מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

06 יולי 2014
לפני:
כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש
נציג ציבור (עובדים) מר הרצל גבע
נציג ציבור (מעבידים) מר שמעון קוצ'ינסקי

המבקשות:

ע"י ב"כ עו"ד אליגון ואח'
-
המשיבים:

ע"י ב"כ: עו"ד מסדה ואח'

החלטה

לפנינו בקשת "טל הל יסכה" ו"הל יסכה" (להלן: "החברות") לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן על ידינו ביום 8.6.2014 . כמו כן הוגשה , בקשה של המשיבים למתן צווים לפי סעיף 38 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969 וסעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט.

בפסק הדין נקבע כי על החברות לנהל עם כוח לעובדים משא ומתן קיבוצי בתוך 7 ימים ממתן פסק הדין, כי יבוטלו מכתבי השימוע שנמסרו לעובדים וכי העובדים יושבו לעבודתם לאלתר. כן נקבע כי על החברות לשלם סך של 150,000 ₪ כך ש – 90% מהסכום יחולק באופן שווה בין 42 העובדים המאורגנים ו – 10% מהסכום ישולם לארגון "כוח לעובדים".

ביום 16.6.2014 הגיש כוח לעובדים את הבקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט. ביום 19.6.2014 הגישו החברות את הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין וביום 25.6.2014 הגישו החברות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי.

בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין טענו החברות כי סיכויי הערעור גבוהים. לטענתן, חיוב בפיצויים לדוגמה הוא סעד העומד לביקורתה של ערכאת הערעור ואשר לסעד השבת העובדים לעבודה – מדובר בסעד חריג באופן כללי, ומעבר לכך, לבית הדין אין סמכות להתערב בהחלטות הרב הראשי ולא היה מקום ליתן סעד זה משהמעסיק בענייננו מוגבל על ידי הרבנות הראשית בכל הנוגע להיבטי כשרות.
מעבר לכך טענו החברות, כי מאזן הנוחות נוטה לטובתן שכן ככל שישיבו לעבודה את אותם העובדים שלא אושרו על ידי הרב הראשי, אזי נזקן יהא ביטול הכשרות של המפעל, נזק שאינו ניתן לפיצוי, ויהיה קשה להשיב את המצב לקדמותו. לטענתן, אם לא יעוכב ההליך, הסיכוי שניתן יהא לשקם את החברות הוא נמוך. לעניין הכספים טענו החברות, כי ככל שיתקבל הערעור "הגביה חזרה לא אפשרית".
לבקשתן צירפו החברות תצהיר מטעם מר גביראל מצסה. בתצהירו מסר מר מצסה כי אם תיושם ההוראה בפסק הדין המורה להחזיר לעבודה את העובדים אשר לא אושרו לעבודה כנאמני כשרות על ידי רב העיר אור יהודה, אזי מדובר ב"גזר דין מוות וסגירה למפעל" שכן אם המפעל יחזור להעסיק עובדים אלו, אזי הדבר ייודע לרבנות העיר וזו תסיר את הכשרות למפעל.
בתגובת החברות לבקשה שהגיש ארגון כוח לעובדים לפי פקודת בזיון בית המשפט, טענו החברות כי על מנת לקיים את פסק הדין מבלי לפגוע בכשרות המפעל, הציעו לשבץ את העובדים שלא אושרה העסקתם במפעל, במחלקות השונות במפעל בפס היצור והלוגיסטיקה אולם לטענת החברות, כוח לעובדים והעובדים סירבו להצעה זו. כן טענו החברות כי ניהלו מו"מ עם כוח לעובדים, כפי שנקבע בפסק הדין.

כוח לעובדים ונציגות העובדים הגישו תגובתם וביקשו לדחות את הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. לטענתם, סיכויי הערעור קלושים עד כדי שאינם קיימים. מעבר לכך, טענו כי הבקשה הוגשה ללא כל מסמך התומך בנטען בה, למשל ללא מסמכים המבהירים את מקור החשש להסרת הכשרות ואת האופן שבו יפגע יישום פסק הדין בחברות. כן טען ארגון כוח לעובדים כי הבקשה הוגשה בהיעדר תום לב, באיחור ניכר, ולאחר שהחברות הפרו את הוראות פסק הדין, לא קיימו ולו פגישה אחת במשא ומתן והמשיכו בהעסקת עובדים חלופיים. בכל הנוגע לחיוב הכספי טען ארגון כוח לעובדים כי ככל שיתקבל הערעור, אזי יוכלו החברות לקזז את הסכומים ישירות מתלושי השכר של העובדים.

להלן הכרעתינו:
על פי הפסיקה, ככלל, נקודת המוצא היא כי הגשת ערעור לא תעכב ביצועו של פסק הדין. נטל השכנוע כי קיימת הצדקה לחרוג מכלל זה מוטל על המבקש ונסמך על שני תנאים מצטברים: סיכויי הערעור להתקבל גבוהים ומאזן הנוחות נוטה לטובתו, בין היתר במובן זה כי ביצועו המיידי של פסק הדין יקשה מאד על השבת המצב לקדמותו ועלול לגרום למבקש העיכוב נזק בלתי הפיך, במקרה שיתקבל הערעור (ע"א 8777/08 מריסאת – מריסאת, מיום 8.2.2009). כאשר פסק הדין מטיל חיוב כספי, הנטייה היא שלא לעכב את ביצועו אלא אם כן יוכח שהמבקש לא יוכל לגבות את כספו חזרה אם יזכה בערעור (ע"ע 15929-07-12 דחן בע"מ – PETER EBUKA, מיום 1.8.2012). כן נפסק כי טענה בדבר מצבו הכלכלי של הזוכה וחוסר נכונותו להשיב את אשר שולם לו ככל שהערעור יתקבל, אינה יכולה להיטען בעלמא אלא צריכה להיות מבוססת בראיות.

בכל הנוגע לסיכויי הערעור – מטבע הדברים, מאחר שפסק הדין ניתן על ידינו, הרי שאין בידינו לנקוט דעה בנוגע לסיכויי הערעור.

אשר לטענת החברות כי יקשה עליהן להשיב לידיהן את הכספים שישלמו לעובדים ולארגון כוח לעובדים ככל שיתקבל הערעור בבית הדין הארצי – על פי הפסיקה, טענה בדבר היעדר יכולת כלכלית או קיום קושי ממשי להיפרע מן הזוכה באם יתקבל הערעור, מחייבת הנחת תשתית עובדתית מפורטת ומבוססת, ככל הניתן תוך תמיכתה בתצהיר, ולא ניתן להסתפק בטענות כלליות בעניין זה (ע"ע 4641/06 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ. עזבון המנוח חנא כרכבי ז"ל, מיום 26.7.06; ע"א 9721/07 איסכור שירותי גילוון בע"מ נ. גוזלן, מיום 10.1.08).
בענייננו לא הוגשה מטעם החברות ראיה של ממש אודות מצב כלכלי קשה של העובדים או של ארגון כוח לעובדים ואודות קושי צפוי להיפרע מהם ככל שהערעור יתקבל והטענה בכל הנוגע לכך נטענה באופן כללי וללא כל פירוט.
אשר על כן, הבקשה לעיכוב ביצוע הפיצוי הכספי – נדחית.

בכל הנוגע לבקשה לעיכוב ביצוע שאר רכיבי פסק הדין, הרי שבכל הנוגע להכרעתנו הקובעת כי על הצדדים לקיים משא ומתן קיבוצי , לא שוכנענו כי יש לעכב את הביצוע של החלטה זו. לא הוכח כי יגרם נזק בלתי הפיך אם יחלו הצדדים במשא ומתן קיבוצי עד להכרעת בית הדין הארצי בנדון , במיוחד כאשר החברות עצמן הבהירו במסגרת תגובתן לבקשה לביזיון שהוגשה בתיק, כי הצדדים החלו להידבר ביניהם עוד בטרם חלפו שבעת הימים הנקובים בפסק הדין ואף הגיעו להסכמות (ראו סעיפים 1-3 לתגובת החברות בבקשה לביזיון וכעולה ממכתב מטעם החברות מיום 16.6.2014 שצורף לתגובה זו שממנו עולה כי אף הוחלפו טיוטות בין הצדדים בדבר הסדר דיוני). גם מתשובת ארגון כוח לעובדים מיום 26.6.2014 לבקשה לעיכוב ביצוע עולה כי יום קודם לכן, ביום 25.6.2014 שלח ב"כ המעסיקים הזמנה לפגישה בין הצדדים.

יתרה מזאת, הדיון בבית הדין הארצי נקבע לחודש 10/2014 והחברות לא הרימו את הנטל הנדרש להוכחת הנזק הבלתי הפיך שיגרם להן בניהול משא ומתן לכל הפחות עד למועד הדיון הקבוע בבית הדין הארצי. נוסיף כי החברות לא הצביעו על טעמים המצדיקים את עיכוב ביצוע פסק הדין מעבר לטענה כללית בנוגע לפגיעה כלכלית ותדמיתית. לטעמנו, לא ייגרם לחברות נזק כלשהו אם תפעלנה על פי הוראות פסק הדין ותקיים משא ומתן עם העובדים תוך ניסיון להגיע להסכמות ש אולי אף יקדמו את המשך הדיון בערעור.

בכל הנוגע לבקשה לעיכוב הכרעתינו בנוגע להשבת העובדים לעבודתם –

יצוין כי הצדדים לא עשו הבחנה ברורה בבקשותיהם בין החלטנו בסעיפים 67 -71 לפסק הדין שבה הורנו על השבתם לעבודה של שלושת העובדים, אהרון פורוש, ישעיהו גלוברמן וזלמן וישצקי (להלן: "שלושת העובדים"), לבין החלטנו בסעיפים 74-80 לפסק הדין שבה הורנו על השבתם לעבודה של שבעת העובדים הנוספים (להלן: "שבעת העובדים") אולם למען הסדר הטוב, יש להבחין בין שתי "קבוצות" העובדים.

בכל הנוגע לשלושת העובדים, אין כל רלוונטיות לעמדת הרב הראשי בכל הנוגע להפסקת העסקתם. לפיכך טענת החברות בנוגע לנזק בלתי הפיך בשל חשש לאבדן כשרות המפעל איננה רלוונטית לעובדים אלו.
לפיכך, הבקשה לעיכוב ביצוע הכרעתנו להשיבם לעבודה נדחית.

למעלה מן הצורך נציין, כי עולה, בין השורות, כי שלושת עובדים אלו אכן הוחזרו לעבודה. כך עולה מסעיפים 5 ו-6 לתגובת החברות מיום 29.6.2014, לבקשה בעניין בזיון שבה נכתב כי "בהתאם לאמור עולה כי כל העובדים אשר אושרו ע"י רב העיר משובצים לעבודה באופן סדיר.. ואולם בהתייחס לאותם העובדים אשר לא אושרו ע"י רב העיר..". מעבר לכך, בפתח בקשת כוח לעובדים בעניין בזיון, פירטו כוח לעובדים את עיקרי מחדלי החברות שמהווים את הבזיון, ובסעיף 4 התייחסו לאי השבת העובדים לעבודה וכך כתבו:
"עוד קבע בית הדין הנכבד, כי יש להשיב את העובדים המושעים לעבודתם לאלתר, בתנאי שכר זהים לאלו שעבדו בהם בעבר (ר' לעניין זה עמו' 36 ש. 16-17 לפסק הדין)." לבקשה זו של כוח לעובדים אף צורף מכתב הנושא תאריך מיום 11.6.2014 שהופנה אל ב"כ החברות שבו בסעיף 1 ישנה התייחסות לאי שיבוץ העובדים לעבודה ונכתב:
"וטרם שיבצו לעבודה את העובדים המושעים (ר' לעניין זה עמ' 36 לפסק הדין, ש. 16-17)."

עמוד 36 לפסק הדין, שורות 16-17 (סעיף 80 לפסק הדין) שאליו מתייחס כוח לעובדים דן אך ורק בשבעת עובדים ולא בשלושת העובדים שאליהם ישנה התייחסות בסעיפים 67-71 לפסק הדין.
גם בבקשה שהגישו החברות לעיכוב ביצוע פסק הדין, עולה כי בקשתם לעיכוב ביצוע ההחלטה בדבר השבת העובדים לעבודתם מתייחסת אך ורק לעובדים שלגביהם נטען כי לא אושרו על ידי הרב הראשי, מה שעלול להזיק לטענתן, לכשרות המפעל (ראו סעיפים 127,138 לבקשה לעיכוב ביצוע).

בכל הנוגע לעיכוב הכרעתינו בנוגע להשבת 7 העובדים המפורטת כאמור בסעיפים 74-80 לפסק הדין – ראשית נציין כי הכרעתנו לא ביטלה את החלטת כב' הרב אלא התייחסה לפגמים שחלו בהוצאת מכתבי השימוע שכפועל יוצא מהם בוטלו מכתבי השימוע ובשל כך קבענו שהעובדים יחזרו לעבודה, כל עוד לא יתוקנו הפגמים אותם ציינו במסגרת פסק הדין (ראו סעיפים 74-80 לפסק הדין).

עם זאת, בכדי לאזן בין טענות החברות בדבר נזק אפשרי בהמשך העסקתם עובדים אלו בתפקיד אותו ביצעו נוכח עמדת הרבנות הראשית, אל מול נזקם של העובדים בנוגע לאי השבתם לעבודה, הרי שאנו מעכבים את ביצוע הכרעתנו בכל הנוגע להשבת עובדים אלו לעבודה וזאת בתנאי שהחברות יציעו לעובדים אלו הצעות עבודה חלופיות, באופן שתנאי השכר שלהם לא יפגעו וזאת עד להכרעת בית הדין הארצי.

אשר על כן הבקשה לעיכוב ביצוע נדחית באופן חלקי, בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

נוכח החלטה זו והנספח שצורף לתגובת החברות בתגובה לבקשת הביזיון, יודיע המשיבים, עד ליום 8.7.14 , האם הם עומד ים בשלב זה, על בקשת ם לבזיון לפי סעיף 38 לחוק בית הדין לעבודה.

לעיוני ליום 8.7.14.

נציג ציבור עובדים, מר הרצל גבע

אסנת רובוביץ - ברכש, שופטת

נציג ציבור מעבידים, מר שמעון קוצ'ינסקי

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ד, (06 יולי 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

פיתוח מערכות מידע קרובים אל טיילת בר כוכבא, אשקלון, ישראל | אינסטלטורים קרובים אל 444, ראש העין, ישראל | מהנדסי קרקע וביסוס קרובים אל צה"ל, חדרה, ישראל | חזנים ומורים לבר מצווה קרובים אל ז'בוטינסקי 2, ראשון לציון, ישראל | וידאו קרובים אל יערה 62, יבנה, ישראל | ביוטכנולוגיה קרובים אל רביבים 19, ראש העין, ישראל | אחזקה קרובים אל יוסף שפרינצק 289, קרית שמונה, ישראל | הריון ולידה קרובים אל רחבת הלח"י 1034, דימונה, ישראל | וסתי לחץ קרובים אל הלילך 9, חיפה, ישראל | שירותים לנכים קרובים אל מחזיקי הדת 44, בית שמש, ישראל | מכונות חישוב קרובים אל 412, רחובות, ישראל | הכנה לגיוס קרובים אל שדרות העצמאות, ישראל | מצבות קרובים אל נחום וילבוש, חיפה, ישראל | ציוד משרדי קרובים אל התות 14-16, חדרה, ישראל | מיחזור מתכות קרובים אל עוקף קריות, קרית אתא, ישראל | עמותות וארגונים קרובים אל שאר ישוב, שדרות, ישראל | ספא קרובים אל ברקת 3, צפת, ישראל | צורפים קרובים אל השומרון 12, מגדל העמק, ישראל | אבטחה קרובים אל שדרות הברזל 11-17, קרית גת, ישראל | כרטיסי אשראי קרובים אל ואדי אל חאג', נצרת, ישראל | כלי עבודה טכנו יורם בע"מ בתל אביב - יפו | מיכון חקלאי חיים עטייה ובניו בע"מ בעזריה | תרגום כספי שרותי תרגום ברמות השבים | ילדים הנגריה של סבא יוסי בעין גב | חונכות לבני נוער צהלה דרום באשדוד | טפטים ענק הוילונות ברמת ישי | מאפיה עוגתא בשפיים | מיסבים יו.אר.בי שיווק מיסבים בע"מ בנתניה | עמילי מכס אחים ביבאס בע"מ באשדוד | המרת מטבע המרכז לזהב ברמת גן | נעליים נעלי נטע-לי בחיפה | קיבוצים ומושבים גניגר בגניגר | תכשיטים ג'ונאם בגבעת ניל"י | גילוי וכיבוי אש אמינות מוקד ארצי (1978) בע"מ באשקלון | מספרות ועיצוב שיער לה-בוהם רחל בפתח תקוה | ריקוד שמעון שוכר בהעוגן | היפנוזה האגודה הישראלית להיפנוזה ברמת גן | מזכירות שרית פריג בתל עדשים | זכוכית יוסף נור אומנות הזכוכית באופקים | כספות ר.א.מ כספות בע"מ באודיםמחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון עבודות עפר | מחירון פנלים מבודדים | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון עבודות איטום | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון פיתוח נופי | מחירון עבודות בטון יצוק באתר | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון טיפול בגז ראדון | מחירון רצפות מאריחי פלדה | מחירון מסגרות חרש | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון זכוכית רפלקטיבית | מחירון צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה | מחירון תאי בקרה "בזק" | מחירון בלוקי פוליביד לקירו | מחירון סורגי פלדה, תושבות למזגן ורשתות להרחקת יונים | מחירון צביעת פרופילי פלדה ואלומיניום | מחירון שערים מאלומיניום | מחירון קורות פלדה לעוגנים זמניים | מחירון בלוקי אינטרבלוק | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון בלוקי איטונג | מחירון אריחי טרצו לריצוף וחיפוי | מחירון ריהוט משרדי | מחירון חיפוי קירות ותקרות באלומיניום | מחירון תוספות למחירי קירות אבן מורכבים | מחירון קירות שיגומים | מחירון אביזרי גימור ללוחות גליים | מחירון כבלי טלפון | מחירון לוחות פחי פלדה | מחירון מתקני כושר חיצוניים | מחירון אגרגרטים (בשער המפעל) | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון צנרת חשמל פלסטית | מחירון חומרי מסגרות ופחחות | מחירון ה ע ר ה: ראה פירוט הסעיפים בפרק 01 בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 38864-08-11 ראד טלאב נ' עירית חדרה ואח' תיק חיצוני: מ | בית משפט השלום בהרצליה תא"מ 35890-01-10 16 אוקטובר 2011 לכבוד: מילים שרותי כתיבה ותרגום בע" | בפני כב' השופטת כרמלה האפט התובעים 1.אלעד תנעמי 2.אילנית תנעמי נגד הנתבעת א.פ.י. נתיב פיתוח בע&q | בית משפט לתביעות קטנות בחדרה ת"ק 22537-03-11 חזנוב נ' שלמה סיקסט השכרת רכב בע"מ ואח | בפני כב' השופט רון סוקול בעניין האוניה VENUS בכינוס נכסים המבקשים BOGDANOV METODI PETKOV ועוד 33 | בית משפט השלום בכפר סבא ביושבו בבית משפט השלום בפתח תקווה מ"ת 31494-03-11 מדינת ישראל נ' מס | תובעת פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ נגד נתבעים 1.עמר נאסר 2.בושקאר הובלות בע"מ פסק דין הצדדים הס | בפני המגשרת עו"ד נעמה פינטו תובעים 1. וסאם נעאמנה נגד נתבעים 1. מיכה ממן 2. ליאת ממן הודעה הנכם | בפני כב' השופטת רות לבהר-שרון מערערים 1. אמיר גנס נגד משיבים 1. ארז )אליעזר( ניניו 2. מאד- צ' | בית משפט השלום בירושלים ת"א 14148-08 ליברמן נ' "אגד" אגודה שיתופית לתחבורה בישראל | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים 29 פברואר, 2012 עת"מ 4619-02-1 | בפני כב' השופטת דינה כהן,ס.נשיא מאשימה: 1. מדינת ישראל נגד נאשם: 2. יניב ג'נח החלטה משהוסדר | בית משפט השלום בעכו מ"י 37318-09-11 משטרת ישראל תחנת עכו נ' תורי 19 ספטמבר 2011 בפני כב' | העותר: חיים אדרי נגד המשיבים: 1.משטרת ישראל - מדינת ישראל 2.מפכ"ל המשטרה. 3.ראש אמ"ש משטרת | בבית המשפט העליון בה"נ 8673/99 - א' בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון המבקש: גריגורי גדייב נגד המשיבים: | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע דמ"ש 4661-07-11 מולוקנובה נ' מליבו סנטר 04 ספטמבר 2011 בפני כ | בית משפט השלום בחדרה ת"א 23275-12-10 אליעזר ואח' נ' בן לולו ואח' תיק חיצוני: בפני כ | בפני כב' השופט ארנון דראל מבקשים 1. מכללת אמונה נגד משיבים 1. עיריית ירושלים החזרת תיק משפטי מצ& | בית משפט השלום ברמלה תא"ק 15841-02-10 לוי נ' שלומית תיק חיצוני: 13 דצמבר 2011 בפני כב' | בית דין אזורי לעבודה בבאר שבע דמ"ש 48283-05-12 דוד נ' טללי הנגב בע"מ ו/או שירי ויצמןש& | בפני כב' השופט אבישי זבולון תובעים 1.בנימין מושייב 2.רחל מושייב נגד נתבע במבינו שלי החלטה בשל אי | בית משפט השלום בחדרה תא"מ 55586-05-11 אגבאריה נ' ג'בארין תיק חיצוני: בפני כב' השופט | בפני ד"ר אברהם אברהם, נשיא המערערת מארי ורור נגד המשיבים 1.מוחמד עבד אלמועטי סעדי 2.זאהי גרייב