות א.א. מצבות באור יהודה | עופות בית אלפא בבית אלפא | מורשי טאבו תכלית - רישום בתים משותפים באשדוד | הפקת אירועים ג'מה עיצוב אירועים- jemma בכפר סבא | מוזיקה "שמח תשמח" בקרית אתא | פיצוחים פיצוחי סביניה בקרית ביאליק | צלם חן דנון - צלמת בבני ברק | מתכות אסף ייצור אביזרים בע"מ בירוחם | שלטים שי תעשיות שלטים בכרמיאל | מדריך טיולים ליינר קרא מאוריסיו בירושליםמחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון פריקסט | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון מסגרות חרש | מחירון חומרי חשמל | מחירון זכוכית שטוחה שקופה | מחירון מוצרי נגרות | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך | מחירון פריקסט (משרביה) לגדרות | מחירון מכסה משולב בטון יצקת | מחירון פנלים מבודדים | מחירון איטום תפרי התפשטות והפסקות יציקה | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון חומרי איטום צמנטיים | מחירון עמודים | מחירון אריחים | מחירון שונות | מחירון ריתוך וחיתוך צנרת פלדה ופוליאתילן | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון צבע פנים | מחירון תריסים, מעקות, מאחזי יד ומסתורי כביסה | מחירון כבלי פיקוד | מחירון טוף, חלוקי אבן, שבבי עץ צבעוניים וקומפוסט | מחירון תעלות כבלים | מחירון פיטינגים | מחירון כלונסאות בטון "קטני קוטר" | מחירון משטחים חסיני שחיקה ו/או עמידים כנגד התקפים כימיים | מחירון הריסת מרצפים, קירות, מחיצות ותקרות | מחירון תריסי איוורור (רפפות) מפלדה | מחירון יריעות ביטומניות עם וללא השבחת פולימרים | מחירון חיזוק מקצועות וחיפוי תפרי התפשטות | מחירון רצפות סיפון (דק | מחירון תאי בקרה מלבניים לניקוז מבטון טרום | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית | מחירון בדיקות בטון מותזבפני כב' השופטת מיכל שרביט תובעים דקלה דרור נגד נתבעים הודעת העוזרת המשפטית ניתנה היום, ג' ס | בפני כבוד ה שופטת מירב קלמפנר נבון תובע יוחנא זיידן ע"י ב"כ עוה"ד שקור יוסף ואח' | בבית המשפט העליון ע"א 1504/97 - א' בפני: כבוד הרשמת ח' מאק-קלמנוביץ המערערת: תשבחות חברה להשקעו | בפני כב' השופט עדי הדר תובע דב ליבסקינד נגד נתבע ניר חיים נחום החלטה הנתבע הודיע במעמד הדיון כי | בית משפט השלום באשקלון תא"מ 23389-07-11 לביטוח בע"מ נ' גן יבנה תיק חיצוני: 25 ינואר 20 | לפני כב' השופטת שרון הינדה תובעים 1. אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ נגד נתבעים 1. חיים קרלינסקי 2 | בית משפט השלום באשדוד תא"מ 26157-01-12 ביטוח בע"מ נ' בן חמו ואח' תיק חיצוני: מספר | החלטה בתיק עע"ם 9142/08 בבית המשפט העליון עע"ם 9142/08 בפני: כבוד השופט א' א' לוי המערערים | לפני כב' הרשמת בכירה עדי אייזדורפר תובעים 1. שולמית וילנסקי 2. הראל חברה לביטוח בע"מ נגד נת | בית משפט השלום בחיפה ת"פ 28471-09-09 מדינת ישראל נ' עודה ואח' תיק חיצוני: דג"ע 250 | החלטה בתיק בש"פ 1696/12 בבית המשפט העליון בש"פ 1696/12 לפני: כבוד השופט נ' הנדל המבקשת: מד | מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד המאשימה נגד נלי חלימי ע"י ב"כ עו"ד הנאשמים הח | בית משפט השלום בעכו תא"מ 10413-02-11 ש.ג.ל. שירותי גביה בע"מ נ' מ. מ. ג'וליס תיק ח | החלטה בתיק ע"א 3299/07 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 3299/07 בפני: כבוד הרשמת גאולה לוין | בפני כב' הסגן נשיאה גד ארנברג מבקשים 1. חיים בן חיים נגד משיבים 1. בת חן בן חיים 2. ראובן בן חיי | לפני: כב' הרשמת רחל גרוס המערער: שלמה עוזר, ת.ז.-XXXXXX485 ע"י ב"כ: עו"ד דוד פיי | בפני כב' השופטת בכירה רמה לאופר חסון 1. ג'מיל זבידאת הודעה לכבוד לשכת הוצל"פ חיפה תיק 0 | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע דמ"ש 37835-09-11 אשרין נ' מלון ליאונרדו קלאב ים המלח 20 ספטמב | בקשה מס' 16 המבקשת צביון בניה ופרוייקטים בע"מ ע"י ב"כ עו"ד יובל קינן נגד המש | בפני: כב' הנשיא- יצחק כהן התובע אליהו עמאר נגד הנתבעים 1. עמותת לבנות ולהבנות ע.ר. 580069912 2. | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מבקשים 1. מ.י. מש באר שבע נגד משיבים 1. מסמכים הודעה נסגר טכנית