מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

העורר
מוחמד ברכאת (עציר)

נגד

המשיבה
מדינת ישראל

החלטה

1. ערר על החלטת בית המשפט השלום בירושלים (כבוד סגן הנשיאה השופט ג' ארנברגר) בתיק מ"ת 9686-04-14 מיום 8.5.14 , על פיה נדחתה בקשתו של העורר לעיון חוזר בהחלטה מיום 8.4.14, על פיה נעצר העורר עד לתום ההליכים.

2. במסגרת התיק העיקרי מיוחסות לעורר שתי עבירות של סחר בסם מסוכן. האחת, בגין מכירת 26.63 גרם חשיש לשוטר ביום 24.1.14, כנגד סך 2,250 ש"ח. העיסקה נעשתה לאחר שהעורר ושוטר ואדם נוסף, לית ברקאת (להלן: "האדם הנוסף") נפגשו. במסגרת אותה פגישה, שוחחו העורר והשוטר בנוגע לעיסקה של מכירת נשקים. כשהעורר ביקש מיקדמה של 3,000 ש"ח עבור הנשקים , הציע העורר לתת לשוטר חשיש בשווי 3,000 ש"ח ולקבל כנגד כך 3,000 ש"ח, ולאחר שיסופק הנשק, יוחזר הסם ותשולם היתרה עבור הנשק. בסופו של דבר סוכם, כי יירכש הסם כאמור וכך נעשה תוך שהשוטר משלם עבור הסם 2,250 ש"ח. עבירת הסם השנייה מיוחסת לעורר, הינה מיום 6.2.14, אז מכר העורר לשוטר 38.57 גרם חשיש כנגד סך 2,450 ש"ח.

3. בהחלטה מיום 8.4.14, כאמור, הורה בית המשפט קמא על מעצרו של העורר עד תום ההליכים, אחר שקבע כי העבירות המיוחסות לעורר מקימות עילת מסוכנות. בנוסף, בהיותו תושב שטחים, קמה עילת חשש להימלטות. לכך הוסיף בית המשפט קמא, כי עבירות קודמות של העורר בדבר התחזות ושיבוש הליכי משפט, שוללות אף הן את האמון שניתן לתת בעורר על מנת לשחררו לחלופת מעצר.

4. הבקשה לעיון חוזר במסגרתה ניתנה החלטה נשוא הערר, הוגשה לאחר שביום 24.4.14 קיבל בית המשפט את עררו של האדם הנוסף, בן דודו ושכנו של העורר. בהחלטה בערר הטעים בית המשפט זה, כי אין לקבל את טענת המשיבה כי אין לראות במקום מגוריו של האדם הנוסף כנימוק התומך במעצרו, הן על שום שגם לגבי תשובי שטחים יש לשקול חלופת מעצר, ובן על שום שהוא מתגורר בנבי סמואל, מקום שאיננו כזה ש"ידה של משטרת ישראל אינה יכולה להשיגו בו". הואיל כאמור, האדם הנוסף, הוא בן דודו ושכנו של העורר, נטען כי ההחלטה בעניינו של האדם הנוסף, מהווה עילה לעיון חוזר בהחלטת בית משפט קמא לעצור את העורר דנן.

5. עוד נטען, כי בדיון מיום 8.4.14, לא היה בידי העורר יכולת להעמיד ערב צד ג' ישראלי, עם הכנסה מוכחת, דבר שהתאפשר עתה, ואף עניין זה, על פי הנטען, מהווה עילה לעיון חוזר.

6. בית המשפט קמא, דחה את הבקשה בהבדילו בין האדם הנוסף, אשר הואשם בעבירות רכוש , לבין העורר שנאשם בעבירת סמים בה המסוכנות סטוטורית. כמו-כן, עברו של המשיב הכולל עבירת התחזות ושיבוש, מצדיק אף הוא את המעצר. בית המשפט קמא הטעים, כי ההצעה לשחרר את העורר בערבות כספית, נשללה בהחלטה מיום 8.4.14, ולא מהווה נסיבה חדשה המצדיקה את השחרור.

7. העורר מבקש להשיג על כך. לטענתו, בהיעדר עבר פלילי בתחום הסמים, ה יה מקום לבחון לגביו חלופות מעצר, ואין לזקוף לזכותו את מקום מגוריו, כפי שנקבע בעניינו של האדם הנוסף, שכנו.

8. אינני סבורה כי החלטת בית משפט קמא מצדיקה התערבות.

כתבי האישום אשר הוגשו כנגד העורר וכנגד האדם הנוסף הם כתבי אישום נפרדים, בגין אירועים נפרדים. בכתב האישום דנן אין אותו אדם נוסף מוזכר כמי שנטל חלק עברייני במעשה העבירה המיוחס לעורר כלל, אלא הוא מובא ברקע הדברים, ללא שהוגש נגדו כתב אישום בעניין: לאדם הנוסף יוחסה עבירות רכוש אחת, שהעורר איננו קשור בה, ולעורר דנן מיוחסות שתי עבירות של סחר בסמים, שהאדם הנוסף לא נטל בהן חלק עברייני.

9. המעשים המיוחסים לעורר בכתב האישום, על נסיבותיהם כמפורט בכתב האישום, מלמדים, לכאורה, על התנהלות עבריינית המעידה, לכאורה, על מסוכנות של ממש. מדובר בעבירות סחר בסמים, בהן על פי הפסיקה שחרור לחלופת מעצר הוא החריג. בהינתן הנסיבות המתוארות באישום הראשון, בה צטברן להתרחשות, לכאורה, של האישום השני, לא נראה כי טעה בית משפט קמא אשר סבר כי מקרה זה איננו נמנה על החריגים המצדיקים חלופת מעצר. מדובר בעבירות סמים בכמות לא מבוטלת ובנסיבות עברייניות, לכאורה. על כך מתווסף העבר המכביד, המקשה ליתן אמון , כפי שצין בית משפט קמא, כך שההחלטה לגופה אינה מצדיקה התערבות.

10. למעלה מן הנדרש אוסיף: דומני כי הבקשה שבאה לפני בית המשפט קמא ביום 24.4.14, בגינה ניתנה החלטה נשוא הערר, לא הצדיקה כלל ועיקר עיון חוזר בהחלטה שניתנה ביום 8.4.14. פסיקתו של בית משפט זה בערר לגבי האדם הנוסף, המואשם, כאמור בענין אחר לגמרי, איננה מהווה שינוי נסיבות. אין מדובר בהלכה חדשה שנפסקה או בתקדים מחייב , אלא בנימוק מבין נימוקי החלטה של בית המשפט זה, אשר הזכיר את ההלכה המושרשת כי מגוריו של אדם בשטחים אינם שוללים כשלעצמם חלופת מעצר לגביו, תוך התייחסות פרטנית למאפייניו הקלים יותר של מקום המגורים של האדם הנוסף (ושל העורר כאן) לעומת איזורי "שטחים" אחרים בהיבט זה. דברים אלו שנאמרו בהחלטה בעניין האדם אחר, לטעמי, אינם כשלעצמ ם עילה לעיון חוזר , ואינם בבחינת "שינוי נסיבות" כלל ועיקר , המצדיק פתיחת החלטה חלוטה. מעת לעת ניתנות החלטות בבתי המשפט השונים, ובהן מופיעים נימוקים או חלקי נימוקים העשויים לתמוך בעמדת אחד הצדדים, בשונה מנימוק שניתן בידי מותב אחר בהכרעתו בבקשתו קודמת, בתיק אחר ונפרד, למעצר עד תום ההליכים. הגדרת אירוע מסוג זה כ"שינוי נסיבות" הפותח את השער ל"עיון חוזר" משמעה פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בסופיות החלטות, ואינני סבורה כי ההחלטה כאן בענין האדם הנוסף מהווה "שינוי נסיבות" המצדיק עיון חוזר.

אף דבריו של העורר כי עתה יש ביכולתו להציע ערבים, שלא יכול היה להציעם בעבר, איננה מהווה עילה לעיון חוזר בנסיבות העניין . בית המשפט קמא בהחלטתו מיום 8.4.14, שלל חלופת מעצר ככלל ודחה את בקשת ב"כ העורר לשחררו בתנאים באופן גורף, בלא שהוצעו ובלא שנדונו תנאי שחרור קונקרטיים שנשללו. ממילא מה שהתחדש בעניין זה, כנטען, לא עמד בבסיס אף לא ברקע החלטת בית משפט קמא, כך שלא נראה כי גם הוא מהווה עילה לעיון חוזר.

11. בהתייחס להודעת ב"כ העורר מהיום - אכן, בית משפט קמא לא ביסס את החלטתו נשוא ערר זה על הפגם שנפל בבקשה, אשר לא הצדיקה, כאמור, "עיון חוזר", אולם דומני כי גם נימוק זה מצדיק את התוצאה אליה הגיע בית משפט קמא בהחלטתו , ולפיכך פורטו הדברים כאמור.

12. אשר על-כן, הערר נדחה והחלטת בית המשפט תישאר על כנה.

ניתנה היום, ט"ו אייר תשע"ד, 15 מאי 2014, במעמד העורר וב"כ עו"ד חיים הדיה, וב"כ המשיבה עו"ד דניאל זוהר .

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

ביוטכנולוגיה קרובים אל | לימודים קרובים אל | קראטה קרובים אל | מהנדסי תעשייה וניהול קרובים אל | אולפני הקלטה קרובים אל | שערים קרובים אל | קראטה קרובים אל | נרות קרובים אל צבעוני 33, בית שאן, ישראל | זיווד אלקטרוני קרובים אל | העתקות אור קרובים אל | ריקוד קרובים אל | גלידות קרובים אל | מהנדסי תחבורה קרובים אל | תינוקות קרובים אל | כרטיסים קרובים אל | כבלי וחוטי חשמל קרובים אל | דואר קרובים אל | מחסני קירור קרובים אל | חשמל קרובים אל | פיצריות קרובים אל מחירון מערכות בקרת מבנים | מחירון תבניות לתקרות | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון עבודות עפר | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון פנלים מבודדים | מחירון עבודות אבן | מחירון חומרי חשמל | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון עבודות צביעה | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון גידור | מחירון מרחבים מוגנים ומקלטים | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון הריסת מרצפים ורצפות בטון | מחירון חלון הזזה אנכי )גיליוטינה( וחלון רפפות זכוכית | מחירון קידוח אופקי גמיש עם צינורות פלדה ע"י מכונת HDD | מחירון כבלי נחושת משוריינים N2XBY | מחירון אביזרים מפלדה | מחירון דלתות פלדה חסינות אש | מחירון חידוש צנרת | מחירון דייס (גראוט) | מחירון עטיפת תחבושות טבולות בסילפס לצינורות מבודדים | מחירון עיבוד הקרקע ואדמת גינון | מחירון חומרים לבידוד תרמי ואקוסטי | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון טיח "רביץ" | מחירון הריסת מבנה קשיח | מחירון איטום חדרים רטובים | מחירון עיצוב אספלט דקורטיבי | מחירון קירות תמך מסוג "טר | מחירון זכוכית בידודית | מחירון שסתומים לביוב | מחירון קירות אקוסטיים | מחירון מיניפיילים | מחירון תילי פלדה | מחירון עיבוד הקרקע ואדמת גינון | מחירון שונות | מחירון משטחי בלימה למתקני משחק, כושר ומסלולי ריצה | מחירון חיפוי קירות ותקרות באלומיניום | מחירון טיח "רביץ" | מחירון קידוח גלילים בבטון קשוי | מחירון תקרות צלעות עם מילוי בלוקים | מחירון מוצרי טוף, חלוקי נחל, שבבי עץ צבעוניים, קומפוסט ותערובותבפני כב' השופטת אביגיל כהן התובעים 1. יואל חצרוני 2. יהונתן ואליענה חצרוני נגד הנתבעים 1. סביוני | החלטה בתיק רע"א 9708/09 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 9708/09 - ד' בפני: כבוד הרשמת דנה | בבית המשפט העליון בג"ץ 6396/99 - א' בפני: כבוד השופט ת' אור העותר: מאמון מוסטפא שייח' נגד המשיב | בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה ת"ד 9810-07-10 מדינת ישראל נ' שורץ 10 ינואר 2012 בפני כב& | בפני כב' הרשם מרדכי בורשטין תובעים 1. ישראל דהן נגד נתבעים 1. שירביט חב' לביטוח בע"מ הו | בפני כב' הרשמת בכירה סיגל אלבו תובעים 1. יצחק לוי-לביא 2. רויטל לוי לביא נגד נתבעים 1. רהיטי קיב | לפני כבוד השופט מנחם פינקלשטיין - סג"נ העותר דלן השקעות ופיתוח בע"מ נגד המשיבים 1. ועדת הע | פסק-דין בתיק בג"ץ 2145/15בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 2145/15 לפני:כבו | לכבוד לשכת הוצל"פ פ"ת בזל 1 א' (פינת שמשון), פתח תקווה, 49510 הנדון: עיקול על כלל נכסי | בתי המשפט בית משפט השלום קריית גת ת"פ 18466-02-11 29 נובמבר 2011 בפני: כב' סגן הנשיא השופט | מספר בקשה:1 בפני מבקשים עיריית קרית אתא נגד משיבים החלטה בהתאם להנחיות כב' השופט המועד מוארך כמב | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 36671-03-12 טמבור הפצות בע"מ נ' נגריה ושיש עין ראפה | החלטה בתיק רע"א 6141/02 בבית המשפט העליון רע"א 6141/02 - א' בפני: כבוד הרשם בעז אוקון המער | בקשה מס' 1 בפני כב' הרשם נדים מורני מבקשת יו.פי.סי. יציקות מדוייקות בע"מ נגד משיבה חגיר | לפני: הרשמת מירי שי-גרינברג התובעים: קדיר עלייב ו-17 אחרים ע"י ב"כ: עו"ד אמנון שילה | בפני כב' השופט יעקב בכר המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אופיר שחף <#1#> נוכחים: ב"כ המאשימ | בפני כב' השופט יוסי טופף המאשימה: מדינת ישראל נגד הנאשמים: פסק דין קובע דיון ליום 5.1.2015 שעה 1 | בפני כב' הרשמת יפעת שטרית מערערים 1. עירית עפולה נגד משיבים 1. אמיתי ובניו עפולה סוכנויות בע&quo | לפני כב' הרשמת בכירה צבייה גרדשטיין פפקין תובעים 1. פעלים בע"מ נגד נתבעים 1. מ.ל.ד. הכל לתע | המבקשת אוסנת אווה יפרח נגד המשיבה אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ הודעת העוזר ת המשפטי ת בהתאם להח | החלטה בתיק רע"פ 7772/12 בבית המשפט העליון רע"פ 7772/12 - א' לפני:כבוד השופט א' שהם המבקש:מ | בית משפט השלום בבאר שבע ת"א 9423-04-12 אברהים אבו סבית ואח' נ' מדינת ישראל מנהל מקרקעי