מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כבוד השופט יעקב שינמן
מערערות
1.זוהר 1 נדל"ן והשקעות בע"מ
2.בייבי קייקס בע"מ
שתיהן ע"י ב"כ עוה"ד טל לביא

נגד

משיבה
סלקום ישראל בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד חיים דרש

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת בית המשפט השלום בכפר סבא, ש ניתנה על ידי כב' השופטת מירב בן ארי ביום 14/12/15, בתא"מ 4842-07-13 ובתא"מ 19817-01-13, מיום 28/12/15, בקשר לבקשה לביטול פסק דין שהגישו המערערים/המבקשים (שם) (להלן: "פסק הדין" או "ההחלטה").

2. התובענות בהן ניתן פסק הדין, עניינן בשתי תביעות כספיות (שאוחדו), שהוגשו על ידי המשיבה - שהייתה התובעת, נגד המערערות - שהיו הנתבעות (להלן: "המערערות" או "הנתבעות"):

נגד המערערת 1 – הוגשה תביעה בסך של 46,967 ₪ ונגד המערערת 2 – הוגשה תביעה בסך של 28,200 ₪, בגין שירותי תקשורת שקיבלו מהמשיבה , לטענתה, ולא שילמו בגינם.

3. מר זוהר סלמן הוא הבעלים והמנהל בשתי המערערות (להלן: "מר סלמן").

4. א. את הנתבעות ייצג עו"ד מטעמן.

ב. עו רך הדין הגיש בשם הנתבעות ייפוי כוח שצורף להתנגדות לביצוע התביעה בסכום קצוב (להלן: " עורך הדין").

ג. עורך הדין התייצב בשמן של הנתבעות בשתי ישיבות קדם משפט נפרדות שהתקיימו בבית משפט קמא , בטרם קביעת התיק להוכחות.

ההליכים בבית משפט קמא:

5. הישיבה מיום 04/06/15

בישיבת קדם המשפט מיום 04/06/15 לא התייצב מנכ"ל הנתבעות, למרות שהייתה הוראה על חובת התייצבות.
לאחר דיון לא פורמאלי, הועלתה על ידי בית המשפט הצעת פשרה שעורך הדין ביקש לבדוק אל מול מרשותיו.
לפיכך, נדחה הדיון ליום 06/07/15, תוך ציון מפורש כי ישיבה זו תתקיים "בנוכחות מנכ"ל הנתבעות" (פרוטוקול ההחלטה מיום 04/06/15).

6. הישיבה מיום 06/07/15

א. לישיבת קדם המשפט מיום 06/07/15, ולמרות החלטות קודמות, לא התייצב גם כן מנכ"ל הנתבעות .
ב"כ הנתבעות הודיע באותה ישיבה, כי מנכ"ל הנתבעות היה אמור להגיע מארצות הברית, אך הוא נפל מבניין ולא הספיק לשלוח לו את אישורי המחלה, שיישלחו לבית המשפט.
באותו דיון, הודיע עורך הדין כי מרשותיו, דוחות את הצעת הפשרה, וביקש לקבוע את התיק להוכחות לחודש אפריל 2016.

בית משפט קמא , בהחלטה שניתנה באותו היום, לא נענה לבקשה לדחיית הדיון לאפריל, תוך ש ציין את הנזקים שנגרמו בשל אי התייצבות מנכ"ל הנתבעות ובית המשפט קבע בסופו של דבר כי:
"אין מבחינת בית המשפט אפשרות לדחות למועד כל כך רחוק, (אפריל 2016 - י.ש) מה גם שמותב זה יוצא לשבתון וייעדר מבית המשפט החל מחודש אפריל.
נוכח האמור, אני קובעת להוכחות ולסיכומים בעל פה ליום 14/03/15, שעה 12:30".

עוד קבע בית המשפט באותו מועד - את סדר חקירת העדים וקצ יבת הזמן לחקירת כל עד, ובסופו של הדיון, מצא לנכון להדגיש שוב:
"תשומת ליבם של הצדדים, כי לא תקבענה ישיבות הוכחות נוספות, אלא עקב נסיבות חריגות שלא היה לצפותן מראש או למנען בשקידה סבירה"
(פרוטוקול החלטה מיום 06/07/15).

ב. בהחלטה שניתנה ביום 6/07/15, נפסקו הוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 1,000 ₪ עקב אי התייצבות מנכ"ל הנתבעות.

בהמשך, אמנם הציגו הנתבעות באמצעות בא כוחן אישורים רפואיים, אך בהחלטת בית משפט קמא מיום 17/08/15, נקבע, כי ההוצאות נותרו בעינן, נוכח מספר סיבות: האישורים הרפואיים שהוצגו לא היו מ אומתים כנדרש; האישורים אינם מתייחסים לישיבת קדם המשפט הראשונה (שגם בה לא הייתה התייצבות) ; הנתבעות לא ראו לנכון ליידע את בא כוחן באשר לטענותיהן כדי שיהיה ניתן, בכל זאת, לנסות ולקדם את התיק (הוצאות אלו בוטלו , ראה סעיף 6 לעיקרי הטיע ון של המשיבה).

הדיון מיום 14/12/15

7. א. בדיון שנקבע להוכחות, משמע – 14/12/15, לא הייתה התייצבות מטעם הנתבעות.

ב לבקשת בית משפט קמא, ב"כ התובעת, שהתייצב עם המצהירה מטעמו, התקשר לעורך הדין, וזה מסר לו כי לאחר ישיבת הקדם השנייה, מנכ"ל הנתבעות פיטר את עורך הדין ומינה עורך דין חלופי, וכי הוגשה הודעה בעניין.

ג. בדיקה בתיק בית המשפט העלתה, כי לא הוגשה כל הודעה על החלפת ייצוג, לא הוגשה בקשה ולא ניתנה החלטה על שחרור מייצוג.

פסק הדין

8. נוכח האמור, ניתן פסק הדין בהיעדר הנתבעות.

הבקשה לביטול פסק הדין

9. ביום 20/12/15 הוגשה על ידי הנתבעות בקשה לביטול פסק הדין.
לבקשה צורף מסמך שנקרא "תצהיר", עליו חתום מר זוהר סלמן, שתאריך החתימה הינו 15/12/15 והוא "אומת באמצעות מייל".

10. בבקשה נטען, כי מר זוהר סלמן הינו אזרח ישראלי, המתגורר בחו"ל רוב ימות השנה ו מגיע ארצה אחת למספר חודשים, וכי במהלך חודש ספטמבר מינה את בא כוחו הנוכחי (עו"ד טל לביא) לייצגו בהליך מול התובעת.

לטענת המבקשות, עקב טעות, ייפוי הכוח הוכנס לתיק ההוצאה לפועל ולא לתיק בית המשפט. מר סלמן טען ב אותו מסמך שכונה "תצהיר", כי:

"למיטב זכרוני, לא עודכנתי על הדיון שנקבע ליום 14/12/15. עו"ד טל לביא לאור המינוי בהקשר לתיק ההוצאה לפועל גם לא ידע".

החלטת בית המשפט קמא בבקשה לביטול פסק הדין

7. בית המשפט, לאחר שניתח את התנהלות הנתבעות, הגיע למסקנה חד משמעית כי התנהלות הנתבעות מהוות: " זלזול עקבי בהליכים של בית המשפט ובהחלטותיו."

בית המשפט מונה את הארועים שהביאו אותו למסקנה זו, ובין היתר, קובע כי הנתבעות לא ה תייצבו לשתי ישיבות קדם משפט, הנתבעות לא אפשרו קיום דיון יעיל וענייני, בין היתר מאחר שמנהלן התעקש , כי ברצ ונו להסביר בעצמו את עמדת הנתבעות.

בית משפט קמא לא קיבל את גרסת הנתבעות כי היה בלבול בין תיק בית המשפט, לבין תיק ההוצאה לפועל, שכן, הדיון בתיק ההוצאה לפועל: " עבר לבית משפט זה מכבר, לפני כשנתיים" (עמוד 4, שורה 2).

יתר על כן, בית המשפט קובע כי שאלת ידיעתו של מנכ"ל הנתבעות אודות מועד הדיון אינה רלבנטית, שכן - ראשית, לא הוגש תצהיר כדין ואפילו אם היה מקום להתייחס לאותו מסמך שאומת במייל כתצהיר, הרי שגם מנכ"ל הנתבעות לא הצהיר באופן וודאי כי לא ידע על מועד הדיון, אלא, לכל היותר, אמר זאת "למיטב זכרונו".

עוד הוסיף בית משפט קמא, כי מנכ"ל הנתבעות לא פירט כלל מתי שוחח עם עורך הדין הקודם, מתי נמסר לו על מועד הישיבה, מתי הודיע על פיטוריו, ובעצם, לא אזכר כל שיחה שכזו (עמוד 4, שורות 27-28).

8. חשוב מכל, בית המשפט מצא שלא להיענות לבקשה, שכן, לא קוימו הכללים הקשורים להתפטרות מייצוג, שנועדו למקרים מסוג זה.

הדיון היה קבוע להוכחות, ומועד ההוכחות נקבע בנוכחות עורך הדין שייצג את הנתבעות, וקביעה זו מחייבת את הנתבעות, אפילו אם היה מתברר (ולא התברר) שבא כוחן לא הודיע להן על כך.

הנחה של הנתבעות כי לוּ נעשה שחרור מייצוג כדין, היה בית המשפט מאפשר לנתבעות , פרק זמן להתארגן, אינה נכונה ואינה רלבנטית. לטעמו של בית המשפט, היא אינה נכונה משום שבמועד שבו מונה בא כוחן הנוכחי, בחודש ספטמבר 2015, היה די זמן והותר להתארגן למועד ההוכחות שנקבע ליום 14/12/15.

בית המשפט מצא שהתנהלות הנתבעות היא לא מיקרית, אלא שיטתית, והיא גרמה כבר לבזבוז זמן משווע של בית המשפט ושל הצד שכנגד.

לבסוף, קבע בית המשפט:

"ככל שהנתבעות טוענות שהעורך דין (הקודם), לא הודיע להן את דבר ישיבת ההוכחות, הרי לכל היותר תר ופתן מול עורך הדין (וזאת מבלי להביע כל עמדה עובדתית בעניין נוכח האמור בסעיף 13 לעיל), ולא בביטול זמנם של הצד שכנגד, בית המשפט והציבור כולו".

9. לפיכך, דחה בית המשפט את הבקשה תוך חיוב הנתבעות בסך של 1,500 ₪ הוצאות, ומכאן הערעור שלפניי.

הערעור

10. לטענת המערערות, הן פרסו בבקשה לביטול פסק הדין את הסיבות לאי התייצבותן, ובית המשפט טעה כשדחה בקשה זו. לטעמן, היה על בית המשפט לבטל את פסק הדין ולכל היותר, היה מקום להשית הוצאות על המערערות .

11. פסק הדין, משמעו - תשלום כולל של 90,000 ₪ וזאת כאשר " מר זוהר סלמן בעלים ומנהל של המערערות, טען מפורשות גם אם בתצהיר שצרף לבקשה לביטול פסק הדין, שלא ידע על מועד דיון ההוכחות נשוא ההחלטה למתן פסק דין" (סעיף 6 לעיקרי הטיעון).

המערערות, ומר סלמן, אינם מזלזלים בזמן ובמערכת בית המשפט, וכי "לכאורה, טעות מצטערת של אי הבנה הובילה להשתלשלות האירועים של אי הופעה לדיון מועד ההוכחות" (סעיף 7 לעיקרי הטיעון).

12. מר סלמן הינו אזרח ישראל הגר בחו"ל, המגיע לעיתים לישראל והוא בחר להחליף ייצוג משפטי ומינה בא כוח כמייצג בתיק ההוצאה לפועל של המשיבה (02-XX144-12-5) כפי שעולה מייפוי הכוח החתום בתיק ההוצאה לפועל מיום 15/09/15.

מדובר בשגגה, ולא בזלזול שבא כוחו החדש של המערערות לא עודכן על ידי נציג המערערות, או בא כוחן הקודם, על קיומו של תיק בית המשפט קמא, אלא, על תיק הוצאה לפועל. אחרת, סביר מאוד להניח כי היה נחתם ייפוי כוח בנוסח אחר המתאים לתיק בית המשפט.

13. תקלה שכזו, אינה מצדיקה סגירת שערי בית המשפט בפני בעל דין, בייחוד שמהתנהלות המערערות, לא ניתן ללמוד על זלזול.

בית המשפט היה צריך לבחון שני מבחנים בעת שדן בבקשה לביטול: סיבת מחדלן של המערערות להתייצב לדיון, ומבחן סיכויי ההצלחה. השאלה החשובה היא השנייה.

14. החלפת המייצגים גרמה לכך שמועד הדיון "נפל בין הכיסאות, ולא הועבר באופן מדויק לבא כוחן החדש ולא היה בכך זלזול במערכת המשפט, או נטישת ההליך ולכל היותר, טעות המחייבת בהוצאות ולא במתן פסק דין" (סעיף 6 לעיקרי הטיעון).

15. במקרים חמורים בהרבה מהמקרה דנן, ראה בית המשפט לנכון למחול לצד המאחר ולא לנקוט בסנקציה חריפה של מתן פסק דין במעמד צד אחד, ללא דיון לגופו של עניין.
בית המשפט שגה משהתעלם מכך שמדובר בכרונולוגיה של החלפת ייצוג, ולכן, על ערכאת הערעור לבטל את ההחלטה כדי שיהיה למערערות את יומן.

דיון והכרעה

16. לאחר שעיינתי בהודעת הערעור, בעיקרי הטיעון, בתיק המוצגים, בתיק בית משפט קמא וב"הודעה דחופה ובקשה בצידה" שהוגשה על ידי המערערות יום לאחר קיום הדיון בערעור), ושמעתי טיעוני ב"כ המערער ות, בדיון שהתקיים לפני ביום 13.6.16, הגעתי למסקנה כי דין הערעור להידחות, מכל וכל.

17. התנהלות המערערות בבית משפט קמא, רצופה תקלות ואי ציות להוראות והחלטות בית המשפט, "על כל צעד ושעל" אפשריים, וניתן לומר שאין כמעט "תקלה" שלא ארעה בתיק זה, הרובצת לפיתחן של המערעורות, ושארעה באשמתן.

התנהלות שכזו מצביעה על מסקנה בלתי נמנעת ונכונה אליה הגיע בית המשפט קמא, עת קבע כי התנהלות שכזו מהווה: "זלזול עקבי בהליכים של בית המשפט ובהחלטותיו.".

18. בערעור זה, אין עסקינן באותן תקלות מרובות שארעו לאורך כל "חיי" התיק, אלא באותה החלטה, כשבית המשפט לא הסכים לבטל את פסק הדין שניתן כנגדן עקב אי התי יצבות, אך לא ניתן "לפטור בלא כלום" מבלי להעיר מספר הערות גם בקשר לגירסת המערערות לחלק מאותה מסכת של תקלות.

גירסת המערערות מתעלמת מהפרת הוראה מפורשת של בית המשפט ועל העדרות מנהלן מהדיונים מיום 4.6.15 ומיום 6.7.15 ומישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 14.12.15.

גירסת המערערות סובבת בעיקרה, סביב פיטוריו של עורך דינן הקודם, מינוי עו"ד חדש שי יפוי הכח שלו הוכנס בטעות לתיק ההוצל"פ.

גירסה זו מעוררת תמיהות רבות לכשעצמה: כשלא פורט, המועד בו פוטר עו"ד הקודם, לא פורטה הסיבה לפיטוריו (אולי בגלל שלא הצליח לדחות את הדיון לאפריל), ומה מסר לו עוה"ד הקודם בקשר למועד הדיון ביום 14.12.15 (ועל גירסתם התמוהה של המערערות בעניין זה עוד ידובר), ולא פחות חשוב, לא צורף תצהיר או אפילו מכתב של עו ה"ד הקודם.

אך התמיהה הגדולה יותר, מתעוררת לנוכח הגירסה כי עוה"ד החדש מונה "במהלך חודש ספטמבר מיניתי את עו"ד טל לביא ...לייצג בהליך מול חברת סלקום" (סעיף 4 לתצהיר התומך בבקשה לביטול), " בטעות ו/או אי הבנה ו/או חוסר תשומת לב יפוי הכח היה בקשר לתיק ההוצאה לפועל שמספרו...ולא גם בתיק בבית משפט שלום בכפר סבא" (סעיף 5 לתצהיר התומך בבקשה לביטול).

נשאלת השאלה, לשם מה מונה עוה"ד החדש - האם לא לטיפול בתובענה, שהרי לא היה כל תיק הוצל"פ פעיל באותה העת , ואילו פעולות היה אמור עוה"ד החדש לעשות בתיק ההוצל"פ שלא היה פעיל וההליכים בו היו מעוכבים ?

ואם מונה עוה"ד החדש לטפל בהליך מול חברת סלקום (כמצוין בבקשה לביטול פסק הדין) , מדוע לא פנה לעוה"ד הקודם לקבל ממנו פרטים ומועדים, ומדוע עוה"ד החדש (כמו גם עוה"ד הקודם) אינו מוסר הוא את גירסתו בקשר לכל השאלות המתבקשות הנ"ל ?

כפי שכבר נאמר, אני סבור כי גירסת המערערות גם לגבי הארועים שקדמו למועד הגשת הבקשה לביטול, מעוררת לא מעט תמיהות ושאלות ואלו שפורטו לעיל אינן היחידות.

אך, כאמור כיוון שעסקינן בנכונות ההחלטה בבקשה לביטול פסק הדין, אדון ואסתפק בכך.

19. ראשית, יש לקבוע מספר עובדות ש אינן, ולא יכולות להיות שנויות, במחלוקת:
א. מועד דיון ההוכחות שנקבע ליום 14.12.15 נקבע בנוכחות באי כח הצדדים בישיבה מיום 6.7.15.

ב. עוה"ד שמונה בתיק על ידי המערערות, להיות בא כוחן, לא הגיש מכתב התפטרות, לא המציא כתובת חדשה למסירת כתבי בי - דין או הודעות, ובלאו הכי לא שוחרר מייצוג בהחלטת בית המשפט, זאת בניגוד לתקנה 473 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 , הקובעת כי:

"(א) בעל דין שמייצגו עורך דין רשאי להחליף את עורך דינו בכל תובענה או ענין, או לסלקו, ובלבד שנמסרה הודעה על כך לבית המשפט הדן בהם והומצא העתק ממנה לכל שאר בעלי הדין; כל עוד לא נעשה כן, ייחשב עורך הדין הקודם כעורך דינו של בעל הדין עד לסיומה הסופי של התובענה בערכאה שבה היא נדונה ובכל הערכאות שפורשו ביפוי הכוח שניתן לו.
(ב) בלא חילופין בדרך האמורה, אין עורך הדין רשאי להסתלק מן התובענה אלא ברשות בית המשפט או הרשם שלפניו היא תלויה ועומדת.".

ג. עוה"ד החדש מונה לכל המאוחר ביום 15.9.15 ועמדו ל רשותו 3 חודשים להתארגן למועד ההוכחות, או לפחות לביצוע בדיקות לגבי גורל התיק.

ד. בקשת המערערות, כי דיון ההוכחות יקבע לאפריל, נדחתה במפורש, תוך מתן הסבר לדחיית הבקשה.

ה. לא הובאה כל ראיה ממשית, על ידי המערערות, ולא נטענה טענה חד משמעית מטעמן, כי הן לא ידעו על מועד הדיון.

כל מה שהיה מוכן לומר, מנהלן - מר זוהר סלמן, היה : "למיטב זכרוני לא עודכנתי על הדיון שנקבע ליום 14.12.15. עו"ד טל לביא לאור המינוי בהקשר לתיק ההוצאה לפועל גם לא ידע" (ס עיף 6 למסמך המכונה "תצהיר" התמיכה לבקשה לביטול).

כפי שניתן לראות, אפילו מר סלמן אינו מעז לומר שלא ידע, ובעניין זה יש לזכור כי עוה"ד הקודם לא מסר גרסה בעניין זה, ולא ברור כיצד קשורה אי ידיעתו של עוה"ד החדש לתיק ההוצאה לפועל, מה עוד שגם עוה"ד החדש לא מסר גרסה בעניין זה.
השתלשלות הארועים מצביעה בברור, כי מועד הדיון היה בידיעתן של המערערות, לא רק במובן זה שהמועד נקבע בנוכחות בא כוחן (וזו הודעה מספקת, שניתנה כדין), אלא שגם ב"כ המשיבה מבהיר בעיקרי הטיעון (החתומים על ידו על כל המשתמע מכך) כי : "במועד הדיון שהיה קבוע ליום 14.12.15 ובנוכחות ביהמ"ש קמא התקשר ב"כ המשיבה לב"כ הקודם של המערערות (שהרי איש לא ידע על פיטוריו ומינוי אחר במקומו) וזה הודיע לראשונה כי פוטר וכי העביר את כל הנתונים למנהל המערערות ולעוה"ד האחר" (סעיף 15 לעיקרי הטיעון של המשיבה).

ו. הבקשה לביטול פסק דין הוגשה כשהיא אינה נתמכת בתצהיר כדין.
אותו "תצהיר" מיום 15.12.15 הוא צילום של מסמך מצולם בן עמוד אחד שבסופו נכתב ע"י עוה"ד החדש כי הוא "אומת באמצעות מייל".
אין חולק כי אין כל אפשרות לאמת תצהיר באמצעות מייל.

ייתר על כן, כפי שניתן להבין , מר זהר היה באותה העת בחו"ל, ולפי הדין, היה ניתן לאשר את התצהיר, רק בהתאם לאמור בסעיף 30 ל פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א – 1971 לפני נציג דיפלומטי או קונסולרי של ישראל.

ז. בבקשה לביטול פסק דין אין כל פירוט או טיעון מדוע לטעמן של המערערות, יש להן סיכויי הגנה.
כל שנאמר בבקשה לביטול בעניין זה היה:
"המבחן השני הוא סיכויי ההצלחה כי טענות המבקשות תתקבלנה, כאשר התשובה לשאלה השניה היא העיקר" (ס' 18 לבקשה).
ובאשר לפירוט סיכויי ההצלחה לא נאמר עוד דבר בבקשה למעט:
"המסקנה היא שהסכום שעל המבקש לשלם למשיבה מצוי במחלוקת, ולמבקשים גרסה שלמה השונה לחלוטין מזו שהוצגה בפני בית המשפט על ידי המשיבה" (ס' 37 לבקשה).

טענות בלתי ברורות שכאלו, ללא כל פירוט, אפילו הן, לא נטענו במסמך המכונה תצהיר התומך בבקשה לביטול.

יש לזכור בעניין זה בנוסף, כי המשיבה היא שהגישה את תצהירי העדות האחרונים בתיק בית משפט קמא ביום 9.6.14, ואילו המערערות, ביקשו לסמוך על תצהירי התמיכה בבקשה לרשות להתגונן (מיום 17.7.13) , בהתאם להודעת בא כח המערערות לבית המשפט מיום 11.6.14.

כיצד ניתן לומר שהמערערות הוכיחו סיכויי הצלחה, לנוכח העדר כל פירוט בבקשתן, ולנוכח העובדה שהן אינן מגיבות לטענות המשיבה שפורטו ונתמכו במסמכים, בתצהירי העדות הראשית שהוגשו מטעמה ?

למערערות, היות וכלל לא ברור לאיזו תקופה מתייחסת אותה הודעה של משרד התקשורת, האם מערערות כלולות ב מנויים שנחשפו לאותה הפרה והאם היא רלבנטית גם ב"הודעה דחופה ובקשה בצידה" שהגישו המערערות לבית משפט זה יום לאחר קיום הדיון בערעור, בה נטען כי המשיבה נקנסה על ידי משרד התקשורת, בגין הפרת הוראות רשיונה הקובע הוראות לעניין חובתה לפרט בהסכם ההתקשרות עם המנוי את כל התעריפים בהם יחויב, וכי יש בכך כדי להעיד על סיכויי ההגנה של המערערות, אין כדי לסייע למקרה דנן.

בנוסף, לאותה הודעה דחופה צירפו המערערים תצהיר מטעם מר סלמן המערערות מיום 6.1.2013 שניתן כתמיכה לטענות המערערות בתיק ההוצאה לפועל.
תצהיר זה לא צורף קודם לכן לתיק בית משפט קמא ולא היה חלק מהבקשה לביטול פסק דין ולמעשה בעצם צירופו כעת, מודות המערערות הלכה למעשה, כי עד עתה לא העלו טענות לעניין סיכויי הצלחת ההליך ולא הגיבו לטענות המשיבה שפורטו ונתמכו במסמכים כאמור.

20. הלכות רבות יצאו תחת ידיו של בית המשפט העליון בעניין זה של ביטול פסק דין.

ברע"א 440/15 GHIZIEH SHAEEN LIL-NANTOGAL ALנגד MARINA FOR GENERAL TRADING XUE (פורסם בנבו, 8.9.15), סוקרת כב' השופטת אסתר חיות - סג"נ, את ההלכות הרלבנטיות כשבסופן היא דוחה בקשת רשות ערעור , שהוגשה שענינה ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, מן הטעם , שההזמנה לדיון הומצאה לב"כ המבקשות כדין והתנהלותן בכל שלבי ההליך מלמדת, על זלזול מתמשך בבית המשפט , בדיוק כפי שהיה בענינו, בהתאם לקביעות של בית המשפט קמא.
כב' השופטת חיות מאבחנת בין מצב, בו לא הומצאה הזמנה כדין , שאז מדובר בפסק דין שיש לבטלו , לבין המקרים האחרים, בהם על המבקש, גם להראות סיכויי הגנה, כתנאי לביטול פסק הדין שניתן כנגדו במעמד צד אחד:

"כפי שנפסק לא אחת, כאשר לא בוצעה המצאה כדין לבעל הדין אשר נגדו ניתן פסק-דין במעמד צד אחד, מדובר בפסק דין פגום מעיקרו הטעון ביטול מחובת הצדק ואילו במקרים אחרים שבהם מתבקש ביטול של פסק-דין שניתן במעמד צד אחד בלא שיש עילה לבטלו מחובת הצדק, על המבקש להראות כי סיכויי ההגנה ( או התביעה, לפי העניין) טובים וכן עליו להצביע על סיבה המניחה את הדעת למחדלו הדיוני ( רע"א 9565/09 מרגוליס נ' גנץ, [פורסם בנבו] פסקה 8 (10.8.2010); יואל זוסמן סדר הדין האזרחי 740-738 ( מהדורה שביעית, שלמה לוין עורך, 1995); אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 678-675 ( מהדורה 11, 2013) ( להלן: גורן)). עוד נפסק כי, ככלל, יינתן משקל רב יותר לסיכויי ההגנה, אך ייתכנו מקרים בהם יימצא כי התנהלותו של בעל הדין מאפילה על סיכויי הגנתו ( רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב נ' עו"ד מרדכי שלו, [פורסם בנבו] פסקה 7 (22.4.2015) והאסמכתאות שם; רע"א 2158/15 עיסא נ' סרסור, [פורסם בנבו] פסקה 3 (2.6.2015); גורן, שם)" (ס' 6 לפסק הדין).
כאמור, כמו בענייננו, גם שם , מצא בית המשפט כי התנהלות המבקשות הי יתה מזלזלת ולפיכך פסקה כב' השופטת חיות כי:
"הנה כי כן, התנהלותן של המבקשות בכל שלבי ההליך - אי התייצבותן לדיון בבקשה למתן סעד זמני, אי התייצבותן לדיון שנערך ב-26.3.2014 וזיוף אחד התצהירים שתמכו בבקשה לביטול פסק הדין - מלמדת על זלזול מתמשך בבית המשפט ובנסיבות אלה אין מקום להתערב בהחלטתו של בית המשפט המחוזי הדוחה את בקשתן לביטול פסק הדין.
הבקשה נדחית, אפוא.
המבקשות יישאו בהוצאות המשיבים בבקשה בסך 10,000 ₪".

ראה בעניין זה גם רע"א 706/15 המועצה המקומית באר יעקב ואח' נגד עו"ד מרדכי שלו ואח' מפי כב' השופטת א.חיות (פורסם בנבו , 22.4.15).

20. בערעור זה מתקיימות כל העילות בגינן יש לדחות את הערעור מכל וכל, מכל אחת מהסיבות המפור טות לעיל, ואלו שפורטו בפסק דינו של בית המשפט קמא.

בית משפט של ערעור אינו נוהג להתערב בהחלטות הנוגעות לניהול ההליך, ובפרט אינו נוהג להתערב, מק ום בו ההחלטות ראויות נכונות וצודקות בהתיחס לצרכי כל המערכת ולא לרצונותיו של צד לדיון המבקש לאכוף על בית המשפט, רצונותיו.

ברע"א 4701/09 תמיר כהן נ' יוסף עמדי ואח' (פורסם בנבו, 27.7.09) נפסק ביחס להתערבות ערכאת הערעור בנושא פרוצדוראלי:
"לאחר שעיינתי בבקשה, בנספחיה ובפסיקת הערכאות דלמטה, מצאתי כי דין הבקשה להדחות. ליבן של ההחלטות דלמטה מתרכז בניהול הפרוצדוראלי של ההליך, אשר הינו תחת סמכותן המלאה של הערכאות הדיוניות. ההלכה הנוהגת הינה שערכאת הערעור תימנע מלהתערב בקביעות הנוגעות לאופן ניהול הדיון ובסוגיות דיוניות באופיין אלא במקרים חריגים, וזאת על אחת כמה וכמה כאשר מדובר ברשות ערעור ב"גלגול שלישי" (רע"א 7214/00 מורשת בנימין למסחר נ' עו"ד בר חן (לא פורסמה, 25.3.01)). במקרה זה אין ספק כי לא מתקיימות אותן נסיבות חריגות. המבקש קיבל מספר הזדמנויות מבית המשפט לעמוד בדרישות סדר הדין אך שוב ושוב נמנע מלנצלן. כל זאת לאחר שכבר ניתן פסק דין קודם באותו עניין בהעדר הגנה, משנמנע המבקש להשיב לתביעה שהוגשה כנגדו, ובית המשפט נענע לבקשת המבקש והורה על ביטולו של אותו פסק דין....
7. בהתחשב במכלול הנסיבות, העולה אף כדי זלזול מצד המבקש כלפי הוראותיו של בית המשפט, צדקו הערכאות דלמטה בכך שהתייחסו בחומרה להתנהגותו של המבקש ולא אפשרו לו לרפא מחדליו באמצעות פסיקת הוצאות והעדיפו את האינטרס של המשיבים על פני זה של המבקש." (ההדגשה שלי – י' ש').

21. במקרה דנן, המערערות ניסו לכפות על בית המשפט, לוח זמנים הנוח להן (אפריל 2016) וגם כשבקשתן זו נדחתה במפורש, והדיון נקבע בנוכחות בא כוחן, הן בחרו להתעלם מקביעה זו (כמו גם מהחלטות קודמות), והחליטו לעשות "דין לעצמן" תוך ניסיונות לתרץ היעדרות זו בטענות שונות ומשונות, שנדחו בצדק על ידי בית משפט קמא בהחלטתו.

22. המערערות שבחרו בדרך זו של זלזול, צריכות לשאת בתוצאות מחדליהן, ובעניין זה אין להן אלא להלין על עצמן.

23. המערערות תשלמנה ביחד ולחוד למשיב שכ"ט עו"ד בגין ערעור זה בסך כולל של 9,000 ₪.
הסכום הנ"ל יועבר למשיבה מתוך העירבון והיתרה תושב למערערות.

ניתן היום, ט' סיוון תשע"ו, 15 יוני 2016, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

חממות קרובים אל רקנאטי 2, תל אביב יפו, ישראל | טיפול אישי קרובים אל שדרות וייצמן, נתיבות, ישראל | בתי כנסת קרובים אל אל כילה 38, ירושלים | חלונות קרובים אל | אימון אישי קרובים אל | שירות - חלפים לרכב קרובים אל פלמ"ח 58, ערד, ישראל | ילדים קרובים אל | הזמנות לאירועים קרובים אל חרמש 22, ישראל | טכנולוגיות ירוקות קרובים אל העבודה 6-32, ראש העין, ישראל | סורגים קרובים אל | טקסטיל קרובים אל | חיתולים למבוגרים קרובים אל | שיער קרובים אל | רנטגן קרובים אל 38, בית שמש, ישראל | מספרות ועיצוב שיער קרובים אל עין ח'אלד, אום אל-פחם, ישראל | מהנדסי בניין קרובים אל וולפסון 20, עפולה, ישראל | קיבוצים ומושבים קרובים אל ספיר 9, צפת, ישראל | מתווכים קרובים אל אפק 27, ראש העין, ישראל | תמלול קרובים אל | בתי מלון קרובים אל דרכי רפאל/קהילת יעקב, נתיבות, ישראלמחירון עבודות אלומיניום | מחירון מתקני הסקה | מחירון סלילת כבישים ורחבות | מחירון מכסים לתאי בקרה  | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון חומרים לעבודות בטון | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון תאי בקרה עגולים לב | מחירון חומרי זגגות וצבע | מחירון עבודות גינון והשקיה | מחירון חומרי שרברבות | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון גינון והשקיה | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון חומרי שרברבות | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון מיכלים לכימיקלים ולדשן מפולי | מחירון צינורות | מחירון צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים | מחירון צביעת מסגרות אומן | מחירון חומרים לבידוד תרמי ואקוסטי | מחירון בלוקי איטונג לקי | מחירון תקרות גבס ופתחי שירות | מחירון צנרת מובילית | מחירון יציקות ביניים, משולשי מדרגות | מחירון ספחים וברזים "פולירול" מפוליפרופילן PP | מחירון תיל אווירי מבודד (תא"מ) | מחירון ספחים לצנרת לחץ מ | מחירון מאחזי יד ופסי הגנה מפלדה, עץ, אלומיניום ופלסטיק | מחירון אביזרים, סיפונים ומחסומי | מחירון מיון הסתכלותי | מחירון יריעות ביטומניות עם וללא השבחת פולימרים | מחירון חימום רצפתי | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון כבלי פיקוד | מחירון צביעת פרופילי פלדה ואלומיניום | מחירון הריסת מבנה קל | מחירון חיפוי קירות בלוחות אבן / שיש / גרניט בהרכבה יבשה | מחירון מערכות גילוי אש ועשן | מחירון בלוקי איטונג לקי | מחירון פינות לטיח | מחירון אביזרי בטיחות | מחירון לוחות מתח גבוה | מחירון מערכת סינכרון | מחירון שערים חשמליים | מחירון חלון נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים בבית משפט השלום בבית שמש תא"מ 34463-08-11 מדינת ישראל נ' עבדאל רחמן ואח' תיק חיצוני: בפנ | בפני כב' השופטת זהבה אגי – סגנית נשיאה תובעים 1. אלפונסו אבנר ארביב נגד נתבעים 1. גלית שחר 2. הפ | בפני כב' השופטת רנר שירלי מבקשת היבא סיאם נגד משיבים החלטה בפני בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת | בפני כב' השופטת קרן אזולאי תובעים שלום בדוח נגד נתבעים החלטה 1. נקבע לקדם משפט ליום 26.5.2015 בש | בית משפט השלום בבאר שבע ת"פ 17393-05-12 מדינת ישראל נ' חזיזה תיק חיצוני: 03440201200542 06 | בפני כב' הנשיאה דיתה פרוז'ינין תובע 1. ברוך רחלנקו נגד נתבעות 1. איי אס אס - אשמרת בע"מ | בפני כב' השופטת שאדן נאשף-אבו אחמד תובעים 1. אסתר דגן נגד נתבעים 1. סאלח ראובן הודעה אג"נ, | בפני כב' השופט יצחק ענבר, שופטת יהודית שבח, שופט שאול שוחט מערערים 1. אלינה אוזילוב נגד משיבים 1 | בפני כב' השופט אלעזר נחלון תובעת אילה עדן, נושאת ת"ז XXXX429 נגד נתבעים החלטה א. כללי בפניי | בעניין: פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש) התש"ם-1980 ובעניין: אריה בר-לב (ארקדי גאידמק) ע"י ב&qu | בפני ועדת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין העוררת קוביות שקופות בע"מ ע"י ב"כ עוה"ד מנשה | בפני כב' השופטת רונית פינצ'וק אלט תובעים יציל 2001 (1998 ) בע"מ ע"י ב"כ עו&qu | בית משפט השלום בפתח תקווה 13 יוני 2012 ת"א 21772-05-12 מרק ואח' נ' קוניק ואח' מספר | בפני כב' השופטת זהבה (קאודרס) בנר מאשימה ועדה מקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים נגד נאשם ח'א | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק מבקשים 1. מ.י. מש כפר סבא נגד משיבים 1. כללי הודעה תיק מהסבה | בית משפט השלום לתעבורה בצפת תת"ע 1835-11-10 מדינת ישראל נ' יחיא ניזאר תיק חיצוני: 102009711 | לפני כב' השופטת מלכה ספינזי מספר תהליך: 7 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 10 | בפני כב' השופט אריאל ברגנר מאשימה משטרת ישראל תביעות- שלוחת אשדוד נגד נאשמים מיכאל לוקיננקו החלט | בפני כב' השופט רחמים כהן תובע/נתבע שכנגד חיים מנדס (ת.ז. XXXXX312) ע"י ב"כ עו"ד י | בבית המשפט העליון בה"נ 6744/97 בפני נשיא בית המשפט העליון בדיון לפי חוק שיפוט בענייני התרת נישו | בפני כב' הסגנית נשיא רונית בש מאשימה 1. ועדה מקומית לתכנון הגליל המרכזי נגד נאשמים 3. פאטמה מסאל | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 14233-01-11 דרויש נ' דלתות הבית - דןד - אין בע"מ 19 ספטמבר 2 | לפני כב' הרשמת לובנא תלחמי סוידאן התובע: יבגני דוקוריביץ ע"י מר משה אברהם, מזכיר איגוד מקצו | בית משפט השלום בתל אביב - יפו מ"ת 46862-05-12 מדינת ישראל נ' חזן(עציר) ואח' 24 מאי 2012