מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

26 יוני 2014
לפני:
כב' הרשמת אפרת קוקה

המבקש:
אריה לייב גור

-
המשיבה:
יו וי קליניק בע"מ

החלטה

1. לפני בקשה לביטול פסק הדין מיום 4.5.2014, אשר הורה על מחיקת תביעתו של המבקש מחמת אי התייצבותו לשתי ישיבות הוכחות.

רקע הדברים וההליכים בפני בית הדין
2. המבקש הגיש לבית הדין תביעה לתשלום פיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות שונות בגין תקופת העסקתו במשיבה, וסיומה.
3. המשיבה הגישה לבית הדין כתב הגנה במסגרתו טענה, בין היתר, להעדר קיומם של יחסי עבודה בינה לבין המבקש. בד בבד עם הגשת כתב ההגנה מטעמה , הגישה המשיבה גם תביעה שכנגד, בה עתרה לחיובו של המבקש בפיצוי כספי בגין נזק שגרם למשיבה באיחוריו למקום העבודה. עוד עתרה המשיבה, להשבת שכר עבודה ששולם למבקש לפי הטענה ביתר , בגין שעות בהן לא עבד בפועל. יצויין, כי שני הצדדים אינם מיוצגים בהליך זה .
4. מתחילה, התנהלה התביעה בהליך של דיון מהיר. בשים לב לסעדים הנתבעי ם במסגרת התביעה שכנגד ולמחלוקת בעניין קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים, הורה בית הדין על העברת הדיון בתביעה למסלול של תביעה "רגילה".
5. במסגרת הדיון בתביעה ובתביעה שכנגד, התנהלו הליכים מקדמיים רבים, בית הדין נעתר לבקשת הנתבעת לתיקון כתב התביעה שכנגד, והתקיימו שתי ישיבות מקדמיות, במהלכן לובנו המחלוקות בין הצדדים ו הובררה אפשרות להביא לסיום המחלוקות בין הצדדים בהסכמה.
6. בתום ההליכים המקדמיים, נקבעה ישיבת הוכחות ראשונה ליום 9.12.2013. המבקש (התובע) לא התייצב לישיבה , אף שההודעה בעניין מועד קיומה ניתנה במעמד הצדדים במסגרת הדיון המוקדם ביום 18.7.2013. חרף אי התייצבותו של ה מבקש לישיבת ההוכחות, לא הורה בית הדין על מחיקת התביעה, אלא אפשר למבקש להגיש בתוך 7 ימים הודעה בעניין העדר התייצבותו.
7. המבקש הודיע לבית הדין כי לא התייצב לישיבה כיוון ש"התבלבל ביום", תוך שהוסיף וציין, כי הוא שרוי במצב נפשי קשה עקב פטירת בנו.
8. נוכח הנסיבות המצערות שעלו מבקשתו של המבקש, הורה בית הדין על קיומה של ישיבת הוכחות ביום 4.5.2014, תוך שנקבע כי ההוצאות בגין אי התייצבותו של המבקש לישיבת ההוכחות ביום 9.12.2013 יובאו בחשבון במסגרת פסיקת ההוצאות בסיום ההליך, בהתאם לתוצאתו.
9. המבקש לא התייצב גם לישיבת ההוכחות ביום 4.5.2014. לפיכך, ומשדובר באי התייצבות שנייה של המבקש לישיבת ההוכחות, הורה בית הדין על מחיקת התביעה. נוכח מחיקת התביעה, ולבקשת המשיבה, הורה בית הדין על מחיקת התביעה שכנגד. בכל הנוגע להוצאות נקבע במסגרת ההחלטה מיום 4.5.2014, כדלקמן: " בשלב זה, לא ייעשה צו להוצאות, אולם ככל שהתובע יבקש לחדש את הדיון בתביעתו, ישקול בית הדין לחייבו בהוצאות בגין אי התייצבותו לשתי ישיבות הוכחות שנקבעו בהליך זה".
10. ביום 11.5.2014, הגיש המבקש לבית הדין "בקשת התנצלות על היעדרותי מדיון ההוכחות" ו"בקשה לקבוע מועד נוסף לדיון הוכחות". מדובר בבקשה שעל פי מהותה הינה בקשה לביטול פסק הדין מיום 4.5.2014.

טיעוני הצדדים בבקשה
11. במסגרת הבקשה טען המבקש, כי מפאת פיזור הדעת היה סבור שישיבת ההוכחות ביום 4.5.2014 נקבעה לשעה 09:30 ולא לשעה 09:00, והתייצב באולם בית הדין בשעה 09:35, לאחר שהסתיים הדיון. על יסוד טענתו זו, ביקש המבקש מבית הדין לקבוע מועד נוסף לשמיעת ההוכחות.
12. המשיבה התנגדה לבקשה לביטול פסק הדין, תוך שטענה, כי בשל מחיקת התביעה, הסכימה גם למחיקת התביעה שכנגד, אף שהייתה רשאית להמשיך בניהולה. עוד טענה, כי בית הדין נהג במידת הרחמים עם המבקש, שעה שלא הורה על מחיקת התביעה במועד ישיבת ההוכחות הראשונה, ולא השית עליו הוצאות בגין מחיקת התביעה. המשיבה ציינה, כי התייצבה בבית הדין לארבע ישיבות, אשר לשתיים מהן לא התייצב המבקש. הוסיפה המשיבה וטענה, כי ההוצאות שנגרמו לה בשל ניהול התביעה, עולות על סכום תביעתו של המבקש.

דיון והכרעה

13. לאחר עיון בטיעוני הצדדים ובכלל החומר המצוי בתיק בית הדין, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה לביטול פסק הדין להתקבל. זאת, בכפוף לתשלום הוצאות על ידי המבקש בסך 1,500 ש"ח. ואלה הטעמים להחלטתי:

14. מדיניותם של בתי הדין לעבודה, כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, הינה "לברר תביעות לגופן ולהכריע בהן לאחר שמיעת טיעוני הצדדים וראיותיהם" (ראו למשל: בר"ע 27507-08-10 המתכת מ. פלזנשטיין בע"מ – מיכאל סיגנביץ, ניתן ביום 27.12.2010 וההפניות שם; ראו גם ע"ע 18290-10-11 עביר קורדייה – בית ספר אל עהד אלמוצגיה, ניתן ביום 4.6.2012, בפיסקה 17 לפסק הדין).

15. בבואו לדון בבקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר, יביא בית הדין בחשבון את סיבת מחדלו של מבקש הביטול ואת סיכויי הצלחתו בהליך (ראו: ר"ע 526/83 פרושינובסקי נ' שירסון כלל אינבסטמנט האוס בע"מ, פ"ד לז(4) 485; אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה עשירית (תשס"ט), עמודים 371-374). ככל שה טיעונים בהתייחס לשיקול האחד משכנעים יותר ובעל י משקל, פוחת המשקל שיש ליחס ל שיקול האחר (ע"א 3645/92 קלנר נ' לופוביץ, פ"ד מז(4) 133, 139). בהתאם להלכה הפסוקה, השאלה בדבר סיכויי הצלחתו של מבקש הביטול היא העיקר, בעוד לסיבת מחדלו נודעת חשיבות משנית. לפיכך, ככלל, שעה שקיימת הגנה לכאורה, או שלבעל הדין סיכוי להצליח בתביעתו, מן הראוי לתת לבעל הדין את יומו בבית הדין, ליתן פסק דין לגופו של עניין (דב"ע נב/48-3 הפלחה - הראל, פד"ע כד 418, 421), ולהביא לידי ביטוי את מחדליו בדרך של פסיקת הוצאות (דב"ע נב/155-9 סולתם - אסרף, פד"ע כד 279, 280).

16. עוד נפסק, כי במקרים המתאימים, ניתן לרפא את מחדלו של מבקש הביטול בפיצוי כספי לצד שכנגד או לאוצר המדינה, כדי שלא תפגע זכותו המהותית של מי שחרג מן הכללים ולא ייגרם עיוות דין (ע"ע 1160/02 עיריית סח'נין – אח'סאן ח'לאילה, 19.9.2002; ראו גם: ע"ע 1462/02 רולס יוסף אדריכלים בע"מ - דב חוסטצקי, ניתן ביום 5.1.03)

מן הכלל אל הפרט
17. המבקש לא התייצב לשתי ישיבות הוכחות שנקבעו בהליך זה, ומבחינה זו, קמה הצדקה למחיקת תביעתו.
עם זאת, בהתאם לאמות המידה שקבעה ההלכה הפסוקה בכל הנוגע לבקשה לביטול פסק דין, קיימת בנסיבות העניין הצדקה להורות על ביטול פסק הדין, בכפוף לתשלום הוצאות על ידי המבקש.

18. כאמור, המבקש עותר בתביעתו לתשלום זכויות סוציאליות על פי משפט העבודה המגן, שעל פני הדברים , לא שולמו לו על ידי המשיבה נוכח טענתה בעניין העדר קיומם של יחסי עבודה בין הצדדים. דעתי היא, כי מן הראוי הוא שמחלוקת בין הצדדים בעניין זכאותו של המבקש לתשלומים הנתבעים על ידו תבוא על בירורה לגופו של עניין , ולא תיוותר על כנה ההחלטה בעניין מחיקת התביעה מחמת אי התייצבותו של המבקש לדיון .
לכך יש להוסיף את הנסיבות המצערות שתוארו בבקשתו של המבקש מיום 11.12.2013, שתומכות אף הן במסקנה כי יש להורות על ביטול פסק הדין.
מכל מקום, לא ניתן להתעלם מההוצאות שנגרמו למשיבה בהתייצבותה לשתי ישיבות הוכחות אליהן לא התייצב המבקש. מטעם זה, יש מקום להשית על המבקש הוצאות בגין ביטול פסק הדין.

19. לאור האמור, יבוטל פסק הדין מיום 4.5.2014, בכפוף לתשלום הוצאות בסך 1,500 ש"ח, אשר ישלם המבקש למשיבה בתוך 21 יום.
המבקש יודיע לבית הדין בתוך 21 יום האם שולמו ההוצאות על ידו, תוך שיצרף להודעתו אסמכתא לביצוע התשלום.
20. ככל שישולמו ההוצאות במועד האמור, יבוטל פסק הדין, והמשיבה תודיע לבית הדין בתוך 7 ימים האם היא מבקשת לקיים את הדיון גם בתביעה שכנגד.
בהתאם, ייקבעו המשך ההליכים.

ניתנה היום, כ"ח סיוון תשע"ד, (26 יוני 2014), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

משאבות קרובים אל | מסעדות קרובים אל | טפטים קרובים אל | גגות קרובים אל Unnamed Road, Hod Hasharon, ישראל | מורים לנהיגה קרובים אל | תפירה קרובים אל | הזמנות לאירועים קרובים אל | חומרי יצירה קרובים אל כליל החורש, אופקים, ישראל | שמלות כלה קרובים אל | לובינג קרובים אל | שיווק ופרסום קרובים אל | גלויות וכרטיסי ברכה קרובים אל | שירותים לנכים קרובים אל | בתי מלון קרובים אל | חפצי נוי קרובים אל | טכנאים קרובים אל | מיזוג אוויר קרובים אל | מוצרים חסיני אש קרובים אל | הנדסאים קרובים אל | מהנדסי בידוד ואקוסטיקה קרובים אל Unnamed Road, Dimona, ישראלמחירון פיתוח נופי | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרי איטום ובידוד תרמי | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון חומרי מליטה אגרגטים מוספים וערבים | מחירון גינון והשקיה | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון גידור | מחירון מיכלי מים | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון מערכות גילוי וכיבוי אש | מחירון מתקני חשמל | מחירון שסתומים לביוב | מחירון מתקני תברואה | מחירון גופי תאורה שונים | מחירון יריעות איטום P.V.C | מחירון מערכות בקרה | מחירון ניקוי, שטיפה וצילום של קווי ביוב ותאי בקרה | מחירון צינורות פוליפרופילן לשפכים )קרים וחמים( ולמרזבים | מחירון זכוכית שטוחה אנטיסאן | מחירון בידוד תרמי ואקוסטי | מחירון בלוקי בטון | מחירון צינורות | מחירון אביזרים בחדרי אמבטיה ומקלחת ממתכת מצופה כרום | מחירון מבנה לוח דירתי | מחירון מחממי מים מהירים | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון מעליות ללא חדרי מכונות MRL | מחירון חומרים לבידוד תרמי ואקוסטי | מחירון דלתות נגררות )הזזה( 2 אגפים - סגנון קלאסי | מחירון טיח חוץ | מחירון קירות כובד וגדרות בטון | מחירון מבנה לוח מתכתי | מחירון קידוח קירות שיגומים (דיפון) מכלונסאות | מחירון גומחות בטון ללוחות מונים | מחירון ניסורים | מחירון אבזרים | מחירון מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות | מחירון מוליכי נחושת מבודדים | מחירון שסתום אוויר משולב לביוב | מחירון *********************************************************************** | מחירון רצפות צפות (פריקות)18 דצמבר 2014 לפני: כב' השופט דניאל גולדברג התובע: כרמית ביטון - הנתבע: אל-בן חברת רכוש והשקעו | בפני כב' השופט מנחם (מריו) קליין המבקש/התובע אולג בולשקוב נגד המשיבים/הנתבעים החלטה רקע וטענות ה | לפני כב' הסגנית נשיאה נירה דסקין מאשימה 1. משטרת ישראל תביעות- שלוחת רמלה נגד נאשמים 1. אלי לוי | בפני כב' השופט רונן פלג מבקשים 1. דוד סילורה נגד משיבים 1. איבא נייס בע"מ 2. סופר פרפקט בע& | לפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. סופרשוק גרינברג (1992) בע"מ נגד נתבעים 1. שלמה ניסים ע | בפני כב' השופטת חנה מרים לומפ מאשימה מדינת ישראל נגד נאשם אלכסנדר אמוייב החלטה לא אישר – תמציא | החלטה בתיק בש"א 6683/12 בבית המשפט העליון בש"א 6683/12 לפני:כבוד הרשם גיא שני המבקשים:1. ח | בפני כב' השופטת שולמית ברסלב המבקשים משטרת טירת הכרמל נגד החשודים ירון אוחיון <#2#> נוכחים: ב | החלטה בתיק בג"ץ 4655/04 בבית המשפט העליון בירושלים בג"ץ 4655/04 בפני: כבוד הרשם יגאל מרזל | לפני כב' השופטת איילה גזית תובעים 1. תדיראן גרופ בע"מ נגד נתבעים 1. ראובן חן הזמנה לפגישת מ | בפני כבוד ה שופטת אפרת אור- אליאס תובעים 1.עוזי-יונה גלמן 2.אורלי אתלה גלמן נגד נתבעת כלל חברה לביטו | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. מ.ח.ב. מימון חוץ והשקעות בע"מ נגד נתבעים 1. גלובל מסחר | לפני: השופטת אילת שומרוני-ברנשטיין נציג ציבור (עובדים): מר אשר זנזורי נציג ציבור (מעבידים) מר מיכאל | בקשה מס' 3 בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני מבקשת אינה דולגוב נגד משיבה קווים - המכון לעיצוב ו | בפני כב' השופטת שרון גלר התובעת מאיה ארדיטי נגד הנתבעות 1. מסילתי חן חיה 2. ביקן הולדינגס בע&quo | בפני כב' השופטת בכירה אטליא וישקין המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים יוסף אל עברה <#1#> ב" | בית משפט השלום ברמלה ת"פ 16018-08-12 מדינת ישראל נ' שייך יוסף 08 אוגוסט 2012 לפני כב' ה | בית משפט השלום בפתח תקווה מ"י 19512-07-12 מדינת ישראל נ' בויקו ואח' 12 יולי 2012 בפני כ | בפני כב' השופט רונן פלג תובעים 1. אתי קדמי נגד נתבעים 1. מדינת ישראל הודעה לאור שינויים ארגוניים | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 3406/96 בפני: כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן | 22 מאי 2014 לפני: כב' השופטת דגית ויסמן התובע: עמי הראל - הנתבע: המוסד לביטוח לאומי החלטה בקשת | בעניין: רמי חדד התובע נ ג ד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ הנתבעת הודעת העוזרת המשפטית לעיון (חוו" | החלטה בתיק בג"ץ 10835/02 - ב' בבית המשפט העליון בג"ץ 10835/02 - ב' בפני: כבוד השופט א' מצא