מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

06 יולי 2014
לפני:
כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש
נציג ציבור (עובדים) מר הרצל גבע
נציג ציבור (מעבידים) מר שמעון קוצ'ינסקי

המבקשות:

ע"י ב"כ עו"ד אליגון ואח'
-
המשיבים:

ע"י ב"כ: עו"ד מסדה ואח'

החלטה

לפנינו בקשת "טל הל יסכה" ו"הל יסכה" (להלן: "החברות") לעיכוב ביצוע פסק הדין שניתן על ידינו ביום 8.6.2014 . כמו כן הוגשה , בקשה של המשיבים למתן צווים לפי סעיף 38 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט - 1969 וסעיף 6 לפקודת בזיון בית המשפט.

בפסק הדין נקבע כי על החברות לנהל עם כוח לעובדים משא ומתן קיבוצי בתוך 7 ימים ממתן פסק הדין, כי יבוטלו מכתבי השימוע שנמסרו לעובדים וכי העובדים יושבו לעבודתם לאלתר. כן נקבע כי על החברות לשלם סך של 150,000 ₪ כך ש – 90% מהסכום יחולק באופן שווה בין 42 העובדים המאורגנים ו – 10% מהסכום ישולם לארגון "כוח לעובדים".

ביום 16.6.2014 הגיש כוח לעובדים את הבקשה לפי פקודת בזיון בית המשפט. ביום 19.6.2014 הגישו החברות את הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין וביום 25.6.2014 הגישו החברות ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי.

בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין טענו החברות כי סיכויי הערעור גבוהים. לטענתן, חיוב בפיצויים לדוגמה הוא סעד העומד לביקורתה של ערכאת הערעור ואשר לסעד השבת העובדים לעבודה – מדובר בסעד חריג באופן כללי, ומעבר לכך, לבית הדין אין סמכות להתערב בהחלטות הרב הראשי ולא היה מקום ליתן סעד זה משהמעסיק בענייננו מוגבל על ידי הרבנות הראשית בכל הנוגע להיבטי כשרות.
מעבר לכך טענו החברות, כי מאזן הנוחות נוטה לטובתן שכן ככל שישיבו לעבודה את אותם העובדים שלא אושרו על ידי הרב הראשי, אזי נזקן יהא ביטול הכשרות של המפעל, נזק שאינו ניתן לפיצוי, ויהיה קשה להשיב את המצב לקדמותו. לטענתן, אם לא יעוכב ההליך, הסיכוי שניתן יהא לשקם את החברות הוא נמוך. לעניין הכספים טענו החברות, כי ככל שיתקבל הערעור "הגביה חזרה לא אפשרית".
לבקשתן צירפו החברות תצהיר מטעם מר גביראל מצסה. בתצהירו מסר מר מצסה כי אם תיושם ההוראה בפסק הדין המורה להחזיר לעבודה את העובדים אשר לא אושרו לעבודה כנאמני כשרות על ידי רב העיר אור יהודה, אזי מדובר ב"גזר דין מוות וסגירה למפעל" שכן אם המפעל יחזור להעסיק עובדים אלו, אזי הדבר ייודע לרבנות העיר וזו תסיר את הכשרות למפעל.
בתגובת החברות לבקשה שהגיש ארגון כוח לעובדים לפי פקודת בזיון בית המשפט, טענו החברות כי על מנת לקיים את פסק הדין מבלי לפגוע בכשרות המפעל, הציעו לשבץ את העובדים שלא אושרה העסקתם במפעל, במחלקות השונות במפעל בפס היצור והלוגיסטיקה אולם לטענת החברות, כוח לעובדים והעובדים סירבו להצעה זו. כן טענו החברות כי ניהלו מו"מ עם כוח לעובדים, כפי שנקבע בפסק הדין.

כוח לעובדים ונציגות העובדים הגישו תגובתם וביקשו לדחות את הבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. לטענתם, סיכויי הערעור קלושים עד כדי שאינם קיימים. מעבר לכך, טענו כי הבקשה הוגשה ללא כל מסמך התומך בנטען בה, למשל ללא מסמכים המבהירים את מקור החשש להסרת הכשרות ואת האופן שבו יפגע יישום פסק הדין בחברות. כן טען ארגון כוח לעובדים כי הבקשה הוגשה בהיעדר תום לב, באיחור ניכר, ולאחר שהחברות הפרו את הוראות פסק הדין, לא קיימו ולו פגישה אחת במשא ומתן והמשיכו בהעסקת עובדים חלופיים. בכל הנוגע לחיוב הכספי טען ארגון כוח לעובדים כי ככל שיתקבל הערעור, אזי יוכלו החברות לקזז את הסכומים ישירות מתלושי השכר של העובדים.

להלן הכרעתינו:
על פי הפסיקה, ככלל, נקודת המוצא היא כי הגשת ערעור לא תעכב ביצועו של פסק הדין. נטל השכנוע כי קיימת הצדקה לחרוג מכלל זה מוטל על המבקש ונסמך על שני תנאים מצטברים: סיכויי הערעור להתקבל גבוהים ומאזן הנוחות נוטה לטובתו, בין היתר במובן זה כי ביצועו המיידי של פסק הדין יקשה מאד על השבת המצב לקדמותו ועלול לגרום למבקש העיכוב נזק בלתי הפיך, במקרה שיתקבל הערעור (ע"א 8777/08 מריסאת – מריסאת, מיום 8.2.2009). כאשר פסק הדין מטיל חיוב כספי, הנטייה היא שלא לעכב את ביצועו אלא אם כן יוכח שהמבקש לא יוכל לגבות את כספו חזרה אם יזכה בערעור (ע"ע 15929-07-12 דחן בע"מ – PETER EBUKA, מיום 1.8.2012). כן נפסק כי טענה בדבר מצבו הכלכלי של הזוכה וחוסר נכונותו להשיב את אשר שולם לו ככל שהערעור יתקבל, אינה יכולה להיטען בעלמא אלא צריכה להיות מבוססת בראיות.

בכל הנוגע לסיכויי הערעור – מטבע הדברים, מאחר שפסק הדין ניתן על ידינו, הרי שאין בידינו לנקוט דעה בנוגע לסיכויי הערעור.

אשר לטענת החברות כי יקשה עליהן להשיב לידיהן את הכספים שישלמו לעובדים ולארגון כוח לעובדים ככל שיתקבל הערעור בבית הדין הארצי – על פי הפסיקה, טענה בדבר היעדר יכולת כלכלית או קיום קושי ממשי להיפרע מן הזוכה באם יתקבל הערעור, מחייבת הנחת תשתית עובדתית מפורטת ומבוססת, ככל הניתן תוך תמיכתה בתצהיר, ולא ניתן להסתפק בטענות כלליות בעניין זה (ע"ע 4641/06 מנורה חברה לביטוח בע"מ נ. עזבון המנוח חנא כרכבי ז"ל, מיום 26.7.06; ע"א 9721/07 איסכור שירותי גילוון בע"מ נ. גוזלן, מיום 10.1.08).
בענייננו לא הוגשה מטעם החברות ראיה של ממש אודות מצב כלכלי קשה של העובדים או של ארגון כוח לעובדים ואודות קושי צפוי להיפרע מהם ככל שהערעור יתקבל והטענה בכל הנוגע לכך נטענה באופן כללי וללא כל פירוט.
אשר על כן, הבקשה לעיכוב ביצוע הפיצוי הכספי – נדחית.

בכל הנוגע לבקשה לעיכוב ביצוע שאר רכיבי פסק הדין, הרי שבכל הנוגע להכרעתנו הקובעת כי על הצדדים לקיים משא ומתן קיבוצי , לא שוכנענו כי יש לעכב את הביצוע של החלטה זו. לא הוכח כי יגרם נזק בלתי הפיך אם יחלו הצדדים במשא ומתן קיבוצי עד להכרעת בית הדין הארצי בנדון , במיוחד כאשר החברות עצמן הבהירו במסגרת תגובתן לבקשה לביזיון שהוגשה בתיק, כי הצדדים החלו להידבר ביניהם עוד בטרם חלפו שבעת הימים הנקובים בפסק הדין ואף הגיעו להסכמות (ראו סעיפים 1-3 לתגובת החברות בבקשה לביזיון וכעולה ממכתב מטעם החברות מיום 16.6.2014 שצורף לתגובה זו שממנו עולה כי אף הוחלפו טיוטות בין הצדדים בדבר הסדר דיוני). גם מתשובת ארגון כוח לעובדים מיום 26.6.2014 לבקשה לעיכוב ביצוע עולה כי יום קודם לכן, ביום 25.6.2014 שלח ב"כ המעסיקים הזמנה לפגישה בין הצדדים.

יתרה מזאת, הדיון בבית הדין הארצי נקבע לחודש 10/2014 והחברות לא הרימו את הנטל הנדרש להוכחת הנזק הבלתי הפיך שיגרם להן בניהול משא ומתן לכל הפחות עד למועד הדיון הקבוע בבית הדין הארצי. נוסיף כי החברות לא הצביעו על טעמים המצדיקים את עיכוב ביצוע פסק הדין מעבר לטענה כללית בנוגע לפגיעה כלכלית ותדמיתית. לטעמנו, לא ייגרם לחברות נזק כלשהו אם תפעלנה על פי הוראות פסק הדין ותקיים משא ומתן עם העובדים תוך ניסיון להגיע להסכמות ש אולי אף יקדמו את המשך הדיון בערעור.

בכל הנוגע לבקשה לעיכוב הכרעתינו בנוגע להשבת העובדים לעבודתם –

יצוין כי הצדדים לא עשו הבחנה ברורה בבקשותיהם בין החלטנו בסעיפים 67 -71 לפסק הדין שבה הורנו על השבתם לעבודה של שלושת העובדים, אהרון פורוש, ישעיהו גלוברמן וזלמן וישצקי (להלן: "שלושת העובדים"), לבין החלטנו בסעיפים 74-80 לפסק הדין שבה הורנו על השבתם לעבודה של שבעת העובדים הנוספים (להלן: "שבעת העובדים") אולם למען הסדר הטוב, יש להבחין בין שתי "קבוצות" העובדים.

בכל הנוגע לשלושת העובדים, אין כל רלוונטיות לעמדת הרב הראשי בכל הנוגע להפסקת העסקתם. לפיכך טענת החברות בנוגע לנזק בלתי הפיך בשל חשש לאבדן כשרות המפעל איננה רלוונטית לעובדים אלו.
לפיכך, הבקשה לעיכוב ביצוע הכרעתנו להשיבם לעבודה נדחית.

למעלה מן הצורך נציין, כי עולה, בין השורות, כי שלושת עובדים אלו אכן הוחזרו לעבודה. כך עולה מסעיפים 5 ו-6 לתגובת החברות מיום 29.6.2014, לבקשה בעניין בזיון שבה נכתב כי "בהתאם לאמור עולה כי כל העובדים אשר אושרו ע"י רב העיר משובצים לעבודה באופן סדיר.. ואולם בהתייחס לאותם העובדים אשר לא אושרו ע"י רב העיר..". מעבר לכך, בפתח בקשת כוח לעובדים בעניין בזיון, פירטו כוח לעובדים את עיקרי מחדלי החברות שמהווים את הבזיון, ובסעיף 4 התייחסו לאי השבת העובדים לעבודה וכך כתבו:
"עוד קבע בית הדין הנכבד, כי יש להשיב את העובדים המושעים לעבודתם לאלתר, בתנאי שכר זהים לאלו שעבדו בהם בעבר (ר' לעניין זה עמו' 36 ש. 16-17 לפסק הדין)." לבקשה זו של כוח לעובדים אף צורף מכתב הנושא תאריך מיום 11.6.2014 שהופנה אל ב"כ החברות שבו בסעיף 1 ישנה התייחסות לאי שיבוץ העובדים לעבודה ונכתב:
"וטרם שיבצו לעבודה את העובדים המושעים (ר' לעניין זה עמ' 36 לפסק הדין, ש. 16-17)."

עמוד 36 לפסק הדין, שורות 16-17 (סעיף 80 לפסק הדין) שאליו מתייחס כוח לעובדים דן אך ורק בשבעת עובדים ולא בשלושת העובדים שאליהם ישנה התייחסות בסעיפים 67-71 לפסק הדין.
גם בבקשה שהגישו החברות לעיכוב ביצוע פסק הדין, עולה כי בקשתם לעיכוב ביצוע ההחלטה בדבר השבת העובדים לעבודתם מתייחסת אך ורק לעובדים שלגביהם נטען כי לא אושרו על ידי הרב הראשי, מה שעלול להזיק לטענתן, לכשרות המפעל (ראו סעיפים 127,138 לבקשה לעיכוב ביצוע).

בכל הנוגע לעיכוב הכרעתינו בנוגע להשבת 7 העובדים המפורטת כאמור בסעיפים 74-80 לפסק הדין – ראשית נציין כי הכרעתנו לא ביטלה את החלטת כב' הרב אלא התייחסה לפגמים שחלו בהוצאת מכתבי השימוע שכפועל יוצא מהם בוטלו מכתבי השימוע ובשל כך קבענו שהעובדים יחזרו לעבודה, כל עוד לא יתוקנו הפגמים אותם ציינו במסגרת פסק הדין (ראו סעיפים 74-80 לפסק הדין).

עם זאת, בכדי לאזן בין טענות החברות בדבר נזק אפשרי בהמשך העסקתם עובדים אלו בתפקיד אותו ביצעו נוכח עמדת הרבנות הראשית, אל מול נזקם של העובדים בנוגע לאי השבתם לעבודה, הרי שאנו מעכבים את ביצוע הכרעתנו בכל הנוגע להשבת עובדים אלו לעבודה וזאת בתנאי שהחברות יציעו לעובדים אלו הצעות עבודה חלופיות, באופן שתנאי השכר שלהם לא יפגעו וזאת עד להכרעת בית הדין הארצי.

אשר על כן הבקשה לעיכוב ביצוע נדחית באופן חלקי, בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

נוכח החלטה זו והנספח שצורף לתגובת החברות בתגובה לבקשת הביזיון, יודיע המשיבים, עד ליום 8.7.14 , האם הם עומד ים בשלב זה, על בקשת ם לבזיון לפי סעיף 38 לחוק בית הדין לעבודה.

לעיוני ליום 8.7.14.

נציג ציבור עובדים, מר הרצל גבע

אסנת רובוביץ - ברכש, שופטת

נציג ציבור מעבידים, מר שמעון קוצ'ינסקי

ניתנה היום, ח' תמוז תשע"ד, (06 יולי 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

מעבדות סלולר קרובים אל דרך חטיבה 8, Ben-Gurion Airport, ישראל | בתי משפט קרובים אל 531, הוד השרון, ישראל | אימוץ ילדים קרובים אל | מודדים קרובים אל הארבעה 17, תל אביב יפו, ישראל | שיפוצים קרובים אל | עבודות עפר קרובים אל | הייטק קרובים אל חטיבה תשע, עפולה, ישראל | חילוץ והצלה קרובים אל רבי עקיבא 58, הרצליה, ישראל | זיווד אלקטרוני קרובים אל בן עמי, עכו, ישראל | מזרקות קרובים אל שונית 4, חיפה, ישראל | מערכות ארגוניות קרובים אל אבן זידון, אום אל-פחם, ישראל | דיו ומדפסות קרובים אל שדרות מנחם בגין, אשקלון, ישראל | צורפים קרובים אל יד המעביר 28, תל אביב יפו, ישראל | השקעות קרובים אל שדרות משה סנה, אשדוד, ישראל | דלתות קרובים אל 25, ישראל | מתכות קרובים אל 65, חדרה, ישראל | שטיחים קרובים אל הר מצדה, נצרת עילית, ישראל | עורכי דין קרובים אל | קאנטרי קלאב קרובים אל ברק 35, תל אביב יפו, ישראל | עיבוד נתונים קרובים אל תל חי 277, קרית שמונה, ישראל | אלומיניום קאלמא ווי תעשית שיווק אלומיניום ופרזול בע"מ בחולון | פאב-באר ג'ורג'י בתל אביב - יפו | עיבוד נתונים אי.בי.וור בחולון | הובלות הובלות המושבניק ברמת גן | פוליגרף גל-אור מכון פוליגרף ממוחשב בבאר שבע | מעבדת סלולר איי ביי - i buy בתל אביב - יפו | השכרת רכב ש. ישראל השכרת משאיות קרור בעפולה | שף שף פרטי n&m בראשון לציון | מורשי טאבו תכלית - רישום בתים משותפים באשדוד | כבלי וחוטי חשמל אר.אס.טק אלקטרוניקס בע"מ בתל אביב - יפו | סקרים כישורים בפתח תקוה | חזן ומורה לבר מצווה אבריאל בן דור בבת ים | ציוד לימי הולדת פארטי בג ברמת גן | ניהול פרויקטים ABC123 בקרית טבעון | מכונות אוטומטיות בן ארי אוטומטים בראשון לציון | פיתוח וייעוץ ארגוני יריב אליאב - הדרכה וחוויה במודיעין | יציקה אברהם יציקות ברמת גן | זואותרפיה טף חי נלי ואבי בפרדס חנה-כרכור | מכשירי מדידה אופיר בירושלים | ניהול הבנייה ת.ע.מ באום אל-פחםמחירון עבודות טיח | מחירון אגרגרט מחצבה | מחירון סידורי נגישות לאנשים עם מוגבלות | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון מסגרות - גדרות, שערים, סורגים, מעקות ושונות | מחירון צנרת נחושת ואביזריה | מחירון עבודות טיח | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון הריסות ופירוקים | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון גידור | מחירון נגרות חרש וסיכוך | מחירון משטחי בטון | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון שונות | מחירון כיורים וקערות | מחירון גופי חימום | מחירון צנרת חשמל פלסט | מחירון צינורות | מחירון יחידות עיבוי מקוררות אוויר | מחירון אשפתונים | מחירון תקרות אלומיניום ופח מגולוון | מחירון סיד | מחירון גדרות מתכת | מחירון איטום מחיצות בחדרים רטובים | מחירון מגוף טריז רחב לביוב | מחירון אביזרים למים וביוב | מחירון מניעת חדירת גז ראדון למבנה, מחומרי בניה | מחירון מחיצות, חיפויים, תקרות מלוחות צמנט וקירות חוץ קלים | מחירון יציקות ביניים | מחירון ציפוי קירות פנים בלוחות P.V.C | מחירון מקלחות | מחירון כניסות וויטרינות | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון כבלים | מחירון בניה בבלוקי בטון | מחירון מקרר מים | מחירון ברזים וסוללות | מחירון חומרי מסגרות ופחחות | מחירון איטום רצפות במערכת ביטומנית במריחות חמות | מחירון דייס (גראוט) | מחירון מערכות אוורור וסינון אוויר למרחבים מוגנים ולמקלטים מוסדיים | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון עיבוד פתחים בקירות אבן מורכביםבבית המשפט העליון רע"פ 6863/97 בפני: כבוד הנשיא א' ברק המבקש: חרבי קטאוי נגד המשיבה: מדינת ישרא | בית משפט השלום בהרצליה תא"מ 2665-10-10 גדעון רוזנר נ' קלטיאן מספר בקשה:9 בפני כב' השופט | בבית המשפט העליון בירושלים בש"פ 7617/98 בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן העורר: אנטולי פישביין | בפני כב' השופטת אושרי פרוסט-פרנקל תובעים אלקטרה בע"מ נגד נתבעים מועצה מקומית גדרה החלטה דיו | החלטה בתיק בש"פ 10681/08 בבית המשפט העליון בש"פ 10681/08 - ב' בפני: כבוד השופט א' רובינשטי | החלטה בתיק ע"א 4352/04 בבית המשפט העליון ע"א 4352/04 ע"א 4352/04 ע"א 4553/04 בפנ | בפני כב' הסגן נשיאה אורן שוורץ מבקשים 1. אלי לוטן נגד משיבים 1. גילי טל 2. אריאל יהודה טל 3. כלל | בפני כב' השופטת אנה שניידר התובע מחמוד עבדאלרחים נגד הנתבעת קוואסמי חנאן פסק דין הרקע והשתלשלות | בפני כב' השופט משה אלטר, סגן נשיא המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם משיח יזראילוב <#2#> נוכחים: ב | מספר בקשה:1 לפני כב' השופט הבכיר שכיב סרחאן התובעת אזואלי שואנה סיסיליה ע"י ב"כ עוה&q | בקשה מס' 1 בפני כבוד השופטת מיכל רובינשטיין – סגנית נשיא מבקשים 1. אידאו בפארק (2009) בע"מ | בפני כב' השופטת לימור ביבי ממן תובעת אלה רוזנר נגד נתבעים הכשרת הישוב החזקות בטוח בע"מ החלט | בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב - יפו תת"ע 6992-02-11 מדינת ישראל נ' ספיר 07 ספטמבר 2011 בפ | לפני כב' השופט ערן נווה מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 12 ינוא | בפני כב' השופט נאסר ג'השאן תובעים 1.יצחק בלדב 2.ברוריה בלדב (בן לאדיב) נגד נתבעים 1.טובה כהן | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 25068-12-10 ג.מ.ס.י. גלובל מייל סנטר ישראל בע"מ נ' עינ | לכבוד לשכת הוצל"פ קריות דרך עכו 194, קריית ביאליק, 27232 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו | בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם איטקין ליב <#1#> נוכחים: ב" | בית דין אזורי לעבודה בירושלים ס"ע 38260-02-11 סועאד נ' אלמקיס ואח' בפניכב' השופט אי | לפני כבוד ה שופטת ג'ני טנוס המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם מוחמד טחאינה <#2#> נוכחים: ב"כ | מאשימה 1. מדינת ישראל נגד נאשמים 1. בנגורה אבו בקר 2. דניאל אבבה הודעה על פי החלטת כב' השופט א&# | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 1828/98 - ב' ע"א 1831/98 בפני: כבוד | לפני כב' השופטת עדנה יוסף-קוזין תובעים 1. ש.ה.ב. שווק הובלות בע"מ נגד נתבעים 1. סופרבוס בע& | בית משפט השלום בנצרת ת"א 15595-03-10 אבו רג'ב נ' אינפיניטי אלומניום בע"מ תיק חיצונ