מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית משפט השלום בחיפה

תא"מ 6063-12-08 בנק לאומי לישראל בעמ נ' א. ספיד כח אדם בע"מ

ת"א 29757-03-10 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' א. ספיר כ"א בע"מ

בפני
כב' השופטת מירב קלמפנר נבון

תובע

בנק לאומי לישראל בע"מ

נגד

נתבעת

א. ספיר כ"א בע"מ

פסק דין

בפני תביעה שטרית לפירעונם של תשעה שטרות ע"ס כולל של 155,000 ₪, משוכים מחשבונה של הנתבעת לפקודת ע.מ.כ כריש כוח אדם בע"מ, אשר הוסבו לפקודת התובע חלקם במסגרת עסקת ניכיון וחלקם כממסרים דחויים לביטחון. השטרות נתבעו במסגרת שני תיקי בית משפט, ת.א.
29757-03-10 וכן ת.א. 6063-12-08 ושתי התביעות אוחדו בפני במסגרת החלטתי מיום 29/3/11.

פרטי השקים הינם כדלקמן :
שיק מספר
סכום
זמן פירעון
ניכיון/ממסר דחוי
סיבת החזרה
0964
30,000 ₪
22/10/07
ניכיון
א.כ.מ
0963
30,000 ₪
15/10/07
ניכיון
א.כ.מ
0726
15,000 ₪
20/12/07
ממסר דחוי
חשבון מוגבל
0965
15,000 ₪
30/12/07
ניכיון
א.כ.מ/נ.ה.ב
0727
13,000 ₪
3/1/08
ממסר דחוי
א.כ.מ/נ.ה.ב
0728
13,000 ₪
4/1/08
ממסר דחוי
א.כ.מ/נ.ה.ב
0729
14,000 ₪
18/1/08
ממסר דחוי
נ.ה.ב
0730
15,000 ₪
28/1/08
ממסר דחוי
נ.ה.ב
0731
10,000 ₪
28/1/08
ממסר דחוי
א.כ.מ/נ.ה.ב

התובע טוען כאמור, כי השקים נשוא התובענה נמסרו לידיו במסגרת עסקת ניכיון ו/או כממסרים דחויים על מנת להוות בטוחה לח-ן ע.מ.כ כריש כוח אדם בע"מ. התובע טוען כי בעת ביצוע הניכיון בשקים האמורים לעיל, היה חשבונה של חב' ע.מ.כ כריש כוח אדם בע"מ ביתרת חובה וכי לטובת התובע רובץ שעבוד קבוע ושוטף בחשבונה של חב' ע.מ.כ כריש בע"מ על השטרות המצויים בחשבון ובכלל זאת השטרות נשוא תובענה זו. התובע טוען עוד, כי הוא אוחז כשורה בשקים ולפיכך זכאי לפירעונם מעם הנתבעת.

הנתבעת טוענת לכישלון תמורה בעסקת היסוד אשר במסגרתה נמסרו השטרות נשוא התובענה, בינה לבין חברת ע.מ.כ. כריש בע"מ. לטענת הנתבעת, לא סופק לה שירות בידי חב' ע.מ.כ כריש בע"מ בתחילת חודש 7/07 ולפיכך הגיעו הצדדים להסכמה לפיה תבוטל העסקה וחב' ע.מ.כ כריש בע"מ התחייבה להשיב לידי הנתבעת את כל השקים ובכללם השקים נשוא תובענה זו. לטענת הנתבעת סחרות השקים הוגבלה בכיתוב על גביהם והסבתם הייתה לאחר ביטול העסקה בינה לבין חב' ע.מ.כ כריש בע"מ. משכך, טוענת הנתבעת כי התובע אינו אוחז כשורה בשטרות ולפיכך, היא אינה חבה בפירעונם.

הצדדים הגיעו ביניהם להסדר דיוני לפיו יוגשו סיכומי הצדדים בפני בית המשפט, בלא צורך בחקירת העדים על עדויותיהם ופסק הדין במסגרתן של התביעות המאוחדות, ינתן על בסיס חומר הראיות אשר בתיק ועל בסיס הסיכומים.

דיון והכרעה:

תחילה לבחינת מעמדו של התובע בתביעה השטרית על מנת לבחון עמידתו אל מול טענות ההגנה אשר בפי הנתבעת. התובע טוען כי הוא אוחז כשורה בשטרות נשוא התובענה.

האם התובע הינו אוחז כשורה ?
בהתאם להוראות סעיף 28 לפקודת השטרות (נוסח חדש) :
"(א) אוחז כשורה הוא אוחז שנטל את השטר כשהוא שלם ותקין לפי מראהו ובתנאים אלה:
(1) נעשה אוחז השטר לפני שעבר זמנו, ולא היתה לו כל ידיעה שהשטר חולל לפני כן, אם אמנם חולל;
(2) נטל את השטר בתום לב ובעד ערך ובשעה שסיחרו לו את השטר לא היתה לו כל ידיעה שזכות קנינו של המסחר פגומה."

מתן ערך – בהתאם לעדותו של מר פטריק עירית אשר טיפל מטעמו של התובע בחשבון חב' ע.מ.כ כריש בע"מ אצל התובע בזמנים הרלבנטיים לתובענה זו, חלקם של השטרות נשוא התובענה הופקדו אצל התובע לנכיון וחלקם הופקדו כממסרים דחויים. לתצהיר מר פטריק צורף אישור אודות עיסקת הנכיון (ראה ת/2) בהתאם לעדותו של מר פטריק, עמד חשבונה של חב' ע.מ.כ כריש בע"מ בעת ביצוע עיסקת הנכיון, ביתרת חובה (ראה ת/3). יתרת השיקים נשוא התובענה הופקדו כממסרים דחויים, על מנת להוות בטוחה בחשבון ע.מ.כ. כריש בע"מ כאשר לטובת התובע רובץ שעבוד קבוע ושוטף על השיקים בחשבון חב' ע.מ.כ. כריש בע"מ ובכללם השיקים נשוא התובענה. לתצהיר מר פטריק צורף העתק תנאי ניהול חשבון רלבנטי (ראה ת/5) וכן צורף העתק אגרת חוב מובטחת (ראה ת/6). הצדדים ויתרו על חקירות העדים והסתפקו בהגשת תצהיריהם כראיות וסיכומים מטעמם. עדותו זו של מר פטריק אשר נתמכה במסמכים בדבר מתן ערך בעד השטרות , כאמור לעיל,לא זו בלבד שלא נסתרה באמצעות כל עדות ו/או ראיה מטעמה של הנתבעת אלא שקיבלה תמיכה מעדות מר כעביה מוחמד מטעמה של הנתבעת, אשר העיד כי אכן בוצעה עסקת נכיון (ראה סעיף 10 לתצהירו של מר כעביה מיום 27/11/10.)
לפיכך, נתמלא תנאי זה של מתן ערך בעד השטרות נשוא התובענה.

תום לב – מבחן תום הלב אשר נקבע בפקודת השטרות הוא סובייקטיבי ופקודת השטרות מוסיפה ומסייגת כי תום הלב הנדרש הינו בשעה שסיחרו לאוחז את השטר ולא הייתה לו ידיעה על זכות הקניין הפגומה של המסחר. התובע טוען כי לא היה מודע כלל לפרטי מערכת היחסים העסקית בין הנתבעת לחב' ע.מ.כ כריש בע"מ וזאת כעולה מעדותו של מר פטריק האמורה לעיל. לעומתו טוען מר כעביה מוחמד – ממנהלי חב' ע.מ.כ כריש בע"מ כי התובע תבע מעם חב' ע.מ.כ כריש לפרוע את חיוביה בחשבון הבנק ולכן אילץ אותה לבצע את עסקת הנכיון בשטרות נשוא התובענה. לטענת מר כעביה מוחמד, פקיד התובע בשם שלבי היה מודע לכך כי העסקה עם הנתבעת בוטלה וכי חב' ע.מ.כ. כריש בע"מ מחזיקה בידיה את השיקים נשוא התובענה שלא כדין ועל אף האמור, הסכים לעשות בהם עיסקת נכיון. עדות זו, אשר לא נתמכה בראיה נוספת נוגדת את ההגיון המסחרי. הנתבעת על אף שנטל ההוכחה על כתפיה בתביעה שטרית, לא עמדה מצידה, על הבאתו של אותו מר שלבי למתן עדות וחקירה בפני בית המשפט. כל זאת בהנחה כי אכן קיים פקיד בתובע העונה לשם מר שלבי , שכן אף את השם המלא לא ציין מר כעביה בעדותו. מדוע לו לנציג התובע, הממלא בתובע תפקיד וזהו מקור פרנסתו, לפעול לקבלת שטרות לנכיון ולמסור תמורתם לחב' ע.מ.כ כריש בע"מ בידיעה ברורה כי עיסקת היסוד כשלה וכי התובע שם כספו על קרן הצבי. זאת ועוד לא נטענה טענה דומה באשר לקבלת השטרות כממסרים דחויים ועניין זה מחליש באופן ניכר את אמינות טענות הנתבעת בנקודה זו. מר כעביה הינו צד מעוניין ואיננו חף מאינטרסים במסגרת תובענה זו ולפיכך יש ליתן לעדותו זו את המשקל המתאים. בתצהיר מנהל הנתבעת מר גדיר זיד אין כלל התייחסות לעניין זה ונאמר בכלליות בסעיף 26 "הנני להצהיר כי העיסקה עסקת היסוד בוטלה ו/או בטלה הצדדים היו מודעים ..."(כך במקור – מ.ק.נ). מנגד- התובע הינו גוף מסחרי שאינו חפץ בסיכונים מיותרים. לו הייתה לתובע ידיעה בדבר פגם בעסקת היסוד, ספק אם היה נותן לחב' ע.מ.כ כריש בע"מ כספים תמורת השטרות אשר נמסרו לנכיון וספק גדול עוד יותר באם היה מקבל שטרות אלו כממסרים דחויים ומעניק אשראי כנגדם. לא שוכנעתי, בהיעדר ראיה של ממש כי נפל פגם בתום ליבו של התובע עת קיבל לידיו את השטרות נשוא התובענה ולכן אף דרישת תום הלב התמלאה בעניינו.

על השטר להיות שלם ותקין על פי מראהו – התובע טען כי השטרות נתקבלו במענו כאשר הם שלמים ותקינים על פי מראם ואין על גביהם כל הגבלת סחרות ו/או מגבלה אחרת. הנתבעת טוענת כי על השטרות כולם, לבד משטר אחד, נרשם "למוטב בלבד". עת חוללו השטרות, נעשו העתקים מהשטרות כולם והוגשו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. על גבי ההעתקים אשר צורפו לתיק ההוצאה לפועל אין מופיעה כלל הגבלת סחרות. הצדדים חלוקים ביניהם באשר לנסיבות "הופעת" הגבלת הסחרות על השטרות. בעוד הנתבעת טוענת כי הגבלת הסחרות הוספה בעת החלפת השטרות בין הנתבעת לחב' ע.מ.כ כריש בע"מ ובהתאם להסכמה בין השתיים, טוען התובע כי הגבלת הסחרות נעשתה באולמו של כבוד הרשם מורני , עוד בטרם נערך הדיון בבקשת הרשות להגן אשר הגישה הנתבעת, כאשר באי כוחה של הנתבעת קיבלו מעם ב"כ התובע את השטרות לעיונם ולטענת התובע הוסיפו באותה העת את הגבלת הסחרות. בפרוטוקול הדיון אשר נערך בפני כבוד הרשם מורני ציין כבוד הרשם כי קיים הבדל מהותי בדמותה של הגבלת סחרות על גבי השטרות כפי שהוצגו בפניו בדיון, לבין העתקי השטרות כפי שמצויים בתיקי ההוצאה לפועל (ראה פרוטוקול הדיון מיום 21/2/10 וכן בהחלטת כבוד הרשם מורני מיום 24/10/10). לכך יש להוסיף את העובדה כי הנתבעת עצמה צירפה להתנגדותה צילומי השטרות כאשר אין מופיעה עליהם הגבלת סחרות כלשהו ואין בהתנגדותה כל טענה לעניין הגבלת הסחרות. זאת ועוד, בעדות מר פטריק עירית צויין כי קווי המלים "למוטב בלבד" חוצים את קווי חותמת לשכת ההוצאה לפועל, כך שלו היה אי מי מטעמו של התובע, אשר היה מבקש להסתיר את הכיתוב "למוטב בלבד" וליצור העתק צילומי של השטרות בלא הגבלת הסחרות, היה הדבר ניכר היטב בהעתק הצילומי ומתגלה בידי פקידת לשכת ההוצאה לפועל בעת פתיחת תיק ההוצאה לפועל , בהיעדר זהות בין השטרות לבין ההעתק הצילומי. כך או אחרת, הנטל להוכחת טענותיה בתביעה השטרית הינו על הנתבעת והיה על הנתבעת לכל הפחות ועל מנת להעביר נטל הראיה על שכם התובע בעניין זה, לצרף לעיונו של בית המשפט ראשית ראיה אובייקטיבית (בדמות חוות דעת גרפולוג אשר היה מאשש הטענה כי מדובר בכתב ידו של מר גדיר זיד) כי הכיתוב בדבר הגבלת סחרות "למוטב בלבד" , הינו אכן של מר גדיר זיד כמוצהר על ידו. הנתבעת בחרה שלא לעשות כן, הסתפקה בתצהירי מר גדיר זיד – מנהל הנתבעת, עוה"ד סויטאת ומר גדיר עימאד שלטענת הנתבעת נכח באולם. כולם כאחד – בעלי עניין בתובענה נשוא תיק זה.
תצהירים אלו, סתרו זה את זה דווקא בנקודה חשובה זו. בעוד בתצהיר מר כעביה צויין כי "רוב השיקים היו למוטב בלבד לטובת החברה למעט שיק ו/או שני שיקים אשר ביקשתי מהנתבעת לא להגביל את הסחירות" , הרי שתצהיר מר גדיר זיד מציין "בפועל השיק השני לא הוגבלה הסחירות ושאר השיקים הראשונים והשלישי עד התשיעי הוגבלו הסחירות".
יתרה מכך ולא ניתן להתעלם מן העובדה כי חלק מן השטרות נמסרו לתובע בעסקת נכיון והתובע לא היה מקבל לידיו שטרות בעיסקת נכיון כאשר על גביהם מצויה הגבלת סחרות. הנתבעת לא הציעה לעניין זה כל הסבר הגיוני ואף לא הביאה כל ראיה אובייקטיבית לתמוך טענתה בדבר הימצאות הגבלת סחרות על גבי השטרות.
משלא הוכחה טענה זו של הנתבעת, הרי שבהיעדר הגבלת סחרות ועל פי העתק השטרות אשר הוגש לבית המשפט כראיה, השטרות נתקבלו בידי התובע כאשר הם שלמים ותקינים על פי מראם.

אחיזה בטרם מועד הפירעון – אין ולא יכול להיות חולק על כך שהשטרות נשוא התובענה נמסרו בטרם הגיע מועד פרעונם. התובע הציג מסמכי רכישת השטרות באמצעות עיסקת הנכיון בטרם הגיע מועד פרעונם וכן אישורים בדבר הפקדת יתרת השטרות נשוא התובענה כממסרים דחויים (ראה ת/2)
כאשר מועד ההפקדה קודם, כמצויין במסמכים אשר לעיל , למועד פרעון השטרות נשוא התובענה.
אשר על כן, התמלא תנאי זה של אחיזה בטרם מועד הפרעון.

הנה כי כן ובהתמלא התנאים לעיל, עולה כי הוכח בפני שהתובע הינו אוחז כשורה בשטרות נשוא התובענה.

טענת כשלון תמורה ועיתוי סיחור השטרות נשוא התובענה

הנתבעת טענה כי בינה לבין חברת ע.מ.כ כריש בע"מ היתה עיסקה בחודש 6/06 , במסגרתה נמסרו לחברת ע.מ.כ כריש בע"מ השטרות נשוא התובענה. עיסקה זו אשר נועדה להתקיים ב 7/07 , בהתאם לתצהירו של מר זיד גדיר , מנהל הנתבעת (ראה סעיפים 6 ו-8 לתצהיר מר גדיר זיד) בוטלה שכן חב' ע.מ.כ. כריש בע"מ לא סיפקה את ההסעות הנדרשות. לתמיכה בטענת כשלון התמורה צירפה הנתבעת תכתובת בינה לבין חברת ע.מ.כ. כריש בע"מ, בה מבקשת הנתבעת כי חב' ע.מ.כ. כריש תשיב לידיה את השטרות נשוא התובענה וזו האחרונה מתחייבת לעשות כן.
מאחר וקבעתי כי התובע הינו אוחז כשורה הרי הוא מתגבר על טענת כשלון התמורה שטענה הנתבעת, אלא שלמעלה מהצורך יאמר כי טענת כשלון התמורה לא הוכחה בידי הנתבעת. הקבלה בגין השטרות נשוא התובענה אשר הוצאה בידי חב' ע.מ.כ כריש בע"מ נושאת תאריך 30/6/07 וזאת בניגוד לאמור בתצהיר מר גדיר זיד, אשר הצהיר כי העיסקה בין שתי החברות נערכה כבר ב 6/06. אף אם תאמר כי המדובר בטעות סופר בתאריכים, הרי שהשטרות נשוא התובענה מעותדים החל
מחודש 10/07 וכבר בחודש 7/07 כשלה העיסקה, לטענתה של הנתבעת. בחינת סיבת החילול של השטרות מצביעה על כך שלא לכל השטרות ניתנה הוראת ביטול וחלקם חוללו בהיעדר כסוי מספיק(א.כ.מ). עניין זה אינו תומך בטענת הנתבעת בדבר כשלון תמורה.
יתרה מזו, בחינת התאריכים על גבי התכתובת בין שתי החברות (הנתבעת וע.מ.כ כריש בע"מ) מעלה כי על מכתב ההתראה השני שנשלח לחברת ע.מ.כ כריש בע"מ , מתנוסס אותו תאריך אשר בו נשלח המכתב הראשון (25/7/07), דבר המעלה ספק בדבר אותנטיות המסמך.
עוד צורף גם מכתב ע.מ.כ כריש בע"מ מיום 4/8/07 לפיו היא מתחייבת להשיב את השיקים של הנתבעת לידיה, אך הדבר אינו מתיישב עם תצהירו של מנהלה , מר כעביה מוחמד לפיו "אולצה" חב' ע.מ.כ כריש להפקיד את השיקים אצל התובע ב 9/07.
גם תצהירו של מר כעביה וגם תצהירו של מר זיד אינם נוקבים בתאריכים ספציפיים באשר לכשלון התמורה הנטען, אינם מצרפים לעיונו של בית המשפט את ההסכם הנטען בין שתי החברות ומותירים פרטיו של אותו הסכם לוטים בערפל , ככל הנראה לא בכדי. לא צויין בכמה הסעות דובר, מה היו התאריכים בהם הסעות אלו אמורות היו להתקיים, בכמה כלי רכב , כמה אנשים ו/או סחורות יש להסיע, מהיכן להיכן ובכלל.
דומה כי אף עיתויו של כשלון התמורה הנטען אינו מקרי והגירסה הנוקבת תאריכים (אם כי בלתי ממוקדים אלא כלליים בלבד) אשר הובאה בפני בית המשפט רק בעת מתן תצהירי עדות ראשית ולא בא זיכרה בתצהיר הנילווה להתנגדות לביצוע שטר, באה לעולם לאחר עיון במסמכיו של התובע המציינים אימתי הופקדו השטרות במענו.
אמנם נכון הדבר כי הנטל להוכיח כי הסיחור קדם לכשלון התמורה, רובץ על האוחז וראה בע"א 665/83 בנק לאומי נ. בן עליזה פ"ד לח(4) 281, אלא שכאשר מדובר באוחז כשורה, אין חשיבות כלל לעיתוי הסיחור.
במקרה שבפני ומאחר והתובע הינו אוחז כשורה, הרי גם אם היה הסיחור מאוחר לכשלון התמורה, לא היתה צומחת טענת הגנה טובה לנתבעת, מושכת השטר.
ראה בע"א 1560/90 ציטיאט נ. הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ פ"ד מח(4) 498.

אף לו הייתי מקבלת גירסת הנתבעת וקובעת כי התובע אינו אוחז כשורה אלא אוחז בעד ערך בלבד (שהרי על מתן הערך לא ניתן לחלוק) הרי שעדיין, כפי שפורט לעיל ואף למעלה מן הצורך, לא הוכיחה הנתבעת טענותיה באשר לכשלון התמורה הנטען. יתרה מכך,התובע הצביע על הפרצות בגירסת הנתבעת ועדיה המעידות כי באם אכן התרחש כשלון תמורה, הרי שהסיחור קדם לו ומשכך, אין צומחת לנתבעת טענת הגנה טובה.

במקרה אשר בפנינו, התובע הינו אוחז כשורה וככזה מתגבר על טענות ההגנה של הנתבעת, אשר כלל לא השכילה להוכיחן. משכך, יש לקבל את התביעה ולחייבת את הנתבעת בפרעונם של השטרות נשוא התובענה.

סוף דבר,

שתי התביעות בתיק 6063-12-08 ובתיק 29757-03-10 מתקבלות.

הליכי הוצאה לפועל בתיקים 1312884096 ו- 1308230081, ישופעלו.

פקדון ע"ס 12,000 ש"ח המצוי בתיק 6063-12-08 יועבר לידי התובע ע"ח החוב בתיקי ההוצאה לפועל דלעיל.

הנתבעת תישא בהוצאות התובע בסך 1000 ש"ח ובשכר טרחת עו"ד בסך 4200 ש"ח.
הסכומים ישאו הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.

ניתן היום, ל' כסלו תשע"ב, 26 דצמבר 2011, בהעדר הצדדים.

7 מתוך 7

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מוצרי חשמל קרובים אל | כרטיסים חכמים קרובים אל | קיבוצים ומושבים קרובים אל | הזמנות לאירועים קרובים אל | לימוזינות קרובים אל | אימוץ ילדים קרובים אל | בניית דגמים קרובים אל | מנעולנים קרובים אל מורד הגיא, כרמיאל, ישראל | אינסטלטורים קרובים אל מקס נורדאו 51, בית שאן, ישראל | אלקטרואופטיקה קרובים אל Unnamed Road, Acre, ישראל | מים קרובים אל הקישון 1, יבנה, ישראל | אריזות קרובים אל | אנטנות קרובים אל | טכנולוגיות ירוקות קרובים אל הרצוג 10, שדרות, ישראל | אינטרנט קרובים אל וינגייט 40, זכרון יעקב, ישראל | מכונות אוטומטיות קרובים אל הנשיא 10, זכרון יעקב, ישראל | גרפיקה קרובים אל | להקות מחול קרובים אל | הדמיה ממוחשבת קרובים אל חרצית 33, יבנה, ישראל | בשמים קרובים אל מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון מעליות | מחירון תבניות לתקרות | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון תבניות לתקרות | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון מעקות לבניה פרטית ורוויה | מחירון סולמות פלדה | מחירון רעפי חרס | מחירון זכוכית שטוחה שקופה | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע) ובורות רקב מפוליאתילן | מחירון מעקות בטיחות מבטון | מחירון ארגזי פרחים, אדניות ועציצים | מחירון זכוכית אורנמנטלית צבעונ | מחירון גלאי עשן עצמאי | מחירון אגרגרטים (בשער המפעל) | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון צינורות לתיעול (ניקוז) | מחירון תקרות וגגות בטון מלא | מחירון בדיקות צפיפות שדה | מחירון נגרות חרש | מחירון מחממי מים מהירים | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע) ובורות רקב | מחירון איטום בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון מערכות קריאת אחות | מחירון כבלי אלומיניום | מחירון מפרידי שומן מפוליאתילן | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון פירוק כלים סניטריים ומשטחי שיש (אבן) | מחירון מעליות ל-6 נוסעים לבנין מגורים (ללא חדר מכונה | מחירון נקודות וסעיפים מיוחדים | מחירון פרופילי פלדה RSH - מגולוון | מחירון צינורות עגולים מפלדה -  | מחירון מתקני מתח גבוה | מחירון תוספות למחירי החיפויים בהרכבה יבשה | מחירון מערכות קריאת אחותבפני כב' השופטת לימור רייך תובע 2. אריה דטל נגד נתבעים החלטה מינוי מומחה בתחום רפואת א.א.ג., לשם | בפני כב' השופט דוד שוהם מבקשים 1. גבריאל שקרוב נגד משיבים 1. רושל שמואלוב 2. מאיר שמואלוב 3. מנו | בפני כב' השופט בכיר מבקשים 1. מדינת ישראל נגד חשודים 1. נחמן זכאים הודעה 1. בקופת בית המשפט מופק | בפני כב' השופטת אושרי פרוסט-פרנקל תובעים דיאמנט צעצועים בע"מ נגד נתבעים החלטה נגד נתבע 4 ני | לפני כב' השופטת טלי חיימוביץ מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. כפאיה חדיגה עלאוה בקשה לתסקיר ק | בית משפט השלום ברחובות תא"מ 15232-11-09 פורתי ואח' נ' הראל חברה לביטוח בע"מ ואח | בתי המשפט בית משפט השלום קריית גת בפ"מ 5254-12-11 19 דצמבר 2011 בפני: כב' השופטת בכירה רובי | לפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. עמרי שלמה מרק ויל 2. מיכל זהר נגד נתבעים 1. משרד הבריאות הח | בית משפט השלום בחדרה ת"א 30333-09-11 אברהם עמרם ובניו בע"מ ואח' נ' שלאבנה ואח' | לפני כב' השופט בדימוס גדעון ברק תובעים 1. אסתר שור נגד נתבעים 1. ציבולקין אלכסנדר הודעה על אי מס | בפני כב' השופטת אורית ליפשיץ המבקשת מדינת ישראל ע"י ב"כ רנ"ג דידי חיים נגד החשוד | מספר בקשה:3 בפני כב' הרשם מסבאח קבאני מבקשים עבד אל כרים חושאן נגד משיבים החלטה האישור הרפואי שצ | החלטה בתיק ע"א 3326/13 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 3326/13 - ח' לפני:כבוד הרשם גיא שני | בפני כב' השופט יצחק כהן , סגן נשיא תובעים 1.האני עואיסה 2.וליד עואיסה נגד נתבעים 1.נוהא חמאתי 2 | בית המשפט המחוזי מרכז עפ"ת 44800-11-11 חוזה אביב נ' מדינת ישראל 27 נובמבר 2011 מערערים 1. ח | בפני כב' השופטת עפרה אטיאס בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 להלן: "הפקו | בפני כב' הרשם מוסטפא קאסם תובעים 1. פואד עבאדה נגד נתבעים 1. נעה הובלות רמסע בע"מ הודעה לאח | בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"צ 97 / 1389 בפני: כבוד השופטת ד' דורנר המבקש: עוז | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 3730-11-10 דניאל נ' איי.אי.ג'י ישראל חברה לביטוח בע&q | בית משפט השלום באשדוד תא"מ 806-09 עירית אשדוד נ' בן ברוך ואח' תיק חיצוני: מספר בקשה:9 ב | בית משפט השלום בפתח תקווה ה"פ 48316-05-11 לוי נ' עמידר החברה הלאומית לשיכון בישראל בעמ תיק | החלטה בתיק בג"ץ 3541/03 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 3541/03 בפני: כבו | בפני כב' הסגנית נשיאה נירה דסקין מאשימה 1. משטרת ישראל תביעות- שלוחת רמלה נגד נאשמים 1. ולדיסלב