מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בבית המשפט העליון

בש"פ 6326/97

בפני: כבוד השופט מ' חשין

העוררים: 1. יוסי מוסלי
2. אלי מוסלי

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

ערר על החלטת בית המשפט המחוזי
בתל-אביב-יפו מיום 26.10.97 בב"ש 1870/97
שניתנה על ידי כבוד השופט א' בייזר

תאריך הישיבה: ל' בתשרי תשנ"ח (31.10.97)

בשם העוררים: עו"ד דוד יפתח, עו"ד משה מרוז

בשם המשיבה: עו"ד שלמה ניסים

החלטה

העוררים עומדים לדין לפני בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, שוד בנסיבות מחמירות והחזקת נשק שלא-כדין. עם הגשת כתב-האישום הורה בית-משפט קמא על מעצרם עד תום ההליכים, ועל-כך הערר שלפני.

עיקר טיעוניהם של פרקליטי העוררים נסוב על שאלת קיומן של ראיות לכאורה להוכחת האשמה, ובנושא זה שמעתי את טיעוניהם הארוכים. טיעונים ארוכים אמרתי, הואיל והטיעונים ששמעתי יפים הם יותר לסיכומים סופיים במשפט מאשר לטיעונים בהליך של מעצר עד תום ההליכים. אחרי ששמעתי כל מה ששמעתי, ואחרי שקראתי כל מה שקראתי, דעתי היא כדעתו של בית-משפט קמא, כי יש בתיק המשטרה ראיות לכאורה להוכחת אשמתם של העוררים. אכן כן: הראיות הן נסיבתיות בעיקרן, ואין לי אלא להסכים - על דרך העיקרון - לטיעונו של עורך-דין מרוז כי "יש ראיות נסיבתיות ויש ראיות נסיבתיות", כאומר: יש ראיות נסיבתיות המצדיקות מעצר עד תום ההליכים; יש ראיות נסיבתיות שאינן מצדיקות מעצר עד תום ההליכים; וענייננו הוא מן הסוג השני. ועוד אסכים עם עורך-דין מרוז, כי הראיות הנסיבתיות שבענייננו יש לבוחנן בקפידה עד שמעלות הן פסיפס של תמונה כוללת. ואולם אחרי כל אלה נמצא לי, כאמור - כמוני כבית-משפט קמא - כי פסיפס זה אכן הורכב. ושוב: נזכור נא ואל נשכח, כי ענייננו הוא במעצר עד תום ההליכים ולא בהרשעתם של העוררים. "ראיות לכאורה להוכחת האשמה" אין בהן כדי להביא להרשעתו של אדם בדין, אך יש בהן כדי להביא למעצרו עד תום ההליכים.

אין להוציא מכלל אפשרות כי העוררים ייצאו זכאים בדינם. כך הוא בכל החלטה שעניינה מעצר עד תום ההליכים וכך הוא בענייננו אף-הוא. אולם לעת הזו הוקמה תשתית ראיות להוכחת האשמה, ומכאן כי נתמלא התנאי הראשון למעצרם של העוררים עד תום ההליכים.

מוסיף וטוען בא-כוחם של העוררים - זו הפעם נשמעים הדברים מפיו של עורך-דין יפתח, תוך עזרה פעילה מצידו של עורך-דין מרוז - כי ראויים הם העוררים שאורה על שחרורם בערובה מטעם של הפלייה. הנה-כי-כן, כך טוען הוא, בגין אותה עבירה עצמה עומד לדין אחר בשם אברהם שיק. ניתן היה לצפות, כך מוסיף הוא וטוען, כי גם אותו שיק ייעצר עד תום ההליכים, אך ראה זה פלא, לעניינו של שיק הסכימה התביעה על חלופת מעצר. טוען עורך-דין יפתח: לא זו בלבד שכתב-האישום כנגד שיק זהה לחלוטין, אלא שמעמדו של אותו שיק חלש ממעמדם של העוררים ולו מן הטעם שלחובתו הרשעה קודמת. וכדבר התביעה עצמה בבקשתה למעצרו עד תום ההליכים - מתקיים חשש מבוסס להימלטותו מן הדין. כיצד זה איפוא - מתריס עורך-דין יפתח - שוחרר שיק ממעצרו ואילו העוררים שוהים במעצר? אף אתה אמור: שיק שוחרר כדין ממעצרו וכן יהא דינם של העוררים אף-הם.

מנגד טוען עורך-דין ניסים, בא-כוחה המלומד של המדינה, כי עניינו של שיק נשתנה מעניינם של העוררים, ובדבריו מצביע הוא על כמה וכמה יסודות המבדילים והמבחינים, לטעמו, בין העוררים לבין אותו שיק.

עיינתי בדברים מקרוב, ונמצא לי כי הבחנות שעשה עורך-דין ניסים בין שיק לבין העוררים לאו הבחנות הן. אכן, כשם שאין אדם אחד הזהה בתווי פניו לאדם אחר, כן אין מעשיהם של נאשמים זהים אלה לאלה בכל. השאלה אינה אם מעשיהם של נאשמים זהים בכל אלה לאלה, אלא אם מעשיהם שונים כדי-כך שראוי להבדיל ביניהם. יש שוני שיש בו הבחנה, ויש שוני שאין בו הבחנה. אשר לשיק ולעוררים: שוני ביניהם - מצאתי, הבחנה ביניהם - לא מצאתי.

מה מסקנה נסיק מכאן? טוען עורך-דין יפתח כי מסקנה נדרשת מאליה היא, שיש למוד לעוררים אותה מידת דין שנמדדה לשיק, ומה הלה שוחרר ממעצרו, אף הם ישוחררו ממעצרם. ומילת המפתח היא: הפלייה. לעניין זה כוסיתי עד למעלה-ראש באסמכתאות ובהלכות על דבר האימפרטיב הקטגורי, כביכול, שלא להפלות בין נאשמים. הפלייה בין נאשמים, כך נטען לפני, תפגע באמון הציבור בבתי-המשפט, ומכל מקום שוויון הוא אחד מעקרונות היסוד של שיטת המשפט בישראל. והמסקנה הנדרשת היא כי יש לשחרר את העוררים ממעצרם.

אני מסכים כי הצורך להימנע מהפלייה בין נאשמים הינו שיקול מן המעלה הראשונה. בה-בעת ידענו כולנו, כי כנגד שיקול-נְפִיל זה יכולים שיעמדו שיקולים כבדים אף-הם. השאלה אינה אלא מי יכריע את הכף: שיקול איסור ההפלייה או השיקולים הנוגדים אותו.

וזו היא השאלה ששופט אמור להכריע בה: מעבר מזה סבור בית-המשפט כי נתקיים או נתקיימו אחד או יותר מן היסודות האמורים בסעיף 21(א)(1)(א) או (ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו1996- (להלן נכנה אותו - חוק המעצרים); לאמור: קיים יסוד סביר לחשש ששחרור הנאשם יביא לשיבוש הליכי משפט, להתחמקות מהליכי שפיטה, להשפעה על עדים, לפגיעה בראיות בדרך אחרת, או קיים יסוד סביר לחשש שהנאשם יסכן את בטחונו של אדם, את בטחון הציבור או את בטחון המדינה. כל-כך - מן העבר האחד. מן העבר האחר נוכח בית-המשפט לדעת כי מעצרו של הנאשם יפלה אותו לרעה מנאשם או מנאשמים אחרים, והטענה המועלית לפניו היא, כי על-אף כל אותם חששות, הצורך שלא להפלות בין נאשמים חייב שיכריע את הכף.

בהציגנו את השאלה כך - וכך, לדעתי, יש אמנם להציגה - דומה בעיני כי השבנו לקושיה. בהיעדר נסיבות יוצאות-דופן - ונודה כי יש שנסיבות מעין-אלו יוכחו לבית-המשפט - אני מתקשה לקבל כי מקום שהוכח לשביעות רצונו אחד הסיכונים המנויים בסעיף 21(א)(1)(א) או (ב) לחוק המעצרים, יורה בית-המשפט על שחרורם של נאשמים ממעצר אך בשל טענת הפלייה. אכן כן: ראוי כי בתי-המשפט יעשו לביעור ההפלייה ולהחלת דין מעצר שווה על מי שמעשיהם שווים, ואולם צורך זה בשוויון יכול שיחוויר אל-מול הצורך הנעלה ממנו - הצורך להגן על שלומם של הפרט ושל הכלל מפני אנשים פורעי-דין וסדר. משנמצא לנו כי יש ראיות לכאורה לכך שהעוררים תכננו ונטלו חלק בשוד חמור - שוד אשר בוצע באלימות אכזרית ותוך שימוש בנשק - וכי בשל כך מסוכנים הם לפרט ולכלל אם יתהלכו חופשי, האמנם ניתן לטעון ברצינות כי שחרורו של נאשם אחר באותו מעשה - בהסכמת התביעה - יש בו, כשהוא לעצמו, כדי להביא לשחרורם אף-הם? נזכור כי אותו שיק שוחרר ממעצרו בהסכמת התביעה, בעוד אשר בענייננו עומדת התביעה על מעצרם של העוררים עד תום ההליכים. עשויה להישאל שאלה, על שום מה ולמה הסכימה התביעה לשיחרורו של שיק בערובה, ומדוע אין היא מסכימה לשיחרורם של העוררים? אכן, אפשר נהגה התביעה באורח מפלה וניתן לבוא אליה בטענות. ואולם אתקשה להבין כיצד מעשה זה של התביעה יש בו כדי לגרוע משיקול דעתו של בית-המשפט בעניינם של העוררים. כי אורה על שיחרור העוררים, תרבוץ האחריות לפיתחו של בית-המשפט, ואתקשה לקבל כי כולנו נסכים שהעוררים מסוכנים לכלל ולפרט, ובה-בעת נורה על שיחרורם אך מטעמי הפלייה בלבד.

בסוף-כל-הסופות, בהיפרש חומר ראיות מסויים לפני בית-המשפט, ובהיעדר הסכמה מצד התביעה, האחריות למעצרו או לאי מעצרו של נאשם רובצת לפיתחו של בית-המשפט. משנדע כך, נוסיף ונדע כי טענת ההפלייה הינה טענה חשובה אך אין היא טענה המכריעה בכל מקרה את הכף.

לענייננו-שלנו הוכיחו העוררים עצמם כאנשים מסוכנים לפרט ולכלל, ואני דוחה את בקשתם לחלופת מעצר.

היום, ג' בחשוון תשנ"ח (3.11.97)

ש ו פ ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97063260.G01

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

פיצוציות קרובים אל שדרות נשיאי ישראל, כרמיאל, ישראל | יועצי מס קרובים אל נחל דן 6, גדרה, ישראל | מסגריות קרובים אל 31, בית הגדי, ישראל | בשמים קרובים אל דרך יוסף סיטון, באר יעקב, ישראל | יציקה קרובים אל עין שביב 9-15, מצפה רמון, ישראל | אופנה ובגדים קרובים אל יחיעם 2-10, קריית ביאליק, ישראל | מזרנים קרובים אל שבעת המינים 11, צפת, ישראל | חיתולים למבוגרים קרובים אל פולג 23, ראש העין, ישראל | יזמות עסקית קרובים אל כביש החוף, קיסריה, ישראל | מועדוני לקוחות קרובים אל | חביות קרובים אל מצדה 326, פרדס חנה כרכור, ישראל | מהנדסים קרובים אל כליל החורש 378, טבריה, ישראל | מכונות אוטומטיות קרובים אל יחיאל דב דרזנר 11, תל אביב יפו, ישראל | להקות מחול קרובים אל היתד, בית שאן, ישראל | המרת מטבע קרובים אל המים 172, אילת, ישראל | ניהול פרויקטים קרובים אל הבאר 2-10, זכרון יעקב, ישראל | ציוד לאירועים קרובים אל 293, ישראל | טפטים קרובים אל עדעד 10, ערד, ישראל | בתי מלון קרובים אל ורדיה 31, חיפה, ישראל | חומרי יצירה קרובים אל ניגונים 3-7, ערד, ישראל | שיווק ופרסום אשד יועצים באלי-עד | חבלים ימית סחר בתל אביב - יפו | שיזוף יעל שיזוף בהתזה בקרית טבעון | ישיבה "מעלות - יוסף" בירושלים | ציוד קמפינג פקל חגור בראשון לציון | תחנת דלק דור אלון בזכרון יעקב | אינסטלציה אחים חקלאי במשמר השבעה | משתלה משתלת קסם הטבע באליפלט | סאונד גרדן אייונטס בתל אביב - יפו | חותמות כותרות פרויקטים בשילוט ופרסום בפתח תקוה | אימוץ ילדים פסיפס ברמת השרון | חנות סו גוד sogood בחיפה | הייטק מובייל ריסרצ' לאבס בע"מ בהוד השרון | אופניים אופני נח בבת ים | מהנדס בניין בגון חיים בחיפה | מוהלים רבינוביץ הרב אהרון מרדכי בירושלים | תחנת טוטו-לוטו-ווינר כל בו ימית בנתניה | כלי עבודה סמא סנטר בטירה | מוצרים חסיני אש מינרלים ורפרקטורים בע"מ במגשימים | פיצוציה אטלן טולדנו בחיפהמחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון עבודות מינהור | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון פריקסט | מחירון חומרי שרברבות | מחירון אבן שפה, תיחום, גן, מחסומים ומדרגות טרומיות | מחירון חומרים לעבודות ריצוף וחיפוי | מחירון עבודות בניה בבלוקים | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון גופים למצע ולמילוי בין צלעות | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון גופי תאורה )מנורות(  ואביזריהם | מחירון מתקני הסקה | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון כבלים ומוליכים | מחירון בדיקת אספלט | מחירון עבודות אספלט | מחירון שיפולים )פנלי | מחירון איטום תפרי התפשטות ברצפות וקירות תת-קרקעיים | מחירון צינורות פוליפרופילן ופוליאתילן מחוזקים בפלדה | מחירון שנאים, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה | מחירון צינורות נחושת | מחירון אבני שפה לתא תפיסה | מחירון מרכזיה וצנרת לחימום בגז | מחירון אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות | מחירון חציבה | מחירון ריצוף | מחירון טיח פנים | מחירון איטום רצפות מבנים ורצפות מרתפים ביריעות ביטומניות משוכללות | מחירון צינורות פלסטיים מפוליאתילן - | מחירון תאי בקרה עגולים לביוב | מחירון צנרת ומשאבות סחרור | מחירון צינורות פלסטיים | מחירון צנרת ומשאבות סחרור | מחירון נורות (אוזרם או פיליפס) | מחירון חומרים לבידוד תרמי ואקוסטי | מחירון מתקנים וציוד למתקני ספורט | מחירון מתקני משחק שונים | מחירון תאורת לדים | מחירון ברגי סלע | מחירון שוחות בקרה יצוקות באתר | מחירון אגרגרטים (בשער המפעל) | מחירון חיפוי קירות בלוחות אבן (טבעי ותעשייתי) | מחירון ריצוף ביריעות גומיבפני כב' הרשם בכיר משה הולצמן התובע: שמעון גנון נגד הנתבעת: שמחה אלון החלטה בתיק זה הוגשה תובענה | מספר בקשה:1 בפני כב' השופט דב פולוק מבקשים מדינת ישראל נגד משיבים החלטה המזכירות תמציא העתק הודע | בית משפט לתביעות קטנות בקריית שמונה ת"ק 36466-09-11 חמו נ' אקוקה תיק חיצוני: 20 נובמבר 2011 | בית משפט לתביעות קטנות בירושלים ת"ק 848-04-11 גבעון שלם נ' עולם של חיות בע"מ ואח' | בית משפט לתביעות קטנות בחיפה ת"ק 52799-02-11 ברגר נ' קונפורטי ואח' בפני כב' השופטת | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 28782-01-11 הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ נ' כלל חברה לביטוח | בפני כב' השופטת מירב בן-ארי תובעים 1. משה ידיד נגד נתבעים 1. שומרה חב' לביטוח בע"מ הודע | בית משפט השלום ברמלה עמ"א 13647-11-09 ועדנ מקומית לתכנון ובניה עמק לוד נ' אילוז ואח' תי | בפני כב' השופט אבישי קאופמן המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשמים בילאל אבו רומי נוכחים: ב"כ המאש | בית משפט לתביעות קטנות בכפר סבא ת"ק 1707-04-12 גרינהאוז נ' בית-ספר לנהיגה "טוב" ב | בפני כב' השופטת מירית פורר מבקשת 1. לאה פרל אדלר נגד משיבה 1. איילון חברה לביטוח בע"מ הודעת | בית משפט לתביעות קטנות בבאר שבע ת"ק 37149-05-12 הרטמן נ' י.ש. שופן (1995) בע"מ 11 יוני | בית משפט השלום בחיפה ת"א 18761-10-11 פלד נ' חברת הפניקס בע"מ תיק חיצוני: בפני כב' | בית משפט השלום בחדרה ת"א 29956-06-11 אגבאריה נ' אגבאריה ואח' תיק חיצוני: בקשה מס' 6 | בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים ע"א 36560-03-11 גרוס נ' ועקנין ואח& | בפני כב' הרשם הבכיר ניר זיתוני תובעת הוט - מערכות תקשורת בע"מ נגד נתבע סילון יואל שושן החלט | בפני כב' השופטת טל תדמור-זמיר מאשימה עיריית חדרה נגד נאשמת בלה מלגון החלטה 1. בשל אילוצי יומני ד | בית משפט השלום לתעבורה בחיפה תת"ע 3989-02-11 מדינת ישראל נ' רייפר תיק חיצוני: 10102702759 מ | החלטה בתיק בג"ץ 4829/07 בבית המשפט העליון בג"ץ 4829/07 בפני: כבוד השופטת א' פרוקצ'יה העותר | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"א 13514-09-11 שריקי ואח' נ' רום גבס - חיפוי וקירוי (199 | בית משפט השלום בראשון לציון ת"א 30877-06-11 לוי אלפנדארי נ' עיריית ראשון לציון ואח' תיק | בפני כב' הרשם ערפאת טאהא התובע דביר חדד נגד הנתבעים החלטה לפני בקשה להטלת עיקול זמני ברישום על ד | בפני כב' הנשיא יוסף אלון המערער עיד אלגדפי על ידי ב"כ עוה"ד ענת נוי-פרי אלקיים נגד המש | לפני כב' השופטת גלית אוסי שרעבי תובעים 1. AIG ישראל חברה לביטוח בע"מ נגד נתבעים 1. עמיחי אל | 04 אוגוסט 2013 לפני: כב' השופטת עפרה ורבנר התובע רני רפאל קוריאת ע"י ב"כ: עו"ד בן