מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט ניר מישורי לב טוב

מבקשים

ועדה מקומית לתכנון צפת

נגד

משיבים

החלטה

1. בפני בקשה מיום 19/8/14 למתן צו הפסקה שיפוטי כנגד המשיבים בהתאם להוראת סעיף 239 לחוק התכנון והבניה , התשכ"ה – 1965 ועל פי תקנה 3 לתקנות התכנון והבנייה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים על פי המבקש בלבד), התשמ"ג - 1983 וזאת למתן צו למשיבים או מי מטעמם להפסיק לאלתר את כל פעולות ההכנה והשימוש המבוצעות במקרקעין בגוש 13063 חלקה 15,16 הנמצא ברחוב ירושלים 111 , בצפת, (להלן "המקרקעין") לרבות איסור שימוש בבריכת השחייה במקרקעין.

2. רקע :

א. בתאריך 2/9/14 נשמעו טענות הצדדים במסגרת הדיון בבקשה. מטעם המבקשת העידו מפקח הבניה , מר אבירם גלולה ומהנדסת העיר, הגב' חלי טל. מטעם המשיבים העיד משיב 1.

ב. במסגרת הדיון בבקשה הוריתי על הגשת סיכומי הצדדים בכתב. סיכומי המבקשת הוגשו ביום 7/9/14. סיכומי המשיבים הוגשו ביום 10/9/14.

3. טיעוני הצדדים :

טיעוני המבקשת :

המבקשת עותרת להוצאת צו ההפסקה השיפוטי בהתאם לטעמים שהובאו במסגרת הבקשה בכתב והסיכומים ובהתבסס על הראיות שהובאו במהלך הדיון :

א. המשיבים שהינם בעל המקרקעין בנו במקום בריכת שחייה ללא היתר כדין ומפעילים אותה
ניגוד לחוק ותוך הפרעה לשכניהם ושיבוש חייהם, תוך סיכון המבנה בו הם מתגוררים
וסיכון המבנים הצמודים לביתם, וכן סיכון המשתמשים בבריכת השחייה.

ב. ביום 17/6/14 הוגש כנגד המשיבים כתב אישום בגין ביצוע עבודות בנייה ללא היתר, בין היתר בגין בניית בריכת שחייה ללא היתר כמפורט להלן :
א. בכיית מרפסת פתוחה במפלס +6.0 בגודל 30 מ"ר .
ב. בניית בריכת שחיה במפלס +3.5 בגודל 8 מ"ר ( 10 מ"ק}.
ג. בניית תוספת במפלס 3.2 + בנייה מסיבית בגודל 25 מ"ר כולל פתחים סביב התוספת
הנ"ל .

ג. בריכת השחייה אשר נבנתה במקרקעין , נבנתה על גג המבנה ללא היתר בנייה, ומהווה
מבנה מסוכן, בשל עומס נוסף על התקרה וכתוצאה מכך המבנה מוגדר כמבנה מסוכן לציבור. המבקשת צירפה כנספח לבקשתה מכתב מהנדסת העיר, הגב' חלי טל למשיבים מיום 30/6/14 בגין היות הבריכה בגדר מבנה מסוכן עם פנייה לפעולה מידית להסרת הסכנה.

ד. המבקשת טוענת כי קיים יסוד סביר להניח שהמשיבים, שהינם הבעלים ו / או המחזיקים
במקרקעין ו /או המשתמשים במקרקעין מבצעים שימוש בנסיבות שיש בהן משום עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון הבנייה, ובניגוד להוראות הצו שהוצא להם לפי חוק העזר וכי צו הפסקת שימוש דרוש באופן מידי לשם מניעת המשך ביצוע השימוש . עוד טוענת המבקשת כי יש גם יסוד סביר להניח שאם לא יינתן צו הפסקת שימוש במקרקעי ן ימשיכו המשיבים בהפעלת בריכת השחייה תוך סיכון המתרחצים, דיירי בית (המשיבים וילדיהם) והדיירים השכנים.

ה. בתאריך 3/7/14 ניתן צו שיפוטי כנגד המשיבים להפסקת עבודות בנייתה של בריכת השחייה וריצופה באריחים. בתאריך 24/7/14 נדחתה בקשתם של המשיבים לביטול צו ההפסקה השיפוטי. מעיון בפרוטוקול הדיון עולה בבירור כי לא נערך כל הסכם בין המבקשת והמשיבים בנושא.

ו. לאור עדות מפקח הבנייה ומהנדסת העיר עולה כי הבריכה הינה "מבנה מסוכן" כהגדרתו בחוק העזר העירוני. הבריכה מהווה סכנה לבניין , למבנה מתחתיה ולמתרחצים בשל העומסים הכבדים שמפעילה. גם האריחים שהוספו על ידי המשיבים מוסיפים כובד לבריכה. המשיבים בנו הבריכה בטרם קיבלו היתר בניה, ללא המצאת חוות דעת קונסטרוקטור שבדק העומסים . בעובדות אלו הודה המשיב במסגרת עדותו בבית המשפט. עוד הודה משיב 1 כי עליו לחזק הבניין.

טיעוני המשיבים :

א. בטיעוניהם בכתב טענו המשיבים כי שלחו אישור מהנדס למבקשת.

ב. לא הוכח כי הבריכה מסוכנת ואין קשר לצווים בגין הפסקת הבניה הבלתי חוקית.

ג. לא ברור מדוע החלפת קרמיקה בבית הינה חוקית והחלפת קרמיקה בבריכה אינה חוקית.

ד. מהנדסת העיר נמצאת בתפקידה חודשיים בלבד לטענת המשיבים , לטענתה מפברואר 2013 ואין לה נתונים על המהנדסים שבדקו הבריכה לפניה.

ראיות הצדדים :

מטעם המבקשת העידו מפקח הבניה ומהנדסת העיר.
מפקח הבניה, מר אבירם גלולה , מסר כי הבריכה בבית המשיבים דורשת היתר בניה ולכן הוצא צו הפסקת בניה שיפוטי שלא בוטל. מדובר בבריכ ה שיצוקה מבטון עם משקל בעצמה, ממוקמת מעל תקרת הבית שהינו ישן. לדבריו המשיבים המשיכו בריצוף הבריכה באריחים גם לאחר קבלת הצו השיפו טי ביום 3/7/14. בדרישה שהעבירו למשיבים עקב היות המבנה "מבנה מסוכן" נרשם כי יש למנות מהנדס רישוי על מנת להסיר הסכנה והוא צריך להגיש פתרון תוך צירוף חישובים סטאטיים. העד העריך הבריכה ב 8 מ"ר אך המשיב 1 רשם 10 מ"ר. העד מוסר כי ילדי המשיבים השתמשו בבריכה אחרי הוצאת צו הפסקת הבניה , אחרי הריצוף ואחרי שקיבל את הצו לידיו.
העד מציין כי עקב חשש לחיי אדם הגישו הבקשה בקיץ האחרון וכי לפני שנה וחצי כבר פנה ללשכה המשפטית במטרה לפעול נגד הבריכה.

הוצג מכתב פניה מטעם ראש העיר (ת/1) למשיב 1 לפיו משיב 1 במסגרתו הורה ראש העיר במסגרת סעיף 3 לחוק העזר לצפת (הריסת מבנים מסוכנים) , תש"ם – 1980 לבצע הנחיות המהנדסת וזאת תוך 24 שעות.
צורף צילום הבריכה במהלך עבודות ריצופה באריחים.
מהנדסת הועדה מוסרת כי ממה שידעה , הבריכה לא היתה בשימוש עד יוני 2014, הבריכה נמצאת מעל תקרה של בית, אין ידיעה בנוגע לעומסים שהתקרה יכולה לשאת, מדובר במשקל אדיר של בטון ומים. לא התקבלה חוו"ד קונסטרוקטור לגבי יציבות המבנה, המבנה מתחת והבריכה. כל מתרחץ מוסיף משקל המגביר הסיכון לקריסה. גם האריכים מוסיפים עומס. הם ביקשו מהמשיבים להוציא המים ולא הוציאו, הוצאו צווים להפקת עבודות והם הופרו.

ראיות מטעם המשיבים :
מטעם המשיבים העיד המשיב 1 כי לפני שנתיים – שלוש החליף בריכת "אינטקס" ארעית בבריכת בטון ואז המהנדס בעירייה שאת שמו אינו זוכר אישר. הוא טען כי בנה אותה "בטיחותית" בעומק 80 ס"מ. בנו של משיב 1 מהנדס ושלח לו סקיצה ושאל באיזו שיטה לחזק. הבן אמר שכרגע לטענתו אין סכנה. מאשר כי עדיין אין חוות דעת קונסטרוקטור. המשיב 1 לא רוצה לבקש היתר שכן "אני לא רוצה להיכנס לניירת. אין לי כוח לזה... אני לא רוצה להיות נתון לחסדים שלהם ואני לא רוצה לשלם אגרות". אם יגידו לו מה מסוכן בבריכה הוא יתקן. מאשר כי יש עוד בדיקות שצריך לעשות.

דיון והכרעה :

1. "צו הפסקה שיפוטי
239.(א) נעשתה עבודה, או השתמשו במקרקעין, בדרך ובנסיבות שיש בהם משום עבירה לפי סעיף 204, בין שהוגש על העבירה כתב אישום לבית המשפט ובין שטרם הוגש, רשאי בית המשפט לצוות על הנאשם, או על מי שנראה לבית המשפט אחראי לביצוע העבירה, ועל כל מי שעובד בשירותם – להפסיק את העבודה או את השימוש (להלן – צו הפסקה שיפוטי) ותקפו של הצו יהיה עד לביטולו או שינויו על ידי בית המשפט.

מהאמור לעיל, אין המדובר בצוו עונשי אלא בצוו האוסר שימוש במבנים או במקרקעין בהם נעשתה בניה טעונה היתר ללא היתר, ולאו דווקא במטרה למנוע בניה עתידית.

2. ההליך שבפני (בקשה למתן צו הפסקה שיפוטי) איננו הליך עיקרי שבו בית המשפט אמור להכריע בשאלת אשמו או חפותו של מי שנטען כנגדו שביצע את העבירות נשוא העבודות שאליהן מתייחסת הבקשה שבפני. מדובר בהליך מינהלי מקדמי שכל מטרתו למנוע את המשך השימוש בבניהה הבלתי חוקית לכאורה ומניעת קביעת עובדות בשטח. הא ותו לא. לא מדובר בהליך שבא להטיל סנקציה עונשית ( רע"פ 631/10 אשר נ' מדינת ישראל, פורסם ב-"נבו", ניתן ביום 23.1.2006, פסקה 6 להחלטתו של כבוד השופט לוי; רע"פ 47/07 מור נ' הועדה המקומית לתכנון ובניה אלונים, פורסם ב- "נבו", ניתן ביום 14.6.2007, השופט ג'ובראן). בירור מעמיק יותר ייעשה במסגרת התיק העיקרי והראיות השונות שמוגשות תיבחנה קבילותן ומשקלן במסגרת הכרעת דין.

מן הכלל אל הפרט

לאחר עיון בבקשה, שמיעת העדים מטעם המבקשת והמשיבים ועיון בסיכומי הצדדים אני קובע כי דין הבקשה להתקבל והכל מן הטעמים הבאים :

א. תנאי להוצאת צו הפסקה שיפוטי הינו כי " נעשתה עבודה, או השתמשו במקרקעין, בדרך ובנסיבות שיש בהם משום עבירה לפי סעיף 204" וזאת גם אם לא הוגש כתב אישום בגין הבניה שלא כדין.

סעיף 204 ל חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 קובע :

"(א) המבצע עבודה או משתמש במקרקעין בלא היתר כשביצוע העבודה או השימוש טעונים היתר לפי חוק זה או תקנה על פיו, דינו - קנס [או] מאסר שנתיים, ובעבירה נמשכת-קנס נוסף [או] מאסר נוסף שבעה ימים לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שקיבל הנאשם הודעה בכתב מהועדה המקומית על אותה עבירה או לאחר הרשעתו."

אין חולק כי ביום 17/06/14 , הוגש כנגד המשיבים כתב אישום בגין ביצוע עבודות
בנייה ללא היתר, בין היתר בגין בניית בריכת שחייה ללא היתר כמפורט להלן :
"...
ב. בניית בריכת שחיה במפלס +3.5 בגודל 8 מ"ר (10 מ"ק)..."

לאחר שעיינתי בתמונות הבריכה בזמן התקנת האריחים בבריכה ולאחר שהבריכה מולאה במים , אין בידי ספק כי מדובר במבנה הטעון היתר לצורך בנייתו כחוק. הבריכה אינה "שכשוכית" ואינה בריכה "ניידת" ("אינטקס") אלא מבנה מבוטן , תחום בקירות בטון , מותקנים בו אריחים והוא מלא מים בשגרה לצורך הפעלתו . לאור כך מדובר במבנה לכל דבר הטעון היתר על כל המשתמע מכך.

כאשר נשאל המשיב 1 האם יש בידו היתר כדין לצורך בניית הבריכה השיב :
"הם רוצים שאני אבקש היתר, זה כבר קיים ויש לי היתרים, אני לא רוצה להיכנס לניירת, אין לי כוח לזה. מבחינת חוקיות אני יודע שזה קיים והם יודעים שזה קיים וזה נבדק ע"י המהנדס הקודם, ואני לא רוצה להיות נתון לחסדים שלהם ואני לא רוצה לשלם אגרות" (עמ' 7 ש' 19-22 לפרוטוקול).

טענות המשיבים ומשיב 1 במסגרת עדותו סותרות זו את זו. מחד, טוענים המשיבים כי אין צורך בקבלת היתר לבריכת שחיה מבוטנת ומאידך טוענים כי קיבלו היתר בניה להקמת הבריכה אך לא הציגו אותו מהלך המשפט ולא חזרו על טענה עובדתית זו במסגרת סיכומיהם בכתב. טענותיו של המשיב 1 כי יש בידו היתר ובאותה הנשימה לא רוצה לבקש היתר כדי לא להיות לדבריו תלוי בחסדי העירייה ולשלם אגרות אינן דרות בכפיפה אחת זו עם זו.

לאור האמור לעיל הוכח בפני ברמה הנדרשת במסגרת ההליך המנהלי כי המשיבים ביצעו לכאורה עבירה לפי סעיף 204 לחוק התכנון והבניה וזאת כתנאי הכרחי למילוי הוראות סעיף 239 לחוק התכנון והבניה.

ב. הצדדים מיקדו טענותיהם בעיקר בשאלה האם בריכת השחייה הינה מבנה מסוכן המחייב הוצאת צו איסור שימוש שיפוטי.
לאחר ששמעתי טענות הצדדים המפורטות לעיל הגעתי לכדי מסקנה כי אכן מהווה בריכת השחייה מבנה מסוכן אשר יש לאסור השימוש בו עד מילוי כל הדרישות שהפנתה המבקשת מהמשיבים וזאת מן הטעמים הבאים :

1. אין בידי לקבל את טענת המשיבים כי קיבלו אישור מהנדס קודם מטעם המבקשת בטרם מינוייה של העדה , מהנדסת העירייה. זאת בשעה שהעידה מהנדסת העירייה כי לא ניתן אישור למשיבים ובשעה שהמשיבים אף לא יכולים לנקוב בשמו של המהנדס שנתן כביכול האישור , קל וחומר להציג אישור כזה בכתב.

2. עסקינן בבקשה זו בבריכת שחייה מבוטנת שהוקמה על גג בית ישן יחסית. גם בלא שבית המשפט יחזיק בידע הנדסי נרחב ניכר מן התמונות ומן ההיגיון הבריא כי בשעה שמוקמת בריכה שכזו, מותקנים בה אריחים רבים, ממלאים אותה במים (ואין זה מן העניין בשלב זה אם שטחה 8 מ"ר כפי שרשמה המבקשת או 10 מ"ר כפי שרשם משיב 1) ונכנסים לתוכה מתרחצים קיים עומס בלתי מבוטל על תקרת המבנה ועל החדרים שמתחתיה.

המשיבים לא טרחו להציג אישור מהנדס או קונסטרוקטור אשר יגיש חוות דעת לאחר בדיקה מקיפה של המבנה והעומסים הנוצרים לרבות הגשת הצעות לפתרונות הנדסיים לתמיכה הנדרשת.

המשיבים צירפו לסיכומיהם בכתב, בלא אישור בית המשפט, "חוות דעת מהנדס" אשר לדבריהם "אישר" את הבריכה נשוא בקשה זו. מעיון ב"חוות הדעת" עולה כי נערכה על ידי הנדסאי בניין ולא מהנדס, לא נערכה על ידי קונסטרוקטור, חוות הדעת שכותרתה "אישור" שאורכה מחצית העמוד (4 פסקאות).עורך "האישור" לא ציין אילו בדיקות ערך, מהו התקן הנדרש, לא התייחס לעומסים השונים שמפעילה הבריכה על סביבתה לרבות החדרים מתחתיה, לא צירף חישובים סטטיים ומכאן כי אין אני למד מן ה"אישור" כי אין מדובר במבנה מסוכן ויקשה לראות ב"אישור" כעונה לדרישות המינימליות המתבקשות על מנת להבטיח בטיחות המבנה.

"אישור" זה אף תמוה יותר לאור עדותו של משיב 1 בפני כאשר נשאל מה בדעתו לעשות :

"יש לי בן מהנדס והוא שלח לי סקיצה, הוא שאל באיזו שיטה לחזק את זה אם צריך, והוא נתן לי הצעה ושאני לא רוצה מלמטה אלא חיצוני מלמעלה ולא קשה. מבדיקה שהוא אמר לי, כרגע לטעמו אין שום סכנה, והוא היה במקום כי הוא מכיר את המבנה. היא עדיין לא חתומה. אלו מדידות ולכן יכולתי לענות. עדיין אין חוות דעת קונסטרוקטור, זה לוקח קצת זמן...

ש. מה הבן שלך אמר לך?
ת. הוא הנדסאי, הוא מדד ואמר לי : "אבא אם צריך לחזק אני אעשה לך קונסטרוקציה מברזל למטה". הוא לא מצא שום סכנה, הוא אמר שאם צריך לחזק יש שיטות חיזוק מלמטה או למעלה, הוא הנדסאי, והוא מתייעץ מה לעשות. הוא שלח לי את המייל לפני יומיים שלושה. הוא דיבר איתי, כי אני בבניין והוא הנדסאי, יש עוד בדיקות שצריכות להיעשות".

הנה כי כן, המשיב 1 מבין כי עליו להצטייד בחוות דעת קונסטרוקטור שיבצע מדידות ואף בנו שלו אמר לו כי דרושות מדידות ואף הציע למשיב 1 דרכים לחזק המבנה בעת הצורך. עוד ציין משיב 1 בעדותו כי חוות הדעת טרם חתומה. והנה, למרות עדותו של משיב 1 בפני טרם הועברה חוות דעת זו לידי המבקשת לבחינתה ואישורה.

לאחר ששמעתי הצדדים בנקודה זו עדיפה עלי גרסתם של מפקח הבניה ומהנדסת העיר שהינה בהכשרתה מהנדסת בניין וקונסטרוקטור ואשר העידה :

"מבחינתי עצם הבריכה שהיא נמצאת מעל תקרה ומתחת יש בית, זה מעל תקרה שלא ידוע לנו על העומסים שאותה תקרה יכולה לשאת, העמסות גבוהות על התקרה, בין אם זה הבטונים שיצקו והמים שמוסיפים שיש לזה משקל עצום, ושימוש של אנשים במקום הזה, זה מסוכן לאותם אנשים. אין לבריכה היתר. אני מהנדסת בניין וקונסטרוקטורית. אני לא קיבלתי שום חוו"ד קונסטרוקטיבית לגבי יציבות המבנה, גם לא לגבי המבנה מתחת וגם לא לגבי הבריכה. השימוש במבנים מגביר את סיכון המתרחצים, כי כל משקל מגביר את הסיכון לקריסה. בריכה כזו מחייבת היתר בניה. אנחנו בשלב הראשוני ביקשנו להוציא את המים בגלל עומס גבוה, והם לא הוצאו. לגבי האריחים, הם גם מוסיפים עומס, הוצאנו צו להפסיק את העבודות, והן נמשכו."

מעיון במכתב שהפנתה המבקשת למשיבים עוד ביום 30/6/14 במסגרת סמכותה על פי חוק עזר לצפת (הריסת מבנים מסוכנים), תש"ם – 1980 עולה כי המבקשת , מפי מהנדסת העיר, קבעה כי מדובר במבנה מסוכן לאור האמור בעדותה לעיל והמשיבים התבקשו לפעול בדחיפות למינוי מהנדס רישוי למתן פתרון הנדסי בצירוף חישובים סטטיים והצהרת מהנדס וכן קבלו לביצוע העבודות. עם זאת, פניית המבקשת לא נענתה בחיוב.

במצב דברים עמדה המבקשת בנטל ההוכחה הלכאורי לצורך הוכחה כי מדובר במבנה מסוכן לציבור והמשיב לא עמד בנטל הראיה לצורך הפרכת טענה זו.

3. לא הוכח בפני כי מפקח הבניה, מהנדסת העיר או מי מעובדי המשיבה מבקשים להתנכל למשיבים והגם שנטען כי הנושא הועלה עקב סכסוך בין המשיבים לשכניהם הרי אין הדבר מפחית כהוא זה מ היותו של המבנה מבנה מסוכן אשר דורש מניעת המפגע והסיכון לחיי אדם באופן מיידי.

4. עוד אציין כפי שכבר קבעתי בפרוטוקול דיון יום 2/9/14 כי במסגרת הדיון השיפוטי שהתקיים בבית משפט השלום בצפת ביום 24/7/14 לא נערך כל הסכם בין המבקשת למשיבים. נהפוך הוא, בקשת משיב 1 לבטל את צו הפסקת הבנייה השיפוטי שניתן ביום 3/7/14 כנגדו נדחתה בהסכמה ולא נמחקה ומכאן כי הצו עומד בתוקפו.

5. הרציונל בהפסקת השימוש בבריכה אינה נובע רק מהיות הבריכה מבנה מסוכן עד שיוכח אחרת בחוות דעת מהנדס אלא עניינה עקרון מניעת רווח כלכלי שמפיקים המשיבים מן הבריכה באשר הרווח נובע הן מההנאה להם עצמם מן השימוש בבריכה הפרטית והן מן העובדה שלא הוכחשה כי המשיבים עושים שימוש בביתם לרבות בבריכה לצרכי השכרת צימרים ומכאן שבהפעלת הבריכה הטעונה היתר ושנבנתה לכאורה בלא היתר יש משום רווח כלכלי ישיר מביצוע עבירה לכאורה .

לאור האמור לעיל אני קובע כי הוכח בפני במידה הנדרשת להליך זה כי נעשתה עבודה
בבניית הבריכה וכי השתמשו במקרקעין – בבריכה , בדרך ובנסיבות שיש בהם משום
עבירה לפי סעיף 204 ומכאן יש מקום להפסיק את השימוש (להלן – צו הפסקה שיפוטי) וכך אני מורה.

מובהר למשיבים כי תקפו של הצו החל יהיה עד לביטולו או שינויו על ידי בית המשפט.

המזכירות תעביר החלטה זו בדחיפות לצדדים, תוודא קבלתו טלפונית ותתעד זאת בתיק
בית המשפט בצירוף יום ושעת קבלת ההחלטה.

ניתנה היום, כ"ז אלול תשע"ד, 22 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

פאבים-בארים קרובים אל Unnamed Road, ישראל | גני חיות קרובים אל קיסוסית 24, נתיבות, ישראל | יבוא ויצוא קרובים אל שבטי ישראל 27, קרית גת, ישראל | ניהול הבנייה קרובים אל אדווה 7, קיסריה, ישראל | מסגריות קרובים אל התאנה 5, תל אביב יפו, ישראל | ניהול הבנייה קרובים אל חיים וייצמן 1, בית שאן, ישראל | אלקטרוניקה קרובים אל שדרות ההגנה, חיפה, ישראל | מקוואות קרובים אל אשל 158, בית שאן, ישראל | מידענים קרובים אל 36, נחם, ישראל | מכשירי שמיעה קרובים אל אפרים שריר 20, נהריה, ישראל | טיהור שפכים קרובים אל Unnamed Road, Ofakim, ישראל | מיחזור מתכות קרובים אל המערות 1-5, אילת, ישראל | וטרינרים קרובים אל האריג 9, מגדל העמק, ישראל | שפים קרובים אל Unnamed Road, Kadima Zoran, ישראל | אנטנות קרובים אל הבשור 30, קרית מלאכי, ישראל | מהנדסי מכונות קרובים אל 70, זכרון יעקב, ישראל | גריל קרובים אל | אומנויות לחימה קרובים אל 293, ישראל | מנועים קרובים אל הרב קוק 18, רמת השרון, ישראל | טיסות כיף קרובים אל השיקמים 689, אור עקיבא, ישראל | מוצרי חשמל פיזנטי שלמה ביבנה | מכונות משחק בבילון גיימס במודיעין | כרטיסים להופעות לסטר סקוויר בתל אביב - יפו | טיהור שפכים סופט אנד קליר באשדוד | איתור נזילות דיאגנוסטיקה טכנית בנתניה | תיירות בדיקות בתל אביב - יפו | מסננים שחר- סינון וטיפול במים באשדוד | היפנוזה נבון ד"ר שאול בתל אביב - יפו | עישון מלך הנרגילות בהוד השרון | סקרים אם.איי.אס מחקרים שיווקים בע"מ בכפר סבא | מספרות ועיצוב שיער מספרת A to Z בתל אביב - יפו | צימר בתי אירוח עמיחי ברמות | חקלאות אורטום הנדסה בע"מ בכנות | שלטים ארגמן שלטים בפתח תקוה | אופניים ענק האופניים בפרדס חנה-כרכור | איטום אוטו לייף בע"מ בהוד השרון | פנסיון לבעלי חיים בית מלונה בנתניה | השכרת רכב Highway Motor בתל אביב - יפו | ילדים תאטרון טליה בפתח תקוה | מיסבים ס.ק.פ. - הנעה קווית (ישראל) בתל אביב - יפומחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון פנלים מבודדים | מחירון עוגני קרקע | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון מוצרי נגרות | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון משטחי בטון | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון אלמנטים טרומיים מטרצו, מדרגות ואדני חלונות | מחירון צינורות עגולים מפלדה | מחירון לוח תוצאות אלקטרוני | מחירון מחסומי רצפה | מחירון רצפות עץ | מחירון חפירות ובסיסי בטון | מחירון שסתום אל חוזר לביוב | מחירון יריעות ניקוז, הפרדה והגנה | מחירון מכסים ומסגרות מפיברגלס משוריין | מחירון מגוף טריז רחב לביוב | מחירון חיבור מנועים ואביזרי פיקוד | מחירון כלונסאות בטון בקדיחה יבשה | מחירון רגלי תמיכה | מחירון אביזרים למים קרים וחמים | מחירון חיפוי קירות | מחירון דלתות ציר | מחירון חלונות אלומיניום | מחירון נקודות וסעיפים מיוחדים | מחירון לוחות פחי פלדה | מחירון סורגי פלדה, תושבות למזגן ורשתות להרחקת יונים | מחירון רעפים | מחירון יריעות אקוסטיות  | מחירון אריחי טרצו לחיפוי | מחירון אגניות | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון ריצוף בPVC | מחירון כבלי תקשורת | מחירון צביעת עץ, גבס ופוליאוריטן | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט (פוליגל) בדרגות שקיפות שונות | מחירון רעפי פלדההחלטה בתיק ע"א 3487/07 בבית המשפט העליון ע"א 3487/07 בפני: כבוד השופט ע' פוגלמן המבקשים: 1 | בפני כב' השופט דניאל בן טולילה המבקשת מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד מוני בן מוחה ורונן | לפני כב' השופט דוד מינץ מספר תהליך: 3 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 17 יולי | בית משפט השלום בנתניה תא"מ 45825-06-11 אלבר שרותי מימונית בע"מ נ' יוניברסל משאיות ישרא | לכבוד לשכת הוצל"פ אשקלון שד בן גוריון 3, אשקלון, 78281 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בת | החלטה בתיק ע"א 11795/05 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 11795/05 - א' בפני: כבוד הרשמת שושנ | בית משפט השלום לתעבורה בירושלים 28 יוני 2012 תת"ע 4057-05-12 מדינת ישראל נ' דרויש מספר בקשה | בית המשפט המחוזי בנצרת עמ"ת 19699-07-11 בלימן נ' מדינת ישראל 14 יולי 2011 בפני: כב' השו | בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני תובעת איילון חברה לביטוח בע"מ נגד נתבע מוחמד סוכינה החלטה הת | בית משפט השלום בפתח תקווה ת"פ 1526-04-11 מדינת ישראל נ' כהן(עציר) 20 ספטמבר 2011 1544-04-11 | בפני כב' השופטת עדנה יוסף-קוזין תובעים רחל אוקסמן נגד נתבעים עלית תעשיות בע"מ החלטה 1. בהמש | בפני כב' הרשמת בכירה סיגל אלבו תובעת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים נגד נתבע גיל לוי פסק די | החלטה בתיק רע"א 8510/10 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 8510/10 בפני: כבוד הרשם גיא שני המ | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 21894-05-10 הלפרין ובניו בע"מ נ' "כלל" חבר | 01 אפריל 2015 בפני: כב' השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין נציג עובדים: מר אלי רומאני נציג מעסיקים: מר | בפני: כב' השופט גלעד נויטל, אב"ד כב' השופט מאיר יפרח כב' השופטת גיליה רביד בעניין: | בפני כב' השופטת הלית סילש תובע שגיא ווקנין נגד נתבע משה שמחי פסק דין לפני תביעה במסגרתה עותר התו | בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 29336-03-10 חדד ואח' נ' מימון ואח' ת"א 31413-11-10 | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. ראובן דאי נגד נתבעים 1. המאגר הישראלי לביטוחי רכב הפו" | בפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון מבקשים 1. מרוות שווק נגד משיבים 1. כונס נכסים רשמי מחוז חיפה 2 | בית משפט השלום בנצרת מ"י 41926-07-11 משטרת טבריה נ' רז 25 יולי 2011 בפני כב' השופטת כרמ | בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם מיכאל פלדמן <#1# >נוכחים: ב&quo | בפני כב' השופטת ד"ר דפנה אבניאלי מבקשים ד.א מעלה הכרמל בע"מ ע"י עו"ד עופר נת