מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית משפט השלום בטבריה

ת"א 3282-02-12 כהן נ' כונס הנכסים ואח'

תיק חיצוני:

בפני
כב' השופטת רים נדאף

המבקשת
מיטל כהן

נגד

המשיבים

החלטה

1. בפניי בקשה לסעד זמני של החזרת רכב תפוס מס' רישוי 4284259 (להלן: "הרכב") לידי המבקשת או מי מטעמה.

2. המבקשת טוענת כי היא רכשה את הרכב יחד עם אביה ממגרש מכוניות באזור טבריה במיטב כספה בעסקה שבוצעה בתום לב, ביום 31.10.11, והרכב הועבר לשימוש אביה של המבקשת ובת זוגו גב' אתי חנוכה.

3. המבקשת טוענת כי במסגרת העסקה נמכר רכבה של גב' חנוכה מסוג יונדאי גטס למגרש, המבקשת שילמה מעבר לרכב של היונדאי סך של 43,000 ₪, נחתם זיכרון דברים, בוצעה העברת בעלות ברכב לשמה של המבקשת ללא כל בעיה, היות ובמשרד הרישוי לא היה רשום כל שיעבוד או מניעה אחרת להעברת הרכב על שמה, והרכב כאמור נמסר לידי אביה של המבקשת מר יוסף אדרי ובת זוגו.

4. בלילה שבין 24 ל-25 לינואר 2012 נתפס הרכב ע"י משיב מס' 1 ככונס נכסים שמונה על הרכב לצורך מימוש משכון שנרשם על הרכב בעבר לטובת משיב מס' 2, ואשר לא נרשם במשרד הרישוי.

5. המבקשת טוענת כי חלה עליה חזקת תקנת השוק שבסעיף 34 לחוק המכר, התשכ"ח – 1968, היות והיא רכשה את הרכב ממי שעוסק במכירת רכבים, והעסקה בוצעה במהלך הרגיל של עסקיו של המוכר, תמורתו שולמה על ידי המבקשת ואביה, והם קיבלו את הרכב לחזקתם בתום לב.

6. מטעם המבקשת הוגשו 3 תצהירים, שלה, של אביה יוסף אדרי, ושל המנהל של המגרש מר גל כהן.

7. משיב מס' 1 מונה כאמור ככונס נכסים על הרכב במסגרת תיק הוצל"פ 05-XX171-12-5 בלשכת ההוצל"פ בטבריה, ועל פי ההחלטה מיום 10.1.12 הרשתה כב' יו"ר ההוצל"פ וידאד יונס, למשיב מס' 1 לתפוס את הרכב, לאחסנו ולבטחו, הכל במטרה לממש את המשכון שרשום עליו לטובת משיב מס' 2. משיב מס' 3 היה רשום כבעלים של הרכב בתקופה מיום 11.6.08 עד יום 19.7.11.

8. ביום 2.2.12 ניתן במסגרת בקשה זו צו ארעי ע"י כב' השופטת אריאלי, האוסר על המשיבים או מי מטעמם לבצע כל דיס פוזיציה ברכב עד למתן החלטה אחרת.

9. מטעם המשיבים לא הוגשה כל תגובה בכתב.

10. היום התקיים דיון בתיק במעמד הצדדים, אשר במהלכו נחקרו המצהירים מטעם המבקשת ע"י משיב מס' 1, וב"כ הצדדים סיכמו את טענותיהם בעל פה.

לאחר תום הדיון הגישה המבקשת העתק מרישיון הרכב שרשום על שמה בתוקף עד יום 1.12.12.

11. בעל דין העותר לקבלת סעד זמני מן היושר עליו להראות שיש לו זכות לכאורה בסעד אשר מצדיקה את התערבותו של בית המשפט בהענקת הסעד המבוקש.

12. לאחר שעיינתי בתצהירים על נספחיהם, וכן לאחר ששמעתי את חקירות המצהירים וטיעוני ב"כ הצדדים, שוכנעתי כי עלה בידי המבקשת להוכיח זכות לכאורה ברכב, תוך הדגשה כי אין בקביעה זו כדי לחרוץ את גורל התביעה העיקרית אשר הגישה המבקשת למתן פס"ד הצהרתי בעניין הבעלות האמיתית ברכב.

13. הלכה פסוקה היא כי הרישום במשרד הרישוי על שמה של המבקשת הוא רישום דקלרטיבי בלבד ואינו רישום מהותי שיש בו כדי להעיד באופן קונקלוסיבי על זהות הבעלים האמיתי של הרכב.

14. יחד עם זאת, עולה מהעדויות כי המבקשת ניגשה יחד עם אביה ובת זוגו למגרש שנוהל ע"י מר גל כהן, נמכר הרכב של בת זוגו של מר אדרי מסוג יונדאי גטס למגרש לפי הרישום בזיכרון הדברים, ובנוסף לאותו רכב שולם ע"י המבקשת סך של 43,000 ₪ במזומן. נחתם כאמור זיכרון הדברים על עסקת החליפין ועל תוספת התשלום, וזיכרון הדברים נחתם ע"י הבעלים של העסק וכן ע"י גב' חנוכה אתי, אשר את רכבה היא מכרה למגרש במסגרת אותה עסקת חליפין.

המגרש הוציא חשבונית מס על קבלת הסכום של 43,000 ₪. מעבר לכך צורפו מסמכים על כך שנערך טיפול למנוע של הרכב תקופה קצרה לאחר השלמת העסקה, ונטען כי יוסף אדרי שילם סך של 3,000 ₪ בגין אותו טיפול.

15. לאחר השלמת העסקה מול המגרש למכירת מכוניות, עברו הצדדים לבנק הדואר והשלימו שם את העסקה ללא כל בעיה, והרכב נרשם על שמה של המבקשת ביום 3.11.11, היינו 3 ימים לאחר חתימת זיכרון הדברים כפי שעולה מרישיון הרכב.

16. יש בכל המסמכים הללו להעיד על זכות לכאורה של המבקשת ברכב, והעדויות שנשמעו תומכות במסקנה זו. אמנם נפלו מספר סתירות בין העדויות מטעם המבקשת, אך הסתירות היו בעניינים שוליים ואינן יורדות לשורש העניין.

17. די במה שהוכח בפניי עד השלב הזה כדי להרים את הנטל כאמור להוכחת זכות לכאורה של המבקשת ברכב באופן המצדיק את התערבות בית המשפט באמצעות מתן סעד זמני.

18. הטענות של משיב מס' 1 באשר למסמכים מזויפים, לקנוניה, לחוסר תום לב מצד המבקשת וכו', לא מצאתי להן כל אחיזה בחומר הראיות שהובא בפניי עד כה, במיוחד כשמטעם המשיבים לא הוגשה כל תגובה בכתב, כדי לבסס טענות אלו.

19. באשר למאזן הנוחות והנזק, ברור כי הוא נוטה לטובת המבקשת, אשר ניטל ממנה הרכב, או ליתר דיוק ניטל מאביה הרכב באמצע הלילה, כשהרכב שימש את אביה של המבקשת לצרכי עבודתו. העובדה כי המגרש העמיד לרשותו של אביה של המבקשת באופן זמני רכב חלופי, אינה מעלה או מורידה לענייננו, ויש להניח כי הרכב הועמד לרשותו באופן זמני עד להכרעה בבקשה זו לסעד זמני.

20. מטעם המשיבים לא הועלה כל נימוק מדוע מאזן הנוחות נוטה לטובתם, או איזה נזק ייגרם להם במידה ויושב הרכב לידי המבקשת או מי מטעמה עד להכרעה בתביעה העיקרית לפסק דין הצהרתי בדבר הבעלות ברכב.

21. חשוב לציין בהקשר זה כי אותו משכון לו טוענים המשיבים נרשם ברשם המשכונות בלבד לפני מספר שנים ולא נרשם במשרד הרישוי, וכי מאז רישומו של המשכון עבר הרכב מספר בעלויות ללא כל בעיה, ורק לאחרונה נזכרו המשיבים להגיש בקשה ללשכת ההוצל"פ לממש את המשכון כאמור.

22. לאור האמור לעיל, אני מורה על השבתו של הרכב לידי המבקשת או מי מטעמה בתנאים שלהלן:

א. ירשם עיקול על הרכב לטובת משיב מס' 2 במשרד הרישוי.

ב. המבקשת או מי מטעמה יערכו ביטוח מקיף לרכב, כאשר המוטבים על פי הפוליסה יהיו המבקשת ומשיב מס' 2.

ג. המבקשת ומי מטעמה ישמרו על תקינות הרכב ושלמותו, ויימנעו מביצוע כל עסקה או שינוי ברכב, למעט טיפול שנועד לתיקון תקלות ברכב כדי לשמור על החזקתו השוטפת.
ד. המבקשת תחתום על ערבות עצמית ללא הגבלה בסכום לצורך הבטחת התחייבויותיה לעיל.

23. המשיבים יגישו כתב הגנה בתביעה העיקרית תוך 30 יום עם העתק ישירות לב"כ התובעת.

24. אני מורה על הגשת תצהירי עדות ראשית, כל צד תוך 60 יום כשב"כ התובעת מתחילה, ואם היא מסתפקת בתצהירים שכבר הוגשו במסגרת הסעד הזמני, תודיע על כך לבית המשפט ולצד שכנגד תוך אותו מועד.

25. מועד להוכחות ייקבע ויישלח.

26. אני מחייבת את משיבים מס' 1,2 ביחד ולחוד, לשלם למבקשת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪.

27. משיב מס' 1 יודיע תוך 7 ימים אם הוא מסיר את שמו של משיב מס' 3 מהבקשה למימוש המשכון שהוגשה בתיק ההוצל"פ דלעיל, ויעביר העתק מהודעתו ישירות לב"כ המבקשת, וב"כ המבקשת תודיע תוך 7 ימים מקבלת הודעת המשיב אם היא מסכימה למחיקת התביעה כנגד נתבע מס' 3 ללא צו להוצאות.

התיק יובא לעיוני ביום 29.2.12.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, כ"ב שבט תשע"ב, 15 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

5 מתוך 5

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

ציוד לאירועים קרובים אל | מכונות משחק קרובים אל | מסננים קרובים אל | קולבים קרובים אל | אריזות קרובים אל | משתלות קרובים אל עלייה 40, עפולה, ישראל | מטבחים קרובים אל | בלונים קרובים אל | מודדים קרובים אל | שערים קרובים אל | איזון דינמי קרובים אל הרב יעקב משה טולדאנו 97, בית שאן, ישראל | פנסיונים לבעלי חיים קרובים אל משעול תפוח 17, אילת, ישראל | צימרים קרובים אל שדרות שאול עמור 20, מגדל העמק, ישראל | מדבקות קרובים אל | חדרים נקיים קרובים אל בית עלמין עפולה, עפולה, ישראל | תריסים קרובים אל ציפורן 108, בית שאן, ישראל | אינסטלציה קרובים אל | כוח אדם קרובים אל | טכנאים קרובים אל | תפירה קרובים אל העצמאות 44, מגדל העמק, ישראלמחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון משטחי בטון | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון חומרי שרברבות | מחירון מתקני הסקה | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות צביעה | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון מניעת חדירת דלקים לקרקע ממעצרות בטון | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון תבניות לעמודים עגולים | מחירון צינורות חשמל ממתכת | מחירון חיזוק פינות | מחירון מתקנים וציוד למתקני ספורט | מחירון צבעי פנים וחוץ לקירות | מחירון שיגומים (דיפון) מכלונסאות עם תמיסת בנטונייט | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון הובלה והתקנת יחידות דיזל גנרטור | מחירון מכסים אובליים מברזל יציקה לשוחות בקרה | מחירון חומרי נגרות | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון ייצוב, חיפוי ודיפון תעלות ומדרונות | מחירון כבלים | מחירון איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון אספקת מים קרים וחמים | מחירון מוצרים לייצוב קרקע | מחירון קירות תומכים מבטון | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון צבעי פנים לקירות | מחירון צינורות פלדה מגולוונים | מחירון מערכות בקרה | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון קירות תמך מסוג "קת"מ" | מחירון ארגזי חול | מחירון גלאי עשן עצמאי | מחירון פרופילי פלדה מרובעים בפני כב' הרשם שמעון רומי תובע בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ח"צ 520029281 נגד נתבעים פסק די | בית משפט השלום בירושלים מ"ת 17295-05-12 מדינת ישראל נ' אבו דיאב(עציר) ואח' 02 יולי 2012 | מספר בקשה:36 בפני כב' השופטת שושנה פיינסוד-כהן מבקש המוסד לביטוח לאמי נגד משיבים החלטה 1. לפני ב | החלטה בתיק בג"ץ 914/10 בבית המשפט העליון בג"ץ 914/10 - י"ז לפני:כבוד השופטת ע' ארבל ה | לפני כב' השופט יוחנן כהן מספר תהליך: 1 הנדון: תזכורת אחרונה לאלי בלום על פי החלטת בית הדין לעבוד | בפני כב' השופטת סיגל רסלר-זכאי תובעים 1. המוסד לביטוח לאומי 2. וו זנגהואה נגד נתבעים 6. "קר | בפני כב' השופטת איריס סורוקר מבקשים 1. כלל חברה לביטוח בע"מ 2. אהרון מונטקיו בעמ נגד משיבים | בית משפט השלום לתעבורה בירושלים 12 ספטמבר 2011 תת"ע 687-06-11 מדינת ישראל נ' שני מספר בקשה: | בפני כב' הסגן נשיאה גד ארנברג מבקשים 1. מגשרת מהו"ת נגד משיבים 1. יניב-נינו זבורוף 2. ילנה | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו תע"א 1405-08 זמר אהרון נ' פלורנטין 24 בע"מ ואח' | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו דמ"ש 49882-02-12 מלייב נ' בר כל רשתות בע"מ תיק חיצ | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 4176/97 - ז' בפני: כבוד השופט מ' חשין העותר: פ | המערערים: 1.חב' יס.אי שיווק וסחר בע"מ 2.עיסא גראדאת נגד המשיב: בית המכס ומע"מ ירושלים | בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 725-10-11 מויזיק נ' רשתות תאורה בע"מ 22 אפריל 2012 בפ | בפני כב' הרשם מרדכי בורשטין תובע בנימין משולם ע"י ב"כ עו"ד כפרי כהן ואח' נגד | בית משפט השלום בנתניה חע"מ 40117-06 מ.י. מועצה אזורית חוף השרון נ' "בני ציון" כפר | החלטה בתיק ע"פ 8396/14 בבית המשפט העליון בירושלים ע"פ 8396/14 לפני:כבוד הרשם גיא שני המערע | בפני כב' השופט אבישי זבולון מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. בן שלום יפרח הודעה – אי חתימה על | בפני כבוד ה שופט עמית משה סובל-שלום ת"א המבקש מוטי ויינשטוק נגד המשיבה קלורית ירושלים הנדסה וסח | בפני כב' השופט - ס. נשיא סאאב דבור מבקשים תביעות צפת נגד משיבים צגה אבטה (עציר) החלטה בהתאם להחל | בפני כב' השופטת בדימוס רות בהט עוררים שושנה מנשה נגד משיבים הרשות המוסמכת חוק נכי רדיפות הנאצים | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 9433-12-11 בפני כב' ה | בפני כב' השופט מנחם קליין תובע תומר ספיר נגד נתבעים החלטה מבלי לנקוט עמדה מה תהיה התוצאה הסופית | בית משפט השלום בראשון לציון תא"מ 2781-04-11 מיור נ' אהרוני 27 דצמבר 2011 בפני כב' השופט