מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופטת חנה לפין הראל

תובע
יהונתן בלן
ע"י ב"כ עוה"ד יעקב סולומון, ליפשיץ ושות'

נגד

נתבעים

ע"י ב"כ עוה"ד נ. לביא ואח'

נגד

צדדי ג'
1. הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד בני ירושלמי ואח'

2. קרן ריחני
ע"י ב"כ עוה"ד ידיד

פסק דין משלים

בהתאם לפסק הדין אשר נתן כב' סגן הנשיא, כב' השופט גריל, בע"א 33043-10-13, ולאחר שהצדדים הגישו את רשימת הפלוגתאות, ניתן בזה פסק דין משלים כדלקמן:

א. חובת הצד השלישי מס' 1, דהיינו הכשרת הישוב ליתן כיסוי ביטוחי לנתבעים
הנתבעים טענו כי מלכתחילה, משהוגשה נגדם התביעה, היה על חברת הכשרת הישוב להתייצב לצדם הן בעת מתן הכיסוי הביטוחי עפ"י תנאי הפוליסה שהיא הוציאה והן ע"י מתן ייצוג בהליך ובכלל זה מימון הוצאות המשפט אשר נדרשו לצורך ניהול ההליך בתיק זה.

הכשרת הישוב טענה כי בתביעה הנדונה אין כיסוי ביטוחי משום שעפ"י הפוליסה, לפיה בוטחה דירת הנתבעים, היא תחויב רק במידה ונגרם נזק באופן ישיר ע"י פגם במבנה הדירה. מכיוון שנסיבות האירוע היו, עפ"י טענת הנתבעים, כי הנזק נגרם מחמת מריבה בין התובע לבין חברתו, הגב' ריחני ( צד ג' 2), הרי לא היה כל פגם בדירה ולכן אין תחולה לפוליסה והיה על כן לדחות את הודעת צד ג' נגדה.

זו היתה גם הטענה בכתב ההגנה כי מכיוון שפציעתו של התובע ארעה בגלל מעשה רשלנות או מחדל שלו עצמו אין תחולה לפוליסה והיה מקום מלכתחילה לדחות את הודעת צד ג' על הסף.

הנתבעים טענו כי דחיית הכיסוי הביטוחי מביאה לתוצאה אבסורדית, לפיה בגלל שהתובעים אמרו את האמת הם לא יזכו לכיסוי ביטוחי ולייצוג ע"י חברת הביטוח. יתר על כן, הכיסוי הביטוחי נבדק בהתאם לעילת התביעה ולא בהתאם לגרסת ההגנה ובמקרה זה, עילת התביעה היתה הפגם בדירה – זכוכית שאיננה תקנית אשר התנפצה בשימוש סביר ולכן מדובר במקרה ביטוח המכוסה באופן מפורש ע"י הפוליסה.
יתר על כן, טען ב"כ הנתבעים כי מכתב אשר נשלח ע"י חברת הביטוח ביום 5.3.09 נרשם כי החברה מאשרת את הכיסוי הביטוחי.
צד ג' 1 טען כי כיוון שלא היה כיסוי ביטוחי ממילא אין הוא אמור לתת ייצוג משפטי ותוצאה נלווית לכך היא שאין הוא אמור לשאת בהוצאות המשפטיות בהן נשאו הנתבעים.

אני מבחינה בין הכיסוי הביטוחי לבין הייצוג המשפטי. גם אם לדעתה של צד ג' 1 בסופו של הליך לא יהיה כיסוי ביטוחי היות והתובע לא נפגע כתוצאה מפגם בדירה, היה עליה להעמיד לרשות הנתבעים ייצוג משפטי.

הנתבעים טענו מנגד כי היה זה חוסר תום לב מצד חברת הביטוח אשר לא הסכימה לייצג אותם באופן משפטי ואף סירבה להשתתף בהוצאות אשר נגרמו לנתבעים כתוצאה מההליך, כמו תשלום חוות דעת המומחה התעסוקתי ומומחה הבטיחות, למרות שהיה מדובר באינטרסים זהים בכל הנוגע לנזק.

חוסר תום הלב של צד ג' בולט שכן לאחר הגשת חוות הדעת התברר כי היא מסכימה לחוות הדעת מטעם הנתבעים ויש לציין כי הנתבעת הסכימה להשתתף רק בהוצאות חוות הדעת של פרופ' גרזוזי בתחום העיניים באלפיי שקלים בודדים.

אין מדובר במחלוקת בתום לב ולצד ג' 1 לא היתה כל סיבה שלא לתת לנתבעים ייצוג משפטי ולכן, בנוסף לחיובם בהוצאות אשר נגרמו לנתבעים יש לפסוק עפ"י סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח ולחייב את צד ג' 1 בריבית מאוחדת.

בסיכומיו ביקש ב"כ הנתבעים לחייב את צד ג' 1 בפיצוי עונשי בסך 50,000 ₪ בנוסף להוצאות המשפט ובשכ"ט עו"ד בסך 90,418 ₪.

החלטה
לעניין חובתה של חברת הביטוח לתת ייצוג משפטי, דעתי היא כדעת הנתבעים. הקובע הוא עילת התביעה ולא גרסה הנתונה במחלוקת ואי אפשר להיות חכם לאחר מעשה ולומר כי מכיוון שבית המשפט לא פסק שפציעת התובע ארעה כתוצאה מפגם בדלת הכניסה, צד ג' 1 פטור ממתן כיסוי ביטוחי. מלכתחילה הגרסה היתה כי התובע, מר יהונתן בלן, נפצע בגלל שהזכוכית אשר הותקנה בדלת הכניסה היתה לא תקנית, דהיינו – הטענה היא לפגיעה במישרין מפגם בדירה.
בשלב הגשת התביעה ולמעשה עד לשלב מתן פסק דין, זו עילת התביעה וגרסתה ובעניין זה היה מגיע לנתבעים ייצוג משפטי בכל ההליך. אין בשלב זה זכות לנתבעת להחליט מה היא הגרסה הנכונה. הנתבעים אמורים היו להתגונן בפני טענה כי בדירתם המבוטחת ע"י צד ג' 1 נפל פגם אשר גרם לנזק. צפייתו הסבירה של המבוטח היא כי בדיון בגין תביעה כזו חברת הביטוח תעמוד לצידו.

שאלת הכיסוי הביטוחי אכן אמורה להתברר בתוך מהלך המשפט אך את הייצוג היה על צד ג' 1 לתת לנתבעים. משלא עשתה כן בעצמ ה עליה להשתתף בהוצאות שגרמה להם, הן בתשלום למומחים והן בתשלום לעוה"ד מטעמם.

ב. מה הם הסעדים שיש לפסוק לטובת הנתבעים
הנתבעים סבורים כי מגיע להם החזר כל הוצאות המשפט אשר שולמו על ידם, בתוספת הצמדה וריבית ופיצוי חוזי בגין הפרת תנאי הפוליסה ו/או ריבית מיוחדת, בהתאם להוראות סעיף 28(א) לחוק חוזה ביטוח.

צד ג' 1 סבורה כי לנתבעים לא מגיע דבר, שכן כאמור לא היה להם כיסוי ביטוחי היות וכפי שהסתבר בדיעבד לאור פסק הדין, התובע לא נפצע בגלל פגם בדירה וממילא אי אפשר היה להפעיל את הפוליסה. יתר על כן, כפי שגם הסתבר, ההוצאות היו מוגזמות מעל ומעבר לסביר כפי שגם פסק בית המשפט המחוזי בערעור על החלטת הרשם, לעניין שכרו של מומחה הבטיחות.

החלטה
דעתי היא כדעת הנתבעים, היות וצד ג' 1 היה אמור לתת ייצוג משפטי לנתבעים ובהעדר ו היה עליהם להתגונן בעצמם בפני התביעה. מדובר היה בתביעה רצינית למדי וכפי שכבר ציינתי, הן בפסק הדין והן בהזדמנויות אחרות, אינני שותפה לדעתו של ב"כ צד ג' 1 כי מדובר בתיק של " רק 5%". יש לזכור כי במקרה הספציפי של התובע היה מדובר עפ פי כתב התביעה בנזק גדול בהרבה ,והנתבעים עמדו בפני תביעה על סכום פיצויים נכבד למדי הנתבעיםכי עשו כמיטב יכולתם להתגונן בפני תביעה זו. מאמצים אשרבהכרח עלו ממון רב.

יחד עם זאת, היות והתובע הוא זה אשר חוייב בהוצאות הנתבעים ושכר טרחת עו"ד ,אין מקום לחייב את צד ג' 1 בתשלום נוסף של ההוצאות ושכ"ט עו"ד לנתבעים.

צד ג' 1 חייב בפיצוי חוזי בגין הפרת תנאי הפוליסה. אין הוא חייב בריבית מיוחדת, שכן סעיף 28(א) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 מתייחס לתגמולי ביטוח ולא להוצאות משפטיות.

הפיצוי ההולם בעניין זה לטעמי הוא 20,000 ₪.

ג. הוצאות משפט לטובת צד ג' 1 ,ומי מהצדדים יידרש לשלם הוצאות אלה
לטעמי, אין צד ג' 1 זכאי להוצאות כלשהן. אילו היה מתייצב לצד הנתבעים ייתכן וכל ההליך היה לובש צורה אחרת לחלוטין , ואולי אף היה נמנע משפט ארוך ומסובך אשר עלה ממון רב ויסורי נפש לא מעטים לחלק מהצדדים המעורבים בו.

ד. הוצאות לטובת צד ג' 2
אינני סבורה כי יש מקום לחייב מי מהצדדים בהוצאות לטובת צד ג' 2, וזאת לאור הדברים שנאמרו לגבי ההתנהלות של צד ג' 2 והתובע ובאי כוחם במהלך הדיונים השונים.

יש לזכור כי התביעה כנגד צדדי ג' נדחתה, משום שנדחתה התביעה נגד הנתבעים היות והתובע לא הצליח לעמוד בנטל הראיות המוטל עליו. בנסיבות אלו אין מקום לטעמי לפסוק הוצאות לטובת צד ג' 2 ובוודאי לא על הנתבעים אשר לאור גרסת התובע נאלצו להגיש הודעה זו.

סיכומו של פסק דין משלים זה הוא כי, צד ג' 1 ישלם 20,000 ₪ כפיצוי על אי עמידתו לצידם של הנתבעים שעה שהיה צריך לעשות כן.

אין חיוב בהוצאות לאף צד לגבי הוצאותיהם של צד ג' 1 וצד ג' 2.

ניתן היום, י"ט אלול תשע"ד, 14 ספטמבר 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

סורגים קרובים אל | מטאורולוגיה קרובים אל | מוקדים טלפוניים קרובים אל | כרטיסי זיהוי קרובים אל | מכירת רכב קרובים אל | קבלנים קרובים אל | מחסני קירור קרובים אל | מהנדסים קרובים אל | שטיחים קרובים אל | קיבוצים ומושבים קרובים אל | איתור נזילות קרובים אל | ציוד ואספקה לחדרי שירותים קרובים אל | הזמנות לאירועים קרובים אל | חביות קרובים אל | חגורות קרובים אל | הכנה לגיוס קרובים אל | ציוד קמפינג קרובים אל | אינסטלטורים קרובים אל | גינון קרובים אל | טיפול באמנויות קרובים אל מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון פיתוח נופי | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון משטחי בטון | מחירון פריקסט | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון עבודות מינהור | מחירון עבודות טיח | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון פריקסט | מחירון מוצרי נגרות | מחירון תבניות לתקרות | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון גידור | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון בורות סופגים | מחירון מגופים לביוב | מחירון צינורות מפוליאסטר משוריין (פיברגלס GRP) | מחירון טיפול בגז ראדון | מחירון כבלים חסיני אש | מחירון בדיקות | מחירון ספסלים, שולחנות פיקניק ובי | מחירון עיבוד הקרקע, אדמת גינון וחיפויים | מחירון לוחות מודולריים מפוליקרבונט )דן-פל( בדרגות ש | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון איטום תפרי התפשטות ברצפות וקירות תת-קרקעיים | מחירון צבע חוץ | מחירון *********************************************************************** | מחירון במות הרמה ומלגזות | מחירון בלוקי בטון | מחירון לבני זכוכית | מחירון צבע פנים | מחירון מחממי מים מהירים | מחירון תמרור ושילוט | מחירון צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים | מחירון שוחות בקרה מרובעות מחוליות טרומיות | מחירון ספחים לצנרת נחושת | מחירון צינורות | מחירון חומרי שרברבות | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע) ובורות רקב מפוליאתילן | מחירון פרגולות עץ ואלומיניום | מחירון שוחות מפוליאתילן | מחירון קערות רחצה | מחירון חוליות מבטון טרום | מחירון מנהל עבודה ומנהל פרויקט בית משפט השלום לתעבורה בחדרה בפ"מ 8451-06-11 חאמד נ' מדינת ישראל 05 יולי 2011 בפני כב' | בפני כב' הנשיאה אורלי סלע תובעת לילך אלקרייף נגד נתבעת אסף תמי או חנות כמו גדולים לידי אסף תמי ה | פסק-דין בתיק ע"פ 3192/12 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים ע"פ 3192/12 לפ | בעניין: מדינת ישראל המבקשת נ ג ד החשודים <#2#> נוכחים: נציג המבקשת – רס"מ איציק חליוויה. החש | בפני כב' הרשם שמעון רומי תובעת עיריית חדרה ר"מ 500265004 נגד נתבע ירון בן שמואל ת"ז XX | לפני כב' הרשם בכיר אבי כהן תובעים 1. ש. שלמה רכב בע"מ נגד נתבעים 1. ערן מוזס 2. הראל חברה ל | בית משפט השלום בבית שמש ת"פ 1079-08 מ.י. לשכת תביעות ירושלים (פלילי) נ' אזולאי בפני כב' | בפני כב' השופטת לאה שלזינגר שמאי מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. יהודה כהן הודעה על עיכוב פס | החלטה בתיק ע"א 5993/08 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 5993/08 - א' ע"א 5994/08 בפני: | בפני כב' השופטת דלית שרון-גרין המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם תמיר פלשפן <#2#> נוכחים: מטעם המ | בית המשפט המחוזי מרכז בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"א 29872-02-12 אלמקייס נ' הממונה ע | בבית המשפט העליון בירושלים בש"פ 7690/01 בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן העורר: עלי מוגרבי נגד | בפני כב' השופט אמיר סלאמה התובע אמין אבו שאח ת.ז. XXXXXX453 נגד הנתבע מחמד שוקרי ת.ז. XXXXXX055 | בית משפט לתביעות קטנות בבית שמש ת"ק 17174-05-11 רולסמך נ' לינקס תיק חיצוני: 02 מאי 2012 בפנ | בפני כב' השופט ערפאת טאהא המבקשים נגד המשיבים <#1#> נוכחים מטעם המבקשים: בעצמם וע"י עו&q | בפני כב' השופטת רונית בש, סגנית נשיא המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם סעד סעד <#2#> נוכחים: ב&qu | בפני כב' השופט יחזקאל הראל – סגן הנשיא תובעים ענת הרמן נגד נתבעים כלל חברה לביטוח בע"מ החלט | בית משפט השלום בטבריה תא"מ 48213-11-11 אזהאר נ' תקשורת בע''מ תיק חיצוני: 26 דצמבר 2 | בפני כב' הרשם אריה ביטון תובעים 1. אלבר שרותי מימונית בע"מ נגד נתבעים 1. היכל מזאריב הודעה | בפני כב' השופט גיל קרזבום מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. חאג מוחמד מוחמד חאג מוחמד מוחמד הו | בית משפט לתביעות קטנות בפתח תקווה ת"ק 3399-09-09 קרן ואח' נ' תקן איטום ובידוד בט קל- סו | בפני כב' סגן הנשיאה, השופט אברהם הימן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם דני פוסטרלקו <#1#> נוכחים | בפני השופטת הדס עובדיה תובע מוחמד עואד ע"י עו"ד דוד לאלו וויטוריו דיין נגד נתבעת עו"ד