מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית משפט השלום בנתניה

21 פברואר 2012
ת"א 26032-01-12 פדר נ' איפראימוב

בפני
כב' השופטת הבכירה אביבה טלמור

המבקש

אופיר פדר

נגד

המשיבה

פולינה איפראימוב

החלטה

בפני בקשה שהוגשה ביום 12.1.12 על ידי עו"ד אופיר פדר (להלן: "המבקש") כנגד איפראימוב פולינה (להלן: "המשיבה") למתן צו מניעה זמני האוסר על "המשיבה ו/או מי מטעמה לשאת ולתת ו/או להתקשר עם צד שלישי כלשהו ו/או לעשות כל פעולה במקרקעין המצוי ברח' הקליר 12 נתניה, והידוע כחלקה 116 בגוש 8242 הרשום בלשכת רישום מקרקעין נתניה (להלן "נכס המקרקעין") וכך גם "לאסור על המשיבה ו/או ב"כ ו/או מי מטעמה לבצע דיספוזיציה כלשהי בנכס".

בד בבד עם הגשת בקשת המבקש למתן צו מניעה זמני הוגשה על ידו תביעה כספית ע"ס 59,092 ₪ כשמהות התביעה: "חוזית, כספית, עשיית עשר ולא במשפט, צו עשה".

ביום 12.1.12 קבע בית המשפט בהחלטתו כי אינו מוצא מקום לדון בבקשה למתן צו המניעה הזמני במעמד צד אחד, הורה על הגשת תגובת המשיבה לבקשה בכתב ונקבע מועד לדיון בבקשה למתן צו המניעה הזמני במעמד הצדדים.
ביום 19.1.12 הוגשה תגובת המשיבה לבקשה.
ביום 30.1.12 התקיים דיון בביהמ"ש בנוכחות הצדדים.

לטענת המבקש נהגה המשיבה בחוסר תום לב כלפי המבקש, עורך דין במקצועו, אשר ייצג את המשיבה וטיפל באופן מקצועי ומסור בתיק המשיבה לצורך גביית חוב המגיע לה מאת דורון יפת ואח' (להלן:"החייבים") וזאת במשך כ- 5 שנים בהם עבד עבודה קשה ומאומצת כאשר בסופו של יום "כשהטיפול הגיע לישורת האחרונה וזאת נוכח פעולתו של המבקש להתמנות ככונס נכסים על נכס מקרקעין, וזאת לאחר שבמסגרת מו"מ ארוך ומייגע הצליח להשיג הסכמת החיובים לכך – ובכתב פעלה המשיבה ללא סיבה להעברת הטיפול בתיק לעורך דין אחר, וזאת תוך שהיא פועלת באופן חד צדדי, ובחוסר תום לב, תוך שהיא שוללת מהמבקשת את זכותו לקבלת שכ"ט עו"ד ושכ"ט כונס הנכסים וכל זאת – מבלי לאפשר למבקש להנות מפרי עמלו – עליו עמל במשך כ- 5 שנים".

המבקש הדגיש בבקשתו כי בהיותו "ממתין למתן החלטה בבקשתו להתמנות ככונס נכסים לשם מימוש הנכס, נוכח המבקש לגלות להפתעתו ולתדהמתו כי איננו מופיע עוד כב"כ הזוכה במסגרת תיק ההוצל"פ עליו עמל שנים רבות" והוסיף כי צו המניעה הזמני מבוקש על ידו על מנת שיוכל להפרע חובו מהמשיבה, חוב כספי המסתכם על פי תביעתו שהוגשה נכון ליום הגשת התביעה, על סך 59,092 ₪ שכן "באם נתקבלה כבר החלטה בתיק ההוצל"פ ובאם נתמנה ב"כ החדש של המשיבה ככונס נכסים על נכס המקרקעין, הרי שבאם יפעל למימוש ולמכירת נכס המקרקעין, בטרם תתברר התביעה, ובטרם יוסדר חובה של המשיבה כלפי המבקש, יעמוד המבקש בפני שוקת שבורה ולא יוכל להפרע חובו מאת המשיבה".

המשיבה עתרה לדחיית בקשת המבקש בציינה כי "נשוא הבקשה הינו תיק הוצאה לפועל מספר
16-23757-07-8 (להלן:"תיק ההוצלפ") בו פעל המבקש כב"כ של המשיבה, היא הזוכה בתיק ההוצל"פ ואשר לאחרונה, ביום 20.11.11 בחרה להחליפו בח"מ עו"ד רענן שר טוב והודיעה על כך למבקש וללשכת ההוצל"פ". עוד טענה כי "זכותה הבלעדית של המשיבה להחליף את בא כוחה בתיק ההוצל"פ, משיקוליה היא, ללא צורך בקבלת הסכמתו של המבקש, העו"ד המוחלף". הוסיפה המשיבה כי דוחה היא טענת המבקש בדבר טיפול מקצועי ומסור שכן יש לה "תלונות רבות על התנהלות המבקש כבא כוחה בתיק ההוצל"פ במשך למעלה מארבע שנים, התנהלות שהביאה אותה להחלטה על החלפתו. עבור עבודתו קיבל הוא את מלוא שכר טרחתו ואין הוא חייבת לו סכום כלשהו כשכ"ט". עוד טענה המשיבה כי אין המבקש זכאי לחלוק את שכר הטירחה העתידי אשר נקבע בתיק ההוצל"פ עם עורך הדין שר טוב מחליפו, וכך גם אין המבקש יכול בדרך הגשת בקשתו למתן צו מניעה זמני זה כפי שהוגש "להכשיל את גביית החוב ואת ההחלטות שניתנו בתיק ההוצל"פ "שכן עו"ד שר טוב מונה ביום 31.12.11 ככונס נכסים בתיק ההוצל"פ על הנכס הידוע כזכויות החוזיות של החייב שמעון חוכימה במקרקעין שברחוב הקליר 12 נתניה הידועים גם כגוש 8242 חלקה 116 (להלן:"הנכס") וזאת לשם ניהול מו"מ בלבד עם שותפו של החייב בנכס, במטרה לגבות את חובו הגדול של החייב למשיבה בהתאם לתיק ההוצל"פ ואת זה מנסה המבקש למנוע".

בנסיבות אלה עתרה המשיבה לדחיית בקשת המבקש למתן צו מניעה זמני בציינה "שבקשת המבקש כל מטרתה להיתלות בשכר טרחה עתידי אשר נקבע בתיק ההוצל"פ ולקבלו, חרף העובדה שאת כל העבודה העתידית, כינוס נכסים של שני חייבים עושה הח"מ, בא כוחה הנוכחי של המשיבה. אין המבקש מסתפק בשכר הטרחה המכובד אותו קיבל מהמשיבה כפי שפורט בבקשתו וכיום הוא מבקש לקבל שכר טרחה גם עבור עבודה עתידית בגינה לא טרח ו/או לא יטרח".

ביום 30.1.12 התקיים דיון בבית המשפט בנוכחות הצדדים אשר השלימו טענותיהם ככל שנוגע לבקשת המבקש למתן צו מניעה זמני ולתגובת המשיבה שהתנגדה לבקשה זו. בית המשפט

בהחלטתו מיום 30.1.12 קבע בית המשפט שההחלטה בבקשה למתן הסעד הזמני תינתן ותשלח לצדדים.

בהמשך לדיון אשר התקיים בפני בית המשפט בנוכחות הצדדים ביום 30.1.12 וטרם מתן ההחלטה בבקשה לסעד הזמני שהוגשה - נתקבלה בבית המשפט בקשה נוספת של המבקש עו"ד אופיר פדר שהוכתרה כ "הודעה" בה עתר הוא "לצמצום צו המניעה הזמני המבוקש" בציינו בין השאר כי "על מנת לצמצם את הפגיעה במשיבה ככל האפשר – ועל מנת לאזן בין האינטרסים של הצדדים בשלב זה, יסכים המבקש לעידון הסעד המבוקש באופן שלא תהיה מניעה שהנכס נשוא הבקשה לצו מניעה זמני יימכר. כמו כן הכספים יחולקו בהתאם וישמשו לכיסוי החוב בתיק ההוצאה לפועל, למעט סכום התביעה אשר בקשר אליו יינתן צו מניעה במסגרתו יורה בית המשפט כי סכום זה, מתוך כספי המכירה, יופקד בקופת בית המשפט וזאת עד להכרעה בתביעה"(הדגשה שלי – א.ט.).

ב"כ המשיבה התנגד בתגובתו בכתב להודעתו זו של המבקש לצמצום צו המניעה הזמני המבוקש בציינו שמדובר בבקשה חדשה שבה "כל עילותיו של המבקש דנן סותרות את טענותיו בבקשה המקורית" וכי "עצם הגשת הבקשה לצמצום צו המניעה, לאחר שנשמעו טענות הצדדים בבית המשפט הנכבד, מעידה כי המבקש הבין, אם כי במאוחר, שאין ולא היה מקום לבקשתו לצו מניעה, לא זו המקורית ובוודאי לא זו הנוכחית שנועדה לצמצם את הרושם הבעייתי שהותירה בקשתו המקורית". עוד ציין ב"כ המשיבה כי "אם סבור המבקש כי המשיבה חבה לו כספים בגין שכר טרחה בתיק ההוצל"פ מעבר לכספים הרבים אותם כבר קיבל, יתכבד ויגיש כנגדה תביעה כספית ובמסגרתה יבקש כל סעד זמני שיחפוץ". (הדגשה שלי – א.ט.)
לכך השיב המבקש בתגובתו כי במסגרת התביעה שהגיש כנגד המשיבה, אותה תביעה שהגיש בד בבד עם הגשת הבקשה לצו המניעה הזמני, עתר לחיוב המשיבה בתשלום כספים המגיעים לו בגין שכר טרחתו.

עיינתי בבקשה למתן צו המניעה הזמני ובאמור בה, בתגובת המשיבה לבקשה בכתב ובאמור בה, שמעתי טיעוני הצדדים בפני, עיינתי בהודעת המבקש שהוגשה לאחר מועד שמיעת טיעוני הצדדים בבית המשפט בישיבת יום 30.1.12 וטרם מתן החלטת בית המשפט בבקשה למתן הסעד הזמני, בקשה בה עתר הוא לצמצום צו המניעה הזמני באופן שלא תהיה מניעה שנכס המקרקעין נשוא בקשתו לצו מניעה זמני ימכר ויינתן צו מניעה זמני לפיו סכום בגובה הסכום הנתבע בתביעת המבקש מתוך כספי תמורת מכירת נכס המקרקעין יופקד בקופת בית המשפט עד לדיון בתביעת המבקש ומתן פסק דין בה, בתגובת המשיבה המתנגדת לבקשת המבקש לצמצום צו המניעה הזמני ובתיק 26032-01-12 על כל המצוי בו.

כפי שנפסק לא אחת סעד של צו מניעה זמני הינו סעד הנתון לשיקול דעת בית המשפט ומותנה בקיומם המצטבר של מספר מרכיבים עיקריים:

היעדרותם של שיקולים המניעים בית משפט של יושר שלא לעזור למבקש הסעד.

די באי התאמה של מרכיב אחד ממרכיבים עיקריים אלו לתשתית הרעיונית המונחת ביסוד שיקול הדעת שמפעיל בית המשפט בדונו בבקשה כדי שלא ייעתר לה, כמתחייב מעצם היותם של מרכיבים אלו מצטברים.

בענייננו – המבקש עצמו, לאחר שכבר נדונה בקשתו למתן צו המניעה הזמני לגופה זאת בדיון שהתקיים במעמד הצדדים ביום 30.1.12 וביהמ"ש הורה כי ההחלטה בבקשה למתן הסעד הזמני המבוקש כאמור תינתן ותודע לצדדים, חזר בו מבקשתו למתן צו המניעה הזמני כמבוקש בבקשתו אותה הגיש לביהמ"ש ביום 12.1.12 והודיע כי למעשה מסכים הוא "שלא תהיה מניעה שהנכס נשוא בקשתו לצו המניעה הזמני – יימכר" (הדגשה שלי א.ט.).
בכך למעשה חזר בו המבקש מבקשתו למתן צו המניעה הזמני שהתבקש על ידו בבקשתו שהוגשה לביהמ"ש ביום 12.1.12 בה עתר כאמור לכך שייאסר על המשיבה ו/או בא כוחה לעשות כל פעולה ו/או דיספוזיציה כלשהי בנכס המקרקעין רח' הקליר 12 גוש 8242 חלקה 116.

המבקש בבקשתו למתן צו מניעה זמני, זו שהוגשה ביום 12.1.12 עתר למתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבה ו/או מי מטעמה לשאת ולתת ו/או להתקשר עם צד שלישי כלשהו ו/או לעשות כל פעולה במקרקעין ברחוב הקליר 12 נתניה והידועים כגוש 8242 חלקה 116 והרשומים בלשכת רישום המקרקעין בנתניה, הם נכס המקרקעין, וכך גם לאסור על המשיבה ו/או ב"כ ו/או מי מטעמה לבצע דיספוזיציה כלשהי בנכס" – זאת ותו ולא. מבקשתו זו חזר המבקש בהודעה ששלח כאמור לביהמ"ש.
משחזר בו המבקש מבקשתו למתן צו המניעה הזמני האוסר על "המשיבה ו/או מי מטעמה לשאת ולתת ו/או להתקשר עם צד שלישי כלשהו ו/או לעשות כל פעולה במקרקעין המצוי ברח' הקליר 12 נתניה והידוע כחלקה 116 בגוש 8242 הרשום בלשכת רישום מקרקעין נתניה (להלן "נכס המקרקעין" ומבקשתו לאסור על המשיבה ו/או בא כוחה ו/או מי מטעמה לבצע דיספוזיציה כלשהי בנכס" – דין בקשתו למתן צו מניעה זמני זו שהוגשה ביום 12.1.12 להדחות מכל וכל - וכך אני מורה.

אין ולא היה מקום לכך שמספר ימים לאחר שהסתיים הדיון שהתקיים בנוכחות הצדדים ביום 30.1.12 מועד בו השלימו הצדדים טיעוניהם וביהמ"ש הורה כי ההחלטה תינתן ותשלח לצדדים וטרם ניתנה החלטת ביהמ"ש - יגיש המבקש בקשה חדשה שלא בא זיכרה בבקשתו לסעד הזמני שהוגשה ביום 12.1.12, ובה חוזר הוא מבקשתו לסעד זמני כפי שנתבקש על ידו ביום 12.1.12 ויעתור לכך ששעה שימכר נכס המקרקעין ברח' הקליר 12 נתניה בגוש 8242 חלקה 116 במסגרת הליכי הוצל"פ, יורה בימ"ש זה על חלוקת כספי תמורת המכר באופן שחלק ישמש לכיסוי החוב בתיק ההוצל"פ וחלק, בגובה סכום תביעתו בסך 59,092 ₪ - לגביו ינתן צו מניעה וזמני האוסר שימוש בסכום זה בהליך ההוצל"פ ושסכום זה יופקד בקופת בימ"ש השלום בנתניה עד לדיון בתביעת המבקש ומתן פסה"ד בתביעה זו.
צודק ב"כ המשיבה בהתנגדותו לבקשה חדשה זו.

בקבלי התנגדותו המוצדקת של ב"כ המשיבה קובעת אני כי אין מקום לבקשתו החדשה האמורה של המבקש כפי שהוגשה לבימ"ש זה והוכתרה כהודעה, דינה להדחות וכך אני מורה.
לא רק שלא בא זיכרה של בקשה שכזו בבקשת המבקש למתן צו המניעה הזמני זו שהוגשה ביום 12.1.12 אלא שבקשה זו הוגשה לביהמ"ש מספר ימים לאחר שהצדדים כבר טענו טיעוניהם בביהמ"ש בישיבת יום 30.1.12 ככל שנוגע לבקשת המבקש לסעד הזמני זו מיום 12.1.12 וביהמ"ש הורה כי ההחלטה תינתן ותשלח לצדדים. בבקשתו החדשה שהוגשה מס' ימים לאחר ישיבת יום 30.1.12 כאמור חזר בו המבקש מבקשתו המקורית למתן צו המניעה הזמני זו שהוגשה ביום 12.1.12. ושבה עתר לאסור כל דיספוזיציה בנכס המקרקעין. לא מצאתי קיומו של הכרח למתן סעד זמני כמבוקש בבקשתו החדשה האמורה של המבקש שהוגשה כהודעה, המגיע כדי הצדקת התערבותו של בית המשפט בשלב הקודם לברור התובענה העיקרית. כך גם לא מצאתי כי אי מתן הסעד הזמני המבוקש בבקשתו החדשה האמורה של המבקש, שלא בא זיכרה בבקשתו מיום 12.1.12, יגרום למבקש נזק שלא ניתן לתיקון שהרי גם לא הונח בפני בימ"ש ע"י המבקש כל בסיס ראייתי לכך שהמשיבה, אם אכן יקבע שעליה לשלם למבקש סכום כלשהו כשכ"ט, הינה במצב כלכלי חמור שבו לא יהא באפשרותה לשלם לו למבקש את סכום תביעתו, אם אכן יוכיח תביעתו וינתן פס"ד לזכותו.

סיכומו של דבר, בקשת המבקש - נדחית.

אני מחייבת המבקש לשלם למשיבה הוצאות הבקשה ושכ"ט עו"ד בסך של 5000 ₪ בתוספת מע"מ בכפוף לתוצאות הדיון בתביעה שהוגשה בת.א. 26032-01-12 בימ"ש שלום נתניה.

החלטתי תשלח בדאר רשום בצורף אישורי מסירה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, 21 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

1 מתוך 6

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

לימוזינות קרובים אל רשב"י 14, אשדוד, ישראל | העצמה אישית קרובים אל 4, טירת כרמל, ישראל | תכשיטים קרובים אל שדרות בר יהודה 34, קרית מלאכי, ישראל | זכוכית קרובים אל ברנר 136, טבריה, ישראל | עיניים קרובים אל שדרות שז"ר 8, באר שבע, ישראל | מכונות משחק קרובים אל 1002, נצרת, ישראל | הזמנות לאירועים קרובים אל חיל הנדסה, באר שבע, ישראל | עשה זאת בעצמך קרובים אל Unnamed Road, Umm al-Fahm, ישראל | מדריכי טיולים קרובים אל שלום עליכם 15, מגדל העמק, ישראל | מזרנים קרובים אל Unnamed Road, Eilat, ישראל | מהנדסי תעשייה וניהול קרובים אל 38, בית שמש, ישראל | עופות קרובים אל מוטה גור 6, בית שאן, ישראל | גגות קרובים אל דרך פניגר, רחובות, ישראל | מהנדסי תחבורה קרובים אל 35, ישראל | מורשי טאבו קרובים אל בן צבי 40-42, בית שאן, ישראל | משקאות קרובים אל המעבר, הוד השרון, ישראל | מחשבים קרובים אל בני עקיבא 1-7, עפולה, ישראל | הריון ולידה קרובים אל נתיבי איילון, ראשון לציון, ישראל | מנופים קרובים אל לח"י 31, צפת, ישראל | חילוץ והצלה קרובים אל הכפר הירוק, רמת השרון, ישראל | רופא שיניים דוקטור רוזנטל יאיר בירושלים | מנוף הרמות חיפה בחיפה | מורשי טאבו תכלית - רישום בתים משותפים באשדוד | שיזוף מורן אטלס בחיפה | מהנדס בניין רימון צדיק מהנדסים בע"מ ברמת גן | פלסטיק אולטרפלסט תעשיות (1993) בע"מ בפתח תקוה | חבלים האפ כובן בירושלים | גיל הזהב מרכז יום לקשיש במבשרת ציון | יזמות עסקית NanoSpun ביקנעם עילית | קרמיקה ניסים יניב-קרמיקה בתל אביב - יפו | טיסנים ועפיפונים מועדון התעופה והטיסנאות ראשון לציון (ע"ר) בראשון לציון | סופרמרקט סופר יודה בתל אביב - יפו | מדע אינסנטיב 2 מנג'מנט באריאל | ציוד קמפינג Arad Tours הכול למטייל בתל אביב - יפו | גנן עונות גינון בגפן | מיסבים ס.ק.פ. - הנעה קווית (ישראל) בתל אביב - יפו | רפואה ד"ר וייס שמואל בירושלים | חומרי בניין המספק לבניין טארק שפרעם בע"מ בשפרעם | מוסך מוסך מנצור 2001 בע"מ בחיפה | סוכנות רכב דייהטסו וסאנגיונג באר שבע בבאר שבעמחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מתקני מיזוג אוויר | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון עבודות טיח | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון עבודות עפר | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון *********************************************************************** | מחירון ספחים לצנרת לחץ מ- C.V.P לפי ת"י 532 | מחירון בנית כיסי גרירה | מחירון מבנה לוח דירתי | מחירון ש"ע פועלי בנין | מחירון חציבות ושונות | מחירון תוספות למחירי החיפויים בהרכבה יבשה | מחירון רשתות, זכוכית, ציפויי חלונות ושונות | מחירון תושבת למזגן ושונות | מחירון שונות | מחירון איטום נגד גזים רעילים בקרקע מזוהמת | מחירון צביעה בחומרים למיגון או מעכבי בערה (מעכבי התפשטות אש) | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון נקודות שונות | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון טיח חוץ | מחירון מבנה לוח מפוליאסטר | מחירון לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך | מחירון אדני חלונות, נדבך ראשי )קופינג( ותוספות לריצוף | מחירון מערכות גילוי אש ועשן | מחירון צנרת מובילית | מחירון אשפתונים | מחירון קערות רחצה | מחירון ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C | מחירון כבלי נחושת | מחירון ספחים לצנרת נחושת | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון עבודות צביעה | מחירון מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק | מחירון חלון ציר צד וחלון דובפני כב' השופטת נסרין עדוי התובעת שרון לוי נגד הנתבעת עיריית חיפה החלטה נקבע לקדם משפט ליום 15.4 | בית דין אזורי לעבודה בנצרת ס"ע 22768-01-12 לשם נ' שירותי בריאות כללית (מחוז צפון) ח.פ. 5899 | בית משפט השלום בירושלים מ"י 51071-12-11 מדינת ישראל נ' שלום 28 דצמבר 2011 בפני כב' השופ | לפני כב' השופטת ליאורה פרנקל (שיפמן תובעים 1. קרדן רכב בע"מ נגד נתבעים 1. שאדי עאבד 2. קש ח | בפני כב' הסגן נשיא אינאס סלאמה המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם תומר ברנר <#2#> נוכחים: ב"כ | בפני כב' הרשם הבכיר אבי כהן תובעים אלבר ציי רכב (ר.צ.) בע"מ נגד נתבעים החלטה למרות החלטת 14 | מספר בקשה:15 בפני כב' השופטת עדי חן-ברק מבקשים מדינת ישראל נגד משיבים ישרא - וולדינג 1992 בע&quo | החלטה בתיק עע"ם 6760/06 בבית המשפט העליון בירושלים עע"ם 6760/06 בפני: כבוד הרשם יגאל מרזל | בפני כב' השופטת עפרה צ'רניאק מבקש איגור ז'ולנה נגד משיב אליהו תשובה החלטה בקשת רשות ערעו | החלטה בתיק בש"א 6935/10 בבית המשפט העליון בש"א 6935/10 בפני: כבוד השופט נ' הנדל המערער: פל | בפני כב' השופט ד"ר יובל ליבדרו המאשימה: מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד זילברמן נגד | מספר בקשה:3 בפני כבוד ה שופטת מעין צור התובע בנק מזרחי טפחות בע"מ נגד הנתבע רוברט אורן פסק דין | לכבוד לשכת הוצל"פ נתניה הרצל 57, נתניה, 42390 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר | בפני כב' השופט יעקב שקד המאשימה: מדינת ישראל נגד הנאשמים: 1. י.ד. כריכים בע"מ 2. יפתח קורן | החלטה בתיק בש"פ 10424/03 בבית המשפט העליון בש"פ 10424/03 בפני: כבוד הנשיא א' ברק המבקש: אי | בפני כב' השופט עמית רוזינס מבקשים 1. משטרת מרחב חוף / מטה מרחב חוף - חיפה נגד תאור קבוצת שייכות | בית משפט השלום בבאר שבע מ"י 37787-04-11 מדינת ישראל נ' אלאטרש(עציר) ואח' 07 אוגוסט 2011 | בית משפט השלום בקריית גת 05 יולי 2011 ת"א 339-07 ישראלי נ' מנורה חב' לביטוח בע"מ ו | בית משפט השלום בעכו 07 פברואר 2012 ת"א 10177-12-11 מנסור נ' ירום ואח' בקשה מס' 2 בפ | בפני כב' השופטת עדי במביליה – אינשטיין המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם שמעון אמר נוכחים: מטעם המאש | בפני כב' הרשם בכיר צוריאל לרנר תובעים 1. מאזן קופטי נגד נתבעים 1. וג'די חאג יחיא הודעה על פי | בפני כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי תובעים 1.ועד הבית דליה 6 2.ולנטינה אבשלומוב נגד נתבעים 1.משה שטרנ | לפני כב' השופטת שרון הינדה תובעים 1. קשר רנט א קאר בע"מ נגד נתבעים 1. נורד ג.ש. - מדידה והנ | בפני כב' השופטת אסתר נחליאלי חיאט תובע מרווין אלפנט נגד נתבעת יהלומי דלתא בע"מ פסק דין 1. ת | מספר בקשה:10 בפני כב' השופט אבי פורג מבקשים דודי דרעי נגד משיבים 1.חברת השמירה בע"מ 2.רכבת