מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית המשפט המחוזי בחיפה

פש"ר 38797-10-11 כספית צפון מימון ומט"ח בע"מ ואח' נ' שנאוי ואח'

בפני
כב' השופטת בטינה טאובר

בעניין:
פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980
להלן: "הפקודה"

ובעניין:
שנאוי רג'א, ת.ז. XXXXXX186
להלן: "החייב"

ובעניין:
כספית צפון מימון ומט"ח בע"מ
להלן: "המבקשת"

ובעניין:
כונס הנכסים הרשמי
להלן: "הכנ"ר"

החלטה

מבוא

1. בפניי התנגדות, שהוגשה על ידי מר שנאוי רג'א (להלן: "המשיב"), להתראת פשיטת רגל, אשר הומצאה לו מטעם כספית צפון מימון ומט"ח בע"מ (להלן: "המבקשת").

רקע עובדתי

2. ביום 26/10/11 הגישה המבקשת בקשה להמצאת התראת פשיטת רגל למשיב, בשל אי תשלום חוב למבקשת בסך של 145,656 ₪. המבקשת צירפה לבקשתה דף חשבון בתיק הוצאה לפועל (נצרת) 10-05463-06-5, וכן צירפה העתק תדפיס תיק הוצאה לפועל, שמספרו 10-05284-06-4, בגין חוב לזכותו של מר בסול עלאא.

3. ביום 26/10/11 ניתנה על ידי החלטה, המתירה את המצאת התראת פשיטת הרגל למשיב.

4. ביום 05/12/10 הגיש המשיב התנגדות להמצאת התראת פשיטת הרגל.

5. ביום 18/01/12 הגישה המבקשת תשובה להתנגדות המשיב.

טענות הצדדים בתמצית

6. המשיב טוען, כי ניהל בעבר עסק של בנייה ושיפוצים, בשם א. שינאוי בע"מ, ונאלץ ללוות כספים, לשם תשלום התחייבויות העסק. לדבריו, פנה המשיב למבקשת, שהינה חברה העוסקת בניכיון צ'קים, וביקש לבצע עסקת ניכיון על סך של 51,000 ₪.

לדברי המשיב, נדרש המשיב להפקיד, בתמורה לתשלום, צ'ק של חברת א. שינאוי בע"מ בסכום דומה.

לטענת המשיב, הפקיד המשיב את הצ'ק של חברת א. שינאוי בע"מ וקיבל לידיו מקבלן משנה, עמו עבד באותן שנים (מר מייסרה סלטי), סך של 30,000 ₪ "על חשבון". לטענת המשיב, היתרה הייתה אמורה להשתלם במועד מאוחר יותר, על ידי מר מייסרה סלטי, ואולם בפועל, לא שולם על ידו סכום כלשהו מעבר לסך של 30,000 ₪.

המשיב הוסיף וציין, כי מאחר וחשבון העסק היה בעייתי, חילל הבנק את הצ'ק שניתן על ידו למבקשת, ובהמשך מסר המשיב, לטענתו, לב"כ המבקשת שני צ'קים אחרים של החברה, לסילוק החוב ולא בגין הלוואה נוספת.

לטענת המשיב, הציגה המבקשת, בחוסר תום לב, את כל הצ'קים שניתנו בגין העסקה לביצוע, בדרך זו פעלה לניפוח החוב, ושעה שכל התשלום שנמסר למשיב על ידי המבקשת לא עלה על 30,000 ₪.

המשיב הוסיף וטען, כי אין לו גם כל היכרות עם הנושה הנוסף, שצורף אף הוא לבקשה, ומעבר לסכום של 30,000 ₪ שקיבל לידיו, לא קיבל סכומים נוספים מהמבקשים.

המשיב סבור, כי בנסיבות אלה, וכאשר חובו האמיתי של המשיב אינו מגיע כדי 83,000 ₪, יש למנות בעל תפקיד, המוסכם על הכנ"ר, לבדיקת תביעת החוב של המבקשת, בטרם תאושר המצאת התראת פשיטת הרגל למשיב.

המשיב הוסיף וציין, כי לא טיפל בענייניו נשוא ההליך, לרבות בתיקי הוצאה לפועל נשוא ההליך, ועל כן לא התגונן מפני הליכים אלה. לטענת המשיב, אף פתח בעצמו בהליכי פש"ר, אשר בוטלו בהמשך, ובדעתו להסדיר את חובותיו שנצברו בתיק האיחוד.

7. לטענת המבקשת, יש לדחות את ההתנגדות. המבקשת טוענת, כי דין ההתנגדות להידחות, לנוכח האיחור בהגשת ההתנגדות לתיק בית המשפט.

המבקשת טוענת, כי אף לגופו של עניין, אין מקום לקבל את התנגדות המשיב, שכן חלפו כל המועדים להגשת התנגדות לביצוע הצ'קים, ובפועל אף ננקטו כנגד המשיב הליכים שונים, לרבות עיקולים, ובכל זאת, ובחלוף 6 שנים מאז נפתחו תיקי ההוצאה לפועל, לא הוגשה מצד המשיב התנגדות כלשהי לביצועם של הצ'קים. לפיכך טוענת המבקשת, כי מדובר בחוב חלוט, והדיון בהתנגדות להוצאת התראת פשיטת רגל אינו תחליף לדיון בטענת פרעתי.

עוד טוענת המבקשת, כי טענת המשיב אינה סבירה, והמשיב אינו נותן פירוט לגרסתו ו/או ממציא אסמכתא לאימות גרסתו.

לנוכח האמור טוענת המבקשת, כי יש מקום להורות על דחיית גרסתו של המשיב.

דיון

8. התראת פשיטת הרגל הינה בגין החוב הנטען, שהינו בסך כולל של 145,656 ₪ למבקשת ובסף נוסף של 45,536 ₪ בגין שני תיקי הוצאה לפועל, שמספרם 10-05463-06-5 ו-10-05284-06-4, אשר נפתחו על ידי המבקשת ועל ידי הנושה הנוסף.

להתראת פשיטת הרגל צורפו תדפיסי תיקי ההוצאה לפועל הנ"ל. שני תיקי ההוצאה לפועל שנזכרו לעיל, יש בהם כדי לבסס את טענת המבקשת לעניין חובו של המשיב.

9. התראת פשיטת רגל ניתן לשלוח לחייב, על פי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 (להלן: "פקודת פשיטת הרגל"), משנתקיימו התנאים הקבועים בסעיף 3 לפקודת פשיטת הרגל, דהיינו כאשר יש נגד החייב פסק דין חלוט, אשר לא עוכב ביצועו.

"נושה שהשיג נגד חייב פסק דין חלוט לתשלום סכום כסף, והוצאתו לפועל לא עוכבה כדין, זכאי לבקש להמציא לחייב בישראל, או ברשות בית המשפט בחוץ לארץ, התראת פשיטת רגל...".

סעיף 3(2) לפקודת פשיטת הרגל מגדיר את המושג "פסק דין חלוט", כדלקמן:

"פ[תשל"ו]
סק דין חלוט'-לרבות צו חלוט, ולרבות שטר חליפין, שטר חוב ושיק שהוגשו לביצוע ללשכת ההוצאה לפועל לפי סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, ולא הגיש החייב התנגדות לביצועם או שהתנגדותו נדחתה בפסק דין חלוט או בהחלטה חלוטה".

10. מן העובדות שעלו במסגרת תיק זה מתברר, כי המבקשת אכן אוחזת בפסק דין חלוט.

אין חולק, כי המשיב לא הגיש התנגדות לביצועם של הצ'קים באף לא אחד משני תיקי ההוצאה לפועל, שנפתחו כנגדו על ידי המבקשת והנושה היוזם לפני כ-6 שנים, כך שהמבקשת זכאית לבקש להמציא למשיב התראה לפשיטת רגל בהסתמך על צ'קים אלה.

11. במסגרת התנגדותו כפר המשיב, כאמור, בחוב נשוא התראת פשיטת הרגל ובדבר גובה החוב. ואולם, המשיב לא הגיש התנגדות לביצועם של הצ'קים בשני תיקי ההוצאה לפועל שנפתחו כנגדו, חרף העובדה שאלה נפתחו לפני כ-6 שנים ואף נוהלו כנגדו הליכים שונים במסגרתם, לרבות הליכי עיקול.

12. חרף האמור וחרף העובדה שהמשיב טען בתצהיר, שפרס את נימוקי התנגדותו, כי לא היה כלל מעורב בקבלת ההלוואה או בפרטיה והעסקה סוכמה ובוצעה על ידי קבלן משנה, עמו עבד המשיב, מר מייסרה סלטי, נמנע המשיב מלצרף להתנגדות תצהיר של אותו קבלן משנה, אשר היה מעורה בפרטי ההלוואה, ולא תמך את הטענות שנטענו על ידו בעל פה בראיה כלשהי, לרבות לא ביחס לטענה, כי המדובר בחובות חופפים ו/או כי מסירת שני הצ'קים הנוספים הייתה, כביכול, לכסות את החוב בגין הסך של 51,000 ₪.

13. אכן צודק המשיב, כי בנסיבות בהן הוכח כי החוב הנתבע בהתראת פשיטת הרגל אינו מבטא את חובו האמיתי של המשיב והוכח כי נפלו אי דיוקים משמעותיים בקיזוז סכומים שנגבו מהמשיב, ואלה לא מצאו ביטויים בתדפיסי ההוצאה לפועל ובהתראת פשיטת הרגל שהומצאה למשיב, עשויה התנגדותו של המשיב להתקבל. וראה: בש"א (ת"א) 2024/01, פנחס כץ נ' בנק לאומי לישראל (פרסום נבו), 13/06/02; וכן בש"א (ת"א) 10300/01, יקותיאלי ברק ומרגלית נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ (פרסום נבו), 24/04/02.

בענייננו, טענת המשיב, לפיה חובו האמיתי של המשיב נמוך מהסכום הנקוב בהתראה, לא הוכחה, כמפורט לעיל, וזו אף אינה נשענת על תשתית מוסכמת. לפיכך, לא ניתן, בשלב זה, לקבל את טענות המשיב, ביחס לגובה החוב, ואשר יש בהם כדי לבסס את התנגדותו.

14. עם זאת סבורני, כי בנסיבות העניין ראוי, כי טענות המשיב, לגבי החוב המהותי ופירעונו החלקי, יבוררו במסגרת בירור תביעות החוב על ידי הנאמן ו/או המנהל המיוחד, כאמור בהחלטת כב' השופטת דניה קרת בבש"א (ת"א) 19576/07, דוד מאיר נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (פרסום נבו), 01/03/09. ובלשונו של בית המשפט העליון, בע"א 8492/09, קארולין גזאוי נ' בנק מסד בע"מ-סניף ירושלים (פרסום נבו), 27/10/10 (להלן: "פסק דין קארולין גזאוי"):

"'אוסיף עוד, והדברים ידועים, כי ממילא לאחר שיוכרז החייב פושט רגל יהיה על הכנ"ר למנות נאמן, שאינו ב"כ בנק הפועלים [הנושה - א"ר], שיבדוק את כל טענות החייב בנוגע לתביעת החוב של בנק הפועלים. החייב יוכל להשמיע בפני הנאמן את טענותיו בנוגע לאופן חישוב החוב, לרבות אופן חישוב הריבית על החוב הפסוק, וחזקה על הנאמן שהחוב ייבדק, כנדרש' (פש"ר (מחוזי חיפה) 670/02 בנק הפועלים נ' שביט [פורסם בנבו] - השופט ר' שפירא).
במובנים מסוימים אכסניה זו לבירור טענות החייב עשויה אף לשנות את מאזן הנטלים לטובתו (ראו עניין פלד פסקה 8(ב))".

15. הטענה האחרונה המועלית על ידי המשיב בהתנגדותו היא, כי על בית המשפט להורות כי תביעת החוב של המבקשת תיבדק על ידי בעל תפקיד, טרם מתן החלטה בבקשה להמצאת התראת פשיטת הרגל.

סעיף 13 לפקודת פשיטת הרגל קובע כדלקמן:

"חקירת תוקף החוב ותמורתו-
בית המשפט, בדונו בבקשת הנושה, רשאי לברר מה הייתה התמורה לחוב פסוק, ואם הייתה לפניו ראיה למרמה, לקנוניה או לעיוות דין, או שהוכח קיומו של חוב בר-תביעה מלבד החוב הפסוק, רשאי הוא לברר תקפותו של החוב הפסוק".

בית המשפט העליון, בפסק דין קארולין גזאוי, התייחס להוראת סעיף 13 לפקודת פשיטת הרגל והבהיר כדלקמן:

"ברם, סעיף זה מתייחס, כאמור בו במפורש, למקרים בהם הוצגה בפני בית המשפט 'ראיה למרמה, לקנוניה או לעיוות דין, או שהוכח קיומו של חוב בר-תביעה מלבד החוב הפסוק'".

באשר לחוב עצמו, לא עלה בידי המשיב, בשלב זה, לבסס ראייה למרמה, לקנוניה או לעיוות דין, וזאת לאחר שהמשיב לא הגיש התנגדות לביצוע הצ'קים שהוגשו לביצוע לפני כ-6 שנים.

בנסיבות ענייניו, לא מתקיים גם התנאי הנוסף, קרי שהוכח קיומו של חוב בר תביעה מלבד החוב הפסוק, ובכל מקרה הסמכות להרהר אחרי חוב פסוק אינה דבר פשוט, כלשונו של כב' השופט רובינשטיין בפסק דין קארולין גזאוי, וטעם מרכזי לצורך יישום הסעיף הינו חשש לקנוניה בין מבקש ההתראה לבין החייב על חשבון נושים נוספים, כפי שהוצג בע"א 1057/91, גבריאל הרצל נ' יחיאל מכטיגר, פ"ד מו(4), 353:

"אחד מן הטעמים, שבעטיים מוסמך הנאמן בפשיטת רגל (או המפרק בהליכי פירוק) להרהר אחר פסק הדין המוגש לו, יסודו בחשש מפני קנוניה בין החייב לבין מקורביו. באמצעות השגה בדרך מלאכותית של פסק דין לטובת המקורבים, יכול החייב להבריח רכושו אל חוף מבטחים, הרחק מידיהם של הנושים Ex parte;328- 325,at[5] (1886) ex parte lennox. In re lennox I. F. Fletcher, the law of insolvency;[6] (1875) kibble. In re onslow 124(1990 london); חשש מקנוניה כזו אינו קיים, למשל, כאשר מדובר בחוב לשלטונות המס: ע"א 262/76 [3], בעמ' 476. הצדקה להלכה הנ"ל מתעוררת, גם מקום בו הושג פסק הדין בתרמית או כאשר לא היה כל דיון לגוף העניין (ראה בספרו הנ"ל של,fletcher החייב להבריח רכושו אל חוף מבטחים, הרחק מידיהם של הנושים 25 שם). בהליכי פשיטת רגל אין מדובר אך ביחסי החייב והנושה אשר אוחז בפסק הדין, כי מעורבים בהליכים אלה האינטרסים של נושיו האחרים של החייב. במצב של אינסולוונטיות, כאשר המועט צריך לספק את הרבים, יש הצדקה לדקדק בטיב הוכחתו של הנושה".

מן המקובץ עולה, אפוא, כי מעבר לבירור נימוקי התנגדותו של המשיב, כמפורט לעיל, אין המקרה בא בגדר הוראת סעיף 13 לפקודת פשיטת הרגל, ולא נדרשת בשלב זה חקירת תקפותו של החוב הפסוק ותמורתו.

סוף דבר

16. לנוכח כל האמור לעיל, ההתנגדות נדחית.

17. משראיתי, אפוא, להורות על דחיית התנגדותו של המשיב לגופו של עניין, מתייתר הצורך לדון בטענת המבקשת לעניין האיחור בהגשת ההתנגדות.

18. הריני מאפשרת למשיב לקיים את הדרישה שבהתראה, וזאת תוך 7 ימים, שאם לא כן, ניתן יהיה ליתן צו לכינוס נכסיו.

המשיב יישא בהוצאות המבקשת ובשכר טרחת עורך דין, בסך של 1,000 ₪, אשר יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

19. המזכירות תמציא העתק ההחלטה לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ט שבט תשע"ב, 12 פברואר 2012, בהעדר הצדדים.

2 מתוך 6

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

דיג קרובים אל | בניית דגמים קרובים אל | מיטות עיסוי קרובים אל | יועצי מס קרובים אל | קונסטרוקציות מתכת קרובים אל אף על פי כן 37, זכרון יעקב, ישראל | מדליות וגביעים קרובים אל | עמותות וארגונים קרובים אל רמז/ארלוזורוב, קרית אתא, ישראל | מחסני קירור קרובים אל | טלוויזיות קרובים אל | גלריות וחנויות צילום קרובים אל | רופאי שיניים קרובים אל | צלמים קרובים אל | מדריכי טיולים קרובים אל | קולנוע קרובים אל | אלקטרודות קרובים אל אחד העם 208, בית שאן, ישראל | אוכל קרובים אל | אינטרנט קרובים אל Building B, Qiryat Shemona, ישראל | כרטיסים חכמים קרובים אל הסלע האדום 6, חדרה, ישראל | טרקטורים קרובים אל | הכנה לגיוס קרובים אל מחירון מסגרות חרש | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עבודות מינהור | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות צביעה | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עוגני קרקע | מחירון גינון והשקיה | מחירון משטחי בטון | מחירון תעלות כבלים | מחירון שוחות ומפלים | מחירון מערכות גילוי אש ועשן | מחירון טיח פנים | מחירון מחיצות מודולריות | מחירון קירות אבן מורכבים | מחירון מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) | מחירון נקודות בית תקע | מחירון פירוק ריצוף, פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח | מחירון בלוקי איטונג לקי | מחירון פלדת זיון | מחירון רעפי פלדה | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון תבניות לתקרות מפח מגולוון | מחירון בידוד אקוסטי לצינורות ניקוז | מחירון עבודות מיוחדות בקירות אבן | מחירון תקרות וגגות בטון מלא | מחירון דלתות וחלונות חסינות אש מזכוכית בפרופילי פלדה | מחירון ארובות | מחירון שוחות בקרה לביוב | מחירון מיון הסתכלותי | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי, רכב משא ומיכליות מים | מחירון מכפילי חניה | מחירון ניקוז מי גשם | מחירון הריסת משטחי מדרגות ובטון שיפועים | מחירון בדיקות קונסולידציה ומייט | מחירון מעבר צנרת בקירות | מחירון צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדהבפני כב' השופט יעקב דנינו המבקש: חוסיין אלעברה נגד המשיבה: הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז דרו | בפני כב' השופטת עדי חן-ברק בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 להלן: "הפקו | לפני כב' הרשמת מירי שי-גרינברג תובעים 1. אסתר ניסן נגד נתבעים 1. רונית קוייפר אי מסירת כתבי בית | החלטה בתיק ע"א 7874/06 בבית המשפט העליון ע"א 7874/06 ע"א 8297/06 בפני: כבוד השופט א' | לפני כב' השופטת כוכבה לוי תובע בנק הפועלים בני ברק סניף פרדס כץ 12664 נגד נתבעים 1. רחלי דרור 2. | בית משפט השלום בירושלים ת"א 15814-06 בנק לאומי לישראל בע"מ ואח' נ' מינהל מקרקעי יש | 37988-08-10 בפני כב' השופט רפי ארניה המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אורון זנגי <#1#> נוכחים: ב | בפני כב' העו"ד - מנהל מנ"ת מירב ברייר תובע 1. צחי אוכברג נגד נתבעת 1. תורה ויהדות לעם | החלטה בתיק רע"פ 9320/10 בבית המשפט העליון רע"פ 9320/10 בפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן המבקש: | לפני כב' השופט ירון מינטקביץ מספר תהליך: 3 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 04 | לפני: כב' השופטת אורלי סלע - נשיאה התובע: יהודית סבלוף ע"י ב"כ: עו"ד אור דבורה - | לכבוד בית משפט השלום בטבריה, מדור גזברות כתובת : רח' שד' מנחם בגין 1, טבריה 14101 או באמצעות | מספר בקשה:13 לפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן התובעת נטליה סלדקוב נגד הנתבע בית חולים העמק עפולה | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. מאיר אבר הודעה נפתח בשנית | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 24147-11-09 שרואני נ' גבריאל ואח' תיק חיצוני: מספר בק | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 4149/96 בפני: כבוד השופט מ' חשין העותרת: N.B.A | בפני כב' השופטת עפרה אטיאס בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 להלן: "הפקוד | לפני כב' השופט יעקב שקד תובעים 1. ריו החברה המרכזית נגד נתבעים 1. יוסף רייאן אל: משה בן חנן   מי | 16186-04-13 בפני כב' השופטת שושנה פיינסוד-כהן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם מחמוד עבד אל חמיד &l | לפני כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן תובעים 1. חיים צבי דרור נגד נתבעים 1. ד.ג. הנדסה ייעוץ וכתיבה | בפני כב' השופטת חנה קיציס המאשימה ועדה מקומית לתכנון שרונים נגד הנאשמים 1. בנימין בריסקין 2. ניל