Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/cities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/encities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rucities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 87

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arcities.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 88

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/fields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/enfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rufields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 117

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 118

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/subfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/ensubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rusubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 147

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arsubfields.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 148

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/pages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/enpages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/rupages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 179

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/arpages.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 180

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 233

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/featured.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/include/vars.inc.php on line 234

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/src/base.php on line 308
בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 9559-04-11 לויאן - השקעות בע"מ נ' ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז מ
מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/abcorgil/public_html/src/pdsearch.inc.php on line 52

Warning: file_put_contents(/home/abcorgil/public_html/data/lawyers/vars/judges.data): failed to open stream: No such file or directory in /home/abcorgil/public_html/src/pdsearch.inc.php on line 53
DOC
PDF

פסק דין

בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

עת"מ 9559-04-11 לויאן - השקעות בע"מ נ' ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז ואח'

בפני
כב' השופטת זהבה בוסתן

עותרים

לויאן - השקעות בע"מ

נגד

משיבים

1.ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכז
2.יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז מרכז
3.הועדה המקומית לתכנון ולבניה "שוקרות"

פסק דין

רקע:

1. העותרת, בעלת הזכויות במקרקעין הנמצאים בגבעת ברנר וידועים כחלקה 106 בגוש 3798, יזמה את תכנית בר/מק/260 שמטרתה שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לשטח לתחנת תדלוק דרגה ב' ושירותי דרך. תכנית בר/מק/260 אושרה על ידי המשיבה 3 – הועדה המקומית לתכנון ובניה "שורקות" (להלן: "הועדה המקומית") ופורסמה ברשומות ביום 15.7.08. כיום בנויה על המקרקעין תחנת תדלוק פעילה וחנות נוחות בשטח של 40 מ"ר (להלן:"תחנת הדלק" / "התחנה").

באוקטובר 2009, יזמה העותרת והגישה לועדה המקומית את תכנית מפורטת בר/מק/1/260 (להלן: "התכנית"), בה ביקשה להגדיל את זכויות הבניה בחנות הפועלת בתחנה, מ-40 מ"ר ל-130 מ"ר, במסגרת השטח הכולל המותר לבניה למטרות עיקריות.

2. ביום 22.12.09, דנה הוועדה המקומית בתכנית, כתכנית בסמכות הועדה המקומית ע"פ סעיף 62א(א)(6) לחוק התכנון והבניה תשכ"ה-1965 (להלן: "החוק" או "חוק התו"ב"), והחליטה להפקידה בכפוף להערות מהנדסת הוועדה המקומית. ביום 27.05.10, הופקדה התכנית.

3. הממונה על מחוז המרכז, בהתאם לסמכות שהואצלה לו על ידי שר הפנים, החליט לקבוע את התכנית כתכנית הטעונה אישור שר הפנים בהתאם לסעיף 109(א) לחוק. לאור זאת הועברה התוכנית לבדיקת לשכת התכנון המחוזית אשר קבעה כי אין זה בסמכות הוועדה המקומית לאשר את תוספת זכויות הבנייה, כפי שהתבקשה (נספח 5 לעתירה).
מהנדסת הוועדה המקומית והעותרת פנו לוועדה המחוזית, בבקשה שתאמץ את הליכי הפקדת התכנית שנעשו על ידי הועדה המקומית, כך שהמשך הטיפול בה ייעשה כתכנית בסמכות הוועדה המחוזית.

4. ביום 29.11.10, דנה הוועדה המחוזית בתכנית והחליטה לדחותה וכך נאמר בהחלטתה:
"תחנת התדלוק ממוקמת בתחום מחלף 40/411 שטרם נבנה ובתחום רביע שייעודו חקלאי. מעברה השני של דרך מס' 40, נמצא אזור מסחרי רחב היקף המכונה "בילו סנטר" ואזור התעסוקה "עקרון 2000". בנוסף, בתחום כמה מאות מטרים בודדים מתחום התחנה , נמצאות 8 תחנות תדלוק נוספות (ביניהן תחנת תדלוק של חב' פז הכוללת שטחי מסחר וחנות נוחות). חלקן של תחנות התדלוק האמורות כוללות שטחי מסחר וחלקן מתפקדות ללא שטחי מסחר כלל.
הוועדה סבורה שהאזור משופע בשטחי מסחר רבים ולא קיים מחסור בשטחים אלו גם לצורך חנות "נוחות" בתחנת תדלוק. כמו כן, השטח הנדון נמצא בתחום מחלף ואזור חקלאי, ולו לא הייתה נקבעת בו תחנת תדלוק לא הייתה הוועדה מאשרת בו זכויות בנייה כלל. הוועדה סבורה כי אין מקום לאשר בשטח תוספת שטח למסחר מעבר למה שאישרה הוועדה המקומית.
לדעת הוועדה יכולה התחנה להסתפק ב-40 המ"ר שאושרו ולתפקד כתחנת תדלוק, כפי שמתפקדות תחנות תדלוק נוספות באזור אשר אין בתחומן "חנות נוחות".
כפי שנחזה ההחלטה (שהתקבלה כנגד דעתו החולקת של נציג משרד השיכון) מושתת על שלושה נימוקים: קיומם של מתחם מסחר "בילו סנטר" ואזור התעשייה "עקרון 2000" בסמוך לתחנה; קיומן של תחנות דלק נוספות בסביבה שבחלקן קיימת חנות נוחות; תחנת הדלק מצויה באזור חקלאי.

5. בעקבות ההחלטה הדוחה את התוכנית, פנתה העותרת, ביום 28.12.10, למשיב 1 (להלן:"יו"ר הוועדה המחוזית") ובקשה כי תינתן לה רשות ערעור למועצה הארצית לתכנון ובניה (להלן:"המועצה הארצית").
ביום 02.02.11 דחתה יו"ר הוועדה המחוזית את הבקשה וקבעה:
"זכות הערר לפי סעיף 110 לחוק התכנון והבניה ניתנת על ידי כאשר לסוגיה הנדונה יש השלכה כלל ארצית, על מחוזית או במקרה בו מהות ההחלטה הינה עקרונית או חדשנית והיא מצדיקה העברת ההחלטה לגביה למועצה הארצית. הסוגיות בהן אתם מבקשים לערור בפני המועצה הארצית אינן עונות על קריטריונים אלה.
מטרת התכנית בר/1/260 הינה הגדלת זכויות הבניה למסחר ל-142 מ"ר בתחום תחנת התדלוק מאושרת הממוקמת ברביע המערבי במחלף הדרכים 40/411.
ועדת המשנה דנה בתכניתכם והחליטה לדחותה כאשר הנימוקים העקריים של הועדה הם כי האזור משופע בשטחי מסחר והתחנה ממוקמת באזור המוגדר כשטח חקלאי בו לא נכון להוסיף שטחי מסחר ולו לא היתה בו תחנת התדלוק לא היתה הועדה מוצאת לנכון לאשר במיקום זה מתחם מסחרי ולפיכך דחתה את התכנית.
בהתייחס לטענתך כי תמ"א 4/18 מחייבת הקמת "חנות נוחות" כחלק אינהרנטי מתחנת התדלוק הרי שלא מצאנו הוראה כגון זו. בסעיף 9.1 בהוראות התמ"א 4/18 נאמר כי: "אין בתכנית זו כדי לחייב את מוסדות התכנון להפקיד תכנית, לאשר תכנית או ליתן היתר ...". גם בסעיפים הקובעים את היקפי המסחר בתחנות התדלוק אין התכנית מחייבת הקמת שימושים אלו.
לגבי טענתך בצורך "בחנות נוחות" כמקום שרות ומנוחה עבור הנהגים הרי שאין הועדה שוללת את חשיבותם של אזורים אלו ככלל במקומות הראויים לכך אך אין הדבר מחייב הקמת חנות בכל תחנת תדלוק וכל בקשה כזו נבחנת לגופה כפי שנעשה אף במקרה זה.
השימוש לחנות נוחות, כמו כל שימוש אחר, אינו כזה שיש לאיש זכות קנויה בו, גם כאשר מדובר בתחנת תדלוק, ואישור חנות נוחות בתכנית אחת ודאי שאינו מחייב אישורה האוטומטי בכל תחנת תדלוק".

6. העתירה שבפני מכוונת כנגד החלטת הוועדה המחוזית מיום 29.11.10 לדחות את התכנית, וכנגד החלטת יו"ר הוועדה המחוזית מיום 02.02.11 לא לתת רשות לערער למועצה הארצית.

עיקר טענות העותרת:
7. החלטת הוועדה המחוזית מוטעית, בלתי סבירה ופסולה.

8. הנימוק כי מעברה השני של הדרך, עליה בנויה תחנת התדלוק, ישנו אזור המשופע בשטחי מסחר ("בילו סנטר" ו"עקרון 2000"), מחטיאה את החשיבות והייחודיות שיש לייחס ל"חנות נוחות" ויש בה כדי להשוות את "חנות הנוחות" לשטח מסחרי רגיל, בעוד שסוג השירות והצורך שבחנות נוחות שונה בתכלית משטחי מסחר אחרים הנמצאים בסמוך לתחנת התדלוק וככל הנראה לא מסופקים שם שירותי הסעדה קלה המאפשרים התרעננות חשובה כפי שמספקת "חנות נוחות", 24 שעות, 7 ימים בשבוע.

9. אחת ממטרותיה של תמ"א 4/18 (תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק זעירות, מכוחה הוגשה התכנית) היא "להבטיח אפשרות מנוחה ורענון לנהגים". על חשיבות מטרה זו, שנועדה להבטיח בטיחות בנסיעה, עמד בית המשפט העליון בעע"מ 1446/06 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז מרכז נ' השתתפויות בנכסים בישראל בע"מ (פורסם בנבו ולהלן:"עניין השתתפויות בנכסים") וקבע כי על דרך העיקרון יש לאשר "חנות נוחות" בתחנת תדלוק בדרך בין-עירונית (דוגמת התחנה נשוא העתירה) ויש לראות בה חלק אינהרנטי של התחנה.

10. בעובדה שקיימות תחנות תדלוק נוספות בסביבה, שכוללות בתוכן חנויות נוחות, יש כדי לחזק את הטעם להתיר חנות נוחות גם בתחנת התדלוק של העותרת.
בין מטרותיה של תמ"א 4/18 "להגביר התחרות ולשפר את מערך התדלוק והשירותים הנלווים לו". במקום בו מוגבלים היזמים להקמת תחנת תדלוק נטו ללא שירותים נוספים, התמריץ להקמת התחנה נפגע וספק אם תושג התכלית של "להגביר את התחרות". סירובה של הוועדה המחוזית לאשר את התכנית מקנה יתרון חד וברור לתחנות האחרות על פני העותרת, כך שמדובר בהפליה כלכלית שרירותית פסולה ואסורה, שיש לבטלה. על יתרון כלכלי זה עמד בית המשפט העליון בעניין השתתפויות בנכסים.

11. התחנה המוצעת אינה נמצאת באזור חקלאי פתוח, אלא בצמידות למשתלה חקלאית גדולה כך שבתוספת זכויות הבניה המבוקשת לא יהא כדי לפגוע באזור החקלאי ו/או לשנות את הסביבה הקרובה. המרקם החל על התחנה על פי תמ"א 35 הנו מרקם לפיתוח עירוני בו ניתן להקים תחנות דלק על פי סעיף 1 לתמ"א 4/18.
בדחיית התכנית מסוכלת אחת ממטרותיה הנוספות של תמ"א 4/18 "להבטיח שרות נאות לצרכנים של תחנות תדלוק", מכיוון שבשטח המבנה הקיים כיום לא ניתן לספק שירותים סניטריים בהיקף ובאיכות נאותים.

12. מפרוטוקול הדיון הפנימי אשר התקיים בוועדה המחוזית ביום 29.11.10 בעניינה של התכנית עולה כי הטעם האמיתי והיחיד בגינו סירבה הועדה המחוזית לאשר את התכנית, הוא העדר השלמתה עם עצם קיומה של תחנת התדלוק ולא מהנימוקים שמופיעים בגוף ההחלטה. עוד עולה מפרוטוקול זה שלוועדה המחוזית התנגדות עקרונית להקמתן של "חנויות נוחות" בתחנות תדלוק. מכאן העדר סבירותה של החלטת הוועדה.

13. לחלופין טוענת העותרת, כי יו"ר הוועדה המחוזית טעתה משלא התירה לה לערור למועצה הארצית. מתמ"א 4/18 ומפסיקת בית המשפט העליון למדים כי על דרך העיקרון יש להתיר הקמתן של "חנויות נוחות", ועל כן מדובר בשאלה חדשנית. לדיון בערר ישנה חשיבות עקרונית, ציבורית, כלל ארצית בעלת השלכה רחבה החורגת מעניינה הפרטי של העותרת כפי שהותווה בפסק הדין המנחה , עע"מ 3663/02 ועד שכונת עין כרם נ' הועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז ירושלים ואח', פ"ד נז(2) 882 (להלן:"עניין עין כרם"), וגם מטעמים אלה היה על יו"ר הוועדה המחוזית להיענות לבקשה.

14. הגישה השלטת בפסיקה היא הגישה הליברלית במתן רשות לערור. ההלכה הפסוקה אף הוסיפה וקבעה כי ייתכנו מצבים בהם ראוי יהיה להעניק רשות לערור גם מקום שכלל לא נפל פגם בהחלטת הוועדה המחוזית.

עיקר טענות יו"ר הועדה המחוזית והועדה המחוזית:

15. העותרת אינה מצביעה על פגם שנפל בהחלטת הועדה המחוזית או בהחלטת יו"ר הועדה המחוזית. החלטת הוועדה המחוזית נסמכה אך ורק על שיקולים תכנונים ובית המשפט מתבקש, בעתירה, להיכנס לנעליו של מוסד התכנון ולקבל החלטה תכנונית אחרת. הלכה היא, כי בית המשפט לא ימיר את שיקול דעתם של מוסדות התכנון להם ניתנה על פי דין סמכות ההחלטה, בשיקול דעתו. הדברים נכונים במשנה תוקף משמדובר בגוף מקצועי המרכז את הידע בענייני תכנון ובניה.
תחנת תדלוק אינה מחייבת קיומה של חנות נוחות, אלא אם ישנם שיקולים תכנונים המצדיקים קיומה של חנות נוחות. במקרה הנוכחי לא היו שיקולים תכנונים שהצדיקו תוספת בניה למטרת חנות נוחות.
הוועדה המחוזית לא התעלמה מצרכיהם של הנהגים, כטענת העותרת, אלא ציינה כי במקום כבר מצויים שטחי מסחר נרחבים, כמו גם חנויות נוחות בתחנות תדלוק אחרות בהמשך הכביש, בהן יוכלו הנהגים להתרענן.

16. אין לקבל את טענת העותרת, לפיה קיומן של תחנות נוחות בתחנות תדלוק סמוכות, מחייבת את הוועדה המחוזית לאשר חנות כזו גם לעותרת בשם עקרון השוויון ומניעת הענקת יתרון כלכלי לתחנות האחרות על פניה. אף טענת האפליה שבפי העותרת נטענה באופן כללי ללא פירוט הנסיבות שבהן אושרה חנות נוחות זו או אחרת לחלק מהתחנות.

17. העותרת מבקשת להסתמך על האוביטר שבפס"ד השתתפויות בנכסים ומתעלמת מהרציו שנקבע בו, ולפיו הועדה המקומית אינה מוסמכת לאשר תכנית לתחנת תדלוק שיש בה ייעודים נוספים. המשמעות היא, שחנות נוחות אינה חלק אינהרנטי מתחנת תדלוק והועדה המחוזית צריכה להפעיל את שיקול הדעת ולהתייחס לכל תכנית שמובאת לפניה. בית המשפט העליון אמנם הביע דעתו כי קיימת חשיבות לקיומם של אזורי שירות ומנוחה עבור נהגים, בפרט בדרך בין עירונית, אך לא קבע, כפי שטוענת העותרת, כי על דרך העיקרון יש לאשר חנות נוחות בכל תחנת תדלוק. קביעה כזו תייתר את תיקון 43 לחוק אשר הסמיך את הוועדות המקומיות לאשר תחנות תדלוק, שהן תחנות תדלוק נטו.

18. בהתייחס לטענת העותרת לפיה העובדה שהאזור בו מצויה תחנת התדלוק הינו אזור חקלאי אינו יכול להוות טעם לסירוב, במיוחד כאשר בסמיכות מצויה משתלה אשר ממילא מפרה את האזור החקלאי הפתוח, משיבה הועדה המחוזית כי הדבר מצוי במסגרת שיקול דעתה של הוועדה המחוזית שסברה אחרת. פגיעה בשטח פתוח אמנם אפשרית, אך עליה להיעשות בזהירות רבה ותוך הפעלת שיקול דעת רשויות התכנון.

19. לא ברור מהיכן שאבה העותרת את הטיעון שתמ"א 4/18 מחייבת אישורה של חנות נוחות מאחר ואחת ממטרותיה הינה הגברת התחרות ושיפור מערך התדלוק והשירותים הנלווים לו. הדבר אינו עולה בקנה אחד עם פרשנות בית המשפט העליון את החקיקה הקיימת. יתרה מכך, טענת העותרת כי הוועדה המחוזית מחויבת לאשר חנות נוחות באזור המיועד לחקלאות מכוח הוראות תמ"א 4/18 אינה נכונה נוכח סעיפים 8, 9.1, 9.2 לתמ"א 4/18 ופסיקת בית המשפט העליון בעניין השתתפויות בנכסים ובעניין עע"מ 2528/02 ועדת ערר מחוזית מחוז מרכז נ' פז חברת נפט בע"מ (פורסם בנבו; להלן "ענין פז").

20. החלטת יו"ר הוועדה המחוזית לדחות את בקשת העותרת להתיר לה לערור למועצה הארצית היא החלטה סבירה ונכונה, העולה בקנה אחד עם הפסיקה ואין כל עילה להתערב בה. העותרת לא הצביעה ולא שכנעה כי החלטת יו"ר הועדה המחוזית נגועה בחוסר סבירות קיצוני או בפגם אחר המאפשרים את התערבות בית המשפט לעניינים מנהליים, עד כדי ביטולה. העותרת לא הצביעה על כל טעם אחר, עובדתי או משפטי, אשר יש בו כדי להצדיק מתן רשות לערור.

21. בסעיף 110 לחוק התו"ב גלומה ההנחה כי לא בכל מקרה יש מקום ליתן רשות לערור למועצה הארצית. לכך מצטרפת ההלכה לפיה זכות הערעור אינה זכות טבעית או קנויה, אלא זכות הטעונה הוראה חוקית, הנחה זו נכונה ביתר שאת בהליכי תכנון ובניה. יש לפרש את סמכות מתן הרשות לערור שבסעיף 110 לחוק כסמכות חריגה ולא כסמכות שבשגרה, לאור מהותם ואופיים של ההליכים התכנוניים.
ערר למועצה הארצית לא נועד לאפשר בחינה בשנית של כל החלטות הוועדה המחוזית.
החלטת יו"ר הוועדה המחוזית עולה בקנה אחד עם ההלכה שנקבעה בעניין עין כרם. פרשנות מרחיבה של זכות הערר תהפוך את המועצה הארצית לערכאת ערעור על מכלול הנושאים שנדונו על ידי הוועדות המחוזיות, ותמנע ממנה למעשה לשמש מוסד הקובע מדיניות תכנון ארצית ומתווה מדיניות תכנונית כוללת.
המקרה הנדון אינו בעל נופך עקרוני אלא סוגיה נקודתית צרה ואין בה כדי להשליך על תחנות תדלוק אחרות בתחומי המדינה.

22. טענת העותרת כי במסגרת העתירה נדרשת שאלת מדיניות תכנונית הנובעת מפרשנות תמ"א 4/18, באילו נסיבות ניתן להקים "חנות נוחות" בתחנת תדלוק ומתי ניתן לסרב להקמתה, הינה טענה מטעה. אין מדובר בפרשנות תמ"א, אלא בהפעלת שיקול דעת תכנוני.

הוועדה המקומית:

23. הוועדה המקומית ביקשה לפטור אותה מלהגיש תגובה לעתירה, והודיעה שתכבד כל פסק דין שינתן, בקשה לה נעתרתי, בהחלטתי מיום 12.05.11.

דיון והכרעה:
החלטת הועדה המחוזית -
24. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובצרופותיהם ושמעתי טענות הצדדים, דעתי היא, כי החלטת הועדה המחוזית, שדחתה את תכנית בר/1/260 חורגת ממתחם הסבירות, התקבלה על יסוד שיקולים לא עניניים ועל כן דין העתירה כנגד החלטת הועדה המחוזית להתקבל.

25. אזכיר, בית המשפט לעניינים מנהליים אינו בוחן את שיקול הדעת המקצועי שעומד בבסיס החלטות גופי התכנון, ונמנע מלהתערב בהחלטות של גופים אלה כל עוד לא נמצא בהן פגם מנהלי בולט. העולה מהאמור הוא כי בית משפט לעניינים מנהליים לא יחליף את שיקול דעתו בשיקול דעת רשויות התכנון והוא יתערב בהחלטה רק אם שוכנע שהיא חורגת באופן בולט ממתחם הסבירות או קיים בה פגם מתחום המשפט המנהלי. וכך נקבע בפסיקה בעניין זה:
"כלל נקוט הוא בידנו כי בית המשפט אינו שם עצמו בנעליהן של רשויות התכנון ואין הוא מעמיד את שיקול דעתו שלו תחת שיקול דעתן המקצועי של אותן רשויות. התערבותו של בית - המשפט בהחלטות של רשויות התכנון נעשית במשורה, בעילות מובהקות המצדיקות התערבות במעשה המינהלי, כגון: חריגה מסמכות, חוסר תום- לב או חריגה קיצונית ממתחם הסבירות" (עע"מ 2418/05 מילגרום נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה [פורסם בנבו] פס' 9 (2005) ; ראה גם בג"צ 2920/94 אדם טבע ודין נ' המועצה לתכנון ובניה ; בג"צ 10013/03 ראש עירית סכנין נ' המועצה הארצית).

בענייננו, בעוד שהעותרת טוענת כי החלטת הועדה המחוזית חורגת ממתחם הסבירות טוענת הועדה המחוזית כי לא נפל פגם בהחלטת הועדה המחוזית ומדובר בהחלטה תיכנונית שביהמ"ש לעניינים מנהליים לא יתערב בה ולא ישים את שיקול דעתו תחת שקול דעתה.

26. תמ"א 4/18, נועדה לקדם את הרפורמה במשק הדלק, במטרה להגביר את התחרות ולשפר את מערך התדלוק והשירותים הנלווים לו בתחום המדינה. מטרותיה של תמ"א 4/18 נקבעו בסעיף 2:
" 1) להבטיח שרות נאות לצרכנים של תחנות תדלוק.
2) למנוע מפגעים תחבורתיים, בטיחותיים, חזותיים, סביבתיים ותברואתיים לרבות זיהום מי התהום, עקב הקמתן והפעלתן של תחנות תדלוק.
3) להתאים את מערך תחנות התדלוק לצרכי האוכלוסייה במדינת ישראל.
4 להבטיח אפשרות מנוחה וריענון לנהגים בכלל ולנהגי כלי רכב מורכב בפרט בתחנות תדלוק בדרכים בינעירוניות.
5) לקבוע הוראות למיקומן של תחנות תדלוק והוראות לתכנונן, להקמתן ולהפעלתן על מנת לאפשר את השגת המטרות." (ההדגשות בקו אינן במקור-ז.ב).

27. סעיף 6 לתמ"א 4/18 מדרג את תחנות הדלק לחמש דרגות – בחלק מהדרגות (ובכלל זה תחנת תדלוק מדרגה ב') ניתן להקים בתחנת תדלוק מסעדה, בית קפה או קיוסק, חנות מרחב מוגן וכן שירותים הנדרשים ישירות לתפעול תחנת התדלוק.

28. סעיף 9.1 לתמ"א 4/18 קובע כי אין בתמ"א כדי לחייב מוסד תכנון לאשר את כל השימושים המותרים על פי סעיף 6. כך אף עולה מדברי ההסבר לתכנית:
"שינוי 4 מבהיר ומדגיש כי אין כל חובה על מוסד תכנון להפקיד, לאשר תכנית או ליתן היתר לתחנת תדלוק גם אם היא עומדת בכל הוראות התמ"א ומפרט את מגוון השיקולים שעל מוסד התכנון לשקול בעת בחינת תכנית או מתן היתר (לפי ס' 8).
כמו כן הובהר כי למוסד התכנון נתון שיקול דעת לאשר את מלוא הבינוי המוצע או חלקו ואת מלוא השימושים או חלקם וכן לקבוע מגבלות ותנאים נוספים בתכנית, על פי שיקול דעתו".
השיקולים שעל מוסד התכנון לשקול בבואו לאשר תחנת דלק מנויים בסעיף 9.2 לתמ"א והם כוללים היבטים "סביבתיים, נופיים, חזותיים, תחבורתיים, ובטיחותיים ואת תחנות התדלוק באזור, הן הקיימות והן תחנות שטרם הוקמו והנכללות בתכנית מאושרת או מופקדת או שניתן להן היתר על פי סעיף 8".
סעיף 9.3 מעניק למוסד התכנון סמכות להפעיל שיקול דעת אם לאשר את כל השימושים המפורטים בסעיף 6 לפי דרגת תחנת התדלוק או את חלקם, ולקבוע את היקף הבינוי על פי סעיף 6 ואף לקבוע איסורים והגבלות נוספים.

מכאן, שעל פי הוראות תמ"א 4/18 למוסד התכנון הסמכות להפעיל שיקול דעת בנוגע לתוספת השטח המתבקשת בחנות הנוחות. נשאלת השאלה האם בהפעילה את שיקול הדעת במקרה הנוכחי, שקלה הועדת המחוזית את השיקולים הרלוונטיים או חרגה ממתחם הסבירות, כטענת העותרת.
ודוק, אין עסקינן בשיקולים להקמת תחנת תדלוק אלא בתחנת תדלוק שכבר עומדת על תילה ואף קיימת בה חנות נוחות. לפיכך השיקולים אם להקים במקום זה תחנת תדלוק אם לאו שוב אינם עומדים לדיון. השיקולים אם לאשר את הרחבת חנות במקום בו מצויה תחנת תדלוק וחנות נוחות, מצומצמים יותר וככלל (על דרך העקרון כפי שנאמר בפסיקה), בהעדר מניעה, יש לשקול בחיוב התרת הרחבת החנות לרווחת ציבור הנהגים.

29. בהחלטתה ציינה הוועדה המחוזית שלושה שיקולים תכנונים המצדיקים לדעתה את דחיית התכנית. מיקומה של תחנת התדלוק בתחום מחלף 40/411 שטרם נבנה ובתחום רביע צפון מערבי של המחלף שייעודו חקלאי; קיומו של אזור מסחרי רחב היקף ("בילו סנטר") ואזור תעסוקה ("עקרון 2000"), מעברה השני של דרך 40; הימצאותם של תחנות תדלוק נוספות שחלקן כוללות שטחי מסחר וחנות נוחות מאות מטרים בודדים מתחום התחנה. הועדה המחוזית סברה כי האזור רווי בשטחי מסחר רבים ואין מחסור בשטחים אלו גם לצרכי חנות נוחות בתחנת תדלוק, ואם לא הייתה מאושרת בעבר תחנת התדלוק במקרקעין לא הייתה מאשרת בו זכויות בנייה כלל. לאור האמור, כך לדעת הועדה המחוזית, תחנת התדלוק יכולה להסתפק ב- 40 מ"ר שאושרו לה ולתפקד כתחנת תדלוק.
בית המשפט העליון בענין השתתפויות בנכסים וועדת הערר בערר 147/10 גלובוס סנטר נדל"ן בע"מ נ' הועדה המקומית זמורה (פורסם בנבו; להלן ענין "גלובוס סנטר") סברו כי חנות נוחות אינה עונה על אותם צרכים עליהם עונה מרכז מסחרי .
פרשנות זו גם עולה בקנה אחד עם תכלית תמ"א 4/18 כפי שבאה לידי ביטוי בסעיף המטרות (סעיף 2 שצוטט לעיל).
כפי שאבהיר להלן בחינת השיקולים "התיכנוניים" כפי שבאו לידי ביטוי בהחלטת הועדה המחוזית אינן עומדות, בנסיבות העניין במתחם הסבירות והרלוונטיות.

30. לענין הטעם הראשון – מעברה השני של הדרך עליה נמצאת תחנת הדלק ישנו אזור המשופע בשטחי מסחר – אני סבורה כי טעתה ועדת הערר בהבנת מטרת הכללתם של חנויות נוחות בין השימושים המותרים בתחנת דלק.
טענה דומה נידונה בענין גלובוס סנטר ומקובלים עלי דברי ועדת הערר באותו ענין:
"... אנו מקבלים את טענת העוררת לפיהן אין בחנויות נוחות כנ"ל ....כדי להוות תחרות למרכז מסחרי סמוך שכן בבסיס תכליתה יצירת אפשרות רענון לנהגים, רכישה של משקאות, חטיפים מזון קל, וצרכים מזדמנים. חנות כזו מטיבה אינה יכולה להתחרות בהיצע או במחירי עסקים בשטחים נרחבים במסגרת מרכז מסחרי".
אף אני בדעה כי חנות נוחות אינה דומה ואינה עונה על אותם צרכים עליהם עונה מרכז מסחרי. חנות נוחות נועדה למנוחה והתרעננות והינה מסוג השירותים אותם מצפה נהג למצוא בכל תחנת תדלוק ואין לסווגה כ"חנות מסחרית" המתחרה בשטחי מסחר סמוכים. המוצרים שניתן לרכוש בה הם מוצרים מזדמנים, "על הדרך", שבעבורם לא יעזבו נהגים את מכוניותיהם וילכו למרכז המסחרי ולהיפך, רכישת מוצרים במרכז מסחרי מיועדת לקניות מסוג אחר. אין להניח כי הנזקקים למרכז המסחרי ילכו לתחנת התדלוק כדי לרכוש את המוצרים המוצעים במרכז המסחרי. קיומם של מרכז מסחרי וחנות נוחות בסמיכות אינם מפריעים זה לזה שכן הם נועדו לספק מטרות שונות גם אם המוצרים הנמכרים בשניהם זהים בחלקם.

לענין הטעם השני - בסמוך לתחנת התדלוק קיימות תחנות תדלוק נוספות – לענין זה אני סבורה כי משאושרה תחנת דלק בסמיכות לתחנה אחרת אין מקום לשיקול זה. נהפוך הוא, זהו שיקול המחייב מתן אפשרות לפתיחת חנות נוחות גם בתחנת דלק הנוספת שאם לא כן סרוב על בסיס נימוק זה (נימוק כלכלי) מהווה אפליה פסולה. אם סברו ועדות התכנון שאין צורך בתחנות תדלוק בסמיכות האחת לשניה לא היה צריך לאשר את הקמת תחנת הדלק מלכתחילה. עצם העובדה שמוסדות התכנון סברו כי יש מקום לאשר תחנת דלק בסמיכות לאחרת שוללת מניה וביה את השיקול האמור.

לענין הטעם השלישי – התחנה ממוקמת באיזור חקלאי - תמ"א 4/18 מתירה הקמת תחנות דלק באזור חקלאי. בין מטרות תמ"א 4/18 מנוי גם הצורך "להבטיח אפשרות מנוחה וריענון לנהגים..." ולכן, משכבר קיימת תחנת דלק שהוקמה בשטח חקלאי, תוספת בניה של 90 מ"ר כאשר בסמוך לה נמצאת משתלה אינה משנה את המרקם החקלאי.
יאמר כי הועדה המחוזית בהחלטתה ובטיעוניה לא התמודדה עם עובדת קיומה של המשתלה הסמוכה.

31. יתרה מכך, אני סבורה כי השיקולים התכנוניים, אינם השיקולים היחידים (או שמא יאמר האמיתיים) עליהם מושתת החלטה הועדה המחוזית.
עיון בפרוטוקול הדיון של הועדה המחוזית (נספח 7 לעתירה) מגלה כי ההנמקה "החיצונית" שבאה לידי ביטוי בהחלטה אינה זהה לשיקולים "הפנימיים" עליהם נתנה הועדה את דעתה במהלך הדיון. עיון בפרוטוקול מגלה את השיקולים האמיתיים לסירוב הועדה. די לקרוא (ולא להאמין) את פרוטוקול הדיון הפנימי במלואו כדי להבין כי לא שיקולי תכנון (או למצער לא לבדם) עמדו בבסיס ההחלטה, וכי ההחלטה אינה משקפת את
השיקולים האמיתיים. להלן פרוטוקול הדיון הפנימי שנערך בועדה:
"דיון פנימי
גב' רימה גנזל: אתם זוכרים היה דו"ח של שטחים מסחריים בכל האזור, מה היה שם,
מר בני חיים: זה רק תחנת דלק,
גב' שפרה פרנקל, יו"ר: יש 300 מ', פחות מ-300 מ', בוא תראה, אני אראה לך איפה. פה יש של פז, ילו, פה.
מר בני חיים: אבל תחנה אמרת שהוחלט להקים אותה. התחנה הוקמה.
גב' שפרה פרנקל, יו"ר: הוחלט אבל הם עשו פה תרגיל. הם הלכו לועדה המקומית, הם ידעו שהועדה המקומית תתן להם,
מר בני חיים: בסדר, זכותם.
גב' שפרה פרנקל, יו"ר: עכשיו הם באים אלינו ועושים השלמות? שיישארו עם התחנת דלק, למה צריך חנות ילו שם. בוא תסביר לי למה. יש אזור תעשיה ענק, יש שם סופרים, יש 200 מ' משם תחנת דלק עם חנות. למה צריך חנות? לא השתכנעתי.
מר בני חיים: אני אסביר לך, על ההגיון. סך הכול הולכים לבנות עוד תחנת דלק. מאושר, על זה אתם לא יכולים לעשות כלום, נכון? עכשיו אנחנו רוצים שתחנת הדלק הזאת תתפקד יפה, בשירות, תיראה טוב ותתפקד יפה.
גב' רימה גנזל: היא צריכה למכור רק דלק.
מר בני חיים: היא צריכה לתת שירות למי שבאים, לשרת אותם.
גב' רימה גנזל: שירותים. זה הכל.
מר בני חיים: מי שבא לקנות דלק הוא רוצה גם באותו זמן לשתות, לאכול.
גב' רימה גנזל: לא, הוא בא מרחובות.
מר בני חיים: אתם חושבים שתחנה תתפקד כלכלית, תיראה טוב, תשרת את האנשים, עוד 100 מ'.
גב' שפרה פרנקל, יו"ר: לא, יש באזור הזה כל כך הרבה תחנות דלק ויש הרבה שטחי מסחר, ויש הרבה חנויות, וזה לא הבעיה.
מר בני חיים: אבל מי שבא לתחנת דלק כבר רוצה,
גב' רימה גנזל: שייכנס לתחנה אחרת.
גב' שפרה פרנקל, יו"ר: בני יכול להיות שמה שאתה אומר נכון אם המחלף היה מבוצע במלואו. יכול להיות שאם המחלף היה מבוצע עם כביש 411 זה היה נכון. אולי זה היה נכון, למרות שאני בספק גם כן. ואז היו נכנסים בדרך שירות, היום אין עוד כלום. דרך השירות הוא סולל קטע ממנה.
מר בני חיים: אבל תהיה תחנת דלק. במקום הומה, ויבואו אנשים,
גב' שפרה פרנקל, יו"ר: אי אפשר לעשות שם קיוסק, 40 מ"ר אי אפשר למכור שתיה?
מר בני חיים: לדעתי,
מר איתן יעקובסון: בני אתה במיעוט.
מר בני חיים: עוד הפעם, אני בדעה שצריך, אני מתנגד לא לתת להם.
גב' רימה גנזל: בני כמה שפחות תחנות יותר טוב.
מר בני חיים: אבל התחנה מוקמת. היא מוקמת, צריך שתיראה טוב, תתפקד טוב, כולה עוד 100 מ'.
גב' רימה גנזל: קיבלת משהו, צריך להגיד תודה רבה ולהסתפק.
מר איתן יעקובסון: לא לקחת את כל היד.
מר בני חיים: אני לא עושה התחשבנות, אני מסתכל על הציבור. כשאני נכנס, אם אני נכנס לתחנת דלק למקום הזה,
גב' רימה גנזל: אני בחיים לא קונה שום דבר בתחנת דלק חוץ מדלק.
מר בני חיים: חנויות הילו נחמדות, לפעמים אני נכנס לפעמים לא נכנס,
גב' רימה גנזל: בחיים לא נכנסת, לא צריך. הן סתם יקרות. אחסנה בניגוד לכל החוקים, מים בחוץ אחר כך הסרטן חוגג. בקבוקי מים שמאחסנים בחוץ בניגוד לכל התקנות של האחסנה. כל הפלסטיק נכנס ישר ל,
(מדברים ביחד)
גב' שפרה פרנקל, יו"ר: טוב, אנחנו מחליטים לא לאמץ את הליכי ההפקדה ולא לאשר את הפקדת התכנית. האזור לדעתנו משופע בשטחי מסחר רבים ולכן אין הועדה סבורה כי יש צורך בתוספת מסחר לחנות נוחות, לא חושבים שצריך פה חנות נוחות, אפשר להסתפק פה רק בתחנת דלק ושירותים מינימליים.
גב' רימה גנזל: בני מסתייג.
גב' שפרה פרנקל, יו"ר: נציג שר השיכון מסתייג מהחלטה זו.
(מדברים ביחד)
גב' רימה גנזל: חנויות באזורים שמיועדים לחנויות, תחנה איפה שצריך לתת דלק. הם גם דרך אגב לא פעם סוגרים ופותחים את המסעדות, אף אחד לא מחזיק מעמד. שמת לב? כל פעם מישהו סוגר ופותח".
כפי שניתן להתרשם, עמדת יו"ר הועדה הגב' פרנקל הושפעה מתחושתה שהעותרת "עשתה תרגיל" וקודם ביקשה לאשר לה תחנת דלק בסמכות הועדה המקומית ורק אחר כך ביקשה להגדיל אותה לאחר שכבר היתה קיימת ועל כך יצא קצפה "עכשו הם באים אלינו ועושים השלמות? שישארו עם התחנת דלק". הגב' גנזל, נציגת משרד הבריאות קיבלה את החלטתה על יסוד העובדה שהיא "בחיים לא נכנסת" ו"קיבלת משהו צריך להגיד תודה רבה ולהסתפק" .
אמנם, בין לבין עלו גם השיקולים כפי שבאו לידי ביטוי בהחלטת הועדה המחוזית, אך הרושם הנוצר הוא כי השיקולים התכנוניים נאמרו רק מן השפה ולחוץ ואילו השיקולים האישיים הם שהכריעו .

32. פסק הדין השתתפויות בנכסים עסק בשאלה אם בסמכותה של ועדה מקומית, לאשר ייעודים נוספים שאינם כלולים באזור מעבר לתחנת תדלוק במובן הצר בהתאם לסעיף 62א(א)(10) לחוק התו"ב. המשנה לנשיאה כבוד השופט ריבלין (אליו הצטרפו כב' השופטים חשין וארבל) סבר כי:

" ....... בעידן המודרני תחנת תדלוק כוללת, וצריכה לכלול שירותים נוספים מעבר לאספקת דלק גרידא. תחנות הדלק המודרניות משמשות - נוסף על היותן מקור לאספקת דלק - גם אזורי שירות ומנוחה (rest area) לנהגים. חשיבותם של אזורי השירות והמנוחה עבור הנהגים היא רבה; עצירה להתרעננות במהלך הנסיעה תורמת תרומה משמעותית לבטיחות הנסיעה. זאת בעיקר בדרך בין-עירונית, בה מרחקי הנסיעה ארוכים, אפשרויות המנוחה מעטות ועצירה להתרעננות עשויה להשפיע באופן מכריע על ערנותו של הנהג. משכך, לכל הפחות כאשר מדובר בדרך בין-עירונית, לטעמי רצוי, על דרך העיקרון, כי תחנות דלק יכללו אזורי מנוחה והתרעננות ולא שירותי אספקת דלק גרידא. רק כך יותאמו דיני התכנון והבניה למציאות המודרנית ולצרכי הנהגים, תוך קידום המטרה של הגברת הבטיחות בדרכים. " (ההדגשה שלי – ז.ב.).

בענין גלובוס סנטר אמרה ועדת הערר:
"מכאן כי קיים שיקול דעת לועדה המקומית בנוגע לאותו אלמנט (עצם קיומה וגודלה של חנות נוחות).
יחד עם זאת, הכלל (שלא לומר האידאל) מגולם בהוראת סעיף 6 המפורט לעיל"

נראה כי שיקולים אלה לא עמדו לנגד עיני הועדה המחוזית שעה שדנה בעניינה של העותרת. ונזכיר, עסקינן בהרחבת חנות נוחות בתחנת דלק קיימת ולא באישור תחנת דלק חדשה.

33. מכל האמור לעיל אני סבורה כי החלטת הועדה המחוזית התבססה על שיקולים בלתי סבירים.

החלטת יו"ר הוועדה המחוזית
34. למעלה מהצורך אוסיף כי אם הייתי מגיעה למסקנה שהחלטת הועדה המחוזית אינה חורגת ממתחם הסבירות, לא היה מקום ליתן רשות לערור על החלטת הוועדה המחוזית בפני המועצה הארצית והחלטת יו"ר הועדה המחוזית היתה החלטה סבירה.

35. סעיף 110 לחוק התו"ב, שכותרתו "ערר בפני המועצה הארצית", מסדיר את רשות הערר על החלטת הוועדה המחוזית וזו לשונו:

"(א) על החלטת ועדה מחוזית בדבר אישור תכנית או דחייתה רשאים לערור בפני המועצה הארצית כל אחד מאלה:
(1) בזכות -
(א) שלושה חברי הועדה המחוזית כאחד ;
(ב) ועדה מקומית או רשות מקומית הנוגעת בדבר ;
(2) ברשות יושב ראש הועדה המחוזית -
(א) מגיש התכנית ;
(ב) מי שהתנגדותו לתכנית נדחתה ;
(ג) מי שהשמיע טענות לפי סעיף 106(ב).
(ב) – (ו) ...
(ז) הודעה על ההחלטה בערר תינתן לצדדים תוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה".

36. על פי סעיף 110(א)(2) לחוק, אין זכות אוטומטית לערור למועצה הארצית, אלא יש ליטול רשות לכך, מיו"ר הוועדה המחוזית. הסעיף אינו כולל מבחנים מפורשים באשר למסגרת שיקול הדעת של יו"ר הועדה המחוזית ואלו הוסדרו בצורה כללית בפסיקה. הכלל המנחה הוא שהמועצה הארצית נועדה לשמש כערכאת ערר במקרים בהם עסקינן בהשלכות כלל ארציות, או כלל מחוזיות או שקיימת סוגיה בעלת חשיבות מיוחדת לרבות ציבורית תכנונית וכד', אשר מצדיקות העברתן לעיונה ובחינתה של המועצה הארצית.
וכך מוצאים הדברים ביטוי בעע"מ 3663/02 ועד שכונת עין כרם נ' הועדה המחוזית, פ"ד נז(2) 882, 892 (מפי כב' השופט אור):
"יש לפסוע בעניין זה צעד אחר צעד, כאשר כל מקרה ייבחן לגופו לפי נסיבותיו הספציפיות. בשלב זה הייתי מסתפק באמירה הכללית בלי למצות ובלי לפרט, שכדי שתינתן רשות ערעור למועצה הארצית, נדרש שהעניין יהיה חשוב עד כדי הצדקה לערב את המועצה אם בשל היותו בעל השלכה רחבה, אם בשל אופיו העקרוני, אם בשל היותו מלווה ברגישות ציבורית מיוחדת ואם בשל היותו נתון למחלוקת ציבורית קשה". (ההדגשות בקו אינן במקור-ז.ב)

37. לאחר שעיינתי בהחלטת יו"ר הוועדה המחוזית, אני סבורה שאמות המידה שהנחו אותה בהחלטתה היו: היות התכנית נקודתית ובהיקף מצומצם, אופייה של המחלוקת כמחלוקת מקומית הנעדרת חשיבות, השלכה רחבה, אופי עקרוני, רגישות ציבורית או מחלוקת ציבורית קשה. שיקולים אלה נכונים כשלעצמם ואינם מצדיקים מתן רשות ערעור למועצה הארצית.

38. סוף דבר הוא כי העתירה מתקבלת בחלקה במובן זה שאני מורה על ביטולה של החלטת הועדה המחוזית מיום 29.11.10, אשר דחתה את תכנית בר/1/260 וכפועל יוצא מתאשרת תכנית בר/1/260.
העתירה כנגד החלטת יו"ר הועדה המחוזית מיום 2.2.11, נדחית.
המשיבה 2, תשלם לעותרת את הוצאות המשפט ושכר טרחת עו"ד בסכום כולל של 20,000 ₪.

ניתן היום, א' אדר תשע"ב, 24 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

20 מתוך 20

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מנועים קרובים אל | חקלאות קרובים אל | יציקה קרובים אל | מיזוג אוויר קרובים אל | חממות קרובים אל | בתי משפט קרובים אל | כבלי וחוטי חשמל קרובים אל | חוגים וסדנאות קרובים אל | מיכלים קרובים אל | מיכון חקלאי קרובים אל | מערכות ארגוניות קרובים אל | מזרנים קרובים אל | אלקטרודות קרובים אל | אלומיניום קרובים אל | מדע קרובים אל | חוגים וסדנאות קרובים אל | גלריות וחנויות צילום קרובים אל | רנטגן קרובים אל | שירות - חלפים לרכב קרובים אל | דוגמנות קרובים אל מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות צביעה | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון עבודות טיח | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון מיכלי התפשטות | מחירון תכונות פלסטיות ותכונות מכאניות | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון אגרגטים (בשער המפעל) | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון צנרת ומשאבות סחרור | מחירון תיבות CI | מחירון מיכלים לכימיקלים ולדשן מפוליאתילן | מחירון בדיקות קונסולידציה ומייט | מחירון תוספות למחירי החיפויים בהרכבה יבשה | מחירון חלון מסתובב אופקי, חלון מסתובב אנכי (מתהפך | מחירון ספחים לצנרת לחץ E.P.D.H | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון תערובות מלט לריצוף ו | מחירון בדיקות צפיפות שדה | מחירון שיפולים )פנלי | מחירון מונובלוק | מחירון צבעי חוץ לקירות | מחירון חומרי איטום צמנטיים | מחירון תוספות למחירי החיפויים בקירות | מחירון מערכות איוורור וסינון אב"כ | מחירון כלונסאות בטון מבוצעים בשיטת C.F.A | מחירון אגרגט מחצבה | מחירון תקרות וגגות בטון מלא | מחירון רעפי בטון | מחירון אסלות מחרס | מחירון כלונסאות בטון בקדיחה יבשה | מחירון מכסים אובליים מברזל יציקה לשוחות בקרה | מחירון נורות (אוזרם או פיליפס)החלטה בתיק בג"ץ 3274/15 בבית המשפט העליון בג"ץ 3274/15 לפני:כבוד השופט א' שהם העותר:אברהם | החלטה בתיק ע"א 2381/06 בבית המשפט העליון ע"א 2381/06 וערעור שכנגד בפני: כבוד השופטת א' חיו | בפני כב' הנשיאה דבורה ברלינר, אב"ד כב' השופט ג'ורג' קרא, ס"נ כב' השופט | בית משפט השלום בקריות ת"א 45100-11-11 ויינטראוב ואח' נ' שומרה חברה לביטוח בע"מ תיק | בית משפט השלום בחיפה ת"א 5812-06-08 וקנין נ' איי אס אס - אשמרת בע"מ ואח' תיק חיצונ | לפני כבוד ה שופטת בכירה אטליא וישקין המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים שמואל ברונרוט <#1#> ב"כ | בפני כבוד ה שופטת סיגלית גץ-אופיר תובעים נגד נתבעים החלטה תיק זה עניינו נזקים נטענים כתוצאה מתאונת ע | בפני כב' השופט ד"ר שאול אבינור המבקשת מדינת ישראל נגד החשוד הרצל כחלון <#1#> נוכחים: נצי | בפני כב' השופטת אוסילה אבו-אסעד מבקשים 1. מדינת ישראל נגד משיבים 1. עסאם עאסלה בקשה לעדכון פרטי | מספר בקשה:3 בפני כבוד ה רשמת בכירה איילת הרץ-טופז-אחיעזר נתבעים נגד תובעים החלטה לאור הודעתו של עו&q | החלטה בתיק רע"א 3618/13 בבית המשפט העליון רע"א 3618/13 לפני:כבוד הנשיא א' גרוניס המבקשים א | פסק-דין בתיק בג"ץ 4171/14 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 4171/14 לפני:כב | בפני כב' השופט ליאור ברינגר תובעים 1. אלי כלפון נגד נתבעים 1. עו"ד אריה שוורץ התראה על מחיק | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. פיתוח משותף (חוף תכלת - ווילף) בע"מ 2. החברה לפיתוח חו | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 24666-03-11 ווקנין נ' שמש אדומה אירועים בע"מ ואח' | בית משפט השלום בחיפה ה"ת 56305-01-12 והבה והבה חוויה קולינרית בע"מ נ' המשרד להגנת הסבי | החלטה בתיק ע"א 9128/11 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 9128/11 - ט' לפני:כבוד הרשמת ליאת בנ | בית משפט השלום בראשון לציון תא"מ 3563-02-12 ברבר נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ואח' תיק | בפני כב' השופטת לובנה שלאעטה חלאילה תובעת שלמה רכב בע"מ נגד נתבע מוחמד עותמה פסק דין 1. עסק | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. קרדן רכב בע"מ נגד נתבעים 1. יאמן עזאם 2 | 63310-01-14 בפני כב' השופט עידו כפכפי המבקשת מדינת ישראל נגד המשיב חיים טורזמן (עציר) <#2#> נ | לפני כב' הרשמת רות וקסמן מבקשים 1. שמואל חיים לידני נגד משיבים 1. אופרייט ליס בע"מ הודעה בע | בית משפט לתביעות קטנות בקריות ת"ק 3316-05-11 בכר ואח' נ' נגב קרמיקה שיווק (1982) בע&quo | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט אורי גולדקורן מבקשת אסנת סבן נגד משיבים החלטה מאחר ולא צורפו לבקשה או | בית משפט השלום בעכו 25 יולי 2012 ת"פ 28463-07-12 מדינת ישראל נ' חג'אזי(עציר) בפני כב