מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט ארז יקואל – סגן הנשיאה

התובעים

נגד

הנתבעות

פסק-דין לנתבעת 3

1. התובע 1 וחברה שבבעלותו (להלן: "התובע") הנם בעלים של חלקה 8 בגוש 3631 (להלן: "המקרקעין").

הנתבעת 2 הניחה מתחת לפני המקרקעין, בעבור הנתבעת 3 (להלן: "הנתבעת"), קו מים בדמות צינור בקוטר "48" (להלן: "קו הניקוז"). הנתבעת, תאגיד המים והביוב של העיר ראשון לציון, הצטרפה להליך ביום 31.7.12 על מנת שתישמע עמדתה כנתבעת נוספת ביחס לצו עשה כפי שהתבקש כנגד הנתבעות 1 ו- 2 לסילוק קו הניקוז. עניינן של הנתבעות 1 ו- 2 הסתיים בפסק דין, המקרקעין הופקעו מידיו של התובע וכעת, הוא עותר כנגד הנתבעת כי יוצא מהם קו הניקוז. במוקד המחלוקת בין הצדדים ניצבת השאלה האם יש הצדק לקבל את עתירתו.

רקע ותמצית טענות הצדדים

2. במסגרת הקמת דרך 431 מכוח תמ"מ 6/3/א' מאזור העיר ראשון לציון לאזור העיר מודיעין, פורסם בשנת 2000 צו מכוח פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח ) 1943 . צו זה כלל הכרזה (הפקעה) של שטח הדרוש לצורך עבודות להקמת הכביש האמור. הנתבעת 2 ביצעה את העבודות הנדרשות להקמתו.

3. התובע טוען כי תוך פלישה למקרקעין, מעבר לגבול ההכרזה (הפקעה), הניחה הנתבעת 2 את קו הניקוז . בעצם הנחתו, כך נטען, נגרם לתובע נזק משמעותי, עקב הריסת תוואי הקרקע הטבעי ויצירת תוואי חדש ושונה.

4. במהלך שנת 2009, הגישו הנתבעות 1 ו 2 בקשה לצרף את הנתבעת כן את מע"צ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ כנתבעות נוספות בתובענה. גם הנתבעת הגישה בקשה דומה, באופן שיאפשר לה להגן על זכויותיה. נימוקיה לבקשת ההצטרפות, היו כי במסגרת פעולותיה וסמכויותיה לניהול משק המים בעיר ראשון לציון, יזמה פרויקט ייחודי לאיסוף מי נגר עילי לצורך החדרתם לאקוויפר ושימוש בהם לצורכי העיר . זאת, על מנת לאפשר ניצול של כ- 7 מיליון מ"ק מים, אשר נכון למועד הבקשה זרמו ברובם לים בשל היעדר תשתיות מ תאימות לקליטתם והחדרתם לאקוויפר. נטען כי קו הניקוז, אף שלא הונח על ידי הנתבעת, מיועד לשמשה להולכת מי הגשמים שיאספו באמצעות מאגר מים שצפוי להיבנות על ידה בסמוך לצומת גן הורדים (הידוע בכינוי " אגם הגל הגואה"), אל עבר מאגרי איגום והחדרה במערב העיר (להלן: "הפרויקט").

כך, הודגש כי צו העשה המבוקש לסילוק קו הניקוז מהמקרקעין, יפגע בתכלית הפרויקט וכן כי הנתבעת עלולה להיפגע מכל הכרעה שתינתן בתביעה דנן, בהיותה תאגיד עירוני המופקד על הפעלת קו הניקוז. סופו של יום, התקבלה הבקשה גם לאור התייחסותה של הנתבעת להשפעת התובענה על הפרויקט.

5. ביום 19.1.14, ניתן פסק דין בפשרה בסוגית הפיצוי הכספי בע ניינים שבין התובעים לנתבעות 1-2. כפי הסכמתם הדיונית של הצדדים, נשמרה עילת תביעה ביחס לצו העשה המבוקש, אך כלפי הנתבעת ולאחר שיתברר פשר מהלך ההפקעה המתוכנן למקרקעין. כבר אציין כי רק מטעם זה, לא ראיתי לנכון לייחס משקל ממשי לטיעוני התובע בסיכומיו , שהתמקדו בנתבעות 1-2 שעניינן הסתיים בפסק דין.

6. הנתבעת הגישה כתב הגנה. התובע לא הגיש כתב תביעה מתוקן .

7. ביום 24.12.13 הגישה הנתבעת הודעה, לפיה החלה הוועדה לתכנון ולבנייה ראשון לציון בהליך הפקעת רצועת שטח מהמקרקעין ובה טמון קו הניקוז, לפי תכנית רצ/מק/2/16/1 שאושרה למתן תוקף ביום ה- 16.1.12 (י"פ 6361) להלן: " ההפקעה"). בהתאם, פורסמה הודעה ברשומות לפי סעיפים 5 ו- 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943. כן פורסם תיקון למהלך ההפקעה כפי עמדת התובע (ר' נספחים 1-2 לבקשה 42). ביום 11.3.14 נשלחו הודעות בדבר ההפקעה לבעלי הקרקעות בתחום תכנית ההפקעה , לרבות התובע.

8. ביום 1.6.14 הודיעה הנתבעת כי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון השלימה את ההפקעה במקרקעין ולפיכך היא מחזיקה בהם כדין. לאורה של ההפקעה, סבורה הנתבעת כי יש לדחות את יתרת התביעה, העוסקת בסילוק קו הניקוז , בטענה כי נושא זה כבר אינו רלוונטי בעת זו.

9. לא נודע צורך בשמיעת ראיות. הוגשו סיכומי הצדדים ונדרשת הכרעה בעתירה לצו המבוקש במישור היחסים שבין התובע לנתבעת.

דיון והכרעה

10. בחנתי את חומר הראיות, נתתי דעתי לטענותיהם ההדדיות של הצדדים והגע תי למסקנה כי יש לדחות את התביעה. העדפתי את האינטרס הציבורי הגלום בהותרת קו הניקוז במקומו ו להלן אפרט את הטעמים שביסוד מסקנתי זו.

11. זכויות התובע כבעלי המקרקעין אינן שנויות במחלוקת (ר' נספחים 1-2 לתצהיר התובע). ידוע הכלל לפיו: "בעל מקרקעין ומי שזכאי להחזיק בהם זכאי לדרוש מסירת המקרקעין ממי שמחזיק בהם שלא כדין" (ר' סעיף 16 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969), וכן כי : "בתובענה שהוגשה על הסגת גבול במקרקעין - על הנתבע הראיה שהמעשה שעליו מתלוננים לא היה שלא כדין" (ר' סעיף 30 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; ת.א. 16482/92, עיריית תל-אביב - יפו נ' שלמה גרינשטיין, פ"מ תשנ"ג(4) 353, 1994).

12. גם פלישת הנתבעות 1-2 למקרקעין לשם הנחת קו הניקוז אינה במחלוקת והראיה הנה מועד מתן צו ההפקעה שניתן אך ביום 27.6.13. אף אין מחלוקת ממשית כי הנתבעת אינה אחראית לעבודות שבוצעו על ידי הנתבעות 1-2 הקשורות בהטמנת קו הניקוז, שלא נעשתה בהוראתה. אין בידי התובע ראיה המעידה על הסכם שנכרת בין הנתבעות כולן להנחתו, בשונה מהסכם שכזה בין הנתבעות 1 ו- 2 (ר' נספח 12 לתצהיר התובע – מכת ב מאת יועץ התקשורת של הנתבעת). הנתבעת אף לא הייתה אמונה על הליך ההפקעה.

13. מכלול הנסיבות מורה כי הנחת קו הניקוז נעשתה תוך ראיה כוללת לטווח ארוך והשתלבות בתכליתו החשובה של הפרויקט , בו פועלת הנתבעת לאיסוף מי הנגר העילי לצורך החדרתם לאקוויפר ועשיית שימוש בהם לצרכי העיר ראשון לציון. עסקינן בהצלת מיליוני קוב מים שניתן למחזרם לשימוש.

14. המסגרת הנורמטיבית הקבועה אשר להפקעה, כפי הצו שניתן ביום 27.6.13 , הנה כי: "במעשה ההפקעה מתערב השלטון בקניינו של הפרט תוך שלילת זכויותיו במקרקעין והעברתן לקניין הציבור ... ההתערבות בקניינו של הפרט נעשית בנסיבות בהן קיים צורך ציבורי במקרקעין הגובר על אינטרס הפרט [ראו: בג"ץ 3421/05 מח'ול נ' שר האוצר (טרם פורסם, [פורסם בנבו], 18.6.09), בפסקה 14 (להלן- פרשת מח'ול האחרונה)]. מכאן ש"הפקעה הינה רכישה כפויה של זכויות פרטיות במקרקעין המתבצעת על ידי המדינה או מי מטעמה, למען מטרה ציבורית וכנגדה משולמים פיצויים" (ראו: עניין הלביץ, לעיל, בפסקה 39 לפסק דיני והאסמכתאות שם). אין חולק כי ההפקעה מהווה אמצעי חשוב המסייע למדינה בתהליך פיתוחה ..." ( ר' בג"ץ 3100/05 רבקה שטוקלמן נ' מינהל מקרקעי ישראל, 17.8.09 ; אהרן נמדר הפקעת מקרקעין ,32, 33, 55-56 בפסקה 102 ,103, 202 (מהדורה שנייה, 2011) ; אריה קמר, דיני הפקעת מקרקעין 3 (מהדורה שישית, 2001)).

15. בשלהי שנת 2010, יזמה הועדה המקומית לתכנון ולבניה בראשון לציון תכנית שקדמה להפקעה, הבאה להסדיר הרחבת דרך לצורך הרחבת דרך חקלאית מדרום לכביש 431 בקטע רחוב רמז-צמת ראשונים, לצורך שיפור הנגישות לשטחים החקלאיים ולתחזוקת קווי החשמל. בזכות הדרך החדשה ועל פי תכנית זו , ניתן יהיה להניח קווי ניקוז, ביוב, מי קולחין ותשתיות מתחת לפני הקרקע.

16. בהיותו מצוי בתוך השטח המיועד להפקעה, אף קו הניקוז הונח על פי אותו מתווה, שקיבל את אישורה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון (רצ/מק/2/16/1 (י"פ 6361)). ביום 6.11.11 אושרו הדברים על ידי נציג שר הפנים ( ר' נספח 11 לתצהיר הנתבעת) וביום 16.1.12 פורסמו למתן תוקף ברשומות (י"פ 6361) . בהמשך, פרסמה הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון ביום 27.6.13 הודעה ברשומות לפי הוראות הדין וכן הודעה נוספת ביום 7.10.13 (ר' בקשה 43 – תעודת עובד הציבור – מר יצחק שמוקלר, רשם הנכסים של העירייה). ביום 11.3.14 נשלחה הודעה תואמת לתובע.

17. צרופת מסמכים שהוגשה על ידי התובע עצמו מלמדת כי כבר בשנת 2004 , כשדובר בכביש 431, נדרשה הנחת קו הניקוז על ידי מע"צ בתיאום עם עיריית ראשון לציון (ר' נספח 18 לתצהיר התובע). בנוסף, מנספח 17 לתצהירו, עולה התייחסותו להפקעה , תוך אזכור י מידות רוחב רצועת המקרקעין שתופקע . אלו מבארים את מודעות התובע להנחת קו הניקוז לבקשת הרשות המקומית (ר' אף סעיף 9 לכתב התביעה; החלטה מיום 8.1.09 בבש"א (ראשל"צ) 4071/08 לובינסקי יהושע נ' מקורות חברת המים בע"מ; דיון בהתנגדות מיום 22.9.11 בועדת משנה רישוי ותכנון - נספח 9 לתצהיר הנתבעת; פגישה מיום 12.7.04 בעניין תיאום מיקום קו הניקוז - נספח 18 לתצהיר התובע).

18. אין מחלוקת בדבר הצורך החיוני בקו הניקוז לשם ניהול מערך המים בעיר ראשון לציון בגדר הפרויקט. אין צריך להרחיב אשר להצפות שתיגרמנה, אלמלא ניתן יהיה לאסוף מי נגר באזור מזרח העיר באמצעות אגם הגל הגואה ולהזרימם באמצעות קו הניקוז למאגרי ההחדרה שבמערב העיר.

19. עתה בסיכומיו, מבקש התובע שלא יתאפשר לרשויות לקבל את מבוקשן - ביטול השפעת מעשיהן ומחדליהן הקש ורים לפלישתן למקרקעין על דרך ההפקעה ולאחר שכפו עליו להגיש תביעה ובקשות שונות לצורך שמירה על זכויותיו ונקטו בשיהוי על מנת להתישו. לטענת התובע, הוראות הדין אינן גורעות מזכותו להתנגד להפקעה, לעתור לסעד של סילוק יד לפינוי קו הניקוז מהמקרקעין ולדרוש את הרשויות לנקוט בהליכי תפיסה כדין.

20. איני שותף לדעתו של התובע. בעת זו, מצאתי לנכון להמנע מפגיעה בתכליתו של הפרויקט והתרשמתי כי כוחו של צו ההפקעה המאוחר כפי שניתן, יפה כדי לרפא משגה ביחסה של הרשות לתובע.

יפים לעניין הנדון הקביעות שבע"א 308/84 כהן נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, רמת-גן, פ"ד מא(1) 325, 332, 1987) ובזו הלשון:
"... חרף זאת קשה לקבל את הטענה, שההחלטה לבצע את ההפקעה נתקבלה על-ידי הוועדה המקומית מתוך מניע זר; ומה גם שהחלקה כבר הייתה, כנקבע בתכנית המתקנת, מיועדת להפקעה. בבג"צ 180/52 [3] לא פסל בג"צ את פעולתה של הרשות, כאשר הסתבר שבפעולה זו ביקשה לתקן משגה קודם. וכה נאמר ... "הן ייתכן מאוד, כי אמנם שגו לכתחילה, וכי כל מה שעשו בזמנו בניגוד לחוק עשו. אך תחת אשר ימשיכו להפר את החוק, או במקום להפסיק את העבודה אשר הם ראוה כחיונית לצרכי הציבור, נמלכו בדעתם, ובבקשם להכשיר פעולתם כיוונו את מעשיהם מאז ואילך בהתאם לחוק. ובכן מה עוול עשו בכך?". מכל מקום, החלקה הייתה מיועדת להפקעה, שניתן היה לבצעה מיד עם אישור התכנית המתקנת. ... אך יהא המצב כאשר יהא, איני מוכן לראות במשגה, שתוקן בדיעבד כאמור, משום מניע זר, שיחייב פסילת ביצועה של ההפקעה".

עוד אציין את הפניית המלומד א' קמר, לפיה ובין היתר : " ... וראוי, כי בית המשפט לא יפסוק נגד הרשות המפקיעה, אך ורק א ם יוכח לו כי היא פעלה בתום לב" (ר' אף בג"צ 85/49 סבוראי נ' שר העבודה והבינוי, פ"ד ב 887 , 1949 ; בג"צ 180/52 יורשי אבראהים דור ו־- 12 אח׳ נגד שר־האוצר פ"ד ו 908, 1952 ; 123/75 אור ואח' נ' הועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים, פ"ד ל(1) 628,632, 1975; בגץ 1135/93 טריידט ס.א נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, הרצליה פ"ד מח(2) 622, 1994); א' קמר דיני הפקעת מקרקעין 245-248 (מהדורה שישית, 2001).

21. לא הוכח חוסר תום לב בפעולת הרשות המפקיעה וקיים קושי להוסיף ולהרחיב בסוגיית הכשרת ההפקעה, שעה שגם התובע היה מודע לביצועה, שח אודות היקפיה ולא נגרעה יכולתו לטעון נכחה ככל שביקש. הוועדה המקומית הרלוונטית פעלה בהתאם להוראות סעיפים 188-189 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, שמעה התנגדויות מאת בעלי הקרקעות ופסקה כי יש להפקיע , בין היתר, את רצועת המקרקעין בה הונח קו הניקוז (השווה ע"א 308/84 הנ"ל בעמ' 325, 330 ).

22. גם התובע אינו חולק על הצורך שבהענקת סמכות למדינה להפקיע קרקע של יחיד לטובת הכלל ולרווחתו ( ר' בג"ץ 2390/96 קרסיק נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(2) 625 (2001)). ידוע סעד הפיצוי הנשקל כנגד עתירה לביטול הליך הפקעה, זה אינו מתבקש מלפניי ולא נסתם הגולל על זכויות התובע במישור זה (ר' ת"א (מרכז) 2956-08-08 אוסטוינד נ' עירית פתח תקווה (29.6.12); תא (ת"א) 67104/04 אלבאום נ' מע"צ מחוז ת"א והמרכז (2.8.12 )).

23. הנתבעת הגישה תצהיר מאת מר אדי זלינגר, המשמש מנהל חברות פרו ש.י.א. הנדסה בנייה ותשתיות בע"מ, המלווה את הנתבעת בהסדרת נושא הניקוז באזור העיר ראשון לציון. עמדת מר זלינגר לא הוכחשה ולא נסתרה על ידי התובע ולפיה, בין היתר, אין אפשרות ממשית מבחינה מקצועית, הנדסית-טופוגרפית ותכנונית, להעתיק את קו הניקוז למקום אחר . לדעת המצהיר, העתקת קו הניקוז תוריד לטימיון השקעה ציבורית גדולה בת מיליוני ₪. הטעם למיקום הנחת קו הניקוז לאורכו של כביש 431, הוסבר בהעדר הצורך לסגור את הכביש לתנועה, ככל שיפגע קו הניקוז (ר' סעיפים 19-21 לתצהיר העד ).

24. קו הניקוז הונח במקרקעין כבר במהלך שנת 2007. אין התובע סותר את טענות הנתבעת בעניין חשיבותו מן המעלה הראשונה, הן בנוגע לקידומו של הפרוייקט והן בנוגע להקמת כביש 431 ופתיחתו לתנועה.

25. לא נסתרה גם גרסת הנתבעת, לפיה אין בנמצא פתרון ניקוז נאות לבד מקו הניקוז. הנתבעת והרשות המקומית שילבו כוחות ליתן פתרון לבעיית הניקוז באזור ובה בעת לקדם את הפרוייקט. בנסיבות אלו, לא ראיתי לנכון להתערב כעת בפתרון הסביר אליו הגיעו.

26. בניגוד לטענת התובע כי הנחת קו הניקוז הקדימה את זמנה, התכנית שקדמה להפקעה הופקדה ביום 29.7.10 (ר' דברי הסבר - נספח 1 לתצהיר הנתבעת). קדמה להפקדת ה החלטה מיום 26.3.07 של מליאת הועדה המחוזית. ביום 3.12.07 נדונה אותה תכנית בועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ) אשר אישרה אותה בתנאים מסוימים. נתנו מספר הארכות תוקף לצורך מילוי תנאי ההפקדה, בעיקר על מנת לאפשר השלמת תיאומים סביבתיים ונופיים.

27. כיום, כבר רוקם הפרויקט החשוב צלם ולא רק עור וגידים. הושקעו משאבים ניכרים בהנחת קו הניקוז במקרקעין, הוא מצוי בהם מזה שנים ארוכות חרף פלישה אליהם ו יש בו כדי להוות נדבך חשוב לשם הצלחת הפרויקט. התבצעו פרסומים ברשומות בימים 27.6.13 ו - 7.10.13 ביחס להפקעת המקרקעין שהוציאה אותם מידי התובע.

28. התבקשתי לערוך איזון בין מטרת הסעד המבוקש , למען "יראו וייראו", כלשון התובע, על מנת שהרשויות לא תקצורנה מפרי מעשיהן הפסולים ובאופן המתכתב עם זכויותיו היסודיות לקניין ולכבוד , לבין אינטרס הציבור, המבקש לחזות בהותרת קו הניקוז במקומו לצורך הצלחת הפרוייקט . כשעסקינן במניעת הצפות ובאיסוף מי נגר, סברתי כי כף המאזנים נוטה לעבר האחרון.

29. לא ראיתי לנכון לגזור גזירה שווה לעניינו של התובע מהפניתו ל תא (ת"א) 1203/97 אבידן נ' מדינת ישראל (8.7.01). שם , אכן ניתן צו עשה לסילוק יד , אך בנסיבות שונות מאלו שכאן בעיקר בהקשרים של מהות השימוש שנעשה בקרקע ובאפשרות שניתנה להיוותר בה, תוך מציאת "פתרון חוקי הולם". בעניין שלפניי, "פתרון" כזה מגולם למצער בעצם ההפקעה.

30. מכל המקובץ, העתירה נדחית.

31. בהתחשב במכלול הנסיבות, על זירת ההתנהלות הדיונית הקשה שיצרו יתרת הנתבעות, לא ראיתי לנכון לזקוף לחובת התובע את מבוקשו בגמר מלאכה על דרך מתן פסק דין. כל צד יישא בהוצאותיו.

זכות ערעור – כדין.

לידיעת הצדדים.

נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח.

ניתן היום, ט"ז חשוון תשע"ה, 09 נובמבר 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

דיאטות קרובים אל נחל כרכום 46-60, מצפה רמון, ישראל | טיפול זוגי קרובים אל אסא המלך, ערד, ישראל | מודדים קרובים אל ויקטור מנביץ', נהריה, ישראל | מועדוני לקוחות קרובים אל שדרות מנחם בגין 3, בית שאן, ישראל | עמילי מכס קרובים אל רוז'נסקי 14, ראשון לציון, ישראל | חקירות קרובים אל ארלוזורוב 20, רמת השרון, ישראל | פיצריות קרובים אל רוטשילד, קיסריה, ישראל | כלי עבודה קרובים אל דוד בן גאון 33, נהריה, ישראל | חריטה אומנותית קרובים אל 5097 11-15, נצרת, ישראל | ציוד ואספקה לחדרי שירותים קרובים אל נתיבי איילון, ראשון לציון, ישראל | כלי נגינה קרובים אל אח"י אילת, קרית שמונה, ישראל | טיפול באמנויות קרובים אל הרב יעקב רוקח, אשקלון, ישראל | חריטה אומנותית קרובים אל 53, ישעי, ישראל | צעצועים ומשחקים קרובים אל | ספרי קודש קרובים אל הרש"ש 9, חדרה, ישראל | משקאות קרובים אל יפה נוף 18, מגדל העמק, ישראל | חומרי בניין קרובים אל יעקב מכלוף 59, בית שאן, ישראל | חומרי יצירה קרובים אל קרן היסוד, קרית שמונה, ישראל | ליטוש והברקה קרובים אל נחל כרכום 46-60, מצפה רמון, ישראל | הידראוליקה קרובים אל משעול הדובדבן 7, קרית גת, ישראל | בית עלמין אי.אי.אס. - שרותי חניטה ישראל בע"מ בתל אביב - יפו | פיצריה חנוש פיצה במנות | טבח ניר ארז בתל עדשים | מכונות מזון בן דור זהר דליה בנטעים | הובלות משה הובלות בע"מ בנתיבות | עיבוד נתונים אי.בי.וור בחולון | להקת מחול "הורה ירושלים" בירושלים | רפואה תדמית תרגומים בכפר סבא | מתקני וציוד הרמה רום עבודה בגובה בעינת | תשמישי קדושה אנאל יודאיקה בתל אביב - יפו | תפירה תופעה מקצועית ברמת ישי | כרטיסים להופעות גרבר בחיפה | שטיחים בד ברייט | ניקוי ספות בד בבית דגן | יועץ מס סבן אפיקי חשבונאות בראשון לציון | ביוטכנולוגיה דאבליו.בי.טי בע"מ ברמת גן | וסתי לחץ רודולף מאיר בע"מ בחיפה | אל פסק מפעלי אלקטרוניקה משולבים בע"מ בבני ברק | מכבסה מכבסת נקי - נקי בירושלים | פרגולות גגות חן משה בפוריה-נווה עובד | אולפני הקלטה רוקסטאר -אולפן הקלטות בתל אביב - יפומחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון עבודות בניה | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון חומרי שרברבות | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות עפר | מחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון גידור | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון מתקני תברואה | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון ארונות לשירותי אורחים ולאמבטיה עם כיורי משטח | מחירון חומרי בניין לשלד | מחירון תיבות מכתבים | מחירון חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות | מחירון צינורות פלדה | מחירון ממסרי פחת | מחירון מיכלי הדחה | מחירון אשפתונים | מחירון מתקני ספורט | מחירון איטום נגד מים במחיצות גבס בחדרים רטובים | מחירון דפנות קבועות (ויטרינות) | מחירון גדרות ומעקות מרשתות פלדה מרותכות | מחירון מתלים | מחירון דלתות עץ, דלתות וחלונות מתכת עם זכוכית | מחירון עיבוד פתחים בקירות מחופים | מחירון סיכוך בלוחות פוליקרבונט | מחירון פיטינגים | מחירון יח' טיפול באוויר מסוג מפוח נחשון דקורטיביות מוזנות מים קרים | מחירון אביזרים לביוב | מחירון כבלי נחושת משוריינים | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון שתילת דשא והנחת דשא סינטטי | מחירון בידוד למחיצות ותקרות | מחירון כבלים ומגשרים | מחירון מוליכי נחושת | מחירון משטחי שיש | מחירון נספחים ואביזרים פולירול | מחירון יריעות לגגות ירוקים (גגות עם צמחיה) | מחירון יריעות ניקוז, הפרדה והגנה | מחירון שסתומים למיםבית משפט השלום בנצרת ת"פ 14655-06-09 אגף המכס והמע"מ - נצרת נ' משאייח' צפון בע&quo | בפני כב' השופט רון סוקול העוררת מועצה מקומית בנימינה-גבעת עדה ע"י ב"כ עו"ד ד' | בפני כב' השופטת נסרין עדוי המבקשת משטרת מרחב חוף / מטה מרחב חוף – חיפה נגד החשוד מיכאל חגייב < | לפני כב' השופטת עידית וינברגר מאשימה 1. ועדה מקומית לתכנון מורדות הכרמל נגד נאשמים 1. מאיר דהן ה | בפני השופטת דיתה פרוז'ינין – נשיאה חיים צבי ויספיש התובע נ ג ד המוסד לביטוח לאומי הנתבע החלטה 1. | לפני כב' השופט אליהו ביתן מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. שניר אזולאי בקשה לתסקיר קצין מבחן | בפני כב' השופטת יעל פרדלסקי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם גיא משה נחושתן <#2#> נוכחים: ב" | בית משפט השלום לתעבורה באשדוד פ"ל 3360-06-11 מדינת ישראל נ' חוזמן(עציר) 03 יולי 2011  O דחו | מספר בקשה:17 בפני כב' השופטת דליה גנות מבקשים פקיד שומה יחידה ארצית לשומה נגד משיבים החלטה בתארי | בית משפט השלום בכפר סבא ת"א 4044-09 שלגוגו בע"מ נ' שק מרדכי ואח' בפני כב' הרשם | בפני כב' השופט דורי ספיבק תובעים 1. אולגה ניסמונ שם בא כח צד א' ראשון טלפון עבודה בא כח צד א | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ב"ל 50503-06-11 מלסה נ' המוסד לביטוח לאומי תיק חיצוני: | בפני כב' השופטת עידית וינברגר מאשימה 1. ועדה מקומית לתכנון מורדות הכרמל נגד נאשמים 1. חגית ואלי | החלטה בתיק בש"א 11873/04 בבית המשפט העליון בש"א 11873/04 בפני: כבוד הנשיא א' ברק המבקשת: מ | לפני כב' הרשמת בכירה איריס ארבל-אסל תובעים 1. אליהו חברה לבטוח בע"מ נגד נתבעים 1. לוי בנימי | בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה תת"ע 9990-11-10 מדינת ישראל נ' סלע אילת 27 יולי 2011 בפני | בפני כב' השופט נאסר ג'השאן תובע קליזאר מסארוה נגד נתבעת AIG חברה לביטוח בע"מ פסק דין 1. | לפני:כב' השופט צבי פרנקל התובע: עמיאל אלכסנדר, ( ת.ז.-XXXXXX891) ע"י ב"כ: עו"ד גל | בית המשפט המחוזי בחיפה עמ"ת 11188-03-12 מדינת ישראל נ' מטר(עציר) תיק חיצוני: בפני כב' ה | החלטה בתיק בר"ש 5480/12 בבית המשפט העליון בר"ש 5480/12 לפני:כבוד השופט א' רובינשטיין המבקש | החלטה בתיק ע"א 4218/04 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 4218/04 בפני: כבוד הרשם יגאל מרזל המ | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 31043-03-11 רוקבן נ' רוקבן לבית מדהלה ז"ל ואח' 25 | לפני כב' השופט זכריה ימיני מבקשים 1. מרסל-צפורה בר חנן נגד משיבים 1. יריב בר חנן 2. ביטוח ישיר ח | בית משפט השלום בירושלים ת"פ 40767-06-10 מדינת ישראל נ' דבסאן 06 ספטמבר 2011 בפני כב' הש