מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בקשה מס' 3
בפני
כב' הרשמת הבכירה גילה ספרא - ברנע

מבקשת

קפה אספרסו בר קריון בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד ע. שטייף

נגד

משיב

שגיא תרזי
ע"י ב"כ עוה"ד י. ליבנה

החלטה

לפניי בקשה לביטול עיקולים זמניים, שהוטלו במעמד צד אחד ביום 25/6/14. העיקולים תפסו זכויות וכספים בשני חשבונות בבנק: 100,000 ₪ בצ'קים דחויים, וכ- 23,500 ₪ בפקדונות.

היום התקיים לפניי דיון במעמד הצדדים, המשיב ומר לאטי מטעם המבקשת נחקרו נגדית , ובאי כחם סיכמו בכתב.
לצורך מתן החלטה בשאלת הטלת עיקולים זמניים עליי לשקול דרישות מצטברות כדלהלן:

טענות הצדדים בכתבי הטענות
התביעה הינה לתשלום "הלוואת בעלים", סכום של 300,000 ₪ , שהעביר למבקשת לטענתו כהלוואת בעלים. לכתב התביעה צורפו דו"חות כספיים ומאזן בוחן (נספחים 1 ו-2), ומכתב של רו"ח של המבקשת מיום 20/6/11 ( נספח 3), בשלושתם מאושר כי המבקשת חייבת למשיב, בעל מניות בה, סכום התחלתי של 300,000 ₪, המופיע בסעיף "זכאים שונים" בביאור 5 תחת "בעלי מניות". במאזן הבוחן מופיע הסכום לזכותו של המשיב תחת זכויות עובדים, ולא בסעיף "הלוואות". במכתב רואת החשבון נכתב רק כי המבקשת חייבת למשיב 300,000 ₪. עוד צירף המשיב לכתב התביעה ולבקשה מכתב, ששלח בא כחו למבקשת ביום 11/5/14 , ובו דרישה להשבת חוב המבקשת למשיב בגין הלוואת בעלים בסכום שהגיע לסך 329,970 ₪ ( נספח 4) ואת תשובת ב"כ המבקשת מיום 29/5/14 ( נספח 5), לפיה אין מחלוקת על הלוואת הבעלים, אך נטען כי מר לאטי נתן לחברה הלוואת בעלים בסכום גבוה בהרבה בסך 1.7 מיליון ₪ וגם לא קיבלה חזרה, מאחר ומצבה הכספי של המבקשת אינו מאפשר לה זאת. א לה כל המסמכים, שצורפו לבקשה.

יצויין כי צו העיקול הזמני לא ניתן מייד עם הגשת הבקשה, אלא נדרשו הבהרות וביום 25/6/14 הגיש המשיב תצהיר נוסף , בו הצהיר כי לא נקבע זמן פרעון להלוואת הבעלים, לא נערך הסכם בכתב בקשר איתה, וכי אין בידו את הסכם המייסדים, שנחתם בינו לבין מר לאטי.

המבקשת בבקשה לביטול עיקול טענה כי הלוואת בעלים הינה בפועל השקעה של המשיב בסך 300,000 ₪ במקביל להשקעת מר יוסי לאטי בסך 1,700,000 ₪, וכי המבקשת הפסידה כספים רבים בחמש השנים שניהלה את "קפה הלל", ולכן אין המשיב זכאי להשבת הש קעתו, כי אין מועד להשבת ההלוואה, ואין הסכם בעניין "הלוואה", וכי המשיב הסתיר את הסכם המייסדים. נטען כי עם קריסתו של "קפה הלל" איבד המשיב את השקעתו, ניתק כל קשר עם המבקשת, והמבקשת בנסיון לצמצם נזקיה פתחה את "קפה לנדוור", לאחר גיוס משקיע נוסף ולאחר שהמשיב סירב להשקיע כל סכום נוסף בחברה המבקשת.

לבקשת המבקשת צורף הסכם המייסדים (נספח א'), ובו ההוראות לעניין ההשקעות של בעלי המניות (סעיף 4), ואין בו הוראות לעניין השבת ההשקעות או ההלוואות לבעלים. כמו כן צורפו מסמכים בעניין פניות המבקשת למשיב על הצורך בהשקעת כספים נוספים בחברה, עד להתראה על דילול אחזקת מניותיו (נספחים ב' ו-ג' מיום 20/6/11, 1/7/11, 1/5/12, 13/8/13 ו-15/1/14). כמו כן צורפו לבקשה מסמכים בדבר מצבה הפיננסי של המבקשת נכון לחודש ינואר 2014 ( נספחים ד' ו-ה'), ודף חשבון הבנק של המבקשת המעיד על התנהלותוה ( נספח ו').

הטעם לדיון בעניין החזר חוב של עסק שנשא הפסדים, הינו כי מר לאטי החליט לפתוח, במסגרת המבקשת, בית קפה חדש מרשת קפה לנדוור, במטרה להחזיר את ההשקעות וההפסדים שנצברו בקפה הלל. המשיב טוען כי מדובר בחוב שאינו שנוי במחלוקת וכי מצבה של המבקשת אינו מאפשר לה לפרוע חובותיו. המשיב מצרף את העובדה שפוטר, ללא ששולמו לו זכויותיו ה סוציאליות, וכי הורחק ממוקד קבלת ההחלטות בחברה המבקשת, ומתקבלות החלטות, הפוגעות בו.

לאחר פירוט העובדות והטענות, נבדוק את מרכיבי ההחלטה למתן צו עיקול זמני, על מנת לקבוע האם יש להשאיר את הצו, שניתן במעמד צד אחד בתוקפו או לבטלו.

דיון והכרעה

1. עילת התביעה

אין חולק כי המשיב העביר למבקשת בעת הקמתה סכום של 300,000 ₪, וכי המבקשת מאשרת כי זהו חוב שלה כלפיו. עם זאת המבקשת הציגה ספק ניכר בזכות התביעה של המבקש.
לצד הוראת התקנות בעניין הראיות לכאורה לתביעה, הכירה הפסיקה בזכותו של הנתבע להטיל ספק בזכות התביעה: "בבוא בית המשפט להחליט כלום יש לתביעה סיכוי שתתקבל, עליו להתייחס בעיקר לנטען בכתב התביעה, אלא אם כן יש בכתב ההגנה טענות המעמידות את הנטען שם בספק ניכר" (ר"ע 490/86 יונה יונה ואח' נ' דן מקמילן ואח', פ"ד מ(4) 115).
המבקשת טענה והוכיחה, והמשיב אף אישר זאת (פרוטוקול, עמ' 5, שורות 12-15) כי פעילות המבקשת לא נשאה רווחים. המבקשת טוענת כי לא קמה החובה להחזרת הלוואת הבעלים, שמהותה השקעה הונית. המבקשת מתארת כי "ההלוואה" אינה מוסדרת בהסכם ובו מועדי תשלום, שיעורי ריבית ושאר פרטים, שמקובל למצוא בהסכם הלוואה , וגם המשיב הודה בכך בחקירתו (שם, עמ' 2, שורות 18-19, שורות 29-31, עמ' 3, שורות 1-3 ושורות 11-16).

בע"מ (מחוזי ירושלים) 414/10 שריג נ' פקיד השומה (6.12.2012, מופיע בנבו) מציינת כב' השופטת מזרחי כי סיווג הסכומים [במקרה שם השאלה היתה לצרכי מיסוי האם מדובר בהלוואה לבעלי המניות או בחלוקת דיווידנדים, הערה שלי, ג.ס.ב.] תלוי במהות העיסקה ולא בכותרת, שניתנה לה על ידי הצדדים:

"...הסיווג תלוי במאפייני העסקה כגון: קיום הסכם הלוואה מפורש ובו התחייבות להחזיר הכספים, קציבת מועדים להחזר, קביעת שיעור הריבית ותשלומו, השבת הכסף.

כפי שהראה ב"כ המשיב, הפסיקה הייתה עקבית בקביעתה, כי סיווג התקבול נקבע עפ"י מהותו הכלכלית ולא עפ"י כינויו בפי הצדדים, וכי הבחינה נעשית על פי מכלול נסיבות העניין. ראו ע"א 468/01 חטר ישי נ. פקיד שומה תל אביב 4 [פורסם בנבו]".

בעניין דומה לעניין שריג הנ"ל נקבע בעמ"ה (מחוזי חיפה) 221/00 פריצקר שמשון נ' פ"ש חיפה, 23.10.2002, מופיע בנבו:

"אם טוען המערער כי מדובר בהלוואה ולא בדיבידנד, וכי לכן יש למסותו רק על הריבית הרעיונית לפי סעיף 3(9), היה עליו להוכיח שאכן בהלוואה מדובר. הוא לא הציג כל הסכם בנידון ונראה גם, שעל פני השנים, הוא לא החזיר סכום כלשהו מהסכומים שמשך".

לאחר התפתלויות רבות הודה המבקש כי אין הסכם בעניין ההלוואה, מועד החזרתה, בטוחות להחזרתה, ולהיפך, המשיב בעדותו חיזק את גירסת המבקשת לפיה ההסכמה האמיתית היתה שהכספים יוחזרו לשני בעלי המניות כשיהיה כסף בחשבון (פרוטוקול, עמ' 3, שורות 17-23).

בדיון העלה המשיב טענה חדשה, שלא נטענה לפני כן, והוא לא הצליח להביא לה ראיות, לפיה מר לאטי משך חלק נכבד מההלוואה שנתן לחברה (שם, שורות 24-32). טענה זו לא נטענה בתצהיר, אינה מהווה חלק מהעילות למתן צו העיקול, והמשיב לא הצליח להוכיח את הטענה על אף שניתנה לו הזדמנות, על אף שטען כי בידו מסמכים על כך, ועל אף שעו"ד חסון ממשרד ב"כ המשיב הגיע לאחר תחילת הדיון עם כל תיק המשרד (פרוטוקול, עמ' 4, שורות 1-5, שורות 23-28, עמ' 7, שור 27 עד עמ' 8, שורה 2). דווקא מר לאטי השיב תשובה מלאה בעניין (שם, עמ' 13, שורות 26-31), השלים את מה שהמשיב החסיר , וטען כי הסכום שמשך מהמבקשת היה נמוך מהסכום שהשקיע בנוסף להשקעה ראשונית בסך 1.7 מיליון ₪, שהשקיע עם המשיב . כאמור השאלה האם מר לאטי קיבל החזר חלק מהשקעתו באופן המזכה גם את המשיב אינה רלוונטית בבקשת העיקול.

גם איני רואה רבותא של ממש בהגדרת בעלי הדין את הסכום שהעביר המשיב למבקשת, ואשר הצדדים טענו בעניין ארוכות. כאמור בפסיקה, הגדרת הצדדים אינה קובעת את סיווג הסכום אלא המהות לפי הנסיב ות.

המשיב אישר פעם אחר פעם בתצהיר ובעדות כי מצבה של המבקשת אינו מאפשר את החזרת השקעות השותפים ב"קפה הלל", לא הוכיח חיוב המבקשת להשיב את הכספים במועד הגשת התביעה, ועצם העובדה ששלח מכתב דרישה רק כחודש לפני הגשת התביעה מלמדת כי גם הוא ידע שהמועד טרם הגיע. אני דוחה את הטענה לפיה המשיב דרש החזר הלוואת הבעלים במכתבים שהציג היום משנת 2011. ראשית אין במכתבים מילה בעניין, שנית המשיב לא טען זאת בתצהיר ועילות הבקשה שלו נולדו רק לאחר פיטוריו וההחלטות על הקטנת אחזקותין במניות (סוף שנת 2013).
אני מסכמת כי המבקשת הצליחה לטעת ספק ממשי בעילת התביעה.
2. ההכבדה

המשיב עתר לעיקול חשבונות הבנק של המבקשת, בטענה לפיה העובדה שהמבקשת אינה משלמת לו את הסכום, שהיא מודה בו, בגלל העדר יכולת כלכלית מעידה על הכבדה. באותה נשימה טען כי טענת המבקשת להעדר יכול כלכלית הינה טענה הזוייה, ועוד ביסס את ההכבדה על הימנעות המבקשת מלשלם לו את זכויותיו עקב פיטוריו (עובדה שאינה במחלוקת, ראה פרוטוקול, עמ' 9, שורות 19-20). בבקשת המשיב, ולא בתצהיר, יש טענות עובדתיות סותרות בעניין: בסעיף 19 טוען ב"כ המשיב כי מצבה הכספי של המבקשת גרוע ביותר, בסעיף 22 כי המבקשת מצוייה במצב כלכלי קשה ביותר או מתחמקת מסיבות עלומות בצורה מתוחכמת מתשלום חובתיה, ובסעיף 28 נטען כי היא משלמת מדי חודש סכומי עתק כדמי שכירות ולספקים. בכל הכבוד, טענות עובדתיות חלופיות אינו מבססות טענה חהכבדה, שתצדיק עיקול זמני, והמשיב הודה כי אין לו כל ידיעה בדבר מה שקורה בחברה המבקשת לאחר סיום עבודתו ( פרוטוקול, עמ' 7, שורות 15-26). בניגוד לעדותו של המשיב, שנסתרה כליל, המבקשת הציגה דפי חשבון, המעידים על התנהלות תקינה, ביתרת זכות, תוך כיבוד התחייבויות, וגם תשובת המחזיק מעידה על קיום כספים ביתרת זכות. הנתונים, שהעלה ב"כ המשיב היום לראשונה בעניין שיעבוד לטובת ערבות בנקאית בסך 5,000 ₪ וחוב אגרה לרשם החברות בסך 4,509 ₪ (מב/1) אינם מעידים על הכבדה, והנסיון הנואש להוסיף טענות , שלא הופיעו בבקשה העיקרית, יש בו כדי להעיד על העדר ראיות לכאורה להכבדה.
יוזכר כי נטל הבאת הראיות בבקשה לעיקול זמני הוחמר מאז חקיקת חוקי היסוד ותיקון מס' 6 (התשס"א-1981) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. כפי שנקבע ע"י כב' השופטת גרסטל בע"א (מחוזי תל אביב יפו) 2052/01 אלרוב נ' רובנר, מופיע בנבו, ביחס לתקנות המתוקנות, שבעת מתן פסק הדין טרם נכנסו לתוקף: "על פניו מתקבל הרושם כי תקנות אלו מקשות עוד יותר במתן צו עיקול זמני שכן בנוסף על היסוד הראשון... הוחמרו הדרישות לקיומו של היסוד השני, ועתה נדרשות ראיות מהימנות לכאורה לכך שאי מתן צו העיקול יכביד על ביצוע פסק הדין, לכשיינתן. היינו בבואו לבחון את היסוד השני, לא עוד יבחן בית המשפט את השאלה האם אי מתן צו עיקול יכביד על ביצוע פסק הדין, אלא האם קיימות ראיות מהימנות לכאורה כי אי מתן הצו עשוי להכביד על ביצוע העיקול".
גם האמור בפרק 1 להחלטה, הדן בספק שהטילה הנתבעת בעילת התביעה, מחזק את העובדה שסירוב לשלם עקב מחלוקת אמיתית אינו מהווה הכבדה במובנה בפסיקה (ראה ברע"א 6614/06 כפרית נ' ICC INDUSTRIES INC, תקדין-עליון 2007(1), עמ' 81, רע"א 10076/07 בנק דיסקונט נ' ICC INDUSTRIES INC, תקדין-עליון, 2007(4), עמ' 3108).
3. איזון נזקים, תום לב ומידתיות
לאחר שקבעתי כי לא מתקיימים שני היסודות הראשונים בבקשת עיקול זמני, ניתן היה לקבל את הבקשה לביטול עיקול, אך למען הזהירות אסקור בקצרה את המרכיבים השיוריים.

בשלב זה של הדיון, ניתן בדרך כלל מעמד עדיף לזכויות הנתבע, שהתובע מבקש לפגוע בהן, על בסיס תשתית ראייתית לא מלאה ( רע"א 5937/97 סיני נ' גלנץ, פ"ד נב (1) 193).
באיזון הזכויות, בין המשיב, שעדיין לא הוכיח את תביעתו, לבין המבקשת, שזכאית להמשיך ולהתנהל לרווחת המשקיעים בה והמסתמכים עליה כמקור פרנסה, יש להעדיף את זכויות המבקשת.
יש גם לזכור, בהתחשב בסכום התביעה, ככל שיוכח, כי יש למשיב עניין בכך שהמבקשת תמשיך לעבוד בצורה טובה עם ספקיה, אחרת עלול המשיב למצוא את עצמו בסופו של יום, אם ינתן פסק דין, בפני שוקת שבורה, לאחר ש ייגרם למבקשת נזק תדמיתי מול הבנק ונזק ליכולת הפרעון הסדירה שלה (ת.א. (מחוזי נצרת) 661/98 פוליפז נ' אינטגרל, תקדין-מחוזי 98 (3) 265 אושר ברע"א 5170/98 אינטגרל נ' פוליפז, תקדין-עליון 98 (3) 1288).
המשיב לא גילה לבית המשפט את כל העובדות והמסמכים, הסתבך בטענותיו בעניין הסכם המייסדים, כאשר לא הציג אותו, טען בתצהיר שאינו בידו, טען בדיון כי יש לו את ההסכם האמיתי, ולא הצליח להעמיד ראיות מהימנות לכאורה לעילת תביעתו. גם הטענ ות לעניין יכולתה הכלכלית של המבקשת נטענ ו ללא שהיתה למשיב ידיעה אמיתית בעניין, תוך העלאת טענות עובדתיות חלופיות, והמשיב גם לא הצליח לנצל את ההזדמנות להציג בדיון מסמכים, המאמתים את טענותיו.
"...מי שפונה לבית המשפט בבקשה למתן סעד זמני חייב לגלות את כל העובדות העשויות להיות רלוואנטיות לבקשתו, ובמקרה של ספק עליו להשאיר את שאלת הרלוואנטיות להחלטת בית המשפט ולא לקבוע בעצמו, תוך שיקול האינטרס הצר שלו, מה יש לגלות לבית המשפט. השאלה אם הייתה העלמת עובדות אם לאו צריכה להישקל מנקודת המוצא של יום הגשת הבקשה, ואין לפסוק בה בדיעבד על יסוד ניתוח מדוקדק של העובדות וההלכות המשפטיות" (רע"א 4196/93 שפע בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות ייצור ושיווק ארוחות מוכנות 1984 בע"מ, פ"ד מז(5) 165.
כזכור עיקול זמני לא נועד לייחוד נכסים או כספים ובוודאי שלא להוות אמצעי לחץ, אלא למנוע שינוי מצב קיים. הבקשה שלפנינו אינה עומדת בדרישות, ודינה להתבטל גם מהנימוקים של שיהוי, חוסר גילוי מלא של עובדות, מאזן נזקים ומידתיות.
מאחר והמשיב לא עמד באף אחת מהדרישות להשארת הצו על כנו אני מבטלת את צו העיקול הזמני מיום 25/6/14 ומחייבת את המשיב לשלם למבקשת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 3,000 ₪ (ללא קשר לתוצאות פסק הדין).
ניתנה היום, י"ט תמוז תשע"ד, 17 יולי 2014, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מסעדות קרובים אל כ"ח באייר 2, חדרה, ישראל | נגררים קרובים אל האלון 18, כפר הנגיד, ישראל | מחסני ערובה קרובים אל יעקב מכלוף 824, בית שאן, ישראל | עיתונים קרובים אל קציר, ישראל | שיווק ופרסום קרובים אל | סאונד קרובים אל ערבה 4, זכרון יעקב, ישראל | רואי חשבון קרובים אל מעלה ההר, דימונה, ישראל | חיתוך בלייזר קרובים אל רחבת הבנים 9, בית יצחק שער חפר, ישראל | שמורות טבע קרובים אל | אופניים קרובים אל | שטיחים קרובים אל | קוסמטיקאיות ומכוני יופי קרובים אל | מבלטים קרובים אל | ריקוד קרובים אל | רופאי שיניים קרובים אל Unnamed Road, Kidron, ישראל | משכנתאות קרובים אל | דיו ומדפסות קרובים אל פדויים 268, פרדס חנה כרכור, ישראל | היפנוזה קרובים אל Unnamed Road, Nablus | בתי מלון קרובים אל 'האצל א, קרית שמונה, ישראל | איפור קרובים אל 5057 1, נצרת, ישראלמחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון פריקסט | מחירון ספחים לצנרת מים וביוב | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון צינורות ופרופילים מ | מחירון גידור | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עבודות טיח | מחירון עבודות איטום | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מחיצות, תקרות גבס וצמנטבורד וקונסטרוקציה לתקרה אקוסטית  | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון חיפוי קירות פנים | מחירון שונות | מחירון והנחת מצע בידוד פוליאוריטן, פריסת הצנרת )כדוגמת פקסגול,( כ14- מעגלים, 2 מחלקים, ברזי on/off | מחירון הכנות לחיבורי מגרש | מחירון חיתוך קרקע (חפירה) לקירות סלארי עם תמיסת בנטונייט | מחירון אסלות מחרס | מחירון מיכלי דלק | מחירון מכסים ומסגרות מפיברגלס משוריין | מחירון בטון מובא | מחירון כלונסאות בטון "קטני קוטר" | מחירון טיח פנים | מחירון צינור פלדה ללא עטיפה חיצונית | מחירון חומרים לבידוד תרמי ואקוסטי | מחירון פסיפס | מחירון ייצוב, חיפוי, דיפון וריצוף בתעלות ובמדרונות | מחירון מנעולים | מחירון צינורות נחושת | מחירון קירות שיגומים (דיפון) מכלונסאות בקדיחה יבשה | מחירון תשתיות בחדרי מתח גבוה | מחירון מסננים | מחירון מעטפת חדר קירור (4°C+) | מחירון אביזרי קצה לכבילת נחושת | מחירון איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון פרופילי פלדה ריבועיים ומרובעים -  | מחירון מילוי מובא, מצעים והידוק | מחירון מיניפיילים | מחירון רעפים | מחירון מושבים ומסך לחלוקת האולם | מחירון פרגולות עץ ואלומיניוםבית משפט השלום ברמלה תא"מ 12567-09-11 דן רכב ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ נ' עונה 13 יוני 2012 | בפני כב' השופט דורי ספיבק מבקשים 1. שמואל מזרחי נגד משיבים 1. עיריית רמת גן הודעה החלטה טלפונית: | בפני כב' השופט ארנון דראל מבקשים 1. אריאל יהודה לשם נגד משיבים 1. ליבו נכסים והשקעות בע"מ ה | החלטה בתיק רע"א 10750/05 בבית המשפט העליון רע"א 10750/05 בפני: כבוד השופט א' גרוניס המבקש: | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 52540-05-11 טויטו נ' איילון חברה לביטוח בע"מ תיק חיצ | החלטה בתיק בש"א 8871/09 בבית המשפט העליון בש"א 8871/09 בפני: כבוד הנשיאה ד' ביניש המבקש: א | לפני כב' השופטת יסכה רוטנברג תובעים 1. זלדה סלואושטשר נגד נתבעים 2. מוקד אמון-סביון (1981) בע&qu | בית משפט השלום בחדרה ת"ט 408-02-12 חברת פרטנר תקשורת בע"מ נ' עזאיזה התנגדות לביצוע תבי | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ב"ל 28181-05-11 אבו גבנה נ' המוסד לביטוח לאומי מספר בקשה:1 בפ | לפני כב' הרשמת בכירה ורדה שוורץ תובעים 1. נביעות-טבע הגליל בע"מ נגד נתבעים 1. מחסני ערובה - | מספר בקשה:6 בפני כב' השופט אייל אברהמי, סגן הנשיאה מבקש מחמד אברהים סלימאן נגד משיב צ.פ חברה לבנ | לפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. אושרי לוי 2. סימונה פדידה נגד נתבעים 1. ויטלי לוין 2. ילנה | לפני: כב' השופטת הדס יהלום, סגנית נשיא ה נציג ציבור (עובדים) גב' עדנה גרוס נציג ציבור (מעביד | 26346-03-13 בפני כב' השופט דניאל בן טולילה המבקשת מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד זילברמ | החלטה בתיק בג"ץ 1333/10 בבית המשפט העליון בג"ץ 1333/10 בפני: כבוד השופט א' רובינשטיין העות | בית משפט השלום בצפת ת"פ 39666-07-11 תביעות צפת נ' גרנדיי(אסיר) תיק חיצוני: 0123021/9982 21 | בית משפט השלום בהרצליה תא"מ 44520-11-10 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' שירביט חברה לביטוח | לכבוד לשכת הוצל"פ רמלה ויצמן 3, רמלה, 72415 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: מספר תי | מספר בקשה:17 בפני כב' השופט אחסאן כנעאן מבקשים מרדכי ואנונו נגד משיבים דקלה - חברה לביטוח בע&quo | לפני כב' השופטת אביגיל כהן מספר תהליך: 5 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 15 ס | בבית המשפט העליון בש"א 5654/97 בפני: כבוד הרשמת א' אפעל-גבאי המבקשות: 1. גראונד א.ש. בע"מ | בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב - יפו תת"ע 1957-06-10 מדינת ישראל נ' אבן זהב בפני כב' ה | בפני כב' השופטת אביגיל כהן המערער יעקוב מאשי ע"י עו"ד שי רוסינסקי נגד המשיב יו"ר