מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת יהודית שיצר

העותר: אזולאי מקלוף
ע"י ב"כ עו"ד ליאור רוב

נ ג ד

המשיבה: עיריית בת ים
ע"י ב"כ עו"ד יוסף גואטה

פסק דין

עתירה כנגד עיריית בת ים (להלן: "העירייה") כשהסעד העיקרי המבוקש הוא צו האוסר על העירייה לנקוט פעולות גבייה כלשהן כלפי העותר בגין חוב ארנונה בגין נכס שלטענת העיריה נמצא בהחזקתו.

עיקרי העובדות

העותר קיבל במאי 2012 הודעה, נושאת תאריך 15.5.2012, מבנק המזרחי, בו מתנהל חשבונו , על עיקול שהוטל ע"י העירייה, ביום 9.5.2012, (להלן: "העיקול"), בגין חוב ארנונה שלטענת העירייה העותר חייב לה. לטענת העיריה חיוב בארנונה הוא בגין מבנה תעשייה הנמצא ברח' מנחם יקואל 15 בבת ים, המורכב משני תתי נכסים, 8 ו- 9 (להלן: "הנכס"). לפי רישומי העירייה, הנכס מהווה נגרייה, שהמחזיקים בה ה ם העותר, אזולאי מקלוף, ובנו, יעקב מקלוף (להלן: " הבן") ולשיטתה החוב הצטבר בתקופה שבין 1.1.2003 ועד ליום 15.12.2005.

בעתירה דנן מבוקשים מספר סעדים:

א. מתן צו מניעה שיאסור על העירייה לנקוט בכל פעולת גבייה.
ב. קביעה שיפוטית כי העירייה עושה שימוש בחוסר סמכות בכתב ההרשאה לעיקול נכסים על פי פקודת המיסים (גביה).
ג. קביעה שיפוטית שהעותר לא חייב את הסכום הנדרש ע"י העירייה בגין ארנונה עבור הנכס, בין בשל כך שהחוב אינו קיים ובין בשל התיישנות.
ד. צו שיפוטי לעירייה להמציא לו את כל המידע המסמכים והאסמכתאות לחוב הנטען ופירוט מלא של מועדי היווצרות החובות.

עיקרי טענות הצדדים

העותר טען בעתירתו כי הנכס לא בחזקתו ולא היה בחזקתו, וכי הוא שימש בעבר כנגרייה של בנו, והעותר נהג לסייע לבנו אחרי שפרש לגמלאות. במהלך דיון שהתקיים בעתירה הוסיף העותר שכאשר הודיע לעירייה על עזיב ת הנכס, העירייה הוסיפה את בנו כמחזיק בנכס ולא מחקה אותו. עוד ציין בדיון כי הבן עבד שנים כנגר בנכס, אך העירייה מעולם לא פנתה אל הבן, ורק אחרי שהבן קרס כלכלית (ולא נאמר מתי), העירייה נזכרה לפנות אליו. עוד הוסיף שהעירייה השתהתה שנים רבות משנת 2005 עד שנת 2012 בפעולת הגבייה המנהלית של עיקול חשבון הבנק שלו, וכי הדבר גרם לו נזק ראייתי. כן טען להתיישנות כל החובות שנוצרו עד מאי 2005, מאחר שהעירייה נקטה פעולת גבייה מנהלית ממשית לראשונה רק במאי 2012 בעיקול חשבון הבנק שלו, ולפי הפסיקה גבייה מנהלית זו יכולה להתייחס רק לחובות שנוצרו ב – 7 השנים שקדמו לה. בנוסף טען כי לפי פסיקה מחוזית העירייה לא רשאית לנקוט פעולות גבייה מנהליות לפני שמיצתה את ההליכים המשפטיים הרגילים של הגשת תביעה אזרחית. לשיטתו העירייה גם הייתה מנועה לפי הדין מלנקוט בצעדי גבייה מנהלית כלפיו בטרם עבר המועד להגשת השגה, ערר וערעור על השומות שמעולם לא קיבל לידיו.

העירייה טענה כי העותר ידע היטב על חובות הארנונה שלו בגין הנכס, וכי בעבר כבר הוגשו נגדו שתי תביעות אזרחיות לבימ"ש השלום שנתקבלו, ואף נפתח תיק הוצל"פ בגין אחד התיקים הנ"ל. עוד טענה כי הגיעה להסדר תשלומים עם העותר וכי נמסרו לה שיקים במסגרת הסדר זה, אך משלא כובד ההסדר פתחה העירייה בהליכי גבייה מנהליים כלפי העותר החל משנת 2008. ב"כ העירייה הבהיר בדיון, כי בגין החובות שהצטברו עד למרץ 2004 בגין תת חלקה 8 ועד ליוני 2004 בגין תת חלקה 9, ננקטו הליכים משפטיים, וכי הליכי הגבייה המנהלית ננקטו רק כנגד החובות החדשים שנוצרו לאחר הגשת התביעות שבגינן ניתנו פסקי דין אלה. העירייה טענה כי ביהמ"ש העליון בערכאת הערעור ביטל את הפסיקה המחוזית עליה הצביע ב"כ העותר, באשר למניעות העירייה מלנקוט בהליכי גבייה מנהליים לפני מיצוי הליכים משפטיים.

דיון

כאמור לעיל, ב"כ העירייה הבהיר בדיון כי העיקול המנהלי מושא העתירה מתייחס לחובות שנוצרו לאחר הגשת שתי התביעות האזרחיות ע"י העירייה בשנת 2004, שגבייתם מתבצעת באופן נפרד במסלול המשפטי. אולם, הבהרתו זו סותרת את הנטען ע"י העירייה בסע' 46.ב. לתגובתה לעתירה, לפיו ננקטו הליכי גבייה מנהלית, לפחות מחודש אפריל 2011, בגין החובות שנפסקו בפסקי הדין שמשנת 2004, וכי חובות אלו הם החובות מושא העיקול שהצטברו עד ליום 31.12.2005. עפ"י הדין נאסר על העירייה לגבות בגבייה מנהלית את החובות שהצטברו עד מרץ ויוני 2004 לתתי החלקות 8 ו – 9 בהתאמה, ושכלולות בתביעות האזרחיות בהן זכתה העירייה בשנת 2004. זאת משום שלפי סע' 317 לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן: "פקודת העיריות") לא ניתן לגבות בגבייה מנהלית חובות שנגבים במסלול המשפטי (דהיינו החובות שעד שנת 2004 שכלולים בפסקי הדין שניתנו לזכות העירייה) בשל ברירת מסלולים. כך פסקתי במקרה דומה ב - עת"מ (תל-אביב-יפו) 37776-04-11 דן פרידמן נ' עיריית חולון (לא פורסם, מיום 22/07/2012) בסע' 7 לפסה"ד (להלן: " פס"ד פרידמן"):

"באשר לחוב הארנונה מהשנים 2007-2009, צודק ב"כ העותר בטענתו, כי המשיבה מנועה מלנהל הליכי גבייה מנהליים כל עוד תלויה ועומדת תביעה אזרחית שהגישה המשיבה כנגד העותר בגין חוב זה. סע׳ 317 לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן: "פקודת העיריות"), שכותרתו "ברירה לגבות ארנונה בגבית חוב" קובע (ההדגשות כאן ולהלן שלי, י.ש.):

'317. על אף האמור בסעיפים 309-315, כל מקום שהארנונה בפיגור, רשאי ראש העיריה במקום לנקוט הליכים לפי הסעיפים האמורים, או במקום להמשיך בהם, לפתוח בהליכים לגביית הארנונה כחוב אזרחי'.

כיוון שהסעיף נותן אפשרות ברירה, המשמעות היא שקיימים שני מסלולים חילופיים ולא ניתן להפעילם בו זמנית. מסקנה זו מתבקשת מהגיונה ותכליתה של הוראת סע׳ 317 לפקודת העיריות, וכך גם משתמע מהנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין (הנחייה מס׳ 7.1002, מפברואר 2012, בעמ׳ 2)".

באשר לתקופה שממרץ ויוני 2004 ועד ליום 9.5.2005, הרי שהעירייה לא רשאית לגבות חובות בגין תקופה זו, בשל התיישנות. זאת משום שפעולת הגבייה המנהלית הממשית המוקדמת ביותר (מעבר למכתבי דרישה והתראה) היחידה שהוכחה ע"י העירייה באמצעות המסמכים שצירפה לתגובתה היא עיקול בנקים מיום 23.5.2012 שהוא ככל הנראה העיקול מושא העתירה דנן. לפיכך, עפ"י הפסיקה, כל החובות הנטענים שהצטברו בתקופה העולה על 7 שנים מיום פעולת גבייה מנהלית זו, הם בגדר חוב שכבר התיישן, גם מבחינת האפשרות לגבותו במסלול המנהלי. כך נקבע בפסיקת ביהמ"ש העליון ב – עע"מ 7878/10 ‏ ‏ עיריית רעננה נ' יגאל שמיע (לא פורסם, מיום 31.1.2012) סע' י' לחוות דעתו של כב' השופט א. רובינשטיין:

"אכן: "נישום אשר הרשות מפעילה כלפיו הליך גבייה מינהלי רשאי להתגונן בטענה שחוב המס התיישן. טענת התיישנות זו נותרת טענת הגנה, הגם שאופן השמעתה הוא על דרך יזימת הליך" (עניין נסייר, פסקה 40 לחוות דעתה של השופטת ברלינר). מסיבה זו אין המערערת רשאית לחייב את המשיב "בהפרש החיוב בארנונה באשר לתקופה הקודמת לתקופת ההתיישנות" (שם, פסקה 41)".

ובהתאם להלכה זו פסקתי במצב דומה בפס"ד פרידמן:

"...בפס"ד זה [עע"ם 10372/08 עיריית בת ים נ' שמואל אדוט ז"ל (מיום 4.1.2011)(להלן: "פס"ד אדוט", תוספת שלי, י"ש] (בסע׳ 14) נקבע כי משחלפה תקופת ההתיישנות בגין יצירת חוב חלוט, העירייה מנועה מלנקוט הליכי גבייה מנהליים של חוב ארנונה, דוגמת רישום שעבוד ופתיחת תיק הוצל"פ למימושו, כאשר העירייה נמנעה במשך 7 שנים מלנקוט הליכי גבייה מנהליים ממשיים לגביית החוב, מעבר לשליחת הודעות חיוב והתרעות תשלום. גם בפס"ד רוסטוביץ חזרה כב׳ השופטת וקבעה, בהסתמך על הלכות ביהמ"ש העליון, לרבות רע"א 187/0 נסייר נ. עיריית נצרת עילית, כי אם העירייה לא נקטה בהליכי גבייה מנהליים במשך 7 שנים ממועד היווצרות החוב, החוב מתיישן".
(סע' 6 לפסה"ד) .

העירייה ציינה בתגובתה לעתירה כי החוב בגין תת נכס 9 שהצטבר עד חודש 6/2004 (שאז הוגשה תביעה אזרחית בגינו לבימ"ש השלום בת"א) עומד כיום על סך של כ – 59,416 ₪ , והחוב בגין תת נכס 8 שהצטבר עד לחודש 3/2004 (שאז הוגשה התביעה אזרחית בגינו לבימ"ש השלום בת"א) עומד כיום ע"ס של כ – 45,387 ₪ . העירייה טענה בתגובתה לעתירה כי בגין יתרת חובו של העותר, דהיינו מעבר לחובות מושא שני פסקי הדין בהן זכתה, נקטה העירייה הליכי גבייה מנהליים משנת 2008 ועד למועד הגשת העתירה, אך לא ציינה את סכום החוב שנוצר אחרי שניתנו פסקי הדין הנ"ל. העירייה אף לא ציינה איזה פעולות של גבייה מנהלית ביצעה משנת 2008 ועד להגשת העתירה דנן, ומה מועדיהן של פעולות אלה. לפי המסמכים שצירפה העירייה לתגובתה נעשו פעולות גבייה מנהליות ממשיות, מעבר למכתבי דרישה והתראה, רק ביום 23.5.2012 ("עיקול בנקים") וביום 4.7.2012 ("עיקול בנקים"). נספחים ב'1 ו – ב'2 שצירפה העירייה ממשרד עורכי הדין שמנהל עבורה גבייה מחייבים, עוסקים רק בחובות שבמסלול המשפטי במסגרת שני פסקי הדין בעניין החובות עד 2004. העירייה טענה בתגובתה לעתירה כי חוב העותר מושא העיקול הצטבר בתקופה שבין 1.1.2003 ועד ליום 31.12.2005. אם העירייה סבורה שנותר חוב שלא התיישן, שנוצר בין התאריכים 9.5.2005 – 15.12.2005, עליה לטעון זאת במפורש ובמובחן, לציין את גובה החוב בגין תקופה זו לבדה, ולצרף אסמכתאות לחוב זה. בהעדר נתונים ומסמכים מצד העירייה, לא ברור מה גובהו של חלק זה של החוב, אם בכלל הוא קיים, והאם כל העיקול בסך כ – 35,000 ₪ הוא בגינה של תקופה זו שטרם התיישנה, או שמא כולו, או עיקרו בגין חובות ישנים יותר שנוצרו מלפני 9.5.2005 ולפיכך התיישנו. על כן אני מקבלת את טענת העותר כי החובות שנוצרו לפני יום 9.5.2005 התיישנו. זאת מאחר שפעולת הגבייה המנהלית הממשית (מעבר למכתבי דרישה והתראה) שהוכח שנקטה העירייה כלפי העותר הייתה לראשונה רק במאי 2012, בו הוטל העיקול מושא העתירה דנן שמבקש העותר כעת לבטלו.

אני מוצאת להדגיש כי שני הצדדים לא חשפו את מלוא העובדות לפני ביהמ"ש. בעתירתו טען העותר שמעולם לא החזיק בנכס (סע' 8 לעתירה). לעומת זאת, בעת הדיון בעתירה הודה העותר שבעבר החזיק בנכס, אך טען כי כאשר הודיע לעירייה על עזיבתו הוסיפה העירייה את בנו יעקב, אך לא מחקה את העותר (עמ' 2 לפרוט' מיום 15.1.2014, ש' 26). העותר לא הציג הודעה כתובה לעירייה על חדילת החזקתו בנכס, כפי שמחייב סע' 325-326 לפקודת העיריות. לפי הדין, כאשר המחזיק בנכס לא הודיע בכתב לעירייה על עזיבתו, הוא ממשיך להיות מחוייב בתשלומי הארנונה , שלמעשה היו אמורים להיות משולמים ע"י המחזיק החדש ( ראו פסק דיני ב – עת"מ (ת"א) 46972-12-12 עופר ורסנו נ' עירית תל-אביב-יפו (לא פורסם, מיום 14.7.2013) סע' 4 לפסה"ד וההפניות המצויות שם ).

מאידך גיסא, גם העירייה הוסיפה ל"ערפל" בתיק והכבידה על ביהמ"ש בבירור עובדות המקרה, בכך שלא פירטה ממתי הבן רשום בספריה כמחזיק נוסף בנכס, לא ציינה מי הודיע לעירייה על הפיכת הבן למחזיק הנכס, מה היה נוסח ההודעה ומדוע האב לא נמחק מרישומיה כמחזיק הנכס. נקודה זאת עומדת לחובתה של העירייה, שכן עצם העובדה שהבן מופיע ברישומי העירייה מלמד שהעירייה קיבלה הודעה כלשהי ממנה יכלה להסיק על הפיכת הבן למחזיק בנכס. כמו כן העירייה לא הביאה כל אסמכתאות ופירוט באשר לטענתה כי היה לה הסדר תשלומים עם העותר וכי הוא מסר לה שיקים על חשבון החוב, ורק לאחר שחדל לקיים את ההסדר, נקטה העירייה כלפיו בהליכי הגבייה המנהלית. העירייה לא פירטה בגין מה בדיוק ניתנו השיקים הנטענים, עבור איזה חוב, לאיזו תקופה וכו'. מאידך העותר, בבואו לבקש מביהמ"ש לעניינים מנהליים סעד משיקולי צדק, גם הוא לא נהג בניקיון כפיים, שכן הוא הכחיש תחילה בכתב העתירה כל קשר להחזקת הנכס. בהעדר מסמכים ותיעוד, ביהמ"ש איננו יכול לעשות מלאכתם של הצדדים. בתיק זה רב הנסתר על הגלוי, כאשר שני הצדדים לא עומדים בחובת הגילוי המלא, ובמיוחד כשמדובר בבימ"ש לעניינים מנהליים, ומאידך מבקשים ליהנות מטענות כלליות ללא תיעוד ואסמכתאות מספקות.

מאחר שקיבלתי את העתירה בחלקה בשל התיישנות, ברירת מסלולים והעדר נתונים ואסמכתאות מצד העירייה באשר לחובות ומועדיהם, מתייתר הצורך להכריע ביתר טענות העותר.

סיכום

לאור כל האמור לעיל, במצטבר, אני מקבלת את העתירה בחלקה, במובן זה שהעיקול על חשבונו של העותר מבוטל.

כמו כן אני מורה לעיריה להמציא לעותר פירוט מלא, מסמכים ואסמכתאות בנוגע לחובות שבנדון ומועדי היווצרותם.

בשל העדר מידע ומסמכים כאמור לא ניתן להיעתר לסעדים הנוספים שמבקש העותר.

לאור התנהלות שני הצדדים שלא הציגו תשתית עובדתית מלאה ומהימנה ולא יצאו ידי חובת הגילוי המלא בבית המשפט לעניינים מנהליים, כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, ד' חשוון תשע"ה, 28 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא עותק פסק הדין לצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

טפטים קרובים אל 7071 11-31, נצרת, ישראל | מוזיאונים קרובים אל אצ"ל, באר שבע, ישראל | צלמים קרובים אל 768, טבריה, ישראל | שיש קרובים אל נתן שאול 13, ראש העין, ישראל | אלומיניום קרובים אל עין ח'אלד, אום אל-פחם, ישראל | עניבות קרובים אל מקס נורדאו 50, בית שאן, ישראל | קונדטוריות ומאפיות קרובים אל השרון 52, יבנה, ישראל | מהנדסי תחבורה קרובים אל קיבוץ גלויות, ראש העין, ישראל | מוצרי חשמל קרובים אל כיכר צה"ל, קרית שמונה, ישראל | מגיהים קרובים אל האלון 27, יבנה, ישראל | דואר קרובים אל אל ח'נדק, אום אל-פחם, ישראל | קונסטרוקציות מתכת קרובים אל 241, ישראל | הדמיה ממוחשבת קרובים אל שמואל בייט, ירושלים, ישראל | חדרים נקיים קרובים אל הסביון 69, מגדל העמק, ישראל | קאנטרי קלאב קרובים אל נחשון 286, אילת, ישראל | מכונות אוטומטיות קרובים אל עבדת 1636, דימונה, ישראל | הכנה לגיוס קרובים אל ירדן, מגדל העמק, ישראל | מכונות חישוב קרובים אל דרך הנביאים 8, אופקים, ישראל | קבלנים קרובים אל ברזוויל 12, חולון, ישראל | טבחים קרובים אל הר צין, מצפה רמון, ישראל | ליקויי למידה שובל - תולעת ספרים בחיפה | שף שירת הסירים בבן עמי | מילוי גז בצלאל שרות תיקוני גז בתל אביב - יפו | ספרי קודש סיפרי - חנות ספרי קודש בנתיבות | גלויות וכרטיסי ברכה ברכות מקוריות בתל אביב - יפו | כלכלה פי 10 ברמת גן | אינסטלציה אשדוד תשתיות ועבודות עפר באשדוד | קבלן אלטלקאת חאלד בבאר שבע | מצלמות אבטחה רי.טכנולוגי בכרמיאל | ליטוש והברקה א.א. אור-שירותי ניקיון בבאר שבע | מגיה צביה רובין בחולון | וילונות וילונות המרכז בטייבה במשולש | מוצרים חסיני אש א.ל. מיגון אש ברשפון | תחנת טוטו-לוטו-ווינר מוקה ברמת גן | קונסטרוקציות מתכת בני כהן עבודות מתכת בראשון לציון | קולנוע זילברינג ז'ן מארק ברמת השרון | מדרגות מפעלי צבי גרינוולד (1994) בע"מ בראשון לציון | צורף אילוז אילן-משולש בירושלים | גריל ש.ד.ר גרילים בראשון לציון | מולטימדיה קוויקום הפקות מולטימדיה בשדה נחמיהמחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון מעליות | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון פריקסט | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון חומרי שרברבות | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות אבן | מחירון עבודות איטום | מחירון לוחות פוליסטרן מוקצף | מחירון ש"ע פועלי בנין | מחירון משטחי שיש | מחירון מערכות פיזור אוויר | מחירון תבניות מפח | מחירון קערות מטבח | מחירון פריימרים, ציפויים ומסטיקים ביטומניים ביישום קר | מחירון מוליכי נחושת גלויים | מחירון אביזרים מפלדה | מחירון בטון מובא | מחירון משאבות חום לחימום | מחירון קירות תומכים מבטון | מחירון מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות | מחירון מסגרות פלדה | מחירון מעליות | מחירון תקרות וקירות מלוחות בטרום | מחירון איטום מעברים נגד אש | מחירון צבעים אטומים לעץ ולמתכת | מחירון חומרים לאיטום מישקים | מחירון צינורות, ספחים ואביזרים פולירול, R-PP )פוליפרופילן( דוגמת "חוליו | מחירון בידוד תקרות אקוסטיות | מחירון דלתות פלדה ומשקופי פח | מחירון צינור פלדה עם עטיפה חיצונית | מחירון בניה בבלוקי בטון | מחירון בלוקי איטונג | מחירון מעטפת חדר קירור (4°C+) | מחירון משאבות ניקוז | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון בידוד תקרות אקוסטיות | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומריםבפני כב' השופט דאוד מאזן מאשימה 1. מ.י. ו.מ.לתכנון ובניה קריות(ק.מוצקי נגד נאשמים 1. א. מ. מירי | בית משפט השלום בנצרת ת"א 8242-11-08 נאסר ואח' נ' עיריית תל אביב יפו ואח' בפני כב | בית משפט השלום בנתניה תא"מ 28494-08-11 בנק לאומי לישראל בעמ נ' פודובריי תיק חיצוני: 12 דצמב | בפני כב' הרשמת בכירה איריס ארבל-אסל תובעים 1. סאמי מרעי נגד נתבעים 1. קוסמופוליטן סחר בע"מ | בית דין אזורי לעבודה בחיפה ב"ל 7859-05-09 ארביב נ' המוסד לביטוח לאומי / חיפה ע"י הלשכה | בפני כב' סגנית הנשיא, השופטת אורית קנטור המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים 1. סאמח סאלח - – נדון 2 | בפני כב' השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיאה תובעים עירד ברקן נגד נתבעים התאגיד המנהל של המאגר לביטוח | התובעות 1.. אמבר מכון תערובת – אגודה שיתופית מרכזית בע"מ 570015362 2. יפה הוד אגודה שיתופית חקל | בפני כב' השופט בדימוס יהודה גרניט תובעים 1. אמנון לוטן נגד נתבעים 1. שקד משה דדון בקשה לעדכון פר | לפני כב' הסגן נשיא יואל עדן מספר תהליך: 4 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 28 | לכבוד לשכת הוצל"פ פ"ת בזל 1 א' (פינת שמשון), פתח תקווה, 49510 הנדון: עיקול על כלל נכסי | החלטה בתיק בש"פ 2278/12 בבית המשפט העליון בש"פ 2278/12 לפני: כבוד השופט ח' מלצר המבקשת: מד | בית משפט השלום בטבריה ת"א 1485-06 אבראהים ופא נ' הראל חב' לבטוח בע"מ ואח' תיק | בפני כב' השופטת חנה קלוגמן תובעים 1. אריה ביגר נגד נתבעים 1. זמן שעונים ותכשיטים בע"מ הודעה | בית משפט השלום בירושלים ת"א 29569-05-10 גלעד דוחובנה ואח' נ' שרותי בריאות כללית ואח' | בפני כב' הרשם בכיר צוריאל לרנר תובעים 1. רשות השידור. נגד נתבעים 1. שווכת גאבר הודעה על פי הנחיו | 18530-08-13 לפני כבוד ה שופטת שושנה פיינסוד-כהן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם תמיר סלאלחה <#2#> נ | מספר בקשה:4 בפני כב' הרשמת ברכה לכמן התובע איהאב חטיב נגד הנתבע מרעי דעבוס החלטה כמוסכם בין הצדד | החלטה בתיק בג"ץ 5302/13 בבית המשפט העליון בג"ץ 5302/13 לפני:כבוד השופט א' רובינשטיין העותר | מספר בקשה:11 בפני כב' השופטת סיגל רסלר-זכאי מבקשת גאולה לוי נגד משיבה קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאו | בפני כב' השופטת חנה קיציס מאשימה 1. מ.י. מועצה אזורית חוף השרון נגד נאשמים 1. חיים בן יקר 2. גן | 01 מרץ 2015 לפני: כב' השופט נוהאד חסן המבקשת/התובעת: היאם ג'דבאן ע"י ב"כ: עו" | בפני כב' השופט ארז יקואל – סגן הנשיא ה המבקשים 1. יהודה יעיש 2. יואב דוד נגד המשיבה אזרפיק ובניו