מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית המשפט המחוזי מרכז
ת"צ 25670-01-10
צור ואח' נ' 012 טלקום בע"מ ואח'

25 ינואר 2012

29
לפני:
כב' השופטת מיכל נד"ב

מבקשים:

נגד

משיבים:

החלטה
(בעניין הסדר הפשרה שבין המבקש 2 למשיבה 5)

ביום 19.1.10 הגישו המבקשים בקשה לאישור תובענה ייצוגית (להלן: "בקשת האישור"), כנגד חמש חברות תקשורת בטענה שהן מפרות את החובה לספק ללקוחותיהן שירות טלפוני חינם לטיפול בפניות בגין תקלות, כפי שמחייב הרישיון שניתן להן.
ביום 24.2.11 הגישו המבקש 2 (להלן: "המבקש") והמשיבה 5 (להלן: "המשיבה") (להלן: "הצדדים") בקשה לאישור הסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה").
בדיון שהתקיים ביום 17.4.11 הוריתי לצדדים לתקן את הסדר הפשרה כך שיובהר כי ההסדר חל גם לגבי מנויים שאינם מנויים כיום באקספון.
ביום 1.8.11 הוגש הסדר פשרה מתוקן. ביום 8.8.11 הוריתי על פרסום הודעה בהתאם להוראת סעיף 18(ג) בחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006 (להלן: "החוק").
ביום 21.12.11 הודיע ב"כ היועץ המשפטי לממשלה כי הוא אינו מתנגד לאישור הסדר הפשרה וכי הוא מותיר את ההכרעה לשיקול דעת בית המשפט. ביום 21.12.11 הודיעו הצדדים כי לא התקבלו התנגדויות מחברי קבוצה להסדר הפשרה.
מעיון נוסף בהסדר הפשרה ובבקשת האישור הסתבר כי הקבוצה המוגדרת בהסדר הפשרה (ציבור הלקוחות של המשיבה שהתקשרו למוקד מיום 15.12.04 עד 31.12.09) שונה ומצומצמת מהקבוצה שהוגדרה בבקשת האישור (ציבור הלקוחות של המשיבה שהתקשרו למוקד מיום 4.7.04 ועד להקמת קו חינם על פי הרישיון). על כן הוריתי לצדדים ביום 2.1.12 להבהיר מדוע לא תתוקן בקשת האישור.
ביום 18.1.12 הגישו הצדדים עמדתם. הצדדים הסבירו כי התקופה עליה חל ההסדר קוצרה נוכח העובדה שאמנם הרישיון ניתן למשיבה ביום 4.7.04 אולם המשיבה החלה לעבוד ולספק שירותים בפועל רק ביום 15.12.04 או בסמוך לכך, שכן אישור הפעלה ניתן לה ביום 10.11.04. לעניין השינוי בתאריך שעד אליו חלה התובענה, לא ניתן הסבר. לטענת הצדדים, סעיף 18(ז) בחוק אינו חל בעניינו הואיל ואין מדובר "בהגדלת התקופה או גודל הקבוצה אלא בצמצום התקופה שנכללה בבקשת האישור" (סעיף 4 להודעת הצדדים מיום 18.1.12).
הסדר פשרה המקטין את הקבוצה מוציא למעשה חברי קבוצה שנכללו בבקשה. השאלה הדורשת הכרעה היא האם זכאים צדדים, במסגרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית, להגיע להסדר פשרה לסיום בקשת האישור, כאשר הקבוצה בשמה הוגש הסדר הפשרה קטנה או מצומצמת מהקבוצה בשמה הוגשה בקשת האישור.
דיון
9. סעיפים 18 ו-19 בחוק מסדירים את סמכותו של בית משפט לאשר הסדרי פשרה. תכליתם של סעיפים אלו היא לוודא שמירה על האינטרסים של כלל חברי הקבוצה, ובין היתר שההסדר יהיה ראוי והוגן מבחינת עניינם של חברי הקבוצה ושינתן פיצוי הולם לקבוצה במסגרת ההסדר אליו הגיעו הצדדים (לבעיית הנציג בהסדר פשרה בתובענות ייצוגיות ר' אלון קלמנט "פשרה והסתלקות בתובענה הייצוגית" משפטים מא 5, 12-10 (תשע"א)). אין ספק שתפקידו של בית המשפט בעניין אישור הסדרי פשרה מחייב אותו להבטיח את טובת הקבוצה. זאת גם משום שמשאישר בית המשפט הסדר פשרה, נוצר מעשה בית דין כלפי חברי הקבוצה עליהם חל ההסדר (ר' תקנה 12(א)(9) בתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010).
10. אישור הסדר הפשרה לגבי קבוצה מצומצמת מזו שמוגדרת בבקשת האישור, משמעה, אישור הסדר פשרה לגבי חלק מהקבוצה שבשמה הוגשה בקשת האישור. במקרה מעין זה, הדיון באשר לחלק מהקבוצה עליו חל הסדר הפשרה מסתיים ואילו בקשת האישור צריכה לכאורה להמשיך להתברר ביחס לאותו חלק של הקבוצה שאינו נכלל בהסדר הפשרה.
11. ואולם, לא לכך מכוונים הצדדים בהסדר נושא הדיון. הצדדים שלפניי מבקשים להביא את התובענה לסיומה באמצעות הסדר פשרה החל רק על חלק מהקבוצה שהוגדרה בבקשת האישור. לדעתי - דבר זה אפשרי, אם בכלל, רק לאחר תיקון בקשת האישור והתובענה ואסביר.
12. החוק מסדיר את המקרה שבו מבקשים צדדים לכלול בהסדר עילות או חברי קבוצה שלא נכללו בבקשת האישור וקובע בסעיף 18(ז)(1):
"(ז) הסדר פשרה לא יכלול –
(1) עילות תביעה, בעלי דין או חברי קבוצה, אשר לא נכללו בבקשה לאישור או בהחלטה על אישור התובענה הייצוגית; ואולם אין בכך כדי לגרוע מזכותו של בעל דין לבקש מבית המשפט רשות לתקן את הבקשה לאישור או את התובענה הייצוגית, לפי כל דין;".
ברור שנוכח העובדה שהסדר פשרה מהווה מעשה בית דין לגבי הקבוצה שבהסדר לא יתכן כי זה יחול על מי שלא נכלל בבקשת האישור. החוק מבטיח את זכויות הקבוצה בין היתר בכל הנוגע להסדר פשרה, בסעיפים שונים:יידוע באמצעות רישום בפנקס (סעיף 6 בחוק), אישור בית המשפט, התנגדויות להסכם והודעה על יציאה מהקבוצה (סעיף 18 בחוק). מי שלא נכלל בקבוצה ממילא לא יובטחו זכויותיו בכל הדרכים הנ"ל ועל כן נקבעו הוראות סעיף 18(ז)(1).
"כוונת ההגבלה הזו היא למנוע מהצדדים, ובעיקר מהנתבע, להשיג באמצעות הסדר הפשרה השתק נגד תביעות עתידות שלא נכללו בתובענה הייצוגית שאושרה.
החשש הוא שהתובע והנתבע ישתמשו בתובענה הייצוגית באופן שיפגע בזכויותיהם של תובעים - בין אלה שהתובענה הייצוגית אושרה רק לגבי חלק מעילות התביעה שעומדות להם ובין אלה שכלל לא נכללו בבקשת האישור. כפי שהוסבר לעיל, כוח המיקוח של התובע המייצג נשען על האיום המרחף על ראשו של הנתבע לאחר אישור התובענה כייצוגית. כוח מיקוח זה מתקיים רק לגבי עילות תביעה, בעלי דין (לרבות נתבעים) וחברי קבוצה שנכללו בהחלטת האישור. לגבי אחרים אין איום וממילא גם אין כוח מיקוח. יתרה מזו: כאשר אישר בית המשפט את התובענה כייצוגית, הוא עשה זאת לגבי העילות, הנתבעים וחברי הקבוצה שנכללו בהחלטת האישור; הוא לא התכוון שהחלטתו תחייב או תזכה נתבעים ותובעים אחרים או שתכלול עילות תביעה נוספות.
לפיכך, הסדר הפשרה אינו יכול לכלול תנאי שמשנה את היקף התובענה הייצוגית. אם הצדדים מעוניים להחיל שינוי כזה, עליהם לעשות זאת באמצעות הגשה של בקשה נפרדת לתיקון של החלטת האישור של התובענה הייצוגית, ועל בית המשפט לשקול בקשה זו לפני שהוא דן בבקשה לאישור הסדר פשרה".
(ר' קלמנט במאמרו הנ"ל בעמ' 39-38).
13. אני ערה לכך שסעיף 18(ז)(1) עוסק בהרחבת הקבוצה או בהוספת עילות, להבדיל מענייננו שמדובר בצמצום הקבוצה. עם זאת אני סבורה, כי ככל שהצדדים מבקשים לאשר הסדר המצמצם את הקבוצה, וכוונתם היא להביא את התובענה לסיומה, כאשר חלק מהקבוצה נושא בקשת האישור אינו נכלל בקבוצה שבהסדר (להלן: "יתרת הקבוצה") ועניינו לא ימשיך להידון, כי אז על המבקש לתקן את בקשת האישור והתובענה, על מנת שתהיה הלימה בין הקבוצה שבהסדר הפשרה לקבוצה שבבקשת האישור ובתובענה. הטעם לכך הוא שיש ליידע את הציבור, שיוּדע כבר על היקף הקבוצה עם הרישום בפנקס התובענות הייצוגיות, על צמצומה. כמו כן יש ליידע את יתרת הקבוצה, כי עניינה לא נדון ולא עומד עוד לדיון לאחר תיקון בקשת האישור.
אני גם סבורה כי מתן רשות לתיקון בקשת האישור אינו עניין טכני בלבד. בשיקולי בית המשפט אם להתיר את התיקון עליו להביא בחשבון את הסיבה לצמצום הקוצה, את טובתה של יתרת הקבוצה, כגון למשל שיקולי התיישנות, את גודל יתרת הקבוצה וסיכויי עילותיה. כמו כן עליו לשקול את חובת התובע המייצג לייצג את יתרת הקבוצה בהתחשב בחובת תום הלב המוטלת על התובע המייצג.
14. בענייננו, בקשת האישור חלה על כל לקוחות המשיבה שהתקשרו למוקד שלה החל מתאריך 4.7.04 ועד להקמת קו חינם על פי הרישיון. הסדר הפשרה לעומת זאת חל רק על לקוחות שהתקשרו כאמור החל מיום 15.12.04 ועד ליום 31.12.09.
הצדדים טענו בתשובה להחלטתי, כי התקופה צומצמה עקב כך שהמשיבה החלה לפעול "רק ביום 15.12.2004 או בסמוך לכך" (סעיף 3 בהודעת הצדדים מיום 18.1.12). כאמור הצדדים לא התייחסו בתשובה זו למועד סיום התקופה. בתצהיר מנכ"ל המשיבה (החסוי) שצורף לבקשה לאישור הסדר פשרה (ר' סעיף 4 בתצהיר), נטען כי "החל מחודש ינואר בשנת 2010" מפעילה המשיבה קו טלפון בקידומת 1-800. עם זאת, בסעיף 3 בהסדר הפשרה נכתב: "אקספון מצהירה כי לאחר שהתקבלה אצלה התביעה, התקינה קו 1-800 המאפשר נכון למועד חתימת הסכם זה, להתקשר למוקד התמיכה הטכנית של שירות המב"ל, באמצעות מספר זה ללא תשלום" (ההדגשה שלי - מ' נ'). עולה אם כן מן ההסדר כי הקו הותקן רק לאחר הגשת התובענה דהיינו, לאחר יום 19.1.10. על כן תצהיר המשיבה כי הקו הותקן החל מחודש ינואר – אינו מדויק. אשר למועד תחילת פעולתה של המשיבה, לא ננקב תאריך מדויק והמועד הנטען כלל לא נתמך בתצהיר.
בנסיבות אלה אני סבורה כי צמצום התקופה, ועקב כך צמצום הקבוצה, בהסדר הפשרה לעומת בקשת האישור, אין להם לכאורה הסבר סביר . על כן אין אכן מקום להורות על תיקון בקשת האישור.
אני מורה כי ככל שמבקשים הצדדים לאשר את הסדר הפשרה יואילו להתאים את הקבוצה שבהסדר הפשרה לקבוצה שבבקשת האישור. לאחר מכן ינתנו הוראות מתאימות לעניין הפרסום של ההסדר המתוקן.
ת.פ. 25.2.12.
ניתן היום, א' שבט תשע"ב, 25 ינואר 2012, בהעדר הצדדים.

עמוד 2 מתוך 4

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מידע עסקי קרובים אל ספיר 28, צפת, ישראל | אל פסק קרובים אל בית הלל 21-25, רמת השרון, ישראל | צעצועים ואמנות ילדים קרובים אל מבצע יואב 4, ראשון לציון, ישראל | רואי חשבון קרובים אל 411, רחובות, ישראל | יבוא ויצוא קרובים אל 241, ישראל | מברשות קרובים אל סלעית 4, ראש העין, ישראל | מתווכים קרובים אל חיים הרצוג, ראש העין, ישראל | קוסמטיקאיות ומכוני יופי קרובים אל הסדן 2, עפולה, ישראל | מתכות קרובים אל | מתנות קרובים אל לוינסון 12, גדרה, ישראל | וטרינרים קרובים אל דרך הנביאים, אופקים, ישראל | גלידות קרובים אל האחד עשר 309, צפת, ישראל | מוהלים קרובים אל האלון 19, כפר הנגיד, ישראל | כלי עבודה קרובים אל יעקב קינמון 15-29, עפולה, ישראל | בתי משפט קרובים אל הנוטר 5, עפולה, ישראל | ספא קרובים אל השיקמה 20, בית שאן, ישראל | מדחסים קרובים אל Unnamed Road, Ashdod, ישראל | ייעוץ מקצועי קרובים אל בליטנטל 1-11, חיפה, ישראל | גינון קרובים אל הרימון 41, אופקים, ישראל | הפקות קרובים אל 952, בית יצחק שער חפר, ישראל | מוצרי היגיינה שטרן מירי-הפתרון לבעיות חניכיים בתל אביב - יפו | אטרקציות שירלי ציורי גוף בהוד השרון | מנעולים שלומי מנעולים ביגל | מדע המעבדה לחקר הכנרת בטבריה | מבנים אבן זוהר תעשיות בפתח תקוה | סאונד יניב סעאתי עיצוב תאורה בבת ים | דודים טוהר מערכות סולארית באזור | שף בן שף ובשלן פרטי בתל אביב - יפו | סוכנות ידיעות קיודו בירושלים | פוליגרף מכון רום פוליגרף בחדרה | ניקיון מירב-משק בית בראשון לציון | צורף אשורוף בחולון | מהנדס תחבורה בז'רנו דוד במודיעין | שיווק טלפוני דיילקום בע"מ בתל אביב - יפו | טיפול באמנויות דבורי לוי בבית לחם הגלילית | מכשירי מדידה מי סירין בשרונה | מהנדס תעשייה וניהול אופטום - אי.אי.אס בע"מ בקיסריה | תשמישי קדושה משכן התכלת תעשיות בע"מ בבית"ר עילית | אנימציה סטודיו קומיקום בעין חרוד איחוד | פסיכיאטר טרטקובסקי ד"ר אדוארדו בבאר שבעמחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון עבודות איטום | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות צביעה | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון תקרות מבטון ט | מחירון ריצוף באבנים משתלבות | מחירון איטום במחיצות גבס | מחירון גופי תאורה | מחירון תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס | מחירון תקרות פריקות מאריחים מינרליים | מחירון מעבירי מים ותעלות | מחירון מנעולים | מחירון מחיצות קלות (מתועשות) | מחירון שסתומים למים | מחירון קונסטרוקציה למחיצות ותקרות מתועשות | מחירון ברזים וסוללות | מחירון אביזרי קצה לטלפוניה אנלוגית | מחירון חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות | מחירון מעקות לבניה פרטית ורוויה | מחירון קידוח כלונסאות | מחירון אינטרקום ומנעולים חשמליים | מחירון צמנט | מחירון מצמדים (דרסרים) ומחברים | מחירון צינורות, ספחים ואביזרים פולירול, PP | מחירון דלתות נגררות אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב | מחירון שונות | מחירון חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ושל 4 אגפים | מחירון גופי מילוי בתקרות צלעות וגגות משופעים | מחירון יריעות איטום EPDM ו- HDPE | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון בניה בבלוקי פוליביד | מחירון מערכת טמ"ס (טלויזיה במעגל סגור) | מחירון לוחות פחי פלדה | מחירון פינות, רשתות וסרגלים לטיחלפני כב' הסגנית נשיאה נירה דסקין מאשימה 1. משטרת ישראל תביעות- שלוחת רמלה נגד נאשמים 1. רמדאן אל | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מאשימה 1. עיריית קרית אתא נגד נאשמים 1. אורן אנקווה הודעה סגור – החלט | לכבוד לשכת הוצל"פ עכו רח' יהושפט 15, עכו, 24513 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | לפני כב' הסגן נשיאה יגאל פליטמן הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להוראות הדין הינך נדרש להגיש את המס | לפני כב' הרשם מוסטפא קאסם מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 16 יו | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. אופרייט ליס בע"מ נגד נתבעים 1. גנאדי הא | החלטה בתיק בג"ץ 1762/08 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 1762/08 - א' בפני | בית משפט השלום בנתניה תו"ב 50512-07 מועצה אזורית עמק חפר נ' אבידן ואח' תיק חיצוני: בפני | בפני כב' השופטת עדנה יוסף-קוזין מבקשים 1. משה דראל נגד משיבים 1. מועב שרותי מזון בע"מ 2. הכ | בתי הדין לעבודה בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב – יפו ס"ע 8696-09-11 בפני: כב' הנשיאה – אפר | בית משפט לתביעות קטנות בתל אביב - יפו ת"ק 39998-12-10 לנגבוים נ' יאיר השחר- חניונים בע" | בית משפט השלום באשדוד ת"א 35110-05-11 אוריקאר תחבורה בע"מ נ' משטרת ישראל(פורמלי) ואח&# | בפני כב' הרשמת בכירה איריס ארבל-אסל תובעים 1. כל הקסם שירותים ואחזקות לישראל בע"מ נגד נתבעי | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשם הבכיר נועם רף מבקשים 1.יואב בורוביץ 2.ישיר איי.די.איי. אחזקות בע" | בפני כב' השופט בנימין ארבל, סגן נשיא עותרים אבראהים ג'ומעה נגד משיבים 1.המשרד לביטחון פנים ה | לפני כב' השופטת גלית אוסי שרעבי תובעים 1. סקוריטס סוכנות בטוח בע"מ נגד נתבעים 1. מטרופולין | בית משפט השלום בחיפה ת"א 2885-06-10 א.ש.אחדות שיווק וסחר נ' עיאס תיק חיצוני: מספר בקשה:1 בפ | בית משפט השלום בחדרה תא"ק 48513-11-11 עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ נ' זרקה | החלטה בתיק בג"ץ 1463/16 בבית המשפט העליון בג"ץ 1463/16 לפני:כבוד השופט נ' הנדל העותרת:עמות | בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 8955-08-11 עידן ואח' נ' עידן ואח' תיק חיצוני: מספר | מספר בקשה:4 בפני כב' השופטת הדסה אסיף מבקשים 1.דלק תעשיות בע"מ, ח.פ. 510928294 2."דלק& | מספר בקשה:8 בפני כב' השופטת שושנה פיינסוד-כהן מבקש פארוק גנאים נגד משיב וליד גנאים החלטה 1. המבק | בפני כב' השופט אליהו בכר העותר OLASHINA ISHOLA RAZAG ע"י ב"כ עוה"ד מתן חודורוב נג | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 35788-09-11 מרקוביץ נ' שחם תיק חיצוני: 0104972335 21 נובמ | בקשה מס' 37 בפני כב' השופט אורן שוורץ – סגן הנשיא ה המבקש רונן נגאר נגד המשיבים החלטה בעניין