מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בית משפט השלום בירושלים

תא"מ 14637-08 שטרית ואח' נ' אלמשרק בע"מ

מספר בקשה:8
בפני
כב' השופטת חגית מאק-קלמנוביץ

המבקשת

אלמשרק בע"מ

נגד

המשיבים

החלטה

1. זוהי בקשת המבקשת לביטול פסק דין.
המבקשת (להלן גם: אלמשרק) טוענת כי פסק הדין שניתן לא הומצא לה כדין מעולם, לא ניתן לה יומה בבית המשפט, ועל כן יש לבטל את פסק הדין נגדה.
התביעה נשוא הבקשה אוחדה יחד עם ת"א 11417/07, לבקשת הצדדים ומאחר שבשתיהן נדונה תאונת דרכים אחת בין שני כלי רכב. בתיק שבפני תבעו מנחם וחגית שטרית את חברת סנוקורט ללמנתוגאת אלגזאאיה (להלן: סונוקורט), ואת המבקשת שהיא חברת הביטוח של סונוקורט. בתיק הנוסף נדונה תביעת סונוקורט נגד מנחם שטרית ומנורה חברה לביטוח בע"מ שביטחה אותו.
2. בא כחה של סונוקורט בשני התיקים היה עו"ד וליד זחאלקה ומשרדו, ואליו הועברו כתבי בי"ד ומסמכים בתיקים אלו. הטענה העיקרית בבקשה לביטול פסק דין היא שעו"ד זחלקה לא ייצג את המבקשת, כך שלא הומצאו למבקשת כתבי בי"ד. עוד טוענת המבקשת כי מאחר שכתובתה היא ברמאללה, היה צורך בביצוע מסירה לפי צו שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) (שטחי המועצה הפלסטינית – עזרה משפטית בעניינים אזרחיים) התשנ"ט-1999, הוא הצו המסדיר מסירת כתבי בי"ד באיזור. מסירה כזו לא בוצעה.
3. אני סבורה שיש לדחות את הבקשה בראש ובראשונה בשל האיחור בהגשתה: ביום 4.8.09 ניתן פסק דין בתיק. בכותרת התיק נרשמו שמותיהן של שתי הנתבעות, סונוקורט ואלמשרק. בפסק הדין התקבלה התביעה נגד סונוקרוט והתביעה נגד אלמשרק נמחקה בשל העדר אישרו מסירה להמצאה כדין. ב"כ הצד שכנגד הגיש בקשה לתיקון טעות בפסק הדין וטען כי ניתנה החלטה לפיה בוצעה המצאה כדין לאלמשרק. בעקבות בקשה זו החלטתי ביום 20.8.09 כי בעקבות החלטה מיום 4.1.09 שקבעה כי בוצעה מסירה כדין לאלמשרק, ייחשב פסק הדין שניתן גם נגד נתבעת 2, וכי המזכירות תעביר לנתבעת 2 את ההחלטה בצירוף פסק הדין שניתן. כך שבעקבות החלטה זו הוחל פסק הדין שניתן גם על אלמשרק.
4. בבקשה לביטול פסק דין אין כלל התייחסות למועד בו נמסר פסק הדין לאלמשרק. הטענה היא שפסק הדין לא הומצא לה מעולם בכתובתה ברמאללה ולא הומצא לה לפי צו הסיוע הנ"ל. אולם הבקשה אינה מתייחסת כלל לשאלה מתי בפועל נודע למבקשת ולבאי כוחה על פסק הדין שניתן בעניינה.
זאת ועוד: לבקשה לא צורף כלל תצהיר תמיכה. אמנם יחלק מהטענות המועלות בבקשה הן טענות משפטיות, אולם השאלה מתי נודע למבקשת על פסק הדין היא שאלה עובדתית מובהקת. הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה רק ביום 24.8.10, דהיינו שנה ויותר לאחר מתן פסק הדין. בהעדר התייחסות לשאלת המועדים, ובהעדר תצהיר התומך בבקשה, יש לקבוע כי הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור מהותי. די בכך כדי לדחות את הבקשה.
אציין עוד כי חברת סונוקרוט שהיתה אף היא בעלת דין לא צורפה כמשיבה לבקשה, וגם כאן מדובר בפגם מהותי.
5. מכל האמור עולה כי דין הבקשה לביטול פסק הדין להידחות על הסף עקב האיחור בהגשתה ובשל אי צירוף בעל דין דרוש.
נוסף על אלו, אני סבורה שיש לדחות את הבקשה גם לגופה, מאחר שלמבקשת הומצאו כתבי בי"ד ומאחר שהיא מנועה מלהעלות עתה את טענותיה בעניין הייצוג, כפי שאפרט להלן:
6. בבקשה לאיחוד הדיון שהוגשה ביום 14.5.08 מופיע שמו של עו"ד זחאלקה כמייצג אותה בשני התיקים אליהם מתייחסת הבקשה. אמנם הבקשה לא הוגשה על ידו אלא על ידי ב"כ הצד שכנגד, אולם ב"כ המבקשת היה מודע לבקשה, והוא לא מחה ולא הבהיר כי אינו מייצג את המבקשת באחד התיקים הנדונים.
ביום 26.5.08 ניתנה החלטה על איחוד התיקים. נקבע דיון מקדמי בשני התיקים וכן נקבע כי כל מסמך וכתב בי"ד שיוגש באחד התיקים יועבר גם לצדדים בתיק הנוסף, וכי העתק ההחלטה יועבר לב"כ שני הצדדים. גם כאן לא הוגשה הבהרה כלשהי מטעם ב"כ המבקשת בעניין ייצוגה.
בדיון שהתקיים לאחר איחוד התיקים, ביום 10.9.08, התייצב עו"ד שיח יוסף, ב"כ המבקשת, והודיע כי הוא מופיע בשם כל הצדדים ומבקש דחיה. המבקשת יצרה, איפוא, מצג לפיו היא מיוצגת בשני התיקים על ידי בא כוחה. גם אם מצג זה נוצר מלכתחילה כתוצאה מטעות, ב"כ המבקשת לא העמיד דברים על דיוקם ולא מנע את המשך המצג.
7. בהמשך למצג עקבי זה, ובעקבות בקשה שהוגשה, קבעתי בהחלטה מיום 4.1.09 כי המצאת כתבי בי"ד בתיק זה למשרד עו"ד זחאלקה מהווה המצאה כדין. בבקשה לביטול פסק הדין טוען ב"כ המבקשת כנגד החלטה זו. אולם נראה כי המועד להעלאת הטענות חלף עבר. המבקשת יכולה היתה להגיש בקשת רשות ערעור עליה או להגיש ערעור במועד להגשת ערעור על פסק הדין הסופי שניתן בתיק. אולם היא נמנעה מלפעול כך, והמועד להגשת בקשות וערעורים חלף זמן רב לפני שהוגשה הבקשה שבפני.
8. יתר על כן: ב"כ המבקשת לא העמידו דברים על דיוקם גם לאחר ההחלטה מיום 4.1.09, וגם לאחר ששאלת הייצוג הועלתה באופן ברור: בדיון שהתקיים ביום 25.2.09 והתייחס לשתי התביעות הודיע ב"כ המבקשת לפרוטוקול, בעמ' 8 שורות 16,17: "אני לא מנהל של חב' ביטוח אלמשרק, אנחנו מייצגים אותם בחלק מהתיקים וההחלטה לא שלי, אני לא יכול לקבל תיק ולייצג. בקשת חברי לראות במשרד שלנו כתובת להמצאה לא קיבלתי מעולם..." מספר דקות לאחר מכן, בשורות 27, 28 באותו עמוד פרוטוקול, אמר ב"כ המבקשת: "אני מבקש שהות קצרה מאד לבדוק את טענות חברי עם היועץ המשפטי. אני מסכים שהתביעה שלי תימחק, אני מבקש לאפשר לי להתגונן בתביעה שכנגד שהוגשה לאחרונה ואין בה איחור ואין סחבת". אין בדברים אלו הבחנה בין עמדתה של המבוטחת, סונוקרוט, לבין עמדתה של המבטחת, אלמשרק, והדברים מושמעים מפי שתיהן. מה גם שמדובר בהתנהלות סבירה ומקובלת, שכן בדרך כלל קיימת זהות אינטרסים וזהות בייצוג בין נתבעים לבין חברות ביטוח שלהם הנתבעות איתן.
9. מהאמור עולה כי ב"כ המבקשת היה מודע לשאלת הייצוג ואף העלה אותה, אולם בהמשך הדיון זנח למעשה את הנושא, נקט עמדה לגופו של עניין וביקש לאפשר לו להתגונן בת"א 14637/08, הוא התיק שבגינו מבוקש ביטול פסק הדין ולגביו נטען העדר הייצוג. ואכן, מבוקשו של ב"כ הנתבעות ניתן לו. בסיום אותו דיון ניתן פסק דין לגופו של עניין בת"א 11417/07, וניתנה החלטה על סדר הדין להמשך הדיון בת"א 14367/08.
10. המבקשת הגישה ביום 30.4.09 "הודעה ובקשה" בה טענה כי אינה מייצגת את המבקשת. לא ניתנה החלטה בבקשה זו, וניתן להניח כי הבקשה נעלמה מעיני מסיבה כלשהי, שבמרחק הזמן לא ניתן להתחקות אחריה. מכל מקום, בחודש אוגוסט 2009 ניתן פסק דין בת"א 14637/08, וביום 20.8.09 קבעתי כי נוכח ההחלטה מיום 4.1.09 כי בוצעה מסירה כדין לנתבעת 2 (היא המבקשת), ייחשב פסק הדין שניתן גם נגד המבקשת. עם מתן פסק הדין וההחלטה המחילה אותו על המבקשת, ברור היה למבקשת כי פסק הדין שניתן חל גם עליה וכי טענותיה בעניין הייצוג וההמצאה נדחו.
11. באשר למעורבותה של אלמשרק עצמה במצגים, יש להביא בחשבון את העובדה שעל פי מה שנאמר לפרוטוקול בדיון ביום 25.2.09 עו"ד זחאלקה מייצג את אל משרק בתיקים שונים. עוד נאמר שם מפי עו"ד שיך יוסף כי הוא מבקש לבדוק את הטענות עם היועץ המשפטי. מן ההקשר נראה כי הכוונה ליועץ המשפטי של אלמשרק. מכאן ששאלת הייצוג של אלמשרק עלתה והובאה לידיעתה. לפיכך האחריות להבהיר את העובדות ואת העדר המסירה אליה היתה מוטלת גם על המבקשת ולא רק על באי כוחה. גם העובדה שהנתבעת הנוספת היא מבוטחת של המבקשת תומכת במסקנה שהמבקשת היתה מודעת להליכים המתקיימים בבית המשפט ולא העלתה במועד את טענותיה בנוגע להעדר המסירה.
12. שיקול מרכזי בהחלטה בביטול פסק דין נוגע לסיכויי המבקש לזכות בהליך אם יבוטל פסק הדין. בענייננו, המבקשת העלתה שתי טענות: הטענה הראשונה היא שהמבוטחת הפרה את תנאי הפוליסה כאשר לא הודיעה לה על התאונה מבעוד מועד. זוהי טענה עובדתית שיש לתמוך בתצהיר, וכאמור, המבקשת לא צירפה תצהיר לבקשתה. בנוסף, מדובר בטענה טכנית גרידא, והסיכויים שבגין טענה זו בלבד תידחה התביעה הם קלושים.
טענה נוספת שהעלתה המבקשת היא שהאחריות לאירוע מוטלת על המשיבים, שרכבם סטה ממסלולו. בנושא זה קיימת זהות בין טענותיהן של אלמשרק ושל סונוקרוט, כך שלמעשה טענה זו הועלתה כבר ונדחתה. המבקשת טוענת כי בפני בית המשפט לא היתה תמונה שלמה שאיפשרה לקבוע את האחריות לתאונה, מאחר שנהג הרכב המבוטח לא הגיע לדיונים בשל מניעה בטחונית. אולם אותה מניעה עצמה היתה קיימת גם אילו בוצעה הזמנה ישירות לאלמשרק. נוכחותה בדיון לא היתה מביאה, ככל הנראה, לשינוי התוצאה. הדיון בתיקים נדחה מספר פעמים על מנת לאפשר שמיעת עדותו של העד. בפסק הדין קבעתי כי לא ניתן הסבר לכך שהנהג שהיה מנוע כניסה לישראל ביצע את התאונה נשוא התביעה בתוך תחומי מדינת ישראל. עובדות אלו לא היו שונות אילו בוצעה המצאה למבקשת על פי הצו, וההפך מכך: סביר להניח שהמניעה אשר לא אפשרה את כניסת העד לישראל לא תאפשר את שמיעת עדותו גם אם יבוטל פסק הדין. מכאן שגם הנימוק של סיכויי הזכיה אינו מצדיק ביטול פסק הדין שניתן.
13. המבקשת טוענת בבקשתה כי הפסיקה כיום מקילה עם בקשות מסוג זה, במטרה ליתן לכל המבקש את יומו בבית המשפט. אכן, זכותו של בעל דין ליומו בבית המשפט היא זכות מהותית שיש להגן עליה. אולם מולה עומדים אינטרסים חיוניים לא פחות של סופיות הדיון וסיום ההליכים בפרק זמן סביר. הדברים אמורים ביתר שאית כאשר מדובר בהליך שהתנהל בסדר דין מהיר.

לאור כל האמור אני דוחה את הבקשה לביטול פסק הדין.

ניתנה היום, ד' אב תשע"א, 04 אוגוסט 2011, בהעדר הצדדים.

5 מתוך 5

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

אדריכלים קרובים אל | מחסני ערובה קרובים אל | מיזוג אוויר קרובים אל Unnamed Road | שלטים קרובים אל קדש 1, מגדל העמק, ישראל | אימוץ ילדים קרובים אל מלכת שבא/צור, אילת, ישראל | שידוכים קרובים אל שדרות דוד בן גוריון 7, קרית מלאכי, ישראל | ניהול נכסים קרובים אל עולי הגרדום/הרצל, קרית שמונה, ישראל | זכוכית קרובים אל | באולינג קרובים אל | חביות קרובים אל ירושלים הבירה 7, בית שאן, ישראל | סאונד קרובים אל | אבטחת איכות קרובים אל צומת המצודות/תל חי, קרית שמונה, ישראל | הזמנות לאירועים קרובים אל | מוצרים חסיני אש קרובים אל | העצמה אישית קרובים אל 6511, קיסריה, ישראל | מוניות קרובים אל הנגב 614, בית שאן, ישראל | הידראוליקה קרובים אל | יהלומים קרובים אל | לחצנות מתכת קרובים אל | כבישים קרובים אל מחירון צינורות פלדה ואביזריהם | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון עבודות צביעה | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון מיכלי מים | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון צביעת עץ, גבס ופוליאוריטן | מחירון ספרינקלרים | מחירון פרופילי פלדה RSH - מגולוון | מחירון שוחות ומפלים | מחירון מילוי מובא, מצעים והידוק | מחירון חומרים פולימריים נוזליים לאיטום והלבנה ליישום בקר | מחירון מערכת הסקה תת ריצפתית | מחירון מוספים לטיח ולטיט | מחירון קבועות תברואה | מחירון איטום מעברי צנרת וכבלים במקלטים ובמרחבים מוגנים | מחירון לוחות חשמל | מחירון בניה בבלוקי סיליקט | מחירון טיח גרנוליט | מחירון הריסת מבנה קשיח | מחירון בטון חשוף, קיטום פינות ומוספים לבטון | מחירון בנית כיסי גרירה | מחירון דרגנועים (מדרגות נעות) | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון תאורת חדרי קירור | מחירון צביעה, שילוט ותימרור לנכים | מחירון חימום רצפתי | מחירון שערים חשמליים | מחירון משטחים שבילים מדרגות ושוקת מבטון | מחירון בדיקות תקינות מרחב מוגן ומערכות הבניין | מחירון חוליות מבטון טרום | מחירון עטיפת פח מגולוון לצינורות מבודדים | מחירון ריתוך וחיתוך צנרת פלדה ופוליאתילן | מחירון שסתום אל חוזר לביוב | מחירון איטום מעברים נגד אש | מחירון מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירותלכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ תל אביב ויצמן 1, תל אביב - יפו, 64239 הנדון: עיקול על כלל נכסי ה | בית משפט השלום בכפר סבא תא"ק 12515-02-12 בנק מזרחי טפחות בע"מ נ' כץ תיק חיצוני: 24 מאי | בפני כב' הרשם בכיר משה הולצמן תובעים 1. ציון חיים לוי נגד נתבעים 1. קונסטנט פארשין עדכון כתובת   | בית משפט השלום לתעבורה בעכו תל"פ 1276-08 סואעד שאהר נ' מש א תביעות תנוע 25 אפריל 2012 א.ג.נ | פסק-דין בתיק בג"ץ 7174/06 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 7174/06 בפני: כ | בעניין: פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג - 1983 להלן: "הפקודה" ובעניין: ש.י.א רפאל פרו | בית משפט השלום באשקלון ת"פ 31109-01-11 מדינת ישראל נ' גוטהרץ ואח' תיק חיצוני: 3810-244- | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים פליליים רע"פ 1487/00 בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין | בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב - יפו תת"ע 31099-09 מ.י. ענף תנועה ת"א נ' סטמבולסקי תי | לפני כב' הרשמת אפרת קוקה מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 08 אוג | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשם הבכיר אלכס אחטר מבקש רשאד עבאס נגד משיבה הוט מובייל בע"מ החלטה הב | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ו"ע 43578-02-12 בוקר נ' הרשות לזכויות ניצולי השואה משרד האוצר | בפני כב' הרשם יוחנן גבאי תובעת אנה יוסים נגד נתבעת איילון חברה לביטוח בע"מ החלטה 1. בפניי ב | בית משפט השלום בתל אביב - יפו 23 לפברואר 2012 ה"פ 50966-01-12 אידלסון נ' שולמן אייכבאום ואח | התובעים נגד הנתבעים 1. קופת חולים מכבי הודעת העוזר המשפטי תיק זה היה קבוע לתז"פ ליום 4.9.13, שע | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 22224-04-11 גילרוי - חברה לניהול ספגטים בע"מ נ' זהבי | בפני כב' השופטת תרצה שחם קינן התובעים 1. אריה לופו 2. אלה זיסמן ברנע נגד הנתבעים חיים אגמון אין | לפני כב' השופטת אשרית רוטקופף תובעים 1. אינה קריצבסקי נגד נתבעים 1. ביטוח ישיר חברה לביטוח 2. אי | בפני כב' השופטת דבורה עטר המבקשת מדינת ישראל נגד החשוד ודים בולוצקין נוכחים: ב"כ המבקשת רס& | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים רת"ק 24013-09-11 גרוסמן נ' | 26 מאי 2013 לפני: כב' הנשיאה – אפרת לקסר התובעים - הנתבעת רומניוק אנה ת.ז. XXXXXX479 פסק דין פסק | 34103-09-13 בפני כב' השופטת ג'ני טנוס המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים 1. חכמאת חמוד 2. ראמז | בית המשפט המחוזי בחיפה ת"א 21830-02-10 עואד נ' מינהל מקרקעי ישראל בפני כב' השופטת דיאנה | בפני כב' השופט דורון פורת מבקשים מוחמד שתיוי נגד משיבים עיריית טבריה החלטה בפני בקשה להארכת מועד