מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

פסק-דין בתיק בג"ץ 7890/07 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 7890/07

בפני:
כבוד השופט א' גרוניס

כבוד השופטת מ' נאור

כבוד השופטת א' חיות

העותרת:
העמותה ליישוב מחדש במרחב ניצנים

נ ג ד

המשיבים:
1. שר הפנים

2. ממשלת ישראל

3. מינהלת סל"ע

4. המועצה הארצית לתכנון ולבניה

5. הועדה המחוזית לתכנון ובניה

6. עירית אשקלון

7. הועדה המקומית לתכנון ולבניה ,אשקלון

8. מועצה אזורית חוף אשקלון

9. הועדה המקומית לתכנון ולבניה, שקמים

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותרת:
עו"ד רנאטו יאראק; עו"ד שירה לוריא חי-עם

בשם המשיבים 1-5:
עו"ד רויטמן יובל

בשם המשיבות 6-7:
עו"ד יוסף פרוכטמן

בשם המשיבה 8:
עו"ד אליעזר בן-מוחה

בשם המשיבה 9:
מר צביקה קדמון

פסק-דין

השופטת מ' נאור:

1. עתירה זו מיצתה את עצמה עם קבלת החלטה חדשה על ידי שר הפנים ודינה להימחק.

2. עניינה של העתירה בשיוכו המוניציפאלי והתכנוני של מתחם ניצנים. ככל שניתן להבין מהעתירה המתחם שייך כיום מבחינה מוניציפאלית לעיר אשקלון (המשיבה 6) ומבחינה תכנונית הוא שייך לוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון (המשיבה 7). העותרת טוענת כי על פי החלטת ממשלה ועל פי הסכם שנחתם בין הממשלה ובין מפוני גוש קטיף, שהעותרת היא נציגתם, יש לשייך את מתחם ניצנים מבחינה מוניציפאלית למועצה האזורית חוף אשקלון (המשיבה 8) ומבחינה תכנונית לוועדה המקומית לתכנון ולבניה, שקמים (המשיבה 9).

3. לאחר דין ודברים שאין צורך לפרטם הודיע שר הפנים דאז רוני בראון ביום 24.1.2007 כי "אין מקום לעת הזו, לקדם מהלך לשינוי וקביעת מעמדה המוניציפאלי של ניצנים" וכן הוחלט על ידו "שלא לשנות את מרחבי התכנון בין אשקלון ובין מועצה אזורית חוף אשקלון" (להלן: ההחלטה הראשונה). העותרת שלא היתה מרוצה מהחלטה זו פנתה בעניין באמצעות בא-כוחה לראש הממשלה ולשר הפנים. בסופו של דבר החליט שר הפנים רוני בראון ביום 3.7.2007 לסטות מהחלטתו הראשונה וקבע כדלקמן: "הנני מנחה להעביר את שאלת שיוכו המוניציפאלי של 'מרחב ניצנים' לבחינתה של וועדת הגבולות הקבועה. אשר לשינוי מרחבי התכנון. בהתאם לעמדתי, כפי שהוצגה גם בפני ראש עיריית אשקלון, הרי שאין מקום לשנות את מרחב התכנון (במנותק משאלת השיוך המוניציפאלי) כל עוד נמשך שיתוף הפעולה בין עיריית אשקלון, נציגי המפונים ומנהלת סל"ע. ככל הידוע לי שיתוף הפעולה טרם הועמד במבחן של ממש, ממילא טרם בשלה העת להחלטה בעניין זה" (להלן: ההחלטה השנייה). בא כוחה של העותרת פנה גם זו הפעם במכתב לראש הממשלה ולשר הפנים והודיע כי העותרת אומנם עומדת על כך שמתחם ניצנים ישויך מבחינה תכנונית למשיבה 9 אך היא "תמתין עד לקבלת החלטה באשר לשיוכו המוניציפאלי של המתחם, בתקווה שבעקבות ההחלטה לשייך את המתחם למועצה אזורית חוף אשקלון, יוחלט גם על שינוי בשיוך המרחב התכנוני" (עת/20).

4. אחר הדברים הללו חלו חלופי גברי וכשר פנים החל לכהן השר מאיר שטרית. לאחר כניסתו לתפקיד החליט השר שטרית כדלקמן (להלן: ההחלטה השלישית):

"לאחר ששבתי ובחנתי את הנושא לרבות את החלטת השר רוני בראון בעת היותו שר הפנים בנושא שבנדון, הנני סבור כי לעת זו, טרם בשלה העת להעברת שאלת שיוכו המוניציפאלי של 'מרחב ניצנים' לבחינתה של וועדת הגבולות הקבועה.
שאלת שיוכו המוניצפאלי של השטח, הינה כרוכה בשאלת שינוי מרחבי התכנון והנני סבור כי לעת זו, לא נכון להפריד בין סוגיות אלו ויש להמתין ולשוב ולבחון את הנושא ככל שיידרש ויעלה כי נכון וראוי לעשות כן וזאת בין היתר על רקע קידומם של הליכי הבינוי בשטח, לרבות דרך התנהלותה של עירית אשקלון ושיתוף הפעולה בינה לבין מכלול הגורמים הפועלים לביצוע הבניה בשטח"

נגד החלטה זו הגישה העותרת ביום 18.9.2007 את עתירתה בה העלתה טענות שונות. ואולם, מתגובות המשיבים הסתבר כי לאחר הגשת העתירה חלה התפתחות נוספת: ביום 15.10.2007 החליט שר הפנים מאיר שטרית לסטות מהחלטתו הקודמת ולקבל תחתיה החלטה חדשה (להלן: ההחלטה הרביעית):

"בימים אלו, בוצעה על ידי בחינה מחודשת של העיתוי המתאים לבחינת גבולות השיפוט 'במרחב ניצנים'.
בזמנו סברתי כי טרם בשלה העת להעברת שאלת שיוכו המוניציפאלי של 'מרחב ניצנים' לבחינתה של וועדת הגבולות הקבועה.
עם זאת, לאור החלטת הממשלה והשלכות דחיית הליך הבחינה על קידומם של ההליכים ליישובם של המפונים, ולאחר ששבתי ובחנתי את העניין, החלטתי כי נכון יהיה להעביר את הנושא לבחינה של ועדת הגבולות הקבועה"

נראה כי החלטה זו תואמת מתווה עליו כבר הסכימה העותרת בעת שהתקבלה החלטה קודמת (ההחלטה השנייה) – מתווה לפיו ממילא תיבחן ראשית שאלת השיוך מוניציפאלי ולאחר מכן יוחלט בדבר השיוך התכנוני. על כן בהחלטה מיום 4.12.2007 ביקשתי מהעותרת להודיע האם היא עומדת על עתירתה או מבקשת היא למחקה.

5. העותרת הודיעה בתשובה כי היא עומדת על עתירתה. העותרת טענה כי לאחר ההחלטה החדשה (ההחלטה הרביעית) פנתה למשיבים וביקשה כי שאלת השיוך המוניציפאלי תתברר בהקדם וכן כי תעודכן בדבר לוח הזמנים לדיוני ועדת הגבולות הקבועה. העותרת הוסיפה כי על אף שחלפו יותר מחודשיים מאז קיבל השר שטרית את ההחלטה החדשה (ההחלטה הרביעית) ועדת הגבולות טרם החלה בעבודתה ו"קיים יסוד רציני לחשש שפניהם [של המשיבים] לסחבת נוספת" וכן ש"מתקבל הרושם שאין בכוונתם [של המשיבים] לפעול במהירות הראויה". ואולם, מבלי להביע כל עמדה בשאלה האם בחינת עניין השיוך המוניציפאלי מתקדמת במהירות הראויה ברור כי לא זה הנושא שעמד על הפרק בעת שהוגשה העתירה. כזכור העתירה הוגשה לאחר החלטת שר הפנים שלא לפתוח כלל בהליכים לבחינת שאלות השיוך של מתחם ניצנים. לאחר הגשת העתירה קיבל שר הפנים החלטה חדשה שונה בתכלית מזו שנתקפה בעתירה ולמעשה החלטה שעולה בקנה אחד עם מתווה שעליו כבר הסכימו העותרים. בנסיבות אלה העתירה שבכותרת התייתרה ודינה להימחק. ודוק: לפנינו תשתית עובדתית ומשפטית חדשה וככל שלעותרת יהיו טענות על האופן בו מתקדם הטיפול בעניין החלטתו החדשה של שר הפנים תפעל היא כהבנתה – אך אין היא יכולה לעשות זאת במסגרת עתירה זו.

6. יצויין, כי לבית משפט זה הוגשה גם עתירה של עיריית אשקלון ושל הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אשקלון שבין היתר תוקפות את הליך שינוי הגבולות המוניציפאלי והתכנוני של מתחם ניצנים (בג"ץ 6071/06). במסגרת עתירה זו הוריתי ביום 10.12.2007 כי העותרת תצורף כמשיבה נוספת כך שטענות העותרת בהקשר לעתירה האמורה שמורות לה.

7. העתירה נמחקת אפוא. זו הפעם לא יעשה צו להוצאות.

ניתן היום, ‏‏‏‏ב' טבת, תשס"ח (11.12.2007).

ש ו פ ט
ש ו פ ט ת
ש ו פ ט ת

_________________________
העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח. 07078900_C05.doc עע
מרכז מידע, טל' 02-XXXX666 ; אתר אינטרנט, www.court.gov.il

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

וטרינרים קרובים אל שושנים 3-11, קרית מלאכי, ישראל | פיתוח מערכות מידע קרובים אל תל לכיש, דימונה, ישראל | פנסיונים לבעלי חיים קרובים אל Unnamed Road, Ness Ziona, ישראל | משתלות קרובים אל 6134 1-7, נצרת, ישראל | בתי כנסת קרובים אל שדרות ירושלים 228, נתיבות, ישראל | תחנות דלק קרובים אל 3199, ערד, ישראל | קאנטרי קלאב קרובים אל 4, זכרון יעקב, ישראל | המרת מטבע קרובים אל הנשיא 19-21, זכרון יעקב, ישראל | אופניים קרובים אל פומלו 5, קיסריה, ישראל | סורגים קרובים אל 35, קרית גת, ישראל | אל פסק קרובים אל 99, פדויים, ישראל | ילדים קרובים אל שדרות רש"י 1, קרית מלאכי, ישראל | פיצריות קרובים אל הדבש 154, כפר ביל"ו, ישראל | חקירות קרובים אל יעקב אבינו 21-27, אילת, ישראל | בתי כנסת קרובים אל השיאים, נתניה, ישראל | מכניקה עדינה קרובים אל הירדן 5, צפת, ישראל | קראטה קרובים אל דרך פיק"א, פרדס חנה כרכור, ישראל | עיצוב פנים קרובים אל 4313, ראשון לציון, ישראל | מדע קרובים אל שדרות לוי אשכול, בית שמש, ישראל | יחסי ציבור קרובים אל יצחק ורדימון, דימונה, ישראל | ציוד לאירועים צור אריה-השכרת ציוד בפתח תקוה | דוגמנות שואוביזזז showbizzz ברמת גן | חוטי מתכת הפח תעשיות מתכת בתימורים | סופרמרקט סופרמרקט - איתן בכפר סבא | מכירת רכב פ.א.ל החברה הצפונית למכוניות בע"מ בחיפה | ביוטכנולוגיה פלוריסטם בע"מ בחיפה | שיש בדראן חסן תופיק בבענה | בלונים א.א. הבלון השמח בפתח תקוה | עיניים אופטיקנה בנתניה | פיצוציה ממתקי אלברט בקרית ביאליק | איתור נזילות אינסטלטורים אלי "גג-אחד" בחולון | רפד אנטולי ריפוד וחידוש רהיטים בפתח תקוה | ייעוץ מקצועי ש.י.ל שירות יעוץ לאזרח בתל אביב - יפו | עבודות עפר ספידי בובקט בעזריה | חקלאות ירוק 2000 תשומות וידע לחקלאות בע"מ בקיסריה | טוען רבני דבורה מייזל בעלומים | מנועים זרם נהריה בלימן | טיהור שפכים אקו אויל בע"מ בחיפה | חיתולים למבוגרים מ.ס. אורמדיקל רפואה וטכנולוגיה בע"מ ברחובות | ניהול פרויקטים אר די סי רפא"ל חברה לפיתוח בע"מ בתל אביב - יפומחירון עבודות אלומיניום | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון מתקני חשמל | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות מינהור | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון מתקני הסקה | מחירון עבודות בטון בשלד המבנה | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון ריהוט וציוד מורכב בבנין | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון זכוכית בטחון עם B.V.P )טריפלקס( | מחירון משטחי שיש | מחירון קידוח קירות שיגומים (דיפון) מכלונסאות | מחירון אינטרקום | מחירון משאבות ביוב וניקוז | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | מחירון קירות תמך מסוג "מקרס" | מחירון כנפי דלת | מחירון פירוק אלמנטים קלים וקילוף שכבת איטום | מחירון סיד | מחירון הריסת מבנה קשיח | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון תאי בקרה עגולים לביוב | מחירון רצפות בטון | מחירון חפירה | מחירון סורגים ופרגולות | מחירון חופה מושתקת לדיזל גנרטור | מחירון איטום גגות ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון תבניות מפח | מחירון צנרת חשמל פלסטית | מחירון חפירה ו/או חציבה | מחירון קירות תומכים ואקוסטיים | מחירון חיבור קווי ניקוז לתאי ניקוז קיימים | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע), בורות רקב ומפרידי שומן | מחירון מילוי תעלות, עטיפת חול וסימון תשתיות תת קרקעיות | מחירון שאיבת מי תהום | מחירון תערובות  לטיח | מחירון בלוקי בטון | מחירון מתקני קירור | מחירון הארקות והגנות אחרותבפני כב' השופטת ישראלה קראי-גירון בעניין: פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש] התש"ם-1980 להלן: &quo | לכבוד לשכת הוצל"פ עכו רח' יהושפט 15, עכו, 24513 הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי צו בתיק: | 17 מרץ 2014 לפני: כב' השופטת אסנת רובוביץ - ברכש התובעים 1. אלכסנדר חסיוק גסר ע"י ב"כ: | בית משפט השלום בחיפה ק"פ 3315-04-09 עיאשי נ' עיאשי ואח' תיק חיצוני: 20 פברואר 2012 בפני | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 1198-02-11 ברדיצאנסקי נ' עיריית רחובות 18 מרץ 2012 בפני כב& | החלטה בתיק בש"פ 42/11 בבית המשפט העליון בש"פ 42/11 בפני: כבוד השופט ע' פוגלמן המבקשת: מדינ | פסק-דין בתיק בג"ץ 2578/03 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 2578/03 בפני: כ | בפני כב' הרשם יוחנן גבאי תובעים נגד נתבעת 1. שירביט חברה לביטוח בע"מ החלטה בפני בקשה למינוי | בית המשפט המחוזי מרכז ת"פ 40099-10-11 מדינת ישראל נ' פטהאי(עציר) 25 מרץ 2012 לפני כב' ה | החלטה בתיק בג"ץ 8055/11 בבית המשפט העליון בג"ץ 8055/11 בפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן העותר: | בית המשפט המחוזי מרכז תפ"ח 39351-08-10 מדינת ישראל נ' אורמן(עציר) ואח' 16 מאי 2012 לפני | בית המשפט המחוזי בירושלים ע"ח 7113-01-12 03 ינואר 2012 לפני כבוד השופטת גילה כנפי-שטייניץ בעניי | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 31154-01-12 חברת פרטנר תקשורת בע"מ נ' עדיאל מפעלי מיחזור בע& | החלטה בתיק בג"ץ 1085/05 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 1085/05 - ג' בפני | בית משפט השלום בחיפה ת"א 36520-09-11 נקאש-אלמגור נ' עואדין ואח' תיק חיצוני: מספר בקשה:1 | בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 1-10 מאמון שחאדה נ' הכשרת הישוב תיק חיצוני: בפני: כב' השופט | בית משפט השלום בקריות ת"א 348-03-10 בייאע נ' כלל חברה לביטוח בע"מ תיק חיצוני: בפני כב& | בפני כב' סגן הנשיא אברהם אברהם מערערים 1.משה קינן 2.דבורה קינן נגד משיבים 1.יחיא סברה 2.תאופיק ס | בפני כב' השופט נאיל מהנא המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמת אלה קריימר נוכחים: ב"כ המאשימה עו&q | לפני כב' השופט עמית רוזינס אל: 1. חברת השמירה-טכנולוגיות מיגון (1971) בע"מ פקס' 03-XXXX | בית משפט השלום ברמלה ת"פ 4572-07-12 המשרד לאיכות הסביבה ירושלים כנפי נשרים נ' זבולונוב 04 י | בפני כב' השופט גד גדעון תובעים 1. נתנאל אהרון ביטון נגד נתבעים 1. נגב תעשיות פלסטיק בע"מ תש | בית משפט השלום בקריית גת ת"א 28304-02-12 עמור נ' הראל חברה לביטוח בע"מ 12 יוני 2012 בפ