מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט משה סובל-שלום ת"א

המערער

אליהו נחום

נגד

המשיב

אורי יוסף רענן

פסק דין

1) המערער, התובע בתיק ת"א 23567-06-13, הגיש כתב ערעור על החלטתו מיום 28.5.14 של כב' הרשם עמיעד רט ולפיה הורה על ביטול פסה"ד שניתן ביום 15.12.13, בהעדר הגנה, כנגד המשיב, הנתבע.
המשיב הגיש עיקרי טיעון מפורטים ועותר לדחייתו של הערעור, מהנימוקים שפרט.
המערער הודיע שיש לראות בכתב הערעור כעיקרי טיעון וסיכום טענות מטעמו והגיש תשובה קצרה לעיקרי הטיעון של המשיב.

2) החלטתו של הרשם הנכבד ניתנה על בסיס בקשה לביטול פסה"ד ותגובת המערער ולאחר דיון שנערך במסגרתו נחקרו המעורבים.
מהחלטתו של הרשם מתברר כי בין הצדדים התנהל מו"מ שהחל לאחר שהוגשה התביעה ולא הסתיים בהסדר א לא בניתוק יחסים פורמאליים ואזי פנה המשיב בבקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה ואולם הסתבר כי ימים ספורים קודם לכן כבר ניתן כנגדו פס"ד , בהעדר הגנה.

3) הרשם ששמע את הצדדים והמעורבים קבע כי מסירת כתב התביעה למשיב בוצעה כדין וכי אין מחלוקת שנוהל מו"מ שהסתיים עם הגשת הבקשה למתן פסק דין ביום 12.12.13 וכי על קיומו של המו"מ לא דווח במסגרת הבקשה למתן פסק דין ומכל מקום לא הוצגה התמונה המלאה והדבר אינו עולה בקנה אחד עם חובת תום הלב ומוסיף הרשם וקובע כי לו הובאו כל העובדות לא היה ניתן פסק דין טרם קבלת תגובת המשיב. כן מציין הרשם בהחלטתו כי הבקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה הוגשה במועד סביר (3 ימים לאחר שהסתיים המו"מ, ( כולל סוף שבוע).
בנוסף מציין הרשם את המחלוקת העסקית שבין הצדדים ואת סכום התביעה הגבוה וכי אין לסגר את דלתות ביהמ"ש בפני המשיב ויש לברר את טענות ההגנה שלו, גם אם טעה בחוסר הבנה.

4) בסוף מציין הרשם שאין מדובר בבעל דין שמזלזל בהליכי בית משפט או שמעלה טענות סתמיות באשר לסיכוי הגנתו ואת עובדת מגוריו בחו"ל.
באשר להוצאות ושגם בעניין זה מערער המערער, מצא הרשם שלא להטיל הוצאות בשל הוצאות בסך 20,000 ₪ שהוטלו על המשיב בדיון קודם ולנוכח התנהלות המערער שהאריך הדיון שלא לצורך.

5ׂ) בכתב הערעור טען המערער כי הרשם התעלם מהעדרם של טעמים מיוחדים הנדרשים להארכת המועד ומאי הגשת בקשה כזו ומפנה לפסיקה בדבר הצורך להקפיד על מועדים שנקבעו בחוק.
מועד 30 הימים להגשת כתב הגנה חלף ביום 12.12.13 ובו ביום הוגשה הבקשה למתן פסק דין ופסה"ד ניתן ביום 15.12.13 ובאותו יום נשלחה בקשה למתן אורכה להגשת כתב הגנה.
הבקשה לביטול פסה"ד הוגשה רק כעבור כשישים ימים, ביום 12.2.14 למרות שהמשיב ידע כי ניתן פס"ד כבר ביום 17.12.13 עת ניתנה החלטת הרשם יעקבי המציין כי ביום 15.12.13 ניתן פסק דין (החלטה בבקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה).

6) באשר לסיכויי ההגנה, טוען המערער, כי לעניין זה יש להידרש רק במידה ומאריך ביהמ"ש את המועד ובשלב ראשון יש לבחון קיומו של טעם מיוחד לאיחור, ולכן ראוי היה לדחות הבקשה לביטול פסה"ד על הסף בהעדר טעם להארכת מועד. היותו של המשיב תושב חוץ אינו מהווה טעם מיוחד להארכת מועד. לחילופין, ראוי היה להטיל הוצאות משמעותיות על המשיב בשל התנהלותו הרשלנית וככל שמתקבלת בקשתו, לא להסתפק בהוצאות שנפסקו בדיון קודם, ובמיוחד באשר בינתיים נפתח תיק הוצל"פ ושולמה אגרה.

7) בעיקרי טיעוני ו טוען המשיב כי התנהלו בין הצדדים מגעים לפשרה ויש לאמץ את החלטתו של הרשם וכי את פסה"ד קיבל ממזכירות ביהמ"ש בתאריך 14.1.14 ולכן בקשתו לביטול פסה"ד הוגשה במועד ולא נזקק להארכת מועד. עוד טוען המשיב שאין להסתמך על כלל הידיעה, שכן תוכנו של פסה"ד לא היה ידוע לו עד למועד שקבלו ממזכירות ביהמ"ש ומשנודע לו מיהר והגיש בקשתו.
המשיב מפנה להלכה ברע"א 9073/01 בה נקבע כי לא בכל מקרה יש לשלול הארכת מועד בשל טעות שבדין וניתן להכיר בטעות כטעם מיוחד ככל שעוצמת הפגיעה בציפיות ב על הדין האחר היא פחותה.
לבסוף מפנה המשיב למהות הסכסוך בין הצדדים שהינם בני משפחה ולסכום התביעה המצדיק בירור לגופו.

8) בתשובה מפנה המערער לטיעונים עובדתיים חדשים של המשיב לגבי מועד המצאת פסה"ד מבלי שצירף כל אסמכתא לכך, ולו תצהיר.
באשר לטעמים שהמשיב סבור כי יש לראותם כטעמים מיוחדים, הרי שכלל לא הוגשה בקשה ולא הובהר מדוע מגוריו של המשיב בחו"ל מהווה טעם מיוחד, שהרי לא יחשב אוטומטית מגוריו של בעל דין בחו"ל כטעם מיוחד לצורך הארכת מועד.

9) כפי שקבע הרשם בהחלטתו, כתב התביעה הומצא למשיב כדין ולכן אף ניתן פסה"ד כנגדו כדין, בהעדר הגנה ובחלוף המועד להגשת כתב הגנה.
אשר על כן, לא זכאי המשיב לביטול פסה"ד מחובת הצדק, אלא, אם בכלל, משיקול דעת ביהמ"ש בהתחשב בכל הנסיבות, סיבת המחדל והעיקר סיכוי טענות ההגנה להתקבל.
גם אם אקבל הטיעון כי הבקשה להארכת המועד להגשת כתב הגנה הוגשה במועד או במועד סביר וניהול המו"מ מהווה טעם מיוחד להארכת המועד, הרי שאין טעם מיוחד להארכת המועד להגשת הבקשה לביטול פסה"ד, ומדובר בשני הליכים נפרדים.

10) משהגיש המבקש בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה, חזקה כי עקב אחרי הבקשה וההחלטה בה נאמר לו מפורשות כי לא ניתן להאריך המועד שכן כבר ניתן פסק דין.
משניתן פסק דין צריך היה המשיב למהר ולהגיש בקשה לביטול פסה"ד ( לו הגיש במועד סביר להניח כי היה נענה בחיוב) ולא להמתין עד שיחלוף המועד.
מגוריו של המשיב בחו"ל אינם כשלעצמם טעם מיוחד ולא הובהר מדוע המגורים בחו"ל מצדיקים הארכת מועד, לאור אמצעי הקשר המהירים הקיימים כיום.
מועד מתן החלטת הרשם 17.12.13 או בסמוך למועד זה, הינו המועד בו הומצא למשיב פסה"ד בדרך של עקרון הידיעה. אין זה משנה אם ידע המשיב את כל פרטי פסה"ד, ודי שידע כי ניתן כנגדו פסק דין והתעלם ממנו ולא טרח לברר את פרטיו.

11) טענת המשיב כי יש לקבוע את המועד של 14.1.14 כמועד המצאת פסה"ד דינה להידחות, שכן המועד הקובע הינו מועד הידיעה, כאמור לעיל.
גם מהגשת הבקשה ביום 6.1.14 לקבלת העתק הבקשה למתן פסה"ד בהעדר הגנה, עולה כי ידע המשיב כי ניתן פסק דין כנגדו והיה עליו לפעול במהירות ולעיין בפסה"ד בין אם באמצעות נט המשפט ובין אם במזכירות ביהמ"ש, במקום למשוך זמן ע"י הגשת בקשת סרק למזכירות ביהמ"ש.
עוד יאמר כי עצם ניהולו של מו"מ לא מאריך, מניה וביה, את המועד והיה על המשיב לפנות ולבקש מראש הארכת מועד מהטעם של ניהול מו"מ.
משלא הוגשה הבקשה לביטול פסה"ד ביחד עם בקשה להארכת מועד, פעל המשיב שלא כראוי גם בעניין זה.

12) למרות כל האמור לעיל, לא מצאתי לבטל החלטתו של הרשם בדבר ביטול פסה"ד, אך להתערב בעניין ההוצאות.
כלל הנסיבות מצביע על שנים: האחד, כי גם אם התרשל המשיב בהתנהלותו, הרי שלא זלזל בהליכי ביהמ"ש, ובצד שכנגד ולראיה המו"מ שנוהל למציאת הסדר של פשרה. בנוסף גדרי המחלוקת והסכום שבמחלוקת מצדיקים בירור לגופו ועל מחדליו של המשיב יוכל לכפר בתשלום הוצאות.
יש ליתן למשיב את יומו בביהמ"ש, כפוף לתשלום הוצאות ראויות בהתחשב בכלל הנסיבות.
הלכה פסוקה, כי ניתן להידרש לטענות ההגנה, ככל שהוגשו, גם במסגרת בקשה להארכת מועד והמגמה בפסיקה המאוחרת להקל בהארכת מועד על מנת שהמחלוקת תתברר לגופה.
באשר לאגרת ההוצל"פ ששילם המערער, ראוי כי יפנה בבקשה מתאימה ללשכת ההוצל"פ להשבת האגרה, ולחילופין לכשיינתן לטובתו פסה"ד, ככל שיינתן, יעתור לפתיחת תיק הוצל"פ ללא תשלום אגרה.
בתשלום ההוצאות לא הבאתי בחשבון האגרה ששולמה, ובמידה ויתברר כי המערער ניזוק בסכום האגרה, שמורה לו הזכות לבקש לחייב המשיב בתשלום האגרה.

13) לאור כל האמור לעיל, מתקבל הערעור בחלקו, רק לגבי ההוצאות.
פסה"ד מיום 15.12.13 יבוטל בכפוף לתשלום סך של 7,500 ₪ במשרדו של ב"כ המערער תוך 15 ימים ממועד מתן פסק דין זה.
הוצאות הערעור בסך של 5,000 ₪ לפי התוצאה הסופית בתיק הדיוני.

ניתן היום, כ"ב אב תשע"ד, 18 אוגוסט 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

כלי נגינה קרובים אל החרושת 32, קרית מלאכי, ישראל | כרטיסים להופעות קרובים אל | גרפולוגים קרובים אל ירושלים 1, עפולה, ישראל | הזמנות לאירועים קרובים אל בן עמי 54, עכו, ישראל | השכרת רכב קרובים אל רמתיים, הוד השרון, ישראל | בשמים קרובים אל בן יהודה 23-25, שדרות, ישראל | תריסים קרובים אל על כנפי נשרים 9, ראשון לציון, ישראל | מדריכי טיולים קרובים אל צבעונית 53, טבריה, ישראל | מטהרי אוויר קרובים אל 33, ישעי, ישראל | עורכי דין קרובים אל קרן קימת לישראל 1-5, קרית שמונה, ישראל | בלונים קרובים אל זלמן שז"ר 201, צפת, ישראל | כספות קרובים אל יעקוב מרכוס 42, בית שאן, ישראל | עמותות וארגונים קרובים אל 90, אילת, ישראל | קידום אתרים קרובים אל רויטל 4, בית שמש, ישראל | מחסני ערובה קרובים אל הרטום 40, נתניה, ישראל | ציוד ואספקה לחדרי שירותים קרובים אל דרך מנחם בגין 125, תל אביב יפו, ישראל | אלקטרוניקה קרובים אל אוהל יהושע 7-9, בית שמש, ישראל | מורים לנהיגה קרובים אל הירקון 15, יבנה, ישראל | כימיקלים קרובים אל Unnamed Road, Dimona, ישראל | צלמים קרובים אל דרך חיפה 63, נצרת, ישראל | בית כנסת בית הכנסת - "פגי ירון" בהוד השרון | ספא אקווה ספא - AQUA-SPA בנתניה | חנות משי בכפר סבא | חניון חניון דוגה-קמפינג ברמות | מוזיאון חלונות מוארים-מימי בלוך בעין זיוון | רואה חשבון דדוש עודד בקרית אונו | מעליות קרייזר גדעון ברמת גן | פאב-באר פאב הפינה באילת | חשמל אמנד אר מערכות (1994) בע"מ בכפר נטר | חגורות "אבנט חגורות" ברמת גן | מוסד דת חכמת רחמים-מרכז תורני בברכיה | שערים דורפיקס שערים חשמליים בפרדס חנה-כרכור | וידאו ארוס אביזרים בתל אביב - יפו | חיתולים למבוגרים דה בסט שיווק מוצרי ספיגה למבוגרים בע"מ בראשון לציון | עשה זאת בעצמך הום סנטר בבארות יצחק | תקשורת דימה דאל בפתח תקוה | כספות יוסי ועקנין פורץ אקספרס בטירת כרמל | ציוד קמפינג פקל חגור בראשון לציון | כרטיסי זיהוי איי דיסיה בקיסריה | פסיכולוג יונתן קולקה-פסיכולוג קליני בנס ציונהמחירון מעליות | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון משטחי בטון | מחירון קירות תמך מקרקע משוריינת | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עוגני קרקע | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון גינון והשקיה | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון שוחות מפוליאתילן | מחירון תילי פלדה | מחירון מתקני הסקה | מחירון אלמנטים טרומיים מטרצו, מדרגות ואדני חלונות | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון כבלים ומגשרים | מחירון רגלי תמיכה | מחירון ש"ע לשכירת ציוד מכני הנדסי | מחירון משטחים ושבילים | מחירון הכנות לחיבורי מגרש | מחירון חיפוי קירות ותקרות בקסטות אלומיניום | מחירון יריעות איטום P.V.C | מחירון איטום גגות המיועדים לתנועת כלי רכב | מחירון חומרי עץ לתבניות ופיגומים | מחירון מתקני כושר חיצוניים | מחירון צינורות | מחירון אביזרים לצנרת P.V.C לביוב ותיעול לפי ת"י 884 | מחירון גדרות מתיל, רשת ופח גלי | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון פריקסט (משרביה) לגדרות | מחירון מבנה לוח מתכתי | מחירון בריכות מים | מחירון מבנה לוח מתכתי | מחירון ייצוב, חיפוי, דיפון וריצוף בתעלות ובמדרונות | מחירון תאים לאביזרים | מחירון מערכת מחיצות לשרותים ומקלחות | מחירון תקרות פריקות מאריחים מינרליים | מחירון דבקים אבקתיים לריצוף וחיפוי | מחירון רצפות סיפון )דק - (Deck | מחירון נטיעהבפני כב' השופט רונן פלג התובע שמואל סעדיה נגד הנתבע משה לוי החלטה 1. התובע, שהוא עו"ד במקצו | החלטה בתיק ע"פ 8303/10 בבית המשפט העליון ע"פ 8303/10 - ב' בפני: כבוד השופטת מ' נאור המבקש: | בפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון התובע מוחמד נעאמנה ת.ז. XXXXXX093 נגד הנתבעות החלטה עיון בתיק | בבית המשפט העליון בה"נ 3663/97 בפני נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישו | בבית המשפט העליון רע"א 4476/02 בפני: כבוד השופט ת' אור המבקשת: ציפי פרנק נגד המשיבות: 1. המגן ח | בית משפט השלום בחיפה ת"ת 21046-04-12 כלל מימון אשראי צרכני בע"מ נ' סולומון תיק חיצוני: | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע 15 אוגוסט 2011 ב"ל 12382-12-10 בן סימון נ' המוסד לביטוח לאומי | לפני כב' השופט אילן דפדי תובעים 1. ישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ 2. יפים וייסמן נגד נתבעים 1 | לפני: כב' השופט יוחנן כהן נציגת עובדים: הגב' פסה מרקוביץ נציג מעבידים: מר ליאון מיוני התובע: | בפני כב' הרשמת בכירה מרי יפעתי תובעים 1. הרצל דוד נגד נתבעים 1. דניאל שוקט הודעה-אי ביצוע מסירה | בפני כב' השופט יעקב בכר המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם עיסאם וני <#2#> נוכחים: ב"כ המאשימ | בית משפט השלום בנתניה מ"ת 408-05-12 מדינת ישראל נ' וענונו(עציר) תיק חיצוני: 177497/2012 01 | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 3056-09 ברינשטיין קרן נ' יאיר שרון היחידה הארצית וא | בית המשפט המחוזי בנצרת ת"פ 35105-06-12 מדינת ישראל נ' מחמוד(עציר) תיק חיצוני: 101420/12 בפנ | לכבוד לשכת הוצל"פ חיפה פל-ים 12, חיפה, 33095 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר ת | בית משפט השלום לתעבורה בקריית גת בפ"מ 315-04-12 יעיש נ' מדינת ישראל 03 אפריל 2012 בפני כב&# | לכבוד משרד המשפטים/לשכת הוצל"פ תל אביב ויצמן 1, תל אביב - יפו, 64239 הנדון: עיקול על כלל נכסי ה | בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 30029-01-10 סקובלו נ' בן שטריט ואח' 13 ספטמבר 2011 בפני כב& | בפני כב' השופט יגאל גלם תובעים 1. הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל נגד נתבעים 1. אתינ | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 16441-01-12 עזוז נ' מוחה ואח' תיק חיצוני: 30 אפריל 20 | לפני כב' הרשם בכיר נועם רף תובעים 1. אורן ימין נגד נתבעים 1. גד אונה 2. טיולי א ראם בע"מ 3. | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 50949-12-10 זיגדון נ' סקופ יבוא ושיווק נעליים בע&qu | בית משפט השלום בהרצליה ת"א 32741-11-10 ורשבסקי נ' שלום מוצרי בשר כשר בע"מ ואח' תיק