מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כבוד ה שופטת מירית פורר

מבקשים

נגד

משיבים

החלטה

לפני בקשה למתן סעד זמני במסגרתו נתבקש בית המשפט ל יתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים לבצע עבודות בנייה ו/או חלקה ו/אן אחוד וחלוקה לפי היתר בניה על המקרקעין הידועים כחלקה 138 בגוש 30605 בבית חנינא בירושלים (להלן: החלקה ו/או המקרקעין) עד להכרעה בתובענה. כן התבקש צו מניעה המונע מהמשיב 3 להוציא היתר בנייה ללא פירוק שיתוף ו/או ללא הסכמת המבקשים. בתובענה העיקרית עתרו המבקשים למתן צווי מניעה קבועים כאמור.

לטענת המבקשים, הם רכשו חלקים במושע במקרקעין ומכיון שלא נעשתה חלוקה של המקרקעין או פירוק שיתוף יש לאסור על המשיבים לבנות לפי ההיתר שקיבלו. לטענתם, ההיתר מאשר את הבנייה בהיבט הקנייני ואולם להם טענות קנייניות בהיותם בעלים במשותף במקרקעין המונעות את ביצוע הבנייה ומשכך יש לאוסרה.

בקשה ראשונה לסעד זמני הוגשה בתחילת ההליך ובדיון שנערך ביום 30.1.14 הגיעו הצדדים להסכמה לפיה לא יינתן צו האוסר על המשיבים לפעול לקבלת היתר בנייה ואולם המשיבים 2 ו-3 לא יבצעו כל בנייה בטרם יהיה בידם היתר בנייה כדין. ככל שיקבלו היתר יודיעו על כך לב"כ המבקשים ולא יתחילו לבנות בטרם יחלפו 30 יום מהמצאת ההודעה.

מדובר במקרקעין, שעל-פי לוח זכויות לא סופי ולא גמור שבפני פקיד ההסדר, גודלה של החלקה הינו שטח של כשישה עשר דונם, מחולקת בין בעלים שונים בחלקים שונים.

לטענת המשיבים 2-3 הם ואנשים נוספים פועלים במשותף בחלקיהם המגיעים לכדי כ-70% מהחלקה (מתמצית הבעלות שצורפה עולה כי למשיבים ולשותפיהם כ-11 דונם). המשיב 3 הוציא ביום 16.2.16 היתר בנייה במגרש קטן בשטח של כדונם אחד בלבד, במסגרת תיק רישוי מס' מס' 2014/416.00, לאחר שביום 8.2.15 נדחו התנגדויות המבקשים שהוגשו בחודש 9/2014.

בתא 25522-03-16 (להלן: ההליך המקביל) נדונה לאחרונה בקשה לצו מניעה דומה בנוגע להיתר בנייה נוסף שהוצא בחלקה ובית המשפט דחה את בקשת המבקשים שם לאסור על בנייה לפי ההיתר, מטעמים שיש לקבלם גם במקרה דנא, וביתר שאת, בהינתן שהמבקשים בהליך האחר טענו שלא ידעו כלל על הגשת ההיתר.

המשיב 1 לא הגיש תגובה ולא התייצב ומשכך ככל שהיה מוצג אישור מסירה כדין ביחס אליו הרי ש היה ניתן לקבל את הבקשה בנוגע אליו. עם זאת נוכח מחיקתו מההליך ביום 8.6.15 מהטעם שלא המצאה לא התובענה לא ניתן להיעתר לבקשה.

ביחס למשיבים 2-3 (להלן: המשיבים), לאחר ששמעתי את טיעוני הצדדים ועדויותיהם ועיינתי בכתבי הטענות ובסיכומיהם החלטתי כי דין הבקשה להידחות. להלן יפורטו הטעמים להחלטתי זו.

בבוא בית המשפט לשקול מתן סעד זמני עליו לבחון, בין היתר, את מהות הסעד הנעתר, סיכויי הצדדים להוכיח את טענותיהם – דהינו, קיומה של זכות לכאורית של המבקשים לקבל את הסעדים המבוקשים על ידם, מאזן הנוחות, ניקיון כפים ותום ליבם של המבקשים, ובכללם פרטי הבקשה ומועד הגשתה. כל אחד מן השיקולים נבחן בפני עצמו וההחלטה נובעת ממכלול הרכיבים כפי שנבחנו על ידי בית המשפט בהסתמך על הבקשה כמו גם עדויות וטענות הצדדים בדיון.

על בית המשפט לבחון את קיומה של זכות לכאורית, הגם שאין כאמור להסיק ממנה, משום הכרעה לגופה של הטענה בתביעה העיקרית. נקבע, שיש לבחון האם סיכוייו של המבקש לזכות בהליך העיקרי עדיפים על סיכויי יריבו [רע"א 706/09 קופת חולים מאוחדת נ' המרכז הכירורגי ירושלים, (לא פורסם, ניתן ביום 10.03.09)]. בשלב זה אין צורך לפסוק באורח סופי בדבר צדקת מי מהצדדים וכי די בטיעונים של המבקש כדי להעלות שאלות ממשיות הראויות לדיון והכרעה. הערכת סיכויי התביעה נעשית באורח לכאורי בלבד, בשים לב לחומר הראיות שהניחו הצדדים בפני בית המשפט ואינה אמורה לשקף עמדה נחרצת לגבי סיכויי התביעה העיקרית (ע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נ. אמר פד"י נו(1) 529), וכוחה של החלטה בעניין זה יפה לשאלת הסעד הזמני בלבד.

הצדדים חלוקים בדבר קיומה של הזכות הלכאורית.

המבקש 1 טוען כי רכש כ-400 מ"ר במושע מהחלקים של הבעלים הרשום, מר נאיף חסן סאלח חמדאן, לו 20 מתוך 144 חלקים ממלוא הזכויות בחלקה, על-פי ייפוי כוח בלתי חוזר נוטוריוני.

לפגמים בייפוי הכוח, עליהם הצביעו המשיבים בסעיפים 67-69 לסיכומיהם, עשויה להיות נפקות בנוגע להוכחות זכותו הלכאורית של המבקש 1, כפי שנקבע בהליך המקביל.

לטענת המבקש רכש את החלקה לפני 15 שנה והגדר היתה קיימת (עמ' 5 לפרוטוקול ש' 27). בדיון העיד המבקש 1 כי לפני כ-15 שנה גידר חלק מסוים בחלקה ותפס בו חזקה (עמ' 9 לפרוטוקול ש' 22).

המבקשת 2 טענה, כי רכשה כ-800 מ"ר במושע מהחלקים של הבעלים הרשום, מר ערף חסן סאלח חמדאן, לו 20 מתוך 144 חלקים ממלוא הזכויות בחלקה, על-פי הסכם מכר מיום 5.8.2003.

מקבלת אני את טענת המשיבים כי המבקשת 2 לא הגישה תצהיר תומך ולא התייצבה לדיון ומשכך יש לדחות את בקשתה ואת צירוף המסמכים החדשים בנוגע לה ומשכך לא נדרשתי לדון במסמכים הסותרים שהגישו בעניין זה המשיבים. כל זאת בהתחשב בכך שהמבקש 1 העיד כי אינו יודע על הסכם המכר שנערך עם המבקשת 2 (עמ' 12 ש' 21-32).

בדיון, זיהה בעלה של המבקשת 2 את הבית והשטח המגודרים המוחזקים על ידה והדבר סומן בספרה 1 בתצ"א של החלקה ומשכך יש לדחות את הטענה שהועלתה לראשונה בדיון שמיקום זה הינו בחלקה 65 בגוש 306607 בהיותו שינוי חזית פסול ומנוגד לטעמי התנגדותה לבנייה בחלקה 138 בגוש 30605. בעניינה, אף טענו המשיבים כי אדם אחר טוען כי רכש את מלוא זכויותיו של האדם שמכר לכאורה למבקשת 2 ואולם טענה זו לא זכתה לכלל מענה.

למקרא טענות המשיבים, היות המבקשים בעלים הינו במחלוקת ומתעוררות תמיהות ביחס לזכויותיהם. ככל שנדרשת הכרעה בעניין עליהם להגיש הליך נפרד ומתאים בבית המשפט המוסמך לדון במהות זכויותיהם הקנייניות ולא כדרך אגב בתובענה לצו עשה.

בשים לב למכלול השיקולים שנבחנים בשלב הסעד הזמני, ראוי כי כל הטענות הנוגעות לחוקיות היתר הבנייה ובכללן שהמבקשים לא הוזמנו לוועדת ההתנגדויות, ראוי שייבחנו בתקיפה ישירה בפני ועדות התכנון ובית המשפט לעניינים מנהליים להם הסמכות לדון בכך ולא בתקיפה עקיפה במסגרת בקשה לסעד זמני שיורה על הפסקת העבודות שהרי אין בית המשפט מכריע בטענות הצדדים בשלב זה בנוגע לסוגיית חוקיותו של היתר הבנייה ואולם בדרך התנהלות המבקשים יש כדי להשפיע על שאלת מתן הסעד הזמני.

מהאמור עולה, כי סיכוייה של התובענה אינה גבוהים באופן שיקנה משקל רב לעתירתם של המבקשים לצו מניעה זמני.

על המבקשים הנטל להוכיח כי מאזן הנוחות נוטה לטובתם, דהיינו שאי הנוחות או הנזק שעשוי להיגרם להם, אם לא יינתן הצו, גדול מאי הנוחות העלול להיגרם למשיבים במתן הצו. בין היתר, יש גם לבחון מהי אותה "אי נוחות" והאם מדובר בנזק שהינו בלתי הפיך, או בנזק שניתן לרפאו בקלות יחסית על דרך של החזרת המצב לקדמותו או בדרך של פיצוי כספי.

המבקשים לא הצביעו על נזק בלתי הפיך ושאינו ניתן לפיצוי כספי. היתר הבנייה ניתן רק למגרש 23 שנמצא בשטח ריק ששטחו 1028 מ"ר מתוך 16 הדונם של החלקה (סעיף 31 לתגובת המשיבים ובעמ' 16 לפרוטוקול ש' 17). משכך, כפי שנקבע בהליך המקביל, ניתן יהא להרוס את המבנה או בתשלומי איזון. בנוסף לא ברור שבבניית המשיב נפגעות זכויותיהם הקנייניות בשים לב לגודל חלקם היחסי המועט הנטען של כל אחד מהמבקשים. לעומת זאת, מתן הצו יגרום לכך שהבנייה תעוכב לתקופה ארוכה, דבר שעשוי להוביל לביטול היתר הבנייה עקב אי ביצועו והפרת התחייבויות ותשלומים לקבלנים.

בין שני התנאים, סיכויי התביעה ומאזן הנוחות, מתנהל מערך של "כלים שלובים" ויחסי גומלין. ככל שהזכות לכאורה הינה טובה יותר, ידרשו המבקשים פחות שמאזן הנוחות ייטה לכיוונם; ולהיפך, ככל שהזכות לכאורה או סיכויי התביעה נמוכים יותר, כך יהיה על המבקשים להוכיח כי מאזן הנוחות נוטה לכיוונם בצורה חדה יותר. אלא, שלא די בשני אלו שנמנו לעיל, ועל המבקשים להוכיח ניקיון כפיים ותום לב בבקשה. הלכה פסוקה היא, כי על העותר לסעד זמני שהינו סעד מן היושר, לעמוד בדרישות של תום לב, ניקיון כפיים וגילוי מלוא העובדות הנוגעות לעניין: "מי שפונה לבית המשפט בבקשה לסעד זמני חייב לגלות את כל העובדות העשויות להיות רלוונטיות לבקשתו, ובמקרה של ספק עליו להשאיר את שאלת הרלוונטיות להחלטת בית המשפט ולא לקבוע בעצמו תוך שיקול האינטרס הצר שלו, מה יש לגלות לבית המשפט" (רע"א 4196/93 שפר בר ניהול ושירותים (1991) בע"מ נ' שפע מסעדות יצור ושיווק ארוחות מוכנות (1984), פ"ד נז (5) 165, 166). ברע"א 8113/00 דפנה שפר נ. תרבות לעם (1995), פד"י מה(4) 433, 441). נקבע, כי המבחן לעמידה בדרישות תום הלב וחובת הגילוי, אינו סובייקטיבי והפרת חובת הגילוי עשויה להוות שיקול מרכזי בבחינת הבקשה לסעד זמני.

במקרה שלפנינו, שיקולי היושר נוטים נגד המבקשים. המבקשים לא את הציגו פרטים מהותיים שהיה עליהם להציג. כך שבנו, וכי אין היתר לבנייה וכי גידרו שטח לשימוש עצמי. כפי שנקבע בהליך המקביל, לעובדה זו חשיבות הן משום שהמבקשים ביצעו אותו הדבר שהם מבקשים כרגע למנוע והן משום שבניה כזו, כאשר הבעלים האחרים אינם מתנגדים לה, יכולה ללמד על הסכמה כלשהי בין הבעלים השונים בקשר לחלוקת המקרקעין. משכך שיקולי היושר נוטים באופן ברור נגד המבקשים. אין ספק כי מדובר בפרטים מהותיים שהיה על המבקשים להציג בבקשתם. עובדות אלו צריך היה שתצוינה בגוף הבקשה במפורש ובתצהיר התומך וכן יטענו מכלול הטענות המשפטיות בבקשה ולא בסיכומים. בנסיבות אלו, ציפייתו של בית המשפט להצגת מלוא התמונה העובדתית והגשת הבקשה באופן התואם את בהילות הסעד המבוקש, מקבלת משנה תוקף.

בנוסף, המשיבים ידעו על הליכי ההיתר ואף הגישו התנגדות בחודש 4/2014 שנדחתה ביום 8.2.2015 ועל כן לכל המאוחר היה עליהם לפעול לבירור החלטת ועדת המשנה לתכנון ולבניה מיום 8.2.2015 ואולם המבקשים הגישו את בקשתם רק ביום 18.4.2016 ומשכך השתהו בהגשת הבקשה ללא שניתן לכך כל הסבר מניח את הדעת ודין טענת השיהוי להתקבל.

מכאן, ותוך מתן שימת לב למכלול הסוגיות שנידונו לעיל, אין להיענות לבקשה.

ממכלול הטעמים האמורים לעיל דין הבקשה למתן סעד זמני להידחות.
המבקשים ישלמו למשיבים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסכום של 10,000 ש"ח למשיבים. סכום זה ישולם לידי המשיבים בתוך 21 יום מהיום, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא את ההחלטה בהקדם לב"כ הצדדים באמצעות פקס ידני.

ניתנה היום, כ"ו אייר תשע"ו, 03 יוני 2016, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

לימודי שפות קרובים אל אלון 37, פרדס חנה כרכור, ישראל | מורשי טאבו קרובים אל קדש 43, מגדל העמק, ישראל | גיל הזהב קרובים אל 57, בית הגדי, ישראל | טניס קרובים אל | אדריכלים קרובים אל | ספורט קרובים אל | זיקוקים קרובים אל | איזון דינמי קרובים אל בן גוריון 108, בית שאן, ישראל | חינוך קרובים אל | תקשורת קרובים אל הדוברת 9, מגדל העמק, ישראל | זואותרפיה קרובים אל | קאנטרי קלאב קרובים אל | כרטיסים חכמים קרובים אל | שערים קרובים אל | טכנאים קרובים אל שביל ישראל, טבריה, ישראל | טרקטורים קרובים אל הברושים 21, מגדל העמק, ישראל | כספות קרובים אל | אטרקציות קרובים אל | אופנה ובגדים קרובים אל | באולינג קרובים אל מחירון מתקני תברואה | מחירון עבודות איטום | מחירון עבודות עפר והריסה | מחירון עבודות ריצוף וחיפוי | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון עבודות איטום | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון עבודות אלומיניום | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים | מחירון פיתוח חוץ - משטחים, ריצופים, קירות תומכים ומסלעות | מחירון פיתוח נופי | מחירון מעליות | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון חומרי נגרות, מסגרות ופחחות | מחירון חומרים לעבודות טיח | מחירון מתקני מיזוג אויר | מחירון עבודות אבן | מחירון חומרים ומוצרים לעבודות פיתוח | מחירון צינורות לביוב מפוליאתילן קשיח HDPE | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון חומרים לבידוד תרמי ואקוסטי | מחירון מערכות איוורור וסינון אב"כ | מחירון צנרת חשמל פלסט | מחירון כבלים חסיני אש | מחירון ספחים לצנרת נחושת | מחירון תעלות תאורה בתקרות אקוסטיות | מחירון כבלי פיקוד | מחירון עבודות אספלט | מחירון פירוק חיפוי קירות וסיתות טיח | מחירון תוחם דשא ומגביל שורשים | מחירון בטון לשיפועים על גגות | מחירון מוצרים לייצוב קרקע | מחירון מכסים אובליים מברזל יציקה לשוחות בקרה | מחירון תאי בקרה | מחירון קידוחי ניקוז | מחירון מוצרי שיש (אבן) | מחירון הארקות | מחירון יציקות ביניים, משולשי מדרגות | מחירון גופים למצע הפרדה בין הקרקע לרצפה ולקורות | מחירון זכוכית בידודית | מחירון מחסומי רצפה | מחירון פנלים מבודדים | מחירון אשפתונים | מחירון בלוקי  סיליקט | מחירון יריעות ביטומניות עם וללא השבחת פולימרים | מחירון ספחים לצנרת לחץ H.D.P.E | מחירון כבלי נחושת משוריינים | מחירון קירות מסד | מחירון כיורי משטח לארונות אמבטיה  | מחירון בידוד עם פוליאוריתן מוקצףבפני כב' הסגן נשיאה גד ארנברג מבקשים 1. יאיר דוד וקסלר 2. אורית וקסלר נגד משיבים 1. מנהל מקרקעי | לפני כבוד השופטת מיכל ברק נבו המבקשת מדינת ישראל על ידי ב"כ עוה"ד שרון משעל ושלומי ויזן נג | בפני כב' השופט אבישי זבולון תובע יבגני איוונוב נגד נתבעים 1.דלתות אלפיים (2008) בע"מ 2.מנור | בפני כב' השופט דניאל פיש בעניין: מדינת ישראל פרקליטות מחוז חיפה ע"י ב"כ עו"ד אמיר | העותר: נזאם מוחמד עבדאלרחים קוט ע"י ב"כ עו"ד תמיר בלנק ואח' - נ ג ד - המשיבים: בא | בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 3790/02 - א' בפני: כבוד השופט א' גרוניס | בפני כב' השופט אייל דורון התובעת פלאפון תקשורת בע"מ ע"י עוה"ד אליהו מלך ואח' | החלטה בתיק בג"ץ 1620/07 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 1620/07 בפני: כבו | בפני כב' השופטת חנה שניצר-זאגא סגנית הנשיאה תובעת לימור מחנאי נגד נתבעת המאגר הישראלי לביטוחי רכ | בפני כב' הגורם שיפוטי בתיק תובעים 1. יוסף פארס נגד נתבעים 1. מנורה חב' לביטוח בע"מ הודע | בפני כב' השופטת גילת שלו מאשימה 1. מדינת ישראל- תביעות אשדוד נגד נאשמים 1. עמיחי ירדאי (עציר)- ע | לפני כב' השופטת יעל טויסטר ישראלי תובעים 1. ינקו וונשטוק נגד נתבעים 1. איילון חברה לביטוח בע&quo | לפני כבוד ה שופטת טל אוסטפלד נאוי המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם אברהם פינקסון נוכחים: ב"כ המאשי | בפני כב' הרשמת הבכירה קרן מרגולין - פלדמן התובעת ק.נ בטוחים בע"מ ח.פ. 510390552 נגד הנתבע א | בפני: כב' השופט יוסף יוספי התובע ז'נט גצולסקי ע"י ב"כ עו"ד פנחס רוזנצוויג נגד | בפני כב' השופט אפרים צ'יזיק תובע המוסד לביטוח לאומי ע"י ב"כ עוה"ד א. הדס ואח& | החלטה בתיק בג"ץ 2547/12 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בג"ץ 2547/12 בג"ץ | 12 נובמבר 2013 לפני: כב' השופט אורן שגב התובעים 1. אלי מרסיאנו ת.ז. XXXXXX812 ע"י ב"כ: | בפני כב' השופטת נטע רות תובעים 1. יוסף מדר רענן בשן 08-XXXX072 נגד נתבעים 1. מ. יוחננוף ובניו (1 | לפני כב' השופטת ארנה לוי מספר תהליך: 10 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 15 פב | לפני: כב' סגנית הנשיא א. קציר המערער תאופיק שקור 301387874 ע"י ב"כ: עו"ד אליאס - | בית משפט השלום בצפת ת"פ 49417-03-10 מדינת ישראל נ' סופיר תיק חיצוני: 0-1210-00314-2010 06 א | בבית המשפט העליון רע"א 7593/01 - א' בפני: כבוד הרשם בעז אוקון המערערים: 1. יוסף נבון 2. רחל נבו | בפני כב' השופטת אינעאם דחלה-שרקאוי תובע יבגני קורצר נגד נתבעת תחנת דלק תן פסק דין פתח דבר בפניי