מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני כב' השופטת זהבה (קאודרס) בנר
המאשימה
ועדה מקומית לתכנון ובנייה שפלת הגליל

נגד

הנאשמים

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד עלי נאיף
הנאשמים 1, 2 ו-3: אין הופעה
הנאשם 4: נוכח
מר חסן מוראד הגיע בשם אביו נאשם מס' 1
פרוטוקול
ב"כ המאשימה:
אני מגיש אישורי מסירה לנאשמים 1, 2 ו-3 – התקבלו וסומנו – א' , ב' ו-ג' . אני מבקש לשפוט אותם בהעדרם והם הוזהרו כדין עפ"י סעיף 130 לחסד"פ כאשר קיבלו הזימון כדין.

מר חסן מוראד:
אבא חולה, לאבא יש הרבה מחלות. כל שאר הנאשמים בבאר שבע.
<#4#>
החלטה
בנסיבות העניין, כמבוקש, דהיינו אני אקיים דיון לגבי נאשם 4 אשר התייצב וגם אקיים דיון לגבי נאשמים 1, 2 ו-3 בהעדרם אשר קיבלו את הזימון כדין ולא התייצבו וזאת במסגרת סעיף 130 לחסד"פ ולאחר שהוזהרו כדין.
<#5#>
ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ד, 14/09/2014 במעמד הנוכחים.

זהבה קאודרס-בנר , שופטת
נאשם מס' 4:

כתב האישום הוקרא לנאשם 4, נשאל מה תשובתו לאישום והשיב:
אני מוד ה בעובדות כתב האישום.
<#6#>
הכרעת דין ביחס לנאשם 4
הנאשם הוד ה ב כל העובדות הנטענות בכתב האישום, לפיכך הנני מרשיעה את הנאשם בעבירה המיוחסת ל ו בכתב האישום .
<#7#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ד, 14/09/2014 במעמד הנוכחים.

זהבה קאודרס-בנר , שופטת

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הנאשם הורשע בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום על פי הודאתו, בכך שלא בנה בחזית המזרחית של ביתו הקיים ממ"דים וזאת כמתחייב בהיתר הבניה מס' 53/04.
המדובר בעבירה חמורה של אי בניית ממ"דים, דבר שיש בו כדי להוות סכנה לנאשם עצמו אם חס וחלילה יהיה צורך בשימוש באותם ממ"דים.
מתחם הענישה ההולם כולל בחובו: מתן צו המחייב את הנאשמים לבנות את הממ"דים ו/או להתאים את הבניה להיתר שברשותם וזאת על ידי הגשת בקשה להיתר חדש לצורך בניית אותם ממ"דים. חתימה על כתב התחייבות, קנס הנע בנסיבות העניין בין 5,000 ל-10,000 ₪ כל אחד.
מגיש לעיון ביהמ"ש צילום אשר הוצג ואושר ע"י הנאשמים.
ביהמ"ש העליון קבע לא אחת כי יש להטיל עונשים חמורים ומרתיעים על מנת לעקור את התופעה הזו מהשורש, תופעה של בנייה ללא היתר.

הנאשם 4 טוען לעונש :
אני גר בקומה השניה משנת 97', בזמנו לא היה חייב לבנות ממ"ד. האמת אני לא יודע למה לא בניתי ממ"דם. אבא שלי גר בקומה הראשונה ויש לי קשר איתו.

גזר דין ביחס לנאשם מס' 4

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.
יש לציין לחובת הנאשם את מהות העבירה נשוא כתב האישום המיוחדת מאחר ומדובר פה בהקמת מבנה שאמור להגן על הנאשם עצמו ובני משפחתו והוא בחר שלא לבנותו למרות ההיתר שקיבל לכך, עפ"י בקשתו.

א. תיקון מס' 113 מתווה את העיקרון המנחה כיום את ביהמ"ש בבואו לגזור דינו של נאשם, שהינו, לפי סעיף 40ב' לחוק העונשין, עיקרון ההלימה, לפיו צריך להתקיים יחס הולם בין חומרת מעשי העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם לבין סוג ומידת העונש המוטל עליו. יחס זה מבטא, למעשה, את עיקרון הגמול (ראה ע.פ. 1523/10 פלוני נ' מדינת ישראל, 18.4.12, לא פורסם). סעיף 40 ג' לחוק העונשין קובע, כי על ביהמ"ש לקבוע מתחם עונש הולם למעשה העבירה שביצע הנאשם, בהתאם לעיקרון המנחה הנ"ל. לשם כך, יתחשב ביהמ"ש בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה, הכלולות בסעיף 40 ט' לחוק העונשין.

הנאשם הורשע בביצוע עבירה, אשר יש להתייחס אליה בחומרה, הן נוכח העובדה שעסקינן בעבירה שיש בה משום פגיעה בשלטון החוק במדינת ישראל והן נוכח העובדה שעסקינן בעבירה הפוגעת במערך התכנוני של מדינת ישראל. שני הערכים הנ"ל הינם הערכים הנפגעים כתוצאה מביצוע העבירה במקרה שבפנינו.

ב. לא מכבר עברנו מלחמה קשה אשר ללא ספק הוכיחה את חשיבות הממ"ד ואת היותו ההבדל בין חיים למוות. מכאן שבניית הממ"ד היא לא רק עניין של רצון בעל המבנה להגן על עצמו אלא גם מטרת המדינה להגן על אזרחיה.

מתחם הענישה ההולם:
על פי עקרון ההלימה בין חומרת המעשה ומידת האשם של הנאשם לבין העונש שיוטל עליו, סוג העונש ומידתו, יש להקפיד על מספר עונשים במקרה ספציפי זה:
קנס משמעותי זאת בצד רכיבים נוספים של צו התאמה, כתב והתחייבות כספית שלא לבצע עבירה זהה בעתיד.

מתחם הענישה המתאים:
עם זאת במסגרת גזירת העונש הנני נותנת את הדעת להודאת הנאשם בפניי בהזדמנות הראשונה, ובכך חסך זמן שיפוטי יקר.

בנסיבות המיוחדות בתיק זה ובמכלול השיקולים לחומרא ולקולא, ותוך איזון ראוי של האינטרסים הצריכים לעניין זה, הנני דנה את הנאשם כדלקמן:

* תשלום קנס בסך 3,000 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב - 10 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים בסך 300 ₪ כל אחד. התשלום הראשון ב- 1.11.14, וכל תשלום נוסף ב-1 לכל חודש אחריו. אי עמידה באחד מן התשלומים תעמיד מלוא הסכום או כל יתרה בלתי משולמת לפרעון מלא ומיידי בצירוף תוספות הפיגורים המגיעות כחוק.
על הנאשם לגשת מיידית למשרדי הועדה על מנת לקבל לידיו שוברי התשלום.

* הנני מחייבת את הנאשם להתאים המבנה המתואר בכתב האישום , עפ"י היתר חדש שיקבל בעניין בניית הממ"ד וזאת עד 12 חודשים ממועד גז"ד זה.

* הנני מורה על רישום הצו בפנקסי המקרקעין ע"י המאשימה.

* אני מחייבת את הנאשם לחתום על התחייבות על סך 7,000 ₪ או חודש ימי מאסר תמורתה, להימנע מלעבור על העבירות לפי סעיף 204(א) ו-(ב) לחוק התכנון והבניה, תוך שנתיים מהיום, ויורשע בה.

תוקף ההתחייבות יחל מהיום.

אם לא יחתום על התחייבות, יאסר הנאשם לתקופה של חודש ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום.
<#8#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ד, 14/09/2014 במעמד הנוכחים.

זהבה קאודרס-בנר , שופטת

נאשמים 1, 2 ו-3:

מר חסן מוראד:
אני מתייצב היום בשם אבי, מס' תעודת הזהות שלי הוא: 023194343. אני לא יודע למה אבי לא בנה את הממ"ד שביקש.

ב"כ המאשימה:
אני מגיש את ההוכחות כדלקמן: אני מגיש תמונה – התקבלה וסומנה – ת/1. אני מגיש לביהמ"ש את ההיתר עצמו – התקבל וסומן – ת/2. שמותיהם של נאשמים 1, 2 ו-3 מופיעים כבעלי ההיתר בת/2. נשלחו מכתבים רשומים לכל שלושת הנאשמים - מוגש ומסומן ת/3, ת/4, ת/5 לצורך שימוע אך הם בחרו שלא לנצל זכותם, כל זה נשלח בדואר רשום. אני מגיש הוכחות הדואר הרשום – הוגש וסומן – ת/6.
<#9#>
הכרעת דין ביחס לנאשמים 1, 2 ו-3
הנני מרשיעה את הנאשמים בהעדרם בכל העובדות הנטענות בכתב האישום, וזאת עפ"י סעיף 130 לחסד"פ.
<#10#>
ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ד, 14/09/2014 במעמד הנוכחים.

זהבה קאודרס-בנר , שופטת

ב"כ המאשימה טוען לעונש:
הנאשמים הורשעו בעבירה המיוחסת ל הם בכתב האישום , בכך שלא בנ ו בחזית המזרחית של בית ם הקיים ממ"דים וזאת כמתחייב בהיתר הבניה מס' 53/04.
המדובר בעבירה חמורה של אי בניית ממ"דים, דבר שיש בו כדי להוות סכנה לנאשמים עצמם אם חס וחלילה יהיה צורך בשימוש באותם ממ"דים.
מתחם הענישה ההולם כולל בחובו: מתן צו המחייב את הנאשמים לבנות את הממ"דים ו/או להתאים את הבניה להיתר שברשותם וזאת על ידי הגשת בקשה להיתר חדש לצורך בניית אותם ממ"דים. חתימה על כתב התחייבות, קנס הנע בנסיבות העניין בין 5,000 ל-10,000 ₪ כל אחד.
מגיש לעיון ביהמ"ש צילום אשר הוצג ואושר ע"י הנאשמים.
ביהמ"ש העליון קבע לא אחת כי יש להטיל עונשים חמורים ומרתיעים על מנת לעקור את התופעה הזו מהשורש, תופעה של בנייה ללא היתר.

<#11#>

גזר דין ביחס לנאשמים 1, 2 ו-3:

הנאשמים הורשעו בהעדרם על פי סעיף 130 לחסד"פ בעבירה המיוחסת להם בכתב האישום.

יש לציין לחובת הנאשמים את מהות העבירה נשוא כתב האישום המיוחדת מאחר ומדובר פה בהקמת מבנה שאמור להגן על הנאש מים עצמם ובני משפחתם והם בחר ו שלא לבנותו למרות ההיתר שקיבל ו לכך, עפ"י בקשת ם.

א. תיקון מס' 113 מתווה את העיקרון המנחה כיום את ביהמ"ש בבואו לגזור דינו של נאשמים, שהינו, לפי סעיף 40ב' לחוק העונשין, עיקרון ההלימה, לפיו צריך להתקיים יחס הולם בין חומרת מעשי העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו של הנאשם לבין סוג ומידת העונש המוטל עליו. יחס זה מבטא, למעשה, את עיקרון הגמול (ראה ע.פ. 1523/10 פלוני נ' מדינת ישראל, 18.4.12, לא פורסם). סעיף 40 ג' לחוק העונשין קובע, כי על ביהמ"ש לקבוע מתחם עונש הולם למעשה העבירה שביצע הנאשם, בהתאם לעיקרון המנחה הנ"ל. לשם כך, יתחשב ביהמ"ש בערך החברתי שנפגע מביצוע העבירה, במידת הפגיעה בו, במדיניות הענישה הנהוגה ובנסיבות הקשורות בביצוע העבירה, הכלולות בסעיף 40 ט' לחוק העונשין.

הנאשם הורשע בביצוע עבירה, אשר יש להתייחס אליה בחומרה, הן נוכח העובדה שעסקינן בעבירה שיש בה משום פגיעה בשלטון החוק במדינת ישראל והן נוכח העובדה שעסקינן בעבירה הפוגעת במערך התכנוני של מדינת ישראל. שני הערכים הנ"ל הינם הערכים הנפגעים כתוצאה מביצוע העבירה במקרה שבפנינו.

ב. לא מכבר עברנו מלחמה קשה אשר ללא ספק הוכיחה את חשיבות הממ"ד ואת היותו ההבדל בין חיים למוות. מכאן שבניית הממ"ד היא לא רק עניין של רצון בעל המבנה להגן על עצמו אלא גם מטרת המדינה להגן על אזרחיה.

מתחם הענישה ההולם:
על פי עקרון ההלימה בין חומרת המעשה ומידת האשם של הנאשם לבין העונש שיוטל עליו, סוג העונש ומידתו, יש להקפיד על מספר עונשים במקרה ספציפי זה:
קנס משמעותי זאת בצד רכיבים נוספים של צו התאמה, כתב והתחייבות כספית שלא לבצע עבירה זהה בעתיד.

מתחם הענישה המתאים:
קנס, צו התאמה וחתימה על התחייבות כספית.

בנסיבות המיוחדות בתיק זה ובמכלול השיקולים לחומרא ולקולא, ותוך איזון ראוי של האינטרסים הצריכים לעניין זה, הנני דנה את כל אחד מהנאשמים כדלקמן:

* תשלום קנס בסך 3,200 ₪ או 30 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב - 10 תשלומים חודשיים, שווים ורצופים בסך 320 ₪ כל אחד. התשלום הראשון ב- 1.11.14, וכל תשלום נוסף ב-1 לכל חודש אחריו. אי עמידה באחד מן התשלומים תעמיד מלוא הסכום או כל יתרה בלתי משולמת לפרעון מלא ומיידי בצירוף תוספות הפיגורים המגיעות כחוק.
על הנאשם לגשת מיידית למשרדי הועדה על מנת לקבל לידיו שוברי התשלום.

* הנני מחייבת את כל אחד מהנאשמים להתאים המבנה המתואר בכתב האישום , עפ"י היתר חדש שיקבל בעניין בניית הממ"ד וזאת עד 12 חודשים ממועד גז"ד זה.

* הנני מורה על רישום הצו בפנקסי המקרקעין ע"י המאשימה.

* אני מחייבת את כל אחד מהנאשמים לסור למזכירות מיידית ולחתום בתוך 20 ימים מהיום על התחייבות על סך 7,000 ₪ או חודש ימי מאסר תמורתה, להימנע מלעבור על העבירות לפי סעיף 204(א) ו-(ב) לחוק התכנון והבניה, תוך שנתיים מהיום, ויורשע בה.

תוקף ההתחייבות יחל מיום חתימת הנאשמים על ההתחייבות.

אם לא יחתום על התחייבות, יאסר כל אחד מהנאשמים לתקופה של חודש ימים.

זכות ערעור תוך 45 יום.

נאשם מס' 4 ומר חסן יעבירו את הפרוטוקול, ההתחייבות וגזר הדין לידי הנאשמים 1, 2 ו-3.

<#12#>

ניתנה והודעה היום י"ט אלול תשע"ד, 14/09/2014 במעמד הנוכחים.

זהבה קאודרס-בנר , שופטת

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

כלי נגינה קרובים אל | טקסטיל קרובים אל | פרחים קרובים אל 34, ישראל | נוטריונים קרובים אל | יועצי מס קרובים אל | גלריות וחנויות צילום קרובים אל | אינטרקום קרובים אל Unnamed Road, Netivot, ישראל | טיפול זוגי קרובים אל | נעליים קרובים אל דרך חטיבת גולני 50, מגדל העמק, ישראל | אולפני הקלטה קרובים אל | וידאו קרובים אל | עיתונים קרובים אל | ריסוס והדברה קרובים אל יגאל אלון 25, ראש העין, ישראל | המרת מטבע קרובים אל שבזי 24, קרית מלאכי, ישראל | מיזוג אוויר קרובים אל | מזרקות קרובים אל | חגורות קרובים אל משה דיין 67, בית שאן, ישראל | טלפונים קרובים אל | קרמיקה קרובים אל | מכולות וקונטיינרים קרובים אל מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון פיתוח נופי | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון עבודות בניה | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון דפנות קבועות (ויטרינות) | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון טיפול במים | מחירון כבלי התקנה כולל תו תק | מחירון כספות | מחירון גלאי עשן עצמאי | מחירון מתקני תברואה | מחירון פירוק דלתות וחלונות | מחירון בלוקים ולבנים לבנית גדרות | מחירון הארקות והגנות אחרות | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון איטום גגות במערכת ביטומנית במריחות חמות | מחירון נקודות אינסטלציה | מחירון מתקני תברואה | מחירון בלוקי אשקלית 268 לקירות | מחירון כבלי אלומיניום | מחירון שיטת הפיזור וההחדרה | מחירון מנעולים | מחירון אביזרים מפלדה | מחירון מערכות אל פסק | מחירון זכוכית אורנמנטלית צבעונית | מחירון תבניות קרטון לראשי כלונס ולבסיסים לעמודי חשמל ותאורה | מחירון חפירות ובסיסי בטון | מחירון מערכות כריזה | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון זכוכית חלבית | מחירון בלוקי איטונג | מחירון מצעים | מחירון תוספות לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מפסקי זרם למאורבבית המשפט העליון בה"נ 7061/98 בפני נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישו | בפני כב' השופטת נגה שמואלי-מאייר מבקשים 1. מדינת ישראל נגד משיבים 1. אולג מוקין הודעה כב' הש | בבית המשפט העליון בר"ם 4774/01 בפני: כבוד הרשם עודד שחם המערערת: עירית קרית גת נגד המשיבים: 1. | החלטה בתיק ע"א 7634/12 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 7634/12 לפני:כבוד הרשמת ליאת בנמלך ה | בית משפט השלום בעכו תו"ב 31359-01-11 ועדה מקומית לתכנון משגב נ' סואעד 31 מרץ 2011 בפני כב&# | החלטה בתיק ע"א 10559/08 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 10559/08 בפני: כבוד הרשם יגאל מרזל | בית משפט השלום לתעבורה בחיפה פ"ל 377-06 מ.י. לשכת תביעות חיפה-משטרת ישראל נ' פרץ תיק חיצוני | לפני כב' השופט עודד מאור תובעים 1. להב לוי נגד נתבעים 1. חיים שמואל 2. נתנאל זאבי 3. לייף-מתקני | החלטה בתיק בג"ץ 5496/06 בבית המשפט העליון בג"ץ 5496/06 בפני: כבוד השופטת מ' נאור העותרת: מ | החלטה בתיק בג"ץ 7807/14בבית המשפט העליון בג"ץ 7807/14 לפני:כבוד השופט נ' סולברג העותרת:פלו | בפני כב' השופטת עדי במביליה – אינשטיין מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. סאלם אבו ראס הודעה בש | לכבוד לשכת הוצל"פ חדרה הלל יפה 13, חדרה, 38203 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר | בפני כב' השופט ירון מינטקביץ המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם יוסף זריהן (עציר) <#2#> נוכחים: בא | פסק-דין בתיק ע"א 9028/11 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 9028/11 לפ | בפני כב' הרשמת גלית אוסי שרעבי מבקשים 1. אביגיל הימי נגד משיבים 1. איילון חברה לביטוח בע"מ | בפני כב' הרשמת בכירה ורדה שוורץ תובעים 1. איילון חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. בוריאנה מרק | בית משפט השלום בראשון לציון ת"פ 16593-05-10 מדינת ישראל נ' שנין 22 מרץ 2012 לכבוד: מילים שר | בית משפט השלום בנתניה תא"מ 22549-02-10 מ. סקאיי ע"מ נ' גורפינקל תיק חיצוני: 2611267096 | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ תל אביב ויצמן 1, תל אביב - יפו, 64239 הנדון: עיקול על כלל נכסי ה | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 3774-09 הנדסת הספק מאור בע"מ נ' אורגד ח.ש.ן. בע"מ | בית משפט השלום בכפר סבא תא"מ 36622-09-11 כחלון נ' צדקה ואח' 25 דצמבר 2011 בפני כב' | O דחוף (במקרה של הזמנה למועד הקצר מ-6 שעות, סמן X ) הזמנה תרגום חלק א' הדיון אליו יש לשלוח מתרגם | בפני כב' השופטת מעין בן ארי 36027-09-12 המבקשת מדינת ישראל נגד המשיב איאד אלזרו (עציר) <#1#> | מספר בקשה:20 בפני כב' השופט שאהר אטרש המבקשת/התובעת שכנגד: צמח תערובות בע"מ ע"י ב"