מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כב' השופט רונן פלג

המבקשת
סדיקה נאסר

נגד

המשיבים

החלטה

1. המבקשת היא התובעת והמשיבים הם הנתבעים בתיק שבכותרת. המבקשת הגישה תביעה כספית כנגד המשיבים לסך של 100,000 ₪.

2. לפניי בקשת המבקשת כי בית המשפט יבטל את פסק הדין אשר ניתן בהי עדרה בדיון שהתקיים ביום 1/3/15. פסק הדין דחה את התביעה וחייב את המבקשת בהוצאות המשיבים בסך של 7,000 ₪.

כתבי הטענות

3. בכתב התביעה נטען בתמצית כדלקמן:

א. המבקשת היא אישה מבוגרת המתקיימת מקצבאות המל"ל. המשיבים הם תושבי העיר טירה, העובדים בעמותות למען צדקה.

ב. בחודש יולי 2010 המבקשת ביקשה לעשות מעשה צדקה ולהקדיש מגרש קרקע שבבעלותה למטרות צדקה. לצורך זה ה מבקשת חתמה בבית הדין השרעי בטייבה על שטר הקדש ונאמנות.

ג. לאחר מכן המשיבים פנו אל ה מבקשת, התחזו לנאמני ההקדש וביקשו מהמבקשת לחתום על מסמכים. ביום 14/8/12 ה משיבים החתימו את המבקשת אצל עו"ד על ייפוי כוח בלתי חוזר, אשר נתן למשיבים זכות להעביר את הבעלות בנכס לפי רצונם ללא קשר להקדש. כוונת המשיבים הייתה לנשל את המבקשת מרכושה.

ד. המבקשת אינה יודעת לקרוא עברית וראותה מוגבלת. ה משיבים הטעו אותה לסבור כי היא חותמת על מסמכים במסגרת הליך הרישום של ההקדש.

ה. בדיעבד נודע למבקשת כי המשיבים אינם מנאמני ההקדש. היא פנתה אל המשיבים בדרישה לבטל את ייפוי הכוח שנחתם על ידה. המבקשת נדחתה בלך ושוב עד שה משיבים נכנעו וטענו בפניה שהמסמך בוטל.

ו. המשיבים חייבים לפצות את המבקשת בסך של 100, 000 ₪ בגין הניסיון לרמותה, המטרד שגרמו לה ולשון הרע בכך שאמרו ברבים כי היא אישה לא שפויה.

4. בכתב ההגנה מטעם המשיבים נטען בתמצית כדלקמן:

א. מאחורי הגשת התביעה עומדים אנשים עלומים, שמטרתם לפגוע בשמם של המשיבים - המשיב 1 מכהן כמנכ"ל עיריית טירה והמשיב 2 הוא איש ציבור ידוע, חבר מועצת העיר טירה, העובד באיסוף תרומות ותורם לק הילה.

ב. המבקשת היא אישה קשישה וספק אם היא מודעת לעצם הגשת התביעה. כתב התביעה הוגש ללא חתימה והטלפונים המופיעים בו הם של מרפאת נשים בטירה ושל בתה של המבקשת.

ג. ביוזמת המבקשת, הנכס הועבר בהחלטת בית הדין השרעי מיום 29/7/12 להקדש, ללא שום מעורבות של המשיבים.

ד. בסמוך ליום 14/8/12 המבקשת פנתה מיוזמתה אל המשיבים וביקשה לייפות את כוחם לצורך יישום ההחלטה של בית הדין השרעי. המשיב 1 היה באותו זמן אימאם במסגד ונאמן ההקדש.

ה. המשיבים פנו לעו"ד וסאם מנסור והוא פנה של המבקשת, קיבל ממנה נתונים, ניסח ייפוי כוח, הסביר לה את תוכנו והחתים אותה עליו.

ו. לאחר תקופה קצרה בתה של המבקשת פנתה אל המשיבים וביקשה לבטל את ייפוי הכוח. המשיבים הסכימו ללא היסוס, שכן הוא היווה בשבילם משימה כבדת משקל. ייפוי הכוח בוטל בחלוף 4 חודשים מיום חתימתו.

ז. המבקשת או מי מטעמה הפיצו שקרים והאשמות שווא כלפי המשיבים כאילו מכרו את הנכס לצד ג' או התכוונו לעשות כן.

ח. למעשה המבקשת התחרטה והיא איננה מוצאת דרך לחזור בה מהתחייבותה להקדיש את הנכס.

התנהלות ההליך עד למתן פסק הדין

5. הצדדים הופנו תחילה להליך של מהו"ת ש לא צלח. מועד קדם המשפט נקבע ליום 29/10/14 ואולם הוא נדחה ליום 1/3/15 לפי בקשה מטעם המבקשת, אשר הוגשה על ידי בתה.

6. לדיון שהתקיים ביום 1/3/15 התייצבו המשיב 2 ובא כוח המשיבים. המבקשת או מי מטעמה לא התייצבו. בהיעדר התייצבות התביעה נדחתה והמבקשת חויבה בהוצאות המשיבים בסך של 7,000 ₪.

טענות הבקשה

7. הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה ביום 12/3/15 באמצעות עו"ד יוסי דרור. בבקשה נטען כי המבקשת הגיעה למשרדו של עו"ד דרור ביום 2/3/15, על מנת לשכור את שירותיו לצורך ייצוגה בתביעתה. מבירור שנערך עלה כי יום קודם לכן ניתן פסק דין הדוחה את התביעה.

נטען כי המבקשת הסתמכה על זיכרונה וסברה בטעות כי מועד הדיון נקבע ליום 10/3/15.

עוד נטען בבקשה כי למבקשת סיכויים טובים להצליח בתביעתה. הבקשה חוזרת על טיעוני כתב התביעה ואף מוסיפה עליהם.

8. בתגובה לבקשה נטען כי המבקשת זלזלה בהליך המשפטי והראיה שלא התייצבה לישיבת המהו"ת ואף לא לדיון קדם המשפט. המשיבים סבורים כי המבקשת נפלה קורבן לתחבולות בתה, העומדת מאחורי התביעה, בניסיון להזיק למשיבים ללא כל עילת תביעה או נזק. המשיבים טוענ ים כי היה על הבת לחתום על תצהיר בתמיכה לבקשה.

עוד נטען כי לתביעה אין סיכויים להצליח, בהיעדר כל ראיות לטענות בדבר פרסום לשון הרע.

9. מטעם המבקשת הוגשה תשובה לתגובה, החוזרת בעיקרה על טענות הבקשה.

דיון והכרעה

10. סעיף 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 קובע כך:

"ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה - לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בעניינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם".

11. ההתייחסות להליך ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד נעשית על רקע ההכרה הבסיסית בקיומה של זכות גישה חוקתית של כל אדם לערכאות המשפט ולקיומו של דיון אמיתי, מלא והוגן בבית המשפט בעניינו. האופי החוקתי של זכות זו מקרין על הפרשנות הניתנת להוראות סדר הדין, ומשליך על אמות המידה להפעלת שיקול הדעת השיפוטי. בכלל זה יש לדבר השלכה גם על המבחנים מתי ובאלו נסיבות ראוי לבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד, מבל י שלצד האחר ניתן יומו בבית המשפט.

12. הפסיקה קובעת, כי בבואו לדון בבקשה לביטול פסק דין אשר ניתן בהיעדר התייצבות, נדרש בית המשפט לשקול שני שיקולים עיקריים - מה הייתה הסיבה למחדל ומהם סיכויי ההצלחה של המבקש אם יבוטל פסק הדין.

13. אשר לשיקול הראשון, היינו בדיקת סיבת המחדל, ככל שיתברר שלא מדובר בזלזול מופגן בבית המשפט אלא ברשלנות מסוימת מצד המבקש שהובילה למחדלו, ויש למבקש סיכויי הצלחה סבירים , יקבל בית המשפט את בקשת המבקש וידון במחלוקת לגופה. במקרה שכזה יסתפק בית המשפט בפסיקת הוצאות המשיב כתוצאה ממחדלי המבקש.

14. ככלל השיקול השני הוא המרכזי. יחד עם זאת, אפשר שבית המשפט יגיע למסקנה כי מחדלו של המבקש הוא כה משמעותי, עד שיהיה בו כדי להאפיל על התשובה לשאלה השנייה, שאז ייטה בית המשפט לדחות את הבקשה.

15. התנהלותה של המבקש ת בהליך זה מדגימה לטעמי זלזול בהליך המשפטי, אשר בא לידי ביטוי הן באי התייצבות לישיבת המהו"ת והן באי התייצבות לדיון קדם המשפט. לכך יש להוסיף את הספקות שעולים מכך שכתב התביעה לא נחתם כלל ושאחד ממספרי הטלפון שצוינו בו אינו רלוונטי למבקשת (הדברים לא הוכחשו על ידי המבקשת).

16. באשר לשאלת סיכויי ההצלחה, המבחן הינו מבחן של תביעה אפשרית ולאו דווקא בטוחה. הנטל המוטל על המבקש ת הוא לשכנע שלכאורה יש ל תביעתה סיכוי אם תוכיח אותה, ואין על המבקשת בשלב הבקשה לביטול פסק הדין להוכיח את עניינה באופן מוחלט (ראו ע"א 276/62 פרידמן נ' פרידמן, פ"ד יז 349).

בענייננו המבקשת מעלה טענות עובדתיות שונות, העשויות לבסס תביעה אפשרית. עם זאת, כתב התביעה מעלה טענות כלליות בלבד ביחס ללשון הרע המיוחסת למשיבים ואין בו פירוט של הנזק הנטען.

17. מסקנתי היא שהתנהלותה של המבקש ת מע ידה על זלזול בהליך, המצטרף לספקות באשר לסיכויי התביעה. יחד עם זאת, לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות, סבורני כי יש להעדיף את זכות ה של המבקש ת לנהל את תביעתה ולקבל את יומה בבית המשפט . האיזון יושג באמצעות הטלת הוצאות והפקדת ערובה להבטחת הוצאות המשיבים.

18. לפיכך אני מורה כדלקמן:

א. פסק הדין יבוטל בכפוף לתשלום הוצאות למשיבים על ידי המבקשת בסך של 5,000 ₪ וזאת עד לא יאוחר מיום 20/5/15.

ב. המבקשת תפקיד בנוסף בקופת בית המשפט ערובה להוצאות המשיבים בהליך בסך של 6,000 ₪. אף זאת עד לא יאוחר מיום 20/5/15.

19. למען הסר ספק, ככל שלא ישולמו ההוצאות ותופקד הערובה במועד, לא יבוטל פסק הדין.

20. על המבקשת להגיש הודעת עדכון לבית המשפט בדבר תשלום ההוצאות והפקדת הערובה עד לא יאוחר מיום 25/5/15. ככל שיוברר כי ההוראות בוצעו, ייקבע מועד לדיון קדם משפט.

21. תזכורת פנימית לבית המשפט ליום 28/5/15.

ניתנה היום, י"ד ניסן תשע"ה, 03 אפריל 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

שירותים לנכים קרובים אל אשכולות, כרמיאל, ישראל | ליטוש והברקה קרובים אל הגיבורים, נתיבות, ישראל | בנקים קרובים אל | ציוד משרדי קרובים אל סלומונוביץ 2-18, קרית שמונה, ישראל | לוחות הוראה ותכנון קרובים אל שריג 15-17, כרמיאל, ישראל | דוגמנות קרובים אל עין א נבי, אום אל-פחם, ישראל | ספא קרובים אל 3855, בית שמש, ישראל | מגנטים קרובים אל מואב 30-46, ערד, ישראל | מכבסות קרובים אל 85, בענה, ישראל | הפקות קרובים אל 42, ראשון לציון, ישראל | אלקטרוניקה קרובים אל כלנית 8, קיסריה, ישראל | עופות קרובים אל מאיר נקר 7, תל אביב יפו, ישראל | קולבים קרובים אל יעקוב מרכוס 42, בית שאן, ישראל | משאבות קרובים אל הסביון 39, מגדל העמק, ישראל | העצמה אישית קרובים אל כביש החוף, טירת כרמל, ישראל | חשמל קרובים אל חושן 24, גדרה, ישראל | כרטיסים קרובים אל שבזי 19, קרית מלאכי, ישראל | היפנוזה קרובים אל דרור 37, פרדס חנה כרכור, ישראל | מהנדסי בידוד ואקוסטיקה קרובים אל ד"ר דן ויליאם ג'אוי 5, חדרה, ישראל | מועדוני זמר קרובים אל מפרץ שלמה 11, עכו, ישראל | פיצריה פיצה בנחלה בראשון לציון | טחנת קמח טחנות "ישראליות" בע"מ בתל אביב - יפו | גדרות בית גדר בעוזה | חבלים פ. פישלס בחיפה | טוען רבני עו"ד רוזנבלום ורדית בבית"ר עילית | מצבות "אבן עידן" בנס ציונה | הייטק לייבפרסון ברעננה | מוזיקה סינימה דיסק "תרבותק" ברמלה | בית עלמין חברה קדישא גחש"א הרצליה בהרצליה | פסיכיאטר ד"ר שחר - רטנר שרון בהוד השרון | רנטגן פנורמי מונא בנצרת עילית | סוכנות רכב קנוורט פודן באשדוד | קוסמטיקאיות ומכוני יופי אניטה בר-לב בתל אביב - יפו | הדמיה ממוחשבת דורי אמצעי המחשה לאדריכלות ברמת גן | קיבוצים ומושבים עפרה בעופרה | שיווק ופרסום איהאב חנא שירותי יעוץ בראמה | נרות ללין LALINE במודיעין | שטיחים פרפקט בהרצליה | מעונות יום ומשפחתונים החממה של ורד בנהריה | גלויות וכרטיסי ברכה ברכות מקוריות בתל אביב - יפומחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון עבודות צביעה | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון עוגני קרקע | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון מיכלי הפרדה )שיקוע(, בורות רקב ומפרידי שומן - מפוליאתילן | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות אבן | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון מעליות | מחירון ריצוף בPVC | מחירון יחידות טיפול באוויר מיני מרכזיות מסוג מפוח נחשון מוזנות מים קרים | מחירון כלונסאות בטון בקדיחה יבשה | מחירון מערכות סולריות (דודי שמש) | מחירון יציקת מצע מדה כהכנה לשטיח או פרקט | מחירון טיח פנים, טיח תרמי וטיח לממ"ד | מחירון קערות מטבח | מחירון כיורים | מחירון עוגני קרקע זמניים | מחירון מעליות | מחירון קורות פלדה לעוגנים זמניים | מחירון חלון פתיחה על ציר צד וחלון דו-צירי סב-נטוי )דריי קיפ( | מחירון מסדים/ארונות ואביזרי זיווד | מחירון צמנט | מחירון מנעולים | מחירון תבניות לתקרות מפח מגולוון | מחירון מניעת חדירת דלקים לקרקע ממעצרות בטון | מחירון פרופילי פלדה RSH | מחירון גופים למצע הפרדה בין הקרקע לרצפה ולקורות | מחירון תוספות לתקרות אקוסטיות וקירות גבס | מחירון צנרת מים | מחירון פרופילים לגבס | מחירון תיבות CI | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים בחומרים פולימריים נוזליים | מחירון תריסים | מחירון אביזרים לרכזת ממוענת | מחירון צביעת נגרות אומן | מחירון אביזרי פיזור אוויר | מחירון דרכי נגישות לנכים | מחירון קורות יסודבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים עת"מ 2231-07-11 פייגנבלט ואח&# | בפני כב' השופטת עפרה אטיאס בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 להלן: "הפקוד | בפני כב' הרשמת בכירה עפרה גיא תובעים 1. מרינה לובינסקי נגד נתבעים 1. מרגלית מלול 2. פינטו מערכות | בפני כב' השופט חגי טרסי מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. איגור יודקביץ (עציר) הודעה תיק בוער | בפני כב' השופטת עפרה אטיאס תובעים ג'רייס שומלי נגד נתבעים החלטה התובע טרם הפקיד את חלקו בשכר | לפני כב' השופטת דבורה עטר העוררת מדינת ישראל נגד המשיב ופיק מרעי (עציר) <#1#> נוכחים: ב" | 15 דצמבר 2013 לפני: כב' השופטת רחל בר"ג-הירשברג המבקש 1. יהודה בן דיין ת.ז. XXXXXX820 ע&quo | בפני כב' השופט יעקב בכר המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים מחמוד עריאן <#1#> פרוטוקול עדת תביעה | בפני כב' השופטת מירב קלמפנר נבון מבקשים 1.טל הכהן, ת.ז. XXXXXX686 2.עינב הכהן,. ת.ז XXXXXX117 נג | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 93 / 3018 בפני: כבוד הרשמת א' אפעל-גבאי | לפני כב' השופטת איריס סורוקר תובעת: 1. סופי אלקבג נגד נתבעת: 1. צומת גן הורדים בע"מ הודעה   | החלטה בתיק רע"א 6134/04 בבית המשפט העליון רע"א 6134/04 בפני: כבוד השופט א' גרוניס המבקש: ר | החלטה בתיק בג"ץ 5309/04 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 5309/04 בפני: כבוד השופט מ' חשין ה | בית משפט השלום באשדוד תא"מ 50116-11-10 גרמן נ' קניון לב אשדוד תיק חיצוני: מספר בקשה:9 בפני | בפני כב' הרשמת בכירה איריס ארבל-אסל מבקשים 1. קרן מלכה נגד משיבים 1. עינת כהן הודעה בעניין: בקשה | מספר בקשה:11 מבקשים 1.ליאוני אהרפי 2.ליאוני אהרפי נ ג ד משיבים: עמיגור ניהול נכסים בע"מ החלטה ת | בפני כב' השופט ישראל ויטלסון, שופט בכיר מדינת ישראל ע"י ב"כ עו"ד מבקשת נגד גבריאל | בפני כב' הרשם הבכיר ריאד קודסי התובע אלכסנדר רביב ת.ז XXXXXX542 נגד הנתבעות 1.הדקה ה- 90 בע" | מבקשים 1. יוסף סופר נגד משיבים 1. שלום מעודד 2. צביה מעודד 3. נעים ראובן 4. יעל נעים 5. דוד ציטרון 6 | בפני כב' השופט ירון מינטקביץ המאשימה ועדה מקומית הראל נגד הנאשמים 1. בנימין דרויש 2. אלון דרויש | בפני כב' השופטת גלית ציגלר מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. שאול שי סאסי הודעה לכבוד מזכירות | בית המשפט המחוזי בירושלים עש"א 6085-12-10 קריבוס נ' הלשכה לסיוע משפטי - ירושלים 01 אוגוסט 2 | לפני כבוד השופטת איילת הוך-טל התובעת אלדן תחבורה בע"מ ח.פ. 510454333 נגד הנתבע אמיר איוב ת.ז. X | בפני כב' השופטת לימור ביבי ממן תובעים 1. ליאת אריאל נגד נתבעים 1. יוסף באסה הודעה (ביחס להודעה מ