מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט דניאל קירס

התובעים

נגד

הנתבעים

פסק דין (נתבעים 2 ו-3)

1. ביום 18.10.2013 הגישה הנתבעת 1, הוועדה המקומית לתכנון ובניה "אצבע הגליל" (להלן גם: הוועדה) בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 נגד התובעים במעמד צד אחד . כבוד השופט א' גולדקורן הוציא את הצו וביום 26.11.2013 ביטל אותו לבקשת התובעים. ביום 16.2.2014 הגישו התובעים את התביעה דנן נגד הוועדה, מהנדס הוועדה ומפקח הבניה של הוועדה, בטענה שהם פעלו מעצם נקיטת ההליך ובניהולו בחוסר תום לב, בזלזול, ברשלנות, בהטעיית בית המשפט ו בהתעמרות בתובעים, תוך גרימת נזק.

2. עם הגשת כתב ההגנה ביום 10.4.2014, הגישו הנתבעים מסמך הנושא כותרת "הודעה על קיומה של חסינות לפי סעיף 7א לפקודת הנזיקין [נוסח חדש] ובקשה לדחיית התובענה נגד הנתבעים 2 ו-3" (ההדגשה הוספה). בגוף המסמך נכתב כי "בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת....לקבוע כי קמה חסינות לנתבעים 2 ו-3" (ההדגשה הוספה). סעיף 7א הנזכר קובע:

חסינות עובד הציבור
7א. (א) לא תוגש תובענה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי מילוי תפקידו השלטוני כעובד ציבור, המקים אחריות בנזיקין; הוראה זו לא תחול על מעשה כאמור שנעשה ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות גרימתו במעשה כאמור.

מדובר בענייננו במהנדס ומפקח בניה בוועדה מקומית לתכנון ולבניה, קרי, בעובדי "רשות ציבורית" ולא "עובדי המדינה" (ראו סעיף 7 לפקודה). על כן הדין החל אינו סעיף 7ב(א) לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], לפיו תביעה נגד עובד המדינה נדחית לבקשת המדינה אשר מודיעה על החלטתה בדבר קיום תנאי החסינות לפי סעיף 7א לפקודה. הסעיף החל בענייננו הוא סעיף 7ג(א) לפקודה, לפיו הרשות הציבורית או עובד הרשות הציבורית מבקשים מבית המשפט לקבוע שמתקיימים תנאי החסינות בסעיף 7א לפקודה (ראו פסק הדין שניתן בהרכב מורחב ב-ע"א 1649/09 פלקסר נ' מדינת ישראל – משטרת ישראל, פס' 36 (11.8.2014) (להלן: ענין פלקסר)). על כן, במסמך שהגישו הנתבעים בענייננו, הנכון הוא האמור בתוכנו – הבקשה מבית המשפט לקבוע כי מתקיימים תנאי החסינות (ולא הכותרת בענין "הודעה" על קיום תנאי החסינות). המסמך ייקרא להלן "הבקשה".

3. כפי שכבר צוין, כתב התביעה הוגש ביום 16.2.2014. הבקשה הוגשה עם כתב ההגנה ביום 10.4.2014, ואני מאריך את המועד להגשתם (השוו הנסיבות ב-ע"א (ב"ש) 8712-11-10 עו"ד יוסף פנחס כהן נ' עיריית שדרות (18.5.2011) בו הבקשה הוגשה בשיהוי רב של כשנתיים). הבקשה הוגשה תחילה על בסיס תצהיר אחד שלא היה מאומת כדין וכן עמוד אחרון של תצהיר נוסף שאף הוא לא היה מאומת כדין. קצבתי זמן להגשת תצהירים מאומתים, אשר הוגשו לאחר שניתנה לכך ארכה.

4. בשונה מהודעה על התקיימות תנאי חסינות עובד המדינה, שלגביה מקיים בית המשפט ביקורת שיפוטית מינהלית על החלטת המדינה, כאשר עסקינן, כמו בענייננו, בבקשה שבית המשפט יקבע כי מתקיימים תנאי חסינות עובד רשות ציבורית, בית המשפט הוא אשר מקבל את ההחלטה (ענין פלסקר, פס' 36). עם זאת, בענין נטל השכנוע, כאשר, כמו בענייננו, ה"רשות הציבורית" מגישה את הבקשה, דומה כי "רשאי בית המשפט להניח כנקודת מוצא שהתנאים התקיימו והנטל יעבור אל התובע להראות מדוע אין לקבל את עמדתה של הרשות בעניין זה. גישה זו משרתת את התכליות שביסוד מוסד החסינות הניתנת לעובדי ציבור... מתן מענה לחשש מפני הרתעת יתר של עובדי ציבור בגין תביעות אישיות המוגשות נגדם וצמצום הטירדה הנגרמת להם בשל עצם הצורך להתדיין על סוגיית החסינות מקום שהרשות מוכנה להכיר בה" (ענין פלסקר, פס' 37). אקדים מסקנה לניתוח: הגעתי למסקנה כי התובעים לא הרימו את הנטל להוכיח שלא מתקיימים תנאי החיסיון לפי סעיף 7א לפקודה בענייננו, ועל כן דין הבקשה לדחות את התביעה נגד הנתבעים 2 ו-3 להתקבל.

5. בתגובה לבקשה צוין כי התובעים אינם מגישים תצהיר לתמיכה בתגובתם, "שכן בסיסה טענות משפטיות". בהעדר תצהיר מטעם התובעים, שעליהם רובץ הנטל כאמור, ראיתי לנכון להפעיל את סמכותי להכריע בבקשה ללא קיום דיון על פה (ראו ענין פלקסר בפס' 31). עם זאת, נטענו בתגובה טענות עובדתיות, לפיהן הנתבעים פעלו בכוונת מכוון ותוך זלזול בתובעים, לרבות בהגשת הבקשה לצו הפסקה שיפוטי כאשר לא היו בידיהם כל ראיות לביצוע עבירות במקרקעין (סעיף 36 לתגובה). עוד טענו התובעים כי הנתבעים הודו בבקשתם כי אף לאחר שבית המשפט דחה את טענותיהם בבקשה לבטל את צו ההפסקה השיפוטי ממשיכים הנתבעים "בדרכם הקלוקלת תוך הטרחת התובעים והכל בשעה שכבר ניתן פס"ד חלוט ברור בנושא" (שם, פס' 38). בא כוח התובעים טוען כי "כפי שנטען בכתב התביעה ולא נסתר ע"י הנתבעים בבקשתם", ביום 9.10.2013, לפני שהתובעים החלו לעשות כל שימוש במבנים ובעת שעוד בוצעו עבודות במקרקעין, ביקר במקום מפקח הבניה, צילם את המקום ומיד החלה הוועדה בנקיטת צעדים מ ינהליים ואחרים נגד התובעים. נטען כי אף מהבקשה עולה כי הנתבעים פעלו בעקבות תלונה שהוגשה להם באותו יום, "באופן אשר מעלה לכל הפחות תמיהה, בדבר 'יעילותם' של הנתבעים" (שם, פס' 40). כן מצביעים התובעים על כך שארבעה ימים לאחר מכן שלחה הוועדה מכתב בדואר רשום ובו דרישה לסור למשרדיה כבר למחרת היום בשעה 9:00 בבוקר לצורך שימוע לפני נקיטת אמצעים משפטיים ועל כך שעוד לפני מימוש הזימון לשימוע הגישה הוועדה בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי גורף, במעמד צד אחד, אשר יורה על הפסקת השימוש בכל המבנים במקרקעין, למרות שהתובעים קיבלו טופס 4 לשתי יחידות נופש שנבנו במקרקעין בהיתר. התובעים טוענים כי הנתבעים פעלו בכוונה לגרום להם נזק, לחילופין בשוויון נפש לאפשרות גרימת הנזק, וכי מכך שהנתבעים ממשיכים לבקר בנכס לאחר ביטול הצו השיפוטי יש להסיק כי הם מבקשים "להעניש" את התובעים.

6. כאמור, התובעים לא הגישו תצהיר לתמיכה בתגובתם. הם הפנו במסגרת התגובה להחלטה שבה ביטל השופט גולדקורן את הצו השיפוטי. לא נטען כי הקביעות העובדתיות באותה החלטה מהוות השתק פלוגתא, ואינני נדרש להכריע בשאלה זו (אציין מבלי למצות, את האופי המינהלי של הבקשה לבטל את צו ההפסקה השיפוטי ואת העובדה שרק הוועדה, ולא הנתבעים 2-3, היתה צד לאותו הליך (והנתבע 3 היה בו עד)). שכן, אף אם אניח לצורך הדיון בלבד כי יש לראות בקביעות העובדתיות באותה החלטה כעובדות מוכחות בפני בבקשה זו, התובעים לא עמדו בנטל להוכיח כי הנתבע 2 או הנתבע 3 פעל בכוונה לגרום נזק או תוך שוויון נפש לאפשרות זו. אבאר.

7. השאלה הדרושה הכרעה בבקשה לקבוע התקיימות תנאי החיסיון אינה האם הנתבעים 2 ו-3 אכן ביצעו את המעשים המיוחסים להם. השאלה היא האם, בהנחה שהם ביצעו אותם לכאורה (גם אם הם מוכחשים), הדבר נעשה בכוונה לגרום נזק או בשוויון נפש לאפשרות זו (ראו בר"ע (י-ם) 660/08 הולנדר נ' משעול, פס' 9 (19.2.2009) (להלן: ענין הולנדר). בענין הולנדר נקבע , בנוסף, כי יש להניח, בהכרעה בשאלת החסינות, כי המעשה היווה לכאורה עוולה (ראו שם). בנקודה זו אבקש לעמוד על הבחנה בין כוונה לבין שוויון נפש. ככל שנטען כי עובד ציבור ביצע מעשה בכוונה לגרום נזק, אין קושי גם לבחון את שאלת הכוונה לגרום נזק בהנחה שהמעשים אף היוו לכאורה עוולה נזיקית. זאת, כי ככלל, כוונה לגרום נזק תהיה בגדר שיקול זר בהחלטה מינהלית של עובד ציבור וסטייה מהתנהגות סבירה. כאשר עסקינן לא בכוונה אלא בשוויון נפש, המצב שונה במקצת. מעשה של יומיום הוא שהחלטה מינהלית, אשר מתקבלת בסמכות ותוך איזון סביר בין שיקולים מתנגשים, גורמת נזק לאזרח. טלו דוגמה הקרובה למטריה בה עסקינן: החלטה מוסמכת וסבירה לפנות לבית המשפט למתן צו הפסקה שיפוטי מוצדק, אשר פוגעת בהכנסותיו של בעל המקרקעין שהפעיל עסק במקום. הציפייה מעובד ציבור המקבל החלטה סבירה ומוצדקת הפוגעת באזרח היא שיהיה ער לנזק הצפוי מההחלטה, שכן מניעת נזק צפוי זה מהווה שיקול רלוונטי מבין השיקולים בהפעלת שיקול דעת מינהלי. האם יש מקום לקבוע כי עובד ציבור אשר היה ער לנזק הצפוי מההחלטה, שקל אותו כדבעי והחליט נכונה כי יש לקבל את ההחלטה שתגרום לנזק, ייחשף לתביעות נזיקין אך כי לבו אינו דואב על כך שהנזק, אותו כאמור שקל כדבעי, ייגרם לאזרח? האם ייאמר על מי שקיבל החלטה הגורמת נזק, לאחר ששקל נכונה את הנזק הצפוי, אך לבו אינו דואב בגין כך, כי הוא "שווה נפש"? הרי עובד ציבור כזה אינו חפץ בנזק, אבל הוא שלם עם גרימת הנזק. חשיבותה של שאלה זו תובן אם נפנה את הזרקור על מצבים בהם ייקבע, בדיעבד, כי המעשה לא היווה עוולה. ברי כי אם, כמו בדוגמתנו, ייקבע בדיעבד בתביעת נזיקין כי קבלת ההחלטה שגרמה נזק לא היוותה עוולה, עובד הציבור לא יחויב בגין "שוויון נפש" שכזה. דא עקא, כפי שצוין לעיל, תכלית הסדר החסינות היא לא רק למנוע את חיוב עובד הציבור בנזיקין (למעט חריגים), אלא גם לחסוך ממנו את עצם הצורך להתגונן בפני תביעת הנזיקין (למעט אותם חריגים). כאמור, בבחינת חלופת "שוויון הנפש" על בית המשפט להניח שהמעשה היווה לכאורה עוולה, והגדרה של "שוויון נפש" השוללת חיסיון מעובד ציבור אך כי ששקל את הנזק הצפוי וקיבל נכונה את ההחלטה שגרמה לנזק זה תחתור לדעתי תחת תכלית הסדר החסיון. על כן, הפרשנות הנכונה של המונח "שוויון נפש" בסעיף 7א לפקודה אינה לדעתי אדישות לגרימת הנזק, אלא – זלזול בחשיבות הנזק במסגרת קבלת ההחלטה המינהלית הגורמת לאותו נזק. ודוק: הדרישה הראויה היא דרישה לזלזול, ולא אך אי-מתן משקל הולם לנזק הצפוי במסגרת השיקולים. אי-מתן משקל הולם לנזק הצפוי בהחלטה המינהלית, כשלעצמו, אמנם יכול ויהווה רשלנות, אך לא כזו שראוי לשלול בגינה חסינות. פרשנותו של "שוויון הנפש" בסעיף 7א לפקודה כזלזול בחשיבות הנזק (ולא רק כאדישות בקשר לגרימת הנזק) תמנע שלילת החסינות מעובד ציבור שלא עוול וששקל את הנזק כדבעי.

8. כפי שכבר צוין, התובעים לא הרימו את הנטל להצביע על כוונה אצל הנתבעים 2 ו-3 לגרום נזק, או על שוויון נפש אצלם לאפשרות לגרימת נזק. בכך שהתובעים עצמם טענו שאין בפיהם טענות עובדתיות אלא רק משפטיות, די כדי לקבוע זאת. אעיר, בבחינת למעלה מן הצורך, כי גם הטענות העובדתיות שניתן לדלות מתגובתם ומכתב התביעה, אף אם היו מוכחות, לא היו מרימות נטל זה. התובעים מלינים על "יעילות" הנתבעים בכך שלאחר שקיבלו תלונה על הנעשה אצל התובעים במקרקעין, הם הגיעו כדי לבקר בהם באותו היום. עוד מלינים הם על כך שהמפקח דיווח לנציג היועץ המשפטי לממשלה כי נעשה שימוש בכל המבנה כמבנה להשכרה לנופשים (מלונית), הכולל שמונה יחידות נופש עצמאיות, ואילו בחקירתו הנגדית אישר כי מלבד שתי יחידות הנופש לגביהן ניתן היתר, שאר יחידות הנופש הינן למעשה חדרים בתוך בית אחד (שם, פס' 16). מצביעים התובעים על כך שהנתבעים ביקשו צו האוסר כל פעילות אירוח במקרקעין למרות שהתובעים החזיקו בהיתר לשתי יחידות אירוח. עוד הם מפנים לקביעת השופט גולדקורן בהחלטתו הנזכרת לפיה הוועדה לא הצביעה על ראיות מוצקות שנעשה אפילו מקרה אחד של שימוש במקרקעין לאירוח תוך חריגה מהיתר. אין בכל אלו בנסיבות הענין כדי להצביע על כוונה לגרום נזק או שוויון נפש לגבי אפשרות גרימת הנזק. בהחלטה הנזכרת של השופט גולדקורן, אליה הפנו התובעים, נקבע:

"לאחר שניתנו למבקשים היתרים ביום 3.4.2012 וביום 18.7.2013, ולאחר שניתן להם ביום 17.9.2013 אישור להספקת שירותים למבנים שניבנו על פי ההיתרים ("טופס 4"), החל המבקש להכשיר את המקרקעין שבבעלות החברה למטרות נופש. על אף שהיה בידו היתר לשתי יחידות נופש בלבד, הוא נקט במספר צעדים שיאפשרו לו להלין נופשים אף מעבר לקיבולת האפשרית בשתי יחידות אלו. צעדים אלו כללו הכשרת מקומות לינה נוספים בתוך הבית, כפי שמשתקף בתמונות ת/5 ו-ת/6 (מיטה בחניה) ו-ת/8 (מיטה בחלל הטכני), ופרסום באמצעות האינטרנט. המבקש הודה כי התכוון להשכיר חדרים אף בתוך הבית, וכי אין זה מן הנמנע כי אמר בשיחה טלפונית כי קיימים שמונה חדרים או כי ניתן לארח שמונה זוגות" (שם, פס' 22).

גם בהנחה (לצורך שאלתנו אנו) כי הנתבעים 2 ו-3 פעלו ברשלנות בפנייתם לבקשה לצו (או במהירות שבה פעלו), הרי לאור הראיות הנסיבתיות אשר עמדו בפני הנתבעים בעת שפעלו (אשר מצוטטות מתוך החלטת השופט גולדקורן לעיל), אין מקום להסיק כי הם פעלו תוך כוונה לגרום נזק לתובעים או תוך שוויון נפש לאפשרות זו. גם אם בהגשת בקשה לצו האוסר שימוש לנופש בכל המקרקעין (ולא בכל המקרקעין למעט שתי יחידות הנופש בהיתר) התרשלו הנתבעים, אין בכך כשלעצמו כדי להצביע על רצון לגרום נזק או שוויון נפש בקשר לנזק . מאחר ותקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד), התשמ"ג-1982 מסדירות מפורשות פניה במעמד צד אחד להוצאת צו הפסקה שיפוטי (מטעמים מובנים המפורטים באותן תקנות), גם אין לראות בעצם פניה במעמד צד אחד כוונה לנזק או שוויון נפש לאפשרות גרימתו. אף בפניה לצו לפני השימוע אין ראיה לכוונה לגרום נזק או שוויון נפש. שכן, שימוע מהוו ה חלק ממסלול ההעמדה לדין פלילי בגין עבירות תכנון ובניה, בנוסף ובנפרד להגשת הבקשה לצו שאותו ניתן ממילא, כאמור, לקבל במעמד צד אחד וללא שימוע.

עוד אוסיף, כי גם בכך שהשופט גולדקורן קבע בהחלטה המבטלת את הצו השיפוטי כי תנאי למתן הצו הוא שימוש "מתמשך" בניגוד להיתר, ואילו בענייננו הוועדה לא הצביעה אף על מקרה אחד של שימוש בפועל החורג מההיתר, אין כדי להוכיח כוונה או שוויון נפש של הנתבעים 2 ו-3 בקשר לנזק. אם השופט גולדקורן צודק שקיים תנאי כזה למתן צו הפסקה שיפוטי, נדמה לי כי מדובר בחידוש שחידש (ראו והשוו החלטות אליהן הפנה – רע"פ 631/06 אשר נ' מדינת ישראל, פס' 6 (23.1.2006) המפנה הלאה אל רע"פ 5584/03 פינטו נ' עיריית חיפה, פ"ד נט(3) 577, 587 (2004)). על כן לא מדובר בענייננו במצב שבו, הנתבעים 2 ו-3, עת פעלו לפני שהשופט גולדקורן נתן את החלטתו, ידעו, כביכול, על תנאי לשימוש "מתמשך" שלא התקיים אצל התובעים.

ועוד. כאמור, השופט גולדקורן אמנם קבע כי הוועדה לא הוכיחה מקרה של שימוש בפועל לאירוח החורג מההיתר, אך הוא קבע, בנוסף, כי התובעים ביצעו פעולות הכנה והודו כי התכוונו להשכיר חדרים מעבר לשתי יחידות הנופש שבהיתר. יובהר, כי נוכח פעולות ההכנה הנזכרות, גם בהעדר ראיות לביצוע שימוש בפועל בניגוד להיתר, ממילא יוכלו הנתבעים להוציא צו זמני למניעת פעולות במעמד צד אחד לפי סעיף 246 לחוק התכנון והבניה על סמך פעולות ההכנה בלבד. נתון זה מוציא לדעתי את העוקץ מהטענה שבכך שהנתבעים פנו בבקשה לצו הפסקה שיפוטי – גם אם פנייה זו היתה מוטעית או אף עוולתית – יש להסיק שמדובר בניסיון מכוון לגרום להם נזק (או שוויון נפש לאפשרות זו).

אוסיף, כי פעולות ההכנה והנתונים הנוספים המצוטטים לעיל אף מצדיקים הפעלת סמכות להמשיך לבקר במקרקעין על מנת לוודא שההכנות והכוונות אינן מוצאות לפועל, וגם בהן אין לראות כוונה לגרום נזק או "להעניש", או שוויון נפש בקשר לנזק.

9. בא כוח התובעים הפנה ל-בש"א 1455/06 (שלום אי') עיריית אילת נ' שמעון ביטון, עו"ד (26.6.2008), אך לדעתי אין באותה החלטה כדי לגרוע מהמסקנה שאליה הגעתי. באותה פרשה בית המשפט קבע כי תנאי החיסיון אינם מתקיימים בנסיבות שבהן מנהל אגף הגבייה בעירייה בחר להפעיל הליכי גביה נגד עורך דין, לא בדרך הזולה יותר לעירייה והמידתית יותר, כגון עיקולים בבנק, אלא בהליך "פומבי וקשה" של הגעה למשרדו של עורך הדין, לאור יום, בליווי שוטר, על כל המשתמע מכך, ותפיסת מיטלטלין. בענייננו גם בהנחה שיש להסיק כי הנתבעים 2 ו-3 עוולו כלפי התובעים בכך שהם פעלו בחיפזון, ביקשו צו רחב מדי ללא ראיות מתאימות וכיוצ"ב, מעשים אלה נעדרים רובד ההשפלה הפומבית, העומד בבסיס ההנמקה בהחלטה בענין עו"ד ביטון.

10. לסיכום: התובעים לא הרימו את הנטל להראות כי מתקיים בענין הנתבעים 2 ו-3 החריג לכלל לפיו עובד הציבור חסין מפני תביעות רש לנות בגין פעולות במסגרת תפקידו, ועל אזרח לבקש את סעדו נגד הרשות ששלחה אותו. אם התובעים זכאים לסעד, הם יקבלו אותו נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבניה.

11. בקשת הנתבעים מתקבלת. התביעה נגד הנתבעים 2 ו-3 נדחית. התובעים ישלמו לנתבעים שכר טרחת עורך דין בגין הבקשה בסך של 5,000 ₪.

ניתנה היום, כ"א תשרי תשע"ה, 15 אוקטובר 2014, בהעדר הצדדים.

דניאל קֵירֹס, שופט

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

צימרים קרובים אל החיטה 17, זכרון יעקב, ישראל | שמאים קרובים אל אל פתח, כפר קאסם, ישראל | חיתולים למבוגרים קרובים אל הארז 20, כפר הנגיד, ישראל | מצבות קרובים אל הגפן 135, קדרון, ישראל | טניס שולחן קרובים אל יהודה גורודיסקי 58, רחובות, ישראל | טקסטיל קרובים אל זלמן שז"ר 236, צפת, ישראל | גיל הזהב קרובים אל כנסת ישראל 23, בית שאן, ישראל | מגיהים קרובים אל גן עוז 1, פרדס חנה כרכור, ישראל | חומרי יצירה קרובים אל 30, בית הגדי, ישראל | סוכנויות רכב קרובים אל Unnamed Road, Ashdod, ישראל | פטנטים קרובים אל אבו חצירא 7, אופקים, ישראל | אימוץ ילדים קרובים אל המלך יהואש 16-18, חיפה, ישראל | הכוונה מקצועית קרובים אל הרב יעקב משה טולדאנו 97, בית שאן, ישראל | ציוד משרדי קרובים אל שדרות בן צבי 36-42, נתניה, ישראל | מים קרובים אל צה"ל, חדרה, ישראל | היפנוזה קרובים אל שלום עליכם 14, חיפה, ישראל | בתי מלון קרובים אל 7079, בית שאן, ישראל | עמותות וארגונים קרובים אל דרור 7-19, עפולה, ישראל | ליקויי למידה קרובים אל ויתקון 2, באר שבע, ישראל | דלתות קרובים אל אירוס 5, קרית ים, ישראל | גרפיקה גבע עיצוב גרפי והפקות בגבעתיים | טיסנים ועפיפונים עפיפונים ונהנים בחצור אשדוד | יועץ מס בן יהושע אילן יועץ מס וחשבונאי ברמת השרון | הוצאה לאור המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מט"ח) בתל אביב - יפו | איטום איימן א. שלבי בעכו | קוסמטיקאיות ומכוני יופי חן אדרי - קוסמטיקאית בירושלים | מבנים שחר פוקס מבנים (2011) בע"מ בכפר ורבורג | ישיבה ישיבת קרלין סטולין בבני ברק | קידום אתרים מיי עסק בתל אביב - יפו | גגות מוטי חסנו-איטום וזיפות גגות בקרית מלאכי | שיער פאות שווירץ בבני ברק | משקאות ד.ד. המשקאות של דני בראשון לציון | מהנדס בניין אברהם סיביליה תדהר מהנדסים בהרצליה | כלי נשק ש.פ. מיטווחים בע"מ באשדוד | בית מרקחת סלסביל-בית מרקחת בירושלים | חקלאות משק צור עין יהב בע"מ בעין יהב | ועידות וכנסים מדקונף - כנסים רפואיים בשערי תקוה | גנן דני גן בירושלים | וטרינר מרפאה וטרינרית איזורי חן בתל אביב - יפו | היפנוזה טיטיון טליה בתל אביב - יפומחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מעליות | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון מעליות | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון מסגרות חרש | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון פיתוח נופי | מחירון בידוד תרמי ואקוסטי לתעלות | מחירון ספסלים, שולחנות פיקניק וביתנים | מחירון צינור פלדה עם עטיפה חיצונית | מחירון הארקות והגנות אחרות | מחירון צבעים אטומים לעץ ולמתכת | מחירון דלתות כניסה מפלדה רב זרועיות | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים  | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון אריחים | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון מא"זים עם הגנה מגנטית בלבד | מחירון שערים | מחירון בידוד אם שרוולי "וידופלקס" | מחירון בנית כיסי גרירה | מחירון ספחים וברזים U | מחירון טיח חוץ | מחירון מפוחים | מחירון ריצוף באבנים משתלבות או באבן | מחירון ויטרינות כניסה | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט )דן-פל( בדרגות ש | מחירון צביעת עץ, גבס ופוליאוריטן | מחירון שונות | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון טיח לבידוד תרמי של קירות חוץ | מחירון קירות מסך של אלומיניום מאולגן/צבוע | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום | מחירון ריתוך וחיתוך צנרת פלדה ופוליאתילן | מחירון תעלות פלסטיק | מחירון מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות | מחירון עבודות אלומיניוםבפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. נתן ביבר נגד נתבעים 1. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע'' | בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 53411-11-10 פרגמנט נ' קוזירב 07 יולי 2011 בפני כב' השופטת מ | 30 מאי 2013 לפני: כב' השופטת עפרה ורבנר התובעת אורלי גולדשטיק ע"י ב"כ עו"ד שלומי | בית משפט השלום לתעבורה בירושלים תת"ע 2689-08-11 מדינת ישראל נ' גולן תיק חיצוני: 61200837369 | בית משפט השלום בראשון לציון מ"י 40100-10-11 מדינת ישראל נ' פרחי ואח' תיק חיצוני: 4-1145 | בפני כב' הרשם בכיר צוריאל לרנר תובעים 1. אמיר חברה להנדסה וסחר בע"מ נגד נתבעים 1. דלתון עבו | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת דנה עופר מבקשים רחל פלוטניק נגד משיבים גיזלה הרשקו החלטה בפני התנגדות | בפני כב' השופטת זהבה (קאודרס) בנר המבקש ג'וני חנא מח'ולה נגד המשיב מארון אנסיירי <#2# | לפני כב' השופט אילן דפדי תובעים 1. הכשרה חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. שלי-רחל שאול 2. הרא | בפני כב' הרשם בכיר משה הולצמן התובעת גלידות קולרדו בע"מ נגד הנתבעת חברת החשמל לישראל בעמ הח | לפני כב' השופטת הדס יהלום מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 02 או | בית משפט השלום באשקלון ת"א 42885-08-10 נקש ואח' נ' אופיר טורס בעמ ואח' בפני כב' | בפני כב' השופטת עדנה יוסף-קוזין תובעים 1. אלכס בורוכוב נגד נתבעים 1. י. א נסי תעשיות בע"מ 2 | בפני כב' השופט שמאי בקר בעניין: המאשימה מדינת ישראל ע"י עו"ד עדי חביב נגד הנאשמים 1. | בית משפט השלום בנצרת ת"א 8722-10-08 אבו ראס נ' עמותת פזוהור אלג'ד ואח' 07 יולי 2011 | בית משפט השלום בנצרת ת"ט 20047-06-12 ש.תלם ושות' בע"מ נ' קרן תיק חיצוני: 100821109 | 12 יולי 2015 בפני: כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין המערער יובל כץ, ת"ז מס' 50537752 ע& | בפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 להלן: &quo | בפני כב' השופטת איילת גרבי המאשימה מדינת ישראל ע"י ב"כ עוה"ד גלי שקרגי נגד הנאשמי | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט חננאל שרעבי מבקשים עמוס פוגל נגד משיבים החלטה 1. בפניי בקשה לפטור מאג | בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3501/97 בפני: כבוד השופט א' מצא כבוד השופט מ' ח | בית משפט השלום בפתח תקווה ת"פ 28250-11-11 מדינת ישראל נ' רוטנברג תיק חיצוני: 0-5130-40733-2 | בית משפט השלום בנתניה תא"ק 1693-01-11 י. ר. א. ב. שרותי נוי 1985 בע"מ נ' רולה תיק חיצו | בפני כב' השופטת לימור בן-שמן תובעים עזרא בבא נגד נתבעים הפניקס חברה לביטוח בע"מ החלטה בשל מ