מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית משפט השלום בנתניה

21 פברואר 2012
ת"א 26032-01-12 פדר נ' איפראימוב

בפני
כב' השופטת הבכירה אביבה טלמור

המבקש

אופיר פדר

נגד

המשיבה

פולינה איפראימוב

החלטה

בפני בקשה שהוגשה ביום 12.1.12 על ידי עו"ד אופיר פדר (להלן: "המבקש") כנגד איפראימוב פולינה (להלן: "המשיבה") למתן צו מניעה זמני האוסר על "המשיבה ו/או מי מטעמה לשאת ולתת ו/או להתקשר עם צד שלישי כלשהו ו/או לעשות כל פעולה במקרקעין המצוי ברח' הקליר 12 נתניה, והידוע כחלקה 116 בגוש 8242 הרשום בלשכת רישום מקרקעין נתניה (להלן "נכס המקרקעין") וכך גם "לאסור על המשיבה ו/או ב"כ ו/או מי מטעמה לבצע דיספוזיציה כלשהי בנכס".

בד בבד עם הגשת בקשת המבקש למתן צו מניעה זמני הוגשה על ידו תביעה כספית ע"ס 59,092 ₪ כשמהות התביעה: "חוזית, כספית, עשיית עשר ולא במשפט, צו עשה".

ביום 12.1.12 קבע בית המשפט בהחלטתו כי אינו מוצא מקום לדון בבקשה למתן צו המניעה הזמני במעמד צד אחד, הורה על הגשת תגובת המשיבה לבקשה בכתב ונקבע מועד לדיון בבקשה למתן צו המניעה הזמני במעמד הצדדים.
ביום 19.1.12 הוגשה תגובת המשיבה לבקשה.
ביום 30.1.12 התקיים דיון בביהמ"ש בנוכחות הצדדים.

לטענת המבקש נהגה המשיבה בחוסר תום לב כלפי המבקש, עורך דין במקצועו, אשר ייצג את המשיבה וטיפל באופן מקצועי ומסור בתיק המשיבה לצורך גביית חוב המגיע לה מאת דורון יפת ואח' (להלן:"החייבים") וזאת במשך כ- 5 שנים בהם עבד עבודה קשה ומאומצת כאשר בסופו של יום "כשהטיפול הגיע לישורת האחרונה וזאת נוכח פעולתו של המבקש להתמנות ככונס נכסים על נכס מקרקעין, וזאת לאחר שבמסגרת מו"מ ארוך ומייגע הצליח להשיג הסכמת החיובים לכך – ובכתב פעלה המשיבה ללא סיבה להעברת הטיפול בתיק לעורך דין אחר, וזאת תוך שהיא פועלת באופן חד צדדי, ובחוסר תום לב, תוך שהיא שוללת מהמבקשת את זכותו לקבלת שכ"ט עו"ד ושכ"ט כונס הנכסים וכל זאת – מבלי לאפשר למבקש להנות מפרי עמלו – עליו עמל במשך כ- 5 שנים".

המבקש הדגיש בבקשתו כי בהיותו "ממתין למתן החלטה בבקשתו להתמנות ככונס נכסים לשם מימוש הנכס, נוכח המבקש לגלות להפתעתו ולתדהמתו כי איננו מופיע עוד כב"כ הזוכה במסגרת תיק ההוצל"פ עליו עמל שנים רבות" והוסיף כי צו המניעה הזמני מבוקש על ידו על מנת שיוכל להפרע חובו מהמשיבה, חוב כספי המסתכם על פי תביעתו שהוגשה נכון ליום הגשת התביעה, על סך 59,092 ₪ שכן "באם נתקבלה כבר החלטה בתיק ההוצל"פ ובאם נתמנה ב"כ החדש של המשיבה ככונס נכסים על נכס המקרקעין, הרי שבאם יפעל למימוש ולמכירת נכס המקרקעין, בטרם תתברר התביעה, ובטרם יוסדר חובה של המשיבה כלפי המבקש, יעמוד המבקש בפני שוקת שבורה ולא יוכל להפרע חובו מאת המשיבה".

המשיבה עתרה לדחיית בקשת המבקש בציינה כי "נשוא הבקשה הינו תיק הוצאה לפועל מספר
16-23757-07-8 (להלן:"תיק ההוצלפ") בו פעל המבקש כב"כ של המשיבה, היא הזוכה בתיק ההוצל"פ ואשר לאחרונה, ביום 20.11.11 בחרה להחליפו בח"מ עו"ד רענן שר טוב והודיעה על כך למבקש וללשכת ההוצל"פ". עוד טענה כי "זכותה הבלעדית של המשיבה להחליף את בא כוחה בתיק ההוצל"פ, משיקוליה היא, ללא צורך בקבלת הסכמתו של המבקש, העו"ד המוחלף". הוסיפה המשיבה כי דוחה היא טענת המבקש בדבר טיפול מקצועי ומסור שכן יש לה "תלונות רבות על התנהלות המבקש כבא כוחה בתיק ההוצל"פ במשך למעלה מארבע שנים, התנהלות שהביאה אותה להחלטה על החלפתו. עבור עבודתו קיבל הוא את מלוא שכר טרחתו ואין הוא חייבת לו סכום כלשהו כשכ"ט". עוד טענה המשיבה כי אין המבקש זכאי לחלוק את שכר הטירחה העתידי אשר נקבע בתיק ההוצל"פ עם עורך הדין שר טוב מחליפו, וכך גם אין המבקש יכול בדרך הגשת בקשתו למתן צו מניעה זמני זה כפי שהוגש "להכשיל את גביית החוב ואת ההחלטות שניתנו בתיק ההוצל"פ "שכן עו"ד שר טוב מונה ביום 31.12.11 ככונס נכסים בתיק ההוצל"פ על הנכס הידוע כזכויות החוזיות של החייב שמעון חוכימה במקרקעין שברחוב הקליר 12 נתניה הידועים גם כגוש 8242 חלקה 116 (להלן:"הנכס") וזאת לשם ניהול מו"מ בלבד עם שותפו של החייב בנכס, במטרה לגבות את חובו הגדול של החייב למשיבה בהתאם לתיק ההוצל"פ ואת זה מנסה המבקש למנוע".

בנסיבות אלה עתרה המשיבה לדחיית בקשת המבקש למתן צו מניעה זמני בציינה "שבקשת המבקש כל מטרתה להיתלות בשכר טרחה עתידי אשר נקבע בתיק ההוצל"פ ולקבלו, חרף העובדה שאת כל העבודה העתידית, כינוס נכסים של שני חייבים עושה הח"מ, בא כוחה הנוכחי של המשיבה. אין המבקש מסתפק בשכר הטרחה המכובד אותו קיבל מהמשיבה כפי שפורט בבקשתו וכיום הוא מבקש לקבל שכר טרחה גם עבור עבודה עתידית בגינה לא טרח ו/או לא יטרח".

ביום 30.1.12 התקיים דיון בבית המשפט בנוכחות הצדדים אשר השלימו טענותיהם ככל שנוגע לבקשת המבקש למתן צו מניעה זמני ולתגובת המשיבה שהתנגדה לבקשה זו. בית המשפט

בהחלטתו מיום 30.1.12 קבע בית המשפט שההחלטה בבקשה למתן הסעד הזמני תינתן ותשלח לצדדים.

בהמשך לדיון אשר התקיים בפני בית המשפט בנוכחות הצדדים ביום 30.1.12 וטרם מתן ההחלטה בבקשה לסעד הזמני שהוגשה - נתקבלה בבית המשפט בקשה נוספת של המבקש עו"ד אופיר פדר שהוכתרה כ "הודעה" בה עתר הוא "לצמצום צו המניעה הזמני המבוקש" בציינו בין השאר כי "על מנת לצמצם את הפגיעה במשיבה ככל האפשר – ועל מנת לאזן בין האינטרסים של הצדדים בשלב זה, יסכים המבקש לעידון הסעד המבוקש באופן שלא תהיה מניעה שהנכס נשוא הבקשה לצו מניעה זמני יימכר. כמו כן הכספים יחולקו בהתאם וישמשו לכיסוי החוב בתיק ההוצאה לפועל, למעט סכום התביעה אשר בקשר אליו יינתן צו מניעה במסגרתו יורה בית המשפט כי סכום זה, מתוך כספי המכירה, יופקד בקופת בית המשפט וזאת עד להכרעה בתביעה"(הדגשה שלי – א.ט.).

ב"כ המשיבה התנגד בתגובתו בכתב להודעתו זו של המבקש לצמצום צו המניעה הזמני המבוקש בציינו שמדובר בבקשה חדשה שבה "כל עילותיו של המבקש דנן סותרות את טענותיו בבקשה המקורית" וכי "עצם הגשת הבקשה לצמצום צו המניעה, לאחר שנשמעו טענות הצדדים בבית המשפט הנכבד, מעידה כי המבקש הבין, אם כי במאוחר, שאין ולא היה מקום לבקשתו לצו מניעה, לא זו המקורית ובוודאי לא זו הנוכחית שנועדה לצמצם את הרושם הבעייתי שהותירה בקשתו המקורית". עוד ציין ב"כ המשיבה כי "אם סבור המבקש כי המשיבה חבה לו כספים בגין שכר טרחה בתיק ההוצל"פ מעבר לכספים הרבים אותם כבר קיבל, יתכבד ויגיש כנגדה תביעה כספית ובמסגרתה יבקש כל סעד זמני שיחפוץ". (הדגשה שלי – א.ט.)
לכך השיב המבקש בתגובתו כי במסגרת התביעה שהגיש כנגד המשיבה, אותה תביעה שהגיש בד בבד עם הגשת הבקשה לצו המניעה הזמני, עתר לחיוב המשיבה בתשלום כספים המגיעים לו בגין שכר טרחתו.

עיינתי בבקשה למתן צו המניעה הזמני ובאמור בה, בתגובת המשיבה לבקשה בכתב ובאמור בה, שמעתי טיעוני הצדדים בפני, עיינתי בהודעת המבקש שהוגשה לאחר מועד שמיעת טיעוני הצדדים בבית המשפט בישיבת יום 30.1.12 וטרם מתן החלטת בית המשפט בבקשה למתן הסעד הזמני, בקשה בה עתר הוא לצמצום צו המניעה הזמני באופן שלא תהיה מניעה שנכס המקרקעין נשוא בקשתו לצו מניעה זמני ימכר ויינתן צו מניעה זמני לפיו סכום בגובה הסכום הנתבע בתביעת המבקש מתוך כספי תמורת מכירת נכס המקרקעין יופקד בקופת בית המשפט עד לדיון בתביעת המבקש ומתן פסק דין בה, בתגובת המשיבה המתנגדת לבקשת המבקש לצמצום צו המניעה הזמני ובתיק 26032-01-12 על כל המצוי בו.

כפי שנפסק לא אחת סעד של צו מניעה זמני הינו סעד הנתון לשיקול דעת בית המשפט ומותנה בקיומם המצטבר של מספר מרכיבים עיקריים:

היעדרותם של שיקולים המניעים בית משפט של יושר שלא לעזור למבקש הסעד.

די באי התאמה של מרכיב אחד ממרכיבים עיקריים אלו לתשתית הרעיונית המונחת ביסוד שיקול הדעת שמפעיל בית המשפט בדונו בבקשה כדי שלא ייעתר לה, כמתחייב מעצם היותם של מרכיבים אלו מצטברים.

בענייננו – המבקש עצמו, לאחר שכבר נדונה בקשתו למתן צו המניעה הזמני לגופה זאת בדיון שהתקיים במעמד הצדדים ביום 30.1.12 וביהמ"ש הורה כי ההחלטה בבקשה למתן הסעד הזמני המבוקש כאמור תינתן ותודע לצדדים, חזר בו מבקשתו למתן צו המניעה הזמני כמבוקש בבקשתו אותה הגיש לביהמ"ש ביום 12.1.12 והודיע כי למעשה מסכים הוא "שלא תהיה מניעה שהנכס נשוא בקשתו לצו המניעה הזמני – יימכר" (הדגשה שלי א.ט.).
בכך למעשה חזר בו המבקש מבקשתו למתן צו המניעה הזמני שהתבקש על ידו בבקשתו שהוגשה לביהמ"ש ביום 12.1.12 בה עתר כאמור לכך שייאסר על המשיבה ו/או בא כוחה לעשות כל פעולה ו/או דיספוזיציה כלשהי בנכס המקרקעין רח' הקליר 12 גוש 8242 חלקה 116.

המבקש בבקשתו למתן צו מניעה זמני, זו שהוגשה ביום 12.1.12 עתר למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבה ו/או מי מטעמה לשאת ולתת ו/או להתקשר עם צד שלישי כלשהו ו/או לעשות כל פעולה במקרקעין ברחוב הקליר 12 נתניה והידועים כגוש 8242 חלקה 116 והרשומים בלשכת רישום המקרקעין בנתניה, הם נכס המקרקעין, וכך גם לאסור על המשיבה ו/או ב"כ ו/או מי מטעמה לבצע דיספוזיציה כלשהי בנכס" – זאת ותו ולא. מבקשתו זו חזר המבקש בהודעה ששלח כאמור לביהמ"ש.
משחזר בו המבקש מבקשתו למתן צו המניעה הזמני האוסר על "המשיבה ו/או מי מטעמה לשאת ולתת ו/או להתקשר עם צד שלישי כלשהו ו/או לעשות כל פעולה במקרקעין המצוי ברח' הקליר 12 נתניה והידוע כחלקה 116 בגוש 8242 הרשום בלשכת רישום מקרקעין נתניה (להלן "נכס המקרקעין" ומבקשתו לאסור על המשיבה ו/או בא כוחה ו/או מי מטעמה לבצע דיספוזיציה כלשהי בנכס" – דין בקשתו למתן צו מניעה זמני זו שהוגשה ביום 12.1.12 להדחות מכל וכל - וכך אני מורה.

אין ולא היה מקום לכך שמספר ימים לאחר שהסתיים הדיון שהתקיים בנוכחות הצדדים ביום 30.1.12 מועד בו השלימו הצדדים טיעוניהם וביהמ"ש הורה כי ההחלטה תינתן ותשלח לצדדים וטרם ניתנה החלטת ביהמ"ש - יגיש המבקש בקשה חדשה שלא בא זיכרה בבקשתו לסעד הזמני שהוגשה ביום 12.1.12, ובה חוזר הוא מבקשתו לסעד זמני כפי שנתבקש על ידו ביום 12.1.12 ויעתור לכך ששעה שימכר נכס המקרקעין ברח' הקליר 12 נתניה בגוש 8242 חלקה 116 במסגרת הליכי הוצל"פ, יורה בימ"ש זה על חלוקת כספי תמורת המכר באופן שחלק ישמש לכיסוי החוב בתיק ההוצל"פ וחלק, בגובה סכום תביעתו בסך 59,092 ₪ - לגביו ינתן צו מניעה וזמני האוסר שימוש בסכום זה בהליך ההוצל"פ ושסכום זה יופקד בקופת בימ"ש השלום בנתניה עד לדיון בתביעת המבקש ומתן פסה"ד בתביעה זו.
צודק ב"כ המשיבה בהתנגדותו לבקשה חדשה זו.

בקבלי התנגדותו המוצדקת של ב"כ המשיבה קובעת אני כי אין מקום לבקשתו החדשה האמורה של המבקש כפי שהוגשה לבימ"ש זה והוכתרה כהודעה, דינה להדחות וכך אני מורה.
לא רק שלא בא זיכרה של בקשה שכזו בבקשת המבקש למתן צו המניעה הזמני זו שהוגשה ביום 12.1.12 אלא שבקשה זו הוגשה לביהמ"ש מספר ימים לאחר שהצדדים כבר טענו טיעוניהם בביהמ"ש בישיבת יום 30.1.12 ככל שנוגע לבקשת המבקש לסעד הזמני זו מיום 12.1.12 וביהמ"ש הורה כי ההחלטה תינתן ותשלח לצדדים. בבקשתו החדשה שהוגשה מס' ימים לאחר ישיבת יום 30.1.12 כאמור חזר בו המבקש מבקשתו המקורית למתן צו המניעה הזמני זו שהוגשה ביום 12.1.12. ושבה עתר לאסור כל דיספוזיציה בנכס המקרקעין. לא מצאתי קיומו של הכרח למתן סעד זמני כמבוקש בבקשתו החדשה האמורה של המבקש שהוגשה כהודעה, המגיע כדי הצדקת התערבותו של בית המשפט בשלב הקודם לברור התובענה העיקרית. כך גם לא מצאתי כי אי מתן הסעד הזמני המבוקש בבקשתו החדשה האמורה של המבקש, שלא בא זיכרה בבקשתו מיום 12.1.12, יגרום למבקש נזק שלא ניתן לתיקון שהרי גם לא הונח בפני בימ"ש ע"י המבקש כל בסיס ראייתי לכך שהמשיבה, אם אכן יקבע שעליה לשלם למבקש סכום כלשהו כשכ"ט, הינה במצב כלכלי חמור שבו לא יהא באפשרותה לשלם לו למבקש את סכום תביעתו, אם אכן יוכיח תביעתו וינתן פס"ד לזכותו.

סיכומו של דבר, בקשת המבקש - נדחית.

אני מחייבת המבקש לשלם למשיבה הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך של 5000 ₪ בתוספת מע"מ בכפוף לתוצאות הדיון בתביעה שהוגשה בת.א. 26032-01-12 בימ"ש שלום נתניה.

החלטתי תשלח בדאר רשום בצורף אישורי מסירה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, 21 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 6

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

לימוזינות קרובים אל ש.ב. ישעיהו 16, אשקלון, ישראל | וידאו קרובים אל 4 פינת 4111 פינת שדרות הסנהדרין, יבנה, ישראל | מיחזור מתכות קרובים אל מגיני צפת, צפת, ישראל | איזון דינמי קרובים אל הדר 30, קדרון, ישראל | מחצבים קרובים אל 241, ישראל | גמילה קרובים אל צה"ל 47, נס ציונה, ישראל | שיווק טלפוני קרובים אל החשמונאים 53, קרית מוצקין, ישראל | כלי עבודה קרובים אל שדרות ירושלים 104-108, נתיבות, ישראל | טיפול זוגי קרובים אל אל ע'זאלי, אום אל-פחם, ישראל | תקשורת קרובים אל נחל כרכום 66, מצפה רמון, ישראל | ציוד משרדי קרובים אל אברהם רוזנמן, נתיבות, ישראל | בתי משפט קרובים אל רפאל איתן, אשקלון, ישראל | היפנוזה קרובים אל 5, רמת השרון, ישראל | חניונים קרובים אל שמורת נחל בניאס, נתניה, ישראל | מוסכים קרובים אל שאר ישוב, שדרות, ישראל | כרטיסי זיהוי קרובים אל חצור 16-26, כרמיאל, ישראל | שיזוף קרובים אל 241, ישראל | חזנים ומורים לבר מצווה קרובים אל הורד 594, מגדל העמק, ישראל | מכשירי שמיעה קרובים אל דרך עכו חיפה, קרית מוצקין, ישראל | חריטה אומנותית קרובים אל יהלום 39, זכרון יעקב, ישראל | אינסטלטור "המוח" הלל ראובן בחדרה | אינטרנט סלקטד שיווק אינטרנטי בע"מ בחולון | ניהול פרויקטים מגשימים נכסים בע"מ בתל אביב - יפו | חדרי חזרות לנצח -forever מוסיקה לאירועים בתל אביב - יפו | מודד מנסור חאזם - הנדסה ומדידות בטירה | מיזוג אוויר מזגני תבל בירושלים | שמאים אלון לילי - שמאות מקרקעין ברמת גן | מאפיה הטאבון בשוהם | מדריך טיולים סגל מרים בירושלים | מכשירי מדידה יו. ג'י. איי בע"מ במעלות-תרשיחא | מראות פרי אמנות דקורטיבית ומראות בתל אביב - יפו | מתווך ממן נכסים והשקעות בחיפה | גרפולוג בלום - שפילמן פזית ברעננה | הריון ולידה שושוז - SHOOSHOOS בעין שריד | מדחסים חן קומפרסורים בכפר ויתקין | שמורת טבע גן לאומי קסטל במבשרת ציון | מזכירות אתי לילטי-שרות הקלדות בתל אביב - יפו | חניון חניון בן שמן ברמת גן | כרטיסים חכמים קומפיוטרגרד טכנולוגיות 1995 בע"מ בפתח תקוה | תחנת רדיו רדיו סמאש באלפי מנשהמחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות צביעה | מחירון פריקסט | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון מתקני חשמל | מחירון מתקני חשמל | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרי שרברבות | מחירון פנלים מבודדים | מחירון גינון והשקיה | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון רעפים ביטומנים | מחירון שוחות בקרה | מחירון ספחים לצנרת לחץ E.P.D.H | מחירון ארגזי פרחים, אדניות ועציצים | מחירון צנרת חשמל פלסטית | מחירון תקרות פריקות מאריחי פיברגלס | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון הערה: סעיפי "התקנה בלבד" שלהלן, כוללים את כל העבודה הנדרשת להתקנה מושלמת של הכליםהסניטריים וחיבורם למערכת המים והביוב, מלבד אספקת הכלים כמפורט בסעיף, שיהיו על חשבון המזמין. | מחירון גופי תאורה פלורסנטיים | מחירון מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות | מחירון ספרינקלרים | מחירון לוחות חשמל | מחירון משטחי עבודה | מחירון בניה בבלוקי בטון | מחירון איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים | מחירון חומרי נגרות | מחירון מכסים, מסגרות ואבני שפה מברזל  | מחירון פרופילי פלדה ריבועיים ומרובעים -  | מחירון קירות שיגומים מלוחות פלדה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון מתקני ספורט | מחירון ייצוב, חיפוי, דיפון וריצוף בתעלות ובמדרונות | מחירון צינורות פלסטיים | מחירון משטחי עבודה | מחירון מערכת סינכרון | מחירון ספחים | מחירון מיכלי מים מפוליאתילן | מחירון אבזרים | מחירון בדיקות ברזל ומתכות | מחירון תילי אלומיניוםהחלטה בתיק עע"ם 4131/11 בבית המשפט העליון בירושלים עע"ם 4131/11 - א' בפני: כבוד הרשמת דנה | בתי המשפט בית משפט השלום קריית גת מ"י 52577-07-12 27 יולי 2012 בפני: כב' השופטת בכירה רובין | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת דנה עופר המבקשת אמנה ח'טיב נגד המשיבה רשות השידור/המשרד הראשי החל | בית משפט השלום ברחובות ת"א 3435-05 מדלסי ואח' נ' עירית ראשון לציון ואח' תיק חיצוני: | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 2277-08 יונס נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ-פ"ת ואח' | מספר בקשה:2 בפני כב' השופטת רחל חוזה, סגנית נשיא (שופט עמית) התובע ויצמן אמרן נגד הנתבעים 1.אלכס | בפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 להלן: &quo | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 38234-04-11 מימון נ' בן יחיאל מספר בקשה:7 בפני כב' ה | בבית המשפט העליון ע"א 4740/98 - א' וערעור שכנגד בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון המערערת והמשיבה בערעו | לפני כב' השופט הישאם אבו שחאדה מאשימה 1. רשות הטבע והגנים ירושלים נגד נאשמים 1. משה פרידמן הודעה | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני מבקש שמעון פרץ נגד משיב ליאוניד מלי החלטה בענין : | 57126-09-14 בפני כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן המבקשת מדינת ישראל נגד המשיב טואמזגי אריא נוכחים: | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 30576-09-11 טאוב נ' קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונת דרכים וא | לפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן מבקשים נגד משיבים 1. דוד הכהן 2. קרנית קרן לפיצוי נפגעי תאונות ד | לפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. יהודה שופל נגד נתבעים 1. איל אבישי זלר 2. יהודה ספיר הודעת | החלטה בתיק עע"מ 3192/14 בבית המשפט העליון בירושלים עע"מ 3192/14 - י' לפני:כבוד הרשם גלעד ל | לפני כבוד ה שופט מוחמד חאג' יחיא התובעים 1.נעמי תורג'מן 2.אברהם תורג'מן נגד הנתבעת שירבי | בית משפט השלום בנתניה 22 נובמבר 2011 חע"מ 60579-08 מ.י. ו.מ.לתכנון ובניה שרונים נ' גור זאב | לפני כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן תובעים 1. תחיה גרינפלד גד נתבעים 1. עיריית ראשון לציון הזמנה | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ נצרת היכל המשפט נצרת, נצרת עילית, 17105 הנדון: עיקול על כלל נכסי | החלטה בתיק ע"א 2490/08 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 2490/08 בפני: כבוד הרשמת גאולה לוין | לפני כב' הרשם בכיר אבי כהן תובעים 1. אלבר שרותי מימונית בע"מ נגד נתבעים 1. אליהו מנובלה 2. | בפני כב' השופטת נעם חת מקוב התובעת: עירית אופקים נגד הנתבעים: החלטה ניתנה היום, ז' תשרי תשע&