מבצע בוטוקס

עורכי דין

abc.org.il מספק לכם מנוע חיפוש פסקי דין משוכלל בטכנולוגיית HT היחיד בישראל
חיפוש פסקי דין לפי עורך דין חיפוש פסקי דין לפי שופט חיפוש פסקי דין לפי בית משפט חיפוש פסקי דין לפי סוג תיק חיפוש פסקי דין לפי נושא חיפוש פסקי דין חופשי
לפי עו"ד לפי שופט לפי בית משפט לפי סוג תיק לפי נושא חיפוש חופשי
DOC
PDF

פסק דין

בפני
כבוד ה שופטת אושרי פרוסט-פרנקל

תובעים

1.יצחק שמש
2.שלמה שמש

נגד

נתבעים

אבנר שמש

פסק דין

התובעים והנתבע הינם אחים שבבעלותם המשותפת, בחלקים שווים, 3 יחידות בקומת קרקע בבניין ברח' נחלת בנימין בתל אביב, הידוע כגוש 6921 חלקה 44, ( להלן: "הנכס"), שנרכשו ע"י האחים במשותף בחלקים שווים בשני שלבים. היחידות הן: מחסן עם גלריה בשטח 150.15 מ"ר – שהינו תת חלקה 2, חנות בשטח 42.04 מ"ר – שהינה תת חלקה 3, חנות עם גלריה בשטח 54.50 – שהינה תת חלקה 4. חלקה 4 נרכשה בשנת 1996 וחלקות 2,3, בשנת 2001. כל אחת מהיחידות רשומה בפני עצמה כתת חלקה בבית המשותף.
חלקה 2 ללא הגלריה, מושכרת למסעדת כתית בדמי שכירות של 11,500 ₪ לחודש המחולקים בין האחים בחלקים שווים. תוקפו של חוזה השכירות הינו עד ליום 23.4.19 כולל שתי תקופות אופציה שניתנו לשוכרת.
בחלקות 3,4 והגלריה שמעליהן, עושה שימוש הנתבע בהתאם להסכם שכירות בינו לבין התובעים, מיום 1.1.13
התובעים הגישו את התביעה דנן לפירוק שיתוף, בדרך של מכירה לכל המרבה במחיר. הנתבע, אשר מסכים לצורך בפירוק השיתוף מבקש לקבוע כי הפירוק ייעשה ע"י חלוקה בעין של הנכס, כדי שהוא יוכל להמשיך ולפעול באחת החנויות, באופן בלעדי, כשהוא רשום כבעל הזכויות הבלעדי בחנות שתועמד לרשותו, בכפוף לביצוע תשלומי איזון ראויים, לפי חוו"ד השמאי שמונה ע"י ביהמ"ש. לטענתו, אם ייאלץ לעזוב את הנכס יאבד את פרנסתו ואת המוניטין שרכש במשך עשרות שנים בהן מכר את סחורותיו מהנכס.
במהלך ההוכחות נגעו האחים בסכסוך המשותף יותר מאשר בסעד המבוקש עצמו, כאשר התובעים, אשר טענו שיש למכור לכל המרבה במחיר, העידו שבכוונתם לקחת חלק בהתמחרות ולטענתם, אין מקום לבצע חלוקה בעין.
לטענת הנתבע, מטרת התובעים להבריחו מהמקום כדי לאבד את מקור פרנסתו.

ביהמ"ש מינה את אינג' חיים גלנצר מהמכון לשמאות והנדסה לקבוע מה השווי של כל אחת מתתי החלקות לחוד ושווי כל החלקים ביחד. המומחה העריך את שווי 2 הנכסים בייעוד מסחרי והנכס בייעוד משרד, נכון לחודש דצמבר 2014 כדלקמן:
תת חלקה 2 הכוללת שטח מסחרי בקומת הקרקע בגודל 67 מ"ר וגלריה בשטח 88 מ"ר, בניכוי סך 1,315,000 ₪ היטל השבחה בגין שינוי ייעוד – 1,315,000 ₪.
תת חלקה 3 הכוללת שטח מסחרי בגודל 56 מ"ר בקומת הקרקע - 1,238,239 ₪
תת חלקה 4 הכוללת שטח מסחרי בגודל 44 מ"ר ושירותים בגודל 1.7 מ"ר וגלריה בגודל 44 מ"ר בקומת הקרקע – 1,402,349 ₪.
עפ"י חוו"ד המומחה, סך השווי הכולל של כל הנכסים במכירת כל נכס לחוד הינו 3,955,588 ₪, בעוד ששווי המקרקעין כחטיבה אחת הינו 3,760,000 ₪. דהיינו שבמכירת כל תת חלקה לחוד יקבלו האחים מחיר גבוה יותר.

לטענת התובעים חלקות 3,4 הן חנויות לכל דבר ועניין וחלקה 2 לפי ייעודה התכנוני ולפי השימוש בה, הינה מחסן או משרד, כך שמי שיקבלה לא תהיה ברשותו חנות זמינה. התובעים מסכימים עם חוו"ד מומחה ביהמ"ש, לפיה, ניתן לשנות את ייעוד המחסן למסחר, אך לטענתם, השמאי לא בדק אם נתוניה מתאימים להפוך אותה לחנות, מה עוד שיחידה 2 מושכרת למסעדת כתית עד ליום 23.4.19. לכן לטענתם, מי שיקבל את חלקה 2 לא יוכל לעשות בה שימוש לחנות עד תום תקופת השכירות.
לטענתם, אין ממש בטענת הנתבע שהוא מבקש לחלק את הנכס בעין ולא למכור אותו למרבה במחיר, כדי להמשיך להשתמש בחנות לפרנסתו, כיוון שאם יקבל את תת חלקה 2 יהיה עליו להמתין עד שנת 2019, כדי להשתמש בה.
התובעים סתרו עצמם, כאשר טענו שלא ברור אם ניתן לעשות בתת חלקה 2 שימוש כחנות, בעוד שאין חולק שהיא מושכרת למסעדת כתית מה שאומר שהיא משמשת כחנות/מסעדה. בנוסף, אין כל ראיה שמסעדת כתית מתכוונת לממש את האופציות שניתנו לה בהסכם השכירות.
אין חולק, כי כל אחת מהחנויות אינה ניתנת לחלוקה בעין, וכי כל אחת מהחנויות רשומה כתת חלקה נפרדת.
איני מקבלת את טענת התובעים ולפיה, חלוקה בעין – חנות לכל אחד מהאחים, תגרום להמשך הסכסוך וההפרעות ההדדיות להתנהלותם, שכן שככל שיוחלט על חלוקה בעין, כל אחד מהאחים רשאי למכור את החנות שיקבל לכל המרבה במחיר, ועפ"י חוו"ד השמאי, מכירת כל תת חלקה לחוד, הינה יותר רווחית ממכירת כל הנכס ביחד. כך שבביצוע חלוקה בעין, לא רק שלא נגרם נזק, אלא נהפוך הוא, הרווח ממכירת כל חנות לחוד יהיה גבוה יותר.
ברע"א 1017/97 רידלביץ ואח' נ' מודעי ואח' פד"י מ"ב (4) 625, סקר כב' השופט חשין את עקרונות היסוד החלים בפירוקו של שיתוף וציין כי זכותו של כל שותף לדרוש בכל עת פירוק השיתוף, היא בגדר עקרון על, הכפוף להסכם שיתוף שעשוי להגביל או לשלול את הזכות לדרוש את פירוק השיתוף ולעקרון תום הלב ואיסור השימוש לרעה בזכות ( שם, עמ' 632).
עקרון נוסף אותו מציין כב' השופט חשין הוא, כי במקרקעין הניתנים לחלוקה יש לעשות ככל הניתן לפירוק על דרך של חלוקה בעין כהוראת סעיף 38 ( א) ו- 39 (א) לחוק המקרקעין ( עמ' 633).
עקרון שלישי הינו, ההוראה הכלולה בסעיף 40 ( א) לחוק המקרקעין שעניינו במקרקעין שאינם ניתנים לחלוקה והוא כי בית המשפט לא יורה על חלוקה בעין אם נוכח לדעת שחלוקה כזאת תגרום הפסד ניכר לשותפים כולם או מקצתם ומורה כי במקרה כזה יהיה הפירוק על דרך של מכירת המקרקעין למרבה במחיר. כב' השופט חשין מציין כי רק הפסד ניכר יגבור על חלוקה בעין ויחייב פירוק בדרך מכירה.
בת.א. 21597/98 , 24601/98 אחמד חוסין בוויראת נ' עלי מוחמדיו נס נקבע, על בסיס ס' 34(א), ס' 39 לחוק המקרקעין:
"נקודת המוצא של המחוקק הינה להעדיף את דרך החלוקה בעין. רק אם זו אינה אפשרות או אם יש בה כדי לגרום נזק ניכר לשותפים. העדפת העיקרון של חלוקה בעין מוסברת בנימוקים שונים. משאב הקרקע הינו מוגבל ויחודי והמחוקק מתייחס בכבוד לקשר שבין אדם לקרקע ולרצונו של הבעלים להמשיך ולהחזיק במקרקעין ( ראה רע"א 1017/97, רדילוביץ נ' יצחק מודעי, פד"י נב(4), 625). חלוקה בעין שומרת על זכויות הבעלות במקרקעין ומונעת אובדן הזכויות בנכס עצמו. בדרך כלל חלוקה בעין תצמצם את ההוצאות והנזקים לצדדים שהרי מכירה של מקרקעין לצד ג' לא תמיד תשיג את המחיר המשקף את שווי המקרקעין ובמיוחד לא את שווים הסובייקטיבי של המקרקעין. כך למשל אם אדם מתגורר במקרקעין לעיתים שוויו של הנכס לא יאפשר לו לרכוש נכס אחר בעל תכונות זהות והעונה לדרישותיו הסובייקטיביות של הבעלים. גם הוצאות המכירה, תשלומי המס הנדרשים וכדומה עלולים לפגוע בצדדים. חריג לעקרון זה מצוי בהוראות סעיף 40( א) לחוק המקרקעין ולפיו " לא יורה בית המשפט על חלוקה בעין אם נוכח לדעתו כי חלוקה בעין תגרום הפסד ניכר לשותפים, כולם או מקצתם". הנטל להוכיח כי לא ניתן לחלק את המקרקעין בעין או כי החלוקה תגרום לנזק ניכר למי מהשותפים מוטל על הטוען ( ע"א 587/78, רוטשילד ואח' נ' פרנק, פד"י לג(3), 33, 35).ועוד יש להזכיר את הכלל שנקבע בפסיקה כי פירוק שיתוף יעשה ביחס ליחידת רישום כפי שנרשמה (ראה ע"א 1849/91, פרידמן נ' חברת אחים ר.י. פנחס בע"מ, פד"י מז(5), 588; ורע"א 101/86, קדמאני נ' אבו אלחאג', פד"י מ(1), 613, 616). ברע"א 101/86 קבע בית המשפט כי העובדה " שמבנה או עיבוד חקלאי או חזקה, שימוש וכדומה, משתרעים על פני מספר חלקות הצמודות זו לזו, אינה הופכת את הנושא לבעל משמעות משפטית גלובאלית, המאפשרת התעלמות מן הבעלות בכל יחידת רישום נפרדת ומן הזכויות, לרבות הזכות לבקש פירוק הצמודה לה". בית המשפט דחה בקשה לעכב את הליכי הפירוק בחלקת מקרקעין בטענה כי בית המלון שהיה בנוי עליהם השתרע גם על חלקה נוספת.
למרות שלכאורה יש בפסק דין זה לקבוע כי פירוק השיתוף נבחן בכל יחידת רישום בנפרד, סבורני
כי זוהי אינה הפרשנות היחידה וראוי לראות את הכרעת בית המשפט ועל רקע העובדות המיוחדות
שנדונו שם. פרופ' מ. דויטש בספרו, קניין, כרך א', עמ' 617, מבהיר את הקשיים בהתעלמות מהמצב
העובדתי בשטח והתבוננות על יחידות הרישום בלבד. הפתרון הינו בדרך הדיונית של איחוד דיון
בבקשות לפירוק השיתוף בחלקות סמוכות והכרה במשמעות שיש ליתן לעיבודים, למבנים וכדומה
המשתרעים על החלקות השונות. המשמעות להבנתי הינה כי ניתן לבצע חלוקה של מקרקעין תוך
התייחסות לשתי חלקות צמודות כיחידה אחת לצרכי החלוקה

בע"א 1077/05 לוי נ' מ"י נקבע:
אין לקבל את טענת רשות הפיתוח לפיה במסגרת ביצוע הפירוק על דרך של מכירה היה על בית
המשפט קמא להורות על מכירתה של חלקה אחת בלבד.
לתובעת, כמו גם לנתבעת, ישנן זכויות קניין ב- 4 חלקות ולא בחלקה אחת. במסגרת של הסכם, לו
השכילו הצדדים להגיע אליו, יכלו להסכים על מיצוי זכויות התובעת בחלקה אחת בלבד, אך בהעדר
הסכם, מושא פירוק השיתוף במקרקעין המשותפים הנדונים הוא, מלוא ארבע החלקות המהוות כל
אחת יחידת התייחסות שהינה נושא לזכויות וחובות, כפי שעולה, בהקשר קרוב, מ ע"א 1849/91 פרידמן נ' חברת אחים ר.י. פנחס בע"מ ואח' פד"י מ"ז (5) עמ' 588.
יחידת המקרקעין לגביה מוכרת שותפות בבעלות היא זו המוכרת בחוק על יסוד מרשם המקרקעין. היא המהווה נושא לרישום ולפירוק (ר"ע 101/86 קדמאני ואח' נ' אבו אלחאג' ואח', פ"ד מ I 613).
מכאן - מושא הפרוק הנדון בהליך זה הוא מלוא ארבע החלקות.

דהיינו, בעניינינו, ניתן להתייחס ל- 3 החנויות הממוקמות ב- 3 תתי חלקות כיחידה אחת לצרכי
החלוקה.

בת.א. 1980/06 עיריית טבריה נ' מטילדה בן קיקי נקבע:
הוראות החוק החולשות על פירוק השיתוף במקרקעין מצוינות בפרק ה' סימן ב' לחוק המקרקעין. הלכה היא ככל שניתן להורות על פירוק השיתוף על דרך של חלוקה בעין הרי שזו הדרך המועדפת. לעניין זה, יפים דבריו של כבוד השופט מ. חשין במסגרת רע"א 1017/97 רידלביץ ואח' נ' מודעי ואח', פד"י נ"ב (4) 625, 644 ( להלן: "פסק דין רידלביץ"):
"...דומני כי עקרון החלוקה בעין הינו עיקרון " חזק", עיקרון בעל עוצמה מכל העקרונות האחרים. הוא עמוד האש, הוא עמוד הענן, בעקבותיו נלך, ולא נסטה מן הדין אלא במקרים מיוחדים ויוצאי- דופן כמפורש בחוק. פירוש: נעשה להרחבת הטריטוריה של חלוקה בעין ולהצרת הטריטוריה של המכירה למרבה במחיר. כך יהיה בקרקע או בבית סתם..."ראה גם דבריו של י. ויסמן, דיני קניין, בעלות ושיתוף עמ' 299:"המייחד את פירוק השיתוף במקרקעין והמבדיל אותו מפירוק שיתוף בנכסים אחרים הוא ששיקול הדעת של בית המשפט כיצד לבצע את פירוק השיתוף הוא מוגבל. בעלות במקרקעין זוכה בדרך כלל להתחשבות מיוחדת, ולא בנקל כופה הדין בעל מקרקעין להסתפק בכסף כתחליף למקרקעין. על כן אין החוק מעניק שיקול דעת להורות על פירוק שיתוף במקרקעין בדרך של מכירה, במקום חלוקה בעין, אם חלוקה בעין היא אפשרית. אפילו רוב הבעלים המשותפים רוצה בפירוק על ידי מכירה ומיעוט בלבד מעדיף פירוק על ידי חלוקה בעין, על בית המשפט לחלק בעין אם חלוקה בעין היא אפשרית"......
במסגרת פסק דין רידלביץ, קובע כב' השופט מ. חשין כי הפרשנות אותה יש לייחס לביטויי " הפסד ניכר" מצומצמת ומדברת בהפסד הנגרם והנובע במישרין מהחלוקה בעין:
"... תחנת המוצא לפירוש החוק היא בהוראה על חלוקת נכס מקרקעין בעין – על כך מסכימים הכל – והשאלה אינה אלא אם החלוקה, באשר חלוקה היא, תגרום הפסד למי מן השותפים. החוק אינו מעסיק עצמו בכדאיות גרידא, במסחר, בעסק, בהשוואת ערכים בין סוגי פעילויות, בשאלה איזו פעולה תביא עמה את התמורה הגבוהה ביותר.
החוק משוחח עימנו על דרך השלילה: האם ייגרם " הפסד ניכר" עקב החלוקה? תחום פרישתה של שאלה זו מצומצם הוא, כבדוגמאות שהבאנו לעיל; ענייננו הוא, לכאורה, בנזק ישיר שייגרם מן החלוקה, בנזק שהחלוקה תביא בעקביה. השאלה אינה כיצד ניתן לנצל באופן מלא את הפוטנציאל הממוני הטמון בנכס המקרקעין, ולא בהשוואה לפוטנציאל זה נבחן את שאלת ההפסד הניכר. עם זאת, אין הכרח כי נרחיק לכת. למשל, לא נשלול אפשרות כי במקרים אלה ואחרים נחרוג מן התחום המצומצם של " הפסד ניכר" ונגלוש אל אדוות רחוקות ממנו. אך בגולשנו כך, נעשה זהיר- זהיר, בזוכרנו כל העת את עקרון היסוד של חלוקה בעין..."

בעניינינו, אין חולק שכל תת חלקה רשומה בנפרד מה שמאפשר חלוקה בעין ומחו"ד השמאי עולה, כי מכירת כל תת חלקה לחוד תניב רווחים גבוהים יותר מאשר מכירת כל הנכס כמקשה אחת.
חלוקה בעין עדיפה על יתר דרכי פירוק, מונעת אובדן הזכויות בנכס ושומרת על הזיקה הקניינית של האחים בנכס, מכבדת את הזיקה והקשר בין האדם לקרקע, שבעניינינו, מדובר ברצון הנתבע להמשיך ולעבוד מאחת החנויות, ואת רצון הבעלים להמשיך להחזיק בה, מה עוד שהקרקע הינה משאב מוגבל וייחודי. (פס"ד רידלביץ וספרו של המלומד דויטש, קניין ע' 610).
אני מקבלת את טענת הנתבע לפיה, 3 תתי החלקות הן בבחינת חטיבת מקרקעין אחת, כאשר מדובר ב- 3 תתי חלקות, בכ"א מהן זכויות קנייניות שוות לכל האחים, הן בנויות בצמידות זו לזו באותו בניין ואזור מסחרי ושווי דומה. לכן, יהיה זה נכון, ראוי, קל וצודק להקצות לכל אחד מהאחים את אחת מהחלקות.
אני גם מקבלת את טענת הנתבע, שמכירת כל תתי החלקות ביחד תסב לאחים נזק, הן בהתבסס על חוו"ד השמאי לפיה, מכירת כל תת חלקה לחוד תניב יותר רווחים והן בשל ההוצאות הכרוכות בביצוע המכירה של כל הנכס, עקב המחלוקת בין האחים והצורך למנות כונס נכסים למכירת הנכס כחטיבה אחת.
כפי שנקבע בת.א. 24601/98, ניתן להתייחס לתתי החלקות הצמודות כאל יחידה אחת לצרכי חלוקה בעין. לאור הבעלות המשותפת של האחים בכל תתי החלקות, ההתחשבות בזיקה הרגשית שלהם לקרקע, ההתחשבות בכך שהנתבע מחזיק בשכירות בחלק מתתי החלקות וגם התובעים מנהלים של את עסקיהם, העובדה שהנתבע מבקש להמשיך לנהל את עסקיו בחלק שיקבל והעובדה שמכירת כל תת חלקה לחוד תניב רווחים גבוהים יותר ממכירת כל תתי החלקות ביחד, אני מורה על חלוקה בעין של 3 תתי החלקות.
עורכי הדין של הצדדים יבצעו הגרלה לחלוקת תתי החלקות בין האחים , לאחר החלוקה בעין בהתאם לתוצאות ההגרלה, ניתן צו לביצוע תשלומי איזון לפי חוות דעת המומחה.
אין צו להוצאות

ניתן היום, כ"ט חשוון תשע"ו, 11 נובמבר 2015, בהעדר הצדדים.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח, על ידי www.court.gov.il
^
X

חיפוש פסקי דין:

חינוך קרובים אל מעפילי אגוז 59, תל אביב יפו, ישראל | רפדים קרובים אל שביל ישראל, ישראל | שטיחים קרובים אל ויתקין 12-20, כפר סבא, ישראל | כלי נגינה קרובים אל תוצרת הארץ, אופקים, ישראל | תמלול קרובים אל יש"י, חדרה, ישראל | ישיבות קרובים אל אלי כהן 337, אשקלון, ישראל | מכניקה עדינה קרובים אל שדרות גולדה מאיר, דימונה, ישראל | טחנות קמח קרובים אל Unnamed Road, Gedera, ישראל | מזרנים קרובים אל 241, ישראל | שטיחים קרובים אל Unnamed Road, Gat, ישראל | תמלול קרובים אל עין ח'אלד, אום אל-פחם, ישראל | מכשירי שמיעה קרובים אל הבשור 4-20, קרית מלאכי, ישראל | קפה קרובים אל עיר שמש, תל אביב יפו, ישראל | תקשורת קרובים אל אלי סיני, נתיבות, ישראל | תמלול קרובים אל דרך התעשייה, כרמיאל, ישראל | גרפולוגים קרובים אל 7717, ישראל | גלויות וכרטיסי ברכה קרובים אל הרב יעקב רוקח, אשקלון, ישראל | ניקיון קרובים אל | טלפונים קרובים אל שאול המלך 1-11, בית שאן, ישראל | יזמות עסקית קרובים אל יצחק ורדימון 1020, דימונה, ישראל | איפור ורד איפור בכפר סבא | הייטק ווייט סל בע"מ בראש העין | ספרים סטימצקי בחדרה | אביזרים אורטופדיים א.מ אורטופדיה בבאקה אל-גרביה | מוזיאון סטודיו 6 בנתניה | לימודי שפות זיני אלה ודדי ביד רמב"ם | חבלים ימית סחר בהרצליה | וידאו סרטי אלומה בשוהם | חגורות בלט אין בירושלים | מצלמות אבטחה בייסברג אבטחה חזותית באילת | בית מרקחת סופר פארם במעלות-תרשיחא | בניית דגמים אדלר רוני בחיפה | קיבוצים ומושבים מזור במזור | מכונות אוטומטיות קבוצת אביאל מסחר ופיתוח בע"מ בגליל ים | ביוטכנולוגיה פלוריסטם בע"מ בחיפה | לימודים שמואל אינדיג בכרמי צור | סוכן ביטוח דבוש שאול בתל אביב - יפו | מקווה קרית הרצוג בבני ברק | מידע עסקי מ.ג.מ פרסומים בינלאומיים בע"מ בהרצליה | כימיקלים אפלייד כם בע"מ בכרמי יוסףמחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון אלמנטים קלים לבניה | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון תבניות לעמודים וראשי כלונס | מחירון מחירי שעות עבודה ושכירת ציוד | מחירון עבודות נקיון, ליטוש, פינוי פסולת והובלת תכולת בית | מחירון עבודות בניה | מחירון מוספים וערבים לבטון, חומרי איטום צמנטיים | מחירון מיכלי מים | מחירון עבודות סיכוך, פרגולות ורצפות סיפון )דקים( | מחירון רכיבים מתועשים בבניין | מחירון תשתיות תקשורת | מחירון בדיקות מעבדה לקרקע, דרכים ובטון | מחירון עבודות חשמל ומתח נמוך | מחירון ציוד מטבחים ציבוריים | מחירון חומרים לעבודות אבן | מחירון עלות חומרים לעבודות שלד | מחירון נגרות אומן ומסגרות פלדה | מחירון קורות יסוד | מחירון לוחות PVC  ופוליקרבונט )פלרם( | מחירון מאגר מחירי בניה ותשתיות מהדורת 03/2016 (מחירי 02/2016), מחירי חומרים | מחירון בניה בבלוקי איטונג | מחירון יריעות איטום P.V.C | מחירון צינורות פוליאתילן למים קרים וחמים  | מחירון דחיקת צינורות בטון/פלדה | מחירון חפירה ו/או חציבה | מחירון איטום נגד גזים רעילים בקרקע מזוהמת | מחירון חיפוי קירות בתוחות אבן בחיפוי "יבש" | מחירון חומרי בניין לשלד | מחירון חלון מסתובב אופקית או אנכית )עם ציר מרכזי - פיווט( | מחירון מניעת חדירת גז ראדון למבנה, מהאדמה | מחירון תערובות ביטומניות לסלילה | מחירון מגופים למים | מחירון תוספות לשוחות בקרה | מחירון צנרת ניקוז | מחירון מערכות בקרה | מחירון מיכלי הפרדה (שיקוע) ובורות רקב | מחירון כבלי התקנה כולל תו תק | מחירון מחיצות מודולריות | מחירון תבניות מפח לקירות ועמודים מרובעים | מחירון מגופים למים | מחירון עיבוד פתחים בקירות מחופים בהרכבה יבשה | מחירון ניקוי ושטיפה של תאי בקרה לתיעול (ניקוז) וקווי ניקוז | מחירון כבלי התקנה כולל תו תק | מחירון מסדים/ארונות ואביזרי זיווד | מחירון חומרי גימור מיוחדים למרצפים | מחירון חומרי בניין לשלד | מחירון דלתות נגררות אגף על אגף (הזזה) של 3 אגפים ולפני כב' השופטת טל לוי תובעים כלי - ניקה.י. בע"מ נגד נתבעים ש. קלעי ובנו בע"מ הודעה   | לכבוד לשכת הוצל"פ ראשל"צ רח' סחרוב 22, ראשון לציון הנדון: עיקול על כלל נכסי החייב לפי | לפני כב' השופט שלמה בנג'ו מספר תהליך: 1 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום 1 | לפני כב' הרשמת בכירה רנה הירש תובעים 1. יהונתן שדה נגד נתבעים 1. יורוקום תקשורת דיגיטלית בע" | בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו ת"פ 30236-12-11 ואח' נ' ארביב 01 ינואר 2012 דחוף (במקרה | בית משפט השלום בחדרה תא"מ 37585-09-11 נועה שיווק משקאות 1989 בע"מ נ' שלמה 28 נובמבר 20 | בפני כב' הסגן נשיאה גד ארנברג תובעים 1. אליהו אמדדי נגד נתבעים 1. רות כץ הודעה 1. בהתאם לתקנה 99 | בפני כב' השופטת כרמית פאר גינת המאשימה מדינת ישראל נגד הנאשם עמיר עודה <#2#> נוכחים: ב"כ | בית משפט השלום בחיפה תא"מ 51914-05-10 איילון חברה ואח' נ' עיסא בקשה מס' 2 בפני כב&# | בפני כב' הרשם מוסטפא קאסם תובעים 1. אורי ממן נגד נתבעים 1. חב' שירות מזור א' בע"מ ה | בפני כב' השופט אריאל חזק מבקש מיכאל וילנסקי ת"ז: XXXXXX756 נגד משיבים 1.כונס נכסים רשמי באר | בית משפט השלום לתעבורה בעכו תת"ע 11189-11-11 מדינת ישראל נ' ליטמן תיק חיצוני: 12200819683 ב | 05 ינואר 2015 לפני: כב' ה רשמת עדי ריכטמן התובע משה נוריך ת.ז. XXXXX048 - הנתבעת פרויקט בי ארט א | בפני כב' השופט הבכיר זיאד הווארי המבקש: רחמים בן שושן נגד המשיבים: החלטה אני קובע את התיק לק.מ. | לפני כב' השופטת מיכל עמית - אניסמן תובעים 1. אוטו שי שרותי מימון והשכרה 2006 בע"מ נגד נתבעי | בפני כב' השופטת רות רונן המבקשים נגד המשיבים החלטה בקשה למתן הוראות. הכונס מונה לצורך רישום הבית | החלטה בתיק בג"ץ 4531/09 בבית המשפט העליון בג"ץ 4531/09 בפני: כבוד השופט י' דנציגר העותרים: | בית משפט השלום בעכו בב"נ 20648-07 ועדה מקומית לתכנון ובנייה גבעות אלונים נ' חמוד תיק חיצוני | בית משפט לתביעות קטנות ברמלה ת"ק 4753-06-12 שקד ואח' נ' בכר 12 יולי 2012 לפני כב' ה | מספר בקשה:17 בפני כב' השופטת מיכל נעים דיבנר נציג ציבור עובדים – מר דני צוקרמנדל נציג ציבור מעסי | בית משפט השלום באשדוד ת"א 659-07-11 קריכלי נ' עיריית אור יהודה ואח' מספר בקשה:4 בפני כב | לפני כב' הסגן נשיא אליהו קידר מספר תהליך: 16 הודעה על מסמכים נדרשים בהתאם להחלטת בית המשפט מיום | בית דין אזורי לעבודה בירושלים דמ"ש 46059-11-11 סמראת נ' סרצי בפני כב' הרשמת חופית גרשון | לפני כב' הרשמת בכירה רנה הירש תובעים 1. שמחה כהן נגד נתבעים 1. דוד דכמיסטר הזמנה לדין   הואיל וה | בפני כב' השופט אמיר סלאמה תובע אליהו אלגלי ת.ז. XXXXXX531 נגד נתבעות החלטה 1. הבקשה למתן פסק דין