מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כבוד ה שופט אורן שגב

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

1.רשת מלונות אטלס בע"מ
2.אליזה ספקטור

הנאשמים

גזר דין

בישיבת ההקראה, שהתקיימה בפני ביום 12.04.16, הורשעו הנאשמות, על פי הודאתה מפי בא כוחה, בעובדות כתב האישום המיוחסות להן, היינו, העסקה שלא כדין וללא ביטוח רפואי והפרת אחריות נושא משרה, כאמור בכתב האישום.
כל אחד מהצדדים טען בפניי לעונש.
ב"כ המאשימה טען, כי מדובר בעבירות שבוצעו במסגרת משלח ידן של הנאשמות ועניינן העסקה שלא כדין והפרת הזכות הסוציאלית של העובדת לקיומו של ביטוח רפואי, וזאת לתקופה ממושכת של 14 חודשים, והעסקה במשרה מלאה לגבי עובדת שנכנסה לישראל כדין באשרה סיעודית, אך הועסקה בעבודה שאינה סיעודית, ובזמן עבודתה האשרה שלה כבר גם לא היתה בתוקף.
לזכות הנאשמות, טען, כי אין לחובתן עבירות נוספות וכי כתב האישום הוגש בשיהוי של כארבע שנים מביצוע העבירה.
ב"כ המאשימה הטעים כי כבר נקבע במספר רב של פסקי דין שהעסקת עובד זר שלא כדין מהווה מכת מדינה שפוגעת באפשרות התעסוקה של הישראלים ובענייננו נלווית לכך גם פגיעה בזכויות של העובדת הזרה. כמו כן נקבע, כי לעבירה יש מניע כלכלי ועל מנת שהאכיפה תהיה אפקטיבית יש להטיל עונש עם סנקציה כלכלית מכבידה על מנת שההרתעה תהיה אפקטיבית, בפרט שבענייננו העבירות בוצעו במסגרת משלח היד כך שהמניע הכלכלי בביצוע העבירה מקבל דגש.
לגבי מתחם הענישה, טען כי בנסיבות שפורטו לעיל, המאשימה מבקשת שעל הנאשמת 1 ייקבע שמתחם הענישה הראוי, לגבי עבירת העסקה שלא כדין , הוא בין 20% ל-80% מהקנס המרבי העומד על 114,800 ₪; ולגבי עבירת הביטוח - בין 5,000 ₪ ל-20,000 ₪.
לגבי הנאשמת 2 ביקש שמתחם הענישה הראוי בגין הפרת החובה ביחס לעבירת ההעסקה שלא כדין יהיה בין 20% ל-80% מהקנס המרבי ולגבי הפרת החובה ביחס לעבירת הביטוח ינוע בין 3,000 ₪ ל-15,000 ₪.
לגבי העונש הספציפי בנסיבות העניין, ביקש שעל הנאשמת 1 בגין עבירת ההעסקה שלא כדין יוטל קנס בסך 30,000 ₪ ובגין עבירת הביטוח - קנס של 10,000 ₪; ולגבי הנאשמת 2 – בגין הפרת האחריות בנושא ההעסקה קנס בסך 8,000 ₪ ובגין הפרת האחריות לעניין הביטוח קנס בסך 6,000 ₪. כמו כן, ביקש שכל אחת מהנאשמות תחויב לחתום על התחייבות להימנע מביצוע עבירה נוספת למשך 3 שנים, שאם לא כן יוטל על כל אחת מהן הקנס המרבי הקבוע בדין.
ב"כ הנאשמות הקדים וטען כי סכומי הקנסות שהמאשימה עתרה להם גבוהים מידי וכי יש לקחת בחשבון את העובדה שהן הודו בתחילת הדיון.
עוד הסביר כי מדובר ברשת מלונות שמנהלים אותה שלושה שותפים שאין להם עבר פלילי. גם רשת המלונות שמונה כ-12 מלונות עם אלפי עובדים לא נתקלה במשך כל שנותיה ולו באישום אחד מכל סוג שהוא, לא הגנת הצרכן לא דיני עבודה.
עוד טען כי מדובר באירוע משנת 2011, כאשר נערכה ביקורת באחד מבתי המלון ועובדת אחת בלבד מכל המשמרות נתפסה כי היה לה אישור סיעודי.
ביחס לנסיבותיה של הנאשמת, טען כי היא עזבה את תחום המלונאות ועובדת כיום במכון קוסמטיקה. מדובר באישה מבוגרת שהפרוטה לא מצויה בכיסה ואשר לא עבדה במשך תקופה ארוכה מאוד ורק עכשיו הצליחה למצוא עבודה והתחילה לעבוד לפני חודש בערך.
עוד טען כי ענף התיירות מצוי בתקופה קשה ולכן מבוקש להתחשב בהודאת הנאשמות ו להסתפק בעונש נמוך גם בעניין הביטוח וגם לחברה יש להשית קנס של 10,000 ₪ על הנאשמת 1 ואילו על הנאשמת 2 - התחייבות להימנע מביצוע עבירה בלבד, כי היא לא עובדת עוד בתחום והיא אישה קשת יום. עוד ביקש אורכה של 21 יום על מנת להגיש מסמכים בעניין מצבה של הנאשמת 2.
ביום 16.05.16 הגיש הסניגור אישור מטעם המוסד לביטוח לאומי, לפיו הנאשמת 2 היתה זכאית לדמי אבטלה בין החודשים 05/15 ועד 01/16. המדינה לא התנגדה להגשת המסמך.

דיון הכרעה
העבירות על חוק עובדים זרים נקבעו כעבירות מנהליות, והקנסות המנהליים שהוצמדו להן הן בשיעורים משמעותיים, ובהיקפים של אלפי שקלים. ניכר, כי בעת שנקבע שיעור הקנס, הדעת ניתנה לכך שהעסקת עובדים זרים בניגוד לדין משיאה למעסיקיהם תועלת כלכלית של ממש, כאשר את המחיר משלם הציבור, ובפרט מקום שלא היתה הקפדה על כך שעובדים זרים ישובו לארצותיהם עם פקיעת אשרת העבודה.
לכל אלה הצטרפה תופעת הפגיעה הקשה בזכויות היסוד של העובדים הזרים, אשר התרחשה בהיקף גדול מצד חלק מהמעסיקים, ופגעה בערכי יסוד של החברה ובדמותה ובתדמיתה של המדינה מפנים ומחוץ. עמד על כך בית המשפט העליון בבג"צ 9722/04 פולגת נ' מ"י (7.12.2006), עת קבע כדלקמן:
"ההשלכות השליליות של העסקת עובדים זרים הביאו לגיבוש מדיניות ממשלתית שתכליתה לצמצם את תופעת העובדים הזרים הנכנסים לישראל, ולהבטיח יציאת העובדים עם פקיעתו של ההיתר. ההתמודדות נעשתה בדרכים שונות ומגוונות. הוחמרו המגבלות על העסקת עובדים זרים; הוגברה האכיפה על יציאתם את הארץ; והותנו תנאים שמטרתם להחליש את המניעים של המעסיקים לבקש להעסיק עובדים זרים על חשבון עובדים מקומיים."
דא עקא, שבמקרים רבים, ההרתעה שיוצר הקנס המנהלי איננה מספקת, ולא אחת הוברר כי מי שהוטל עליו קנס מנהלי איננו נרתע מלשוב ולבצע עבירות. במקרה כזה הוסמך תובע לנקוט הליך פלילי יזום, במסגרתו נחשף הנאשם לקנס העונשי המקסימלי שנקבע לעבירה בחוק.
מדובר בעבירה שביסודה עומד מניע כלכלי מובהק ולכן, על מנת שהאכיפה תהיה אפקטיבית, עליה להיות משולבת בסנקציה כספית, אשר יהיה בה כדי ליצור את ההרתעה הנדרשת ולהפוך את העבריינות בתחום לבלתי משתלמת.
העסקת עובדים זרים ללא היתר עבודה הוגדרה כעבירה חמורה בעלת השלכות חברתיות ומוסריות (ראו: ע"פ 1001/01 מדינת ישראל נ' ניסים (17.6.2002)). במקרה דנן, נלווי ת אליה עבירה נוספת - העסקת עובד זר ללא הסדרת ביטוח רפואי. כמו כן, ביחס לנאשמת 1, העבירה בוצעה במסגרת משלח ידה.

מדיניות הענישה
הנאשמות הורשעו על פי הודאתן בישיבת ההקראה ובנסיבות אלה, הרף העליון של הענישה מועמד על שיעור 50% מהקנס הפלילי המקסימלי.

נסיבותיהן האישיות של הנאשמות ומתחם הענישה הראוי
הטענה כי זוהי הפעם הראשונה בה מורשעת כל אחת מהנאשמות בעבירות מושא כתב האישום, לא נסתרה.
לזכותן של הנאשמות ייאמר, כי הן הודו בביצוע העבירות המיוחסות להן בכתב האישום בישיבת ההקראה ובכך חסכ ו הליך שיפוטי יקר. עובדה זו יש בה אף להצביע כי הנאשמות הפנימו את חומרת העבירות בהן הודו והורשעו. יחד עם זאת, העבירה בוצעה במסגרת משלח ידן ולכן מדובר בנסיבה מחמירה.
ביחס לנאשמת 2, מדובר באשה נטולת עבר פלילי, שבהתאם לנטען, אמצעיה הכלכליים צנועים, ואשר כבר אינה עוסקת בתחום המלונאות. אציין, כי בזיקה להחלטתי מיום 16.05.16, המדינה לא התנגדה למסמך שהוגש ע" י הנאשמת ולכן, האמור בו נשקל על ידי במסגרת השיקולים לקולא.
זאת ועוד. נסיבה מקלה ביחס לשתי הנאשמות יש לראות בשיהוי בו הוגש כתב האישום, כך לדברי ב"כ המאשימה עצמו.
ביחס ל מתחם הענישה שהוצע ע"י המאשימה, אציין כי בנסיבות העניין הוא סברי בעיניי, אם כי ביחס לגובה הקנס עצמו ראיתי, לקחת לקולא, ביחס לכל אחת משתי הנאשמות, את נסיבותיהן האישיות, כמפורט להלן.
ביחס לנאשמת 1, בשים לב לעובדה שנטען ולא נסתר כי היא מעסיקה עובדים רבים בתחום המלונאות וזו לה הפעם הראשונה בה היא מורשעת, ולאור הודאתה והחיסכון בזמן שיפוטי, סבורני כי יש להטיל עליה בגין העסקה שלא כדין קנס בסך 20,000 ₪ וביחס לעבירה של אי עריכת ביטוח – 8,000 ₪.
ביחס לנאשמת 2, סבורני, כי יש לקחת לקולא את העובדה שהודתה וחסכה זמן שיפוטי, את העובדה שכבר אינה עובדת בתחום המלונאות, ובמיוחד את מצבה הכלכלי ולהשית עליה בגין העבירה של הפרת אחריות נושא משרה קנס כולל בסך 7,000 ₪, המורכב מקנס בסך 5,000 ₪ בגין העסקה שלא כדין ו- 2,000 ₪ בגין אי עריכת ביטוח.
בדעתי להיעתר לבקשת המאשימה להורות לכל אחת משתי הנאשמות לחתום על התחייבות להימנע מביצוע עבירה דומה למשך תקופת הזמן המקסימאלית – 3 שנים. לפיכך, ובשים לב לכך שמדובר, הלכה למעשה, בעונש נוסף (הגם שביצועו בפועל מותנה), ניתן להסתפק בקנסות הכספיים המופחתים כאמור לעיל. ראו: דנ"פ 8062/12 מדינת ישראל המשרד להגנת הסביבה נ' חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ, עמ' 9-10, פיסקה 12. (2.4.2015).

אחרית דבר
על יסוד כל האמור לעיל, הנני גוזר על הנאשמות את העונשים הבאים:

הנאשמת 1
בגין העסקת עובד זר שאינו רשאי לעבוד בישראל, בניגוד להוראות סעיף 2 (א)(2) לחוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991 – 20,000 ₪;
בגין העסקת עובד זר מבלי שהוסדר לעובד ביטוח רפואי, בניגוד להוראות סעיף 2 (ב)(3) לחוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991 – 8,000 ₪.

הנאשמת 2
בגין הפרת אחריות נושא משרה, עבירה על סעיפים 5, 2 (א)(1) (2) ו- 2(ב)(3) לחוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991 - 7,000 ₪.

כל סכומי הקנסות דלעיל, ישולמו עד ולא יאוחר מיום 01.08.16 והמזכירות תפיק שוברי תשלום לכל אחת מהנאשמות בנפרד.
כל אחת משתי הנאשמות (הנאשמת 1 באמצעות מנהל מוסמך מטעמה), תחתום על התחייבות שלא לעבור עבירה על חוק עובדים זרים התשנ"א – 1991, למשך 3 שנים. ביחס לנאשמת 1 סכום הקנס המקסימאלי בהתחייבות יועמד על 116,800 ₪ ואילו ביחס לנאשמת 2 – 29,200 ₪.
הנאשמות תפנינה למזכירות בית-הדין, באמצעות בא כוחן, על מנת לחתום על התחייבות כאמור, ועל מנת לקבל שוברים לתשלום הקנס.
ההתחייבויות החתומות תוגשנה ע"י הסניגור לתיק בית הדין בתוך 30 יום מהיום.

זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בתוך 45 ימים ממועד קבלת גזר הדין.

המזכירות תשלח את גזר הדין לב"כ הצדדים בדואר.

ניתן היום, כ' סיוון תשע"ו, 26 יוני 2016, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

חילוץ והצלה קרובים אל משה לרר 23, נס ציונה, ישראל | מטאורולוגיה קרובים אל פקאן 23, עפולה, ישראל | מדחסים קרובים אל האשל 14, עכו, ישראל | איפור קרובים אל 241, ישראל | גלידות קרובים אל 4, חדרה, ישראל | סוכני ביטוח קרובים אל | כרטיסים קרובים אל 30, בית הגדי, ישראל | סופרמרקטים קרובים אל דרור 8, עכו, ישראל | מודדים קרובים אל 4, יבנה, ישראל | דלתות קרובים אל האפיק 12-20, אשקלון, ישראל | פיצריות קרובים אל המשי 1, רמת השרון, ישראל | שידוכים קרובים אל ירושלים הבירה 7, בית שאן, ישראל | נגררים קרובים אל האצ"ל 16, רעננה, ישראל | כבלי וחוטי חשמל קרובים אל האילנות 75, הרצליה, ישראל | חדרי חזרות קרובים אל דוש קריאל גרדוש דוש קריאל גרדוש, ראש העין, ישראל | הריון ולידה קרובים אל קדושי השואה, תל אביב יפו, ישראל | טיפול משפחתי קרובים אל הנוטרים 1, ראשון לציון, ישראל | אלקטרודות קרובים אל דרך הלחם 1, כפר אחים, ישראל | כבלים קרובים אל כביש החוף, נתניה, ישראל | ישיבות קרובים אל דרך המכבים 64, ראשון לציון, ישראל | שירותים לנכים אילן איגוד ישראלי לילדים נפגעים בחיפה | כוח אדם ניו ג'וב השמת עובדים בכרמיאל | מתנות פתרונות אשראי לכולם בראשון לציון | בשמים להיט בראש בנהריה | מהנדס מכונות א.ת.א.א. הנדסה בע"מ בכפר סבא | דפוס דפוס אריה בבני ברק | אלומיניום אלום ליאל בראשון לציון | עשה זאת בעצמך הום סנטר בראשון לציון | ספרי קודש קרואני יעקב בראש העין | אלקטרודות סיג עבודות ריתוך - tig mig בגני תקווה | גילוי וכיבוי אש אלפיין סיסטמס מיגון אש בע"מ בפתח תקוה | ריקוד ליהי Princess Lihi בפרדס חנה-כרכור | בית אבות גן בעיר-דיור מוגן בע"מ ברמת גן | מתקני וציוד הרמה גל-רם בתל אביב - יפו | שירותים לנכים "אילן" אגוד ישראלי לילדים נפגעים בהרצליה | הפקת אירועים אודי.מ. אירועים במודיעין עילית | ציוד לימי הולדת נופית- עוגות מעוצבות בתל אביב - יפו | ריקוד סטודיו לי בכפר סבא | מהנדסים אופק הנדסה - אילן מרכוס בתל אביב - יפו | מוזיקה ניסים עמוס-לציבור הדתי בבאר שבעמחירון כלונסאות ואלמנטי סלארי, לביסוס מבנים ולדיפון | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון מוצרי נגרות | מחירון מוצרי בטון טרום ודרוך | מחירון נגרות - דלתות, ארונות מטבח ושונות | מחירון חומרי חשמל | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון עבודות צביעה | מחירון עבודות אינסטלציה | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון קווי מים, ביוב ותיעול | מחירון עבודות גבס ותקרות אקוסטיות | מחירון מתקני תברואה | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון מעליות ומתקני הרמה לנכים | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון חומרים לעבודות בניה | מחירון מתקני הסקה | מחירון מחיצות מודולריות | מחירון מגופים, "גמל" מים | מחירון משקופי דלת | מחירון ריצוף משטחים, שבילים ומדרגות | מחירון קורות יסוד וקירות מסד | מחירון ספחים לצנרת נחושת | מחירון חומרי עזר לטפסנות | מחירון נקודות שונות | מחירון מכסים ומסגרות מפיברגלס משוריין | מחירון חיבור מנועים ואביזרי פיקוד | מחירון ספרינקלרים | מחירון איטום רצפות חדרים רטובים | מחירון חיבור קווי מים | מחירון צינורות פלסטיים | מחירון אלמנטים למחיצות בבניה  | מחירון ריצוף באריחי גרניט פורצלן | מחירון אלמנטי קמץ כפול דרוכים | מחירון מתקני משחק שונים | מחירון אגרגט מחצבה | מחירון הערה: המחיר כולל כל האביזרים והחיבורים לרשת ההשקייה | מחירון בטון מובא | מחירון מיכלי התפשטות | מחירון איטום קירות מבנים וקירות מרתפים במריחות חמות | מחירון אריחי גרניט פורצלן | מחירון מבנה ללוחות חשמל ותיבו | מחירון מערכות הסקה | מחירון יריעות איטום C.V.P | מחירון חלון נגרר לתוך כיס | מחירון פרגולות עץ ואלומיניום | מחירון אלמנטים לניקוז )תיעול(בפני כב' הנשיאה דבורה ברלינר, אב"ד כב' השופט ג'ורג' קרא, ס"נ כב' השופט | לפני כב' השופט דן סעדון בעניין: 1. מדינת ישראל המאשימה נגד 1. דורית זיס הנאשמת גזר דין מבוא הנאש | בפני כב' השופט נסר אבו טהה מבקשים מדינת ישראל נגד משיבים אולג רזינצקי (עציר) ע"י ב"כ ע | החלטה בתיק רע"פ 1520/10 בבית המשפט העליון רע"פ 1520/10 בפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן המבקש: | בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו ס"ע 35444-07-11 קורז' נ' א. דינמיקה שרותים 1990 בע& | המבקשת: חברת תו"ת-תאגיד עובדי תעופה ותיירות בע"מ ע"י ב"כ עו"ד אהוד פורת ועו | בפני כב' השופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל - פרקליטות נגד הנאשם עאדל עיסא <#1#> נוכח | מספר בקשה:1 בפני כב' השופטת אילונה אריאלי מבקשים טחינת הנשר בע"מ נגד משיבים החלטה 1. לפני ב | בית משפט השלום בתל אביב - יפו ת"ת 46617-12-11 מרכז גריאטרי הדסים בע"מ נ' גמליאל תיק חי | בפני: כב' שופט עמית כהן בקשה מס' 1 המבקש מזל אלמקייס נגד המשיבים החלטה קובע לישיבת קדם משפט | בפני כב' השופטת איילת הוך-טל תובע משה אדרי נגד נתבעת משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות בע"מ החלט | בית המשפט המחוזי בנצרת ת"א 685-09 אבתיסאם גטאס ואח' נ' אדיב ריחאני ואח' תיק חיצוני: | פסק-דין בתיק בש"א 6905/12בבית המשפט העליון בש"א 6905/12 לפני:כבוד השופט ס' ג'ובראן המערערי | בית משפט השלום ברחובות תא"מ 13819-11-11 סלקום ישראל בע"מ נ' רוזנשטיין 07 יוני 2012 לפנ | בית משפט השלום בירושלים ת"א 21730-05-12 רזיאל נ' לאונרד ואח' תיק חיצוני: בפני כב' ה | 03 יולי 2014 לפני: כב' השופטת יפה שטיין התובע: אחמד אבו גרבייה ע"י ב"כ: עו"ד בשי | מספר בקשה:1 בפני כב' הרשמת הבכירה , ודאד יונס מבקשת רולה ג'מל נגד משיבה חברת פרטנר תקשורת בע | לפני כב' השופטת עפרה ורבנר מספר תהליך: 7 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 20 מ | מספר בקשה:2 בפני כבוד ה שופטת דליה גנות מבקשים נגד משיבים מרכז רפואי שערי צדק החלטה 1. התובע, יליד 3 | בפני כב' השופטת חנה קלוגמן תובעים 1. משה בריסי נגד נתבעים 1. חיים כהן 2. גבולות רהיטים 1998 בע&q | בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 19362-08-11 ביטוח ישיר איי.די.איי חברה לביטוח בע"מ ואח& | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מערערים 1. ראיס מידל איסט בע"מ נגד משיבים 1. בנק מזרחי טפחות בע& | החלטה בתיק ע"א 5509/09 בבית המשפט העליון בירושלים ע"א 5509/09 - י"ח לפני:כבוד הרשמת ל